Sofina Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/03/2023
 • Koers opmaak studie: 204 EUR
 • Huidige koers: 193.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,9 miljard EUR
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003717312

Advies van de analist

 • € 180,00
 • € 270,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De familie Boël controleert via een reeks tussenholdings haar portefeuillemaatschappij Sofina. Sofina investeert in een gediversifieerde portefeuille aandelen. Het beeld van de "passieve houdstermaatschappij" dat sommigen hebben van Sofina, is o.i. volledig onterecht. Zeker de laatste jaren is het beleid een stuk dynamischer geworden en verschoof de focus meer naar groeibedrijven en groeilanden. Daarnaast toont het management de laatste jaren een grotere bereidheid tot communicatie met de aandeelhouders, wat we toejuichen. 

Sofina : Portefeuille

Bron: Sofina

Conclusie

Door problemen met enkele participaties is Sofina onder vuur komen te liggen van onder andere de Britse shorter Perring en is de koers in 2022 fors teruggevallen. De premie van bijna 30% heeft nu plaats gemaakt voor een korting van ca 26% op de intrinsieke waarde. Maar de portefeuille van Sofina is doorgaans goed gespreid zodat de impact van verschillende "probleemgevallen" relatief beperkt blijft (met uitzondering van Byju's dat op een bepaald moment 10% van de portefeuille uitmaakte). Ondanks deze missers, die onvermijdelijk zijn voor elke investeerder, behouden we ons vertrouwen in het management van Sofina, dat we nog steeds als bovengemiddeld inschatten. De trackrecord op langere termijn blijft intact en we zien geen reden om de integriteit van het management in twijfel te trekken. Met de forse koersdaling lijkt Sofina ons terug een heel pak aantrekkelijker geworden. Maar omdat groeibedrijven en private equity wereldwijd flink onder druk blijven staan door de stijgende rente, moeten we wellicht niet gehaast zijn om (bij) te kopen, al staat Sofina wel op het verlanglijstje. Voorlopig blijft het houden-advies gehandhaafd.Nieuws

-

Resultaten

Resultaten 2022 
Sofina zag de intrinsieke waarde per aandeel in 2022 met 17,3 % afnemen, van € 337,86 (31/12/2021) tot € 279,41 (31/12/2022). Gezien de specifieke portefeuillesamenstelling, evolueert de intrinsieke waarde uiteraard sterk mee met de evolutie van groeiaandelen. De goede historische trackrecord van Sofina blijft desondanks intact. Het eigen vermogen klokte af op € 9,313 miljard.

De tien belangrijkste (rechtstreekse) deelnemingen van Sofina maken 27% uit van het eigen vermogen. De tien belangrijkste partners waarmee Sofina tezamen werkt om via fondsen te investeren in private equity, maken 25% uit van het eigen vermogen. De portefeuille van Sofina is dus vrij goed gespreid.

Verschillende participaties van Sofina kwamen de afgelopen kwartalen onder vuur te liggen, waarvan bij enkele zelfs sprake was van mogelijke fraude en/of onregelmatigheden. Vooral de Indiase leerapp Byju’s was daarbij belangrijk omdat deze op een bepaald moment ca 10% van de intrinsieke waarde uitmaakte (als gevolg van een flinke stijging van de waardering in de opeenvolgende kapitaalrondes). 

Het is omwille van die participatie in Byju dat de Britse shorter Fraser Perring van Viceroy Research zijn pijlen op Sofina had gericht. Viceroy Research is niet de eerste de beste en haalde onder andere Wirecard onderuit na fraude. Perring viseerde Sofina niet zozeer rechtstreeks, maar vooral diens participatie in Byju's, een Indische leerapp. Perring meent dat er bedrog in het spel is bij Byju's.

De participatie in de Britse e-commercegroep The Hut Group werd in 2021 uitgebreid (o.a. middels een kapitaalverhoging). Dat was, gezien de flinke koersdaling, geen goede zet. THG maakt echter maar een klein deel uit van de portefeuille zodat de impact beperkt blijft in 2022. Het feit dat steeds meer westerse landen TikTok willen weren, is wellicht geen goed nieuws voor de participatie in Bytedance. Toch zijn we ervan overtuigd dat er ook veel goede participaties in de portfeuille zitten.

Het feit dat Sofina zich de afgelopen jaren meer richting technologie- en groeibedrijven is gaan oriënteren, speelt in de huidige marktomstandigheden in het nadeel spelen van het bedrijf (hoewel we niet van mening zijn dat Sofina nu het roer terug moet omgooien - integendeel). In een stijgende rente-omgeving zijn dit type bedrijven immers extra gevoelig voor een neerwaartse rerating. Maar op langere termijn denken we dat de voordelen zullen opwegen tegenover de nadelen.

Sofina staat in contact met het management van de meeste bedrijven in portefeuille, om te monitoren en waar nodig de risico's te reduceren.

Het dividend werd in 2022 met 3,5% verhoogd tot 3,24 € bruto.

De decote of korting op de onderliggende waarde was in 2021 helemaal weggesmolten en op het einde van het jaar noteerde Sofina zelfs met een premie van bijna 28%. Na de forse koersval in 2022 noteert Sofina terug met een stevige korting van ca 26%. 

Sofina presteerde afgelopen decennia beter dan het beursgemiddelde. Dit is uiteraard géén garantie voor de toekomst maar het beklemtoont in elk geval de bekwaamheid van het management. 

SWOT

Sterktes

 • Uitstekende trackrecord inzake groei van de intrinsieke waarde.
 • Zeer degelijk management.
 • Doet duidelijk moeite om meer informatie te delen met de investeerders.
 • Investeringsteam heeft duidelijk aandacht voor groeiopportuniteiten en groeilanden.

Zwaktes

 • Ondanks de inspanningen van het management niet altijd even transparant op sommige vlakken.
 • Gedeelte private equity moeilijker te beoordelen.

Opportuniteiten

 • Degelijke investeringspolitiek, met aandacht voor groei, zou in de toekomst zijn vruchten moeten (blijven) afwerpen.

Bedreigingen

 • Eventueel te dure prijzen in zowel private equity als op de beurs die het toekomstige rendement uithollen.
 • Lagere liquiditeit kan de koers op heel slechte beursdagen soms flink lager duwen (al kan dat voor investeerders net een opportuniteit zijn). 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 130.4 EUR kopen
31/08/2018 172 EUR houden
03/04/2019 179.2 EUR Kopen
04/10/2019 201 EUR houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.