Solvay Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/05/2021
 • Koers opmaak studie: 109.55 EUR
 • Huidige koers: 111.45 EUR
 • Marktkapitalisatie: 11,6 miljard EUR
 • Secteur: Chemie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Conseil de l'analyste

 • 95,00 €
 • 126,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Solvay is een in 1863 opgerichte Belgische chemiegroep gespecialiseerd in geavanceerde materialen en specialiteitschemicaliën die gebruikt worden in de productie van o.a. vliegtuigen, auto's, consumentenelektronica, medische toepassingen en bij de extractie van mineralen, olie en gas. Het bedrijf heeft meer dan 24.000 werknemers verspreid over 61 landen.

Solvay: EBITDA per divisie (2020)

Source: Solvay

Conclusie

Solvay wist het nieuwe boekjaar beter dan verwacht te starten, met een organische omzetstijging van 1,9% en een aangepaste EBITDA die organisch steeg met 10,3% tot €583 miljoen, ruim boven de vooropgestelde vork van €520-550 miljoen. De EBITDA-marge steeg hierdoor t.o.v. 2019 en 2020 met respectievelijk 2,4 en 1,6 procentpunt tot 24,6%. Gezien de veelvuldigheid van eindmarkten die Solvay bedient is het bedrijf goed gepositioneerd om te profiteren van een post-covid economisch herstel. Zo ziet het bedrijf alvast hogere volumes binnen o.a. de auto-, elektronica-, mijnbouw- en bouwsector, die zo de aanhoudende tegenwind vanuit de luchtvaart- en olie- en gasindustrie weten te compenseren. Ook de door corona minder getroffen eindmarkten zoals o.a. de farmaceutische- en landbouwsector blijven het prima doen. Bovendien begint de meer gedisciplineerde focus op kostenefficiëntie en cashflow van CEO Ilham Kadri zijn vruchten af te werpen. Zo steeg de vrije kasstroom in het afgelopen kwartaal met ongeveer 40% tot €282 miljoen en realiseerde het bedrijf een structurele kostenbesparing van €80 miljoen. Het management verwacht bijgevolg dit jaar €200 miljoen aan structurele kostenbesparingen te realiseren i.p.v. de eerder voorziene €150 miljoen. Daarnaast voorziet het management voor boekjaar 2021 een aangepaste EBITDA tussen €2 miljard (+2,5%) en €2,2 miljard (+12,8%) en verwacht het een vrije kasstroom te genereren van ongeveer €650 miljoen (eerdere prognose: tussen €600 miljoen en €650 miljoen). Het management waarschuwt wel dat de chip-tekorten zich mogelijks zullen laten voelen in de komende kwartalen. Verder worden er duidelijke stappen gezet richting een vereenvoudigde activiteitenportefeuille. Naast de in Q1 afgehandelde desinvesteringen van verschillende onderdelen binnen de divisies Peroxides, Special Chem en Composites worden ook de strategische mogelijkheden bekeken van de olie- en gasactiviteiten alsook van de divisie Soda Ash & Derivatives (de historische natriumcarbonaat-activiteiten). De stroomlijning van de activiteitenportefeuille, samen met de sterke balansstructuur, vernieuwde focus op cash flow en operationele excellentie en het stabiele dividend maken van Solvay voor de lange termijn belegger nog steeds een interessant aandeel. Aan de huidige koers lijkt het aandeel fair gewaardeerd en blijft het in de HOUDEN-zone.

Nieuws

13/01/2020: Solvay laat in een persbericht weten dat het een waterstofplatform lanceert waarin alle materiële en chemische oplossingen van het bedrijf worden samengebracht die een rol kunnen spelen in de opkomende waterstofeconomie. De kern van het platform is de membraantechnologie (Aquivion) van Solvay die volgens het management een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van het productieproces van groene waterstof. Dit geleidend polymeer wordt bijvoorbeeld gebruikt bij elektrolysers en brandstofcellen. Het bedrijf zal bovendien zijn investeringen in waterstof-gerelateerde R&D gevoelig opkrikken. Met deze inspanningen rond groene waterstof wil Solvay inspelen op de hogere geldstromen richting de duurzame energietransitie in het kader van de Europese Green Deal. (Ter info: Men spreekt van ‘groene waterstof’ indien water via elektrolyse wordt gesplitst in waterstof en zuurstof a.d.h.v. duurzaam opgewekte stroom.)

15/05/2020: Het bedrijf liet in een persbericht weten dat het de efficiëntiemaatregelen binnen de Materials divisie versneld zal doorvoeren. Hierbij worden fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gesloten waardoor het personeelsbestand met 20% zal krimpen (ongeveer 570 jobs). Solvay hoopt met deze besparingsmaatregel de verminderde activiteit als gevolg van COVID-19 beter te kunnen opvangen en de efficiëntieparameters op peil te houden. Het management verwacht een jaarlijkse besparing van € 60 miljoen en een herstructureringskost in het tweede kwartaal van € 30 miljoen.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 11,4010,8911,3011,239,719,24
Operationele winst 0,880,940,950,22-0,721,21
Nettowinst 0,621,060,880,12-0,960,68
Boekwaarde per aandeel 71,0170,2575,7572,9651,1368,61
Winst per aandeel 6,0110,278,491,15-9,326,58
Koers/Winst 19111090-15
Dividend 3,453,603,753,753,753,75
Dividendrendement 3,10%3,11%4,29%3,63%3,87%3,70%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten eerste kwartaal 2021

 • De netto-omzet daalde in Q1 jaar-over-jaar met 4,1% tot €2,37 miljard (organisch +1,9%).
 • De aangepaste EBITDA steeg in Q1 jaar-over-jaar met 2,5% tot €583 miljoen (organisch +10,3%), wat hoger is dan het management initieel verwacht had (tussen €520-550 miljoen). T.o.v. het eerste kwartaal van 2019 lag de aangepaste EBITDA 7% hoger op vergelijkbare basis.
 • De EBITDA-marge steeg in Q1 met 1,6 pocentpunt tot 24,6% (+2,4 pp t.o.v. Q1 2019), gedreven door het economisch herstel en de besparingsmaatregelen van de laatste twee jaar.
 • De onderliggende nettowinst toekomende aan de aandeelhouders steeg in Q1 jaar-over-jaar met 1,8% tot €240 miljoen; ofwel €2,33 per aandeel.

Positieve punten 

 • De omzet steeg voor het derde kwartaal op rij, te danken aan een aanhoudende herstelbeweging binnen de auto-, elektronica-, mijnbouw- en bouwsector.
 • In de Chemicals divisie, die de traditionele activiteiten van het bedrijf herbergt, steeg de omzet in het eerste kwartaal organisch met 6,1% (incl. wisselkoerseffecten -1,2%), gedreven door een stijgende vraag vanuit de automotive-industrie (Silica +7,9% organisch) en gunstige marktomstandigheden voor het Coatis-segment (+55% organisch) maar deels tegengehouden door de uitdagende marktomstandigheden voor Soda Ash (-3% organisch) en Peroxides (-4,7% organisch). De aangepaste EBITDA steeg j-o-j met 0,6% waardoor de EBITDA-marge steeg tot 30,4%, een recordhoogte en ongeveer 50 basispunten hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
 • In de Solutions divisie steeg de omzet in het eerste kwartaal met 0,9% (organisch met 6,4%), voornamelijk gedreven door een herstel van verschillende eindmarkten. Ondanks een daling van de olie- en gas-gerelateerde omzet van 31% steeg de omzet van Novecare organisch met 4,9%, te danken aan hogere volumes voor coatings, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en landbouw. De omzet van Special Chem steeg organisch met 8,6% dankzij het herstel van de automotive- en elektronica-sector. Technology Solutions deed het ook goed (omzet organisch +14,5%) te danken aan de heropening van de kopermijnen. De EBITDA steeg j-o-j met 12,4% waardoor de EBITDA-marge steeg met 2 procentpunt tot 19,4%.
 • De gediversifieerde portefeuille aan producten en eindklanten kon de tegenwind van de coronacrisis gedeeltelijk verminderen. Zo wisten markten als de gezondheidszorg, agro/voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en elektronica de sterk getroffen resultaten van de vliegtuig-, auto-, olie- & gasmarkten gedeeltelijk te compenseren. Sinds september 2020 zag het bedrijf een stijgende vraag vanuit de automotive- (autobanden & EV-batterijen), elektronica- en bouwmarkten.
 • Het management trok ook de eerdere doelstelling van €300 miljoen aan structurele kostenbesparingen tegen 2024 op naar €500 miljoen, mede te behalen door een doorgedreven vereenvoudiging van de organisationele structuur. In het eerste kwartaal van 2021 werd een structurele kostenbesparing van €80 miljoen gerealiseerd. Het management verwacht zo ook dit jaar €200 miljoen aan structurele kostenbesparingen te realiseren i.p.v. de eerder voorziene €150 miljoen.
 • De meer gedisciplineerde focus op kostenefficiëntie en cash vanwege CEO Ilham Kadri heeft in het afgelopen kwartaal geleid tot een stijging van de vrije kasstroom met ongeveer 40% tot €282 miljoen.
 • Outlook: Het management verwacht voor boekjaar 2021 een aangepaste EBITDA tussen €2 miljard (+2,5%) en €2,2 miljard (+12,8%). Daarnaast verwacht het een vrije kasstroom te genereren van ongeveer €650 miljoen (eerdere prognose: tussen €600 miljoen en €650 miljoen).
 • Solvay gaat de business unit Soda Ash & Derivatives in een afzonderlijke juridische entiteit onderbrengen, waarmee het management de divisie lijkt voor te bereiden op een toekomstige strategische zet (verkoop, spin-off,...). Solvay onderzoekt al een tijdje mogelijkheden om de activiteiten-portefeuille te vereenvoudigen (lees: delen te verkopen). Zo desinvesteerde Solvay de afgelopen maanden al verschillende onderdelen van Peroxides, Special Chem en Composites, goed voor een jaaromzet van ongeveer €300 miljoen. Verder bekijkt het bedrijf ook de strategische mogelijkheden van de olie- en gas activiteiten.
 • De balans van Solvay blijft erg solide, met een solvabiliteit van 45% en een aanvaardbare schuldgraad (nettoschuld/EBITDA van 2,1). Na in 2020 gedaald te zijn met 22% tot €4,2 miljard, gedreven door de verkoop van de polyamiden-activiteiten, bleef de nettoschuld in Q1 stabiel op €4,2 miljard.
 • Duurzaamheid: Solvay krikte zijn ESG-doelstellingen verder op in 2020. Het bedrijf legt de focus op drie pijlers: klimaat (bv. lagere CO2-uitstoot), schaarste aan hulpbronnen (bv. bevorderen van circulaire economie), en een betere levenskwaliteit (bv. gendergelijkheid). Het bedrijf kondigde aan het gebruik van steenkool volledig uit te faseren in de natriumcarbonaat-productiesite te Rheinberg.

Negatieve punten 

 • In de Materials divisie daalde de omzet in het eerste kwartaal met 12,7% (organisch met 7,5%), voornamelijk te wijten aan de lagere volumes voor de luchtvaartsector (Composite Materials -42,3%) maar gedeeltelijk gecompenseerd door een herstel in de auto-, elektronica-, en bouwsector (Specialty Polymers +6,3%). De aangepaste EBITDA daalde in Q1 j-o-j met 9,7% maar steeg met 35% t.o.v. het vorige kwartaal. De EBITDA-marge steeg zo met 1 procentpunt t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2020.
 • Ter herinnering: Er werd in 2020 een bijzondere waardevermindering doorgevoerd van ongeveer €1,46 miljard, gedreven door een minderwaarde op de goodwill van het overgenomen Cytec. Aan de overname van dit bedrijf, dat Solvay katapulteerde tot tweede grootste fabrikant van lichtgewicht composietmaterialen voor de luchtvaart, hing in 2015 een stevig prijskaartje van €5,8 miljard, ofwel 35 keer de nettowinst van dat moment. De activiteiten werden echter sterk getroffen door het Boeing 737MAX debacle en meer recentelijk de COVID-19 pandemie die de luchtvaartsector midscheeps impacteerde. Hierdoor zag het bedrijf zich genoodzaakt om te snoeien in het personeelsbestand en twee fabrieken te sluiten.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Grote transformatie ondergaan de voorbije jaren waarbij de kwaliteit en het groeipotentieel van de productportefeuille gevoelig verhoogd zijn.

Zwaktes 

 • Relatief hoge schuldgraad door dure overnames, al wordt er nu wel werk gemaakt van schuldafbouw.
 • Deel van de activiteiten nog altijd cyclisch.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Verdere kleine overnames in interessante niches.  
 • Versnelling van de groei door toenemend gebruik van speciale kunststoffen in meer en meer industrieën.

Bedreigingen

 • Meerdere chemiespelers  zijn zich de laatste jaren aan het richten op de type activiteiten waarop Solvay nu mikt, waardoor de concurrentie de komende jaren kan toenemen.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.