Solvay Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/12/2018
 • Koers opmaak studie: 88.54 EUR
 • Huidige koers: 100.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 9.3 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 95,00
 • € 123,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een Belgische chemiegroep die tot de 10 grootste van de wereld behoort. De groep telt meer dan 110 industriële sites wereldwijd en heeft vertegenwoordigingen in 55 landen. Zijn producten vinden hun weg in consumentengoederen, de bouw, de automotive- en nutssector, in elektronica en milieu. Solvay hanteert sinds 1 januari 2013 een nieuwe divisiestructuur: Advanced Formulations, Advanced Materials, Performance Chemicals en Functional Polymers. 

Solvay: EBITDA 2017

Bron: Solvay

Conclusie

De lagere dollar weegt op de resultaten van Solvay dit jaar, onderliggend presteert het bedrijf wel degelijk.

Nieuws

Na de koersdaling van de voorbije maanden komt het aandeel opnieuw in de koopzone: het advies wijzigt van 'houden' naar 'kopen'.

Resultaten

'000 000201320142015201620172018E
Omzet9.93810.21311.41510.88410.89110.276
Operationele winst79465213981.0071.1101.453
Nettowinst270804066211.061846
Boekwaarde83.5377.5089.0171.0170.2581.82
Winst per aandeel3.250.964.855.8710.278.24
Koers/Winst3411718191111
Dividend per aandeel3.23.43.303.453.603.81
Dividendrendement2.9%3.0%3.7%3.1%3.2%4.3%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste 9 maanden 2018

 • De omzet steeg met 0.5% tot € 7.68 miljard. 
 • De winst daalde met  23% tot € 611 miljoen, voornamelijk door een eenmalige herstructureringskost van € 134 miljoen. 

Positieve punten 

 • De verkoop was goed met een organische omzetgroei van 6%. 
 • Advanced Formulations presteerde het sterkst: het kende een organische EBITDAgroei van 16% door de sterke vraag in de Amerikaanse olie- en gasmarkt.
 • Solvay kon haar prijszettingsvermogen aanwenden om haar prijzen gemiddeld met 2% te verhogen, om zo de gestegen grondstoffenprijzen te compenseren.
 • Solvay herbevestigt de verwachtingen voor heel 2018, maar vernauwt de vork wel van '5 à 7%' EBITDA-groei naar '5 à 6%'.

Negatieve punten 

 • De zwakkere dollar zorgde voor negatieve wisselkoerseffecten. 
 • In natriumcarbonaat komen de prijzen wat onder druk door toenemende concurrentie. Bij Performance Materials steeg daardoor de EBITDA maar met 2%.
 • In het derde kwartaal vertraagde de groei tegenover de eerste jaarhelft.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.