Visa Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/06/2021
 • Koers opmaak studie: 234.96 USD
 • Huidige koers: 230.41 USD
 • Marktkapitalisatie: 438 miljard
 • Secteur: Finances
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US92826C8394

Conseil de l'analyste

 • 182,10 $US
 • 273,20 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Visa is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Visa elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler is wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd. 

Visa : Omzetverdeling

Source: Visa

Conclusie

De resultaten van Visa waren andermaal degelijk, ondanks de druk van de coronacrisis en tonen de veerkracht van het bedrijfsmodel. De vooruitzichten op kortere termijn blijven troebel en onderhevig aan de evolutie van de pandemie en eventuele lockdowns. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio09/201809/201909/202009/2021 E
Omzet20.60922.97721.84622.759
Bedrijfswinst12.95415.00114.081
Nettowinst10.30112.08010.86612.005
Boekwaarde14,0914,8016,1
Winst per aandeel5,036,045,565,47
Koers/winst26,231,139,336,3
Dividend per aandeel1,001,051,221,28
Dividendrendement0,76%0,56%0,56%0,64%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal boekjaar eindigend 30/09/2021 

 • Visa boekte een 6,1% lagere omzet van $ 5,7 miljard. 
 • De nettowinst daalde 4,5% tot $ 3,13 miljard.

Positieve punten 

 • Visa's resultaten waren nogmaals beter dan verwacht. In het algemeen boeten cash betalingen en cheques aan populariteit in, wat uiteraard goed nieuws is voor Visa. 
 • De omzetdaling in het eerste kwartaal (-6,1%) was al een stuk gematigder dan in het vierde kwartaal van het vorige boekjaar (-16,9%). Het management had dus correct gesuggereerd dat er verbetering was op alle vlakken naar het einde van het vierde fiscale kwartaal toe. T.o.v. het voorgaande kwartaal werd vooruitgang geboekt.
 • Visa keerde $ 2,5 miljard uit aan de aandeelhouders, deels onder de vorm van een terugkoop van eigen aandelen en deels onder de vorm van een dividend.
 • De recente belastinghervorming heeft de belastingslast teruggeschroefd. 
 • Vanaf 2018 kon Visa in toenemende mate profiteren van synergie-effecten. Vanaf 2020 wordt er op jaarbasis $ 200 miljoen aan kosten bespaard. 

Negatieve punten 

 • De coronacrisis deed het betalingsverkeer afnemen (door lockdowns en hoge werkloosheid) en had dus een negatieve impact op de resultaten, ondanks het stijgend aantal betalingen voor online-aankopen. Vooral de verminderde vakantie-uitgaven wegen op de resultaten.
 • Het zwakkere consumentenvertrouwen (wat resulteert in minder aankopen) is slecht nieuws voor Visa.
 • Het management wou, gezien de blijvende onzekerheid omtrent corona, nog steeds geen jaarprognose verschaffen voor het boekjaar eindigend 30/09/2021. Toch werd gesuggereerd dat de omzet in het tweede kwartaal wellicht vlak zal zijn (tov tweede kwartaal vorig jaar).

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Zeer groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid
 • Nog geen aanwezigheid in China

Opportuniteiten :

 • De overname van Visa Europe is een goede strategische zet. Het laat Visa toe om efficiënter te concurreren met MasterCard in Europa.
 • China is een van de grootste en snelst groeiende markten. De overheid heeft recent de deur open gezet voor concurrentie door o.a. Visa. Tot nu toe was het Chinese UnionPay alleenheerser op de lokale markt. 
 • Visa laat zich niet zomaar buitenspel zetten door nieuwe technologische ontwikkelingen, maar zit volop mee in de race : zo ontwikkelden ze technologieën voor “contactloze” betalingen (dus geen kaart meer door de machine te halen). Dit gebeurt door gebruik te maken van  RFID-technologie (Radio-frequency identification) : een technologie om op afstand informatie op te slaan en af te lezen. 

Bedreigingen :

 • De Chinezen proberen de toetreding van buitenlandse concurrenten af te remmen (o.a. met specifieke regelgeving en administratieve verplichtingen). Bovendien aanvaarden weinig Chinese handelaars momenteel Visa, MasterCard en andere. 
 • Administratieve mallemolen & wettelijk kader in China maakt het wellicht niet eenvoudig voor Visa  om van start te gaan.
 • Momenteel aanvaarden Chinese banken Visa, MasterCard en andere, maar er zijn  weinig handelaars die deze kaarten aanvaarden.
 • Het is wellicht niet evident om op grote schaal marktaandeel van UnionPay in te pikken.
 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. (opm : Apple Pay is in principe geen concurrentie, maakt gebruik van de kredietkaart, betalingsmethoden werden trouwens uitgewerkt door een samenwerking tussen Apple en Visa)

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 88.68 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.