Visa Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/07/2022
 • Koers opmaak studie: 212.1 USD
 • Huidige koers: 180.59 USD
 • Marktkapitalisatie: 460 miljard
 • Secteur: Financieel
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US92826C8394

Conseil de l'analyste

 • 221,70 $US
 • 286,90 $US

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Visa is een Amerikaanse financiële dienstverlener. Meer bepaald regelt Visa elektronische betalingen tussen de bank van de leveranciers/winkeliers/verkopers en de bank van de klanten (via credit- en debetkaarten van de klant). Visa is de grootste speler is wereldwijd, gevolgd op enige afstand door MasterCard. American Express is weer een stuk kleiner en volgt op de derde plaats. De drie spelers staan in voor het gros van de betalingstransacties wereldwijd. 

Visa : Omzetverdeling

Source: Visa

Conclusie

Opmerkelijk sterke cijfers bij de derdekwartaalsresultaten van Visa, waar onderliggend een sterk herstel te zien was op vlak van zowel betalingsvolume als op vlak van het aantal verwerkte transacties. De grote verrassing was echter de sterke stijging op vlak van internationale transacties (+40%) wat de facto een inhaalbeweging impliceert op gebied van internationaal toerisme en het bijhorende betaalverkeer. De vooruitzichten op kortere termijn blijven voorlopig nog ietwat troebel, niet zozeer omwille van covid-19, maar omdat de huidige hoge inflatie in de Westerse wereld een stevige impact zou kunnen hebben op de consumptie-uitgaven van de gezinnen in de komende maanden. We denken echter dat, ondanks de iets volatielere resultaten op kortere termijn, de onderliggende economische fundamenten van het bedrijf intact blijven.

Visa bezit volgens ons enkele fundamentele competitieve voordelen die we op korte termijn niet snel zien wijzigen. In de eerste plaats kunnen we duidelijk spreken over een schaalvoordeel bij Visa, wat tot uiting komt in de superieure operationele winstmarges. In essentie neemt Visa op elke digitale transactie via het netwerk een vaste fee, waardoor een toenemend betalingsvolume een kernelement is van de toenemende winsten die het bedrijf het afgelopen decenium heeft gekend. Ten tweede is er sprake van een sterk netwerkeffect, waarbij de populariteit van Visa als betaalmiddel zowel consument als verkoper richting dit betaalmiddel stuwt. Ten derde is er de merksterkte. Partnerships met Visa geven bedrijven een goed imago en ook klanten voelen zich veilig als een webshop betalingen toelaat via het Visa netwerk. Tot slot is er ook sprake van enige switching cost. Hoewel eerder subtiel zijn consumenten volgens ons niet steeds bereid om van betaalkaart te veranderen, maar blijven ze meestal trouw aan dezelfde speler. Visa speelt hier tevens ook op in door kortingen aan te bieden (rebates) bij frequent gebruik van hun betaalnetwerk. Dit gebeurt meestal door promoties aan te bieden bij aankopen van partnerbedrijven. (bv. frequent flyer programma bij luchtvaartmaatschappijen)

Aan een huidige waardering van 29 keer de verwachte winst voor boekjaar 2022 of een EV/ebitda van 22.7 lijkt het bedrijf in eerste instantie optisch redelijk duur gewaardeerd. Brengen we echter de verwachte groeiparameter in de vergelijking, dan komen we aan een door ons geschatte peg ratio van 1.81, wat vanuit value-for-money perspectief volgens ons relatief gunstig is. Aan de huidige beurskoers handhaven we dan ook ons 'koop'-advies.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 18,3620,6122,9821,8524,1128,63
Operationele winst 12,1412,9515,0014,0815,8019,19
Nettowinst 6,7010,3012,0810,8712,3115,23
Boekwaarde per aandeel 11,9812,8814,8016,0517,8618,13
Winst per aandeel 3,185,036,045,566,337,12
Koers/Winst 333028363532
Dividend 0,500,881,051,221,341,34
Dividendrendement 0,47%0,59%0,61%0,61%0,60%0,59%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten Q3 2022 (afwijkend boekjaar eindigend 30/09) 

 • Visa boekte een 19% hogere netto-omzet van $ 7,3 miljard. 
 • Het operationeel inkomen steeg met 2% tot $ 4,1 miljard.
 • De nettowinst steeg met 32.5% tot $ 3.4 miljard.

Positieve punten 

 • in Q3 2022 steeg het betaalvolume (GDV) met 12% ($ 2.9T) en het totaal aantal verwerkte transacties door Visa steeg met 16% tot een totaal van afgerond 59.6 miljard. Het gedeelte 'cross border volume' kon opnieuw aanknopen met een groei van 40% (in CC). Het is duidelijk dat Visa de positieve effecten voelt van de herneming van het internationale toerisme en de bijhorende consumentenuitgaven. Voorlopig merkt het bedrijf nog geen impact van de verhoogde inflatie op de consumentenuitgaven bij gezinnen.
 • Ondertussen zijn er zo'n 3,9 miljard Visa betaalkaarten in omloop, een stijging van 8% ten opzichte van Q2 2021. 
 • Het bedrijf deed nog enkele overnames in het afgelopen boekjaar van ondermeer 'Tink', een soort van Europees open-banking platform en 'currencycloud' een globaal platform voor wisselkoerstransacties. Op 10 maart 2022 werd de overname van Tink geconcludeerd. Visa verwacht dat beide overnames een positief effect op de netto-omzet zullen genereren van 0.5%.
 • In meer algemene termen denken we dat een positief gevolg van covid-19 schuilt in de wijdere adaptatie van digitale betalingen bij een groter gedeelte van de wereldbevolking. Hierdoor zouden cash betalingen ook in de toekomst wereldwijd verder aan belang moeten inboeten.
 • Visa keerde in de afgelopen 9 maanden $ 11,9 miljard uit aan de aandeelhouders, deels onder de vorm van een terugkoop van eigen aandelen ($ 9.5 miljard) en deels in de vorm van een dividend. Visa heeft onder haar huidige inkoopprogramma eigen aandelen nog voor $ 7.2 miljard aan fondsen beschikbaar voor verdere inkoop eigen aandelen.
 • Het bedrijf heeft een uitstekende balans met voldoende liquiditeiten (+/- $ 19.6 miljard) en een solvabiliteit van rond de 41.5%.
 • Visa sprak tijdens de conference call de verwachting uit dat ook het vierde kwartaal redelijk sterk zal zijn. Zo schat het bedrijf dat de netto-omzet zal stijgen tussen de 15 à 20%. Visa gaf ook mee dat de eerste drie weken van juli op vlak van consumentenuitgaven aanhoudende sterkte vertoonden.

Negatieve punten 

 • De resultaten werden licht neerwaarts geimpacteerd door het stopzetten van de activiteiten in de Russische markt (sinds maart 2022). De activiteiten in Oekraïne/Rusland waren volgens Visa goed voor ongeveer 4% van de totale netto-omzet bij het bedrijf. Daarnaast werden er voor ongeveer $ 716 miljoen aan provisies genomen omwille van een lopende rechtszaak (MDL zaak) en waren er voor ongeveer $ 250 miljoen aan (niet gerealiseerde) verliezen op de aandelenportefeuille van het bedrijf. 
 • Wisselkoerseffecten (in essentie de sterk appreciatie van de dollar) hadden eveneens een negatief omzeteffect van ongeveer 3% in het derde kwartaal.
 • De operationele kosten namen in het derde kwartaal met bijna 51% toe. Grootste drijver van deze stijging waren hogere kosten voor G&A (+41%), personeel (+17%) & marketing (+17%). Na 9 maanden bedroeg de stijging van de operationele kosten nog steeds een redelijk hoge 28.7%. Noteer dat de provisie voor de lopende rechtszaak (zie punt 1) deze parameter opwaarts vertekend. Filteren we dit effect er uit dan komen we op een stijging van 15% op vergelijkbare basis.
 • Er is veel innovatie in de sector dewelke deels gestuwd wordt door grote bedragen van private equity groepen. Veel van deze bedrijven proberen nieuwe innovatieve betaaloplossingen te vinden als antwoord op de marktdominantie door Visa (& MC). Dit is een zeer breed amalgaan van potentiële concurrenten die vertrouwen op DEFI-technologie (decentralized finance) of andere concepten zoals cryptovaluta of businessmodellen zoals BNPL (buy now pay later). Dit gezegd zijnde, zijn veel van deze spelers nog (zwaar) verlieslatend en is hun concept (nog) niet voldoende betrouwbaar om dit op globale schaal uit te rollen. Daarnaast heeft de stijging van de langetermijn rente er ook toe geleid dat de waarderingen in de sector fors zijn gedaald. Zo daalde de waardering van Zweedse Klarna (BNPL) met ongeveer 80% in de laatste financieringsronde. 

SWOT

Sterktes :

 • Zeer grote marktconcentratie : slechts enkele grote spelers die de markt domineren zodat scherpe concurrentie uitblijft.
 • Zeer groot marktaandeel
 • Sterke merkenbekendheid
 • Performante (IT-)systemen die grote hoeveelheden transacties kunnen verwerken.
 • Uitgebreid netwerk wereldwijd

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Fraudegevoeligheid
 • Nog geen aanwezigheid in China

Opportuniteiten :

 • De overname van Visa Europe is een goede strategische zet. Het laat Visa toe om efficiënter te concurreren met MasterCard in Europa.
 • China is een van de grootste en snelst groeiende markten. De overheid heeft recent de deur open gezet voor concurrentie door o.a. Visa. Tot nu toe was het Chinese UnionPay alleenheerser op de lokale markt. 
 • Visa laat zich niet zomaar buitenspel zetten door nieuwe technologische ontwikkelingen, maar zit volop mee in de race : zo ontwikkelden ze technologieën voor “contactloze” betalingen (dus geen kaart meer door de machine te halen). Dit gebeurt door gebruik te maken van  RFID-technologie (Radio-frequency identification) : een technologie om op afstand informatie op te slaan en af te lezen. 

Bedreigingen :

 • De Chinezen proberen de toetreding van buitenlandse concurrenten af te remmen (o.a. met specifieke regelgeving en administratieve verplichtingen). Bovendien aanvaarden weinig Chinese handelaars momenteel Visa, MasterCard en andere. 
 • Administratieve mallemolen & wettelijk kader in China maakt het wellicht niet eenvoudig voor Visa  om van start te gaan.
 • Momenteel aanvaarden Chinese banken Visa, MasterCard en andere, maar er zijn  weinig handelaars die deze kaarten aanvaarden.
 • Het is wellicht niet evident om op grote schaal marktaandeel van UnionPay in te pikken.
 • Anti-trust onderzoeken voor prijsafspraken en/of machtsmisbruik Visa & MasterCard doken in het verleden op, zowel in de VS als in Europa, waarna tarieven neerwaarts werden bijgesteld of (dure) “schikkingen” volgden. Dat resulteerde minstens in toegenomen waakzaamheid van de overheden. In een slechter scenario duiken er nieuwe rechtszaken op.
 • Nieuwe technologische ontwikkelingen vormen wellicht de grootste bedreiging, omwentelingen in de betaalmarkt kunnen het landschap plots drastisch veranderen. (opm : Apple Pay is in principe geen concurrentie, maakt gebruik van de kredietkaart, betalingsmethoden werden trouwens uitgewerkt door een samenwerking tussen Apple en Visa)

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 88.68 USD Houden
17/11/2021 204.01 USD Kopen
31/01/2022 225.31 USD Houden
03/05/2022 211.53 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.