UCB Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/07/2019
 • Koers opmaak studie: 71.42 EUR
 • Huidige koers: 72.37 EUR
 • Marktkapitalisatie: 14,8 miljard
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003739530

Conseil de l'analyste

 • 62,00 €
 • 84,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

UCB is het Belgische biofarma-bedrijf bekend van producten zoals het anti-allergicum Zyrtec en het epilepsie-medicijn Keppra. De patenten op deze twee bijzonder succesvolle medicijnen zijn echter vervallen, wat de deur open heeft gezet voor hevige generische concurrentie. UCB heeft de leemte opgevuld door de lancering van een trio succesvolle geneesmiddelen: Cimzia (tegen de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis), Vimpat (tegen epilepsie) en Neupro (o.a. tegen ziekte van Parkinson) (UCB verwijst dikwijls naar dit laatste trio geneesmiddelen als "CVN"). In de pijplijn zitten (onder andere) nog eens twee belangrijke geneesmiddelen ("next generation"): Briviact (Brivaracetam - tegen epilepsie) en romosozumab (osteoporose). 
De strategie van UCB rust op drie peilers : 

 • Focus op emerging markets 
 • Groei van CVN 
 • Voldoende rijke pijplijn aan nieuwe potentiële geneesmiddelen.
UCB : Omzetverdeling

Bron: UCB

Conclusie

UCB legde alweer degelijke resultaten voor, met dank aan het nieuwe trio geneesmiddelen (CVN), en wellicht kunnen de resultaten op korte termijn verder stijgen. Na een reeks mislukkingen met geneesmiddelen die nog in ontwikkeling zijn, zijn er wel nog steeds wat twijfels omtrent het groeipad na 2020. Daarom handhaven we onze "houden"-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet3.8764.1784.5304.570
Operationele winst5228761.087
Nettowinst623520753873
Boekwaarde29,228,828,9
Winst per aandeel3,252,764,004,62
Koers/winst25,622,116,616,4
Dividend per aandeel1,101,151,181,25
Dividendrendement1,32%1,89%1,78%1,64%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2018 

 • UCB zag de omzet in de eerste helft van 2018 met 1,7% aantrekken tot € 2,27 miljard. 
 • De nettowinst steeg 27,8% tot € 551 miljoen. 

Positieve punten 

 • De resultaten van UCB kwamen alweer boven de verwachtingen uit. 
 • De stergeneesmiddelen CVN (Cimzia, Vimpat & Neupro), die vorig kwartaal nog opvallend zwak presteerden, deden het in het tweede kwartaal duidelijk beter dan verwacht.
 • Aanzienlijk lagere belastingen duwden de nettowinst fors hoger.
 • De groei van het reumamiddel Cimzia bedroeg 2% (maar werd wel beïnvloed door negatieve wiselkoerseffecten). 
 • Ook Vimpat groeide : +10%. 
 • De prognose voor 2018 werd bevestigd. Het management rekent voor 2018 op een omzet van € 4,5-4,6 miljard, een kernwinst per aandeel (zonder uitzonderlijke items) van € 4,30-4,70.
 • Op korte termijn (enkele jaren) is er geen financiële impact van de problemen met Evenity (romosozumab) (zie verder). 
 • De opkomst van CVN (Cimzia, Vimpat & Neupro) zou de komende jaren de winst van UCB fors verder moeten opkrikken. 

Negatieve punten 

 • Het parkinsonmiddel Neupro zag de omzet met 4% dalen, weliswaar door wisselkoerseffecten. 
 •  Het osteoporosemiddel Evenity (romosozumab) haalde goede resultaten voor de testen in fase 3 (efficiëntie blijkt goed te zijn), maar er zijn onverwacht ernstige nevenwerkingen vastgesteld bij behandelde patiënten (rapport mei 2017). Eén op veertig patiënten kreeg hartproblemen. 
 • De problemen die opduiken bij geneesmiddel Evenity (romosozumab) leiden in het beste geval tot een vertraging van de lancering. In het slechtste geval wordt het geneesmiddel afgevoerd. 
 • Evenity is, na epratuzumab, zo het tweede geneesmiddel (van de "next generation" geneesmiddelen - de geneesmiddelen die de groei van UCB na 2020 moesten veiligstellen) waar problemen mee opduiken. Hierdoor komt het vooropgestelde groeipad van UCB vanaf 2020 mogelijk in de problemen.  

SWOT

Sterktes

 • UCB heeft een degelijke trackrecord.
 • Het nieuwe trio geneesmiddelen, CVN, is bijzonder succesvol. De groei is aanzienlijk.

Zwaktes

 • De pijpleiding met geneesmiddelen moet steeds goed gevuld blijven om de toekomstige groei te garanderen.
 • Het wordt steeds moeilijker om geneesmiddelen goedgekeurd te krijgen door steeds strengere regels.

Opportuniteiten

 • De ontdekking of goedkeuring van eventuele nieuwe geneesmiddelen kan de groei voor enkele jaren veilig stellen.

Bedreigingen

 • Het grootste gevaar is dat er niet tijdig, of te weinig nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld zodat de groei op langere termijn in het gedrang komt, al dan niet tijdelijk.
 • Afkeuring van geneesmiddelen in één van de ontwikkelingsfases.
 • Optreden van ongewenste neveneffecten bij al dan niet goedgekeurde geneesmiddelen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 73.7 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.