Zoetis Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/05/2024
 • Koers opmaak studie: 174 USD
 • Huidige koers: 174.39 USD
 • Marktkapitalisatie: 79 miljard USD
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US98978V1035

Conseil de l'analyste

 • 145,00 $US
 • 218,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Zoetis is een farmabedrijf dat zich volledig toespitst op gezondheidszorg voor dieren. Het onderzoekt, ontwikkelt, produceert en commercialiseert medicijnen en vaccins voor dierenartsen, landbouwbedrijven en eigenaars van huisdieren. Het bedrijf splitste zich in juni 2013 af van Pfizer. 

Zoetis : Omzetverdeling

Source: Zoetis

Conclusie

Zoetis legde beter dan verwachte resultaten voor. De managementprognose voor 2024 werd evenwel heel lichtjes neerwaarts bijgesteld maar blijft robuust. De nieuwe pijngeneesmiddelen Librela en Solensia groeien erg stevig maar er blijft wat onzekerheid hangen over de veiligheid ervan na een artikel in de Wall Street Journal. Het geneesmiddel werd uiteraard uitvoerig getest en goedgekeurd door de regelgevende authoriteiten in de VS en Europa maar zou in sommige uitzonderlijke gevallen toch een negatieve bijwerking kunnen hebben. Deze onzekerheid zou wat kunnen blijven wegen op de koers van Zoetis. Los daarvan is en blijft het bedrijf actief in een interessante sector, met degelijke groeiperspectieven op midden- en langere termijn. Daarom mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio  2019  2020  2021  202220232024 E
Omzet6.2606.6757.7768.0808.5449.151
Operationele winst1.9672.2442.7602.9173.0163.495
Nettowinst1.5001.6382.0372.1142.3442.638
Boekwaarde5,77,99,69,510,9
Winst per aandeel3,143,444,294,515,085,77
Koers/winst42,148,156,932,538,930,1
Dividend per aandeel0,690,851,081,351,561,72
Dividendrendement0,52%0,51%0,44%0,92%0,79%0,99%
Bron : Bloomberg


​​​​​​​Resultaten eerste kwartaal 2024

 • Zoetis zag de omzet met 9,5% toenemen tot $ 2,2 miljard. 
 • De winst steeg 8,5% tot $ 599 miljoen. 

Positieve punten 

 • Zoetis publiceerde cijfers die boven de verwachtingen uitkwamen.
 • De verkopen van geneesmiddelen voor veehouders daalden met 5% (-1% tegen ongewijzigde wisselkoersen). Deze markt blijft relatief goed standhouden ondanks de economische verzwakking.
 • Onder andere dankzij een zwak eerste kwartaal in 2023 groeide de omzet van geneesmiddelen voor huisdieren met 18% (+20% tegen ongewijzigde wisselkoersen).
 • In 2021 was er een omzetgroei van 28%. De pandemie heeft geleid tot een toename van het aantal huisdieren.
 • Door de onevenwichtige groei in de afgelopen jaren is het aandeel van de geneesmiddelen voor huisdieren gestegen naar ca tweederde van de omzet (enige jaren geleden was dit ruwweg 50-50).
 • Het jonge geneesmiddel Simparica Trio werd eind februari 2020 goedgekeurd in de VS, en stuwt sindsdien de resultaten. Het is een geneesmiddel voor huisdieren tegen zowel uitwendige (teken, vlooien) als inwendige parasieten (o.a. wormen).
 • De pijplijn met toekomstige medicijnen zit goed gevuld en zal de resultaten stuwen voor de komende vijf jaar.
 • Wellicht kan Zoetis de marges verder verhogen, onder andere door kostenbesparingen, maar ook door prijsverhogingen en een verbetering van het productie-apparaat.
 • Zoetis investeerde onder andere in een productiesite in Australië en een distributiecentrum in de VS.

Negatieve punten 

 • De managementprognose voor de omzet in 2024 werd lichtjes neerwaarts bijgesteld van $9,08 - $ 9,23 miljard naar $9,05 - $ 9,20 miljard. Het management verwacht een groei van ca 7% tegen ongewijzigde wisselkoersen. Het management handhaaft de doelstelling om sneller te groeien dan de markt, en dus verder marktaandeel in te palmen.
 • De (genormaliseerde) winstprognose per aandeel voor 2024 werd eveneens lichtjes neerwaarts bijgesteld van $ 5,74 tot $5,84 naar $ 5,71 tot $5,81.
 • De resultaten stonden alweer onder druk door de sterke dollar. Tegen ongewijzigde wisselkoersen zou de omzet met 12% gestegen zijn (ipv 10%).
 • Librela is een nieuw geneesmiddel tegen pijn en ontstekingen bij honden, waardoor deze terug mobieler worden. Solensia is de variant voor katten. Het geneesmiddel geeft minder bijwerkingen dan de traditionele geneesmiddelen. De verkopen groeien snel en zouden volgens het management op hun piek goed kunnen zijn voor ca $ 1 miljard aan verkopen (Zoetis geeft geen uitsplitsing van de omzet per geneesmiddel). Een artikel in de Wall Street Journal stelde de veiligheid van deze geneesmiddelen in vraag na de dood van verschillende dieren, wat op de koers van Zoetis heeft gewogen. Zoetis beweert echter dat bij de juiste toediening van deze geneesmiddelen de mogelijke nevenwerkingen miniem zijn en dat het hier om zeldzame uitzonderingen gaat. De veiligheid van het geneesmiddel werd al eerder aangetoond bij grote proeven en het middel werd immers ook goedgekeurd door de regelgevende authoriteiten in de VS en Europa. De onzekerheid zal wellicht nog een tijdje aanhouden en toekomstige verdere onderzoeken zullen meer klaarheid verschaffen. Opvallend is wel dat een aantal dierenartsen die mogelijke problemen gemeld hebben, wel het middel blijven voorschrijven. Dat wijst er hoogstwaarschijnlijk op dat het probleem niet wijdverspreid is en dat het medicijn effectief is.
 • Gezien het succes van Simparica Trio proberen concurrenten een gelijkaardig middel te ontwikkelen. 
 • De winst stond de laatste jaren wat onder druk door overnamekosten.

SWOT

Sterktes :

 • Gezondheidszorg voor dieren is in volle opmars, wat voor mooie groeicijfers en perspectieven zorgt. Veehouders hebben er alle belang bij dat hun dieren gezond zijn. Toenemende welvaart zorgt dat ook mensen met huisdieren bereid zijn om hogere uitgaven te doen om hun dieren gezond te houden.
 • Sector met goede marges.
 • Zoetis is marktleider, met als belangrijkste concurrenten Merck en Boehringer Ingelheim. Schattingen over het exacte marktaandeel lopen uiteen (mogelijk ruw geschat 20% voor Zoetis).

Zwaktes :

 • Aanzienlijke schuldpositie
 • Ook voor dierengeneesmiddelen is de goedkeuring van de FDA nodig (veiligheid en doeltreffendheid, residuen bij slachten,...)
 • In tegenstelling tot de klassieke farmasector, meer conjunctuurgevoeligheid in de sector van gezondheidszorg voor dieren. 

Opportuniteiten :

 • De markt waarin Zoetis opereert zou tot 2025 moeten groeien met 5,4% op jaarbasis.
 • Volgens het management blijft China een markt met aanzienlijk groeipotentieel. De economische vertraging in het land treft de activiteiten van Zoetis niet.
 • Zoetis kan verder groeien door gerichte (kleinere) overnames. 
 • Geschikt aandeel om in te spelen op de bevolkingsaangroei én de shift naar een rijkere, gevarieerdere maaltijden (o.a. groeiende middenklasse in groeilanden). 

Bedreigingen :

 • Rendabiliteit en groei lokt concurrentie uit.
 • Generische geneesmiddelen
 • Gebruik van antibiotica bij dieren die verwerkt worden voor menselijke consumptie ligt in toenemende mate onder vuur (al is een verbod wellicht nog een heel eind af).
 • Uitblijven van nieuwe ontdekkingen inzake geneesmiddelen
 • Concentratie van klanten kan in de toekomst op de marges wegen (vb. dierenartsen die zich steeds vaker samen gaan vestigen, grotere voedingsbedrijven).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 53.22 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.