Siemens AG Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/03/2020
 • Koers opmaak studie: 64.12 EUR
 • Huidige koers: 106.32 EUR
 • Marktkapitalisatie: 54,4 miljard
 • Sector: Industrie
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0007236101

Advies van de analist

 • € 54,00
 • € 74,25

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Siemens AG is een Duits industrieel Conglomeraat met producten die hun eindmarkten kennen in zeer diverse sectoren zoals energie, mobiliteit en medische installaties. Het bedrijf heeft haar hoofdkwartier in München, Duitsland en telt ongeveer 379.000 werknemers.
Siemens AG bestaat uit 6 operationele divisies:
- Siemens Gas and Power: o.a. bouw van gas- en stoomturbines
- Smart Infrastructure: o.a. software voor netautomatisatie
- Digital Industries: automatiserings soft- en hardwareproducten voor de industriële sector
- Siemens Mobility: bouw van treintoestellen en investeringsprojecten in spoorinfrastructuur
- Siemens Gamesa Renewable Energy: bouw van mindmolens, zowel on- als offshore
- Siemens Healthineers: leverancier van medische installaties en diagnosticatoestellen

Siemens AG: omzetverdeling

  Bron: Jaarverslag Siemens 2018

  Conclusie

  De jaarresultaten bij Siemens AG waren licht boven de analistenconsensus. Hoewel het conglomeraat duidelijk last heeft van de algemene vertragende macro-economische situatie konden de meer defensieve activiteiten zoals de healthcare- en de infrastructuur dochterondernemingen toch mooi groeien. Siemens AG kent een relatief defensieve balansstructuur gekoppeld aan een vrij voorspelbaar cashflowprofiel. Grote groei kunnen we van het bedrijf niet verwachten, maar als stabiele dividendwaarde in een gespreide portefeuille heeft het aandeel zeker zijn plaats.
  Na de bekendmaking van de operationele resultaten is de beurskoers volgens ons net iets te hard doorgestegen waardoor we even zouden wachten tot de discount ten opzichte van de intrinsieke waarde opnieuw wat toeneemt.
  Hierdoor komen we voorlopig tot een 'houden' advies.

  Nieuws

  16/03/2020:

  Siemens AG wordt op dit moment midscheeps getroffen door de crisissfeer omtrent het coronavirus. Na teleurstellende eerstekwartaalsresultaten, waar het bedrijf reeds alludeerde op een vertraging in nieuwe orders, gaan we er van uit dat deze tendens zich verder zal doorzetten. Vooral de divisies 'Renewable energy', 'Digital Industries' en 'Smart Infrastructure' zijn, gegeven hun meer cyclische profiel, vatbaar voor een verdere vertraging in de algemene economische cyclus.
  Hoewel het 'houden' advies behouden blijft, verlagen we onze koopzones om deze in lijn te brengen met onze geschatte intrinsieke waarde van het bedrijf.

  Resultaten

  000.000201520162017201820192020E
  Omzet75.63679.64482.86383.04486.84988.476
  Operationele winst5.7327.1427.4336.0326.8887.698
  Nettowinst5.0365.2295.9795.7175.1715.675
  Boekwaarde42.642.352.956.156.660.8
  Winst per aandeel6,06,47,26,96,37,3
  Koers/Winst12,51616,415,81815,8
  Dividend per aandeel3,53,63,73,83,93,92
  Dividendrendement3,67%3,02%3,09%3,80%3,31%3,40%
  Bron: Bloomberg


  Resultaten FY 2019

  • De omzet steeg met 3% tot € 86.8 miljard.
  • De nettowinst daalde met 7.7% tot € 5.65 miljard. (geïmpacteerd door verkoop Osram in 2018)

  Positieve punten

  • Het totale orderboek steeg met 6% tot € 98 miljard
  • Siemens wil de komende jaren verder besparen in ondersteunende divisies (HR, legal, finance,..). De onderneming verwacht op deze manier kostenbesparingen te realiseren van € 500 miljoen tegen 2023.
  • Het conglomeraat wil het komende jaar voor € 5.8 miljard investeren in research & development. De divisies Digital Industries en Siemens Healthineers zullen met respectievelijk € 2.1 miljard en € 1.3 miljard het gros van het budget toegewezen krijgen. Aangezien deze divisies de meest winstgevende zijn lijkt ons dit een logische stap.
  • Bij Siemens Healthineers verwacht men een omzetgroei in 2020 van rond de 5% en een verdere toename van de operationele marges tussen de 17 en 18%. Het is voornamelijk de 'imaging' component die een zeer sterke groei blijft optekenen.
  • Siemens trekt ook dit jaar haar dividend met € 0.10 op. Het zal dit jaar een dividend uitkeren van € 3.90 per aandeel.

  Negatieve punten

  • In de divisie 'Digital Industries' daalde het orderboek in Q4 met 5%. Het bedrijf wijt dit aan een lagere vraag, voornamelijk vanuit de autosector. De software component van deze divisie kende wel een dubbelcijferige omzetgroei.
  • Het management geeft aan dat de huidige geopolitieke risico's en onzekerheden een zekere impact zullen hebben op de meest cyclische activiteiten van de groep. Siemens mobility kende bijvoorbeeld 36% minder orders in het vierde kwartaal dan in dezelfde periode van 2018.
  • Siemens Gamesa stuurde onlangs een winstalarm uit voor 2020. De dochteronderneming waarschuwt dat de operationele marges een pak lager zullen liggen dan in boekjaar 2019 (Ebit 2019: 7%). Het bedrijf wijt dit aan oplopende kosten, margedruk door toenemende concurrentie en hogere integratiekosten.
  • Gas and Power blijft de zwakst presterende divisie van het conglomeraat met zeer lage operationele marges. Deze divisie zal dan ook worden afgesplitst tegen einde september 2020 in een aparte entiteit 'Siemens Energy'.

  SWOT

  Sterktes :

  • Het bedrijf beschikt over een zeer sterke balans (net debt/ebitda: 1.2) en een mooi dividendrendement (+/-4%)
  • De rijke geschiedenis van het bedrijf toont aan dat het zich in de loop der jaren kan heruitvinden met andere operationele activiteiten.
  • Ondanks de cycliciteit van bepaalde dochterondernemingen heeft het conglomeraat toch een stabiel vrije kasstroom profiel van gemiddeld 5%.
  • Als grote werkgever in Duitsland heeft het bedrijf uitstekende relaties met de overheid.
  • Siemens Healthineers heeft het bedrijf een marktleider in de medische apparatuur gecreëerd. Momenteel houdt Siemens AG nog een (te) groot belang van 85% in deze dochter aan.

  Zwaktes :

  • De conglomeraatstructuur vormt voor veel divisies eerder een belemmering dan een meerwaarde. Niet enkel zijn de onderliggende synergie-effecten tussen de verschillende bedrijven minimaal, het bedrijf kan niet snel inspelen op veranderende marktomstandigheden.
  • Door de grote mate van centralisatie moeten de verschillende divisies intern concurreren voor investeringen binnen de eigen groep. Daarnaast verliezen verschillende divisies marktaandeel aan gespecialiseerde spelers binnen de sector, die bovendien hogere operationele marges genereren dan de dochterbedrijven van Siemens.
  • Lage visibiliteit op de operationele resultaten door de wirwar aan bedrijfsstructuur.

  Opportuniteiten :

  • Het bedrijf heeft aangekondigd dat het haar Gas & Power divisie wil afspinnen van het geheel. Aangezien dit een divisie is die in een zeer competitieve omgeving opereert met lage operationele marges vinden we dit een goed besluit. 
  • Siemens Gamesa heeft recent een groot contract afgesloten voor de bouw van twee offshore windparken in Taiwan. Volgens de groep heeft dit contract een waarde van € 2.3 miljard.

  Bedreigingen :

  • Zoals andere conglomeraten torst ook Siemens een grote mate aan pensioenverplichtingen met zich mee. Hierdoor zal het bedrijf dit jaar ongeveer € 9.9 miljard extra moeten voorzien voor pensioenverplichtingen.
  • De digitale industriepoot heeft last van algemene terugval van de Duitse industriële productie waardoor orders worden uitgesteld en de Gas en Power divisie kampt met een gebrek aan nieuwe grote orders.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  14/11/2019 114.24 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.