X-Fab Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/09/2020
 • Koers opmaak studie: 2.75 EUR
 • Huidige koers: 2.775 EUR
 • Marktkapitalisatie: €366 miljoen
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: BE0974310428

Conseil de l'analyste

 • 2,40 €
 • 3,45 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

X-Fab is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van analoge en mixed-signal halfgeleiders, voornamelijk voor toepassingen in de autosector, consumentenelektronica, de industrie en de medische sector. De firma telt ongeveer 3.800 werknemers wereldwijd en heeft productiesites in Duitsland, Frankrijk, de VS en Maleisië. X-Fab werd in 1992 opgericht door Roland Duchatelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, en is een zusterbedrijf van Melexis. Die laatste is meteen ook de belangrijkste afnemer en is goed voor ongeveer 40% van de omzet.

X-FAB: omzetverdeling (2019)

Source: X-FAB

Conclusie

Gemengde gevoelens bij X-FAB’s resultaten over het tweede kwartaal. De omzet daalde jaar-over-jaar met 10% tot $118,8 miljoen en viel daarmee nipt binnen het geraamde bereik van $118-128 miljoen. De brutobedrijfswinst steeg echter met 35%, gedreven door kostenbesparingen en een gestegen voorraad. Hierdoor kwam de EBITDA-marge ver boven de verwachting uit op 13,4%. Onderaan de resultatenrekening zien we wel nog een nettoverlies van $5,9 miljoen, wat evenwel een verbetering is van $2,2 miljoen jaar-over-jaar. X-FAB voelde de impact van COVID-19 in het tweede kwartaal. De eindmarkten Automotive en consumentenelektronica, die samen goed zijn voor ongeveer drie kwart van de totale groepsomzet, stonden onder druk waardoor klanten hun leveringen begonnen uit te stellen. Het aantal boekingen daalde zo jaar-over-jaar met 23% tot $99,5 miljoen. Vanwege de wereldwijde shutdowns wordt verwacht dat de globale autoproductie in 2020 met 25% zal dalen. Weet dat ongeveer de helft van de omzet van X-FAB komt van het Automotive segment. Positieve noot is dat binnen het Medical-segment de omzet steeg met 15% jaar-over-jaar, gedreven door hogere inkomsten uit prototyping en de hoge vraag naar zogenaamde "Lab-on-chips"-applicaties die snelle en betrouwbare tests toelaten. Dit segment is helaas slechts goed voor ongeveer 6% van de groepsomzet. Het management verwacht voor het derde kwartaal een omzet tussen $91-97 miljoen, wat in het beste geval een daling impliceert van ongeveer 25% ten opzichte van Q3 van het vorige boekjaar. De EBITDA-marge zou tussen de 0-4% vallen. Voorlopig dus nog weinig goede vooruitzichten. Het aandeel staat dan ook sinds het jaarbegin nog steeds 36% lager. De balans blijft wel sterk, met een solvabiliteit van ongeveer 75%, een netto kaspositie van $78 miljoen en een current ratio van 3,6. Het bedrijf noteert aan ongeveer 80% van zijn boekwaarde. Het advies blijft daarom op HOUDEN, al is dit aandeel enkel geschikt voor de langetermijnbelegger met een voldoende hoge appetijt voor risico.

Nieuws

13/07/2020: X-FAB kon de productie in één van de zes sites opnieuw opstarten in navolging van de cyberaanval die het bedrijf trof op 5 juli. Ook de vijf andere productiefaciliteiten zullen deze week terug operationeel zijn. Het bedrijf verwacht geen al te grote impact van de aanval op de bedrijfsactiviteiten. Zo zal het merendeel van de geplande orders nog steeds tijdig geleverd kunnen worden en anticipeert het bedrijf geen schade vanwege de abrupte productiestop. Het management verwacht dan ook geen significante financiële impact. Er zal wel een extra investering in IT-security gemaakt worden. Het bedrijf stelt de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal wel uit naar 27 augustus in plaats van 30 juli.

06/07/2020: X-FAB werd op 5 juli getroffen door zogenaamde Maze ransomware, een soort cyberaanval waarbij gegevens gestolen en/of geblokkeerd worden en vervolgens losgeld gevraagd wordt om deze gegevens opnieuw vrij te geven en/of ze niet te misbruiken. Op aanraden van IT-beveiligingsexperten werden alle IT-systemen uitgeschakeld en werd bijkomend de productie in alle zes productiesites preventief stopgezet. Een team IT-experten tracht nu het probleem op te lossen en de systemen de recupereren. X-FAB vervroegd zo noodgedwongen de in Q3 geplande fabricagepauze in het kader van de besparingsmaatregelen ten gevolge van COVID-19.

Resultaten

'000 0002014201520162017201820192020E
Omzet330.5331.1512.9581.7587.9506.4470.1
Operationele winst8.716.350.550.532.9-43.9-0.4
Nettowinst13.713.445.989.822.5-22.4-2.8
Boekwaarde7.968.349.725.155.324.944.9
Winst per aandeel0.100.100.350.730.17-0.380
Koers/Winst---15.8128.7029.68-
Bron: Bloomberg, in $Resultaten tweede kwartaal 2020 

 • De omzet daalde in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 10% tot $118,8 miljoen en viel daarmee nipt binnen het geraamde bereik van $118-128 miljoen.
 • De brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg jaar-over-jaar met 35% tot $15,9 miljoen. De EBITDA-marge kwam zo uit op 13,4%, wat hoger was dan de guidance van 5-9%.
 • Het bedrijf tekende in het tweede kwartaal een operationeel verlies (EBIT) op van $2,8 miljoen, wat een verbetering van $2,8 miljoen betekent ten opzichte van Q2 2019. 
 • Het tweede kwartaal eindigde met een nettoverlies van $5,9 miljoen, een verbetering van $2,2 miljoen jaar-over-jaar.

Positieve punten 

 • De omzet van de kernsegmenten (Automotive, Industrial & Medical) steeg in het tweede kwartaal met 1%.
 • De omzet van het Industrial-segment steeg met 2% jaar-over-jaar.
 • Binnen het Medical-segment steeg de omzet met 15% jaar-over-jaar, gedreven door hogere inkomsten uit prototyping en de hoge vraag naar zogenaamde "Lab-on-chips"-applicaties die snelle en betrouwbare tests toelaten. De inkomsten uit productie stonden nog steeds onder druk vanwege een transitie naar een next-gen product bij een belangrijke klant. Dit effect zou volgens het management slechts van tijdelijke aard zijn.
 • X-FAB kon de productie in de zes sites opnieuw opstarten in navolging van de cyberaanval die het bedrijf trof op 5 juli. Het bedrijf vervroegde hiermee noodgedwongen de in Q3 geplande fabricagepauze in het kader van de besparingsmaatregelen ten gevolge van COVID-19. De resultaten van het deerde kwartaal zullen volgens het management geen negatieve impact ondervinden van de cyberaanval.
 • De kapitaalinvesteringen (CAPEX) daalden in Q2 met 64% jaar-over-jaar. Het bedrijf tracht tevens zijn operationele kosten te verminderen door te snijden in uitgaven met betrekking tot personeel, elektriciteit en grondstoffen.
 • Het bedrijf heeft bijna $192 miljoen aan cash en equivalenten op de balans. 
 • X-Fab probeert jaarlijks haar wisselkoersrisico verder af te bouwen door een groter aandeel van de omzet in Euro te genereren ten opzichte van de US dollar. In 2019 steeg dit aandeel van 19% naar 25%. Op het einde van het tweede kwartaal van 2020 was dit 32%. Tegen einde 2020 mikt het bedrijf op gemiddeld 30%.

Negatieve punten 

 • X-FAB voelde de impact van COVID-19 in het tweede kwartaal. De eindmarkten automotive en consumentenelektronica, die samen goed zijn voor ongeveer drie kwart van de totale groepsomzet, stonden onder druk waardoor deze klanten hun leveringen begonnen uit te stellen. Het aantal boekingen daalde zo jaar-over-jaar met 23% tot $99,5 miljoen. Vorig kwartaal zagen we nog een stijging van de omzet uit het Automotive-segment. CEO De Winter gaf toen de verklaring dat autoproducenten conservatiever werden en minder just-in-time willen werken om zo disrupties in de supplychain te vermijden.
 • De divisie Consumer, Communications & Computer (CCC) tekende een omzetdaling op van 34% jaar-over-jaar, gedreven door een zwak orderboek voor mobiele toepassingen in Q1 alsook door de geplande afbouw van de legacy-activiteiten bij X-Fab Frankrijk.
 • De omzet uit siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders daalde in het tweede kwartaal met 22% jaar-over-jaar; gedreven door COVID-19-gerelateerde tegenwind. Ondanks dit op heden slechts 4,2% van de totale omzet uitmaakt heeft het management hoge verwachtingen voor deze nieuwe technologie. SiC is namelijk een veel sterker halfgeleidermateriaal met een betere elektrische en thermische geleidbaarheid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een grotere actieradius voor elektrische wagens, snellere oplaadtijden voor batterijen en een verbeterde duurzaamheid van zonnepanelen.
 • In tegenstelling tot de meeste bedrijven geeft X-FAB wel een outlook. Voor het derde kwartaal verwacht het management een omzet tussen $91-97 miljoen, wat in het beste geval een daling impliceert van ongeveer 25% ten opzichte van Q3 van het vorige boekjaar. De EBITDA-marge zou tussen de 0-4% vallen.
 • Vanwege de wereldwijde shutdowns wordt verwacht dat de globale autoproductie in 2020 met 25% zal dalen. Weet dat ongeveer de helft van de omzet van X-FAB komt van het Automotive segment. Het management erkent dat de boekingingen voor Automotive lager zullen zijn in de toekomst. 

SWOT

Sterktes 

 • Ervaren management met een bewezen track record
 • Geografische spreiding
 • Sterke balans met aanvaardbare schuldgraad (nettokaspositie)

Zwaktes 

 • De sector is vrij kapitaalintensief, waardoor X-Fab grote investeringen moet doen: de voorbije jaren genereerde het enkel in 2012 een positieve free cashflow
 • De concurrentie is sterk en klanten dringen aan op jaarlijkse prijsverlagingen, die X-Fab moet proberen tegen te gaan met permanente technologische innovaties.
 • Klantenconcentratie: Melexis staat in voor een derde van de omzet van X-Fab, de vijf grootste klanten samen voor ongeveer twee derden. Er is ook een mogelijk belangenconflict met Melexis: er zijn situaties te bedenken waarbij het management de winst van Melexis wil opkrikken ten nadele van X-Fab door betere voorwaarden te geven aan Melexis dan aan andere klanten.
 • X-Fab betaalt geen dividend uit en dat zal de eerstkomende jaren zo blijven. 

Opportuniteiten 

 • Bestaande chipontwikkelaars kiezen er meer en meer voor (zoals o.a. Melexis) om de productie van de chips uit te besteden aan derden. Deze trend is in het voordeel van spelers als X-Fab.
 • De opkomst van elektrische wagens en 5G kunnen de groei van X-Fab verder ondersteunen. Men schat dat de vraag naar chips in die segmenten de komende vier jaar gemiddeld met 8% per jaar zal toenemen.
 • Stijgende omzetgroei de komende jaren kan de bezettingsgraad verder doen toenemen en zo de winstmarges van X-Fab verhogen.

Bedreigingen 

 • De impact van het Coronavirus op de autosector lijkt steeds meer zorgwekkend te worden nu meer en meer bedrijven hiervoor beginnen te waarschuwen. Een verdere escalatie zal X-Fab geen deugd doen.
 • Halfgeleiders zijn een strategische prioriteit voor China voor de komende jaren. De kans bestaat dan ook dat Chinese spelers zich in de toekomst ook meer op het terrein van X-Fab zullen proberen te begeven.
 • De grote spelers die de digitale chips produceren hebben in het verleden weinig interesse vertoond in de chips die X-Fab produceert omdat het kleinere volumes zijn en de producten niet gestandaardiseerd zijn. Naarmate deze markten de komende jaren groeien, kunnen sommige spelers mogelijk wel geïnteresseerd geraken in de markten van X-Fab en zo voor bijkomende concurrentie zorgen.
 • Door de hoge vaste kosten en investeringen werkt het hefboomeffect in twee richtingen: als de cyclus naar beneden gaat, zakt de winstmarge gevoelig.
 • X-Fab heeft een goede wereldconjunctuur nodig de komende jaren om haar groeiscenario te realiseren. De autoverkoop, als belangrijkste eindmarkt, moet de komende jaren herstellen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/06/08 9.28 EUR Kopen
2018/01/05 10.38 EUR Houden
2018/11/13 5.18 EUR Kopen
2019/03/08 4.59 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.