Schneider Electric Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/02/2024
 • Koers opmaak studie: 200.9 EUR
 • Huidige koers: 231.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 115 miljard EUR
 • Sector: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000121972

Advies van de analist

 • € 230,00
 • € 345,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Schneider Electric is een Franse multinational gespecialiseerd in energiesystemen (apparatuur voor elektrische distributie zoals zekeringen, switches, noodcircuits, oplaadsystemen voor elektrische wagens, noodverlichtingssystemen, residentiële automatisatie, beveiligingssystemen, lichtschakelaars, stopcontacten, netwerkinfrastructuur, overspanningsbescherming, toegangscontroles, branddetectiesystemen, monitoringsystemen voor elektriciteit, sensoren, energiemanagementsystemen, zowel voor laag- als voor hoogspanning) en automatisatie. De energiesystemen, goed voor zowat drie vierde van de omzet, kunnen zowel in huizen, gebouwen, infrastructuur als in de industrie worden gebruikt en helpen bij het verhogen van de energie-efficiëntie en duurzaamheid. Het gaat daarbij niet enkel om de elektrische componenten en distributienetwerken op zich, maar ook over het ganse systeem inclusief de besturingssystemen (IT). Zo levert Schneider Electric onder andere systemen aan de auto-industrie, banken, cementindustrie, vastgoedsector, datacenters, elektriciteits- (distributie-) bedrijven, voedingssector, ziekenzorg, scheepvaart, mijnbouw, chemie, oliesector, farmasector en nutsbedrijven (water, telecommunicatie..). De (industriële) automatisatie-activiteit is goed voor zowat één vierde van de omzet en omvat elektriciteitskasten, bekabeling, interfaces, communicatie, meting, robotica, procescontrole enzovoorts. Zowat 10% van de verkopen bestaan uit software en diensten, en 30% uit geïntegreerde systemen. Het overige gedeelte omvat losse componenten of installaties. De diensten die geleverd worden zijn onder andere installatie- en energie-audits, projectimplementatie, monitoring van energiecentrales, en onderhoud en herstelling van elektrische installaties. Ongeveer 5% van de omzet wordt geïnvesteerd in R & D.  Tot de concurrenten worden enkele andere grote spelers gerekend zoals ABB, Siemens Energy, Mitsubishi Electric, Honeywell en General Electric, al heeft elk van deze bedrijven zijn eigen specialisaties en klemtonen wat de vergelijkbaarheid bemoeilijkt.

Schneider Electric : omzetverdeling

Bron: Schneider Electric

Conclusie

Elektriciteit wordt massaal gebruikt door zowel gezinnen als bedrijven over zowat alle sectoren heen. De elektriciteitsmarkt wordt gekenmerkt door enkele megatrends, zoals de shift naar meer gebruik van elektriciteit, de zoektocht naar meer efficiëntie (vanuit kosten- en milieu- overwegingen), de aanpassingen van de elektriciteitsnetwerken naar een gedecentraliseerder model en de digitalisatie (informatie, analyse, besturing, smart toepassingen). Schneider biedt producten, systemen en diensten die op elk van deze megatrends inspelen. Niet enkel is Schneider als bedrijf een koploper in duurzaamheid, maar het helpt ook andere bedrijven en particulieren steeds duurzamer te worden. De resultaten over 2023 waren alweer prima en de managementprognose voor 2024 was niet enkel bemoedigend, maar ook beter dan verwacht. Gezien de degelijke vooruitzichten op langere termijn, en dan zeker voor de grootste divisie "Energy Management", handhaven we ons koopadvies.

Nieuws

-

Resultaten

(in mio EUR) 2019 2020 2021202220232024 E
Omzet 27 15825 15928 90534 17635 90237 897
Operationele winst 3 3993 0884 3314 9335 9336 602
Nettowinst 2 4132 1263 2043 4774 0034 696
Boekwaarde per aandeel 37,036,443,044,546,2
Winst per aandeel 4,383,845,766,237,158,38
Koers/Winst 20,930,829,921,025,424,0
Dividend 2,552,602,903,153,503,71
Dividendrendement 2,79%2,20%1,68%2,41%1,93%1,85%
Bron: Bloomberg


Resultaten 2023

 • Schneider zag de omzet met 5,1% toenemen tot € 35,9 miljard.
 • De operationele winst steeg 20,3% tot € 5,9 miljard.
 • De nettowinst nam 15,1% toe tot € 4,0 miljard.

Positieve punten

 • De resultaten van Schneider waren andermaal grotendeels conform de verwachtingen.
 • De organische groei klokte af op 13%. 
 • De aangepaste operationele winst voor afschrijvingen (ebita) steeg met 6,6% (+24,5% organisch). 
 • Zowel energiemanagement (+14,4% organisch) als automatisatie (+6,7% organisch) deden het goed.
 • Ook geografisch gezien was de omzetgroei vrij breed :
  • Noord Amerika : +17,6%
  • West Europa : +10,3%
  • Azië : +6,4%
  • Overige landen : +20,1%
 • Het management initieerde de prognoses voor 2024 (target). De omzet zou 6% tot 8% organisch moeten groeien, terwijl de aangepaste brutobedrijfswinst (ebita) met 8% tot 12% organisch zou moeten groeien. De marges zouden verder moeten stijgen. Deze managementprognose lag boven de verwachtingen.
 • In de periode 2024-2027 rekent het management op 7%-10% organische omzetgroei.
 • De vraag blijft robuust ondanks de wat onzekere macro-economische vooruitzichten.
 • Het inkoopprogramma van eigen aandelen (share buyback), onderbroken tijdens de coronacrisis, werd in 2021 terug geactiveerd. In 2022 heeft Schneider voor € 797 miljoen eigen aandelen ingekocht (er mag worden ingekocht tot een maximum prijs van € 250 per aandeel). Het bedrijf wou nog meer aandelen inkopen, maar diende de inkopen in de tweede jaarhelft tijdelijk te onderbreken in het kader van een overname. De inkopen werden hervat in juni 2023 en klokten af op € 0,7 miljard op het einde van het boekjaar.
 • Het dividend werd in 2023 11,1% opgetrokken tot € 3,50 per aandeel.
 • Het bedrijf herschikt haar activiteiten en gaat een deel van de activiteiten afstoten (oa industriële sensoren) terwijl er tevens gerichte acquisities zijn (oa in software).
 • Het bedrijf verkocht de Russische activiteiten in 2022 aan het lokale management.
 • Schneider Electric had in beperkte mate last van de coronacrisis. Het zag de omzet  in 2020 met 7,4% terugvallen tot € 25,16 miljard (4,7% organische krimp). De nettowinst daalde toen 11,9% tot 2,13 miljard. Al bij al zijn dit vrij degelijke resultaten gezien de moeilijke omstandigheden in dat jaar.

Negatieve punten

 • Zowel negatieve wisselkoersverschillen als het afstoten van divisies hadden een negatieve impact op de cijfers (oa omzet).
 • In Azië was de groei wat bescheidener door de economische zwakte in China.
 • Automatisatie deed het iets minder goed dan energiemanagement. In het segment van Automatisatie durven bedrijven al eens meer grotere investeringsprojecten uitstellen of vertragen.
 • Het bedrijf kampte in 2022 met problemen in de toeleveringsketens, inclusief tekorten in elektronische componenten - al namen deze gaandeweg af. Ook de kosteninflatie hield aan (grondstoffen, arbeidskosten, transportkosten enz). Positief is dat deze kosten vrij vlot kunnen worden doorgerekend aan klanten. De problemen met de toeleveringsketens zijn in 2023 flink afgenomen.
 • De evolutie van de nettowinst stond in 2022 wat onder druk door een uitzonderlijke afschrijving op de Russische activiteiten, herstructureringslasten en een hogere belastinglast. 

SWOT

Sterktes :

 • Schneider Electric is een zeer grote speler in verschillende van zijn marktniches.
 • Door zijn grootte kan het bedrijf profiteren van schaalvoordelen.
 • Het bedrijf beschikt over een relatief sterke balans.
 • Schneider Electric heeft een portefeuille van meer dan 20.000 patenten. Dit weerspiegelt het belang dat het bedrijf hecht aan innovatie, wat eveneens leidt tot een competitief voordeel. 
 • Schneider Electric levert componenten en systemen aan een hele reeks industrieën die helpen bij het realiseren van efficiënter (en dus minder) verbruik en het realiseren van steeds uitdagender milieudoelstellingen. Het bedrijf viel trouwens al meermaals in de prijzen (o.a. nummer 1 op de lijst van meest duurzame bedrijven opgesteld door Corporate Knights, een media en researschbedrijf gespecialiseerd in duurzaamheid, omdat het zowat 70% van haar omzet realiseert in en 73% van haar investeringen richt op duurzame oplossingen).
 • Zowat 10% van de verkopen bestaan uit software en diensten, en 30% uit geïntegreerde systemen. Deze items vergroten de verbondenheid tussen Schneider Electric en haar klanten en verkleint de kans dat ze overstappen naar concurrerende producten. 
 • Maar zelfs voor wat betreft de overige verkopen (individuele producten die 60% van de omzet uitmaken), zijn de componenten erg goed op elkaar afgestemd, wat de kans verkleint dat een klant voor één type onderdeel bij Schneider Electric terecht komt, maar voor een ander type onderdeel het product van een concurrent zou verkiezen.
 • Eens een klant gekozen heeft voor Schneider Electric, is het niet zo evident om van leverancier te veranderen. Dat resulteert in een trouwe klantenbasis en prijszettingsmacht.
 • Uitgebreide trainingprogramma's voor elektriciens zorgen eveneens voor een sterke klantenbinding.
 • Producten verschillen tussen verschillende leveranciers, en moeten ook op een andere manier geïnstalleerd worden. Elektriciens kunnen dus niet zomaar kiezen voor een onderdeel van gelijk welke concurrent, tenzij ze voor die specifieke componenten opleiding voor hebben gehad van de desbetreffende producent.
 • Het is niet evident om performante systemen te bouwen met daarin componenten van verschillende (concurrerende) leveranciers. Het gebruiken van componenten van één enkele leverancier daarentegen is de beste garantie voor een performant systeem. De brede productportefeuille van Schneider Electric biedt het voordeel dat veel diverse systemen effectief kunnen gebouwd worden met hun producten. 
 • Schneider is (in vergelijking met 2009) weerbaarder geworden tegen een economische terugval.

Zwaktes :

 • Het bedrijf is door de jaren heen gegroeid en heeft nu een omvang die ervoor zorgt dat het groeitempo de komende jaren lager zal liggen.
 • Verschillende sterke concurrenten in de markt van energiesystemen, al heeft elke concurrent zijn specifieke specialisaties. Er is dus niet één sterke concurrent maar er zijn verschillende concurrenten naargelang het type product.
 • Zeer sterke concurrenten in de markt van automatisatie.
 • Door de veelheid aan activiteiten en producten boet het bedrijf aan transparantie in.
 • Het bedrijf blijft in zekere mate conjunctuurgevoelig.

Opportuniteiten :

 • Transformerende energiemarkt (Green Deal): Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, zal zowel de EU als de VS zich voornamelijk maar niet uitsluitend toespitsen op de vier grote boosdoeners wat betreft de uitstoot van broeikasgassen: industrie, transport, energie en vastgoed. Hier kan Schneider Electric een belangrijke rol spelen. Het bedrijf zal onder meer kunnen profiteren van de integratie van hernieuwbare energie in het net en de decentralisatie van energieopwekking. De transformatie van de energiemarkt gebeurt echter zeer geleidelijk aan. Gedurende deze inspanning (enkele decennia lang) zullen conventionele energiegiganten een belangrijke rol blijven spelen om de wereld te bevoorraden van voldoende energie. Het verhogen van de efficiëntie (lees: lagere uitstoot) van bv. gas- en oliebedrijven is dan ook minstens even belangrijk om de milieudoelstellingen te behalen. Schneider Electric heeft veel klanten die sterke inspanningen zullen moeten leveren om hun aanbod strategisch te herpositioneren in het kader van de globale duurzaamheidsinspanningen. 
 • Sterke tendens van gewoon energieverbruik naar energiemanagement : in kaart brengen van energieverbruik en het verwerven van een beter inzicht (welk proces verbruikt hoeveel en wanneer), optimalisatie, verlaging van het verbruik en dus ook de kosten,....
 • Verdere organische groei (het management mikt op 3% tot 6%) en verdere geografische groei. Momenteel hebben ongeveer 850 miljoen mensen op onze aardbol nog geen toegang tot elektriciteit. Bovendien stijgt de vraag naar elektriciteit vanwege nieuwe eindverbruikers zoals datacenters, elektrische voertuigen en de elektrificerende industrie. De vraag naar elektriciteit zal volgens het management tevens sneller stijgen dan de energie-efficiëntie zal verbeteren. Om aan deze hogere vraag te voldoen zal er noodzakelijkerwijs geïnvesteerd moeten worden in bijkomende opwekkingscapaciteit. Het management mikt tevens op iets hogere marges door efficiëntieverbeteringen en een vrije kasstroom van ca 3 miljard euro.
 • Schneider kan dankzij zijn product-en dienstenaanbod profiteren van de digitalisering van onder andere gebouwen, datacenters, slimme netwerken, de industrie, enz...
 • Groeiend dienstenaanbod.

Bedreigingen :

 • Afnemend groeiritme
 • De nieuwe (duurzame) energietechnologieën van het bedrijf zullen sommige verouderde technologieën kannibaliseren. Het bedrijf is dan ook geen pure "play" op hernieuwbare energie, maar het zet uiteraard wel sterk in op de ontwikkeling van hernieuwbare energietechnologieën. Daarnaast is het zo dat de vraag naar energie almaar stijgt, waardoor de vraag naar hernieuwbare energie en conventionele energie niet per se een zero-sum game is.
 • Eventuele moeilijke integratie van overgenomen bedrijven of overgenomen bedrijven die lagere marges niet kunnen optrekken naar het gemiddeld niveau.
 • Toename van een nieuw soort concurrentie : dat van grote techspelers die zich eventueel kunnen toespitsen op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.
 • De trend naar meer digitalisatie van alle systemen betekent ook dat de kwetsbaarheid voor hackers toeneemt.
 • Nadelige wisselkoersen kunnen op de resultaten wegen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
08/04/2021 127.1 EUR Houden
10/05/2023 154.52 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.