UnitedHealth Group Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/04/2024
 • Koers opmaak studie: 479 USD
 • Huidige koers: 497.12 USD
 • Marktkapitalisatie: 442 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Verenigde Staten
 • ISIN: US91324P1021

Advies van de analist

 • US$ 568,00
 • US$ 795,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De Amerikaanse ziekteverzekeraar UnitedHealth (UNH) is een van de meest rendabele in haar sector. UNH maakt op een uitgekiende manier gebruik van technologie en informatie waardoor het de ganse medische cyclus gaande van diagnose tot behandeling sterk verbetert, vereenvoudigt, en kostenefficiënter maakt voor alle betrokken partijen. De gepatenteerde technologie en het computerplatform waarvan gebruik wordt gemaakt zou niet gemakkelijk door een concurrent nagemaakt kunnen worden, waardoor UNH een competitief voordeel heeft op zijn concurrenten. 
UNH haalt zijn omzet uit : 

 • UnitedHealthcare : ziekteverzekeringen voor werknemers, senioren, militairen, ambtenaren enz...
 • Optum : allerhande consultancy, administratieve en IT-diensten voor ziekenhuizen, artsen, apothekers en bedrijven i.v.m. algemene administratie, Pharmacy Benefit Management (geneesmiddelenadministratie voor werkgevers), data-analyse, consulting, automatisering en het efficiënter maken van het ganse proces. De subdivisies zijn, in volgorde van belangrijkheid (met de eerste twee met voorsprong de belangrijkste) :
  • Optum Rx : Alle diensten mbt apotheken en het verstrekken van geneesmiddelen aan patiënten. Optum heeft zelf geen apotheken maar beheert de administratie van individuen, werkgevers en ziektekostenverzekeraars. Het onderhandelt over prijzen met de apotheken en bepaalt welke medicijnen moeten worden verstrekt. Optum is ook verantwoordelijk voor de volledige administratieve afhandeling van apotheekclaims en het verwerken van recepten (o.a. ook het controleren van de verzekeringsdekking, verwerken van betalingen en verstrekken van informatie aan individuen (vb over het ophalen van hun medicijnen). Optum biedt ook mail-order apotheekdiensten aan. Alle data die hierbij ontstaat wordt geanalyseerd om het systeem voortdurend efficiënter te maken.
  • Optum Health : omvat o.a. de coördinatie van zorg voor mensen met een complexe medische aandoening. Optum health biedt ook programma's aan voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Het biedt gezondheids- en welzijnsinitiatieven voor werknemers, ziektepreventie en gezondheidsbevordering op de werkplek. Optum Health biedt daarnaast ook consultancy-diensten aan aan zorgverleners en zorgorganisaties.
  • Optum Insight : Omvat data-analyse, consultancy en technologische oplossingen voor zorgverleners en zorgorganisaties. Het betreft oa IT-tools die de operationele efficiëntie verbeteren, zoals bijvoorbeeld de administratie van elektronische medische dossiers, praktijkbeheerssystemen, maar ook bijvoorbeeld tools voor marktonderzoek en het bepalen van een passende premie op basis van de gezondheidsstatus van de populatie die een verzekeraar bedient.
UnitedHealth Group : verdeling operationele winst

Bron: UnitedHealth Group

Conclusie

De resultaten van UnitedHealth werden getroffen door een stevige minderwaarde op de verkoop van de Braziliaanse activiteiten en de gevolgen van een cyberaanval. Abstractie makend van deze uitzonderlijke kosten, presteerde UnitedHealth wel beter dan verwacht, waardoor beleggers en analisten gerustgesteld reageerden. Aan de huidige koersen mag het aandeel gekocht worden.


Nieuws

-

Resultaten

in mio2021202220232024 E
Omzet287 597324 162371 622399 508
Operationele winst23 97028 43532 35835 014
Nettowinst17 28520 12022 38124 792
Boekwaarde76,383,3102,1
Winst per aandeel18,3321,4723,8627,63
Koers/winst27,424,722,117,3
Dividend per aandeel5,606,407,297,89
Dividendrendement1,12%1,21%1,38%1,65%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten eerste kwartaal 2024

 • UnitedHealth Group zag de omzet in het eerste kwartaal met 8,6% toenemen tot $ 99,8 miljard. 
 • Netto werd een verlies geboekt van $ 1,4 miljard. 

Positieve punten

 • De resultaten van UNH kwamen andermaal boven de verwachtingen uit. 
 • De prognoses voor 2024 werden herbevestigd : UNH verwacht een recurrente winst per aandeel van $ 27,50 tot $ 28,00.  De negatieve impact van de verkoop van de Braziliaanse activiteiten en de cyberaanval (zie verder) is hier niet bij inbegrepen (ca. $ 10  per aandeel).

Negatieve punten 

 • Er werd een verlies geboekt van $ 7,1 miljard op de verkoop van Braziliaanse activiteiten, waardoor ook het nettoresultaat negatief uitkwam.
 • Ook de kosten ivm een cyberattack hadden een negatieve (maar weliswaar veel kleinere) impact ($ 0,74 per aandeel negatieve impact in het eerste kwartaal en ca. $ 1,30 voor gans 2024). De cyberattack was wel vervelend omdat die tijdelijk gezorgd heeft voor moeizame uitwisseling van data en betalingen. Zo was het een tijdje moeilijk voor sommige patiënten om aan voorschriften te geraken, of om terugbetaling te bekomen.
 • De hoger dan verwachte medische kosten in het vierde kwartaal van 2023 maakten beleggers bezorgd over de resultaten van 2024. Het management liet toen weten het aantal hart-en orthopedische (o.a. knieën en heupen) ingrepen hoger dan verwacht waren bij vooral oudere mensen. Ook de heropflakkering van corona op het einde van 2023 joeg de kosten hoger. Hoewel de resultaten in het eerste kwartaal van 2024 meevielen, en het management liet weten dat de kosten onder controle zijn, blijven sommige beleggers toch bezorgd voor verdere kosteninflatie.
 • Naarmate de economische groei zou vertragen, kan de winstgroei verkleinen waardoor de kans ontstaat dat de prognoses niet gehaald worden. Bij een eventuele forse economische vertraging ontstaat een omgekeerd hefboomeffect op de resultaten.
 • De regelgevingsrisico's blijven sterk aanwezig : de sector is regelmatig het mikpunt voor verhitte politieke discussies.

SWOT

Sterktes :

 • De onderneming is één van de meest rendabele in haar sector, dankzij een uitgekiende productmix en het efficiënte gebruik van technologie.
 • De activiteiten van UNH zijn gediversifieerd over de ganse keten van de gezondheidszorg.
 • UNH is de grootste speler in de sector, met over het algemeen aantrekkelijke plannen/producten/prijzen en dus een sterke marktpositie.
 • De subsector waarin UNH actief is, lijkt minder riskant dan de klassiekere farmaspelers.

Zwaktes :

 • Regelgevingsrisico's : de gezondheidssector is sterk gereguleerd en wijzigingen in de regelgeving kunnen een significante impact hebben op de activiteiten en winstgevendheid van UNH.
 • Afhankelijkheid van overheidsprogramma's zoals Medicare en Medicaid.
 • Druk op de brede sector om de prijzen te verlagen.

Opportuniteiten :

 • Profiteert sterk van een eventuele economische heropleving.
 • Speelt in op het toenemend belang van ziekteverzekeringen in de VS.
 • Speelt ook in op het vergrijzingsthema.
 • Is koploper inzake digitalisatie binnen de gezondheidszorg.

Bedreigingen :

 • Verhoging concurrentiedruk.
 • Kosteninflatie ziektezorg.
 • Een verouderende bevolking betekent ook hogere kosten die de rendabiliteit kunnen aantasten.
 • Economische zwakte vertaalt zich vrij snel in een daling van het aantal polissen.
 • UNH profiteert weliswaar van haar voorsprong inzake technologie, maar dat brengt natuurlijk ook risico's met zich mee zoals beveiligingsrisico's en risico op technologische storingen.
 • Eventuele integratieproblemen bij overnames.
 • Eventuele problemen met databeveiliging die gegevensstromen (vb voorschriften) of betalingsstromen (oa terugbetalingen) kunnen bemoeilijken.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
19/01/2024 516 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.