Novo Nordisk Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/11/2022
 • Koers opmaak studie: 843.7 DKK
 • Huidige koers: 896.3 DKK
 • Marktkapitalisatie: 1,9 biljoen DKK
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Kopenhagen
 • ISIN: DK0060534915

Advies van de analist

 • DKK 616,88
 • DKK 872,80

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Novo Nordisk is een Deens multinationaal farmaceutisch bedrijf dat vandaag de dag ongeveer 47.000 werknemers telt en via 80 internationale vestigingen medicijnen verkoopt in meer dan 168 landen wereldwijd. De onderneming werd in 1923 opgericht en heeft haar hoofdkwartier in Bagsvaerd, Denemarken. 
Het bedrijf is actief in de ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen tegen diabetes (insuline, GLP-1), zwaarlijvigheid (saxenda, wegovy) en andere chronische ziekten (voornamelijk op gebied van bloedziekten en afwijkingen van het hormoonstelsel). De biofarmaceutische divisie van de groep ontwikkelt producten tegen onder andere hemofilie, groeistoornissen en hormoonvervangende therapie.  

Novo Nordisk rapporteert haar omzet in drie verschillende operationele divisies:
- Diabetes Care (+/- 80% van de totale omzet): Deze divisie ontwikkelt en produceert voornamelijk producten ter behandeling van suikerziekte (zowel type-1 als type-2). Het betreft hier in essentie verschillende soorten insuline (snelwerkende, langwerkend of premix) alsook de nieuwste generatie van insuline medicatie (GLP-1)
- Obesity Care (+/- 6% van de totale omzet): Dit segment ontwikkelt medicijnen ter bestrijding van overgewicht (of obesitas). Hoewel dit de kleinste divisie van de groep is, is het tevens de snelst groeiende. Dit is te verklaren door de hoge mate van R&D uitgaven gericht op deze divisie en de succesvolle lancering van nieuwe producten (zoals wegovy). 
- Biopharm & other (+/- 14% van de totale omzet): Deze divisie bevat een portefeuille aan producten tegen zeldzame bloedziektes of hormoonstoornissen). Hoewel de groei in deze divisie redelijk anemisch is, is de divisie wel zeer rendabel.

In 2021 leven grosso modo 537 miljoen volwassenen met diabetes (type-1 + type-2) wereldwijd, een cijfer dat volgens schattingen van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal stijgen naar 643 miljoen tegen 2030 en 783 miljoen tegen 2045. Daarnaast lopen ongeveer 541 miljoen mensen wereldwijd een verhoogd risico op suikerziekte omwille van overgewicht of obesitas. 

Novo Nordisk: geografische omzetverdeling

  Bron: investeerderspresentatie Novo Nordisk 2021

  Conclusie

  Sterke derdekwartaalsresultaten bij Novo Nordisk, dat opnieuw financiële resultaten publiceerde die boven de verwachtingen uitkwamen. De uitschieter waren de verkoopsresultaten bij sterproduct 'ozempic', waar de productverkoop na 9 maanden steeg met 70% ten opzichte van de vergelijkbare periode in het voorgaande jaar. Hoewel we denken dat deze resultaten een zeker substitutie-effect bevatten, door de aanhoudende productieproblemen van een ander medicijn 'wegovy', geeft dit volgens ons de sterkte weer van de onderliggende obesitasproblematiek.  
  Novo Nordisk probeert dan ook alle zeilen bij te zetten om de productiecapaciteit van de productportefeuille gevoelig op te trekken. Hoewel dit op de korte termijn zal wegen op de vrije kasstroom (vanwege hogere capex), is dit op de lange termijn de juiste beslissing.
  Daarnaast worden de financiële resultaten positief vertekend door de appreciatie van de Amerikaanse dollar, al is ook op organische basis de groei zeer sterk. Onderliggend is er sterke groei bij de verkoop van de nieuwste generatie diabetes medicatie zoals GLP-1 en ook in de divisie 'obesity care' waren de financiële resultaten zeer sterk. Het bedrijf trok opnieuw haar guidance voor dit boekjaar op met een verwachte omzetgroei van minimaal 14% (voorheen 12%) in 2022. 

  Novo Nordisk heeft een zeer sterk trackrecord opgebouwd in de farmaceutische industrie en stond in het verleden aan de wieg van verschillende belangrijke medische innovaties, meestal in het domein van de behandeling van suikerziekte. Het bedrijf bezit een ruime waaier aan patenten van nieuwe producten, kent schaalvoordelen op vlak van de productie van insuline en heeft een zeer sterke R&D afdeling wat de (organische) innovatie in de productportefeuille ondersteunt.

  Op vlak van waardering noteert het bedrijf aan de huidige beurskoers aan een verwachte k/w van 34.8 en een verwachte FCF-yield van 2.9%. Omwille van de verhoogde outlook die het bedrijf gaf, trekken we onze koopzones wel licht op. Desalniettemin blijven we de huidige waardering op dit moment wat te duur vinden.
  Hierdoor blijven we voorlopig een 'houden' advies hanteren.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
  Omzet 111,70111,83122,02126,95140,80163,66
  Operationele winst 48,9747,2552,4854,1358,6469,44
  Nettowinst 38,1338,6338,9542,1447,7652,21
  Boekwaarde per aandeel 20,3821,6524,4927,3831,2333,45
  Winst per aandeel 15,4215,9616,4118,0520,7923,10
  Koers/Winst 221924243532
  Dividend 7,858,158,359,1010,4010,40
  Dividendrendement 2,35%2,74%2,16%2,13%1,41%1,39%
  Bron: Bloombergin DKK


  Resultaten 9M 2022 

  • De netto-omzet steeg na negen maanden met 26% tot DKK 129 miljard. (+16% in CC)
  • Het operationeel inkomen ging 28% hoger tot DKK 57,7 miljard. (+14% in CC)
  • De nettowinst steeg met 14% tot DKK 42 miljard.

  Positieve punten 

  • De 'diabetes care' divisie kon een sterke groei van 24% (+14% in CC) voorleggen onderliggend gedreven door een sterke stijging uit de verkoop van de nieuwste generatie GLP-1 producten (+44% in CC).
  • De 'obesity care' divisie kon een omzetgroei van 75% (in CC) voorleggen in de eerste negen maanden van 2022. De reden hiervoor is voornamelijk te zoeken bij het in juni 2021 gelanceerde nieuwe product 'wegovy' dat een groot succes is. (omzet maal 6) Het bedrijf verwacht, na productieproblemen gedurende de afgelopen kwartalen, dat het opnieuw alle verschillende dosissen van het 'wegovy' product beschikbaar zal hebben tegen eind 2022 in de VS.
  • Volgens Novo Nordisk heeft het bedrijf een globaal marktaandeel op vlak van 'diabetes care' van rond de 31% en 84% op gebied van 'obesity care'.
  • De omzet in Noord-Amerika, dewelke goed is voor ongeveer de helft van de omzet, nam na negen maanden toe met een stevige 37% (+22% in CC). In de andere internationale markten was er een groei van 16% (+11% in CC) 
  • 72% van de omzet na 9 maanden is nu afkomstig van producten die gelanceerd zijn sinds 2015. Wat de onderliggende innovatiekracht van de productportefeuille weerspiegelt. 
  • Het bedrijf kreeg in het eerste kwartaal FDA-goedkeuring voor 'Ozempic 2.0 mg'. In essentie is dit een hogere dosis van een bestaand medicijn voor type-2 diabetici. Tijdens de klinische testen had het middel een hogere veiligheid met betrekking tot het risico op hartgerelateerde stoornissen ten opzichte van een placebo. De lancering van dit product zal de resultaten in de komende perioden positief beïnvloeden. 
  • Outlook: het bedrijf gaf met de publicatie van de derdekwartaalsresultaten tevens een verhoging van de guidance voor boekjaar 2022. Het gaat voor FY 2022 nu uit van een omzetgroei van tussen de 14 en 17% (voorheen: tussen 12 en 16%), met een operationele winstgroei van tussen de 13 en 16% (voorheen: tussen de 11 en 15%). Hoewel de capex-uitgaven fors gaan stijgen (tot ongeveer DKK 12 miljard) zou de vrije kasstroom dit jaar uitkomen op minimaal DKK 54 miljard, een groei van ongeveer 13%. Het inkoopprogramma eigen aandelen werd met DKK 2 miljard verhoogd tot DKK 24 miljard.

   Negatieve punten 

  • De resultaten worden wat opwaarts vertekend omwille van een sterk positief wisselkoerseffect. Voornamelijk te danken aan de sterke appreciatie van de Amerikaanse dollar. Novo Nordisk verwacht dat dit de gerapporteerde omzet voor zo'n 10% opwaarts zal beïnvloeden dit boekjaar.
  • De verkopen van het in juni 2021 gelanceerde 'wegovy' werden negatief geïmpacteerd doordat het bedrijf een te lage voorraad had aangelegd, in combinatie met productieproblemen bij één van haar onderaannemers in de VS. Hierdoor waren verschillende dosissen van het product niet beschikbaar, wat woog op de commerciële lancering in de VS. Dit heeft er mede toe geleid dat de verkoop van Ozempic sterk is toegenomen, aangezien ozempic werkt op basis van een vergelijkbare molecule  als 'wegovy'. 
  • Net als andere spelers in de farmaceutische industrie moet Novo Nordisk jaarlijks een groot gedeelte van haar omzet herinvesteren in R&D om nieuwe innovatieve medicijnen te ontwikkelen. In FY 2021 waren deze uitgaven, uitgedrukt als % van de omzet, 12.6% of in absolute termen ongeveer DKK 17.8 miljard.
  • De verkopen in de (kleinere) biofarma divisie, die focust op endocriene ziektes, genereerde een omzetgroei van 2% in de eerste negen maanden van dit jaar. Novo Nordisk blijft het moeilijk hebben om een consistent groeiritme in deze divisie te genereren. 
  • Ongeveer 33% van de totale omzet werd gegenereerd door de verkoop van 'ozempic', wat een zeer effectief middel is tegen diabetes (GLP-1 medicatie). De verkoop van dit middel op vergelijkbare basis steeg met 70% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. De groei is gedeeltelijk te danken aan het feit dat veel artsen dit middel ook voorschrijven als medicament ter de bestrijding van obesitas. Enerzijds denken we dat het niet aangeraden is, omdat de langetermijn effecten hiervan niet wetenschappelijk onderzocht zijn. Anderzijds denken we dat dit wel duidelijk maakt dat er een zeer grote afzetmarkt bestaat voor patienten die kampen met obesitasproblematiek. Hierdoor zou een product als Wegovy normaliter snel marktaandeel kunnen winnen na lancering in de internationale markten. Doordat de vraag naar ozempic in verschillende markten op dit moment hoger is dan het aanbod, kampt Novo Nordisk met tekorten in verscheidene markten.
  • In de Verenigde Staten werd het afgelopen kwartaal de 'inflation reduction act' goedgekeurd in beide legislatieve kamers. In deze nieuwe wetgeving is ook een provisie opgenomen met als doel om de prijzen voor medicijnen in de VS te doen dalen door het overheidsinstituut 'Medicare' rechtstreeks met farmaceutische bedrijven te laten onderhandelen. Tevens zou een limiet van $2000 komen op 'out of pocket' kosten voor individuen. Op dit moment is het nog te vroeg om de langetermijn impact correct te kunnen inschatten van deze nieuwe wetgeving op de operationele resultaten van Novo Nordisk. 
  • De huidige groeicijfers van de groep mogen we niet zomaar projecteren naar de toekomst. Op langere termijn gaan we uit van een genormaliseerde gemiddelde omzetgroei tussen de 5 en 7% en een genormaliseerde gemiddelde operationele winstgroei tussen de 6 en 8%.

  SWOT

  Sterktes 

  • Globaal marktleider in sectoren 'diabetes- & obesity care' met consistente operationele winstmarges boven de 40%.
  • “Profiteert” onderliggend mee van de demografische groei van het aantal diabetici wereldwijd en de toenemende mate van obesitas wereldwijd.
  • Insuline als product is zeer prijsinelastisch, waardoor Novo Nordisk hoge prijszettingsmacht geniet.
  • Het bedrijf genereert een zeer hoge mate aan cashflow, dewelke het aan een aantrekkelijk niveau kan herinvesteren in de business.
  • Met de Novo Nordisk foundation (28%) heeft het bedrijf een stabiele langetermijn aandeelhouder, al is de discrepantie in stemrechten een minpunt.

  Zwaktes

  • In zekere zin afhankelijk van de terugbetaling in het Amerikaanse zorgstelsel/verzekeraars (medicare). Hierdoor (mogelijk) neerwaartse prijsdruk in de toekomst op de Amerikaanse markt.
  • De hoge prijszettingsmacht die het bedrijf geniet heeft ook een morele component. Verhalen over patiënten die hun insuline in Canada of Mexico (moeten) gaan kopen omwille van de lagere prijs daar ten opzichte van de VS zijn dan ook geen unicum.
  • De biofarma divisie heeft het moeilijk om een consistent groeiritme aan te houden. Deze entiteit is wel zeer rendabel.

  Opportuniteiten

  • Redelijk volle investeringspijplijn met verschillende fase 3 onderzoeken, daarnaast heeft het bedrijf net een stevige overname gedaan (Dicerna pharma) voor een overnameprijs van ongeveer DKK 22 miljard.
  • Novo Nordisk heeft één van de sterkste balansen in de sector. Het bedrijf heeft dan ook verschillende aantrekkelijke opties om ook in de toekomst te blijven groeien zoals hogere R&D uitgaven of verdere M&A activiteiten. Indien deze elementen geen optie zijn, kan het bedrijf haar aandeelhoudersvergoedingen verder optrekken. 

  Bedreigingen

  • Het bedrijf is verwikkeld in verschillende rechtszaken in voornamelijk de VS met beschuldigingen van prijsafspraken mbt tot insulineproducten.
  • Innovatie is in zekere zin een bedreiging, nieuwe producten moeten niet enkel beter werkzaam zijn, ook de levenskwaliteit van de patiënt moet verbeteren. Vooral innovatie op vlak van pilvorm-producten is de laatste jaren sterk toegenomen.
  • Een mogelijke volledige genezing van diabetes zou een (negatieve) gamechanger zijn voor het bedrijf. Gegeven de chronische aard van suikerziekte is dit echter verre van eenvoudig.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  11/05/2022 750 DKK Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.