Solvay Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/08/2019
 • Koers opmaak studie: 90.72 EUR
 • Huidige koers: 89.12 EUR
 • Marktkapitalisatie: 12,2 miljard
 • Secteur: La Chimie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Conseil de l'analyste

 • 83,00 €
 • 116,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Solvay is een Belgische chemiegroep die tot de 10 grootste van de wereld behoort. De groep telt meer dan 110 industriële sites wereldwijd en heeft vertegenwoordigingen in 55 landen. Zijn producten vinden hun weg in consumentengoederen, de bouw, de automotive- en nutssector, in elektronica en milieu. Solvay hanteert sinds 1 januari 2013 een nieuwe divisiestructuur: Advanced Formulations, Advanced Materials, Performance Chemicals en Functional Polymers. 

Solvay: EBITDA 2017

Bron: Solvay

Conclusie

De lagere dollar weegt op de resultaten van Solvay, dat het hierdoor moeilijk zal hebben om groei te realiseren dit jaar.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201320142015201620172018E
Omzet9.93810.21311.41510.88410.89110.347
Operationele winst79465213981.0071.1101.504
Nettowinst270804066211.061870
Boekwaarde83.5377.5089.0171.0170.2582.51
Winst per aandeel3.250.964.855.8710.278.18
Koers/Winst3411718191114
Dividend per aandeel3.23.43.303.453.603.77
Dividendrendement2.9%3.0%3.7%3.1%3.2%3.3%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste helft 2018

 • De omzet daalde  met 1.7% tot € 5.09 miljard. 
 • De winst daalde met  46% tot € 334 miljoen, voornamelijk door een eenmalige herstructureringskost van € 134 miljoen. 

Positieve punten 

 • De verkoop was goed met een organische omzetgroei van 6%. 
 • De groeimotoren van de groep presteerden het sterkst: organische omzetgroei van 5% bij Advanced Materials vooral dankzij stijgende vraag uit de luchtvaartsector naar speciale composieten. Advanced Formulations kende een organische EBITDAgroei van 17% door de sterke vraag in de Amerikaanse olie- en gasmarkt.
 • Solvay herbevestigt de verwachtingen voor heel 2018. 

Negatieve punten 

 • De zwakkere dollar zorgde voor negatieve wisselkoerseffecten. 
 • In natriumcarbonaat komen de prijzen wat onder druk door toenemende concurrentie. Performance Materials kende daardoor een organische daling van de EBITDA met 3%.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.