Visa Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 18/05/2018
 • Koers opmaak studie: 127.5 USD
 • Huidige koers: 135.5 USD
 • Marktkapitalisatie: 261 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US92826C8394

Advies van de analist

 • US$ 110,00
 • US$ 143,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Visa is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Visa elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler is wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd. 

Visa : Omzetverdeling

Bron: Visa

Conclusie

Visa kon alweer een prima rapport voorleggen afgelopen kwartaal en de prognose voor 2018 ziet er uitstekend uit. Jammer genoeg is de waardering vrij hoog, waardoor we niet verder komen dan een "houden"-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio09/201509/201609/201709/2018 E
Omzet13.88015.08218.35820.639
Bedrijfswinst9.2477.88312.144
Nettowinst6.3285.9916.69910.448
Boekwaarde13,4712,75

Winst per aandeel2,852,242,804,5
Koers/winst26,528,339,428,3
Dividend per aandeel0,860,560,660,83
Dividendrendement1,1%0,69%0,60%0,65%
Bron : Bloomberg
Resultaten tweede kwartaal boekjaar eindigend 30/09/2018 

 • Visa boekte een 13,3% hogere omzet van $ 5,07 miljard. 
 • De nettowinst normaliseerde tot $ 2,6 miljard (vs. $ 430 miljoen vorig jaar).  De winst in het vergelijkbare kwartaal in 2017 lag uitzonderlijk laag door herstructureringslasten (ivm Visa Europe).

Positieve punten 

 • Visa boekte degelijke resultaten, die andermaal boven de verwachtingen uitkwamen. Dat is deze keer te danken aan de consumenten, die vlot geld laten rollen, kostenbesparingen en synergievoordelen met het recent overgenomen Visa Europe. In het algemeen boeten cash betalingen en cheques aan populariteit in, wat uiteraard goed nieuws is voor Visa. 
 • De resultaten werden ook gestuwd door de zwakkere dollar.
 • De recente belastinghervorming heeft de belastingslast teruggeschroefd. 
 • Het management verhoogde de jaarprognoses : het verwacht voor het boekjaar FY 2018 een winststijging van meer dan  25% (voordien "meer dan 20%") op recurrente basis (indien abstractie wordt gemaakt van herstructureringskosten in het voorgaande boekjaar). 
 • Visa rondde de overnamedeal van Visa Europa af in het derde fiscale kwartaal van het boekjaar FY 30/09/2016 ($18,2 miljard). 
 • Vanaf dit jaar zal Visa in toenemende mate kunnen profiteren van synergie-effecten. Er zou op jaarbasis tot $ 200 miljoen aan kosten kunnen worden bespaard vanaf 2020. 

Negatieve punten 

 • De matige economische groei in bepaalde regio's houden de groei iets beperkter.
 • Het aandeel is niet goedkoop

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Zeer groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid
 • Nog geen aanwezigheid in China

Opportuniteiten :

 • De overname van Visa Europe is een goede strategische zet. Het laat Visa toe om efficiënter te concurreren met MasterCard in Europa.
 • China is een van de grootste en snelst groeiende markten. De overheid heeft recent de deur open gezet voor concurrentie door o.a. Visa. Tot nu toe was het Chinese UnionPay alleenheerser op de lokale markt. 
 • Visa laat zich niet zomaar buitenspel zetten door nieuwe technologische ontwikkelingen, maar zit volop mee in de race : zo ontwikkelden ze technologieën voor “contactloze” betalingen (dus geen kaart meer door de machine te halen). Dit gebeurt door gebruik te maken van  RFID-technologie (Radio-frequency identification) : een technologie om op afstand informatie op te slaan en af te lezen. 

Bedreigingen :

 • De Chinezen proberen de toetreding van buitenlandse concurrenten af te remmen (o.a. met specifieke regelgeving en administratieve verplichtingen). Bovendien aanvaarden weinig Chinese handelaars momenteel Visa, MasterCard en andere. 
 • Administratieve mallemolen & wettelijk kader in China maakt het wellicht niet eenvoudig voor Visa  om van start te gaan.
 • Momenteel aanvaarden Chinese banken Visa, MasterCard en andere, maar er zijn  weinig handelaars die deze kaarten aanvaarden.
 • Het is wellicht niet evident om op grote schaal marktaandeel van UnionPay in te pikken.
 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. (opm : Apple Pay is in principe geen concurrentie, maakt gebruik van de kredietkaart, betalingsmethoden werden trouwens uitgewerkt door een samenwerking tussen Apple en Visa)

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 88.68 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.