Solvay Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/03/2021
 • Koers opmaak studie: 101.25 EUR
 • Huidige koers: 113.1 EUR
 • Marktkapitalisatie: 10,7 miljard EUR
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 87,00
 • € 118,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een in 1863 opgerichte Belgische chemiegroep gespecialiseerd in geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën die gebruikt worden in de productie van o.a. vliegtuigen, auto's, consumentenelektronica, medische toepassingen en bij de extractie van mineralen, olie en gas. Het bedrijf heeft meer dan 24.000 werknemers verspreid over 61 landen.

Solvay: EBITDA per divisie (2020)

Bron: Solvay

Conclusie

Ook voor Solvay was 2020 een bewogen boekjaar vanwege COVID-19 waarbij verschillende eindmarkten, zoals de auto-, luchtvaart- en olie- en gasindustrie, midscheeps getroffen werden. Dankzij de gediversifieerde productportefeuille alsook door een herstelbeweging binnen de automotive- en elektronicamarkten in het laatste kwartaal kon deze sterke tegenwind echter deels opgevangen worden. Het bedrijf zag in 2020 een omzetdaling van 12,5%, een daling van de aangepaste brutobedrijfswinst van 16,2% en een daling van de aangepaste nettowinst van 42,5%. De bijzondere waardevermindering op de goodwill van het in 2015 overgenomen Cytec (composietmaterialen voor de luchtvaart) mee in rekening genomen sloot Solvay het boekjaar af met een nettoverlies van €962 miljoen. Door te focussen op kostenbesparingen en cashflow kon Solvay wel de EBITDA-marges op peil houden op 21,7% (-1 pp) en een vrije kasstroom genereren van €963 miljoen (+59%). Daarnaast worden er duidelijke stappen gezet richting een vereenvoudigde activiteitenportefeuille. Naast de verkoop van verschillende onderdelen binnen de divisies Peroxides, Special Chem en Composites worden ook de strategische mogelijkheden bekeken van de olie- en gasactiviteiten alsook van de divisie Soda Ash & Derivatives (de historische natriumcarbonaat-activiteiten). De interessante marges, sterke balansstructuur, vernieuwde focus op cash flow en operationele excellentie en het stabiele dividend maken dat Solvay voor de lange termijn belegger nog steeds interessant blijft. Aan de huidige koers blijft het aandeel in de HOUDEN-zone.

Nieuws

13/01/2020: Solvay laat in een persbericht weten dat het een waterstofplatform lanceert waarin alle materiële en chemische oplossingen van het bedrijf worden samengebracht die een rol kunnen spelen in de opkomende waterstofeconomie. De kern van het platform is de membraantechnologie (Aquivion) van Solvay die volgens het management een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het productieproces van groene waterstof. Dit geleidend polymeer wordt bijvoorbeeld gebruikt bij elektrolysers en brandstofcellen. Het bedrijf zal bovendien zijn investeringen in waterstof-gerelateerde R&D gevoelig opkrikken. Met deze inspanningen rond groene waterstof wil Solvay inspelen op de hogere geldstromen richting de duurzame energietransitie in het kader van de Europese Green Deal. (Ter info: Men spreekt van ‘groene waterstof’ indien water via elektrolyse wordt gesplitst in waterstof en zuurstof a.d.h.v. duurzaam opgewekte stroom.)

15/05/2020: Het bedrijf liet in een persbericht weten dat het de efficiëntiemaatregelen binnen de Materials divisie versneld zal doorvoeren. Hierbij worden fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gesloten waardoor het personeelsbestand met 20% zal krimpen (ongeveer 570 jobs). Solvay hoopt met deze besparingsmaatregel de verminderde activiteit als gevolg van COVID-19 beter te kunnen opvangen en de efficiëntieparameters op peil te houden. Het management verwacht een jaarlijkse besparing van € 60 miljoen en een herstructureringskost in het tweede kwartaal van € 30 miljoen.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 11,4010,8911,3011,239,719,24
Operationele winst 0,880,940,950,22-0,721,21
Nettowinst 0,621,060,880,12-0,960,68
Boekwaarde per aandeel 71,0170,2575,7572,9651,1368,61
Winst per aandeel 6,0110,278,491,15-9,326,58
Koers/Winst 19111090-15
Dividend 3,453,603,753,753,753,75
Dividendrendement 3,10%3,11%4,29%3,63%3,87%3,70%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten vierde kwartaal 2020

 • De netto omzet daalde in Q4 jaar-over-jaar met 9,3% tot €2,2 miljard (organisch -4,1%). Over het hele boekjaar daalde de netto omzet jaar-over-jaar met 12,5% tot €8,97 miljard (organisch -10,1%).
 • De aangepaste EBITDA daalde in Q4 jaar-over-jaar met 11,7% tot €464 miljoen (organisch -6,4%). Over het hele boekjaar daalde de aangepaste EBITDA met 16,2% tot €1,95 miljard (organisch -13,9%).
 • De EBITDA-marge daalde in Q4 met 60 basispunten tot 21%. De EBITDA-marge bleef in het ganse boekjaar eveneens goed overeind op 21,7% (-1 procentpunt).
 • De nettowinst toekomende aan de aandeelhouders daalde in Q4 jaar-over-jaar met 41% tot €96 miljoen. Over het hele boekjaar daalde de nettowinst met 42,5% tot €618 miljoen, ofwel €5,99 per aandeel. Op basis van IFRS tekende Solvay echter een nettoverlies op van €962 miljoen vanwege de uitzonderlijke afschrijving van €1,46 miljard (Cytec).

Positieve punten 

 • De gediversifieerde portefeuille aan producten en eindklanten kon de tegenwind van de coronacrisis gedeeltelijk verminderen. Zo wisten markten als de gezondheidszorg, agro/voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en elektronica de sterk getroffen resultaten van de vliegtuig-, auto-, olie- & gasmarkten gedeeltelijk te compenseren. Sinds september zag het bedrijf tevens een stijgende vraag vanuit de automotive-markten (autobanden & EV-batterijen).
 • Solvay gaat de business unit Soda Ash & Derivatives in een afzonderlijke juridische entiteit onderbrengen, waarmee het management de divisie lijkt voor te bereiden op een toekomstige strategische zet (verkoop, spin-off,...). Solvay onderzoekt al een tijdje mogelijkheden om de activiteiten-portefeuille te vereenvoudigen (lees: delen te verkopen). Zo werden er reeds overeenkomsten bereikt over de verkoop van bepaalde onderdelen van Peroxides, Special Chem en Composites, goed voor een jaaromzet van ongeveer €300 miljoen. Verder bekijkt het bedrijf ook de strategische mogelijkheden van de olie- en gas activiteiten.
 • De meer gedisciplineerde focus op kostenefficiëntie en cash vanwege CEO Ilham Kadri heeft in het afgelopen boekjaar geleid tot een stijging van de vrije kasstroom met bijna 59% tot 963 miljoen euro. In het laatste kwartaal daalde de vrije kasstroom evenwel met ongeveer 38% tot €161 miljoen.
 • Door snel te reageren op de dalende vraag naar aanleiding van de COVID-19-pandemie wist Solvay het afgelopen boekjaar ongeveer € 332 miljoen te besparen, waarvan €175 miljoen structureel.
 • Het management trok ook de eerdere doelstelling van €300 miljoen aan structurele kostenbesparingen tegen 2024 op naar €500 miljoen, mede te behalen door een doorgedreven vereenvoudiging van de organisationele structuur. In het eerste kwartaal van 2021 zal hiervoor een non-cash herstructureringsprovisie worden aangelegd van €170 miljoen.
 • Outlook: Het management verwacht voor het eerste kwartaal van 2021 een aangepaste EBITDA tussen €520 miljoen en €550 miljoen. Daarnaast verwacht het in boekjaar 2021 een vrije kasstroom te genereren tussen €600 miljoen en €650 miljoen en structurele kostenbesparingen van €150 miljoen.
 • Duurzaamheid: Solvay krikte zijn ESG-doelstellingen verder op in 2020. Het bedrijf legt de focus op drie pijlers: klimaat (bv. lagere CO2-uitstoot), schaarste aan hulpbronnen (bv. bevorderen van circulaire economie), en een betere levenskwaliteit (bv. gendergelijkheid).
 • De balans van Solvay blijft erg solide, met een solvabiliteit van 44% en aanvaardbare schuldgraad (nettoschuld/EBITDA van 2,16). De nettoschuld daalde in 2020 met 22% tot €4,2 miljard, gedreven door de verkoop van de polyamiden-activiteiten.
 • Solvay zal een brutodividend van €3,75 per aandeel voorstellen.

Negatieve punten 

 • In de Materials divisie daalde de omzet in het vierde kwartaal met 17,1% (organisch met 13,1%) en over heel 2020 met 15,8% (organisch met 14,6%), voornamelijk gedreven door lagere volumes bij de luchtvaart- en de autosector. In Q4 steeg de vraag van de automotive markt evenwel terug (Specialty Polymers +1,5%). De aangepaste EBITDA daalde in 2020 met 19,3% en de EBITDA-marge bleef enigszins stabiel (-1,2 pp) op 26,4%.
 • In de Chemicals divisie, die de traditionale activiteiten van het bedrijf herbergt, daalde de omzet in het vierde kwartaal met 6,3% (organisch met 0,1%) en over heel 2020 met 11,4% (organisch met 7,7%), gedreven door volumedalingen en wisselkoersschommelingen voor alle activiteiten (Soda Ash, Peroxides, Coatis & Siclica). De aangepaste EBITDA daalde in 2020 met 13,7% en de EBITDA-marge bleef enigszins stabiel (-0,7 pp) op 27,7%.
 • In de Solutions divisie daalde de omzet in het vierde kwartaal met 5,5% (organisch met 0,2%) en over heel 2020 met 10,6% (organisch met 8,3%), voornamelijk gedreven door de sluitingen bij belangrijke klanten in de mijnbouw en de uitdagende marktomstandigheden in de schalieolie- en gassector, maar deels gecompenseerd door een sterkere vraag in Q4 vanuit de automotive en elektronica eindmarkten. De aangepaste EBITDA daalde in 2020 met 14,5% en de EBITDA-marge bleef enigszins stabiel (-0,8 pp) op 17,1%.
 • Ter herinnering: Er werd in Q2 een bijzondere waardevermindering doorgevoerd worden van ongeveer €1,46 miljard, gedreven door een minderwaarde op de goodwill van het overgenomen Cytec. Aan de overname van dit bedrijf, dat Solvay katapulteerde tot tweede grootste fabrikant van lichtgewicht composietmaterialen voor de luchtvaart, hing in 2015 een stevig prijskaartje van €5,8 miljard, ofwel 35 keer de nettowinst van dat moment. De activiteiten werden echter sterk getroffen door het Boeing 737MAX debacle en meer recentelijk de COVID-19 pandemie die de luchtvaartsector midscheeps impacteerde. Hierdoor zag het bedrijf zich genoodzaakt om te snoeien in het personeelsbestand en twee fabrieken te sluiten (zie nieuwsbericht 15/05/2020 hierboven).

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.