Solvay Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/05/2019
 • Koers opmaak studie: 96.26 EUR
 • Huidige koers: 89.56 EUR
 • Marktkapitalisatie: 10.2 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 87,00
 • € 122,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een Belgische chemiegroep die tot de 10 grootste van de wereld behoort. De groep telt meer dan 110 industriële sites wereldwijd en heeft vertegenwoordigingen in 55 landen. Zijn producten vinden hun weg in consumentengoederen, de bouw, de automotive- en nutssector, in elektronica en milieu. Solvay hanteert sinds 1 januari 2013 een nieuwe divisiestructuur: Advanced Formulations, Advanced Materials, Performance Chemicals en Functional Polymers. 

Solvay: EBITDA 2017

Bron: Solvay

Conclusie

De eerste kwartaalresultaten van Solvay vielen wat tegen. Het bedrijf heeft onmiskenbaar last van een vertraging op haar afzetmarkten in de auto-, olie- en gasindustrie. Het bedrijf voorspelt geen winstgroei het komende jaar gekoppeld aan uitdagende marktomstandigheden.
We worden wat voorzichtiger door de grotere onzekerheden waardoor het advies een trapje verlaagt naar 'houden'.

Nieuws

*

Resultaten

'000 0002013201420152016201720182019E
Omzet9.93810.21311.41510.88410.12510.25710.596
Operationele winst79465213981.0071.1101.4571.603
Nettowinst270804066211.061858930
Boekwaarde83.5377.5089.0171.0170.2575.75102.74
Winst per aandeel3.250.964.855.8710.278.318.74
Koers/Winst341171819111111
Dividend per aandeel3.23.43.303.453.603.753.81
Dividendrendement2.9%3.0%3.7%3.1%3.2%4.3%3.9%
Bron: BloombergResultaten eerste kwartaal 2019

 • De omzet steeg met 3.2% tot € 2.57 miljard. 
 • De winst steeg met 18% tot € 289 miljoen. Al werd dit cijfer vertekend door de opname van de resultaten van de polyamide activiteiten, dewelke ondertussen reeds werden verkocht aan BASF. Excl. deze activiteiten bleef de nettowinst stabiel.

Positieve punten 

 • Het bedrijf kon, ondanks moeilijke omstandigheden op haar afzetmarkten, haar Ebitda marge stabiel houden op 22%. Dit impliceert ipso facto dat het bedrijf er in slaagde om de stijging van grondstofprijzen grotendeels door te rekenen aan haar klanten.
 • De composiet materialen, een subdivisie in het 'advanced materials' segment, kende een omzetgroei van 20%. Deze groei werd aangevoerd door contracten in de luchtvaartsector, zowel civiel als militair.
 • De divisie 'performance chemicals' die hoofzakelijk producten als natriumcarbonaat en peroxides maakt, groeide organisch met 7.4%. Dit leidde tot een Ebitda stijging van bijna 10% (excl wisselkoerseffect). Het bedrijf profiteerde van een hogere vraag naar haar producten en kon aldus hogere prijzen aanrekenen.
 • Solvay kon profiteren van gunstige wisselkoerseffecten.

Negatieve punten 

 • De 'advanced materials' divisie, de grootste op gebied van omzet en winstbijdrage, kende een organische daling van de Ebitda van 5.7%. De afzetmarkten voor de producten die deze divisie genereert zijn ondermeer de auto- , luchtvaart- en halfgeleiderindustrie, dewelke kampen met lagere productiecijfers en voorraadafbouw.
 • De 'advanced formulations' divisie daalde organisch met 4.4%, hoofdzakelijk te wijten aan lagere volumes in de olie- en gassector. Daarnaast ziet het bedrijf ook een zwakkere vraag vanuit de agro- en industriële markten.
 • De outlook voor 2019 is somber omwille van de negatievere economische context. Het bedrijf verwacht een lager tot stabiele onderliggende Ebitda ten opzichte van 2018 en een vrije kasstroom van € 490 miljoen.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.