Veeva Systems Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/06/2020
 • Koers opmaak studie: 219.6 USD
 • Huidige koers: 257.1 USD
 • Marktkapitalisatie: $ 32 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US9224751084

Advies van de analist

 • US$ 144,00
 • US$ 231,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Veeva Systems is een Amerikaans technologiebedrijf gespecialiseerd in cloud software voor de medische industrie. De onderneming telt op dit moment 3.501 werknemers en heeft haar hoofdkwartier in Pleasanton, Californië.
Het bedrijf werd in 2007 opgericht door de huidige CEO Peter Gassner en Matt Wallach. Als ex-werknemer van Salesforce.com zag Peter Gassner de nood aan gespecialiseerde cloudsoftware met extra functionaliteiten die specifiek was gecreëerd voor de (bio)farmaceutische industrie.

​​​​​​​De twee hoofdproducten van het bedrijf zijn 'Veeva Commercial Cloud' en 'Veeva Vault'.
Veeva commercial cloud
betreft in essentie een CRM platform dat specifiek gericht is op de sales en marketing medewerkers van (bio)farmaceutische bedrijven. Deze cloud applicatie geeft de sales reps de mogelijkheid om een persoonlijke database bij te houden van doktersbezoeken, het uitdelen van productstaaltjes, feedback op producten van het bedrijf, het plannen van evenementen, etc.
Veeva Vault is een modulair platform gericht op 4 kernelementen met name klinische data, regelgeving, kwaliteitscontrole en veiligheid. De modules die het bedrijf bij het platform verkoopt worden onder andere gebruikt bij het vergaren en analyseren van klinische (test)data, tools die helpen bij het opstellen van marketing materiaal die voldoet aan de regulatoire vereisten of modules die helpen bij het samenstellen van een dossier ter goedkeuring van de regelgever (bijvoorbeeld de FDA).
Het bedrijf breidt continu haar aanbod aan extra modules met bijkomende functionaliteiten uit, wat de verankering van Veeva Systems bij haar klanten verder vergroot.

Conclusie

Opnieuw zeer mooie groeicijfers bij Veeva systems gedurende het afgelopen kwartaal. Zowel op vlak van omzetgroei, winstgroei als groei in de operationele cashflow. Het bedrijf kon tevens, ondanks moeilijkere macro-economische omstandigheden haar outlook bevestigen voor het komende boekjaar. Daarnaast kon het bedrijf opnieuw mooie groei voorleggen van het aantal klanten die nu de verschillende Veeva producten gebruiken. De recente acquisities van 'Crossix' en 'Physicians World' zullen potentieel een licht negatieve impact hebben op de operationele marges in 2021, al denken we dat dit op lange termijn geen significant risico voor het bedrijf inhoudt. Ook het integratierisico lijkt ons relatief beperkt.
Op vlak van waardering verkiezen we, omwille van het sterke groeiprofiel van het bedrijf, de peg ratio. Voor Veeva systems bedraagt de verwachte Peg aan de huidige beurskoers 3.8 wat volgens ons op dit moment net wat te duur is.
Veeva systems mag behouden blijven.

Veeva Systems geografische omzetverdeling

  Bron: Veeva Systems Jaarverslag 2020

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio USD20162017201820192020* 2021E
  Omzet4095506908621,1041,391
  Operationeel inkomen78,6123,5158,5223,2286,2491,8
  Nettowinst54,479,8151,1229,9301,1398,1
  Boekwaarde3,784,736,388,4711,1713,57
  Winst per aandeel0,380,530,981,471,901,96
  Koers/Winst9591104859875
  Free Cash Flow59137,1223,8302,4434,3450,2
  Bron: Bloomberg
  * Veeva kent een afwijkend boekjaar dat eindigt op 31/01


  Resultaten Q1 2020 

  • De omzet steeg met 38% tot $ 337 miljoen. 
  • De nettowinst steeg met 34% tot $ 105 miljoen. 

  Positieve punten 

  • De omzetgroei op het vlak van abonnementsverkoop steeg met 36% tot $ 270 miljoen. De 'Veeva Vault' productcategorie kende een omzetgroei van 38% op kwartaalbasis.
  • Het totaal aantal klanten van het bedrijf steeg het afgelopen kwartaal verder tot 875. Hiervan zijn er ongeveer 390 klanten in het 'commercial cloud' segment en 570 in het 'vault' segment.
  • Het bedrijf blijft 'add-on' producten ontwikkelen die compatibel zijn met andere modules van de software. Het bedrijf lanceerde het afgelopen boekjaar bijvoorbeeld 'Veeva Nitro'. Een module waarbij men data uit verschillende externe datasets op 1 platform kan analyseren. Het bedrijf zet ook in op AI met haar product 'Andi', hetwelk zelfstandig patronen kan herkennen in grote datasets van bijvoorbeeld klinische data.
  • Liquiditeit: het bedrijf heeft ongeveer $ 1,4 miljard aan cash (en cash-equivalentenà op haar balans staan en is schuldenvrij.
  • Het bedrijf kon haar doelstelling om $ 1 miljard omzet te genereren een jaar eerder dan gepland verwezenlijken. De doelstelling om de omzet te verdriedubbelen tegen 2025 lijkt haalbaar.
  • In tegenstelling tot veel bedrijven bevestigde het management haar ambitieuze outlook voor 2020. Veeva verwacht een omzetgroei van ongeveer 27% tot net geen $ 1,4 miljard dit boekjaar, met een operationele inkomstengroei van 21%. De operationele cashflow zou minimaal uitkomen op $ 450 miljoen.

   Negatieve punten 

  • Het totaal aantal werknemers steeg y-o-y met 39%, omwille van enkele overnames die het bedrijf deed en om de groei van het bedrijf verder te kunnen ondersteunen. Dit had een stijging van de operationele kosten van ongeveer 43% tot gevolg. Daarnaast heeft deze stijging tot gevolg dat omwille van de genereuze aandelenoptieplannen er een relatief groot verschil ontstaat tussen GAAP en Non-Gaap resultaten.
  • De acquisite van 'Crossix', een speler actief in het vergaren en analyseren van privacy-gevoelige klantendata en 'World Physicians', een bedrijf gericht op het organiseren voor events in de (bio)-farmaceutische industrie zullen het komende boekjaar een negatieve impact hebben op de brutowinstmarge van 2%. 
  • Het aandeel is niet goedkoop.


  SWOT

  Sterktes 

  • Actief in een nichesegment van de softwaresector, waar er een grote nood bestond aan specifieke softwaretools.
  • Hoge mate van klantenretentie omwille van missie-kritieke software die het bedrijf aanbiedt.
  • Marktleider in de sector met een goedgevulde R&D pijplijn.
  • Ceo heeft nog steeds een zeer groot aandelenbelang in het bedrijf.

  Zwaktes

  • Klantenconcentratie: top 10 klanten zijn goed voor ongeveer 39% van de totale omzet van het bedrijf.
  • Toename van regelgeving en druk op betaalbaarheid van het sociale zekerheidstelsel zou kunnen leiden tot minder innovatie in de sector. Dit zou dan vervolgens leiden tot minder R&D uitgaven bij (bio)farmaceutische spelers.

  Opportuniteiten

  • Het bedrijf heeft ondertussen ook een AI-tool ontwikkeld genaamd Andi, dewelke onder andere op zelfstandige basis bepaalde patronen herkent bij grote datasets. Hoewel deze tool op standalone basis wordt verkocht is ze ook nuttig met andere modules die het bedrijf heeft ontwikkeld. Dit verhoogt cross-selling opportuniteiten.
  • Het bedrijf doet regelmatig enkele (kleinere) overnames om specifieke expertise te integreren in zijn productmodules. Het afgelopen jaar nam het onder andere 'Crossix' en 'Physicians World' over.

  Bedreigingen

  • Het strategische partnership met salesforce.com loopt nog tot 2025 en is gebaseerd op een vaste kost per extra gebruiker bij de 'commercial cloud'. We gaan er van uit dat dit partnership ook na 2025 wordt verder gezet.
  • Veeva Systems probeert haar producten, voornamelijk de 'Veeva Vault', ook ingang te doen vinden in gelieerde sectoren zoals de cosmetica- en de chemische industrie. Het blijft afwachten of de producten in deze sectoren even veel tractie verkrijgen als in de kernmarkt.
  • Er is nog een lopend juridisch dispuut met concurrent IQVIA over het gebruik van klantendata en andere farmaceutische data (kostprijs medicatie). Beide bedrijven beschuldigen elkaar van 'monopolistische praktijken'. Uitspraak zal volgen in de loop van 2021-2022.  

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2020/04/22 180 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.