Visa Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/11/2020
 • Koers opmaak studie: 212 USD
 • Huidige koers: 197.26 USD
 • Marktkapitalisatie: 468 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US92826C8394

Advies van de analist

 • US$ 163,00
 • US$ 244,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Visa is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Visa elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler is wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd. 

Visa : Omzetverdeling

Bron: Visa

Conclusie

De resultaten van Visa waren andermaal degelijk, ondanks de druk van de coronacrisis. Het management merkt wel stilaan verbetering maar nu de coronacrisis terug verergert zal het herstel niet rechtlijnig en moeizaam zijn. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio09/201809/201909/202009/2021 E
Omzet20.60922.97721.84623.477
Bedrijfswinst12.95415.00114.081
Nettowinst10.30112.08010.86612.132
Boekwaarde14,0914,80

Winst per aandeel5,036,044,895,55
Koers/winst26,231,137,638,3
Dividend per aandeel1,001,051,201,26
Dividendrendement0,76%0,56%0,65%0,59%
Bron : Bloomberg


Resultaten vierde kwartaal boekjaar eindigend 30/09/2020 

 • Visa boekte een 16,9% lagere omzet van $ 5,1 miljard. 
 • De nettowinst daalde 29,4% tot $ 2,14 miljard.

Positieve punten 

 • Visa's resultaten waren alweer lichtjes beter dan verwacht. In het algemeen boeten cash betalingen en cheques aan populariteit in, wat uiteraard goed nieuws is voor Visa. 
 • Visa keerde $ 2,3 miljard uit aan de aandeelhouders, deels onder de vorm van een terugkoop van eigen aandelen en deels onder de vorm van een dividend.
 • Het management merkte verbetering op alle vlakken naar het einde van het vierde fiscale kwartaal toe.
 • De recente belastinghervorming heeft de belastingslast teruggeschroefd. 
 • Vanaf 2018 kon Visa in toenemende mate profiteren van synergie-effecten. Vanaf 2020 wordt er op jaarbasis $ 200 miljoen aan kosten bespaard. 

Negatieve punten 

 • De coronacrisis deed het betalingsverkeer afnemen (door lockdowns en hoge werkloosheid) en had dus een negatieve impact op de resultaten. De vakantie-uitgaven brachten geen soelaas.
 • Het afbrokkelende consumentenvertrouwen (wat resulteert in minder aankopen) is slecht nieuws voor Visa.
 • Het management wou, gezien de blijvende onzekerheid omtrent corona, geen prognose geven voor het boekjaar eindigend 30/09/2021.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Zeer groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid
 • Nog geen aanwezigheid in China

Opportuniteiten :

 • De overname van Visa Europe is een goede strategische zet. Het laat Visa toe om efficiënter te concurreren met MasterCard in Europa.
 • China is een van de grootste en snelst groeiende markten. De overheid heeft recent de deur open gezet voor concurrentie door o.a. Visa. Tot nu toe was het Chinese UnionPay alleenheerser op de lokale markt. 
 • Visa laat zich niet zomaar buitenspel zetten door nieuwe technologische ontwikkelingen, maar zit volop mee in de race : zo ontwikkelden ze technologieën voor “contactloze” betalingen (dus geen kaart meer door de machine te halen). Dit gebeurt door gebruik te maken van  RFID-technologie (Radio-frequency identification) : een technologie om op afstand informatie op te slaan en af te lezen. 

Bedreigingen :

 • De Chinezen proberen de toetreding van buitenlandse concurrenten af te remmen (o.a. met specifieke regelgeving en administratieve verplichtingen). Bovendien aanvaarden weinig Chinese handelaars momenteel Visa, MasterCard en andere. 
 • Administratieve mallemolen & wettelijk kader in China maakt het wellicht niet eenvoudig voor Visa  om van start te gaan.
 • Momenteel aanvaarden Chinese banken Visa, MasterCard en andere, maar er zijn  weinig handelaars die deze kaarten aanvaarden.
 • Het is wellicht niet evident om op grote schaal marktaandeel van UnionPay in te pikken.
 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. (opm : Apple Pay is in principe geen concurrentie, maakt gebruik van de kredietkaart, betalingsmethoden werden trouwens uitgewerkt door een samenwerking tussen Apple en Visa)

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 88.68 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.