UCB Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/03/2024
 • Koers opmaak studie: 105.35 EUR
 • Huidige koers: 126.55 EUR
 • Marktkapitalisatie: 20 miljard EUR
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003739530

Conseil de l'analyste

 • 90,00 €
 • 126,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

UCB is het Belgische biofarma-bedrijf bekend van producten zoals het anti-allergicum Zyrtec en het epilepsie-medicijn Keppra. De patenten op deze twee bijzonder succesvolle medicijnen zijn een tijd geleden vervallen, wat de deur open heeft gezet voor hevige generische concurrentie. UCB heeft de leemte opgevuld door de lancering van een trio succesvolle geneesmiddelen: Cimzia (tegen de ziekte van Crohn, reumatoïde artritis), Vimpat (tegen epilepsie) en Neupro (o.a. tegen ziekte van Parkinson) (UCB verwijst dikwijls naar dit laatste trio geneesmiddelen als "CVN"). Maar intussen komt ook daar het patentverval dichterbij (of is het er al). Gelukkig zitten er in de pijplijn verschillende nieuwe geneesmiddelen ("next generation") met een aanzienlijk potentieel. Zo is er onder andere Briviact (epilepsie) en vooral Bimzelx (bimekizumab - psoriasis).


UCB : Omzetverdeling

Source: UCB

Conclusie

UCB publiceerde resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen, en kan in 2024 dankzij de lancering van Bimzelx, terug aanknopen met groei. Rekening houdende met de waardering en gezien de afhankelijkheid van een beperkter aantal medicijnen, nemen we een voorzichtig standpunt in : UCB mag behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20202021202220232024 E
Omzet5.3475.7775.5175.2525.642
Operationele winst9711.284585604754
Nettowinst7321.058418343798
Boekwaarde37,443,147,8

Winst per aandeel3,875,602,201,814,38
Koers/winst21,817,933,443,624,1
Dividend per aandeel1,271,301,331,361,45
Dividendrendement1,50%1,30%1,81%1,72%1,38%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2023

 • UCB zag de omzet met 4,8 % dalen tot € 5,3 miljard. 
 • De nettowinst daalde 17,9% tot € 343 miljoen. 

Positieve punten 

 • De resultaten van UCB kwamen boven de verwachtingen uit. 
 • De FDA keurde eind 2023, na zeer lang treuzelen, eindelijk Bimzelx (psoriasis) goed.
 • Tevens keurde de FDA Zilbrysq (zilucoplan) goed tegen de zeldzame spierziekte myasthenia gravis.
 • De omzet van Bimzelx kwam boven de verwachtingen uit (€ 148 miljoen vs. € 133 miljoen verwacht).
 • Briviact (epilepsie) (+19% tot € 576 miljoen) tekende een stevige groei op, net zoals Fintepla (epilepsie) dat de omzet nagenoeg zag verdubbelen tot € 226 miljoen.
 • Het management initieerde de jaarprognose (guidance) : het verwacht in 2024 een omzet van € 5,5 - 5,7 miljard en een kernwinst per aandeel (zonder uitzonderlijke items) van €3,70 - 4,40. De ebitdamarge zou moeten uitkomen op 23%-24,5%. 
 • Het management bevestigde eerder de langetermijnprognose voor 2025, dat aangeeft dat het patentverval meer dan volledig gecompenseerd zal worden door nieuwe producten. Het verwacht in dat jaar een omzet van minstens € 6 miljard bij een toegenomen onderliggende winstgevendheid (ebitda 30-35%).
 • Hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling zouden moeten leiden tot enkele nieuwe geneesmiddelen tegen 2025.
 • De overname van het Amerikaanse Ra Pharmaceuticals werd afgerond begin april 2020. Dat is een biotechbedrijf met geneesmiddelen in ontwikkeling tegen kanker, ontstekingsziektes, autoimmuunziektes, diabetes en cardiovasculaire ziektes. Positief is dat UCB hiermee haar pijplijn met potentiële geneesmiddelen verder aanvulde. Daartegenover staat wel dat UCB een forse prijs bood voor Ra Pharmaceuticals : 2,1 miljard dollar in cash. De overname zal de omzet en winstgroei van UCB versnellen vanaf 2024. 
 • De overname van Zogenix door UCB werd begin 2022 afgerond. Onder andere het geneesmiddel Fintepla, gebruikt voor zeldzame gevallen van epilepsie met geschatte piekverkopen van ca. € 925 miljoen tegen 2031, kwam op die manier in de portefeuille van UCB. UCB zal, inclusief mijlpaalbetalingen, ca € 1,7 miljard betalen. In maart 2022 werd Fintepla goedgekeurd door de FDA.
 • Na de uitvoering van twee grote patiëntenstudies, kon UCB bijzonder goede resultaten voorleggen voor het middel bimekizumab (Bimzelx) om onder andere psoriasis te behandelen. Het middel bleek niet alleen effectief te zijn, maar ook nog eens duidelijk beter dan het bestaande middel van Johnson & Johnson, Stelara en Cosentyx van Novartis. 
 • Het dividend werd in 2023 met 2,3% verhoogd tot € 1,36 per aandeel.

Negatieve punten 

 • De belangrijke geneesmiddelen Cimzia (reuma), Vimpat (epilepsie) en Keppra (epilepsie) zagen hun omzet wijzigen met respectievelijk 0% (tot € 2,1 miljard), -65% (tot € 394 miljoen) en -13% (tot € 636 miljoen).
 • Minpunt voor wat betreft de goedkeuring van de FDA voor Bimzelx is dat de bijsluiter iets "strenger" uitviel dan verwacht. Dat kan eventueel wat impact hebben op de verkopen.
 • Hogere kosten voor marketing en onderzoek hebben de marges een tijdje onder druk gezet (oa voor de lancering van het osteoporosemiddel Evenity in Europa en kosten m.b.t. de lancering van Bimzelx). 
 • Zowel 2022 als 2023 waren overgangsjaren. Dat is te wijten aan het patentverlies van Vimpat in de VS (maart 2022) en de EU (september 2022) en Keppra in Japan (januari 2022), maar ook vooral aan het uitstel van "bime".
 • Het patent op Cimzia loopt nog tot 2024 in de EU en de VS, maar de CEO verwacht dat de concurrentie pas zal beginnen spelen ten vroegste eind 2027.

SWOT

Sterktes

 • UCB heeft een degelijke financiële trackrecord.
 • Het bedrijf beschikt over een innovatieve productportfolio.
 • UCB investeert aanzienlijk in R&D, zodat de productportfolio kan aangevuld worden.

Zwaktes

 • De pijpleiding met geneesmiddelen moet steeds goed gevuld blijven om de toekomstige groei te garanderen.
 • Het wordt steeds moeilijker om geneesmiddelen goedgekeurd te krijgen door steeds strengere regels.
 • Afhankelijkheid van een beperkter aantal geneesmiddelen.
 • Concurrentiedruk.
 • Reguleringsrisico's : de farmaceutische industrie wordt streng gereguleerd.

Opportuniteiten

 • De ontdekking of goedkeuring van eventuele nieuwe geneesmiddelen kan de groei voor enkele jaren veilig stellen.
 • Het uitbreiden van het toepassingsgebied van bestaande geneesmiddelen kan de omzet steunen.
 • Vergrijzende bevolking doet de vraag naar geneesmiddelen toenemen.
 • R&D naar geneesmiddelen die zich richten op ziektes die wijdverspreid zijn.

Bedreigingen

 • Het grootste gevaar is dat er niet tijdig, of te weinig nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld zodat de groei op langere termijn in het gedrang komt, al dan niet tijdelijk.
 • Generische concurrentie nadat het patent op de geneesmiddelen is vervallen.
 • Afkeuring van geneesmiddelen in één van de ontwikkelingsfases.
 • De FDA is de laatste jaren een pak onvoorspelbaarder en strenger geworden; opvallend genoeg worden geneesmiddelen die elders in de wereld al werden goedgekeurd, toch nog vrij regelmatig afgekeurd in de VS, al dan niet tijdelijk.
 • Optreden van ongewenste neveneffecten bij al dan niet goedgekeurde geneesmiddelen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 73.7 EUR Houden
31/12/2020 84.9 EUR Kopen
17/08/2022 73.94 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.