NextEra Energy Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/12/2020
 • Koers opmaak studie: 73.28 USD
 • Huidige koers: 86.87 USD
 • Marktkapitalisatie: 143 miljard USD
 • Sector: Nutssector
 • Markt: New York
 • ISIN: US65339F1012

Advies van de analist

 • US$ 63,00
 • US$ 81,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

NextEra Energy is een van de grootste elektriciteits- en energie-infrastructuurbedrijven in Noord-Amerika. De twee primaire activiteiten van de groep zijn ondergebracht in enerzijds Florida Power & Light, het grootste elektriciteitsbedrijf in Florida actief sinds 1925, en anderzijds NextEra Energy Resources, ’s werelds grootste producent van wind- en zonne-energie. In 2019 breidde de groep haar territorium verder uit met de overname van Gulf Power, een elektriciteitsbedrijf actief in het noordwesten van Florida. De groep heeft ongeveer 15.000 werknemers in dienst.

NextEra Energy: omzetverdeling (2019) in %

Bron: NextEra Energy

Conclusie

De komende jaren zullen bepalend worden om de klimaatverandering te stoppen. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten zien we dan ook een verhoogde politieke animo rond het thema. Zo presenteerde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, eind 2019 de Europese Green Deal met als doel Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. President-elect van de VS Joe Biden heeft een sterk gelijkende visie en doelstelling rond het thema voor ogen. Concreet zal er dan ook fors geïnvesteerd moeten worden in o.a. groenere mobiliteit, energie-efficiënter vastgoed en hernieuwbare energie.

NextEra Energy heeft de afgelopen jaren al een heuse voorsprong genomen wat betreft investeringen in hernieuwbare energie en kan zich vandaag ’s werelds grootste producent van wind- en zonne-energie noemen. Bovendien herbergt de groep zowel een stabiel gereguleerd elektriciteitsbedrijf in Florida, alsook een competitieve speler binnen een groeiende markt van hernieuwbare energie. Beleggen in NextEra Energy geeft op die manier blootstelling aan stabiliteit én aan groei. Het management ziet het bedrijf dan ook niet als een traditioneel elektriciteitsbedrijf, maar als een technologiebedrijf dat stroom levert.

Het bedrijf heeft een gezonde balans, met een solvabiliteit van 36% en een ratio EBITDA over interestlasten van 11, en ziet de winsten gestaag groeien. Het is wel zo dat de investeringen die het bedrijf moet maken redelijk zwaar zijn, waardoor de schuldpositie aan de hogere kant is (netto schuld over EBITDA van 5) en het bedrijf geen positieve vrije kasstroom genereert, wat evenwel eigen is aan de sector. Het aandeel zag de afgelopen maanden een sterk koersherstel en noteert nu ongeveer 25% in de plus sinds het jaarbegin. Het aandeel staat dan ook niet goedkoop aan een verwachte koerswinstverhouding van 32 en een PEG-ratio van ongeveer 4,6. Het dividendrendement is dan ook wat teruggevallen tot 1,90%. De runway voor NextEra Energy ziet er de komende jaren echter goed uit, waardoor het aandeel zeker een plaats verdient in een gediversifieerde portefeuille, zeker voor de belegger die graag wenst in te spelen op de milieu-inspanningen van de komende jaren. Het advies aan de huidige koers is HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

in mia        2016        2017         2018       20192020E
Omzet16,1417,1716,7319,2019,61
Operationele winst4,465,174,285,35-
Nettowinst2,915,386,643,774,47
Boekwaarde131517,918,9-
Winst per aandeel$1,57$2,87$3,51$1,96$2,29
Koers/winst19,0513,612,43131,8
Dividend per aandeel$0,87$0,98$1,11$1,25$1,39
Dividendrendement2,91%2,52%2,55%2,06%1,91%
Bron : Bloomberg


Trading update derde kwartaal

 • De aangepaste nettowinst steeg jaar-over-jaar met 12,7% tot $1,31 miljard.
 • De aangepaste winst per aandeel steeg jaar-over-jaar met 11,3% tot $2,66.
 • Outlook: Voor 2020 verwacht het management een aangepaste WPA tussen $2,18 en $2,30. Voor 2021 mikt het bedrijf op een aangepaste WPA tussen $2,40 en $2,54. In 2022 en 2023 verwacht het management een groei van de WPA tussen 6% en 8% en stelt het dat het teleurgesteld zal zijn indien ze niet aan de bovenkant van die verwachtingen zal landen.
 • Florida Power & Light:
  • De nettowinst steeg jaar-over-jaar met 10,8% tot $757 miljoen. 
  • De CAPEX in Q3 lag op $1,3 miljard, en zal voor heel 2020 vallen tussen $6,5 en $6,7 miljard.
  • De gereguleerde activa stegen jaar-over-jaar met 11,2%.
  • NextEra kreeg groen licht om FPL en Gulf Power te fuseren. Dit zal volgens het management zowel operationele als financiële voordelen teweegbrengen. De fusie zou doorgaan in januari 2021, al zullen beide bedrijven voorlopig nog apart hun klanten bedienen in afwachting van een toelating rond een nieuwe ééngemaakte tarifering die naar verwachting begin 2022 zal komen.
  • Alle lopende projecten lopen naar planning, waaronder een groot project voor bijkomende capaciteit van zonne-energie (+1,5GW).
 • Gulf Power:
  • De aangepaste nettowinst steeg jaar-over-jaar met 13,75% tot $91 miljoen. 
  • De CAPEX was in het derde kwartaal $350 miljoen, en zal voor heel het boekjaar vallen tussen de $1 en $1,1 miljard.
  • De gereguleerde activa stegen jaar-over-jaar met 25%.
  • De retail-omzet uitgedrukt in kWh daalde jaar-over-jaar met 6,7%, gedreven door een lager verbruik naar aanleiding van orkaan Sally.
 • NextEra Energy Resources:
  • De aangepaste nettowinst steeg jaar-over-jaar 24,4% tot $551 miljoen.
  • Het bedrijf kondigde de overname aan van Gridliance, eigenaar van drie gereguleerde transmissielijnen die doorheen 6 staten lopen. De overnameprijs is $660 miljoen en de transactie zou moeten plaatsvinden in 2021 na goedkeuring van de regulator. 
  • Er werden voor 2,2 GW aan nieuwe projecten binnengehaald, waaronder het grootste op zichzelf staande batterijopslag-project ter wereld. De totale backlog staat nu op 15 GW, wat meer is dan de bestaande assetportfolio voor hernieuwbare energie.

SWOT

Sterktes :

 • Sunshine State: De staat Florida, waarnaar ook wel wordt verwezen als de “Sunshine State”, behoort tot de zonnigste staten van de VS. Hiervan kan Florida Power & Light en Gulf Power, die de gereguleerde energieactiviteiten omvatten van NextEra Energy, goed profiteren in het kader van hernieuwbare energie. Het bedrijf gaat dan ook 30 miljoen zonnepanelen bijbouwen tegen 2030, een plan waarnaar het verwijst als “30-by-30”, waarna zonne-energie 20% van de energiemix zou uitmaken.
 • Lange-termijn contracten: De portfolio van NextEra Energy Resources bestaat voornamelijk (±90%) uit activa waaraan lange-termijn contracten, zogenaamde “Power Purchase Agreements”, verbonden zijn. De gemiddelde looptijd van de lopende contracten bedraagt ongeveer 16 jaar. Hierdoor zijn de toekomstige kasstromen stabiel en voorspelbaar.
 • Soepele regulering: Dankzij een goede kostenbeheersing ligt de gemiddelde elektriciteitsfactuur die FPL uitschrijft ongeveer 30% onder het nationaal gemiddelde. FPL profileert zich dan ook als een goedkope elektriciteitsleverancier met een hoge betrouwbaarheid en uitstekende klantenservice. Hierdoor krijgt het elektriciteitsbedrijf een eerder dankbare behandeling van de regulator, wat zich uit in hoger dan gemiddelde toegelaten vergoedingen op de gereguleerde activa tussen 9,6% en 11,6%.
 • Stabiel dividend: Het dividend is de laatste jaren gemiddeld gestegen met 10%, wat zich naar verwachting zal verderzetten in de volgende jaren.
 • Schaalvoordelen: De uitgebreide en gediversifieerde portefeuille van energie-genererende activa geeft de groep schaalvoordelen en flexibiliteit.

Zwaktes:

 • Hurricane State: Florida heeft, naast de vele zonnige dagen, helaas ook heel wat dagen met extreem weer. Zo heeft de staat met voorsprong reeds de meeste orkanen de revue zien passeren (de laatste 170 jaar waren dat er ongeveer 120, ongeveer het dubbele van runner-up Texas die er slechts 64 zag overwaaien). Deze extreme weersomstandigheden kunnen dan een negatieve invloed hebben op de vraag naar elektriciteit en veroorzaken ook aanzienlijke schade aan de energiecentrales en transmissielijnen van FPL en Gulf Power.

Opportuniteiten:

 • Green Deal: Nu de Verenigde Staten onder president-elect Joe Biden terug zal toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs en de meeste democraten graag een akkoord willen bereiken inzake een Green Deal (i.e. een meerjarenplan omtrent het bekomen van een energiezuinigere, duurzamere en klimaatonderhoudende), zal de vraag naar elektriciteit verder versterkt worden. Immers, elektriciteit  kan via koolstofarme energiebronnen geproduceerd worden en ziet steeds meer eindtoepassingen die klassiek werden gedreven door fossiele brandstoffen (denk bijvoorbeeld aan de elektrificatie van transport).
 • Kostprijs batterijen: De productiekost van batterijen is de laatste jaren sterk gedaald. Hierdoor wordt het steeds meer economische verantwoord om de door windmolens en zonnepanelen opgewekte energie op te slagen in batterijen om de continuïteit van de energiestroom te behouden wanneer de zon niet schijnt of de wind niet waait. Op heden wordt dit namelijk opgevangen door aardgas, wat niet alleen veel kost, maar ook minder goed is voor het milieu.
 • Shift naar hernieuwbare energie: Het grootste deel van de elektriciteitsproductie gebeurd nog steeds op basis van fossiele brandstoffen. In 2017 werd 64,5% van de wereldwijde elektriciteit gegenereerd door a.d.h.v. steenkool, olie en aardgas. Er blijft dus nog een aanzienlijke runway voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen.
 • Populatiegroei: Florida is de op twee na grootste staat op vlak van populatie met een gemiddelde (relatief hoge) populatiegroei van 1,5%. Dit versterkt de klantenbasis.

Bedreigingen:

 • Overheidsregulatie: De prijzen die Florida Power & Light mag aanrekenen worden bepaald door de lokale overheid. Ze worden berekend om zowel de operationele kosten te dekken alsook om een redelijk rendement op de investeringen te genereren. Het risico bestaat dus dat de overheid de toegelaten prijzen in de toekomst zou verlagen.
 • Zelfvoorziening: Steeds meer klanten vangen een deel van hun elektriciteitsbehoefte op door zelf elektriciteit op te wekken, voornamelijk a.d.h.v. (gesubsidieerde) zonnepanelen. Technologische ontwikkelingen hieromtrent (bv. technologische vooruitgang omtrent batterijen) kunnen de vraag naar klassieke gedistribueerde elektriciteit mogelijks onder druk zetten. Ook in de bedrijfssfeer is deze trend merkbaar, niet alleen om economische redenen, maar eveneens vanwege het verhoogde belang van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.
 • Klimaatverandering: Een klimaatverandering die gepaard gaat met een stijging van het aantal extreme weer-events (orkanen, tornado’s, overstromingen,…) zal leiden tot hogere onderhouds- en reparatiekosten aan de installaties van FPL.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
11/12/2020 73.28 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.