X-Fab Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/11/2021
 • Koers opmaak studie: 9.17 EUR
 • Huidige koers: 9.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: €1,16 miljard EUR
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: BE0974310428

Conseil de l'analyste

 • 7,50 €
 • 9,90 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

X-Fab is een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van analoge en mixed-signal halfgeleiders, voornamelijk voor toepassingen in de autosector, consumentenelektronica, de industrie en de medische sector. De firma telt ongeveer 3.800 werknemers wereldwijd en heeft productiesites in Duitsland, Frankrijk, de VS en Maleisië. X-Fab werd in 1992 opgericht door Roland Duchatelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar, en is een zusterbedrijf van Melexis. Die laatste is meteen ook de belangrijkste afnemer en is goed voor ongeveer 40% van de omzet.

X-FAB: omzetverdeling (Q2 2021)

Source: X-FAB

Conclusie

X-FAB behaalde in het tweede kwartaal van 2021 opnieuw mooie cijfers. Zo steeg de omzet in Q2 jaar-over-jaar met 36% tot $161 miljoen (sequentieel +4%), de brutobedrijfswinst met 110% tot $43,3 miljoen (sequentieel +22%) en werd er een winst per aandeel gerealiseerd van $0,20 t.o.v. een verlies per aandeel van $0,05 in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. X-FAB blijft genieten van een uitzonderlijk hoge vraag, gedreven door een herstelbeweging van het automotive-segment en een sterke vraag vanuit de industriële en medische sector. Door de langere doorlooptijden (lees: chiptekort) plaatsen klanten tevens grotere orders dan gewoonlijk. De meeste fabrieken draaien dan ook momenteel op volle toeren, met enkel de fabriek in Frankrijk waar de capaciteit nog verhoogd kan worden. Op basis van de opgebouwde backlog trok het management de jaarprognoses op en voorziet het nu een omzet tussen $640-660 miljoen (voorheen $610-630 miljoen) en een EBITDA-marge tussen de 21,5% en 23,5% (voorheen: 18-21%). Binnen 5 jaar (2026) wil X-FAB een omzet realiseren van $1 miljard met een EBITDA-marge van 27%. Het is evenwel moeilijk om in te schatten welk deel van huidige vraag het resultaat is van een éénmalige post-COVID inhaalbeweging, welk deel komt van de grotere bestellingen die klanten nu maken vanwege de langere doorlooptijden, en welk deel een structureel herstel betreft van de verschillende eindmarkten. Het blijft dus enigszins afwachten hoe de vraag zal evolueren eens de voorraden bij het cliënteel terug stabiliseren. Ondanks X-FAB de komende periode het wind in de zeilen heeft, blijft het advies aan de huidige koers daarom op HOUDEN.

Nieuws

06/01/2021: X-FAB laat in een persbericht weten dat er in het vierde kwartaal een omzet behaald werd van ongeveer $136 miljoen, een stijging van ongeveer 20% jaar-over-jaar en ruim boven de guidance van $120-127 miljoen. De boekingen stegen jaar-over-jaar met 49% tot $191 miljoen. CEO Rudi De Winter blijft wel voorzichtig gezien de onzekerheden rond COVID-19 en de vorm van het economische herstel. De gedetailleerde kwartaalcijfers worden bekendgemaakt op 11 februari 2021.

13/07/2020: X-FAB kon de productie in één van de zes sites opnieuw opstarten in navolging van de cyberaanval die het bedrijf trof op 5 juli. Ook de vijf andere productiefaciliteiten zullen deze week terug operationeel zijn. Het bedrijf verwacht geen al te grote impact van de aanval op de bedrijfsactiviteiten. Zo zal het merendeel van de geplande orders nog steeds tijdig geleverd kunnen worden en anticipeert het bedrijf geen schade vanwege de abrupte productiestop. Het management verwacht dan ook geen significante financiële impact. Er zal wel een extra investering in IT-security gemaakt worden. Het bedrijf stelt de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal wel uit naar 27 augustus in plaats van 30 juli.

06/07/2020: X-FAB werd op 5 juli getroffen door zogenaamde Maze ransomware, een soort cyberaanval waarbij gegevens gestolen en/of geblokkeerd worden en vervolgens losgeld gevraagd wordt om deze gegevens opnieuw vrij te geven en/of ze niet te misbruiken. Op aanraden van IT-beveiligingsexperten werden alle IT-systemen uitgeschakeld en werd bijkomend de productie in alle zes productiesites preventief stopgezet. Een team IT-experten tracht nu het probleem op te lossen en de systemen de recupereren. X-FAB vervroegd zo noodgedwongen de in Q3 geplande fabricagepauze in het kader van de besparingsmaatregelen ten gevolge van COVID-19.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 513582588506478636
Operationele winst 505033-44-1563
Nettowinst 469023-491454
Boekwaarde per aandeel 9,725,155,324,945,045,47
Winst per aandeel 1,390,730,17-0,370,100,42
Koers/Winst -1325-4921
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement

0,00%

0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten tweede kwartaal 2021

 • De omzet steeg in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 36% tot $161 miljoen (sequentieel +4%) en viel daarmee hoger uit dan het geraamde bereik van $154-160 miljoen.
 • De brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg in Q2 jaar-over-jaar met 110% tot $43,3 miljoen (sequentieel +22%). De EBITDA-marge kwam zo uit op 26,9% en lag daarmee ruim boven het geraamde bereik van 17-21%. Deze stijging werd evenwel vertekend door een niet-recurrrente subsidie vanwege de Amerikaanse overheid alsook door een hoge stijging van de voorraad. Hiervoor gecorrigeerd lag de EBITDA-marge op 21,1%.
 • Er werd in Q2 een operationele winst gerealiseerd van $24,6 miljoen, t.o.v. een operationeel verlies van $2,8 miljoen in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. 
 • Er werd een winst per aandeel gerealiseerd van $0,20 t.o.v. een verlies per aandeel van $0,05 in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.

Positieve punten 

 • X-FAB blijft genieten van een uitzonderlijk hoge vraag, gedreven door een herstelbeweging van het automotive-segment en een sterke vraag vanuit de industriële en medische sector. De boekingen stegen hierdoor jaar-over-jaar met 110% tot $209,1 miljoen (sequentieel -0,9%). Door de langere doorlooptijden plaatsen klanten grotere orders dan gewoonlijk. De meeste fabrieken draaien dan ook momenteel op volle toeren, met enkel de fabriek in Frankrijk waar de capaciteit nog verhoogd kan worden.
 • De omzet van de kernsegmenten (Automotive, Industrial & Medical) steeg in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 38% tot $128,4 miljoen (sequentieel +3%) en maakte zo ongeveer 80% van de totale omzet uit.
  • De omzet van het Automotive-segment steeg in Q2 jaar-over-jaar met 35% tot $82,8 miljoen, gedreven door een sterk post-corona herstel en maakte zo ongeveer 51% van de totale omzet uit.
  • De omzet van het Industrial-segment steeg in Q2 jaar-over-jaar met 47% tot $35,2 miljoen en maakte zo ongeveer 21% uit van de totale omzet.
  • De omzet van het Medical-segment steeg in Q2 jaar-over-jaar met 43% tot $10,4 miljoen, gedreven door een hoge vraag naar zogenaamde "Lab-on-chips"-applicaties die snelle en betrouwbare tests toelaten. De divisie maakte ongeveer 6% van de totale omzet uit. 
  • De omzet van de divisie Consumer, Communications & Computer (CCC) steeg jaar-over-jaar met 25% tot $32,4 miljoen.
 • De omzet uit siliciumcarbide (SiC) halfgeleiders steeg in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 44% tot $7,2 miljoen. Ondanks dit op heden slechts 4,4% (+50 bp) van de totale omzet uitmaakt heeft het management hoge verwachtingen voor deze nieuwe technologie. SiC is namelijk een veel sterker halfgeleidermateriaal met een betere elektrische en thermische geleidbaarheid. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een grotere actieradius voor elektrische wagens, snellere oplaadtijden voor batterijen en een verbeterde duurzaamheid van zonnepanelen.
 • Het management stelt goed gepositioneerd te zijn voor toekomstige groei vanwege de verdere electrificatie van het wagenpark en ziet ook in de medische lab-on-chips een groeimotor op lange termijn.
 • Dankzij de stroomlijning van de kostenstructuur die het bedrijf de afgelopen twee jaar doorvoerde zou de winstgevendheid opgekrikt worden.
 • X-Fab probeert jaarlijks haar wisselkoersrisico verder af te bouwen door een groter aandeel van de omzet in Euro te genereren ten opzichte van de US dollar. In 2019 steeg dit aandeel van 19% naar 25%. Op het einde van het tweede kwartaal van 2021 was dit 33%.
 • Balans: Het bedrijf beschikt over een solide balans met een solvabiliteit van ongeveer 82% en een nettokaspositie van ongeveer $146 miljoen. 
 • Outlook: Voor het derde kwartaal van 2021 verwacht het management een omzet tussen $162-170 miljoen, wat gemiddeld gezien een stijging impliceert van ongeveer 27,2% ten opzichte van Q2 van 2019 (pre-COVID) ofwel een stijging van 3,1% sequentieel. De EBITDA-marge zou tussen de 18-22% vallen. Voor het ganse boekjaar trekt het management de verwachtingen opnieuw op en voorziet het nu een omzet tussen $640-660 miljoen (voorheen $610-630 miljoen) en een EBITDA-marge tussen de 21,5% en 23,5% (voorheen: 18-21%). Binnen 5 jaar (2026) wil X-FAB een omzet realiseren van $1 miljard met een EBITDA-marge van 27%. 

  Negatieve punten 

  • Gezien de vraag hoger is dan wat X-FAB in staat is te leveren is het bedrijf genoodzaakt om de huidige productiecapaciteit te verdelen over het cliënteel. Het management stelt dat het met de huidige productielijnen een theoretisch maximale omzet zou kan behalen van ongeveer $750 miljoen wat betekent dat ze momenteel ongeveer 90% van de capaciteit benutten. Om het volledige potentieel te bereiken is het nodig de productie-efficiëntie te verhogen (bv. minder downtime) en de productmix in de Franse fabriek te verbeteren (zie puntje hieronder). Het bedrijf investeert ondertussen in nieuwe productie-eenheden maar duidt erop dat het ongeveer anderhalf jaar duurt vooraleer deze opgestart kunnen worden en het hiervoor dus nog wachten is tot minstens 2023.
  • Het is moeilijk om in te schatten welk deel van huidige vraag het resultaat is van een éénmalige post-COVID inhaalbeweging, welk deel komt van de grotere bestellingen die klanten nu maken vanwege de langere doorlooptijden, en welk deel een structureel herstel betreft van de verschillende eindmarkten. CEO Rudi De Winter stelt dat het cliënteel erg hoge productieramingen communiceert, maar denkt zelf dat deze te optimistisch zijn.
  • Het afbouwen van de legacy-activiteiten bij X-Fab Frankrijk blijft aan een enigszins laag tempo verlopen. In het tweede kwartaal van 2021 was slechts 20% (+2 procentpunt) van de aldaar gegenereerde omzet afkomstig van X-FAB-technologie. Dat is jammer, gezien de capaciteit die nu door de minder rendabele legacy-activiteiten wordt opgevuld goed van pas zou komen om te voldoen aan de uitzonderlijk hoge vraag. De Franse fabriek (Altis) werd eind 2016 overgenomen met de bedoeling de ondercapaciteit in Maleisië op te vangen. CEO Rudi De Winter stelde begin 2018 nog dat het verbeteren van de productmix in deze fabriek, om zich vooral toe te kunnen spitsen op hoogwaardige toepassingen, ongeveer 4 jaar in beslag zou nemen en dat alle groei van X-FAB hieruit zou resulteren. Het bedrijf zou momenteel samen met het cliënteel bekijken om delen van de productie te verhuizen naar Frankrijk, wat het aandeel van de legacy-activiteiten verder zou moeten doen verkleinen. Het management stelt dat in de tweede jaarhelft het aandeel van de productie op basis van X-FAB technologie significant zal verhogen.

  SWOT

  Sterktes 

  • Ervaren management met een bewezen track record
  • Geografische spreiding
  • Sterke balans met aanvaardbare schuldgraad (nettokaspositie)

  Zwaktes 

  • De sector is vrij kapitaalintensief, waardoor X-Fab grote investeringen moet doen: de voorbije jaren genereerde het enkel in 2012 een positieve free cashflow
  • De concurrentie is sterk en klanten dringen aan op jaarlijkse prijsverlagingen, die X-Fab moet proberen tegen te gaan met permanente technologische innovaties.
  • Klantenconcentratie: Melexis staat in voor een derde van de omzet van X-Fab, de vijf grootste klanten samen voor ongeveer twee derden. Er is ook een mogelijk belangenconflict met Melexis: er zijn situaties te bedenken waarbij het management de winst van Melexis wil opkrikken ten nadele van X-Fab door betere voorwaarden te geven aan Melexis dan aan andere klanten.
  • X-Fab betaalt geen dividend uit

  Opportuniteiten 

  • Bestaande chipontwikkelaars kiezen er meer en meer voor (zoals o.a. Melexis) om de productie van de chips uit te besteden aan derden. Deze trend is in het voordeel van spelers als X-Fab.
  • De opkomst van elektrische wagens en 5G kunnen de groei van X-Fab verder ondersteunen. Men schat dat de vraag naar chips in die segmenten de komende vier jaar gemiddeld met 8% per jaar zal toenemen.
  • Stijgende omzetgroei de komende jaren kan de bezettingsgraad verder doen toenemen en zo de winstmarges van X-Fab verhogen.

  Bedreigingen 

  • Halfgeleiders zijn een strategische prioriteit voor China voor de komende jaren. De kans bestaat dan ook dat Chinese spelers zich in de toekomst ook meer op het terrein van X-Fab zullen proberen te begeven.
  • De grote spelers die de digitale chips produceren hebben in het verleden weinig interesse vertoond in de chips die X-Fab produceert omdat het kleinere volumes zijn en de producten niet gestandaardiseerd zijn. Naarmate deze markten de komende jaren groeien, kunnen sommige spelers mogelijk wel geïnteresseerd geraken in de markten van X-Fab en zo voor bijkomende concurrentie zorgen.
  • Door de hoge vaste kosten en investeringen werkt het hefboomeffect in twee richtingen: als de cyclus naar beneden gaat, zakt de winstmarge gevoelig.
  • X-Fab heeft een goede wereldconjunctuur nodig de komende jaren om haar groeiscenario te realiseren. De autoverkoop, als belangrijkste eindmarkt, moet de komende jaren herstellen.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  2017/06/08 9.28 EUR Kopen
  2018/01/05 10.38 EUR Houden
  2018/11/13 5.18 EUR Kopen
  2019/03/08 4.59 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.