Solvay Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/11/2019
 • Koers opmaak studie: 99.94 EUR
 • Huidige koers: 94.48 EUR
 • Marktkapitalisatie: 9,6 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 83,00
 • € 116,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een Belgische chemiegroep die tot de 10 grootste van de wereld behoort. De groep telt meer dan 110 industriële sites wereldwijd en heeft vertegenwoordigingen in 55 landen. Zijn producten vinden hun weg in consumentengoederen, de bouw, de automotive- en nutssector, in elektronica en milieu. Solvay hanteert een nieuwe divisiestructuur: Advanced Formulations, Advanced Materials en Performance Chemicals

Solvay: EBITDA 2017

Bron: Solvay

Conclusie

De derde kwartaalresultaten van Solvay vielen opnieuw wat tegen. Het bedrijf heeft onmiskenbaar last van een vertraging op haar afzetmarkten in de auto-, olie- en gasindustrie. Het bedrijf voorspelt een licht lagere winstgroei het komende jaar gekoppeld aan uitdagende marktomstandigheden.
We blijven voorlopig voorzichtig door de grotere macro-economische onzekerheden en de sterke blootstelling aan cyclische eindmarkten.
Hierdoor behouden we ons 'houden' advies.

Nieuws

*

Resultaten

'000 0002013201420152016201720182019E
Omzet9.93810.21311.41510.88410.12510.25710.438
Operationele winst79465213981.0071.1101.4571.538
Nettowinst270804066211.061858888.5
Boekwaarde83.5377.5089.0171.0170.2575.75100.21
Winst per aandeel3.250.964.855.8710.278.317.96
Koers/Winst341171819111112
Dividend per aandeel3.23.43.303.453.603.753.84
Dividendrendement2.9%3.0%3.7%3.1%3.2%4.3%3.9%
Bron: Bloomberg







Resultaten derde kwartaal 2019

 • De omzet daalde met 0.5% naar € 2.57 miljard. (excl. wisselkoerseffecten - 2.7%)
 • De nettowinst steeg met 3% tot € 304 miljoen. 

Positieve punten 

 • Het bedrijf kon, ondanks moeilijke omstandigheden op haar afzetmarkten, haar Ebitda marge stabiel houden op 23%. Dit impliceert ipso facto dat het bedrijf de volumedaling wist te compenseren met prijsverhogingen en het de operationele kosten onder controle kon houden.
 • De composiet materialen, een subdivisie in het 'advanced materials' segment, kende opnieuw een dubbelcijferige omzetgroei van 25% in het derde kwartaal. Deze groei werd aangevoerd door contracten in de luchtvaartsector, zowel civiel als militair.
 • De divisie 'performance chemicals' die hoofzakelijk producten als natriumcarbonaat en peroxides maakt, groeide op Ebitda vlak organisch met 4.4% in het derde kwartaal. Het bedrijf profiteerde van een stabiele vraag vanuit onder andere de bouwsector gekoppeld aan algemeen hogere marktprijzen. Hierdoor steeg de Ebitda-marge van deze divisie naar 30%.
 • Ilham Kadri, de nieuwe CEO van Solvay, lijkt sterk te hameren op kostendiscipline en rationalisering bij Solvay. Gegeven de moeilijkere macro-economsiche omstandigheden en haar sterke trackrecord bij andere bedrijven geven we haar het voordeel van de twijfel om haar strategische plan voor de groep uit te werken en te implementeren.  

Negatieve punten 

 • De outlook voor 2019 was vrij negatief: het bedrijf gaat uit van een daling van de onderliggende Ebitda tussen de 2% en 3% met een verwachte vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van ongeveer € 490 miljoen.
 • De algemene volumes daalden met ongeveer 3.5% op kwartaalbasis. Het bedrijf wijt dit aan een algemene lagere vraag vanuit de auto- en elektronicasector, dewelke slechts gedeeltelijk kon gecompenseerd worden door een hogere orderniveau vanuit de luchtvaartsector. Bovendien daalde de omzet in de olie- en gassector in Noord-Amerika met meer dan -30% door een afvlakkende vraag in een zeer competitieve markt. Performance Chemicals (Natriumcarbonaat en Peroxiden) bleef quasi stabiel.
 • Het segment 'Specialty Polymers', een subdivisie van de 'advanced materials' divisie daalde omzetsgewijs met 3.9% omwille van een lagere vraag vanuit de autosector. De 'advanced materials' divisie noteerde een lichte organische daling van 1.6% in de Ebitda in het derde kwartaal, al was er over de laatste 9 maanden wel een organische Ebitda daling van 8.4%. Hierdoor nam de Ebitda marge licht af naar 25.9%. 
 • Bij de 'advanced formulations' divisie daalde de Ebitda organisch met 17%, hoofdzakelijk te wijten aan lagere volumes in de olie- en gassector. Daarnaast ziet het bedrijf ook een zwakkere vraag vanuit de agro- en industriële markten. Solvay stelt dat haar activiteiten aan concurrentiekracht inboetten omdat klanten overstappen van Solvay zijn hoogwaardigere producten naar goedkopere alternatieven. Het bedrijf heeft daarom een waardevermindering doorgevoerd in deze divisie van € 656 miljoen.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.