Solvay Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/03/2024
 • Koers opmaak studie: 23.53 EUR
 • Huidige koers: 33.76 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,5 miljard EUR
 • Secteur: Chimie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003470755

Conseil de l'analyste

 • 24,00 €
 • 36,00 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Solvay is een in 1863 opgerichte Belgische chemiegroep. Na de afsplitsing in december 2023 van een groot deel van de activiteiten in een nieuw bedrijf, Syensqo, blijft een groep over die vooral gespecialiseerd is in basischemie (Natriumcarbonaat, Peroxides, Kleefstoffen,...) met toepassingen in verschillende eindmarkten. Het bedrijf heeft meer dan 9.000 werknemers verspreid over 40 landen.

Solvay: omzet geografisch (2023)

Source: Solvay

Conclusie

Na de afsplitsing van Syensqo is Solvay verveld tot een kleiner bedrijf met een focus op basischemie.  De groeivooruitzichten voor het 'nieuwe' Solvay zijn nu wel lager, en dit jaar zullen de resultaten eerder dalen door het zwakke economische klimaat. Het dividend is echter verzekerd en zeer hoog, waardoor beleggers aan de huidige koersen een brutodividendrendement hebben van meer dan 10%. Het aandeel is aan de huidige koersen dan ook koopwaardig voor beleggers die op zoek zijn naar een aantrekkelijk dividendaandeel.

Nieuws

08/12/2023: goedkeuring splitsing Solvay door aandeelhouders

De opdeling van Solvay in twee bedrijven door de afsplitsing van activiteiten in een nieuw bedrijf, Syensqo, werd vandaag door de aandeelhouders goedgekeurd. Het aandeel Syensqo zal vanaf maandag 11 december noteren op Euronext Brussel.


20/06/2023: details over opsplitsing

Solvay gaf in een persconferentie de voorbije week meer details over de geplande opsplitsing van Solvay in twee aparte bedrijven:

 • Namen: het bedrijf met de klassieke activiteiten van Solvay (Soda Ash, Peroxides, Coatis,...) gaat de naam Solvay behouden, het bedrijf met de activiteiten met hogere groei (Materials, Specialty Polymers, Solutions,...) krijgt de naam "SYENSQO"
 • Balans: Solvay gaat haar hybride obligaties terugkopen vóór de splitsing, waardoor de schuld verlaagd wordt en de nettoschuld zal verdeeld worden tussen Solvay (€ 1,9 miljard) en SYENSQO (€ 1,6 miljard); de verhouding nettoschuld tegenover EBITDA wordt dan respectievelijk 1,5 en 0,8.
 • Dividend: het nieuwe Solvay zal in de toekomst 60% van het huidige dividend als vertrekbasis nemen, en SYENSQO de overige 40%. Solvay zal daarna de huidige dividendpolitiek van een "stabiel of stijgend" dividend overnemen. Bij SYENSQO zal men een dividendbeleid uitwerken dat toelaat om verder te investeren in groei, wat er vermoedelijk op wijst dat het dividend daar de komende jaren niet noodzakelijk zal stijgen.
 • Fiscale behandeling: Solvay heeft een ruling aangevraagd bij de FOD Financiën over de splitsing, en gaat ervan uit dat particuliere beleggers hierdoor geen roerende voorheffing zullen moeten betalen bij de splitsing, bevestiging hiervan wordt verwacht in september/oktober.Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024E
Omzet 11,239,7110,1113,404,884,58
Operationele winstmarge 2,0%-6,8%9%18,1%18,9%13,2%
Netto winstmarge 1,1%-9,9%8,3%13,0%12,0%8,1%
Boekwaarde per aandeel 72,9652,4767,0999,9211,9332,16
Winst per aandeel 1,15-9,329,1516,8013,613,66
Koers/Winst 90-11626
Dividend 3,753,753,854,052,432,45
Dividendrendement 3,63%3,87%3,77%3,81%10,35%10,44%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten 2023

 • De netto-omzet daalde j-o-j met ongeveer 12% tot € 4,9 miljard. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door dalende volumes (-15%), die gedeeltelijk gecompenseerd werden door licht hogere prijzen. 
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde j-o-j met ongeveer  8% tot € 1,25 miljard, wat zo een EBITDA-marge gaf van 25,5% (+1 pp). 
 • De aangepaste nettowinst daalde j-o-j met ongeveer 19% tot € 1,4 miljard, ofwel tot € 13,61 per (verwaterd) aandeel (-19%). 
 • Basic Chemicals: de omzet daalde met 9% (organisch -9,4%), en de daling was vooral zichtbaar in Peroxides  (-18%), en in mindere mate in Soda Ash (-6%). De EBITDA steeg wel met 7%, waardoor de EBITDA-marge steeg met 4,9 procentpunt tot 33,6%.
 • Performance Chemicals: de omzet daalde met 16% (organisch -16,4%), vooral veroorzaakt door een forse daling (-26%) bij Coatis, en een minder uitgesproken daling bij Silica (-8%) en Special Chem (-12%).  De EBITDA daalde licht (-2%) tot € 405 miljoen, waardoor ook hier de EBITDA-marge toenam (+ 2,6 procentpunt) tot 18,9%.

Positieve punten 

 • Kostenbesparingen: de geplande kostenbesparingen (€ 300 miljoen tegen 2028) zullen al gedeeltelijk dit jaar gerealiseerd worden.
 • Dividend gegarandeerd: het management geeft aan dat het dividend ook volgend jaar minstens op het niveau van dit jaar (€ 2,43 per aandeel) zal liggen. Ze verwachten dit jaar minstens € 260 miljoen vrije kasstroom te realiseren die daarvoor aangewend kan worden. voor de komende vijf jaar verwacht Solvay een vrije kasstroom van e 4 miljard, waarvan een derde zal gebruikt worden voor dividenden.
 • Sterke balans: de nettoschuld is verder gedaald naar € 1,5 miljard. Daardoor bedraagt de ratio nettoschuld tegenover EBITDA nu een lage 1,2.

Negatieve punten 

 • Zwakke vraag: de resultaten in het vierde kwartaal waren zwakker door verder dalende volumes. Solvay verwacht geen herstel van de vraag in de eerste helft van dit jaar. Voor de tweede jaarhelft is de visibiliteit laag, maar verwacht het management gelijkaardige of mogelijk licht hogere volumes.
 • Guidance: omwille van de zwakke vraag en de verwachting dat de prijzen voor natriumcarbonaat (+/- 30% van de omzet) dit jaar lager zullen liggen, verwacht Solvay dit jaar een EBITDA op vergelijkbare basis die 10% tot 20% lager zal liggen, wat overeenkomt met een bedrag tussen € 920 miljoen en € 1.040 miljoen. 

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en voorzichtig beleid.
 • Duidelijk dividendbeleid met dividend dat nooit verlaagd wordt.
 • Marktleider in de meeste van haar activiteiten.

Zwaktes 

 • Deel van de activiteiten is cyclisch.
 • Afsplitsen van activiteiten met meer groei zal waarschijnlijk voor lagere waardering zorgen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • Ontdekking van het aandeel door dividendbeleggers.

Bedreigingen

 • Mogelijke toename van de concurrentie in de komende jaren.
 • Een serieuze economische vertraging zou een negatieve impact op de resultaten hebben.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2018/04/04 120 EUR Houden
2018/12/18 88.54 EUR Kopen
2019/05/08 96.26 EUR Houden
2023/06/20 97.8 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Cette étude sur les fonds propres est une publication de Dierickx Leys Private Bank. Il a été préparé sur la base de sources soigneusement sélectionnées et de ses propres recherches et selon des hypothèses solides, sans garantir son exactitude et son exhaustivité. Il contient des opinions qui sont valables à la date de publication mais qui peuvent changer à l'avenir. La banque n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de ces avis.

 • Les sources matérielles d'information sont les publications (y compris les communiqués de presse) et les états financiers des sociétés analysées, les analyses et études des grandes banques et les articles de la presse financière spécialisée.

 • L'étude se fonde sur sa propre analyse fondamentale de l'entreprise en question, en tenant compte des flux de trésorerie, de l'évolution des bénéfices, de la croissance, de la stabilité et de la qualité de la gestion. L'analyse fondamentale vise à estimer la valeur intrinsèque actuelle d'une entreprise et son évolution la plus probable, au sein du secteur d'activité et de la zone géographique dans lesquels elle opère. Dans ce processus, les facteurs macroéconomiques pertinents sont également pris en compte. Les recommandations qui en résultent sont fondées sur une perspective à long terme. L'étude est mise à jour après la publication des résultats (trimestriels ou semestriels) ou dans l'intervalle si des événements significatifs surviennent.

 • Cette publication ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Les véhicules d'investissement mentionnés dans cette publication ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les objectifs de l'investisseur, sa solidité financière, ses connaissances, son expérience et ses caractéristiques de risque doivent être pris en compte. Veuillez demander conseil à votre conseiller en investissement.

 • Cette étude a été préparée conformément aux directives internes et statutaires relatives à la recherche indépendante, aux périodes d'interdiction et à la séparation des tâches.La banque n'a aucun intérêt ni aucune relation d'affaires avec les sociétés cotées, mais la banque ou ses employés peuvent détenir une position dans les titres cotés ou les produits dérivés.

 • Cette étude sur les fonds propres n'a pas été soumise à l'émetteur.

 • Les données en devises étrangères sont soumises aux fluctuations des taux de change. Ceux-ci peuvent affecter les retours.

 • Les résultats historiques et les prévisions mentionnés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

 • L'autorité compétente est la FSMA.

 • L'analyste et/ou les personnes qui lui sont étroitement associées ont un intérêt dans l'entreprise.

 • La reproduction de cette publication est autorisée à condition que la source soit mentionnée.

 • Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)