Solvay Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/08/2022
 • Koers opmaak studie: 85.06 EUR
 • Huidige koers: 79.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 9 miljard EUR
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 83,40
 • € 120,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een in 1863 opgerichte Belgische chemiegroep gespecialiseerd in geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën die gebruikt worden in de productie van o.a. vliegtuigen, auto's, consumentenelektronica, medische toepassingen en bij de extractie van mineralen, olie en gas. Het bedrijf heeft meer dan 24.000 werknemers verspreid over 61 landen.

Solvay: omzet per eindmarkt (2021)

Bron: Solvay

Conclusie

Solvay wist opnieuw prima resultaten neer te leggen voor het tweede kwartaal van 2022, gedreven door solide volumes en aanzienlijke prijsverhogingen die werden doorgevoerd om de inflatoire kostendruk te verlichten. Zo steeg de omzet organisch met 32,6% tot € 3,5 miljard, waarvan ongeveer 6 procentpunt komende van hogere volumes en 26 procentpunt van prijszetting. Daarnaast steeg de aangepaste brutobedrijfswinst organisch met 35% tot € 864 miljoen, wat zo een EBITDA-marge gaf van 24,8% (+0,34 pp). De winst per aandeel steeg met 68,9% tot € 4,51.

De resultaten werden breed gedragen overheen de verschillende divisies en geografische markten (ook in China ondanks de lockdowns). Zo bleef de Materials-divisie (omzet +38,2%) genieten van een sterke vraag naar materialen benodigd bij de productie van wagens (bv. materialen voor de productie van batterijen) en elektronica (bv. materialen voor de productie van halfgeleiders). De vraag vanuit de luchtvaartindustrie bleef eveneens verder herstellen, al blijft de unit geconfronteerd met aanzienlijke verstoringen van de supplychain. Ook bij de traditionele Chemicals-divisie werden aanzienlijke prijsverhogingen doorgevoerd, waardoor de omzet steeg met 27,4%. De marges stonden hier evenwel nog wat onder druk (EBITDA-marge -2,1 procentpunt tot 28,3%) vanwege onverwachte productieproblemen bij enkele productie-eenheden. Ten slotte deed ook de Solutions-divisie het prima met een omzetstijging van 32,9% en een stijging van de EBITDA-marge van 3,8 procentpunt tot 22,3%.

Verder blijft de meer gedisciplineerde focus op kostenefficiëntie en cashflow van CEO Ilham Kadri haar vruchten afwerpen. Het afgelopen kwartaal was immers het dertiende op rij waarbij een positieve vrije kasstroom werd gegenereerd. Het bedrijf behaalde reeds € 430 miljoen aan structurele kostenbesparingen van de € 500 miljoen die het tegen 2024 doelt te realiseren. Het management stelt dat het vanuit deze solide cashflowbasis de focus nu meer en meer zal verleggen richting groei en prijszetting. Ondanks het management wijst op een slechte zichtbaarheid voor Q4 en de mindere economische verwachtingen van het IMF, werd de guidance voor 2022 opnieuw opgetrokken en rekent het management nu op een organische groei van de aangepaste EBITDA tussen de 14% en 18% (voorheen: "mid single-digit tot high single-digit") en een vrije kasstroom van minstens € 750 miljoen (voorheen: € 650 miljoen). Het management stelt dat deze outlook rekening houdt met een licht dalende vraag vanwege de negatieve economische vooruitzichten, maar dat er geen rekening werd gehouden met mogelijke aardgastekorten. De noodplannen die het bedrijf hiervoor voorziet zouden evenwel productiecontinuïteit kunnen waarborgen tot een aardgasreductie van 30%, al stelt het management dat het geen controle heeft op mogelijke indirecte effecten, die volgens CEO Ilham Kadri significant kunnen zijn.

Het aandeel noteert momenteel aan een verwachte koers-winstverhouding van 6,6x, een verwachte EV/EBITDA van 5x, een verwacht vrijekasstroomrendement van 8,25%, en geeft zo een dividendrendement (bruto) van 4,5%. Gegeven de onzekerheid rond de aardgasleveringen en de mogelijke economische groeivertragingen blijft het aandeel in de HOUDEN-zone, al grenst het wel aan de koopzone.

Nieuws

15/03/2022: Solvay communiceerde dat het heel concreet de mogelijkheid onderzoekt om het bedrijf op te splitsen in twee onafhankelijke beursgenoteerde bedrijven, waarvan het ene ('EssentialCo') de traditionele chemieactiviteiten (nu het Chemicals-segment) en het andere ('SpecialtyCo') de activiteiten die nu vallen binnen de divisies Materials en Solutions zou herbergen. Het management hoopt via deze loskoppeling de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen, meer strategische autonomie te voorzien voor beide losstaande bedrijfsdelen, en bijkomende aandeelhouderswaarde te ontgrendelen. Via een partiële splitsing zouden aandeelhouders van Solvay aandelen van 'SpecialtyCo' (=werknaam) ontvangen in verhouding tot hun aandelenbezit. Het bedrijf stelt dat de transactie voor de meerderheid van de aandeelhouders fiscaal efficiënt zou verlopen, al zal er naar alle waarschijnlijkheid wel roerende voorheffing aangerekend worden. De transactie zou evenwel pas plaatsvinden in de tweede helft van 2023.

Ter herinnering: Solvay bracht eerder de business unit Soda Ash & Derivatives in een afzonderlijke juridische entiteit onder, waarmee het management de divisie leek voor te bereiden op een toekomstige strategische zet (verkoop, spin-off,...). Solvay onderzoekt al een tijdje mogelijkheden om de activiteiten-portefeuille te vereenvoudigen en desinvesteerde de afgelopen maanden al verschillende onderdelen van Peroxides, Special Chem en Composites, goed voor een jaaromzet van ongeveer €300 miljoen. Verder bekijkt het bedrijf ook de strategische mogelijkheden van de olie- en gas activiteiten.

07/03/2022: Solvay liet in een persbericht weten haar activiteiten en nieuwe investeringen in Rusland (tijdelijk) stop te zetten en ook de dividenduitkeringen van Rusvinyl (Russische 50/50 joint venture inzake de productie van pvc) op te schorten vanwege de oorlog in Oekraïne. Omzetgewijs zal dit geen grote schok veroorzaken (< 1%) al zal de impact op de operationele winst mogelijks wel voelbaar zijn (naar schatting 2-4%). Verschillende topmannen van Sibur, het petrochemische bedrijf dat de andere 50% bezit van de JV, zouden dicht bij Putin staan en staan dan ook op de sanctielijst van de EU. Voor alle duidelijkheid, de JV blijft wel gewoon actief. Of Solvay ook de intentie heeft om haar participatie van de hand te doen is niet geweten. Verder schonk Solvay ook € 1 miljoen aan het Rode Kruis om hun inspanningen in Oekraïne te helpen financieren.  

13/01/2020: Solvay laat in een persbericht weten dat het een waterstofplatform lanceert waarin alle materiële en chemische oplossingen van het bedrijf worden samengebracht die een rol kunnen spelen in de opkomende waterstofeconomie. De kern van het platform is de membraantechnologie (Aquivion) van Solvay die volgens het management een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het productieproces van groene waterstof. Dit geleidend polymeer wordt bijvoorbeeld gebruikt bij elektrolysers en brandstofcellen. Het bedrijf zal bovendien zijn investeringen in waterstof-gerelateerde R&D gevoelig opkrikken. Met deze inspanningen rond groene waterstof wil Solvay inspelen op de hogere geldstromen richting de duurzame energietransitie in het kader van de Europese Green Deal. (Ter info: Men spreekt van ‘groene waterstof’ indien water via elektrolyse wordt gesplitst in waterstof en zuurstof a.d.h.v. duurzaam opgewekte stroom.)

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 10,8911,3011,239,7111,4411,41
Operationele winstmarge 8,6%8,4%2,0%-7,4%9,0%14,5%
Netto winstmarge 9,7%7,8%1,1%-9,9%8,3%9,1%
Boekwaarde per aandeel 70,2575,7572,9652,4767,0990,21
Winst per aandeel 10,278,491,15-9,329,159,80
Koers/Winst 111090-119
Dividend 3,603,753,753,753,853,85
Dividendrendement 3,11%4,29%3,63%3,87%3,77%4,16%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten tweede kwartaal 2022

 • De netto-omzet steeg in Q2 j-o-j met ongeveer 41,6% tot € 3,5 miljard. De organische groei t.o.v. vorig boekjaar kwam uit op 32,6%. Die groei werd voornamelijk gedreven door prijsverhogingen (26%) en in mindere mate door volumestijgingen (6%). In de eerste jaarhelft steeg de netto-omzet j-o-j met ongeveer 35,3% tot € 6,5 miljard. De organische omzetgroei kwam uit op 29,5%.
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 43,5% tot € 864 miljoen, wat zo een EBITDA-marge gaf van 24,8% (+0,34 pp). Organisch steeg de brutobedrijfswinst met 35%. De EBITDA-marge steeg met 0,3 pp tot 24,8%. In de eerste jaarhelft steeg de aangepaste EBITDA jaar-over-jaar met ongeveer 33% tot € 1,6 miljard. De aangepaste EBITDA-marge daalde over dezelfde periode met ongeveer -0,41 procentpunt tot 24,1%.
 • De aangepaste nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 70,3% tot € 470 miljoen, ofwel tot € 4,51 per (verwaterd) aandeel (+ 68,9%). In de eerste jaarhelft steeg de aangepaste nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 62,3% tot € 839 miljoen, ofwel tot € 8,06 per (verwaterd) aandeel (+ 61,2%).

Positieve punten 

 • De omzet steeg voor het zevende kwartaal op rij, te danken aan een aanhoudende herstelbeweging binnen de auto-, elektronica-, consumenten- en luchtvaartsector. Er werd een tweecijferige omzetgroei opgetekend in elke geografische regio. Het bedrijf weet de inflatoire druk bovendien goed door te rekenen aan zijn cliënteel. In het tweede kwartaal werden € 414 miljoen aan kostenverhoging meer dan gecompenseerd door € 690 miljoen aan bijkomende inkomsten uit prijsverhogingen. Daarnaast wist Solvay een ROCE te realiseren van 13,7%, een stijging van 2,3 procentpunt t.o.v. einde 2021.
 • Materials:
  • De omzet van de Materials-divisie steeg in Q2 met 47,4% (organisch +38,2%) tot ongeveer € 1 miljard en maakte zo 30,1% (+1,19 pp) uit van de totale omzet.
  • De stijging werd voornamelijk gedreven door prijsstijgingen, maar ook de volumes gingen er op vooruit. Het management wijst op een aanhoudend sterke vraag vanuit o.a. de auto-industrie (batterij-materialen voor hybride en elektrische wagens), medische apparatuur en elektronica (Specialty Polymers +43% organisch) en zag ook de vraag vanuit de luchtvaartindustrie verder herstellen (Composite Materials +24% organisch), al blijft die laatste divisie geconfronteerd met aanzienlijke verstoringen van de supply chain.
  • De aangepaste EBITDA steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 54,5% (organisch +44,9%) tot € 340 miljoen, wat zo een aangepaste EBITDA-marge gaf van 32,4% (+1,50 pp).
  • In de eerste jaarhelft stegen de verkopen van de divisie met 37,6% (organisch +31,2%) tot ongeveer € 1,9 miljard en steeg de aangepaste EBITDA jaar-over-jaar met ongeveer 40,6% (organisch +33,5%) tot ongeveer tot € 599 miljoen, wat zo een aangepaste EBITDA-marge gaf van 31,1% (+0,66 pp). De stabiele marge is te danken aan aanhoudend sterke volumes, alsook aan een gedisciplineerde prijszetting in reactie op de hogere inputkosten.
 • Chemicals:
  • De omzet van de Chemicals-divisie, die de traditionele activiteiten van het bedrijf herbergt, steeg in Q2 met 36,3% (organisch +27,4%) tot ongeveer € 1,1 miljard en maakte zo 32,2% (-1,23 pp) uit van de totale omzet.
  • Alle subdivisies droegen bij aan de omzetstijging, voornamelijk gedreven door hogere prijzen (30 procentpunt), terwijl de volumes lichtjes daalden (-1%) vanwege enkele productieproblemen. Zo steeg de omzet van de divisies Soda Ash, Peroxides, Coatis en Silica organisch met respectievelijk 35%, 10%, 17% en 43%.
  • De aangepaste EBITDA steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 26,9% (organisch +18,3%) tot € 316 miljoen, wat zo een aangepaste EBITDA-marge gaf van 28,3% (-2,10 pp). De EBITDA-marge daalde voornamelijk vanwege de onverwachte productieproblemen bij enkele productie-eenheden.
  • In de eerste jaarhelft stegen de verkopen van de divisie met 34% (organisch +27,9%) tot ongeveer € 2,2 miljard en steeg de aangepaste EBITDA jaar-over-jaar met ongeveer 21,7% (organisch +16,5%) tot ongeveer tot € 595 miljoen, wat zo een aangepaste EBITDA-marge gaf van 27,6% (-2,80 pp).
 • Solutions:
  • De omzet van de Solutions-divisie steeg in Q2 met 41,5% (organisch +32,9%) tot ongeveer € 1,3 miljard en maakte zo 37,6% (-0,02 pp) uit van de totale omzet.
  • De groei werd breed gedragen en ook hier voornamelijk gedreven door het doorvoeren van een hogere prijszetting (27,4 procentpunt).
  • De resultaten werden breed gedragen overheen de 5 subdivisies, te danken aan o.a. een sterke vraag naar materialen voor de mijnbouw, de landbouw, olie- en gasactiviteiten, elektronica en voedingsstoffen.
  • Ter herinnering: De olie- en gasgerelateerde activiteiten die vervat zaten in Novecare en Technology Solutions werden in het begin van het derde kwartaal van 2021 ondergebracht in een aparte business unit.
  • De aangepaste EBITDA steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 70,8% (organisch +58,3%) tot € 292 miljoen, wat zo een aangepaste EBITDA-marge gaf van 22,3% (+3,82 pp).
  • In de eerste jaarhelft stegen de verkopen van de divisie met 34,6% (organisch +29,5%) tot ongeveer € 2,4 miljard en steeg de aangepaste EBITDA jaar-over-jaar met ongeveer 54,1% (organisch +47%) tot ongeveer tot € 530 miljoen, wat zo een aangepaste EBITDA-marge gaf van 21,7% (+2,74 pp).
 • Balans: Solvay beschikt over een balans met een solvabiliteit van 45,4% (+1,26 pp), een EBITDA die de interestlasten 84 keer dekt en een ratio nettoschuld over EBITDA van 1,65x. De schuldratio bevindt zich op het laagste niveau sinds 2015. Het bedrijf beschikt m.a.w. over een gezonde balans. S&P en Moody's geven Solvay een kredietrating van BBB (negatief) en Baa2 (stabiel).
 • Vrije kasstroom: Solvay genereerde in de eerste jaarhelft ongeveer € 473 miljoen aan vrije kasstroom, een stijging van 13,43% jaar-over-jaar. De meer gedisciplineerde focus op kostenefficiëntie en cash vanwege CEO Ilham Kadri heeft de afgelopen 13 kwartalen geleid tot een positieve vrije kasstroom. Ter herinnering: De hogere vrije kasstroom van 2021 werd voor een stuk gedreven door lagere CAPEX vanwege tekorten van grondstoffen en algemene disrupties van de toeleveringsketen. Om de verdere groei te realiseren zal het bedrijf deze cash nu terug meer aan het werk zetten (CAPEX +15-20%).
 • Het jaarlijks dividend werd eerder reeds opgetrokken met 2,7% tot € 3,85 per aandeel.
 • Wisselkoerseffecten: Solvay zag in het tweede kwartaal een positieve impact op de omzetgroei van 7,2 procentpunt vanwege de appreciatie van de Amerikaanse dollar.
 • Kostenbesparingen: Het management trok eerder reeds de doelstelling van €300 miljoen aan structurele kostenbesparingen tegen 2024 op naar €500 miljoen, mede te behalen door een doorgedreven vereenvoudiging van de organisationele structuur. Op het einde van het tweede kwartaal van 2022 stond de teller reeds op ongeveer € 430 miljoen, ofwel 85% van de totale doelstelling.
 • De gediversifieerde portefeuille aan producten en eindklanten kon de tegenwind van de coronacrisis gedeeltelijk verminderen. Zo wisten markten als de gezondheidszorg, agro/voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en elektronica de sterk getroffen resultaten van de vliegtuig-, auto-, olie- & gasmarkten gedeeltelijk te compenseren.
 • Duurzaamheid: Solvay legt steeds meer nadruk op haar ESG-doelstellingen. Het bedrijf legt de focus op drie pijlers: klimaat (bv. lagere CO2-uitstoot), schaarste aan hulpbronnen (bv. bevorderen van circulaire economie), en een betere levenskwaliteit (bv. gendergelijkheid). Het bedrijf kondigde tevens aan dat het voor 2050 volledig koolstofneutraal wil zijn.
 • China: Ondanks het management op het einde van Q1 waarschuwde voor de impact van de lockdowns in China, herstelde deze markt veel sneller dan verwacht en werd in China een recordverkoop opgetekend (omzetstijging +36% j-o-j).
 • Outlook: De guidance voor het lopende boekjaar werd opnieuw opgetrokken en voorziet nu een organische groei van de aangepaste EBITDA tussen de 14% en 18% (voorheen: "mid single-digit tot high single-digit") en een vrije kasstroom van minstens € 750 miljoen (voorheen: € 650 miljoen). Het management stelt dat deze outlook rekening houdt met een licht dalende vraag vanwege de negatieve economische vooruitzichten, maar dat er geen rekening werd gehouden met mogelijke aardgastekorten. CEO Ilham Kadri verduidelijkt dat ze vertrouwen hebben in de eigen vooropgestelde noodplannen, maar dat de indirecte risico's (problemen bij klanten/leveranciers) hiermee niet kunnen worden uitgesloten.

Negatieve punten 

 • Inflatie: De inflatoire druk op de grondstoffen- en logistieke prijzen zorgden voor een bijkomende kostenpost van € 414 miljoen, waarvan ongeveer 70% gelieerd aan energie en grondstoffen en 30% aan logistieke en verpakkingskosten. Solvay weet die hogere kosten met betrekking tot grondstoffen, energie en transport echter goed door te rekenen aan de klanten, waardoor er in Q2 een positieve netto-prijsimpact op de EBITDA was van € 276 miljoen. CEO Ilham Kadri wond er geen doekjes om in een eerdere earnings call: "...we will be unrelenting in protecting our margins in the face of the significant and ongoing industry-wide inflationary headwinds". Meer specifiek hanteert Solvay contracten met prijsmechanismen gebaseerd op de evolutie van de belangrijkste grondstoffenprijzen. Daarnaast rekent het ook bijkomende vergoedingen aan voor logistieke en energiekosten.
 • Energieprijzen: Ongeveer 70% van de productiesites van Solvay zijn afhankelijk van aardgas. De 10 sites die hier het meest afhankelijk van zijn, zijn goed voor 90% van het totale aardgasverbruik van Solvay. Het management stelt verschillende noodplannen op punt gezet te hebben voor het geval er onvoldoende aardgas aangeleverd zou worden. Op die manier wil het voorkomen dat de productiecontinuïteit in het gedrang komt. Zo worden bv. backup boilers gehuurd die op alternatieve brandstoffen werken en worden ook de huidige branders aangepast om te draaien op brandstoffen als diesel , LNG, of biomassa. Daarnaast kijkt het ook richting boilers die werken op steenkool. Volgens het management kan de productiecapaciteit zo gegarandeerd blijven tot een aardgasreductie van 30%.
 • Ter herinnering: Er werd in 2020 een bijzondere waardevermindering doorgevoerd van ongeveer €1,46 miljard, gedreven door een minderwaarde op de goodwill van het overgenomen Cytec. Aan de overname van dit bedrijf, dat Solvay katapulteerde tot tweede grootste fabrikant van lichtgewicht composietmaterialen voor de luchtvaart, hing in 2015 een stevig prijskaartje van €5,8 miljard, ofwel 35 keer de nettowinst van dat moment. De activiteiten werden echter sterk getroffen door het Boeing 737 MAX debacle en meer recentelijk de COVID-19 pandemie die de luchtvaartsector midscheeps impacteerde. Hierdoor zag het bedrijf zich genoodzaakt om te snoeien in het personeelsbestand en twee fabrieken te sluiten.
 • Duurzaamheid: Ondanks het bedrijf steeds meer focus lijkt te leggen op ESG, botst Solvay toch hier en daar op kritiek inzake de impact van sommige fabrieken op het milieu. Meer specifiek verzocht in 2021 de activistische investeringsmaatschappij Bluebell Capital Partners het ontslag van CEO Ilham Kadri vanwege de lozingen in zee van vervuilende bijproducten door Solvays Rosignano fabriek in Italië. Solvay ontkent echter dat de betreffende bijproducten schadelijk zijn en dat het bedrijf niets onwettelijk doet.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.
 • Behoorlijke prijszettingsmacht

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.