Solvay Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/03/2024
 • Koers opmaak studie: 23.53 EUR
 • Huidige koers: 29.66 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,5 miljard EUR
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Advies van de analist

 • € 24,00
 • € 36,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Solvay is een in 1863 opgerichte Belgische chemiegroep. Na de afsplitsing in december 2023 van een groot deel van de activiteiten in een nieuw bedrijf, Syensqo, blijft een groep over die vooral gespecialiseerd is in basischemie (Natriumcarbonaat, Peroxides, Kleefstoffen,...) met toepassingen in verschillende eindmarkten. Het bedrijf heeft meer dan 9.000 werknemers verspreid over 40 landen.

Solvay: omzet geografisch (2023)

Bron: Solvay

Conclusie

Na de afsplitsing van Syensqo is Solvay verveld tot een kleiner bedrijf met een focus op basischemie.  De groeivooruitzichten voor het 'nieuwe' Solvay zijn nu wel lager, en dit jaar zullen de resultaten eerder dalen door het zwakke economische klimaat. Het dividend is echter verzekerd en zeer hoog, waardoor beleggers aan de huidige koersen een brutodividendrendement hebben van meer dan 10%. Het aandeel is aan de huidige koersen dan ook koopwaardig voor beleggers die op zoek zijn naar een aantrekkelijk dividendaandeel.

Nieuws

08/12/2023: goedkeuring splitsing Solvay door aandeelhouders

De opdeling van Solvay in twee bedrijven door de afsplitsing van activiteiten in een nieuw bedrijf, Syensqo, werd vandaag door de aandeelhouders goedgekeurd. Het aandeel Syensqo zal vanaf maandag 11 december noteren op Euronext Brussel.


20/06/2023: details over opsplitsing

Solvay gaf in een persconferentie de voorbije week meer details over de geplande opsplitsing van Solvay in twee aparte bedrijven:

 • Namen: het bedrijf met de klassieke activiteiten van Solvay (Soda Ash, Peroxides, Coatis,...) gaat de naam Solvay behouden, het bedrijf met de activiteiten met hogere groei (Materials, Specialty Polymers, Solutions,...) krijgt de naam "SYENSQO"
 • Balans: Solvay gaat haar hybride obligaties terugkopen vóór de splitsing, waardoor de schuld verlaagd wordt en de nettoschuld zal verdeeld worden tussen Solvay (€ 1,9 miljard) en SYENSQO (€ 1,6 miljard); de verhouding nettoschuld tegenover EBITDA wordt dan respectievelijk 1,5 en 0,8.
 • Dividend: het nieuwe Solvay zal in de toekomst 60% van het huidige dividend als vertrekbasis nemen, en SYENSQO de overige 40%. Solvay zal daarna de huidige dividendpolitiek van een "stabiel of stijgend" dividend overnemen. Bij SYENSQO zal men een dividendbeleid uitwerken dat toelaat om verder te investeren in groei, wat er vermoedelijk op wijst dat het dividend daar de komende jaren niet noodzakelijk zal stijgen.
 • Fiscale behandeling: Solvay heeft een ruling aangevraagd bij de FOD Financiën over de splitsing, en gaat ervan uit dat particuliere beleggers hierdoor geen roerende voorheffing zullen moeten betalen bij de splitsing, bevestiging hiervan wordt verwacht in september/oktober.Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024E
Omzet 11,239,7110,1113,404,884,58
Operationele winstmarge 2,0%-6,8%9%18,1%18,9%13,2%
Netto winstmarge 1,1%-9,9%8,3%13,0%12,0%8,1%
Boekwaarde per aandeel 72,9652,4767,0999,9211,9332,16
Winst per aandeel 1,15-9,329,1516,8013,613,66
Koers/Winst 90-11626
Dividend 3,753,753,854,052,432,45
Dividendrendement 3,63%3,87%3,77%3,81%10,35%10,44%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten 2023

 • De netto-omzet daalde j-o-j met ongeveer 12% tot € 4,9 miljard. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door dalende volumes (-15%), die gedeeltelijk gecompenseerd werden door licht hogere prijzen. 
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde j-o-j met ongeveer  8% tot € 1,25 miljard, wat zo een EBITDA-marge gaf van 25,5% (+1 pp). 
 • De aangepaste nettowinst daalde j-o-j met ongeveer 19% tot € 1,4 miljard, ofwel tot € 13,61 per (verwaterd) aandeel (-19%). 
 • Basic Chemicals: de omzet daalde met 9% (organisch -9,4%), en de daling was vooral zichtbaar in Peroxides  (-18%), en in mindere mate in Soda Ash (-6%). De EBITDA steeg wel met 7%, waardoor de EBITDA-marge steeg met 4,9 procentpunt tot 33,6%.
 • Performance Chemicals: de omzet daalde met 16% (organisch -16,4%), vooral veroorzaakt door een forse daling (-26%) bij Coatis, en een minder uitgesproken daling bij Silica (-8%) en Special Chem (-12%).  De EBITDA daalde licht (-2%) tot € 405 miljoen, waardoor ook hier de EBITDA-marge toenam (+ 2,6 procentpunt) tot 18,9%.

Positieve punten 

 • Kostenbesparingen: de geplande kostenbesparingen (€ 300 miljoen tegen 2028) zullen al gedeeltelijk dit jaar gerealiseerd worden.
 • Dividend gegarandeerd: het management geeft aan dat het dividend ook volgend jaar minstens op het niveau van dit jaar (€ 2,43 per aandeel) zal liggen. Ze verwachten dit jaar minstens € 260 miljoen vrije kasstroom te realiseren die daarvoor aangewend kan worden. voor de komende vijf jaar verwacht Solvay een vrije kasstroom van € 4 miljard, waarvan een derde zal gebruikt worden voor dividenden.
 • Sterke balans: de nettoschuld is verder gedaald naar € 1,5 miljard. Daardoor bedraagt de ratio nettoschuld tegenover EBITDA nu een lage 1,2.

Negatieve punten 

 • Zwakke vraag: de resultaten in het vierde kwartaal waren zwakker door verder dalende volumes. Solvay verwacht geen herstel van de vraag in de eerste helft van dit jaar. Voor de tweede jaarhelft is de visibiliteit laag, maar verwacht het management gelijkaardige of mogelijk licht hogere volumes.
 • Guidance: omwille van de zwakke vraag en de verwachting dat de prijzen voor natriumcarbonaat (+/- 30% van de omzet) dit jaar lager zullen liggen, verwacht Solvay dit jaar een EBITDA op vergelijkbare basis die 10% tot 20% lager zal liggen, wat overeenkomt met een bedrag tussen € 920 miljoen en € 1.040 miljoen. 

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Marktleider in de meeste van haar activiteiten.

Zwaktes 

 • Deel van de activiteiten is cyclisch.
 • Afsplitsen van activiteiten met meer groei zal waarschijnlijk voor lagere waardering zorgen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Ontdekking van het aandeel door dividendbeleggers.

Bedreigingen

 • Mogelijke toename van de concurrentie in de komende jaren.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden
2023/06/20 97.8 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.