UCB Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/07/2019
 • Koers opmaak studie: 71.42 EUR
 • Huidige koers: 66.02 EUR
 • Marktkapitalisatie: 13,9 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003739530

Advies van de analist

 • € 62,00
 • € 84,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

UCB is het Belgische biofarma-bedrijf bekend van producten zoals het anti-allergicum Zyrtec en het epilepsie-medicijn Keppra. De patenten op deze twee bijzonder succesvolle medicijnen zijn echter vervallen, wat de deur open heeft gezet voor hevige generische concurrentie. UCB heeft de leemte opgevuld door de lancering van een trio succesvolle geneesmiddelen: Cimzia (tegen de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis), Vimpat (tegen epilepsie) en Neupro (o.a. tegen ziekte van Parkinson) (UCB verwijst dikwijls naar dit laatste trio geneesmiddelen als "CVN"). In de pijplijn zitten (onder andere) nog eens twee belangrijke geneesmiddelen ("next generation"): Briviact (Brivaracetam - tegen epilepsie) en romosozumab (osteoporose). 
De strategie van UCB rust op drie peilers : 

 • Focus op emerging markets 
 • Groei van CVN 
 • Voldoende rijke pijplijn aan nieuwe potentiële geneesmiddelen.
UCB : Omzetverdeling

Bron: UCB

Conclusie

UCB legde alweer degelijke resultaten voor die nauwelijks verrasten. De jaarprognoses bleven gehandhaafd. UCB werkt volop aan een volgende generatie geneesmiddelen maar de uitkomst daarvan is onzeker. We handhaven onze "houden"-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet4.1784.5304.6324.681
Operationele winst8761.0871.109
Nettowinst520753800877
Boekwaarde28,828,932,4
Winst per aandeel2,764,004,244,64
Koers/winst22,116,616,815,4
Dividend per aandeel1,151,181,211,23
Dividendrendement1,89%1,78%1,70%1,72%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste jaarhelft 2019 

 • UCB zag de omzet in de eerste jaarhelft met 2,4% aantrekken tot € 2,32 miljard. 
 • De nettowinst daalde 25,4% tot € 411 miljoen. 

Positieve punten 

 • De resultaten van UCB kwamen licht boven de verwachtingen uit. 
 • De stergeneesmiddelen CVN (Cimzia, Vimpat & Neupro), presteerden andermaal degelijk, met een groei van respectievelijk 15%, 19% en 7%.
 • De opkomst van CVN (Cimzia, Vimpat & Neupro) zou de komende jaren de winst van UCB moeten steunen. 
 • Het management bevestigde de jaarprognose. UCB verwacht in 2019 een verdere omzetgroei. Het management rekent voor 2019 op een omzet van € 4,6-4,7 miljard en een kernwinst per aandeel (zonder uitzonderlijke items) van € 4,40-4,80.
 • Hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling zouden moeten leiden tot zes nieuwe geneesmiddelen in vijf jaar tijd (ter vervanging van CVN).

Negatieve punten 

 • Hogere R&D uitgaven en een zwaardere belastinglast deden de nettowinst flink dalen.
 • Negatieve wisselkoerseffecten wogen op de omzet (die 4% zou gegroeid zijn tegen constante wisselkoersen).
 • Het management waarschuwde eerder al voor lagere marges door hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling.
 • De CFO (financiëel directeur) van UCB verlaat na 13 jaar de firma, wat een zekere ongerustheid bij beleggers teweeg bracht.
 • Het adviescomité van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA (European Medicines Agency) heeft het geneensmiddel Evenity (tegen botontkalking bij vrouwen), afgekeurd. Dat is uiteraard een tegenvaller voor UCB. De beslissing is opmerkelijk, omdat het adviescomité van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA eerder dit jaar het licht groen had gezet voor dit geneesmiddel, ondanks het feit dat er in sommige gevallen nevenwerkingen waren opgetreden (hartklachten). Op zich waren de verwachtingen voor het geneesmiddel wel al flink getemperd gezien de nevenwerkingen, waardoor de impact voor UCB relatief beperkt blijft. Het bedrijf gaat in Europa trouwens een aanvraag indienen om het onderzoek te herbekijken en toe te lichten. De kans bestaat dus dat het geneesmiddel uiteindelijk toch wordt goedgekeurd in Europa.

SWOT

Sterktes

 • UCB heeft een degelijke trackrecord.
 • Het nieuwe trio geneesmiddelen, CVN, is bijzonder succesvol. De groei is aanzienlijk.

Zwaktes

 • De pijpleiding met geneesmiddelen moet steeds goed gevuld blijven om de toekomstige groei te garanderen.
 • Het wordt steeds moeilijker om geneesmiddelen goedgekeurd te krijgen door steeds strengere regels.

Opportuniteiten

 • De ontdekking of goedkeuring van eventuele nieuwe geneesmiddelen kan de groei voor enkele jaren veilig stellen.

Bedreigingen

 • Het grootste gevaar is dat er niet tijdig, of te weinig nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld zodat de groei op langere termijn in het gedrang komt, al dan niet tijdelijk.
 • Afkeuring van geneesmiddelen in één van de ontwikkelingsfases.
 • Optreden van ongewenste neveneffecten bij al dan niet goedgekeurde geneesmiddelen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 73.7 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.