Solvay Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/11/2020
 • Koers opmaak studie: 88 EUR
 • Huidige koers: 100 EUR
 • Marktkapitalisatie: 9,3 miljard EUR
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 70,00
 • € 98,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een in 1863 opgerichte Belgische chemiegroep gespecialiseerd in geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën die gebruikt worden in de productie van o.a. vliegtuigen, auto's, consumentenelektronica, medische toepassingen en bij de extractie van mineralen, olie en gas. Het bedrijf heeft meer dan 24.000 werknemers verspreid over 61 landen.

Solvay: EBITDA per divisie (2019)

Bron: Solvay

Conclusie

Solvay bleef ook in het derde kwartaal invloed ondervinden van een lagere vraag vanuit verschillende eindmarkten vanwege COVID-19. Zo daalde de omzet met 18,4% tot €2,1 miljard, daalde de aangepaste brutobedrijfswinst met 21,4% tot €472 miljoen en daalde de nettowinst toekomende aan de aandeelhouders met 41,9% tot €176 miljoen. Door te focussen op kostenbesparingen en cashflow wist Solvay gedurende de eerste negen maanden van het boekjaar wel de EBITDA-marges op peil te houden (-1,1pp) en een vrije kasstroom te genereren van €801 miljoen (+132%).

De auto- en luchtvaartsector behoren tot de zwaarst getroffen eindmarkten en vertegenwoordigen ongeveer een vierde van de omzet van Solvay. Er werd in het tweede kwartaal dan ook reeds een bijzondere waardevermindering doorgevoerd van ongeveer €1,46 miljard, gedreven door een minderwaarde op de goodwill van het overgenomen Cytec (composietmaterialen voor de luchtvaart). Ook in het derde kwartaal zag de Materials-divisie de omzet organisch dalen met 13,4% t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de olie- en gasindustrie bleef in moeilijke vaarwateren, waardoor de omzet van de Solutions-divisie organisch daalde met 11,1% t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2019. Pro memorie: In november van 2019 werd reeds een waardevermindering doorgevoerd van € 656 miljoen voor de tak Novecare, die chemicaliën aanlevert aan de frackingindustrie (i.e. schaliegasexploratie). De Chemicals-divisie, die de traditionele activiteiten van het bedrijf herbergt, deed het iets beter en zag een organische omzetdaling van slechts 8,5%.

Het management blijft voorlopig de focus behouden op kostenbesparingen en cashflow, maar daarnaast ook op een vereenvoudiging van de activiteiten-portefeuille. Voor 2020 verwacht het een aangepaste EBITDA tussen €1,89 miljard en €1,97 miljard en een vrije kasstroom van €900 miljoen. Hierdoor ziet het management ook voldoende financiële ruimte om opnieuw een interimdividend uit te keren van €1,50 euro per aandeel in januari 2021. De interessante marges, sterke balansstructuur, vernieuwde focus op cash flow en operationele excellentie en het stabiele dividend maken dat Solvay voor de lange termijn belegger nog steeds interessant blijft. De huidige marktonzekerheden gebieden echter wel enige voorzichtigheid, zeker nu het aandeel weer wat aangetrokken is de voorbije weken. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

13/01/2020: Solvay laat in een persbericht weten dat het een waterstofplatform lanceert waarin alle materiële en chemische oplossingen van het bedrijf worden samengebracht die een rol kunnen spelen in de opkomende waterstofeconomie. De kern van het platform is de membraantechnologie (Aquivion) van Solvay die volgens het management een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het productieproces van groene waterstof. Dit geleidend polymeer wordt bijvoorbeeld gebruikt bij elektrolysers en brandstofcellen. Het bedrijf zal bovendien zijn investeringen in waterstof-gerelateerde R&D gevoelig opkrikken. Met deze inspanningen rond groene waterstof wil Solvay inspelen op de hogere geldstromen richting de duurzame energietransitie in het kader van de Europese Green Deal. (Ter info: Men spreekt van ‘groene waterstof’ indien water via elektrolyse wordt gesplitst in waterstof en zuurstof a.d.h.v. duurzaam opgewekte stroom.)

15/05/2020: Het bedrijf liet in een persbericht weten dat het de efficiëntiemaatregelen binnen de Materials divisie versneld zal doorvoeren. Hierbij worden fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gesloten waardoor het personeelsbestand met 20% zal krimpen (ongeveer 570 jobs). Solvay hoopt met deze besparingsmaatregel de verminderde activiteit als gevolg van COVID-19 beter te kunnen opvangen en de efficiëntieparameters op peil te houden. Het management verwacht een jaarlijkse besparing van € 60 miljoen en een herstructureringskost in het tweede kwartaal van € 30 miljoen.

Resultaten

'000 00020132014201520162017201820192020E
Omzet9.93810.21311.41510.88410.12510.25711.2279.371
Operationele winst79465213981.0071.1101.4571.4121.462
Nettowinst270804066211.061858118610
Boekwaarde83.5377.5089.0171.0170.2575.7572.9795.69
Winst per aandeel3.250.964.855.8710.278.311.155.67
Koers/Winst1658302219141512
Dividend per aandeel3.23.43.303.453.603.753.753.77
Dividendrendement2.9%3.0%3.7%3.1%3.2%4.3%3.9%5.67%
Bron: Bloomberg
Resultaten derde kwartaal 2020

 • De netto omzet daalde jaar-over-jaar met 18,4% tot €2,1 miljard (organisch -14,3%). De eerste negen maanden daalde de netto omzet jaar-over-jaar met 13,5% tot €6,7 miljard (organisch -11,9%).
 • De aangepaste EBITDA daalde jaar-over-jaar met 21,4% tot €473 miljoen (organisch -17,3%). De eerste negen maanden van het boekjaar daalde de aangepaste EBITDA met 17,5% tot €1,48 miljard (organisch -16%).
 • De EBITDA-marge daalde in Q3 met 80 basispunten tot 22,5%. De EBITDA-marge bleef gedurende de eerste negen maanden goed overeind op 21,9% (-110 basispunten).
 • De nettowinst toekomende aan de aandeelhouders daalde in het derde kwartaal jaar-over-jaar met 41,9% tot €176 miljoen. De eerste negen maanden van het boekjaar daalde de nettowinst met 42,8% tot €522 miljoen.

Positieve punten 

 • Door snel te reageren op de dalende vraag naar aanleiding van de COVID-19-pandemie wist Solvay dit boekjaar reeds ongeveer € 260 miljoen te besparen, waarvan €130 miljoen structureel. Met het oog op een aanhoudende onzekerheid van de macro-omgeving zal de focus op kostenbesparing en cash top-of-mind blijven.
 • De meer gedisciplineerde focus op kostenefficiëntie en cash vanwege CEO Ilham Kadri heeft in het derde kwartaal geleid tot een stijging van de vrije kasstroom met 17,1% tot 366 miljoen euro. Tijdens de eerste negen maanden van het boekjaar steeg de vrije kasstroom zelfs met 132% tot €801 miljoen.
 • Solvay zal opnieuw een brutodividend van €1,50 per aandeel uitkeren in januari 2021.
 • De gediversifieerde portefeuille aan producten en eindklanten kon de tegenwind van de coronacrisis gedeeltelijk verminderen. Zo wisten markten als de gezondheidszorg, agro/voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en elektronica de sterk getroffen resultaten van de vliegtuig-, auto-, olie- & gasmarkten, en de bouwsector gedeeltelijk te compenseren. In september zag het bedrijf tevens een verbetering binnen de automotive-markten (autobanden & EV-batterijen).
 • Solvay onderzoekt mogelijkheden om haar activiteiten-portefeuille ter vereenvoudigen (lees: delen te verkopen). Zo werden er reeds overeenkomsten bereikt over de verkoop van bepaalde onderdelen van Peroxides, Special Chem en Composites.
 • Outlook: Het management verwacht voor 2020 een aangepaste EBITDA tussen €1890 miljoen en €1970 miljoen en een vrije kasstroom van €900 miljoen.
 • De balans van Solvay blijft erg solide, met een solvabiliteit van 44% en aanvaardbare schuldgraad (nettoschuld/EBITDA van 1,4). De nettoschuld daalde in het derde kwartaal met 7,5% tot €4,3 miljard.

Negatieve punten 

 • De resultaten van het derde kwartaal waren voor elke divisie negatief gedreven door de COVID-19-pandemie:
  • In de Materials divisie daalde de omzet in het derde kwartaal met 26% (organisch met 13,4%) en de onderliggende EBITDA met 28,9%, voornamelijk gedreven door lagere volumes bij de luchtvaart- en autosector. De EBITDA-marge steeg sequentieel terug met 1,6 procentpunt tot 26,6%.
  • In de Chemicals divisie daalde de omzet in het derde kwartaal met 14,2% (organisch met 8,5%), gedreven door volumedalingen voor alle activiteiten (Soda Ash, Peroxides, Coatis). De aangepaste EBITDA daalde organisch met 10,4% en de EBITDA-marge steeg sequentieel terug met 2,4 procentpunt tot 27,7%.
  • Vanwege de aanhoudend uitdagende marktomstandigheden in de schalieolie- en gassector daalde de omzet van de Solutions divisie in het derde kwartaal met 15,6% (organisch met 11,1%). De aangepaste EBITDA daalde organisch met 9,8% en de EBITDA-marge steeg met 2,4 procentpunt tot 18,4%.
 • Ter herinnering: Er werd in Q2 een bijzondere waardevermindering doorgevoerd worden van ongeveer €1,46 miljard, gedreven door een minderwaarde op de goodwill van het overgenomen Cytec. Aan de overname van dit bedrijf, dat Solvay katapulteerde tot tweede grootste fabrikant van lichtgewicht composietmaterialen voor de luchtvaart, hing in 2015 een stevig prijskaartje van €5,8 miljard, ofwel 35 keer de nettowinst van dat moment. De activiteiten werden echter sterk getroffen door het Boeing 737MAX debacle en meer recentelijk de COVID-19 pandemie die de luchtvaartsector midscheeps impacteerde. Hierdoor zag het bedrijf zich reeds genoodzaakt om te snoeien in het personeelsbestand en twee fabrieken te sluiten (zie nieuwsbericht 15/05/2020 hierboven).

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.