X-Fab Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/01/2021
 • Koers opmaak studie: 5.7 EUR
 • Huidige koers: 6.49 EUR
 • Marktkapitalisatie: €760 miljoen
 • Sector: Technologie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: BE0974310428

Advies van de analist

 • € 4,10
 • € 5,75

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

X-Fab is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van analoge en mixed-signal halfgeleiders, voornamelijk voor toepassingen in de autosector, consumentenelektronica, de industrie en de medische sector. De firma telt ongeveer 3.800 werknemers wereldwijd en heeft productiesites in Duitsland, Frankrijk, de VS en Maleisië. X-Fab werd in 1992 opgericht door Roland Duchatelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, en is een zusterbedrijf van Melexis. Die laatste is meteen ook de belangrijkste afnemer en is goed voor ongeveer 40% van de omzet.

X-FAB: omzetverdeling (2019)

Bron: X-FAB

Conclusie

De herstelbeweging van het automotive-segment in september lijkt zich verdergezet te hebben in het laatste kwartaal van 2020. Zo liet X-FAB alvast weten dat er in het vierde kwartaal een omzet behaald werd van ongeveer $136 miljoen, een stijging van ongeveer 20% jaar-over-jaar en ruim boven de guidance van $120-127 miljoen. De boekingen stegen jaar-over-jaar met 49% tot $191 miljoen. Verder is het afwachten op de gedetailleerde cijfers, die op 11 februari gepubliceerd zullen worden. De zones werden op basis van het nieuws al iets opgetrokken, al blijft het advies op HOUDEN.

Nieuws

06/01/2021: X-FAB laat in een persbericht weten dat er in het vierde kwartaal een omzet behaald werd van ongeveer $136 miljoen, een stijging van ongeveer 20% jaar-over-jaar en ruim boven de guidance van $120-127 miljoen. De boekingen stegen jaar-over-jaar met 49% tot $191 miljoen. CEO Rudi De Winter blijft wel voorzichtig gezien de onzekerheden rond COVID-19 en de vorm van het economische herstel. De gedetailleerde kwartaalcijfers worden bekendgemaakt op 11 februari 2021.

13/07/2020: X-FAB kon de productie in één van de zes sites opnieuw opstarten in navolging van de cyberaanval die het bedrijf trof op 5 juli. Ook de vijf andere productiefaciliteiten zullen deze week terug operationeel zijn. Het bedrijf verwacht geen al te grote impact van de aanval op de bedrijfsactiviteiten. Zo zal het merendeel van de geplande orders nog steeds tijdig geleverd kunnen worden en anticipeert het bedrijf geen schade vanwege de abrupte productiestop. Het management verwacht dan ook geen significante financiële impact. Er zal wel een extra investering in IT-security gemaakt worden. Het bedrijf stelt de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal wel uit naar 27 augustus in plaats van 30 juli.

06/07/2020: X-FAB werd op 5 juli getroffen door zogenaamde Maze ransomware, een soort cyberaanval waarbij gegevens gestolen en/of geblokkeerd worden en vervolgens losgeld gevraagd wordt om deze gegevens opnieuw vrij te geven en/of ze niet te misbruiken. Op aanraden van IT-beveiligingsexperten werden alle IT-systemen uitgeschakeld en werd bijkomend de productie in alle zes productiesites preventief stopgezet. Een team IT-experten tracht nu het probleem op te lossen en de systemen de recupereren. X-FAB vervroegd zo noodgedwongen de in Q3 geplande fabricagepauze in het kader van de besparingsmaatregelen ten gevolge van COVID-19.

Resultaten

'000 0002014201520162017201820192020E
Omzet330.5331.1512.9581.7587.9506.4470.1
Operationele winst8.716.350.550.532.9-43.9-0.4
Nettowinst13.713.445.989.822.5-22.4-2.8
Boekwaarde7.968.349.725.155.324.944.9
Winst per aandeel0.100.100.350.730.17-0.380
Koers/Winst---15.8128.7029.68-
Bron: Bloomberg, in $Resultaten derde kwartaal 2020 

 • De omzet daalde in het derde kwartaal jaar-over-jaar met 26% tot $96,1 miljoen en viel daarmee aan de bovenkant van het geraamde bereik van $91-97 miljoen.
 • De brutobedrijfswinst (EBITDA) daalde jaar-over-jaar met 63% tot $4,7 miljoen. De EBITDA-marge kwam zo uit op 4,9%, een daling van ongeveer 5 procentpunt jaar-over-jaar maar wel hoger dan de guidance van 0-4%.
 • Het bedrijf tekende in het derde kwartaal een operationeel verlies (EBIT) op van $13,9 miljoen, wat een verslechtering van $7,8 miljoen betekent ten opzichte van Q3 2019. 
 • Het derde kwartaal eindigde met een nettoverlies van $12,9 miljoen, een verslechtering van $4,7 miljoen jaar-over-jaar.

Positieve punten 

 • CEO Rudi De Winter stelt dat met het voorbije povere derde kwartaal het laagtepunt gepasseerd werd. Zo stegen de boekingen kwartaal-over-kwartaal met 12% dankzij een herstelbeweging van het automotive-segment, wijzende op een normalisering van de bestellingspatronen. Het management erkent wel dat de onzekerheden rond COVID-19 erg hoog blijven.
 • De omzet van het Medical-segment steeg kwartaal-over-kwartaal met 6% jaar-over-jaar, gedreven door gestaag groeiende prototyping inkomsten en de hoge vraag naar zogenaamde "Lab-on-chips"-applicaties die snelle en betrouwbare tests toelaten. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 daalde de omzet evenwel met 12%, al was deze dip te danken aan een uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis.
 • De omzet van het Industrial-segment kon goed standhouden en kende een daling van slechts 2% tot €23,9 miljoen.
 • In tegenstelling tot de meeste bedrijven geeft X-FAB wel een outlook: Voor het vierde kwartaal verwacht het management een omzet tussen $120-127 miljoen, wat in het slechtste geval een stijging impliceert van ongeveer 6% ten opzichte van Q4 van het vorige boekjaar. De EBITDA-marge zou tussen de 10-14% vallen.
 • Het bedrijf heeft bijna $180 miljoen aan cash en equivalenten op de balans, wat 7% lager is dan in Q2, maar nog steeds 4% meer dan op het einde van 2019.
 • X-Fab probeert jaarlijks haar wisselkoersrisico verder af te bouwen door een groter aandeel van de omzet in Euro te genereren ten opzichte van de US dollar. In 2019 steeg dit aandeel van 19% naar 25%. Op het einde van het derde kwartaal van 2020 was dit 35%.
 • Alle systemen die getroffen werden tijdens de cyberaanval die het bedrijf trof begin juli werden succesvol hersteld en alle productievertragingen werden ondertussen ingehaald. De IT-systemen werden meteen ook extra beveiligd.
 • De kapitaalinvesteringen (CAPEX) daalden in Q3 met 64% jaar-over-jaar. Het bedrijf tracht tevens zijn operationele kosten te verminderen door te snijden in uitgaven met betrekking tot personeel, elektriciteit en grondstoffen.

Negatieve punten 

 • De omzet van de kernsegmenten (Automotive, Industrial & Medical) daalde in het derde kwartaal jaar-over-jaar met 23%.
 • X-FAB voelde ook in het derde kwartaal verdere impact van COVID-19. De eindmarkten automotive en consumentenelektronica, die samen goed zijn voor ongeveer drie kwart van de totale groepsomzet, bleven onder druk en zagen hun gezamenlijke omzet dalen met net geen 34%.
 • Vanwege de wereldwijde shutdowns wordt verwacht dat de globale autoproductie in 2020 met 20% zal dalen. Weet dat ongeveer de helft van de omzet van X-FAB komt van het Automotive segment.
 • De omzet uit siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders daalde in het derde kwartaal met 20% jaar-over-jaar, gedreven door COVID-19-gerelateerde tegenwind alsook een hoge vergelijkingsbasis. Ondanks dit op heden slechts 5,4% van de totale omzet uitmaakt heeft het management hoge verwachtingen voor deze nieuwe technologie. SiC is namelijk een veel sterker halfgeleidermateriaal met een betere elektrische en thermische geleidbaarheid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een grotere actieradius voor elektrische wagens, snellere oplaadtijden voor batterijen en een verbeterde duurzaamheid van zonnepanelen.
 • De divisie Consumer, Communications & Computer (CCC) tekende een omzetdaling op van 36% jaar-over-jaar, gedreven door de geplande afbouw van de legacy-activiteiten bij X-Fab Frankrijk, alsook door de algemene economische vertragingen vanwege COVID)19.

SWOT

Sterktes 

 • Ervaren management met een bewezen track record
 • Geografische spreiding
 • Sterke balans met aanvaardbare schuldgraad (nettokaspositie)

Zwaktes 

 • De sector is vrij kapitaalintensief, waardoor X-Fab grote investeringen moet doen: de voorbije jaren genereerde het enkel in 2012 een positieve free cashflow
 • De concurrentie is sterk en klanten dringen aan op jaarlijkse prijsverlagingen, die X-Fab moet proberen tegen te gaan met permanente technologische innovaties.
 • Klantenconcentratie: Melexis staat in voor een derde van de omzet van X-Fab, de vijf grootste klanten samen voor ongeveer twee derden. Er is ook een mogelijk belangenconflict met Melexis: er zijn situaties te bedenken waarbij het management de winst van Melexis wil opkrikken ten nadele van X-Fab door betere voorwaarden te geven aan Melexis dan aan andere klanten.
 • X-Fab betaalt geen dividend uit en dat zal de eerstkomende jaren zo blijven. 

Opportuniteiten 

 • Bestaande chipontwikkelaars kiezen er meer en meer voor (zoals o.a. Melexis) om de productie van de chips uit te besteden aan derden. Deze trend is in het voordeel van spelers als X-Fab.
 • De opkomst van elektrische wagens en 5G kunnen de groei van X-Fab verder ondersteunen. Men schat dat de vraag naar chips in die segmenten de komende vier jaar gemiddeld met 8% per jaar zal toenemen.
 • Stijgende omzetgroei de komende jaren kan de bezettingsgraad verder doen toenemen en zo de winstmarges van X-Fab verhogen.

Bedreigingen 

 • De impact van het Coronavirus op de autosector lijkt steeds meer zorgwekkend te worden nu meer en meer bedrijven hiervoor beginnen te waarschuwen. Een verdere escalatie zal X-Fab geen deugd doen.
 • Halfgeleiders zijn een strategische prioriteit voor China voor de komende jaren. De kans bestaat dan ook dat Chinese spelers zich in de toekomst ook meer op het terrein van X-Fab zullen proberen te begeven.
 • De grote spelers die de digitale chips produceren hebben in het verleden weinig interesse vertoond in de chips die X-Fab produceert omdat het kleinere volumes zijn en de producten niet gestandaardiseerd zijn. Naarmate deze markten de komende jaren groeien, kunnen sommige spelers mogelijk wel geïnteresseerd geraken in de markten van X-Fab en zo voor bijkomende concurrentie zorgen.
 • Door de hoge vaste kosten en investeringen werkt het hefboomeffect in twee richtingen: als de cyclus naar beneden gaat, zakt de winstmarge gevoelig.
 • X-Fab heeft een goede wereldconjunctuur nodig de komende jaren om haar groeiscenario te realiseren. De autoverkoop, als belangrijkste eindmarkt, moet de komende jaren herstellen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/06/08 9.28 EUR Kopen
2018/01/05 10.38 EUR Houden
2018/11/13 5.18 EUR Kopen
2019/03/08 4.59 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.