Visa Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/07/2019
 • Koers opmaak studie: 180.9 USD
 • Huidige koers: 179.77 USD
 • Marktkapitalisatie: 278 miljard
 • Secteur: Financier
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US92826C8394

Conseil de l'analyste

 • 137,00 $US
 • 192,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Visa is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Visa elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler is wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd. 

Visa : Omzetverdeling

Bron: Visa

Conclusie

Visa boekte andermaal degelijke resultaten, maar het begint stilaan margedruk te ondervinden waardoor het wellicht wat toegiftes zal moeten doen. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio09/201509/201609/201709/2018 E
Omzet13.88015.08218.35820.573
Bedrijfswinst9.2477.88312.144
Nettowinst6.3285.9916.69910.628
Boekwaarde13,4712,75

Winst per aandeel2,852,242,804,59
Koers/winst26,528,339,429,7
Dividend per aandeel0,860,560,660,83
Dividendrendement1,1%0,69%0,60%0,61%
Bron : Bloomberg
Resultaten derde kwartaal boekjaar eindigend 30/09/2018 

 • Visa boekte een 14,8% hogere omzet van $ 5,24 miljard. 
 • De nettowinst steeg 13,1% tot $ 2,3 miljard.

Positieve punten 

 • Visa boekte degelijke resultaten. De omzet kwam boven de verwachtingen uit, met dank aan de consumenten, die vlot geld laten rollen. In het algemeen boeten cash betalingen en cheques aan populariteit in, wat uiteraard goed nieuws is voor Visa. 
 • De recente belastinghervorming heeft de belastingslast teruggeschroefd. 
 • Het management verhoogde de jaarprognose : het verwacht voor het boekjaar FY 2018 een winststijging van meer dan  30% (voordien "meer dan 25%") op recurrente basis (indien abstractie wordt gemaakt van herstructureringskosten in het voorgaande boekjaar). 
 • Visa rondde de overnamedeal van Visa Europa af in het derde fiscale kwartaal van het boekjaar FY 30/09/2016 ($18,2 miljard). 
 • Vanaf dit jaar zal Visa in toenemende mate kunnen profiteren van synergie-effecten. Er zou op jaarbasis tot $ 200 miljoen aan kosten kunnen worden bespaard vanaf 2020. 
 • Herstructureringslasten voor Visa Europe wegen niet meer door op de nettoresultaten zoals in 2017.

Negatieve punten 

 • De nettowinst lag iets onder de verwachtingen.
 • Het (her-)onderhandelen van deals verloopt wat stroever dan dat het management had verwacht.
 • Supermarktketen Kroger vindt de door Visa aangerekende tarieven te hoog en overweegt Visa niet meer te aanvaarden als betaalmiddel. Dit soort strategieën zagen we in het verleden nog wel eens opduiken om Visa onder druk te zetten de tarieven wat te milderen.
 • De matige economische groei in bepaalde regio's houdt de groei iets beperkter.
 • Het aandeel is niet goedkoop

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Zeer groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid
 • Nog geen aanwezigheid in China

Opportuniteiten :

 • De overname van Visa Europe is een goede strategische zet. Het laat Visa toe om efficiënter te concurreren met MasterCard in Europa.
 • China is een van de grootste en snelst groeiende markten. De overheid heeft recent de deur open gezet voor concurrentie door o.a. Visa. Tot nu toe was het Chinese UnionPay alleenheerser op de lokale markt. 
 • Visa laat zich niet zomaar buitenspel zetten door nieuwe technologische ontwikkelingen, maar zit volop mee in de race : zo ontwikkelden ze technologieën voor “contactloze” betalingen (dus geen kaart meer door de machine te halen). Dit gebeurt door gebruik te maken van  RFID-technologie (Radio-frequency identification) : een technologie om op afstand informatie op te slaan en af te lezen. 

Bedreigingen :

 • De Chinezen proberen de toetreding van buitenlandse concurrenten af te remmen (o.a. met specifieke regelgeving en administratieve verplichtingen). Bovendien aanvaarden weinig Chinese handelaars momenteel Visa, MasterCard en andere. 
 • Administratieve mallemolen & wettelijk kader in China maakt het wellicht niet eenvoudig voor Visa  om van start te gaan.
 • Momenteel aanvaarden Chinese banken Visa, MasterCard en andere, maar er zijn  weinig handelaars die deze kaarten aanvaarden.
 • Het is wellicht niet evident om op grote schaal marktaandeel van UnionPay in te pikken.
 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. (opm : Apple Pay is in principe geen concurrentie, maakt gebruik van de kredietkaart, betalingsmethoden werden trouwens uitgewerkt door een samenwerking tussen Apple en Visa)

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 88.68 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.