UCB Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/10/2023
 • Koers opmaak studie: 81.54 EUR
 • Huidige koers: 67.76 EUR
 • Marktkapitalisatie: 16 miljard EUR
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003739530

Advies van de analist

 • € 65,00
 • € 98,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

UCB is het Belgische biofarma-bedrijf bekend van producten zoals het anti-allergicum Zyrtec en het epilepsie-medicijn Keppra. De patenten op deze twee bijzonder succesvolle medicijnen zijn een tijd geleden vervallen, wat de deur open heeft gezet voor hevige generische concurrentie. UCB heeft de leemte opgevuld door de lancering van een trio succesvolle geneesmiddelen: Cimzia (tegen de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis), Vimpat (tegen epilepsie) en Neupro (o.a. tegen ziekte van Parkinson) (UCB verwijst dikwijls naar dit laatste trio geneesmiddelen als "CVN"). Maar intussen komt ook daar het patentverval dichterbij (of is het er al). Gelukkig zitten er in de pijplijn verschillende nieuwe geneesmiddelen ("next generation") met een aanzienlijk potentieel. Zo is er onder andere Briviact (epilepsie) en vooral Bimzelx (bimekizumab - psoriasis).


UCB : Omzetverdeling

Bron: UCB

Conclusie

De FDA heeft na lang treuzelen het belangrijke medicijn Bimzelx eindelijk goedgekeurd, wat uitstekend nieuws is voor UCB. Bijkomend werd ook Zilbrysq goedgekeurd. Dubbel goed nieuws dus voor UCB (al werd het goede nieuws lauw onthaald door beleggers omwille van een strenge bijsluiter). Gezien de afhankelijkheid van een beperkter aantal medicijnen, nemen we een voorzichtig standpunt in : UCB mag behouden blijven.

Nieuws

Update 18/10/2023 : Bimzelx eindelijk goedgekeurd, ook Zilbrysq goedgekeurd

De FDA heeft na zeer lang treuzelen eindelijk Bimzelx (psoriasis) goedgekeurd.

Minpunt is wel dat de bijsluiter iets "strenger" uitvalt dan verwacht. Dat kan eventueel wat impact hebben op de verkopen.

Tevens keurde de FDA Zilbrysq (zilucoplan) goed tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis.

Resultaten

in mio20192020202120222023 E
Omzet4.9135.3475.7775.5175.254
Operationele winst1.0689711.284585599
Nettowinst7927321.058418696
Boekwaarde36,237,443,147,8
Winst per aandeel4,233,875,602,203,66
Koers/winst16,821,817,933,422,3
Dividend per aandeel1,241,271,301,331,35
Dividendrendement1,75%1,50%1,30%1,81%1,66%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2023

 • UCB zag de omzet met 11,5 % dalen tot € 2,59 miljard. 
 • De nettowinst daalde 22,1% tot € 311 miljoen. 

Positieve punten 

 • De resultaten van UCB kwamen boven de verwachtingen uit. 
 • De belangrijkste geneesmiddelen CVN (Cimzia, Vimpat & Neupro) boekten een groei (of krimp) van respectievelijk 2% (tot € 1,0 miljard), -73% (tot € 204 miljoen) en -6% (tot € 146 miljoen).
 • Briviact (+21% tot € 273 miljoen) tekende een stevige groei op, net zoals Fintepla dat de omzet zag verdrievoudigen tot € 102 miljoen.
 • Het geneesmiddelentrio CVN (Cimzia, Vimpat & Neupro) zou nog enige tijd de winst van UCB moeten stutten. 
 • Het management bevestigde de jaarprognose (guidance) : het verwacht in 2023 een omzet van € 5,15 - 5,35 miljard en een kernwinst per aandeel (zonder uitzonderlijke items) van €3,40 - 3,80. De ebitdamarge zou moeten uitkomen op 22,5%-23,5%. Zowel 2022 als 2023 zijn overgangsjaren. Dat is te wijten aan het patentverlies van Vimpat in de VS (maart 2022) en de EU (september 2022) en Keppra in Japan (januari 2022), maar ook vooral aan het uitstel van "bime". Analisten verwachten dat in 2025 terug kan worden aangeknoopt met recordresultaten.
 • Het management bevestigde eerder de langetermijnprognose voor 2025, dat aangeeft dat het patentverval meer dan volledig gecompenseerd zal worden door nieuwe producten. Het verwacht in dat jaar een omzet van minstens € 6 miljard bij een toegenomen onderliggende winstgevendheid (ebitda 30-35%).
 • Hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling zouden moeten leiden tot zes à zeven nieuwe geneesmiddelen tegen 2025 (ter vervanging van CVN).
 • De overname van het Amerikaanse Ra Pharmaceuticals werd afgerond begin april 2020. Dat is een biotechbedrijf met geneesmiddelen in ontwikkeling tegen kanker, ontstekingsziektes, autoimmuunziektes, diabetes en cardiovasculaire ziektes. Positief is dat UCB hiermee haar pijplijn met potentiële geneesmiddelen verder aanvulde. Daartegenover staat wel dat UCB een forse prijs bood voor Ra Pharmaceuticals : 2,1 miljard dollar in cash. De overname zal de omzet en winstgroei van UCB versnellen vanaf 2024. 
 • De overname van Zogenix door UCB werd begin 2022 afgerond. Onder andere het geneesmiddel Fintepla, gebruikt voor zeldzame gevallen van epilepsie met geschatte piekverkopen van ca. € 925 miljoen tegen 2031, kwam op die manier in de portefeuille van UCB. UCB zal, inclusief mijlpaalbetalingen, ca € 1,7 miljard betalen. In maart 2022 werd Fintepla goedgekeurd door de FDA.
 • Na de uitvoering van twee grote patiëntenstudies, kon UCB bijzonder goede resultaten voorleggen voor het middel bimekizumab (Bimzelx) om onder andere psoriasis te behandelen. Het middel bleek niet alleen effectief te zijn, maar ook nog eens duidelijk beter dan het bestaande middel van Johnson & Johnson, Stelara en Cosentyx van Novartis. In onder andere de EU is Bimzelx reeds goedgekeurd. Maar het is nog wachten op een goedkeuring in de VS.  Bimzelx zou rond zijn piek in 2030 meer dan 2,5 miljard euro moeten kunnen opbrengen (al blijft dit steeds een moeilijk in te schatten bedrag).
 • UCB hoopt dat zilucoplan, tegen de zeldzame ziekte MG (myasthenia gravis - een spierziekte), in de loop van 2023 zal worden goedgekeurd in de VS, de EU en Japan.
 • Het dividend werd in 2022 met 2,3% verhoogd tot € 1,33 per aandeel.

Negatieve punten 

 • De Amerikaanse FDA heeft de aanvraag van UCB voor Bimzelx nog steeds niet goedgekeurd. De lancering in de lucratieve Amerikaanse geneesmiddelenmarkt werd uitgesteld, wat slecht nieuws was. Dat betekende dat UCB nog niet met de commercialisatie kon beginnen EN dat concurrerende geneesmiddelen (die weliswaar minder effectief zijn), meer marktaandeel kunnen inpalmen. De eventuele goedkeuring wordt pas verwacht in de tweede jaarhelft van 2023.
 • Hogere kosten voor marketing en onderzoek zetten de marges al een tijdje onder druk (oa voor de lancering van het osteoporosemiddel Evenity in Europa en kosten m.b.t. de lancering van Bimzelx). 
 • De groei van het CVN-trio is over de top heen.
 • Het patent op Cimzia loopt nog tot 2024 in de EU en de VS.

SWOT

Sterktes

 • UCB heeft een degelijke trackrecord.
 • Het nieuwe trio geneesmiddelen, CVN, is bijzonder succesvol. De groei is aanzienlijk.

Zwaktes

 • De pijpleiding met geneesmiddelen moet steeds goed gevuld blijven om de toekomstige groei te garanderen.
 • Het wordt steeds moeilijker om geneesmiddelen goedgekeurd te krijgen door steeds strengere regels.

Opportuniteiten

 • De ontdekking of goedkeuring van eventuele nieuwe geneesmiddelen kan de groei voor enkele jaren veilig stellen.

Bedreigingen

 • Het grootste gevaar is dat er niet tijdig, of te weinig nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld zodat de groei op langere termijn in het gedrang komt, al dan niet tijdelijk.
 • Afkeuring van geneesmiddelen in één van de ontwikkelingsfases.
 • De FDA is de laatste jaren een pak onvoorspelbaarder en strenger geworden; opvallend genoeg worden geneesmiddelen die elders in de wereld al werden goedgekeurd, toch nog vrij regelmatig afgekeurd in de VS, al dan niet tijdelijk.
 • Optreden van ongewenste neveneffecten bij al dan niet goedgekeurde geneesmiddelen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 73.7 EUR Houden
31/12/2020 84.9 EUR Kopen
17/08/2022 73.94 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.