Solvay Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/03/2020
 • Koers opmaak studie: 53.38 EUR
 • Huidige koers: 66.74 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,65 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 42,00
 • € 63,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een in 1863 opgerichte Belgische chemiegroep gespecialiseerd in geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën die gebruikt worden in de productie van o.a. vliegtuigen, auto's, consumentenelektronica, medische toepassingen en bij de extractie van mineralen, olie en gas. Het bedrijf heeft meer dan 24.000 werknemers verspreid over 61 landen.

Solvay: EBITDA per divisie (2019)

Bron: Solvay

Conclusie

De jaarresultaten van Solvay waren zoals verwacht niet fantastisch. Zo daalde de omzet organisch met 6,6% en daalde de nettowinst uit voortgezette activiteiten met 21%. Wel kon het bedrijf de EBITDA-marge stabiel houden op ongeveer 22% en werd tevens het dividend behouden op € 3,75 per aandeel, wat een dividendrendement geeft van ongeveer 5,4%. Het bedrijf blijft zich in moeilijke marktomstandigheden bevinden. De prijzenoorlog die Saudi-Arabië in gang heeft gezet in de oliesector, de stopzetting van de productie van de Boeing 737MAX, de impact van het coronavirus op de economische draaimotor, en de vertragingen in de auto- en smartphone-industrie zetten de resultaten erg onder druk. Het bedrijf noteert momenteel aan een koers/winst verhouding van ongeveer 8,6. Vanwege de interessante marges, het solide trackrecord, de vernieuwde focus op operationele excellentie en het stabiele dividend is Solvay voor de lange termijn belegger nog steeds interessant. De huidige marktonzekerheden geven echter nog weinig reden tot optimisme op de korte termijn. Het advies blijft daarom op 'houden'.

Nieuws

16/03/2020: De situatie rond het coronavirus ontwikkelt zich in sneltempo, wat zich vertaalt in hevige schommelingen op de financiële markten. Steeds meer landen nemen drastische maatregelen om de verdere verspreiding van het virus in te dijken en de centrale banken trachten om via bijkomende stimuli de economie te ondersteunen. Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt het advies van Solvay daarom herbekeken om zo rekening te houden met de blootstelling van het bedrijf aan de economische risico's gerelateerd aan deze pandemie. Het bedrijf had eerder al een negatieve impact op de brutobedrijfswinst verwacht van 25 miljoen euro vanwege het Covid-19 virus. Gezien de verdere escalatie van de problematiek zal de werkelijke impact waarschijnlijk nog hoger liggen. Er komen ook meer en meer berichten binnen dat de luchtvaartmaatschappijen het erg moeilijk krijgen en op staatssteun rekenen. Een deel van de nog uitstaande bestellingen van de Boeing 737MAX zullen daarom noodgedwongen geannuleerd worden waardoor het productieaantal nog lager zal uitvallen dan 200 units dit jaar. Voorgaande argumenten noodzaken een verlaging van de koop- en verkoopzones. ​​​​​​

Resultaten

'000 00020132014201520162017201820192020E
Omzet9.93810.21311.41510.88410.12510.25711.22710.296
Operationele winst79465213981.0071.1101.4571.4121.462
Nettowinst270804066211.061858118746.4
Boekwaarde83.5377.5089.0171.0170.2575.7572.9795.69
Winst per aandeel3.250.964.855.8710.278.311.156.54
Koers/Winst1658302219141511
Dividend per aandeel3.23.43.303.453.603.753.753.86
Dividendrendement2.9%3.0%3.7%3.1%3.2%4.3%3.9%5.27%
Bron: Bloomberg
Resultaten vierde kwartaal 2019

 • De omzet daalde in het vierde kwartaal organisch met 6,6% jaar-over-jaar. Op jaarbasis daalde de omzet organisch met 2,2%. 
 • De aangepaste EBITDA daalde in het vierde kwartaal organisch met 3,5% jaar-over-jaar. Op jaarbasis daalde de aangepaste EBITDA organisch met 2,8% tot 5,3 miljard euro.  De EBITDA-marge bleef zowel in Q4 als over het hele boekjaar stabiel op ongeveer 22%.
 • De nettowinst uit voortgezette activiteiten daalde in het vierde kwartaal organisch met 21%. Op jaarbasis stagneerde de nettowinst enigszins (-0,92%). De totale nettowinst daalde van 910 naar 157 miljoen euro vanwege een uitzonderlijke waardevermindering.
 • Het dividend blijft stabiel op € 3,75 per aandeel.

Positieve punten 

 • In de Advanced Materials divisie, die goed is voor 46% van de omzet, bleef de omzet in 2019 nagenoeg stabiel maar daalde de aangepaste EBITDA organisch met 9,3%. De vraag naar composietmaterialen in de luchtvaartsector bleef sterk en kon de zwakke vraag naar hoogwaardige polymeren in de autosector en elektronicamarkt compenseren.
 • In de Performance Chemicals divisie steeg de omzet in 2019 organisch met 2,2% en de aangepaste EBITDA met 10%, voornamelijk gedreven door hogere contractprijzen van natriumcarbonaat- en peroxide-activiteiten en productiviteitsverbeteringen. De EBITDA-marge klom zo tot 30%.
 • Ondanks de uitdagende marktomstandigheden op haar eindmarkten kon Solvay haar EBITDA-marge stabiel houden op ongeveer 22%. Het bedrijf wist zo de volumedaling te compenseren met prijsverhogingen en lagere operationele kosten.
 • De meer gedisciplineerde focus op cash vanwege Ilham Kadri, de nieuwe CEO van Solvay, heeft in 2019 geleid tot een stijging van de vrije kasstroom van 40 miljoen euro, ofwel een stijging van ongeveer 7%. Er werd een vrije kasstroom conversieratio gerealiseerd van 27,8%.
 • Het management verwacht een jaarlijkse besparing van € 350 miljoen tegen 2024 vanwege de inspanningen rond operationele excellentie. het bedrijf schrapt in dat kader ook 500 jobs.
 • De inkomsten uit de afwikkeling van de polyamide activiteiten werden gebruikt om de schuldgraad te verlagen. De netto financiële schuld daalde zo met € 152 miljoen.

Negatieve punten 

 • Vanwege de uitdagende marktomstandigheden in de schalieolie- en gassector en in de mijnbouw daalde de omzet van de Advanced Formulations divisie in 2019 organisch met 10%. Dankzij prijsverhogingen en kostenbeheersing slaagde Solvay er echter wel in de EBITDA-marge stabiel te houden op 17%.
 • De onderliggende winst per aandeel daalde in 2019 met 4,7% tot € 8,07, voornamelijk gedreven door hogere afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (zie Novecare).
 • Voor 2020 verwacht het management een onderliggende brutobedrijfswinst (EBITDA) die ongewijzigd of bescheiden lager is (0% tot -3%) ten opzichte van 2019. Voor het begin van het boekjaar verwacht Solvay een hoge enkelcijferige daling van de EBITDA, gedreven door de stopzetting van de productie van de Boeing 737MAX, de verslechtering van de olie- en gasmarkt, en de impact van het coronavirus. Weet dat deze verwachting gecommuniceerd werd nog voor het begin van de prijzenoorlog op de oliemarkt en de draconische maatregelen die Italië trof om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken.
 • Solvay verwacht in het eerste kwartaal een negatieve winstimpact van het coronavirus van ongeveer 25 miljoen euro.
 • Het bedrijf verwacht dat er in 2020 ongeveer 200 Boeing 737MAX toestellen geproduceerd zullen worden, ten opzichte van 600 in 2019. Het verwacht hiervan een negatieve impact op de winst van ongeveer 35 miljoen euro.
 • In november werd een waardevermindering doorgevoerd van € 656 miljoen voor de tak Novecare, die chemicaliën aanlevert aan de frackingindustrie (i.e. schaliegasexploratie). Het management meent dat de lagere olieprijs frackers ertoe leidt te opteren voor goedkopere alternatieven.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.