Solvay Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/08/2021
 • Koers opmaak studie: 116.1 EUR
 • Huidige koers: 106.55 EUR
 • Marktkapitalisatie: 12,4 miljard EUR
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 97,90
 • € 131,40

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een in 1863 opgerichte Belgische chemiegroep gespecialiseerd in geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën die gebruikt worden in de productie van o.a. vliegtuigen, auto's, consumentenelektronica, medische toepassingen en bij de extractie van mineralen, olie en gas. Het bedrijf heeft meer dan 24.000 werknemers verspreid over 61 landen.

Solvay: EBITDA per divisie (2020)

Bron: Solvay

Conclusie

Solvay kon overwegend goede cijfers voorleggen voor het tweede kwartaal, gedreven door een volumeherstel nagenoeg alle eindmarkten. Zo steeg de omzet met 12,9% tot €2,45 miljard (organisch +20,4%), steeg de aangepaste EBITDA met 37,1% tot €602 miljoen (organisch +47,4%) en steeg de onderliggende nettowinst met 253% tot €276 miljoen, ofwel €2,67 per aandeel. Gezien de veelvuldigheid van eindmarkten die Solvay bedient is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van een algemeen post-corona economisch herstel. Zo zag het bedrijf de laatste maanden een fors hogere vraag vanuit o.a. de auto-, elektronica-, mijnbouw- en bouwsector, die zo de aanhoudende tegenwind vanuit de civiele luchtvaart- en olie- en gasindustrie weet te compenseren. Bovendien begint de meer gedisciplineerde focus op kostenefficiëntie en cashflow van CEO Ilham Kadri zijn vruchten af te werpen. Het afgelopen kwartaal was immers het negende op rij waarbij een positieve vrije kasstroom (Q2 +25%) werd gegenereerd. De afgelopen jaarhelft werden voor €131 miljoen aan structurele kostenbesparingen gerealiseerd. Tegen 2024 rekent het management op €500 miljoen aan kostenreducties. De EBITDA-marge steeg tevens mede hierdoor t.o.v. 2019 en 2020 met respectievelijk 1 en 4,3 procentpunt tot 24,5%. Op basis van de goede resultaten verhoogde het management de verwachtingen voor het lopende boekjaar en rekent het nu op een aangepaste EBITDA tussen €2,2 miljard en €2,3 miljard (eerdere prognose: tussen €2 miljard en €2,2 miljard) en een vrije kasstroom van ongeveer €750 miljoen (eerdere prognose: €650 miljoen). Rond enige next-steps aangaande de vereenvoudiging van de activiteitenportefeuille werd geen nieuws gebracht. Het bedrijf wikkelde in de eerste jaarhelft verschillende desinvesteringen af (onderdelen binnen de divisies Peroxides, Special Chem en Composites) en bekijkt verder de strategische mogelijkheden van de olie- en gasactiviteiten alsook van de divisie Soda Ash & Derivatives (de historische natriumcarbonaat-activiteiten). De stroomlijning van de activiteitenportefeuille, samen met de sterke balansstructuur, vernieuwde focus op cash flow & operationele excellentie en het stabiele dividend maken van Solvay voor de lange termijn belegger nog steeds een interessant aandeel. Aan de huidige koers lijkt het aandeel fair gewaardeerd en blijft het in de HOUDEN-zone.

Nieuws

13/01/2020: Solvay laat in een persbericht weten dat het een waterstofplatform lanceert waarin alle materiële en chemische oplossingen van het bedrijf worden samengebracht die een rol kunnen spelen in de opkomende waterstofeconomie. De kern van het platform is de membraantechnologie (Aquivion) van Solvay die volgens het management een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het productieproces van groene waterstof. Dit geleidend polymeer wordt bijvoorbeeld gebruikt bij elektrolysers en brandstofcellen. Het bedrijf zal bovendien zijn investeringen in waterstof-gerelateerde R&D gevoelig opkrikken. Met deze inspanningen rond groene waterstof wil Solvay inspelen op de hogere geldstromen richting de duurzame energietransitie in het kader van de Europese Green Deal. (Ter info: Men spreekt van ‘groene waterstof’ indien water via elektrolyse wordt gesplitst in waterstof en zuurstof a.d.h.v. duurzaam opgewekte stroom.)

15/05/2020: Het bedrijf liet in een persbericht weten dat het de efficiëntiemaatregelen binnen de Materials divisie versneld zal doorvoeren. Hierbij worden fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gesloten waardoor het personeelsbestand met 20% zal krimpen (ongeveer 570 jobs). Solvay hoopt met deze besparingsmaatregel de verminderde activiteit als gevolg van COVID-19 beter te kunnen opvangen en de efficiëntieparameters op peil te houden. Het management verwacht een jaarlijkse besparing van € 60 miljoen en een herstructureringskost in het tweede kwartaal van € 30 miljoen.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 11,4010,8911,3011,239,719,53
Operationele winstmarge 7,7%8,6%8,4%2,0%-7,4%14,1%
Netto winstmarge 5,4%9,7%7,8%1,1%-9,9%8,5%
Boekwaarde per aandeel 71,0170,2575,7572,9652,4768,03
Winst per aandeel 6,0110,278,491,15-9,328,20
Koers/Winst 19111090-14
Dividend 3,453,603,753,753,753,75
Dividendrendement 3,10%3,11%4,29%3,63%3,87%3,24%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten tweede kwartaal 2021


 • De netto-omzet steeg in Q2 jaar-over-jaar met 12,9% tot €2,45 miljard (organisch +20,4%), gedreven door een volumeherstel in de meeste markten en gedeeltelijk tegengehouden door negatieve wisselkoerseffecten en perimeter-effecten. T.o.v. het tweede kwartaal van 2019 daalde de netto-omzet met 7,4% (organisch -1,4%).
 • De aangepaste EBITDA steeg in Q2 jaar-over-jaar met 37,1% tot €602 miljoen (organisch +47,4%). T.o.v. het tweede kwartaal van 2019 lag de aangepaste EBITDA 3,5% lager (organisch +3,3%).
 • De EBITDA-marge steeg in Q2 met 4,3 pocentpunt tot 24,5% (+1 pp t.o.v. Q2 2019), gedreven door het economisch herstel en de besparingsmaatregelen van de laatste twee jaar.
 • De onderliggende nettowinst toekomende aan de aandeelhouders steeg in Q2 jaar-over-jaar met 253% tot €276 miljoen, ofwel €2,67 per aandeel. De winst over de eerste jaarhelft steeg met 49,6% tot €517 miljoen.

Positieve punten 

 • De omzet steeg voor het vierde kwartaal op rij, te danken aan een aanhoudende herstelbeweging binnen de auto-, elektronica-, mijnbouw- en bouwsector. Zo stegen de verkopen aan de automotive-eindmarkten met 59%. De lichtgewicht composieten en olie- & gas-gerelateerde producten zorgen evenwel nog steeds voor ongewenste tegenwind.
 • In de Chemicals divisie, die de traditionele activiteiten van het bedrijf herbergt, steeg de omzet in het tweede kwartaal met 25% (organisch +31%), gedreven door een stijgende vraag vanuit de automotive-industrie (Silica +67,8%) en gunstige marktomstandigheden voor het Coatis-segment (+92,4%) en in mindere mate door Soda Ash (+8%) en Peroxides (+2%). De aangepaste EBITDA steeg j-o-j met 49% waardoor de EBITDA-marge met ongeveer 5 procentpunt steeg tot 30,4%.
 • In de Solutions divisie steeg de omzet in het tweede kwartaal met 11% (organisch +19%), gedreven door een hoge vraag vanuit o.a. de auto-, elektronica- en mijnbouwsector. Novecare genoot van hogere volumes in alle eindmarkten alsook van een herstel van de olie- & gasgerelateerde activiteiten (+48% j-o-j), al blijft de divisie nog steeds 7% onder het niveau van 2019. De omzet van Special Chem steeg met 21% dankzij het herstel van de automotive- en elektronica-sector (voor o.a. halfgeleiders). Technology Solutions deed het ook goed (omzet +15%) te danken aan de heropening van de kopermijnen. De EBITDA steeg j-o-j met 29% waardoor de EBITDA-marge steeg met 2,5 procentpunt tot 18,5%.
 • In de Materials divisie steeg de omzet in het tweede kwartaal met 4% (organisch +12%), gedreven door een hoge vraag vanuit de auto-, elektronica-, en bouwsector (Specialty Polymers +16%) die de lagere volumes vanuit de luchtvaartindustrie (Composite Materials -21%) meer dan compenseerde. De aangepaste EBITDA steeg met 29% tot €220 miljoen. De EBITDA-marge lag hierdoor bijna 6 procentpunt hoger t.o.v. hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar op ongeveer 31%.
 • De gediversifieerde portefeuille aan producten en eindklanten kon de tegenwind van de coronacrisis gedeeltelijk verminderen. Zo wisten markten als de gezondheidszorg, agro/voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en elektronica de sterk getroffen resultaten van de vliegtuig-, auto-, olie- & gasmarkten gedeeltelijk te compenseren. Sinds september 2020 zag het bedrijf een stijgende vraag vanuit de automotive- (autobanden & EV-batterijen), elektronica- en bouwmarkten.
 • Het management trok ook de eerdere doelstelling van €300 miljoen aan structurele kostenbesparingen tegen 2024 op naar €500 miljoen, mede te behalen door een doorgedreven vereenvoudiging van de organisationele structuur. In de eerste jaarhelft van 2021 werd een structurele kostenbesparing van €131 miljoen gerealiseerd. Het management verwacht dit jaar €200 miljoen aan structurele kostenbesparingen te realiseren i.p.v. de eerder voorziene €150 miljoen.
 • De meer gedisciplineerde focus op kostenefficiëntie en cash vanwege CEO Ilham Kadri heeft de afgelopen 9 kwartalen geleid tot een positieve vrije kasstroom. In de eerste jaarhelft steeg de vrije kasstroom op vergelijkbare basis met ongeveer 25% tot €417 miljoen.
 • Solvay gaat de business unit Soda Ash & Derivatives in een afzonderlijke juridische entiteit onderbrengen, waarmee het management de divisie lijkt voor te bereiden op een toekomstige strategische zet (verkoop, spin-off,...). Solvay onderzoekt al een tijdje mogelijkheden om de activiteiten-portefeuille te vereenvoudigen (lees: delen te verkopen). Zo desinvesteerde Solvay de afgelopen maanden al verschillende onderdelen van Peroxides, Special Chem en Composites, goed voor een jaaromzet van ongeveer €300 miljoen. Verder bekijkt het bedrijf ook de strategische mogelijkheden van de olie- en gas activiteiten.
 • Outlook: Het management verhoogd de outlook voor het lopende boekjaar en rekent nu op een aangepaste EBITDA tussen €2,2 miljard en €2,3 miljard (eerdere prognose: tussen €2 miljard en €2,2 miljard). Daarnaast verwacht het een vrije kasstroom te genereren van ongeveer €750 miljoen (eerdere prognose: €650 miljoen).
 • De balans van Solvay blijft erg solide, met een solvabiliteit van 45% en een aanvaardbare schuldgraad (nettoschuld/EBITDA van 2x). Na in 2020 gedaald te zijn met 22% tot €4,2 miljard, gedreven door de verkoop van de polyamiden-activiteiten, bleef de nettoschuld in Q2 stabiel op €4,2 miljard.
 • Duurzaamheid: Solvay krikte zijn ESG-doelstellingen verder op in 2020. Het bedrijf legt de focus op drie pijlers: klimaat (bv. lagere CO2-uitstoot), schaarste aan hulpbronnen (bv. bevorderen van circulaire economie), en een betere levenskwaliteit (bv. gendergelijkheid). Het bedrijf kondigde aan het gebruik van steenkool volledig uit te faseren in de natriumcarbonaat-productiesite te Rheinberg.

Negatieve punten 

 • De inflatoire druk op de grondstoffenprijzen en de logistieke kosten hadden een negatieve invloed op het kwartaalresultaat van €50 miljoen.
 • Ter herinnering: Er werd in 2020 een bijzondere waardevermindering doorgevoerd van ongeveer €1,46 miljard, gedreven door een minderwaarde op de goodwill van het overgenomen Cytec. Aan de overname van dit bedrijf, dat Solvay katapulteerde tot tweede grootste fabrikant van lichtgewicht composietmaterialen voor de luchtvaart, hing in 2015 een stevig prijskaartje van €5,8 miljard, ofwel 35 keer de nettowinst van dat moment. De activiteiten werden echter sterk getroffen door het Boeing 737MAX debacle en meer recentelijk de COVID-19 pandemie die de luchtvaartsector midscheeps impacteerde. Hierdoor zag het bedrijf zich genoodzaakt om te snoeien in het personeelsbestand en twee fabrieken te sluiten.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.