X-FAB Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/08/2023
 • Koers opmaak studie: 11.17 EUR
 • Huidige koers: 10.38 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,5 miljard EUR
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: BE0974310428

Conseil de l'analyste

 • 10,00 €
 • 15,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

X-Fab is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van analoge en mixed-signal halfgeleiders, voornamelijk voor toepassingen in de autosector, consumentenelektronica, de industrie en de medische sector. De firma telt ongeveer 3.800 werknemers wereldwijd en heeft productiesites in Duitsland, Frankrijk, de VS en Maleisië. X-Fab werd in 1992 opgericht door Roland Duchatelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, en is een zusterbedrijf van Melexis. Die laatste is meteen ook de belangrijkste afnemer en is goed voor ongeveer 40% van de omzet.

X-FAB: omzetverdeling

Source: X-FAB

Conclusie

X-Fab blijft goed presteren en kon ook in het tweede kwartaal mooie resultaten voorleggen.  De dubbelcijferige jaarlijkse groei dit jaar en de komende jaren zal er ook voor zorgen dat de marges de komende jaren verder zullen verhogen. Na de forse koersstijging sinds Nieuwjaar zitten de goede vooruitzichten vandaag wel al gedeeltelijk in de koersen verwerkt, we verlagen daarom het advies van 'kopen' naar 'houden'.

Nieuws

INVESTOR  DAY 7 juni 2023

 • Op haar Investor Day kondigde X-Fab nieuwe financiële doelstellingen aan voor 2026: de verwachte omzet wordt verhoogd van $ 1 miljard naar 1,5 miljard en de verwachte EBITDA-marge van "boven 27%" naar "30% tot 35%". De free cashflow zou dan uitkomen op ongeveer  $225 miljoen. Dit komt overeen met een verwachte jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 17%.
 • Voor de periode 2023-2025 verwacht X-fab een investeringsprogramma van $ 1,2 miljard om haar capaciteit te verhogen. De investeringen zullen voor $ 400 - 600 miljoen worden gefinancierd uit operationele cashflow, voor $ 350 miljoen uit prefinanciering van klanten, $ 300-500 miljoen via extra schulden en $ 50 --100 miljoen  uit de huidige cashpositie.
 • De core business activiteiten (auto, medical en industrial) zullen blijven toenemen van vandaag 89% van de omzet tot meer dan 90% in 2026. dit zou ook de marges moeten verder verhogen aangezien deze activiteiten hogere marges hebben dan de legacy activiteiten. Daarnaast zou de omzetgroei op zich ook een hefboomeffect op de marges moeten hebben aangezien ongeveer 60% van de totale kosten vast zijn.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 E
Omzet 0,590,510,480,660,740,91
Operationele winstmarge 5,6%-8,7%-3,1%11,7%10,4%15,8%
Netto winstmarge 3,8%-9,6%2,8%12,7%7,1%14,8%
Boekwaarde per aandeel 5,324,945,045,695,697,16
Winst per aandeel 0,17-0,370,100,640,401,03
Koers/Winst 25-49141711
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: X-FABin USD

Resultaten tweede kwartaal 2022

 • De omzet steeg in Q2 j-o-j met ongeveer 20% tot $ 227 miljoen en kwam daarmee uit boven het geraamde bereik van $ 205-220 miljoen. Van de stijging was $ 8.1 miljoen afkomstig van de nieuwe toepassing van boekhoudkundige regels, waardoor een deel van de omzet van LT-contracten sneller opgenomen wordt in de cijfers. Dit effect blijft relatief beperkt en zal normaal gezien binnen enkele kwartalen uitgewerkt zijn en de cijfers dan niet meer beïnvloeden. Zonder deze aanpassing zou de omzet op $ 219 miljoen zijn uitgekomen, een stijging van 16%.
 • De brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 47% tot $ 62 miljoen, wat zo een EBITDA-marge gaf van 27,4%, die daardoor net uitkwam boven de guidance van 23 -27%. 
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 70% tot $ 41 miljoen. 
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j van $ 7 miljoen naar $ 39 miljoen, maar de vergelijkbare winst in het tweede kwartaal van vorig jaar was fors negatief vertekend door een eenmalige provisie van $ 12.4 miljoen voor een dispuut dat X-Fab had met een leverancier. 

Positieve punten 

 • Algemeen: X-FAB blijft genieten van een uitzonderlijk hoge vraag, gedreven door het herstel en de elektrificatie van het automotive-segment, alsook door een sterke vraag vanuit de industriële en medische sector. De fabrieken blijven dan ook op volle toeren draaien en de vraag is zelfs hoger dan de beschikbare capaciteit.
 • De omzet van de kernsegmenten (Automotive, Industrial & Medical) steeg in Q2 met 28% tot ongeveer $ 199 miljoen en maakte zo 90.8% uit van de totale omzet. De groei in Q2 werd gedreven door het Automotive- (+33%), het Industrial- (+21%) en in beperktere mate door het Medical-segment (+16%). 
 • De omzet van de divisie Consumer, Communications & Computer (CCC) daalde in Q2 jaar-over-jaar met 40% tot ongeveer $ 20 miljoen. Het segment was zo nog goed voor 9% van de totale omzet. Deze daling werd gedreven door de afbouw van de legacy activiteiten bij X-FAB Frankrijk, en is een bewuste strategie om meer capaciteit te voorzien voor activiteiten met hogere marges.
 • De omzet uit siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders steeg in Q2 jaar-over-jaar met 36% tot ongeveer $ 17 miljoen. Ondanks dit op heden slechts 7.9% van de totale omzet uitmaakt, heeft het management hoge verwachtingen voor deze nieuwe technologie. SiC is namelijk een veel sterker halfgeleidermateriaal met een betere elektrische en thermische geleidbaarheid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een grotere actieradius voor elektrische wagens, snellere oplaadtijden voor batterijen en een verbeterde duurzaamheid van zonnepanelen. 
 • De omzet uit prototypes nam toe met 35% tot $ 28 miljoen. Dit is een goed teken voor de toekomstige vraag, want het toont aan dat klanten nieuwe producten blijven ontwikkelen in de technologieën die X-Fab gebruikt.
 • Outlook: Het management herbevestigde de verwachtingen voor 2023 en rekent op een omzet tussen $ 880 miljoen en $ 960 miljoen en een EBITDA-marge tussen 22% en 27%. Voor het derde kwartaal verwacht X-Fab een omzet tussen $ 225 miljoen en $ 240 miljoen en ook een EBITDA-marge tussen 24% en 28%.

Negatieve punten 

 • Vrije kasstroom: in het tweede kwartaal kwamen de kapitaalinvesteringen uit op $ 104.5 miljoen, voor heel het jaar voorziet X-Fab $ 350 miljoen en de komende drie jaar $ 1 miljard. De komende jaren zal de vrije kasstroom dan ook negatief zijn en de nettokaspositie veranderen in een nettoschuldpositie.
 • Capaciteit: Gezien de vraag hoger is dan wat X-FAB in staat is te leveren is het bedrijf genoodzaakt om de huidige productiecapaciteit te verdelen over het cliënteel. Om het volledige productiepotentieel te bereiken is het nodig de efficiëntie te verhogen (b.v. minder downtime) en de productmix in de Franse fabriek te verbeteren (zie puntje hierboven). Het bedrijf investeert ondertussen in nieuwe productie-eenheden, maar duidt erop dat het ongeveer anderhalf jaar duurt vooraleer deze opgestart kunnen worden.

SWOT

Sterktes 

 • Ervaren management met een bewezen track record
 • Geografische spreiding
 • Sterke balans met aanvaardbare schuldgraad (nettokaspositie)

Zwaktes 

 • De sector is vrij kapitaalintensief, waardoor X-Fab slechts uitzonderlijk vrije kasstroom genereerd. 
 • De concurrentie is sterk en klanten dringen aan op jaarlijkse prijsverlagingen, die X-Fab moet proberen tegen te gaan met permanente technologische innovaties.
 • Klantenconcentratie: Melexis staat in voor een derde van de omzet van X-Fab, de vijf grootste klanten samen voor ongeveer twee derden.
 • X-Fab betaalt geen dividend uit

Opportuniteiten 

 • Bestaande chipontwikkelaars kiezen er meer en meer voor (zoals o.a. Melexis) om de productie van de chips uit te besteden aan derden. Deze trend is in het voordeel van spelers als X-Fab.
 • De opkomst van elektrische wagens en 5G kunnen de groei van X-Fab verder ondersteunen. Men schat dat de vraag naar chips in die segmenten de komende vier jaar gemiddeld met 8% per jaar zal toenemen.
 • Stijgende omzetgroei de komende jaren kan de bezettingsgraad verder doen toenemen en zo de winstmarges van X-Fab verhogen.
 • Dankzij de stroomlijning van de kostenstructuur die het bedrijf de afgelopen twee jaar doorvoerde zou de winstgevendheid opgekrikt moeten worden.

Bedreigingen 

 • Halfgeleiders zijn een strategische prioriteit voor China voor de komende jaren. De kans bestaat dan ook dat Chinese spelers zich in de toekomst ook meer op het terrein van X-Fab zullen proberen te begeven.
 • De grote spelers die de digitale chips produceren hebben in het verleden weinig interesse vertoond in de chips die X-Fab produceert omdat het kleinere volumes zijn en de producten niet gestandaardiseerd zijn. Naarmate deze markten de komende jaren groeien, kunnen sommige spelers mogelijk wel geïnteresseerd geraken in de markten van X-Fab en zo voor bijkomende concurrentie zorgen.
 • Door de hoge vaste kosten en investeringen werkt het hefboomeffect in twee richtingen: als de cyclus naar beneden gaat, zakt de winstmarge gevoelig.
 • X-Fab heeft een goede wereldconjunctuur nodig de komende jaren om haar groeiscenario te realiseren. De autoverkoop, als belangrijkste eindmarkt, moet de komende jaren herstellen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/06/08 9.28 EUR Kopen
2018/01/05 10.38 EUR Houden
2018/11/13 5.18 EUR Kopen
2019/03/08 4.59 EUR Houden
10/05/2022 6.65 EUR Kopen
13/02/2023 8.87 EUR Houden
02/05/2023 7.9 EUR Kopen
03/08/2023 11.17 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

Disclaimer

 • Cette étude sur les fonds propres est une publication de Dierickx Leys Private Bank. Il a été préparé sur la base de sources soigneusement sélectionnées et de ses propres recherches et selon des hypothèses solides, sans garantir son exactitude et son exhaustivité. Il contient des opinions qui sont valables à la date de publication mais qui peuvent changer à l'avenir. La banque n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de ces avis.

 • Les sources matérielles d'information sont les publications (y compris les communiqués de presse) et les états financiers des sociétés analysées, les analyses et études des grandes banques et les articles de la presse financière spécialisée.

 • L'étude se fonde sur sa propre analyse fondamentale de l'entreprise en question, en tenant compte des flux de trésorerie, de l'évolution des bénéfices, de la croissance, de la stabilité et de la qualité de la gestion. L'analyse fondamentale vise à estimer la valeur intrinsèque actuelle d'une entreprise et son évolution la plus probable, au sein du secteur d'activité et de la zone géographique dans lesquels elle opère. Dans ce processus, les facteurs macroéconomiques pertinents sont également pris en compte. Les recommandations qui en résultent sont fondées sur une perspective à long terme. L'étude est mise à jour après la publication des résultats (trimestriels ou semestriels) ou dans l'intervalle si des événements significatifs surviennent.

 • Cette publication ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Les véhicules d'investissement mentionnés dans cette publication ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les objectifs de l'investisseur, sa solidité financière, ses connaissances, son expérience et ses caractéristiques de risque doivent être pris en compte. Veuillez demander conseil à votre conseiller en investissement.

 • Cette étude a été préparée conformément aux directives internes et statutaires relatives à la recherche indépendante, aux périodes d'interdiction et à la séparation des tâches.La banque n'a aucun intérêt ni aucune relation d'affaires avec les sociétés cotées, mais la banque ou ses employés peuvent détenir une position dans les titres cotés ou les produits dérivés.

 • Cette étude sur les fonds propres n'a pas été soumise à l'émetteur.

 • Les données en devises étrangères sont soumises aux fluctuations des taux de change. Ceux-ci peuvent affecter les retours.

 • Les résultats historiques et les prévisions mentionnés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

 • L'autorité compétente est la FSMA.

 • L'analyste et/ou les personnes qui lui sont étroitement associées ont un intérêt dans l'entreprise.

 • La reproduction de cette publication est autorisée à condition que la source soit mentionnée.

 • Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)