X-Fab Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/10/2019
 • Koers opmaak studie: 4.05 EUR
 • Huidige koers: 4.09 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1.0 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: BE0974310428

Conseil de l'analyste

 • 3,60 €
 • 5,13 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

X-Fab werd in 1992 opgericht door Roland Duchatelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, het bedrijf is een zusterbedrijf van Melexis. Het bedrijf is vandaag de grootste Europese producent van analoge/mixed signal chips. Ze heeft vandaag fabrieken in Duitsland, Frankrijk, de VS en Maleisië. Zusterbedrijf Melexis is vandaag de grootste klant. 

X-FAB: omzetverdeling

Bron: X-FAB

Conclusie

Degelijke resultaten bij X-Fab, dat wel last heeft van de zwakkere dollar. Aan de huidige koersen vinden we het aandeel gezien de groeivooruitzichten nog koopwaardig.

Nieuws

-

Resultaten

'000 00020142015201620172018E
Omzet330.5331.1512.9581.7631.8
Operationele winst8.716.350.550.556.9
Nettowinst13.713.445.989.858
Boekwaarde
Winst per aandeel0.100.100.350.730.44
Koers/Winst


1520
Dividend per aandeel00000
Dividendrendement
Bron: Bloomberg, in $

Resultaten tweede kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 12% tot $ 155.5 miljoen. 
 • De operationele winst steeg met 47% tot $ 13.54 miljoen. 

Positieve punten 

 • X-Fab haalde meer omzet (+29%) uit haar kernmarkten (automotive, industrial en medical) en minder uit de consumer business, die lagere marges oplevert. Die betere productmix zorgde voor hogere marges: de EBITDA-marge steeg van 16.6% naar 18.4% 
 • De inkomsten uit Silicon Carbide, een beloftevol groeisegment voor de komende jaren, trekken aan. Ze verdubbelden tegenover het eerste kwartaal. 

Negatieve punten 

 • Door enkele projecten loopt de productie wat vertraging op, waardoor X-Fab een vlakke omzetevolutie verwacht voor het derde kwartaal. Door die vertraging verwacht X-Fab dat haar winst dit jaar eerder aan de onderkant van de vooropgestelde vork zal uitkomen. 
 • De zwakkere  dollar weegt op de winstmarge, bij een stabiele euro/dollar zou de EBITDA-marge 21% geweest zijn in plaats van 18.4%. X-Fab wil het wisselkoerseffect in de toekomst verkleinen door meer inkomsten in euro te boeken. 

SWOT

Sterktes 

 • Goed ervaren management met een goede track record op lange termijn.
 • Goed geografisch aanwezig met fabrieken dicht bij de klanten, en gespecialiseerd in toepassingen die de komende jaren een stijgende vraag gaan kennen
 • Sterke balans met lage schuldgraad en na beursgang voldoende middelen om bijkomende overnames te doen de komende jaren.

Zwaktes 

 • De sector is vrij kapitaalintensief, waardoor X-Fab grote investeringen moet doen: de voorbije vijf jaar genereerde het enkel in 2012 een positieve free cashflow
 • De concurrentie is sterk en klanten dringen aan op jaarlijkse prijsverlagingen, die X-Fab moet proberen tegen te gaan met permanente technologische innovaties.
 • Klantenconcentratie: Melexis staat in voor een derde van de omzet van X-Fab, de vijf grootste klanten samen voor ongeveer twee derden. Er is ook een mogelijk belangenconflict met Melexis: er zijn situaties te bedenken waarbij het management de winst van Melexis wil opkrikken ten nadele van X-Fab door betere voorwaarden te geven aan Melexis dan aan andere klanten.
 • X-Fab betaalt geen dividend uit en dat zal de eerstkomende jaren zo blijven. 

Opportuniteiten 

 • Bestaande chipontwikkelaars kiezen er meer en meer voor (zoals o.a. Melexis) om de productie van de chips zelf uit te besteden aan derden. Deze trend is in het voordeel van spelers als X-Fab.
 •  De toepassingen waarin X-Fab vooral actief is, staan de komende jaren nog voor groei: men schat dat de vraag naar chips in die segmenten de komende vier jaar gemiddeld met 8% per jaar zal toenemen.
 • Stijgende omzetgroei de komende jaren kan de bezettingsgraad verder doen toenemen en zo de winstmarges van X-Fab nog gevoelig verhogen.

Bedreigingen 

 • Halfgeleiders zijn een strategische prioriteit voor China voor de komende jaren. De kans bestaat dan ook dat Chinese spelers zich in de toekomst ook meer op het terrein van X-Fab zullen proberen te begeven.
 • De grote spelers die de digitale chips produceren hebben in het verleden weinig interesse vertoond in de chips die X-Fab produceert omdat het kleinere volumes zijn en de producten niet gestandaardiseerd zijn. Naarmate deze markten de komende jaren groeien, kunnen sommige spelers mogelijk wel geïnteresseerd geraken in de markten van X-Fab en zo voor bijkomende concurrentie zorgen.
 • Door de hoge vaste kosten en investeringen werkt het hefboomeffect in twee richtingen: als de cyclus naar beneden gaat, zal de winstmarge ook gevoelig zakken en mogelijk zelfs negatief worden. In 2012 maakte X-Fab zelfs een verlies.
 • X-Fab heeft een goede wereldconjunctuur nodig de komende jaren om haar groeiscenario te realiseren. De autoverkoop, als belangrijkste eindmarkt, moet de komende jaren standhouden, maar zeker in de VS is er een risico dat de autoverkoop is gepiekt en dat die de komende jaren opnieuw gaat dalen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/06/08 9.28 EUR Kopen
2018/01/05 10.38 EUR Houden
2018/11/13 5.18 EUR Kopen
2019/03/08 4.59 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.