Zoetis Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/11/2023
 • Koers opmaak studie: 174.62 USD
 • Huidige koers: 175.79 USD
 • Marktkapitalisatie: 80 miljard USD
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US98978V1035

Conseil de l'analyste

 • 150,00 $US
 • 225,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Zoetis is een farmabedrijf dat zich volledig toespitst op gezondheidszorg voor dieren. Het onderzoekt, ontwikkelt, produceert en commercialiseert medicijnen en vaccins voor dierenartsen, landbouwbedrijven en eigenaars van huisdieren. Het bedrijf splitste zich in juni 2013 af van Pfizer. 

Zoetis : Omzetverdeling

Source: Zoetis

Conclusie

De resultaten van Zoetis over het derde kwartaal van 2023 waren weinig verrassend, maar wel alweer degelijk. De dip in de verkopen van geneesmiddelen voor huisdieren in het eerste kwartaal was kortstondig, gezien de mooie groei in het tweede en het derde kwartaal. De verkopen van geneesmiddelen aan veehouders houden opvallend goed stand in deze moeilijke macro-economische omgeving. Het bedrijf is en blijft actief in een interessante sector, met degelijke groeiperspectieven op midden- en langere termijn. Daarom mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio  2019  2020  2021  20222023 E
Omzet6.2606.6757.7768.0808.536
Operationele winst1.9672.2442.7602.9173.311
Nettowinst1.5001.6382.0372.1142.490
Boekwaarde5,77,99,69,5
Winst per aandeel3,143,444,294,515,42
Koers/winst42,148,156,932,532,2
Dividend per aandeel0,690,851,081,351,48
Dividendrendement0,52%0,51%0,44%0,92%0,85%
Bron : Bloomberg


​​​​​​​Resultaten derde kwartaal 2023

 • Zoetis zag de omzet met 7,4% toenemen tot $ 2,2 miljard. 
 • De winst steeg 12,7% tot $ 596 miljoen. 

Positieve punten 

 • Zoetis publiceerde resultaten die ongeveer conform de analistenprognoses uitkwamen.
 • Geneesmiddelen voor veehouders hielden relatief goed stand, met een stijging van 1,1% (+3% tegen ongewijzigde wisselkoersen). Deze markt houdt zich relatief goed ondanks de economische verzwakking.
 • Na een zwak eerste kwartaal, deden de geneesmiddelen voor huisdieren het een pak beter in het tweede en het derde kwartaal,  met een stijging van 11% (+11% tegen ongewijzigde wisselkoersen).
 • De managementprognose voor de omzet in 2023 werd alweer lichtjes verlaagd van $8,5 - $ 8,65 miljard naar $8,48 - $ 8,55 miljard, ook deze keer door wisselkoerseffecten. Het management verwacht dus nog steeds een groei van 6% tot 8% tegen ongewijzigde wisselkoersen. Het management stelt sneller te kunnen groeien dan de markt, en dus verder marktaandeel in te palmen.
 • De (genormaliseerde) winstprognose per aandeel voor 2023 werd lichtjes afgezwakt van $ 5,37 tot $5,47 naar $ 5,38 tot $5,43.
 • In 2021 was er een omzetgroei van 28%. De pandemie heeft geleid tot een toename van het aantal huisdieren wat uiteraard goed nieuws is voor Zoetis.
 • Door de onevenwichtige groei is het aandeel van de geneesmiddelen voor huisdieren intussen gestegen naar ca tweederde van de omzet (enige jaren geleden was dit ruwweg 50-50).
 • Het jonge geneesmiddel Simparica Trio werd eind februari 2020 goedgekeurd in de VS, en stuwt de resultaten. Het is een geneesmiddel voor huisdieren tegen zowel uitwendige (teken, vlooien) als inwendige parasieten (o.a. wormen).
 • De pijplijn met toekomstige medicijnen zit goed gevuld en zal de resultaten stuwen voor de komende vijf jaar.
 • Wellicht kan Zoetis de marges verder verhogen, onder andere door kostenbesparingen, maar ook door prijsverhogingen en een verbetering van het productie-apparaat.

Negatieve punten 

 • De resultaten stonden alweer onder druk door de sterke dollar, zij het deze keer slechts lichtjes. Tegen ongewijzigde wisselkoersen zou de omzet met 8% gestegen zijn (ipv 7%).
 • Flink lagere bezoeken (voor huisdieren) aan de dierenartsen wogen in de eerste jaarhelft van 2020 op de resultaten. Maar het herstel na afloop van de lockdowns was vrij stevig.
 • Gezien het succes van Simparica Trio proberen concurrenten met een gelijkaardig middel op de markt proberen komen. 
 • De winst stond de laatste jaren wat onder druk door overnamekosten.

SWOT

Sterktes :

 • Gezondheidszorg voor dieren is in volle opmars, wat voor mooie groeicijfers en perspectieven zorgt. Veehouders hebben er alle belang bij dat hun dieren gezond zijn. Toenemende welvaart zorgt dat ook mensen met huisdieren bereid zijn om hogere uitgaven te doen om hun dieren gezond te houden.
 • Sector met goede marges.
 • Zoetis is marktleider, met als belangrijkste concurrenten Merck en Boehringer Ingelheim. Schattingen over het exacte marktaandeel lopen uiteen (mogelijk ruw geschat 20% voor Zoetis).

Zwaktes :

 • Aanzienlijke schuldpositie
 • Ook voor dierengeneesmiddelen is de goedkeuring van de FDA nodig (veiligheid en doeltreffendheid, residuen bij slachten,...)
 • In tegenstelling tot de klassieke farmasector, meer conjunctuurgevoeligheid in de sector van gezondheidszorg voor dieren. 

Opportuniteiten :

 • De markt waarin Zoetis opereert zou tot 2025 moeten groeien met 5,4% op jaarbasis.
 • Volgens het management blijft China een markt met aanzienlijk groeipotentieel. De economische vertraging in het land treft de activiteiten van Zoetis niet.
 • Zoetis kan verder groeien door gerichte (kleinere) overnames. 
 • Geschikt aandeel om in te spelen op de bevolkingsaangroei én de shift naar een rijkere, gevarieerdere maaltijden (o.a. groeiende middenklasse in groeilanden). 

Bedreigingen :

 • Rendabiliteit en groei lokt concurrentie uit.
 • Generische geneesmiddelen
 • Gebruik van antibiotica bij dieren die verwerkt worden voor menselijke consumptie ligt in toenemende mate onder vuur (al is een verbod wellicht nog een heel eind af).
 • Uitblijven van nieuwe ontdekkingen inzake geneesmiddelen
 • Concentratie van klanten kan in de toekomst op de marges wegen (vb. dierenartsen die zich steeds vaker samen gaan vestigen, grotere voedingsbedrijven).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 53.22 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.