UCB Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/08/2021
 • Koers opmaak studie: 98 EUR
 • Huidige koers: 91.14 EUR
 • Marktkapitalisatie: 19 miljard EUR
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003739530

Advies van de analist

 • € 105,00
 • € 158,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

UCB is het Belgische biofarma-bedrijf bekend van producten zoals het anti-allergicum Zyrtec en het epilepsie-medicijn Keppra. De patenten op deze twee bijzonder succesvolle medicijnen zijn een tijd geleden vervallen, wat de deur open heeft gezet voor hevige generische concurrentie. UCB heeft de leemte opgevuld door de lancering van een trio succesvolle geneesmiddelen: Cimzia (tegen de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis), Vimpat (tegen epilepsie) en Neupro (o.a. tegen ziekte van Parkinson) (UCB verwijst dikwijls naar dit laatste trio geneesmiddelen als "CVN"). In de pijplijn zitten verschillende geneesmiddelen ("next generation") met een aanzienlijk potentieel.

 
De strategie van UCB rust op drie pijlers : 

 • Focus op emerging markets 
 • Groei van CVN 
 • Voldoende rijke pijplijn aan nieuwe potentiële geneesmiddelen.
UCB : Omzetverdeling

Bron: UCB

Conclusie

UCB publiceerde andermaal degelijke resultaten, al was er wel druk van negatieve wisselkoerseffecten. Anderzijds lopen de kosten voor de pijplijn met toekomstige geneesmiddelen verder op, wat reeds in 2020 maar ook in 2021 op de marges zal wegen. Uit deze pijplijn klinken wel steeds meer positieve signalen die in toenemende mate geruststelling bieden omtrent de vooruitzichten op middellange termijn. Uiteraard staat of valt alles met de al dan niet goedkeuring van deze toekomstige geneesmiddelen, wat toch een aanzienlijk risico geeft. Wie dit risico niet schuwt mag aan de huidige koersen een koop overwegen.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet4.6324.9135.3475.516
Operationele winst1.1091.068971
Nettowinst8007927321.084
Boekwaarde32,436,2

Winst per aandeel4,244,233,875,73
Koers/winst16,816,821,816,1
Dividend per aandeel1,211,241,271,32
Dividendrendement1,70%1,75%1,50%1,43%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2021

 • UCB zag de omzet met 6,5% aantrekken tot € 2,78 miljard. 
 • De nettowinst steeg 57,3% tot € 571 miljoen. 

Positieve punten 

 • Zowel de omzet als het nettoresultaat van UCB kwamen boven de verwachtingen uit. 
 • De stergeneesmiddelen CVN (Cimzia, Vimpat & Neupro) boekten vooruitgang, met een groei van respectievelijk 4%, 2% en 1% (tegen constante wisselkoersen zou dit respectievelijk 11%, 9% en 5% geweest zijn).
 • De opkomst van CVN (Cimzia, Vimpat & Neupro) zou nog enkele jaren de winst van UCB moeten steunen. 
 • Het epilepsiemiddel Keppra, dat te lijden heeft onder patentverval in de belangrijke VS-markt, profiteerde desondanks van internationele groei zodat de omzet toch met 16% kon stijgen.
 • Hogere kosten voor marketing en onderzoek zetten de marges al een tijdje (licht) onder druk (oa voor de lancering van het osteoporosemiddel Evenity in Europa en voorbereidingen voor de lancering van bimekizumab). De aangepaste ebitda-marge klokte evenwel af op 30%, wat beter was dan verwacht.
 • Het management bevestigde de jaarprognoses : het verwacht in 2021 een omzet van € 5,45-5,65 miljard en een kernwinst per aandeel (zonder uitzonderlijke items) van € 5,60-6,10. De ebitdamarge zou moeten uitkomen op 27%-28%.
 • Het management publiceerde eerder een omzetindicatie voor 2025, om aan te geven dat het patentverval meer dan volledig gecompenseerd zal worden door nieuwe producten. Het verwacht in dat jaar een omzet van minstens € 6 miljard bij een toegenomen onderliggende winstgevendheid (ebitda 30-35%).
 • Hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling zouden moeten leiden tot zes à zeven nieuwe geneesmiddelen tegen 2025 (ter vervanging van CVN).
 • Een aantal fase3-studies werden door de coronacrisis in 2020 vertraagd, maar in de eerste jaarhelft van 2021 waren er geen vertragingen meer.
 • De overname van het Amerikaanse Ra Pharmaceuticals werd afgerond begin april 2020. Dat is een biotechbedrijf met geneesmiddelen in ontwikkeling tegen kanker, ontstekingsziektes, autoimmuunziektes, diabetes en cardiovasculaire ziektes. Positief is dat UCB hiermee haar pijplijn met potentiële geneesmiddelen verder aanvult. Daartegenover staat wel dat UCB een forse prijs bood voor Ra Pharmaceuticals : 2,1 miljard dollar in cash. De schuldpositie van UCB blijft na de overname draaglijk. De overname zal de omzet en winstgroei van UCB versnellen vanaf 2024. Anderzijds werd de doelstelling om een rebitda marge van 31% te halen één jaar vertraagd, tot 2022.
 • Na de uitvoering van twee grote patiëntenstudies, kon UCB bijzonder goede resultaten voorleggen voor het middel bimekizumab om onder andere psoriasis te behandelen. Het middel bleek niet alleen effectief te zijn, maar ook nog eens duidelijk beter dan het bestaande middel van Johnson & Johnson, Stelara en Cosentyx van Novartis.
 • Het dividend werd in 2020 met 2,4% verhoogd tot € 1,27 per aandeel.

Negatieve punten 

 • Ondanks de beter dan verwachte resultaten werd de jaarprognose niet opgetrokken, gezien de hoge R&D en productlanceringen.
 • Negatieve wisselkoersverschillen wogen op de resultaten. De omzetstijging tegen constante wisselkoersen was 11%.
 • De groei van het CVN-trio was relatief bescheiden in vergelijking met vorige rapporteringsperiodes, al was dit grotendeels te wijten aan negatieve wisselkoersverschillen.
 • Het patentverval van Vimpat en Cimzia komt dichterbij (2022-2024).

SWOT

Sterktes

 • UCB heeft een degelijke trackrecord.
 • Het nieuwe trio geneesmiddelen, CVN, is bijzonder succesvol. De groei is aanzienlijk.

Zwaktes

 • De pijpleiding met geneesmiddelen moet steeds goed gevuld blijven om de toekomstige groei te garanderen.
 • Het wordt steeds moeilijker om geneesmiddelen goedgekeurd te krijgen door steeds strengere regels.

Opportuniteiten

 • De ontdekking of goedkeuring van eventuele nieuwe geneesmiddelen kan de groei voor enkele jaren veilig stellen.

Bedreigingen

 • Het grootste gevaar is dat er niet tijdig, of te weinig nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld zodat de groei op langere termijn in het gedrang komt, al dan niet tijdelijk.
 • Afkeuring van geneesmiddelen in één van de ontwikkelingsfases.
 • Optreden van ongewenste neveneffecten bij al dan niet goedgekeurde geneesmiddelen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 73.7 EUR Houden
31/12/2020 84.9 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.