Veeva Systems Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/04/2024
 • Koers opmaak studie: 214.72 USD
 • Huidige koers: 211.19 USD
 • Marktkapitalisatie: $ 35 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US9224751084

Advies van de analist

 • US$ 178,10
 • US$ 302,77

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Veeva Systems is een Amerikaans technologiebedrijf gespecialiseerd in cloud software voor de medische industrie. De onderneming telt op dit moment 3.501 werknemers en heeft haar hoofdkwartier in Pleasanton, Californië.
Het bedrijf werd in 2007 opgericht door de huidige CEO Peter Gassner en Matt Wallach. Als ex-werknemer van Salesforce.com zag Peter Gassner de nood aan gespecialiseerde cloudsoftware met extra functionaliteiten die specifiek was gecreëerd voor de (bio)farmaceutische industrie.

​​​​​​​De twee hoofdproducten van het bedrijf zijn 'Veeva Commercial Cloud' en 'Veeva Vault'.
Veeva commercial cloud
betreft in essentie een CRM platform dat specifiek gericht is op de sales en marketing medewerkers van (bio)farmaceutische bedrijven. Deze cloud applicatie geeft de sales reps de mogelijkheid om een persoonlijke database bij te houden van doktersbezoeken, het uitdelen van productstaaltjes, feedback op producten van het bedrijf, het plannen van evenementen, etc.
Veeva Vault is een modulair platform gericht op 4 kernelementen met name klinische data, regelgeving, kwaliteitscontrole en veiligheid. De modules die het bedrijf bij het platform verkoopt worden onder andere gebruikt bij het vergaren en analyseren van klinische (test)data, tools die helpen bij het opstellen van marketing materiaal die voldoet aan de regulatoire vereisten of modules die helpen bij het samenstellen van een dossier ter goedkeuring van de regelgever (bijvoorbeeld de FDA).
Het bedrijf breidt continu haar aanbod aan extra modules met bijkomende functionaliteiten uit, wat de verankering van Veeva Systems bij haar klanten verder vergroot.

Conclusie

De resultaten voor het volledige boekjaar 2024 waren in lijn met de consensus. De vergelijkingsbasis was wat moeilijk, aangezien het bedrijf in een overschakelfase zit waarbij éénjarige contracten worden omgezet in meerjarige langdurige contracten. Volgens het bedrijf heeft dit echter geen impact op de 'billings' en de cashflow, twee parameters die we steeds in het oog houden bij de analyse van het bedrijf. 
Ook voor de komende jaren zou het bedrijf een consistente mate van groei moeten kunnen realiseren. Enerzijds is dit te danken aan een stijging van het onderliggende aantal klanten. Anderzijds verhogen deze klanten het aantal modules waar zij een abonnement op nemen. Voor Veeva is dit model zeer interessant, aangezien de cashflow in grote mate voorspelbaar en recurrent is. Twee negatievere elementen trekken wel onze aandacht. In de eerste plaats zijn er de toenemende loonkosten omwille van de sterke nood aan gegeerde IT-profielen en de algemene uitbreiding van de organisatie en ten tweede is er de minder sterke groei in de 'Veeva Commercial Cloud' omwille van een rationalisering op vlak van de financiering van (bio)farmaceutische bedrijven. We verwachten dat beide elementen ook in boekjaar 2025 (opgelet: afwijkend boekjaar) een negatieve impact zullen blijven uitoefenen op het bedrijf. 

Op vlak van waardering verkiezen we, omwille van het sterke groeiprofiel van het bedrijf, de peg ratio. Voor Veeva systems bedraagt de Peg ratio (op gaap- basis) aan de huidige beurskoers 6,15 (4,3 op non-gaap basis), wat volgens ons op dit moment nog steeds wat te duur is. Momenteel noteren we aan een verwachte FCF-yield van 3% voor dit boekjaar. 
​​​​​​​Voorlopig blijven we hierdoor een 'houden' advies hanteren aan de huidige beurskoers. 
Hou er wel rekening mee dat de prijsvolatiliteit van het aandeel redelijk hoog is, waardoor beursschommelingen zeer hevig kunnen zijn.

Veeva Systems geografische omzetverdeling

  Bron: Veeva Systems Jaarverslag 2020

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 E
  Omzet 1,101,471,852,162,362,73
  Operationele winst 0,290,380,510,460,431,07
  Nettowinst 0,300,380,430,490,531,02
  Boekwaarde per aandeel 11,1714,9020,8823,4826,4634,64
  Winst per aandeel 2,042,522,793,143,276,15
  Koers/Winst 7211085546337
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: VEEVA SYSTEMS INC-CLASS Ain USD


  Resultaten FY 2024 

  • De omzet steeg met 10% tot $ 2,4 miljard.  
  • Het operationeel inkomen (Gaap) daalde met 6% tot $ 429 miljoen.
  • De nettowinst (Gaap) steeg met 8% tot $ 526 miljoen. 

  Positieve punten 

  • De abonnementsverkoop (recurrent gedeelte) steeg in de afgelopen twaalf maanden met 9,7% tot $ 1,9 miljard. De omzet uit ondersteunende diensten (trainingen, installatie,..) steeg in dezelfde periode met ongeveer 9,5% tot $ 462 miljoen. 
  • Onderliggend was ongeveer $ 996 miljoen van dit recurrente gedeelte afkomstig van de Veeva commercial Cloud (+5,3% y-o-y) en $ 906 miljoen van het Veeva Vault gedeelte (+15 % y-o-y). 
  • Billings (in essentie: omzet + verandering in uitgestelde omzet) zouden voor komend boekjaar uitkomen op $ 2,9 miljard (+12%). Deze parameter is iets interessanter om de onderliggende groei van het bedrijf te begrijpen aangezien de softwarecontracten over langere periodes worden afgesloten en de omzet op 'straight line' basis wordt erkend in de resultatenrekening. 
  • Veeva kon het afgelopen boekjaar 44 extra klanten verwerven voor haar softwarepaketten. Het totaal aantal klanten kwam eind januari uit op 1 432. Onderverdeeld naar product had Veeva 693 klanten voor haar commerciële cloud platform en 1 078 klanten voor haar R&D solutions. (sommige klanten hebben een abonnement op beide diensten)
  • Veeva heeft recent aangekondigd dat het haar samenwerkingscontract met salesforce stopzet met betrekking tot haar CRM-producten. Het bedrijf wil haar bestaande klanten vanaf april 2024 migreren naar een eigen CRM cloud-platform. Hoewel dit op de korte termijn zal leiden tot extra kosten, denken we dat dit op de langere termijn de juiste beslissing is. Dit impliceert wel dat Salesforce op deze manier een toekomstige potentiële concurrent kan worden in deze productcategorie.  
  • Het bedrijf levert missie-kritieke software aan haar klanten (voornamelijk in de 'life sciences' industrie) dewelke, omwille van voor de hand liggende redenen, sterk gereguleerd is. Hierdoor is het voor de klanten van Veeva niet eenvoudig, en in de meeste gevallen niet tijdsefficient, om snel van softwareleverancier te veranderen. Hierdoor kent het bedrijf een relatief stabiele klantenbasis en is de abonnementsretentie zeer hoog. De onderliggende vraag in de (bio)farmaceutische industrie naar digitale oplossingen stuwt de vraag naar de producten van Veeva omhoog. 
  • Liquiditeit: het bedrijf heeft ongeveer $ 4 miljard aan cash (en cash-equivalenten zoals kortetermijninvesteringen) op haar balans staan en is schuldenvrij. solvabiliteit 78,5%.
  • Outlook FY 2025: Voor boekjaar 2025 gaat Veeva Systems uit van een omzetgroei van ongeveer 16% tot ongeveer $ 2,73 miljard met een (non-gaap) operationele winst en cashflow van rond de $ 1,1 miljard. Ongeveer 80% van de verwachte omzet is te danken aan het recurrente abonnementsmodel (subscription revenue). 

   Negatieve punten 

  • Veeva opereert voorlopig in een omgeving van aanhoudende zwakte met betrekking tot de financiering voor biotechbedrijven. Volgens Veeva is het, omwille van de verstrakkende monetaire omgeving, moeilijker voor biotechbedrijven om hun onderzoek gefinancierd te krijgen door durfkapitaal. Dit zou in de toekomst druk kunnen zetten op het aantal abonnementen dat Veeva kan verkopen. 
  • De huidige resultaten worden wat vertekend omwille van het feit dat het bedrijf is overgestapt van de verkoop van jaarlijkse softwarecontracten richting langdurige meerjarige contracten. Dit heeft een impact op wanneer de omzet- (en winst) juist geboekt wordt in de resultatenrekening van het bedrijf. Voor het volledige boekjaar had dit een negatieve impact op de omzet van ongeveer $ 90 miljoen.
  • Veeva kende in boekjaar 2024 aanhoudende druk op de (non-gaap) operationele winstmarges omwille van hogere personeelskosten en het afwikkelen van enkele historische contracten (boekhoudkundige impact). IT-profielen blijven sterk gegeerd in de huidige arbeidsmarkt, waardoor de lonen hoog blijven. Daarnaast blijft het bedrijf ook extra mensen aannemen aangezien het de algemene organisatie aan het uitbouwen is en haar producten probeert te verkopen in aanverwante sectoren (zoals bijvoorbeeld cosmetica-industrie). Ten opzichte van het voorgaande jaar steeg het aantal werknemers bij Veeva met 6%. Mede hierdoor steeg het gedeelte 'stock based compensation' met 11,8% ten opzichte het voorgaande jaar. Daarnaast stegen ook de uitgaven voor O&O met 21%. Deze factoren hadden tot gevolg dat de operationele winstmarge (op gaap basis) daalde van 21% tot 18%.  
  • We blijven ons storen aan de toenemende discrepantie tussen de Gaap en de Non-Gaap cijfers van het bedrijf. Deze toenemende discrepantie is bovendien voornamelijk te verklaren door een toename van de bedragen die het bedrijf uitkeert als aandelenoptiesprogramma voor de werknemers. Hoewel het wenselijk is dat de belangen van werknemers en aandeelhouders in dezelfde lijn liggen begint het stilaan wat excessief te worden. 
  • Er is nog een lopend juridisch dispuut met concurrent IQVIA over het gebruik van klantendata en andere farmaceutische data (kostprijs medicatie). Beide bedrijven beschuldigen elkaar van 'monopolistische praktijken'. Uitspraak zal volgen in de loop van 2024-2025.
  • Het nieuwe wetgevende initiatief in de VS, met betrekking tot verstrengde regelgeving op vlak van prijzen voor medicamenten, zou potentieel een negatieve impact kunnen hebben op Veeva. Farmaceutische bedrijven zouden onderzoeken naar nieuwe medicijnen kunnen opschorten of langs de commerciële kant hun verkoopsteams verder terugschalen.   

  SWOT

  Sterktes 

  • Actief in een nichesegment van de softwaresector, waar er een grote nood bestond aan specifieke softwaretools.
  • Hoge mate van klantenretentie omwille van missie-kritieke software die het bedrijf aanbiedt.
  • Marktleider in de sector met een goedgevulde R&D pijplijn.
  • Ceo heeft nog steeds een zeer groot aandelenbelang in het bedrijf.

  Zwaktes

  • Klantenconcentratie: top 10 klanten zijn goed voor ongeveer 39% van de totale omzet van het bedrijf.
  • Toename van regelgeving en druk op betaalbaarheid van het sociale zekerheidstelsel zou kunnen leiden tot minder innovatie in de sector. Dit zou dan vervolgens leiden tot minder R&D uitgaven bij (bio)farmaceutische spelers.

  Opportuniteiten

  • Het bedrijf heeft ondertussen ook een AI-tool ontwikkeld genaamd Andi, dewelke onder andere op zelfstandige basis bepaalde patronen herkent bij grote datasets. Hoewel deze tool op standalone basis wordt verkocht is ze ook nuttig met andere modules die het bedrijf heeft ontwikkeld. Dit verhoogt cross-selling opportuniteiten.
  • Het bedrijf doet regelmatig enkele (kleinere) overnames om specifieke expertise te integreren in zijn productmodules. Het afgelopen jaar nam het onder andere 'Crossix' en 'Physicians World' over.

  Bedreigingen

  • Het strategische partnership met salesforce.com loopt nog tot 2025 en is gebaseerd op een vaste kost per extra gebruiker bij de 'commercial cloud'. Dit partnership werd recent opgezegd waardoor salesforce in de toekomst mogelijk een eigen CRM-systeem voor de farmaceutische industrie zou kunnen uitbouwen.
  • Veeva Systems probeert haar producten, voornamelijk de 'Veeva Vault', ook ingang te doen vinden in gelieerde sectoren zoals de cosmetica- en de chemische industrie. Het blijft afwachten of de producten in deze sectoren even veel tractie verkrijgen als in de kernmarkt.
  • Er is nog een lopend juridisch dispuut met concurrent IQVIA over het gebruik van klantendata en andere farmaceutische data (kostprijs medicatie). Beide bedrijven beschuldigen elkaar van 'monopolistische praktijken'. Uitspraak zal volgen in de loop van 2023-2024.  

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2020/04/22 180 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.