Syensqo Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/12/2023
 • Koers opmaak studie: 101.78 EUR
 • Huidige koers: 83.53 EUR
 • Marktkapitalisatie: 10,8 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0974464977

Advies van de analist

 • € 95,00
 • € 142,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Syensqo werd in december 2023 afgesplitst van het Belgische chemiebedrijf Solvay. Het bedrijf is voornamelijk actief in speciaalchemie, opgedeeld als volgt:

 • Materials: Specialty Polymers en Composite Materials
 • Solutions: Novecare, Technology Solutions, Aroma Performance en Oil & Gas

Het bedrijf telt 13.200 werknemers en heeft 62 sites wereldwijd.

Conclusie

Syensqo bevat de activiteiten van het vroegere Solvay met het meeste groeipotentieel en heeft een interessant profiel als bedrijf in de speciaalchemie met goede vooruitzichten op de middellange termijn. Na de afsplitsing kreeg Syensqo dan ook onmiddellijk een hogere waardering dan het oude Solvay. We denken dat het bedrijf aan de huidige koersen licht ondergewaardeerd is, maar niet genoeg om het in de koopzone te doen belanden. Het advies voor Solvay-beleggers die aandelen Syensqo hebben ontvangen is aan de huidige koers dus 'houden'.

Nieuws

Opsplitsing Solvay goedgekeurd, Syensqo noteert als apart bedrijf

De opsplitsing van Solvay werd door de aandeelhouders goedgekeurd op 8 december. Syensqo noteerde op maandag 11 december voor het eerst als apart bedrijf op Euronext Brussel.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia)2023E2024E
Omzet6,957,13
EBITDA1,591,59
Nettowinst0,5270,618
Winst per aandeel6,436,80
Koers/Winst1615
Dividend1,621,62
Dividendrendement1,59%1,59%
Bron: Bloombergin EUR


SWOT

Sterktes

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid
 • Behoorlijke prijzettingsmacht
 • CEO Kadri komt mee over van Solvay, waar ze een goed parcours heeft afgelegd, en lijkt gemotiveerd om ook de komende jaren Syensqo te leiden en te zorgen voor verdere groei en stijgende marges

Zwaktes

 • Nog steeds een aantal meer cyclische activiteiten in portefeuille, waardoor waardering mogelijk lager blijft dan pure 'speciality chemicals' bedrijven
 • Activiteiten in Europa hebben een concurrentienadeel door de hogere energieprijzen


Opportuniteiten

 • Aanwezig in een aantal markten die de komende jaren sneller dan gemiddeld gaan groeien
 • Lagere schuldgraad na afsplitsing geeft mogelijkheden voor groei-investeringen of complementaire overnames in de toekomst


Bedreigingen

 • Meerdere chemiebedrijven proberen zich de laatste jaren meer op de speciaalchemie te richten, waardoor de concurrentie in de toekomst verder kan toenemen
 • Een economische groeivertraging zou wegen op de resultaten

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/12/2023 101.78 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.