Salesforce Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/03/2024
 • Koers opmaak studie: 302.42 USD
 • Huidige koers: 296.9 USD
 • Marktkapitalisatie: 293 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US79466L3024

Advies van de analist

 • US$ 240,00
 • US$ 408,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Salesforce.com is een Amerikaans bedrijf dat in 1999 werd opgericht door Marc Benioff, een ex-medewerker van Oracle. In 2004 werd het bedrijf naar de beurs gebracht. Benioff is tot op heden CEO van het bedrijf.

Salesforce.com ontwikkelt software toegespitst op CRM (Customer Relationship Management of klantrelatiebeheer). De software omvat geïntegreerde tools die betrekking hebben op alles van klantenbeheer, klantenservice, marketing, verkopen, service, sociale netwerk- en analysetools enz. De meeste toepassingen zijn "cloud-based". Het bedrijf biedt abonnementen en ondersteunende diensten (94% van de omzet) aan. 

Salesforce splitst haar omzet uit in vier categorieën, die in grote lijnen qua omzet aan elkaar gewaagd zijn :

 • Marketing and Commerce Cloud : Voor gepersonaliseerde marketing en communicatie met (potentiële) klanten.
 • Sales Cloud : Data mbt klanten, prospecten, vooruitgang, analytisch materiaal, contracten en facturen.
 • Service Cloud : Voor gepersonaliseerde klantenservice en ondersteuning, opmaken van schema's van onderhoud en opvolging, met al dan niet geïntegreerde communicatie-apps (chat, live video, sociale netwerken, telefoon, sms....)
 • Salesforce Platform and Other (Customer 360 Platform) : "Platform-as-a-service" : moduleerbaar gedeelte waarbij klanten hun eigen toepassingen/apps kunnen moduleren of zelf ontwikkelen of waar plaats is voor extra apps (al dan niet ontwikkeld door Salesforce of derden).

Het bedrijf hanteert een active "buy-and-build" strategie : het verricht met de regelmaat van de klok overnames, die worden toegevoegd en geïntegreerd aan het geheel zodat het geheel steeds meer waardevol wordt.


Salesforce.com : omzetverdeling

Bron: Salesforce

Conclusie

Salesforce.com is een bedrijf dat door zijn vooruitziende manier van werken en zijn focus op cloud-toepassingen een enorm marktaandeel heeft kunnen inpalmen ten koste van verschillende grote namen actief in de sector, die aangewezen zijn op een achtervolging. Toch gaan we ervan uit dat Salesforce deze leiderspositie, onder andere dankzij het buy-and-buildmodel en het Salesforce Platform nog geruime tijd zal kunnen handhaven. Bovendien zijn de perspectieven voor de sector gunstig. Salesforce zal de komende vijf jaar wellicht nog aan een mooi tempo verder kunnen groeien (tenzij de economie flink afkoelt). Zowel de resultaten over het boekjaar eindigend 01/2024 als de managementprognoses voor het boekjaar 01/2025 waren degelijk. Beleggers hadden echter op een (nog) betere omzetprognose gehoopt. Sommigen vrezen een verdere vertraging van de groeicijfers en zien hier een signaal dat AI niet de verhoopte groei oplevert. Aan de huidige koersen mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

Boekjaar (in mio) 01/202101/202201/202301/202401/2025 E
Omzet 21.25226.49231.35234.85738.081
Operationele winst 4555481.0305.01112.362
Nettowinst 4.072*1.4442084.1369.610
Boekwaarde per aandeel 45,258,857,861,4
Winst per aandeel 4,481,510,214,259,73**
Koers/Winst 49,716863161,931,1**
Dividend 00001,6
Dividendrendement 0%0%0%0%0,53%
Bron: Bloomberg, in USD

De winst in 01/2021 lag vrij hoog door het boeken van enkele uitzonderlijke items. Zo is er onder andere een uitzonderlijke belastingopbrengst (Deferred Tax Asset ivm de verschuiving van immateriële activa binnen verschillende entiteiten), alsook het boeken van een meerwaarde nav een (volledige) overname.

** Op basis van de aangepaste winst (zie verder).

Resultaten boekjaar eindigend 01/2024

 • Salesforce zag de omzet met 11,2 % toenemen tot $ 34,9 miljard.
 • De operationele winst vervijfvoudigde naar $ 5,0 miljard.
 • De nettowinst steeg van $ 208 miljoen naar $ 4,1 miljard.

Positieve punten

 • Salesforce boekte resultaten die lichtjes boven de verwachtingen uitkwamen.
 • Omdat de afgelopen kwartalen onder andere de kosten voor marketing en de R&D-kosten daalden, steeg de operationele winst aanzienlijk.
 • Het management initieerde de jaarprognose (boekjaar 01/2025) voor de aangepaste winst per aandeel op $ 9,68 - $ 9,76 per aandeel (een bedrag dat geen rekening houdt met afschrijvingen op immateriële vaste activa ($1,64), herstructureringslasten ($ 0,02) en bonusaandelen voor het management ($ 2,92)). Deze prognose lag alweer boven de analistenverwachtingen.
 • Het management maakte einde boekjaar 01/2023 duidelijk dat de focus is verschoven in de richting van winstgevendheid, wat beleggers sterk appreciëren.
 • Salesforce is AI (artificiële intelligentie) aan het implementeren waar het kan in de programma's zodat klanten optimaal gebruik kunnen maken van de eventuele mogelijkheden.
 • Het bedrijf start met het uitkeren van een kwartaaldividend van $0,40 per aandeel.
 • Eerder werd een langetermijnprognose voorgesteld : de omzet zou tot $ 50 miljard moeten stijgen in het fiscale boekjaar 2026.
 • Het bedrijf lanceerde in het boekjaar eindigend 01/2023 een aandeleninkoopprogramma. Tot nu toe werd er voor $ 11,7 miljard aandelen ingekocht. Salesforce verhoogde het inkoopprogramma voor eigen aandelen met nog eens $ 10 miljard tot $ 30 miljard.  
 • Salesforce heeft enkele kleinere (beursgenoteerde) "strategische" investeringen (waarvan er in- en uitbewegingen zijn). De waardeschommelingen op deze activa worden echter opgenomen in het resultaat en kunnen soms vrij fors zijn. Dat resulteert er soms in dat de nettowinst groter (of kleiner) is dan de operationele winst. 

Negatieve punten

 • Het management initieerde de jaarprognose (boekjaar 01/2025) voor de omzet : deze zou ca 8,6% moeten groeien tot $ 37,7- 38 miljard. Dat cijfer lag onder de verwachtingen (van $ 38,6 miljard).
 • De geboekte herstructureringslasten hebben te maken met een plan dat erop gericht is om de operationele kosten te beperken en dus de marges te verbeteren. Zo zal onder andere de totale kantoorruimte en het totaal aantal werknemers worden gereduceerd. Deze lasten werden vooral in het laatste kwartaal van het boekjaar eindigend 01/2023 en het eerste kwartaal van het boekjaar eindigend 01/2024 opgenomen. Ook in de latere kwartalen waren er nog wat herstructureringslasten, maar die waren al een pak lager.
 • Beleggers maken zich soms wat zorgen omtrent de groei(prognoses). Sommige beleggers vrezen dat de concurrentie (Alphabet, Microsoft) terrein kan inhalen op Salesforce. Ook vrezen sommige analisten voor een verzwakking van de economie, die een (verdere) vertraging van de investeringen in software bij klanten kan veroorzaken. 
 • Het vertrek van enkele topmanagers (inclusief de co-CEO) in 2022 veroorzaakte wat ongerustheid en teleurstelling bij beleggers.
 • De onderliggende winstgevendheid lag de afgelopen jaren (nog) relatief laag maar hetzelfde patroon tekende zich reeds af jaren geleden bij concurrenten. Op den duur begint de kostenstijging af te vlakken terwijl de omzet blijft doorstijgen, waardoor de rendabiliteit fors verbetert. Het is uiteraard de bedoeling dat Salesforce ditzelfde patroon in de toekomst zal volgen. De resultaten van de afgelopen kwartalen lijken het patroon stilaan te bevestigen (wat dan op zich hoopgevend nieuws is naar de toekomst toe).
 • Het management krijgt stevige pakketten met bonusaandelen, wat de toekomstige winst verwatert voor de andere aandeelhouders.
 • Het verschil tussen de boekhoudkundige winst en aangepaste winst is groot. Door het niet meerekenen van de afschrijving op immateriële vaste activa en de toegekende bonusaandelen, ligt de aangepaste winst een pak hoger dan de boekhoudkundige winst.  De koers-winstverhouding op basis van de boekhoudkundige winst ligt aanzienlijk hoger dan deze op "aangepaste" basis.  

SWOT

Sterktes 

 • Salesforce.com is marktleider met een geschat marktaandeel van ca 30% in een interessante niche.
 • Het bedrijf heeft volop de kaart gespeeld van cloud computing en is daarmee één van de koplopers.
 • De markt is vrij geconcentreerd : de tien grootste spelers in deze niche zouden tesamen een marktaandeel van om en bij de 60% hebben.
 • Het product dat Salesforce aanbiedt is bedrijfskritisch : het omvat data en processen die absoluut essentieel zijn voor de continuïteit van de bedrijven/klanten.
 • Het productaanbod van Salesforce.com is vrij uitgebreid, geïntegreerd en alomvattend. Eens geïnstalleerd is het moelijk om het snel te vervangen.
 • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente inkomsten omwille van het subscriptiemodel (SaaS-model of Software as a Service). 
 • Het SaaS model heeft als voordeel dat er voor de klanten geen zware (aanloop-)investeringskosten, lange en complexe installaties, moeilijke upgrades of implementaties zijn.
 • Het Saas model maakt illegaal copiëren erg moeilijk.
 • Salesforce.com beschikt over een voldoende sterke balans.
 • Het model kent een zeer sterke mate van 'switching costs'. 
 • Het product van salesforce.com is moduleerbaar : klanten kunnen het instellen en ordenen naar wens, en zelfs eigen toepassingen toevoegen.
 • Het Salesforce platform laat derden toe interessante toepassingen te maken en de waarde van Salesforce zelf verder te verhogen; bij zeer succesvolle toepassingen koopt Salesforce het bedrijf over zodat het steeds sterker wordt.
 • De bedrijfsstructuur en -cultuur is duidelijk bovengemiddeld, moedigt de medewerkers aan, en is volgens sommige bronnen mede de oorzaak van het succesverhaal van Salesforce.com.
 • Degelijke trackrecord inzake buy-and-buildacquisities.
 • Buy-and-build acquisities verhogen de waarde van het ganse platform.
 • Het bedrijf ondervond nauwelijks last van de coronapandemie.

Zwaktes 

 • Het bedrijf moet continu blijven innoveren om de producten van de groep aantrekkelijk te houden voor klanten. 
 • Het gros van de omzet wordt gegenereerd in de VS.
 • Tot de concurrenten behoren enkele zeer grote spelers zoals Microsoft, Adobe, Oracle en SAP. Vooral Adobe wil Salesforce.com van de troon stoten.
 • Relatief lage marges; deze moeten nog verder vergroot worden in de toekomst.
 • De diensten en software zijn minder geschikt voor kleinere bedrijven.
 • Salesforce is vrij aggressief in haar prijszetting (en prijsverhogingen), wat bij sommige klanten - en zeker degene die niet goed hebben onderhandeld -tot frustraties leidt.
 • Salesforce garandeert dat haar toepassingen minstens 98% van de tijd beschikbaar zijn, wat een relatief lage standaard is. Gezien het hier om cruciale data gaat, kan een langere periode van onbeschikbaarheid ("downtime") erg nadelig zijn voor de klanten.
 • De nettowinst volgens de boekhoudprincipes is aanzienlijk lager dan de "aangepaste winst". In de aangepaste winst wordt geen rekening gehouden met afschrijvingen op immateriële vaste activa en de (royale) toekenning van bonusaandelen aan management.
 • Hierdoor worden er systematisch meer aandelen bijgecreëerd.
 • Topman Benioff is de drijvende kracht en is moeilijk te vervangen.

​​​​​​​​​​​​​​Opportuniteiten 

 • Salesforce verwacht de komende jaren nog forse groei. De omzet zou nog meer dan verdubbelen tot ca $ 50 miljard tegen eind 2025 (boekjaar eindigend 01/2026). Dat betekent een jaarlijkse groei van bijna 20%.
 • Verdere groei komt zowel van de (double-digit) groei van de onderliggende business als van het inpalmen van marktaandeel.
 • Verdere buy-and-buildacquisities kunnen de  waarde van het product dat Salesforce aanbiedt verder verhogen.
 • Met de overname van Slack zal diens communicatiesoftware worden geïntegreerd in zowat alle toepassingen die Salesforce.com aanbiedt. Dat kan de software van Salesforce.com nog aantrekkelijker maken.
 • Verdere integratie tussen de verschillende data en applicaties over de verschillende platformen heen (oa dankzij overname Mulesoft).
 • Verdere ontwikkeling van industrie-specifieke cloud-based applicaties (vb voor de financiële sector of gezondheidssector).
 • Een eventuele verdere uitbreiding buiten de VS. 
 • Salesforce zou een interessante toevoeging kunnen zijn aan het "cloud-gebeuren" van onder andere Google, dat dan de concurrentie met o.a. Microsoft zou kunnen aangaan.

Bedreigingen 

 • Salesforce moet de kosten stilaan wat meer onder controle brengen, zodat deze minder snel groeien dan de omzet en de winstgevendheid fors kan worden opgekrikt.
 • Het inpalmen van marktaandeel was in de beginjaren een erg belangrijke factor in de groei maar het belang van deze factor zal, gezien de marktpositie die Salesforce intussen heeft ingelijfd, kleiner worden.
 • Eventuele moeizame integratie van overgenomen bedrijven.
 • Eventuele lagere groei dan (de hooggespannen) verwacht(ingen).
 • Veiligheidsrisico's waarbij klantgegevens te grabbel kunnen worden gegooid. Het gevaar is relatief groot gezien het hoge belang en de waarde van klant- en salesdata in het algemeen.
 • Het concept van lage instapprijzen, maar daarna (soms flinke) prijsverhogingen kan op een bepaald moment beginnen wegen op de klantenbasis.
 • Eventueel grotere/langere perioden dat de diensten van Salesforce onbeschikbaar zijn, met reputatieschade tot gevolg.
 • Toenemende concurrentie.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
17/02/2021 237.11 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.