Veeva Systems Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/12/2021
 • Koers opmaak studie: 249.49 USD
 • Huidige koers: 222.08 USD
 • Marktkapitalisatie: $ 40 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US9224751084

Advies van de analist

 • US$ 228,00
 • US$ 356,25

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Veeva Systems is een Amerikaans technologiebedrijf gespecialiseerd in cloud software voor de medische industrie. De onderneming telt op dit moment 3.501 werknemers en heeft haar hoofdkwartier in Pleasanton, Californië.
Het bedrijf werd in 2007 opgericht door de huidige CEO Peter Gassner en Matt Wallach. Als ex-werknemer van Salesforce.com zag Peter Gassner de nood aan gespecialiseerde cloudsoftware met extra functionaliteiten die specifiek was gecreëerd voor de (bio)farmaceutische industrie.

​​​​​​​De twee hoofdproducten van het bedrijf zijn 'Veeva Commercial Cloud' en 'Veeva Vault'.
Veeva commercial cloud
betreft in essentie een CRM platform dat specifiek gericht is op de sales en marketing medewerkers van (bio)farmaceutische bedrijven. Deze cloud applicatie geeft de sales reps de mogelijkheid om een persoonlijke database bij te houden van doktersbezoeken, het uitdelen van productstaaltjes, feedback op producten van het bedrijf, het plannen van evenementen, etc.
Veeva Vault is een modulair platform gericht op 4 kernelementen met name klinische data, regelgeving, kwaliteitscontrole en veiligheid. De modules die het bedrijf bij het platform verkoopt worden onder andere gebruikt bij het vergaren en analyseren van klinische (test)data, tools die helpen bij het opstellen van marketing materiaal die voldoet aan de regulatoire vereisten of modules die helpen bij het samenstellen van een dossier ter goedkeuring van de regelgever (bijvoorbeeld de FDA).
Het bedrijf breidt continu haar aanbod aan extra modules met bijkomende functionaliteiten uit, wat de verankering van Veeva Systems bij haar klanten verder vergroot.

Conclusie

Ondanks zeer sterke groeicijfers bij Veeva systems in Q3, daalde de beurskoers van het aandeel met 12% gedurende de afgelopen maand. Onderliggend bevestigde het bedrijf echter de verwachte groeiprognoses voor dit boekjaar, waarbij het bedrijf uitgaat van een omzetgroei van ongeveer 26%. Enerzijds is dit te danken aan een groei in het onderliggende aantal klanten. Anderzijds verhogen deze klanten het aantal modules waar zij een abonnement op nemen. Voor Veeva is dit model zeer interessant, aangezien de cashflow in grote mate voorspelbaar en recurrent is.  

Op vlak van waardering verkiezen we, omwille van het sterke groeiprofiel van het bedrijf, de peg ratio. Voor Veeva systems bedraagt de  Peg ratio aan de huidige beurskoers 3.2, wat volgens ons op dit moment wat te duur is. Hierdoor blijven we voorlopig een 'houden' advies hanteren aan de huidige beurskoers.

Veeva Systems geografische omzetverdeling

  Bron: Veeva Systems Jaarverslag 2020

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
  Omzet 0,550,690,861,101,471,84
  Operationele winst 0,120,160,220,290,380,75
  Nettowinst 0,080,150,230,300,380,53
  Boekwaarde per aandeel 4,736,388,4711,1714,9618,54
  Winst per aandeel 0,571,081,592,042,523,21
  Koers/Winst 7458697211087
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin USD


  Resultaten Q3 2022 

  • De omzet steeg met 26% tot $ 476 miljoen. 
  • Het operationeel inkomen (Gaap) steeg met 31% tot $ 133 miljoen.
  • De nettowinst (Gaap) steeg met 9.2% tot $ 106 miljoen. 

  Positieve punten 

  • De omzetgroei op het vlak van abonnementsverkoop steeg in Q3 met 25.6% tot $ 381 miljoen. De omzet uit ondersteunende diensten (trainingen, installatie,..) steeg met meer dan 27.8% tot $ 95.4 miljoen in het derde kwartaal. 
  • Het recurrente gedeelte van de omzet zou dit boekjaar uitkomen op een totaal van ongeveer $ 1.482 miljoen. Onderliggend zou ongeveer $ 872 miljoen van dit recurrent gedeelte afkomstig zijn van de Veeva commercial Cloud (+17% y-o-y) en $ 610 miljoen van het Veeva Vault gedeelte (+40% y-o-y). 
  • Het bedrijf kon in het derde kwartaal opnieuw verschillende (grote) nieuwe klanten aantrekken waardoor het totaal aantal klanten voor het bedrijf nu uitkomt op meer dan 1000. De onderliggende vraag in de (bio)farmaceutische industrie naar digitale oplossingen stuwt de vraag naar de producten van Veeva omhoog. 
  • Liquiditeit: het bedrijf heeft ongeveer $ 2,35 miljard aan cash (en cash-equivalenten zoals kortetermijninvesteringen) op haar balans staan en is schuldenvrij. solvabiliteit 82%.
  • De bedrijfsdoelstelling om de omzet te verdriedubbelen tegen 2025 lijkt haalbaar. Bovendien blijft het recurrente gedeelte van de omzet sterk groeien, wat de operationele resultaten en cashflow die het bedrijf genereert voorspelbaarder maakt.
  • Outlook FY 2022: Veeva trok haar guidance voor boekjaar 2022 licht op. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van ongeveer 26% tot ongeveer $ 1,84 miljard dit boekjaar, met een non-gaap operationeel inkomen van ongeveer $ 753 miljoen. De operationele cashflow zou dit boekjaar uitkomen op ongeveer $ 710 miljoen. Ongeveer 80% van de verwachte omzet is te danken aan het recurrente abonnementsmodel (subscription revenue).
  • Voor boekjaar 2023 gaat Veeva Systems voorlopig uit van een omzetgroei van ongeveer 17.4% tot ongeveer $ 2.16 miljard met een recurrente omzet van rond de $ 1.74 miljard.

   Negatieve punten 

  • Tijdens de conference call sprak het management over potentiële kopzorgen in het CRM-segment omwille van een mogelijke rationalisering op vlak van de verkoopsafdelingen bij (bio)farmaceutische bedrijven in het komende boekjaar. Veeva gaat uit van een 10% reductie bij de vertegenwoordigers (sales reps) van deze bedrijven. 
  • We blijven ons storen aan de toenemende discrepantie tussen de Gaap en de Non-Gaap cijfers van het bedrijf. Deze toenemende discrepantie is bovendien voornamelijk te verklaren door een toename van de bedragen die het bedrijf uitkeert als aandelenoptiesprogramma voor de werknemers. Hoewel het wenselijk is dat de belangen van werknemers en aandeelhouders in dezelfde lijn liggen begint het stilaan wat excessief te worden. 
  • Er is nog een lopend juridisch dispuut met concurrent IQVIA over het gebruik van klantendata en andere farmaceutische data (kostprijs medicatie). Beide bedrijven beschuldigen elkaar van 'monopolistische praktijken'. Uitspraak zal volgen in de loop van 2022-2023.  

  SWOT

  Sterktes 

  • Actief in een nichesegment van de softwaresector, waar er een grote nood bestond aan specifieke softwaretools.
  • Hoge mate van klantenretentie omwille van missie-kritieke software die het bedrijf aanbiedt.
  • Marktleider in de sector met een goedgevulde R&D pijplijn.
  • Ceo heeft nog steeds een zeer groot aandelenbelang in het bedrijf.

  Zwaktes

  • Klantenconcentratie: top 10 klanten zijn goed voor ongeveer 39% van de totale omzet van het bedrijf.
  • Toename van regelgeving en druk op betaalbaarheid van het sociale zekerheidstelsel zou kunnen leiden tot minder innovatie in de sector. Dit zou dan vervolgens leiden tot minder R&D uitgaven bij (bio)farmaceutische spelers.

  Opportuniteiten

  • Het bedrijf heeft ondertussen ook een AI-tool ontwikkeld genaamd Andi, dewelke onder andere op zelfstandige basis bepaalde patronen herkent bij grote datasets. Hoewel deze tool op standalone basis wordt verkocht is ze ook nuttig met andere modules die het bedrijf heeft ontwikkeld. Dit verhoogt cross-selling opportuniteiten.
  • Het bedrijf doet regelmatig enkele (kleinere) overnames om specifieke expertise te integreren in zijn productmodules. Het afgelopen jaar nam het onder andere 'Crossix' en 'Physicians World' over.

  Bedreigingen

  • Het strategische partnership met salesforce.com loopt nog tot 2025 en is gebaseerd op een vaste kost per extra gebruiker bij de 'commercial cloud'. We gaan er van uit dat dit partnership ook na 2025 wordt verder gezet.
  • Veeva Systems probeert haar producten, voornamelijk de 'Veeva Vault', ook ingang te doen vinden in gelieerde sectoren zoals de cosmetica- en de chemische industrie. Het blijft afwachten of de producten in deze sectoren even veel tractie verkrijgen als in de kernmarkt.
  • Er is nog een lopend juridisch dispuut met concurrent IQVIA over het gebruik van klantendata en andere farmaceutische data (kostprijs medicatie). Beide bedrijven beschuldigen elkaar van 'monopolistische praktijken'. Uitspraak zal volgen in de loop van 2022-2023.  

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2020/04/22 180 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.