UnitedHealth Group Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/04/2019
 • Koers opmaak studie: 216.84 USD
 • Huidige koers: 221.75 USD
 • Marktkapitalisatie: 243 miljard
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: Verenigde Staten
 • ISIN: US91324P1021

Conseil de l'analyste

 • 205,00 $US
 • 288,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

De Amerikaanse ziekteverzekeraar UnitedHealth (UNH) is een van de meest rendabele in haar sector. UNH maakt op een uitgekiende manier gebruik van technologie en informatie waardoor het de ganse medische cyclus gaande van diagnose tot behandeling sterk verbetert, vereenvoudigt, en kostenefficiënter maakt voor alle betrokken partijen. De gepatenteerde technologie en het computerplatform waarvan gebruik wordt gemaakt zou niet gemakkelijk door een concurrent nagemaakt kunnen worden, waardoor UNH momenteel een competitief voordeel heeft op zijn concurrenten. 
UNH haalt zijn omzet uit : 

 • Health Care Services : ziekteverzekeringen voor werknemers, senioren, militairen, ambtenaren enz...
 • Optum : allerhande diensten voor ziekenhuizen, artsen, apothekers en bedrijven i.v.m. administratie (o.a. ook Pharmacy Benefit Management (geneesmiddelenadministratie)), data-analyse, consulting, automatisering en het efficiënter maken van het ganse proces. 
UnitedHealth Group : Omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

UnitedHealth rijgt de goede resultaten aan elkaar en bevestigt daarmee haar fraaie trackrecord. Ook voor 2018 blijven de vooruitzichten gunstig, al houdt de koers daar al rekening mee.

Stevig te behouden. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet157.107184.828201.159223.651
Operationele winst11.02113.28015.209
Nettowinst5.8137.23710.55812.494
Boekwaarde35,5040,3451,42
Winst per aandeel6,107,4810,7212,7
Koers/winst19,321,420,619,9
Dividend per aandeel1,882,382,843,35
Dividendrendement1,59%1,48%1,29%1,32%
Bron : Bloomberg, DL

Resultaten tweede kwartaal 2018 

 • UnitedHealth Group zag de omzet in het tweede kwartaal van 2018 met 12,1% toenemen tot $ 56,1 miljard. 
 • De nettowinst steeg 27,9% tot $ 2,9 miljard. 

Positieve punten

 • De resultaten kwamen nog maar eens boven de verwachtingen uit. UNH heeft de kosten erg goed onder controle (beter dan de concurrentie), terwijl het verder klanten binnen haalt. 
 • Een lagere belastingfactuur gaf de ontwikkeling van de nettowinst alweer een extra flinke duw in de rug. 
 • De meeropbrengsten die ontstaan door de belastingverlaging van Trump, zullen grotendeels worden geïnvesteerd (versnelling investeringen in o.a. data-analyse en een verbetering van de IT systemen). 
 • Medicaid (overheidsprogramma lage inkomens) en Medicare (programma voor ouderen) blijven, in tegenstelling tot Obamacare wel bestaan en hier groeit UnitedHealth verder. De marges liggen hier ook beter dan bij de Obamacare-programma's. 
 • UNH verhoogde de jaarprognose voor 2018 nog maar eens : het bedrijf verwacht nu een recurrente winst per aandeel van $ 12,50 - $12,75 (voordien $ 12,40 - $12,65). 

Negatieve punten 

 • Beleggers hadden op nog betere resultaten gehoopt.
 • UnitedHealth zette zo goed als alle "Obamacare"-plannen (Affordable Care Act of ACA) stop. 

SWOT

Sterktes :

 • De onderneming is één van de meest rendabele in haar sector, dankzij een uitgekiende product mix en het efficiënte gebruik van technologie.
 • UNH is de grootste speler in de sector, met over het algemeen aantrekkelijke plannen/producten/prijzen.
 • De subsector waarin UNH actief is, lijkt minder riskant dan de klassiekere farmaspelers.

Zwaktes :

 • Onderhevig aan de “grillen” van de politieke beslissingen (“healthcare reforms”).
 • Druk op de brede sector om de prijzen te verlagen.

Opportuniteiten :

 • Profiteert sterk van een eventuele economische heropleving
 • Speelt in op het toenemend belang van ziekteverzekeringen in de VS
 • Speelt ook in op het vergrijzingsthema

Bedreigingen :

 • Verhoging concurrentiedruk
 • Kosteninflatie ziektezorg
 • Economische zwakte vertaalt zich vrij snel in een daling van het aantal polissen

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 165.56 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.