NextEra Energy Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/11/2021
 • Koers opmaak studie: 85.42 USD
 • Huidige koers: 82.6 USD
 • Marktkapitalisatie: 167,6 miljard USD
 • Sector: Nutssector
 • Markt: New York
 • ISIN: US65339F1012

Advies van de analist

 • US$ 67,70
 • US$ 91,40

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

NextEra Energy is een van de grootste elektriciteits- en energie-infrastructuurbedrijven in Noord-Amerika. De twee primaire activiteiten van de groep zijn ondergebracht in enerzijds Florida Power & Light, het grootste elektriciteitsbedrijf in Florida actief sinds 1925, en anderzijds NextEra Energy Resources, ’s werelds grootste producent van wind- en zonne-energie. In 2019 breidde de groep haar territorium verder uit met de overname van Gulf Power, een elektriciteitsbedrijf actief in het noordwesten van Florida. De groep heeft ongeveer 15.000 werknemers in dienst.

Florida Power & Light

Florida Power & Light (FPL), opgericht in 1925, is een gereguleerd elektriciteitsbedrijf die de historische activiteiten van de groep omvat, zijnde opwekking, transmissie en distributie van energie. Het is de grootste elektriciteitsspeler in Florida, met een netto-opwekkingscapaciteit van ongeveer 27.400 megawatt, ongeveer 121.000 kilometer aan transmissie- en distributielijnen, en meer dan 5,6 miljoen klanten. Het gros (±90%) van het klantenbestand zijn particulieren en zorgen voor ±55% van de omzet. De overige ±10% betreft dus zakelijk cliënteel en wholesale, maar zorgt evenwel voor ±45% van de omzet.

NextEra Energy Resources (NEER)

NextEra Energy Resources (NEER) werd in 1998 opgericht om de competitieve energieactiviteiten van de groep te herbergen. NEER omvat zo een gediversifieerde portefeuille van activiteiten, voornamelijk toegespitst op het ontwikkelen en exploiteren van activa rond hernieuwbare energie in de VS en Canada. Met een netto-opwekkingscapaciteit van ongeveer 21.900 megawatt is het bedrijf ’s werelds grootste producent van wind- en zonne-energie. Het bedrijf heeft daarnaast ook projecten rond batterijopslag, die ertoe dienen de continuïteit van de energiestroom minder afhankelijk te maken van de weersomstandigheden die bepalend zijn bij het opwekken van zonne- en windenergie. NEER is verder ook eigenaar en beheerder van een gereguleerd transmissienetwerk in Texas en California met ongeveer 3.000 km aan transmissielijnen om de gegenereerde energie te connecteren met het elektriciteitsnet. Ten slotte bevat NextEra Energy Resources ook een belang van ongeveer 61% in NextEra Energy Partners (NEP), een beursgenoteerde dochtervennootschap die in 2014 in het leven werd geroepen en die projecten rond schone energie met stabiele lange termijn kasstromen verwerft en beheert. Het belang vertegenwoordigt een opwekkingscapaciteit van ongeveer 3.240 megawatt.

Gulf Power

Begin 2019 werd de overname afgerond van Gulf Power, een in 1925 opgericht elektriciteitsbedrijf in het noordwesten van Florida, voor ongeveer $5,7 miljard. Met 470.000 nieuwe klanten, een extra opwekkingscapaciteit van 2.300 megawatt en ongeveer 15.300 km aan bijkomende transmissie- en distributielijnen, versterkte NextEra Energy stevig zijn positie in de elektriciteitsmarkt van Florida. De toegelaten vergoeding op het eigen vermogen (ROE) bedraagt 10,25%, iets lager dan de 10,60% bij Florida Power & Light.

NextEra Energy: verdeling aangepaste nettowinst in %( Q2 2021)

Bron: NextEra Energy

Conclusie

De komende jaren zullen bepalend worden om de klimaatverandering te stoppen. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten zien we dan ook een verhoogde politieke animo rond het thema. Zo presenteerde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, eind 2019 de Europese Green Deal met als doel Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Ook in de VS laat President Biden een sterk gelijkende visie zien. De komende jaren zal er dan ook fors geïnvesteerd worden in o.a. groenere mobiliteit, energie-efficiënter vastgoed en hernieuwbare energie.

NextEra Energy heeft de afgelopen jaren al een heuse voorsprong genomen wat betreft investeringen in hernieuwbare energie en kan zich vandaag ’s werelds grootste producent van wind- en zonne-energie noemen. Wat het bedrijf ook interessant maakt is dat het zowel een stabiel gereguleerd elektriciteitsbedrijf in Florida herbergt, als een competitieve speler binnen een groeiende markt van hernieuwbare energie. Al komt het gros van de inkomsten vandaag de dag nog steeds van de gereguleerde activiteiten.

Het momentum rond hernieuwbare energie zit dus zeker mee, al zijn er ook minder interessante aspecten op te merken. Zo moet het bedrijf intensief investeren waardoor het doorgaans geen vrije kasstroom genereert en de schuldpositie redelijk stevig is. Daarnaast noteert het aandeel ook aan de dure kant, met een verwachte koerswinstverhouding van 33,8x en een PEG-ratio van 3,8x. Het dividendrendement ligt daarmee op een bescheiden 1,8%. Het advies aan de huidige koers blijft HOUDEN.

Nieuws

 • Overname GridLiance: NextEra Energy Resources heeft in het eerste kwartaal de overname van GridLiance afgerond en kon zo zijn transmissienetwerk uitbreiden met ongeveer 1.125 km aan bijkomende transmissielijnen. De transactie geschiedde voor een overnamebedrag van $660 miljoen. NextEra Energy Transmission is nu actief in 10 staten. 
 • Texas energiecrisis (Q1): In een aparte mededeling laat NextEra Energy weten dat het voor $180 miljoen aan kosten, die voor terugbetaling in aanmerking kwamen, waarschijnlijk niet zal terugvorderen als gevolg van de energiecrisis in Texas. Het extreme vriesweer waarmee de staat te maken kreeg leidde tot een verlies van 11,7 GW aan elektriciteitsopwekking bij NextEra alleen, en bracht verschillende energieleveranciers in financiële nood. Daarnaast rapporteerde het bedrijf $152 miljoen aan dubieuze vorderingen gelieerd aan het Texaanse stormweer.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 16,1417,1716,7319,2018,0019,56
Operationele winstmarge 27,6%30,1%25,6%27,9%28,4%30,6%
Netto winstmarge 18,0%31,3%39,7%19,6%16,2%25,5%
Boekwaarde per aandeel 13,0014,9917,8618,9218,6321,99
Winst per aandeel 1,572,873,511,951,492,53
Koers/Winst 191412315234
Dividend 0,870,981,111,251,401,40
Dividendrendement 2,91%2,52%2,55%2,06%1,81%1,64%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten van het derde kwartaal van 2021

 • Er werd in Q3 een nettowinst opgetekend van $ 447 miljoen, ofwel $0,23 per aandeel t.o.v. een winst van $1,23 miljard in het derde kwartaal van 2020.
 • De aangepaste nettowinst, die abstractie maakt van allerhande niet-recurrente kosten en opbrengsten en daarom volgens het management een beter beeld geeft van de onderliggende business, steeg in Q3 jaar-over-jaar met ongeveer 13,1% tot $1,48 miljard, ofwel $0,75 per aandeel.

Positieve punten

 • Florida Power & Light (FPL) zag de nettowinst in Q3 jaar-over-jaar stijgen met 10,4% tot $ 836 miljoen, ofwel $0,42 per aandeel. Deze groei is toe te wijten aan doorgedreven investeringen resulterende in een stijging van de gereguleerde activa van ongeveer 10,5% (t.o.v. Q3 2020) tot $45,1 miljard. FPL blijft op schema en binnen budget om tegen 2030 ongeveer 10 GW aan zonne-capaciteit beschikbaar te hebben. Daarnaast verloopt de installatie van de zogenaamde “409-MW Manatee Energy Storage Center”, ’s werelds grootste batterijsysteem gelinkt aan zonne-energie, op schema om tegen het einde van het jaar operationeel te zijn. De winst op het eigen vermogen (ROE) voor de laatste 12 maanden bedroeg 11,6%.
 • Gulf Power zag de nettowinst in Q3 jaar-over-jaar stagneren op ongeveer $91 miljoen, ofwel $0,05 per aandeel (+0%). De vergelijkingsbasis lag immers uitzonderlijk hoger vanwege een terugname van COVID-gerelateerde kosten in het derde kwartaal van het vorige boekjaar. De gereguleerde activa stegen in het derde kwartaal jaar-over-jaar met ongeveer 13% tot $4,7 miljard. Sinds de overname van Gulf Power in 2018 daalden de operationele- en onderhoudskosten met ongeveer een derde. Het management verwacht dat de winst op het eigen vermogen (ROE) voor dit boekjaar zal uitkomen aan de bovenkant van het toegelaten bereik van 9,25% en 11,25%.
 • NextEra Energy Resources (NEER) realiseerde in het derde kwartaal een stijging van de aangepaste nettowinst van 12,3% tot $619 miljoen, ofwel $0,31 per aandeel. NEER blijft zijn positie als leidende ontwikkelaar en beheerder van projecten rond wind- en zonne-energie versterken en zag in Q3 de backlog aangroeien met 2,16 GW tot 18,1 GW (+8,4%). Het management verwacht in de komende 4 jaar tussen de 23 en 30 GW aan hernieuwbare opwekkingscapaciteit aan te leggen, wat hoger is dan initieel verwacht werd (~20). In het vorige boekjaar (2020) werden projecten opgeleverd voor een totaal aan opwekkingscapaciteit van 5,75 GW, meer dan een verdubbeling t.o.v. 2019.
 • Fusie: Op 1 januari 2021 fuseerde Gulf Power met FPL, wat volgens het management zowel operationele als financiële voordelen zal teweegbrengen. Beide bedrijven blijven voorlopig nog apart hun klanten bedienen in afwachting van de nieuwe ééngemaakte tarifering die van toepassing zal zijn vanaf begin 2022.
 • Tarifering: Enkele dagen na de publicatie van de kwartaalresultaten werd de aanvraag voor het nieuwe meerjarenplan rond tarifering unaniem goedgekeurd. Dit plan zal ervoor zorgen dat FPL en Gulf Power een ééngemaakte tarifering zullen hanteren en dat het bedrijf de komende jaren voldoende zal kunnen blijven investeren in o.a. hernieuwbare energie, de uitbreidingen van het distributienet, en de betrouwbaarheid van het net. De elektriciteitsfacturen zullen hierdoor lichtjes duurder worden (gemiddelde stijging van 1,6% à 3,4% per jaar), maar zullen nog steeds ruim beneden het nationale gemiddelde blijven. De toegelaten ROE bedraagt 10,6%.
 • Outlook: De verwachtingen voor de komende jaren blijven ongewijzigd. Voor 2021 mikt het bedrijf op een aangepaste WPA tussen $2,40 en $2,54, wat in het slechtste geval een stijging betreft van 3,9%. Voor 2022 en 2023 verwacht het management een groei van de WPA tussen 6% en 8%. Het management stelt teleurgesteld te zullen zijn mochten de resultaten niet aan de bovenkant van de vooropgestelde vorken uitkomen.
 • Steenkool: Zowel FPL als Gulf Power sloten in 2020 hun laatste steenkoolcentrales. Het is de eerste keer in 70 jaar dat beide bedrijven steenkoolvrij zijn in Florida.

Negatieve punten

 • NextEra Energy Resources (NEER): Op GAAP-basis werd een verlies opgetekend van $428 miljoen, ofwel $0,22 per aandeel, t.o.v. een winst van $376 miljoen in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Dit verlies werd evenwel volledig gedreven door niet-gerealiseerde minderwaarden op verschillende indekkingsinstrumenten die niet voldoen aan de criteria voor hedge-accounting (i.e. non-qualifying hedges).

SWOT

Sterktes :

 • Sunshine State: De staat Florida, waarnaar ook wel wordt verwezen als de “Sunshine State”, behoort tot de zonnigste staten van de VS. Hiervan kan Florida Power & Light en Gulf Power, die de gereguleerde energieactiviteiten omvatten van NextEra Energy, goed profiteren in het kader van hernieuwbare energie. Het bedrijf gaat dan ook 30 miljoen zonnepanelen bijbouwen tegen 2030, een plan waarnaar het verwijst als “30-by-30”, waarna zonne-energie 20% van de energiemix zou uitmaken.
 • Lange-termijn contracten: De portfolio van NextEra Energy Resources bestaat voornamelijk (±90%) uit activa waaraan lange-termijn contracten, zogenaamde “Power Purchase Agreements”, verbonden zijn. De gemiddelde looptijd van de lopende contracten bedraagt ongeveer 16 jaar. Hierdoor zijn de toekomstige kasstromen stabiel en voorspelbaar.
 • Soepele regulering: Dankzij een goede kostenbeheersing ligt de gemiddelde elektriciteitsfactuur die FPL uitschrijft ongeveer 30% onder het nationaal gemiddelde. FPL profileert zich dan ook als een goedkope elektriciteitsleverancier met een hoge betrouwbaarheid en uitstekende klantenservice. Hierdoor krijgt het elektriciteitsbedrijf een eerder dankbare behandeling van de regulator, wat zich uit in hoger dan gemiddelde toegelaten vergoedingen op de gereguleerde activa tussen 9,6% en 11,6%.
 • Stabiel dividend: Het dividend is de laatste jaren gemiddeld gestegen met 10%, wat zich naar verwachting zal verderzetten in de volgende jaren.
 • Schaalvoordelen: De uitgebreide en gediversifieerde portefeuille van energie-genererende activa geeft de groep schaalvoordelen en flexibiliteit.

Zwaktes:

 • Hurricane State: Florida heeft, naast de vele zonnige dagen, helaas ook heel wat dagen met extreem weer. Zo heeft de staat met voorsprong reeds de meeste orkanen de revue zien passeren (de laatste 170 jaar waren dat er ongeveer 120, ongeveer het dubbele van runner-up Texas die er slechts 64 zag overwaaien). Deze extreme weersomstandigheden kunnen dan een negatieve invloed hebben op de vraag naar elektriciteit en veroorzaken ook aanzienlijke schade aan de energiecentrales en transmissielijnen van FPL en Gulf Power.

Opportuniteiten:

 • Green Deal: Nu de Verenigde Staten terug toetraden tot het klimaatakkoord van Parijs en het infrastructuurplan sterk de nadruk legt op duurzaamheid (hernieuwbare energie, energiezuinigheid gebouwen, groene mobiliteit,...), zal de vraag naar elektriciteit verder versterkt worden. Immers, elektriciteit kan via koolstofarme energiebronnen geproduceerd worden en ziet steeds meer eindtoepassingen die klassiek werden gedreven door fossiele brandstoffen (denk bijvoorbeeld aan de elektrificatie van transport).
 • Kostprijs batterijen: De productiekost van batterijen is de laatste jaren sterk gedaald. Hierdoor wordt het steeds meer economische verantwoord om de door windmolens en zonnepanelen opgewekte energie op te slagen in batterijen om de continuïteit van de energiestroom te behouden wanneer de zon niet schijnt of de wind niet waait. Op heden wordt dit namelijk opgevangen door aardgas, wat niet alleen veel kost, maar ook minder goed is voor het milieu.
 • Shift naar hernieuwbare energie: Het grootste deel van de elektriciteitsproductie gebeurd nog steeds op basis van fossiele brandstoffen. In 2017 werd 64,5% van de wereldwijde elektriciteit gegenereerd door a.d.h.v. steenkool, olie en aardgas. Er blijft dus nog een aanzienlijke runway voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen.
 • Populatiegroei: Florida is de op twee na grootste staat op vlak van populatie met een gemiddelde (relatief hoge) populatiegroei van 1,5%. Dit versterkt de klantenbasis.

Bedreigingen:

 • Overheidsregulatie: De prijzen die Florida Power & Light mag aanrekenen worden bepaald door de lokale overheid. Ze worden berekend om zowel de operationele kosten te dekken alsook om een redelijk rendement op de investeringen te genereren. Het risico bestaat dus dat de overheid de toegelaten prijzen in de toekomst zou verlagen.
 • Zelfvoorziening: Steeds meer klanten vangen een deel van hun elektriciteitsbehoefte op door zelf elektriciteit op te wekken, voornamelijk a.d.h.v. (gesubsidieerde) zonnepanelen. Technologische ontwikkelingen hieromtrent (bv. technologische vooruitgang omtrent batterijen) kunnen de vraag naar klassieke gedistribueerde elektriciteit mogelijks onder druk zetten. Ook in de bedrijfssfeer is deze trend merkbaar, niet alleen om economische redenen, maar eveneens vanwege het verhoogde belang van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.
 • Klimaatverandering: Een klimaatverandering die gepaard gaat met een stijging van het aantal extreme weer-events (orkanen, tornado’s, overstromingen,…) zal leiden tot hogere onderhouds- en reparatiekosten aan de installaties van FPL.
 • Mountain Valley: Er werd in 2020 een uitzonderlijke waardevermindering geboekt van $1,2 miljard op de Mountain Valley gaspijpleiding vanwege constructievertragingen en cost-overruns naar aanleiding van gerechtelijke procedures vanwege verschillende staten en milieubewegingen, mede ondersteund door de machtswissel in de VS. De pijpleiding zou tegen het einde van 2021 operationeel moeten zijn, maar of die timing realistisch kan dus nog in vraag gesteld worden. Biden trok eerder al een streep door de controversiële Keystone XL oliepijpleiding.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
11/12/2020 73.28 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.