Siemens AG Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/08/2020
 • Koers opmaak studie: 115.8 EUR
 • Huidige koers: 112.76 EUR
 • Marktkapitalisatie: 100 miljard
 • Secteur: Industrie
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0007236101

Conseil de l'analyste

 • 95,00 €
 • 137,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Siemens AG is een Duits industrieel Conglomeraat met producten die hun eindmarkten kennen in zeer diverse sectoren zoals energie, mobiliteit en medische installaties. Het bedrijf heeft haar hoofdkwartier in München, Duitsland en telt ongeveer 379.000 werknemers.
Siemens AG bestaat uit 6 operationele divisies:
- Siemens Gas and Power: o.a. bouw van gas- en stoomturbines
- Smart Infrastructure: o.a. software voor netautomatisatie
- Digital Industries: automatiserings soft- en hardwareproducten voor de industriële sector
- Siemens Mobility: bouw van treintoestellen en investeringsprojecten in spoorinfrastructuur
- Siemens Gamesa Renewable Energy: bouw van windmolens, zowel on- als offshore
- Siemens Healthineers: leverancier van medische installaties en diagnosticatoestellen

Siemens AG: omzetverdeling

  Source: Jaarverslag Siemens 2018

  Conclusie

  Ondanks Siemens AG vanzelfsprekend de gevolgen van de COVID-19-pandemie gewaar werd, vielen de cijfers over het derde kwartaal beter mee dan verwacht. Zo daalde de omzet en het orderboek respectievelijk met een eerder bescheiden 5% en 7%, steeg de aangepaste EBITA van de kernactiviteiten met 8%, en klom de vrije kasstroom stevig van € 0,4 miljard tot € 2,5 miljard. De nettowinst daalde evenwel met 53% tot € 535 miljoen, wat volgens het management voornamelijk te wijten was aan enkele stopgezette activiteiten en een hogere belastingvoet.

  De divisie Digital Industries overtrof de verwachtingen met een matige omzetdaling van 6% en een aangepaste EBITA die steeg met 62%, gedreven door goede softwareverkopen in China en de VS en een positieve herwaardering van het aandeel in Bentley Systems. Binnen de divisie Mobility zorgden enkele grote orders voor hogesnelheidstreinen, waarvan één deal van € 1,1 miljard met de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn, voor stabiele resultaten (omzet +2%). Smart Infrastructure ondervond enkele COVID-19-gerelateerde effecten (sluiting productiesites Indië) en zag een daling van het orderboek van 11% en daling van de EBITA van 27%. Ondanks de imaging-business het goed bleef doen ondervond ook Siemens Healthineers impact van de coronacrisis. Een mindere prestatie in de diagnostica-tak zorgde zo voor een daling van het orderboek met 16%.

  Het management ziet op korte termijn echter nog geen terugkeer naar pre-corona niveaus, voornamelijk vanwege de zwaar getroffen auto- en luchtvaartsector. Hierdoor geeft het geen guidance wat betreft de te verwachten winst per aandeel. Siemens blijft wel op schema om de energieactiviteiten tegen het einde van het boekjaar (28 september) af te splitsen. Het nieuwe Siemens Energy verkreeg van S&P reeds een investment grade rating (BBB) en zal goed zijn voor een jaarlijkse omzet van ongeveer € 30 miljard. De spin-off kadert in een strategie om het conglomeraat te transformeren naar meerdere kleinere en onafhankelijke bedrijven. Door de diverse activiteiten van elkaar los te trekken en het beheer aldus te decentraliseren zullen de verschillende bedrijven autonomer en flexibeler te werk kunnen gaan. Zo zou een monsterovername zoals die van Varian Medical Systems ($ 16,4 miljard) heel wat minder slaagkans hebben gehad mocht Siemens Healthineers niet zijn afgesplitst in 2018. Het aandeel noteert momenteel aan een toekomstige koers/winstverhouding van 16, wat een eerlijke waardering weerspiegelt. Het advies blijft zo op HOUDEN.

  Nieuws

  SIEMENS ENERGY SPIN-OFF: Siemens liet weten dat de procedure voor de afsplitsing van de energieactiviteiten nog steeds op schema staat en dat de initiële notering van Siemens Energy zal plaatsvinden op 28 september 2020. De allocatieratio is 2:1, wat betekent dat u voor elke twee Siemens AG aandelen in portefeuille één bijkomstig Siemens Energy aandeel uitgekeerd zal krijgen. Volgens de laatst beschikbare informatie zal deze verrichting niet onderworpen zijn aan roerende voorheffing. Siemens Energy zal de gas- en elektriciteitsactiviteiten (i.e. generatoren, transformators, compressoren,...) omvatten, alsook de participatie (67%) in Siemens Gamesa (windturbines). Deze activiteiten zijn goed voor ongeveer € 30 miljard aan omzet, bijna € 1 miljard aan vrije kasstroom en 91.000 werknemers. Het nieuwe bedrijf verkreeg van S&P een BBB rating (investment grade) met een stabiele outlook mede vanwege een ruime solvabiliteit (38%) en sterke liquiditeitspositie (€ 6,2 miljard + €3 miljard kredietfaciliteiten). Er werd tevens contractueel vastgelegd dat het bedrijf volledige onafhankelijkheid zal genieten van Siemens AG. Wel zal Siemens Energy voor de komende jaren gebruik maken van verschillende diensten vanuit Siemens AG, zoals HR, accounting, sales & marketing, IT en R&D. Wat betreft dividendpolitiek zal net zoals bij Siemens AG een distributieratio tussen de 40%-60% beoogt worden. Voor het boekjaar 2020 zal er evenwel nog geen dividend uitgekeerd worden vanuit Siemens Energy.

  De spin-off kadert in een strategie om het conglomeraat te transformeren naar meerdere kleinere en onafhankelijke bedrijven. In 2018 werden de activiteiten rond gezondheidstechnologie ook reeds afgesplitst in Siemens Healthineers. Siemens AG zal na de spin-off volledig de focus kunnen leggen op de resterende industriële kernactiviteiten, zijnde Digital Industries, Smart Infrastructure en Siemens Mobility. Het bedrijf zal in eerste instantie ongeveer 35,1% van Siemens Energy zelf aanhouden, maar verwacht zijn aandeel significant te verlagen in de komende 12 tot 18 maanden.

  OVERNAME VARIAN: Siemens Healthineers heeft de overname bevestigd van Varian Medical Systems, die medische apparatuur in de strijd tegen kanker ontwikkelt, voor een all-cash-deal van 16,4 miljard USD. De overname zal deels gefinancierd worden via een kapitaalverhoging van Siemens Healthineers, waaraan Siemens AG als meerderheidsaandeelhouder niet zal deelnemen. Hierdoor zal het aandeel dat Siemens AG heeft in Siemens healthineers dalen van 85% tot ongeveer 72%. Verder zal Siemens AG voor 9 miljard USD obligaties uitgeven en via een intercompany lening ter beschikking stellen aan Siemens Healthineers, voornamelijk vanwege de betere rating en daardoor ook goedkopere schulden die Siemens AG kan aangaan. De keerzijde hiervan is natuurlijk dat de schuldpositie van Siemens AG de hoogte ingaat en eveneens de winst per aandeel onder druk komt te staan. Het bedrijf zegt echter de nodige stappen te zullen nemen om haar schuldpositie terug af te bouwen.

  Resultaten

  000.000201520162017201820192020E
  Omzet75.63679.64482.86383.04486.84988.476
  Operationele winst5.7327.1427.4336.0326.8887.698
  Nettowinst5.0365.2295.9795.7175.1715.675
  Boekwaarde42.642.352.956.156.660.8
  Winst per aandeel6,06,47,26,96,37,3
  Koers/Winst12,51616,415,81815,8
  Dividend per aandeel3,53,63,73,83,93,92
  Dividendrendement3,67%3,02%3,09%3,80%3,31%3,40%
  Bron: Bloomberg


  Resultaten derde kwartaal 2019-2020

  • De omzet daalde in het derde kwartaal jaar-over-jaar met 5% tot € 13,5 miljard.
  • De aangepaste EBITA van de kernactiviteiten (i.e. Digital Industries, Smart Infrastructure, Siemens Mobility & Siemens Healthineers) steeg jaar-over-jaar met 8% tot € 1,8 miljard. De EBITA marge kwam uit op 14,3%.
  • Het orderboek daalde met 7% tot € 14,4 miljard, gedreven door een lagere vraag vanwege de COVID-19 pandemie.
  • De nettowinst daalde met 53% tot € 535 miljoen, volgens het management voornamelijk te wijten aan enkele stopgezette activiteiten en een hogere belastingvoet.

  Positieve punten

  • De divisie Digital Industries overtrof de verwachtingen met een aangepaste EBITA die 62% steeg vanwege sterke software-verkopen in de VS en China en een positieve herwaardering van het aandeel in Bentley Systems. Het orderboek daalde in Q3 met een eerder bescheiden 5% en de omzet met 6%. Het management ziet op korte termijn wel geen terugkeer naar pre-corona niveaus binnen de sectoren automotive, machinery en aerospace.
  • Binnen de divisie Mobility steeg het orderboek en de omzet met 2%, voornamelijk gedreven door grote orders voor hogesnelheidstreinen, waarvan één deal van € 1,1 miljard met de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn.
  • Het bedrijf wil voor het einde van het huidige boekjaar de spin-off van Siemens Energy vervolledigen en verwacht hierbij een meerwaarde te verwezenlijken. Daarnaast verwacht het management zo de huidige discount op de intrinsieke waarde te doen inkrimpen.
  • De vrije kasstroom op groepsniveau klom stevig van € 0,4 miljard naar € 2,5 miljard jaar-over-jaar en zorgde zo voor voldoende liquiditeiten tijdens de COVID-19-crisis.
  • Het bedrijf zorgt waar mogelijk voor de nodige flexibiliteit wat betreft thuiswerk en verwacht zo aanzienlijke kostenbesparingen op vlak van kantoorruimte en onderhoud. Ook de geplande kostenschrappingen binnen Digital Industries en Smart Infrastructure lopen uitstekend. Zo verwacht het management binnen Digital Industries de target van € 320 miljoen aan permanente besparingen reeds te behalen in 2021 in plaats van 2023 en werd de besparingsdoelstelling voor Smart Infrastructure zelfs met € 40 miljoen opgetrokken.

  Negatieve punten

  • De divisie Smart Infrastructure zag een daling van het orderboek van 11%, en een daling van de EBITA van 27%. Deze daling was voornamelijk te wijten aan COVID-19 gerelateerde effecten zoals de verplichte sluiting van de productiesites in India.
  • Siemens Healthineers zag het orderboek dalen met 16% en de omzet met 7%, voornamelijk gedreven door COVID-19-gerelateerde effecten in de diagnostica-tak. Imaging bleef het binnen deze divisie wel goed doen.
  • Binnen de divisie Financial Services daalde de operationele winst met 73%, gedreven door een minwaarde op een equity-investering alsook hogere provisies vanwege de verhoogde kredietrisico's.
  • Outlook: Voor het ganse boekjaar verwacht Siemens een matige daling van zijn omzet. Gegeven de huidige volatiele marktomstandigheden en de aanhoudende onzekerheden omtrent COVID-19 geeft het bedrijf geen guidance wat betreft de te verwachten winst per aandeel.

  SWOT

  Sterktes :

  • Het bedrijf beschikt over een zeer sterke balans en een mooi dividendrendement
  • De rijke geschiedenis van het bedrijf toont aan dat het zich in de loop der jaren kan heruitvinden met andere operationele activiteiten.
  • Ondanks de cycliciteit van bepaalde dochterondernemingen heeft het conglomeraat toch een stabiel vrije kasstroom profiel
  • Als grote werkgever in Duitsland heeft het bedrijf uitstekende relaties met de overheid.
  • Met Siemens Healthineers heeft het bedrijf een marktleider in de medische apparatuur gecreëerd. Momenteel houdt Siemens AG nog een (te) groot belang van 85% in deze dochter aan.

  Zwaktes :

  • De conglomeraatstructuur vormt voor veel divisies eerder een belemmering dan een meerwaarde. Niet enkel zijn de onderliggende synergie-effecten tussen de verschillende bedrijven minimaal, het bedrijf kan niet snel inspelen op veranderende marktomstandigheden.
  • Door de grote mate van centralisatie moeten de verschillende divisies intern concurreren voor investeringen binnen de eigen groep. Daarnaast verliezen verschillende divisies marktaandeel aan gespecialiseerde spelers binnen de sector, die bovendien hogere operationele marges genereren dan de dochterbedrijven van Siemens.
  • Lage visibiliteit op de operationele resultaten door de wirwar aan bedrijfsstructuur.

  Opportuniteiten :

  • Het bedrijf heeft aangekondigd dat het haar Gas & Power divisie wil afspinnen van het geheel. Aangezien dit een divisie is die in een zeer competitieve omgeving opereert met lage operationele marges vinden we dit een goed besluit. 
  • Siemens Gamesa heeft recent een groot contract afgesloten voor de bouw van twee offshore windparken in Taiwan. Volgens de groep heeft dit contract een waarde van € 2.3 miljard.

  Bedreigingen :

  • Zoals andere conglomeraten torst ook Siemens een grote mate aan pensioenverplichtingen met zich mee. Hierdoor zal het bedrijf dit jaar ongeveer € 9.9 miljard extra moeten voorzien voor pensioenverplichtingen.
  • De digitale industriepoot heeft last van algemene terugval van de Duitse industriële productie waardoor orders worden uitgesteld en de Gas en Power divisie kampt met een gebrek aan nieuwe grote orders.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  14/11/2019 114.24 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.