UnitedHealth Group Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/01/2024
 • Koers opmaak studie: 516 USD
 • Huidige koers: 513.42 USD
 • Marktkapitalisatie: 478 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Verenigde Staten
 • ISIN: US91324P1021

Advies van de analist

 • US$ 568,00
 • US$ 795,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De Amerikaanse ziekteverzekeraar UnitedHealth (UNH) is een van de meest rendabele in haar sector. UNH maakt op een uitgekiende manier gebruik van technologie en informatie waardoor het de ganse medische cyclus gaande van diagnose tot behandeling sterk verbetert, vereenvoudigt, en kostenefficiënter maakt voor alle betrokken partijen. De gepatenteerde technologie en het computerplatform waarvan gebruik wordt gemaakt zou niet gemakkelijk door een concurrent nagemaakt kunnen worden, waardoor UNH een competitief voordeel heeft op zijn concurrenten. 
UNH haalt zijn omzet uit : 

 • UnitedHealthcare : ziekteverzekeringen voor werknemers, senioren, militairen, ambtenaren enz...
 • Optum : allerhande consultancy, administratieve en IT-diensten voor ziekenhuizen, artsen, apothekers en bedrijven i.v.m. algemene administratie, Pharmacy Benefit Management (geneesmiddelenadministratie voor werkgevers), data-analyse, consulting, automatisering en het efficiënter maken van het ganse proces. De subdivisies zijn, in volgorde van belangrijkheid (met de eerste twee met voorsprong de belangrijkste) :
  • Optum Rx : Alle diensten mbt apotheken en het verstrekken van geneesmiddelen aan patiënten. Optum heeft zelf geen apotheken maar beheert de administratie van individuen, werkgevers en ziektekostenverzekeraars. Het onderhandelt over prijzen met de apotheken en bepaalt welke medicijnen moeten worden verstrekt. Optum is ook verantwoordelijk voor de volledige administratieve afhandeling van apotheekclaims en het verwerken van recepten (o.a. ook het controleren van de verzekeringsdekking, verwerken van betalingen en verstrekken van informatie aan individuen (vb over het ophalen van hun medicijnen). Optum biedt ook mail-order apotheekdiensten aan. Alle data die hierbij ontstaat wordt geanalyseerd om het systeem voortdurend efficiënter te maken.
  • Optum Health : omvat o.a. de coördinatie van zorg voor mensen met een complexe medische aandoening. Optum health biedt ook programma's aan voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Het biedt gezondheids- en welzijnsinitiatieven voor werknemers, ziektepreventie en gezondheidsbevording op de werkplek. Optum Health biedt daarnaast ook consultancy-diensten aan aan zorgverleners en zorgorganisaties.
  • Optum Insight : Omvat data-analyse, consultancy en technologische oplossingen voor zorgverleners en zorgorganisaties. Het betreft oa IT-tools die de operationele efficiëntie verbeteren, zoals bijvoorbeeld de administratie van elektronische medische dossiers, praktijkbeheerssystemen, maar ook bijvoorbeeld tools voor marktonderzoek en het bepalen van een passende premie op basis van de gezondheidsstatus van de populatie die een verzekeraar bedient.
UnitedHealth Group : verdeling operationele winst

Bron: UnitedHealth Group

Conclusie

UnitedHealth publiceerde degelijke resultaten in 2023, maar de opstoot van de kosten in het vierde kwartaal jaagt beleggers schrik aan voor verdere kosteninflatie. Nochtans bevestigde het management de winstprognoses voor 2024, wat betekent dat zij ervan uitgaan dat de kosteninflatie nog zal meevallen. Ander aandachtspunt is dat het bedrijf gevoelig is voor een eventuele verdere economische vertraging. Gezien de goede trackrecord en rekening houdende met de waardering verdient UnitedHealth een plaatsje in de portefeuille. Aan de huidige koersen mag het aandeel gekocht worden.


Nieuws

-

Resultaten

in mio2021202220232024 E
Omzet287 597324 162371 622400 784
Operationele winst23 97028 43532 35835 840
Nettowinst17 28520 12022 38125 480
Boekwaarde76,383,3102,1
Winst per aandeel18,3321,4723,8627,85
Koers/winst27,424,722,118,5
Dividend per aandeel5,606,407,297,87
Dividendrendement1,12%1,21%1,38%1,52%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten 2023

 • UnitedHealth Group zag de omzet in 2023 met 14,6% toenemen tot $ 371,6 miljard. 
 • De nettowinst steeg 11,2% tot $ 22,4 miljard. 

Positieve punten

 • De resultaten van UNH kwamen boven de verwachtingen uit. 
 • De prognoses voor 2024 werden bevestigd : UNH verwacht een recurrente winst per aandeel van $ 27,50 tot $ 28,00, wat conform de verwachtingen is. Het management gaat er dus van uit dat de kosteninflatie die zichtbaar was in het vierde kwartaal zich niet te hard zal doorzetten (al vrezen sommige beleggers hier voor).

Negatieve punten 

 • De hoger dan verwachte medische kosten in het vierde kwartaal zetten een domper op de vreugde voor de resultaten. Het management liet weten het aantal hart-en orthopedische (o.a. knieën en heupen) ingrepen hoger dan verwacht waren bij vooral oudere mensen. Ook de heropflakkering van corona op het einde van 2023 joeg de kosten hoger. De schrik voor verdere kosteninflatie groeit bij beleggers terug aan.
 • Naarmate de economische groei zou vertragen, kan de winstgroei verkleinen waardoor de kans ontstaat dat de prognoses niet gehaald worden. Bij een eventuele forse economische vertraging ontstaat een omgekeerd hefboomeffect op de resultaten.
 • De regelgevingsrisico's blijven sterk aanwezig : de sector is regelmatig het mikpunt voor verhitte politieke discussies.

SWOT

Sterktes :

 • De onderneming is één van de meest rendabele in haar sector, dankzij een uitgekiende productmix en het efficiënte gebruik van technologie.
 • De activiteiten van UNH zijn gediversifieerd over de ganse keten van de gezondheidszorg.
 • UNH is de grootste speler in de sector, met over het algemeen aantrekkelijke plannen/producten/prijzen en dus een sterke marktpositie.
 • De subsector waarin UNH actief is, lijkt minder riskant dan de klassiekere farmaspelers.

Zwaktes :

 • Regelgevingsrisico's : de gezondheidssector is sterk gereguleerd en wijzigingen in de regelgeving kunnen een significante impact hebben op de activiteiten en winstgevendheid van UNH.
 • Afhankelijkheid van overheidsprogramma's zoals Medicare en Medicaid.
 • Druk op de brede sector om de prijzen te verlagen.

Opportuniteiten :

 • Profiteert sterk van een eventuele economische heropleving.
 • Speelt in op het toenemend belang van ziekteverzekeringen in de VS.
 • Speelt ook in op het vergrijzingsthema.
 • Is koploper inzake digitalisatie binnen de gezondheidszorg.

Bedreigingen :

 • Verhoging concurrentiedruk.
 • Kosteninflatie ziektezorg.
 • Een verouderende bevolking betekent ook hogere kosten die de rendabiliteit kunnen aantasten.
 • Economische zwakte vertaalt zich vrij snel in een daling van het aantal polissen.
 • UNH profiteert weliswaar van haar voorsprong inzake technologie, maar dat brengt natuurlijk ook risico's met zich mee zoals beveiligingsrisico's en risico op technologische storingen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
19/01/2024 516 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.