Sofina Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/04/2019
 • Koers opmaak studie: 179.2 EUR
 • Huidige koers: 194.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,1 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003717312

Advies van de analist

 • € 192,00
 • € 224,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De familie Boël controleert via een reeks tussenholdings haar portefeuillemaatschappij Sofina. Sofina investeert in een gediversifieerde portefeuille aandelen, waarvan een ruim deel een defensief karakter heeft (zie grafiek). Het beeld van de "passieve houdstermaatschappij" dat sommigen hebben van Sofina, is o.i. volledig onterecht. Zeker de laatste jaren is het beleid een stuk dynamischer geworden en verschoof de focus meer naar groeibedrijven en groeilanden. Daarnaast toont het management de laatste jaren een grotere bereidheid tot communicatie met de aandeelhouders, wat we toejuichen. 

Sofina : Portefeuille

Bron: Raming DL

Conclusie

Sofina kan bogen op een uitstekende trackrecord. De tendens richting groeibedrijven, groeilanden en private equity biedt wellicht perspectieven op langere termijn. 2018 was een prima jaar voor Sofina. Intussen steeg de decote weer tot 15%, wat net voldoende is om een aankoop te verantwoorden. We verhogen ons advies naar "kopen".

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten 2018 
Sofina zag de intrinsieke waarde per aandeel in 2018 met 13,1% stijgen (exclusief dividend), van € 171,75 (31/12/2017, herrekend volgens nieuwe IFRS normen) tot € 194,28 (31/12/2018). Die prestatie was alweer merkelijk beter dan de prestatie van de Eurostoxx-50 index, die 14,3% verloor. Daarmee blijft de historische trackrecord van Sofina uitstekend. 

In 2018 werden de participaties in SES en Colruyt afgebouwd. De participatie in Flipkart werd volledig verkocht (aan Walmart).

Het dividend werd met 4,5% verhoogd tot € 2,79 per aandeel.

De beslissing van Sofina om de historische participaties (genre Total en GDF-Suez) af te bouwen ten gunste van groeibedrijven, groeilanden (India en Azië) en private equity is veelbelovend. 
We schatten de decote of korting op de onderliggende waarde momenteel op om en bij de vijftien procent. 
Sofina presteerde afgelopen decennia beter dan het beursgemiddelde. Dit is uiteraard géén garantie voor de toekomst maar het beklemtoont in elk geval de bekwaamheid van het management. 

SWOT

Sterktes

 • Uitstekende trackrecord inzake groei van de intrinsieke waarde.
 • Zeer degelijk management.
 • Doet duidelijk moeite om meer informatie te delen met de investeerders.
 • Investeringsteam heeft duidelijk aandacht voor groeiopportuniteiten en groeilanden.

Zwaktes

 • Ondanks de inspanningen van het management niet altijd even transparant op sommige vlakken.
 • Gedeelte private equity moeilijker te beoordelen.

Opportuniteiten

 • Degelijke investeringspolitiek, met aandacht voor groei, zou in de toekomst zijn vruchten moeten (blijven) afwerpen.

Bedreigingen

 • Eventueel te dure prijzen in zowel private equity als op de beurs die het toekomstige rendement uithollen.
 • Lagere liquiditeit kan de koers op heel slechte beursdagen soms flink lager duwen (al kan dat voor investeerders net een opportuniteit zijn). 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 130.4 EUR kopen
31/08/2018 172 EUR houden
03/04/2019 179.2 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.