Paychex Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/01/2024
 • Koers opmaak studie: 119.72 USD
 • Huidige koers: 122.9 USD
 • Marktkapitalisatie: 43 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US7043261079

Advies van de analist

 • US$ 100,00
 • US$ 150,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Paychex is een Amerikaans bedrijf dat actief is in loonadministratie voor andere bedrijven, voornamelijk kmo's. Het bedrijf, dat in 1972 gesticht werd, heeft vandaag meer dan 700.000 klanten en bedient zo ongeveer 1 op 11 kmo's in de VS. Door de jaren heen werd de basisactiviteit van loonadministratie uitgebreid met aanverwante diensten als het regelen van extralegale voordelen, software voor tijdsregistratie en verzekeringsdiensten.

Paychex: omzetverdeling

Bron: Paychex

Conclusie

Paychex is een mooi bedrijf met een sterke positie op de markt van loonadministratie in de VS. De voorbije jaren heeft het bedrijf een mooi groeitraject afgelegd, en we denken dat Paychex ook de komende jaren verder kan groeien en haar marges nog licht verhogen. Aan de huidige koersen noteert het aandeel aan 25 maal de verwachte winst voor dit boekjaar, wat een faire prijs is voor de kwaliteit en groeivooruitzichten. Het aandeel zit dan ook in de 'houden'-zone.

Nieuws

-

Resultaten

Boekjaar (in Mio)5/20205/20215/20225/20235/2024E
Omzet4.0404.0574.6125.0075.331
Operationele winst1.4601.4931.8402.0332.222
Nettowinst1.1071.1211.3871.5561.706
Boekwaarde per aandeel7,758,198,579,6910,49
Winst per aandeel3,063,093,824,304,71
Koers/Winst2433323325
Dividend2,482,522,773,263,53
Dividendrendement3,43%2,49%2,23%3,01%2,95%
Bron: Bloomberg, in USD

Resultaten tweede kwartaal boekjaar 2024

 • De omzet steeg met 6% tot $ 1,26 miljard.
 • De operationele winst steeg met 7% tot $ 506 miljoen.
 • De winst per aandeel steeg met 9% tot $ 1,08.

Positieve punten

 • De omzet uit Professional Employer Organization (PEO), waarbij bedrijven hun loonadministratie aan Paychex uitbesteden, steeg met 8% tot $ 296 miljoen. De stijging was te danken aan een stijging van het aantal klanten en een toename van het aantal aanvullende diensten zoals verzekeringen.
 • De arbeidsmarkt in de VS blijft gezond, wat de vraag naar de diensten van Paychex ondersteunt.
 • Het management verwacht voor dit boekjaar een omzetgroei van 7 tot 9% en een toename van de winst per aandeel van 10 tot 11%. 
 • De balans blijft sterk met een kaspositie van meer dan $ 1,4 miljard tegenover $ 812 miljoen schulden.


Negatieve punten

 • De omzet uit Management Solutions, voornamelijk inkomsten uit het softwarepakket van Paychex, steeg maar met 4% tot $ 931 miljoen. 
 • De totale kosten stegen met 5% door hogere loonkosten en blijvende investeringen in IT en sales.

SWOT

Sterktes

 • Mooie track record de voorbije 10 jaar met een gemiddelde jaarlijkse groei van de omzet van 8% en van de winst per aandeel met 11%.
 • Ervaren management dat via complementaire overnames de voorbije jaren het productaanbod van Paychex heeft versterkt en uitgebreid.
 • Door de jaren heen heeft Paychex een goede reputatie opgebouwd, meer dan de helft van haar nieuwe klanten komen via aanbevelingen van bestaande klanten.
 • De producten en diensten van Paychex zijn sterk verweven in de bedrijfsvoering van haar klanten, wat het niet evident maakt om te switchen naar een concurrent, omdat dat veel tijd en moeite zou vragen. Paychex geniet dan ook van hoge switching costs, waardoor het niet vaak klanten verliest.

Zwaktes

 • Omdat Paychex veel starters en jonge bedrijven als klant heeft, verliest ze jaarlijks ook een deel van haar klanten door faillissementen. Gemiddeld gaat het jaarlijks om 8% van haar klanten.
 • Er zijn de laatste jaren verschillende nieuwe kleinere spelers ontstaan, waardoor de concurrentie toeneemt. Hierdoor kan Paychex haar prijzen maar beperkt verhogen, groei moet vooral komen van extra klanten en bijkomende diensten.

Opportuniteiten

 • Paychex kan de komende jaren haar productaanbod nog verder uitbreiden en zo haar inkomsten per klant verder verhogen.
 • Een groot deel van de kmo's werkt vandaag nog met minder performante oplossingen en een deel van hen kan in de toekomst overtuigd worden om de producten van Paychex te proberen.

Bedreigingen

 • ADP is de grootste speler in de sector, maar is vandaag minder actief in de kmo-markt. indien dit in de toekomst verandert, kunnen ze een stevigere concurrent voor Paychex worden.
 • Een recessie die de arbeidsmarkt sterk doet verzwakken, zou een negatieve impact op de resultaten van Paychex hebben.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
16/01/2022 119.72 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.