NextEra Energy Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/05/2024
 • Koers opmaak studie: 74.58 USD
 • Huidige koers: 75.87 USD
 • Marktkapitalisatie: 153 miljard USD
 • Secteur: Nutsbedrijven
 • Markt: New York
 • ISIN: US65339F1012

Conseil de l'analyste

 • 54,50 $US
 • 81,90 $US

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

NextEra Energy is een van de grootste elektriciteits- en energie-infrastructuurbedrijven in Noord-Amerika. De twee primaire activiteiten van de groep zijn ondergebracht in enerzijds Florida Power & Light, het grootste elektriciteitsbedrijf in Florida actief sinds 1925, en anderzijds NextEra Energy Resources, ’s werelds grootste producent van wind- en zonne-energie. In 2019 breidde de groep haar territorium verder uit met de overname van Gulf Power, een elektriciteitsbedrijf actief in het noordwesten van Florida. De groep heeft ongeveer 15.000 werknemers in dienst.

NextEra Energy: verdeling aangepaste nettowinst in % ( Q1 2022)

Source: NextEra Energy

Florida Power & Light

Florida Power & Light (FPL), opgericht in 1925, is een gereguleerd elektriciteitsbedrijf die de historische activiteiten van de groep omvat, zijnde opwekking, transmissie en distributie van energie. Het is de grootste elektriciteitsspeler in Florida, met een netto-opwekkingscapaciteit van ongeveer 31 Gigawatt, ongeveer 121.000 kilometer aan transmissie- en distributielijnen, en meer dan 5,8 miljoen klanten. Het gros (±90%) van het klantenbestand zijn particulieren en zorgen voor ±55% van de omzet. De overige ±10% betreft dus zakelijk cliënteel en wholesale, maar zorgt evenwel voor ±45% van de omzet.

Florida Power & Light: verdeling opwekkingscapaciteit in %

  Source: NextEra Energy

  NextEra Energy Resources (NEER)

  NextEra Energy Resources (NEER) werd in 1998 opgericht om de competitieve energieactiviteiten van de groep te herbergen. NEER omvat zo een gediversifieerde portefeuille van activiteiten, voornamelijk toegespitst op het ontwikkelen en exploiteren van activa rond hernieuwbare energie in de VS en Canada. Met een netto-opwekkingscapaciteit van ongeveer 28 Gigawatt is het bedrijf ’s werelds grootste producent van wind- en zonne-energie. Het bedrijf heeft daarnaast ook projecten rond batterijopslag, die ertoe dienen de continuïteit van de energiestroom minder afhankelijk te maken van de weersomstandigheden die bepalend zijn bij het opwekken van zonne- en windenergie. NEER is verder ook eigenaar en beheerder van een gereguleerd transmissienetwerk in Texas en California met ongeveer 3.000 km aan transmissielijnen om de gegenereerde energie te connecteren met het elektriciteitsnet. Ten slotte bevat NextEra Energy Resources ook een belang van ongeveer 61% in NextEra Energy Partners (NEP), een beursgenoteerde dochtervennootschap die in 2014 in het leven werd geroepen en die projecten rond schone energie met stabiele lange termijn kasstromen verwerft en beheert. Het belang vertegenwoordigt een opwekkingscapaciteit van ongeveer 3.240 megawatt.

  NextEra Energy Resources: verdeling opwekkingscapaciteit in %

  Source: NextEra Energy

  Conclusie

  NextEra lijkt goed op weg om ook in 2024 haar vooropgestelde doel te halen om de aangepaste winst per aandeel jaarlijks met 6 tot 8% te doen stijgen. Het bedrijf is een interessante manier om in te spelen op de groei van hernieuwbare energie in de VS. De voorbije maanden is het aandeel sterk hersteld van haar dieptepunt, waardoor het nu stilaan in de bovenkant van de 'houden'-zone zit.  

  Nieuws

  27/09/2023: Nextera dochter NextEra Energy Partners verlaagt verwachtingen: NextEra Energy Partners, dochterbedrijf van NextEra Energy, verlaagt haar groeiverwachtingen voor de komende jaren. Het bedrijf denkt de uitkeringen aan haar aandeelhouders de komende jaren niet meer met 8 à 12%, maar slechts met 6% jaarlijks te kunnen groeien. Als belangrijkste oorzaak voor de lagere groeiverwachtingen verwijst het bedrijf naar de stijging van de renteniveaus de voorbije maanden. Moederbedrijf NextEra Energy herbevestigde haar groeiverwachtingen voor dit jaar, waarmee ze aangeeft dat de directe impact op haar resultaten hiervan beperkt is.
  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024 E
  Omzet 19,2018,0017,0720,9528,1127,90
  Operationele winstmarge 27,9%28,4%17,1%15,0%36,4%34,5%
  Netto winstmarge 19,2%16,2%20,9%23,2%26,0%24,9%
  Boekwaarde per aandeel 18,9218,6318,9519,7423,1326,71
  Winst per aandeel 1,951,491,822,903,173,41
  Koers/Winst 315251342122
  Dividend 1,251,401,541,701,842,06
  Dividendrendement 2,06%1,81%1,65%1,84%2,82%2,76%
  Bron: Bloombergin USD

  Resultaten eerste kwartaal 2024

  • De omzet daalde met ongeveer 15% tot $ 5,7 miljard. 
  • De aangepaste nettowinst, waarbij abstractie gemaakt wordt van allerhande niet-recurrente kosten en opbrengsten en daarom volgens het management een beter beeld geeft van de onderliggende business, steeg met ongeveer 12% tot $ 1,9 miljard, ofwel tot $ 0,91 per (verwaterd) aandeel (+9%). 

  Positieve punten 

  • Florida Power & Light (FPL) zag de aangepaste nettowinst jaar-over-jaar groeien met 9% tot $ 1,17 miljard of $ 0,57 per aandeel (+8%). De hogere winst was vooral te danken aan uitbreidingsinvesteringen in vooral zonne-energiecapaciteit, de totale capaciteit nam toe met 11% tegenover het vorige jaar.
  • NextEra Energy Resources zag haar aangepaste nettowinst stijgen met 13% tot $ 828 miljoen of $ 0,40 per aandeel.
  • Toename datacenters: de sterke groei van datacenters ten gevolge van de AI-revolutie zal de komende jaren de (hernieuwbare) energievraag in de VS een extra boost geven. Spelers als NextEra zouden hiervan moeten kunnen profiteren. NextEra verwacht dat de energievraag voor datacenters jaarlijks met 15% zal stijgen voor de rest van dit decennium. 
  • Outlook: Voor 2024 blijft de outlook onveranderd en rekent het management op een winst per aandeel tussen $ 3,23 en $ 3,43. Daarna zou de groei uitkomen tussen 6% en 8%. Het management stelt opnieuw dat ze teleurgesteld zullen zijn mochten de resultaten niet aan de bovenkant van de vooropgestelde vorken uitkomen. T.o.v. 2023 wordt het dividend ook dit jaar met ongeveer 10% opgetrokken.

  Negatieve punten 

  • Lage windproductie: net als in 2023 bleef ook in het eerste kwartaal de windproductie lager dan gemiddeld, wat woog op de energieproductie van NextEra.
  • IRA mogelijk onder druk na verkiezingen: de Inflation Reduction Act, die gulle subsidies geeft voor hernieuwbare energieprojecten, krijgt veel kritiek van Republikeinse politici, inclusief presidentskandidaat Donald Trump. Bij een Republikeinse overwinning dit jaar, worden mogelijk een aantal van de voordelen van de wet afgebouwd, wat negatief zou zijn voor NextEra. Daarnaast overweegt president Biden extra heffingen op Chinese export van zonnepannelen en batterijen, wat tot hogere kosten bij NextERa zou kunnen leiden in de toekomst.
  • Vrije kasstroom: NextEra plant grote investeringen de komende jaren van gemiddeld $ 17 miljard in de periode 2023-2026. Hierdoor gaat de nettoschuld verder stijgen en zal het bedrijf geen positieve vrije kasstroom produceren in die jaren. Het bedrijf verduidelijkt wel dat ze die investeringen grotendeels zal financieren via schulden op bedrijfs- en projectniveau, subsidies en belastingkredieten. Ze verwachten maar $ 3 miljard via de uitgifte van nieuwe aandelen te zullen ophalen.

  SWOT

  Sterktes :

  • Sunshine State: De staat Florida, waarnaar ook wel wordt verwezen als de “Sunshine State”, behoort tot de zonnigste staten van de VS. Hiervan kan Florida Power & Light en Gulf Power, die de gereguleerde energieactiviteiten omvatten van NextEra Energy, goed profiteren in het kader van hernieuwbare energie. Het bedrijf gaat dan ook 30 miljoen zonnepanelen bijbouwen tegen 2030, een plan waarnaar het verwijst als “30-by-30”, waarna zonne-energie 20% van de energiemix zou uitmaken.
  • Lange-termijn contracten: De portfolio van NextEra Energy Resources bestaat voornamelijk (±90%) uit activa waaraan lange-termijn contracten, zogenaamde “Power Purchase Agreements”, verbonden zijn. De gemiddelde looptijd van de lopende contracten bedraagt ongeveer 16 jaar. Hierdoor zijn de toekomstige kasstromen stabiel en voorspelbaar.
  • Soepele regulering: Dankzij een goede kostenbeheersing ligt de gemiddelde elektriciteitsfactuur die FPL uitschrijft ongeveer 30% onder het nationaal gemiddelde. FPL profileert zich dan ook als een goedkope elektriciteitsleverancier met een hoge betrouwbaarheid en uitstekende klantenservice. Hierdoor krijgt het elektriciteitsbedrijf een eerder dankbare behandeling van de regulator, wat zich uit in hoger dan gemiddelde toegelaten vergoedingen op de gereguleerde activa tussen 9,6% en 11,6%.
  • Stabiel dividend: Het dividend is de laatste jaren gemiddeld gestegen met 10%, wat zich naar verwachting zal verderzetten in de volgende jaren.
  • Schaalvoordelen: De uitgebreide en gediversifieerde portefeuille van energie-genererende activa geeft de groep schaalvoordelen en flexibiliteit.

  Zwaktes:

  • Hurricane State: Florida heeft, naast de vele zonnige dagen, helaas ook heel wat dagen met extreem weer. Zo heeft de staat met voorsprong reeds de meeste orkanen de revue zien passeren (de laatste 170 jaar waren dat er ongeveer 120, ongeveer het dubbele van runner-up Texas die er slechts 64 zag overwaaien). Deze extreme weersomstandigheden kunnen dan een negatieve invloed hebben op de vraag naar elektriciteit en veroorzaken ook aanzienlijke schade aan de energiecentrales en transmissielijnen van FPL en Gulf Power.

  Opportuniteiten:

  • Green Deal: Nu de Verenigde Staten terug toetraden tot het klimaatakkoord van Parijs en het infrastructuurplan sterk de nadruk legt op duurzaamheid (hernieuwbare energie, energiezuinigheid gebouwen, groene mobiliteit,...), zal de vraag naar elektriciteit verder versterkt worden. Immers, elektriciteit kan via koolstofarme energiebronnen geproduceerd worden en ziet steeds meer eindtoepassingen die klassiek werden gedreven door fossiele brandstoffen (denk bijvoorbeeld aan de elektrificatie van transport).
  • Kostprijs batterijen: De productiekost van batterijen is de laatste jaren sterk gedaald. Hierdoor wordt het steeds meer economische verantwoord om de door windmolens en zonnepanelen opgewekte energie op te slagen in batterijen om de continuïteit van de energiestroom te behouden wanneer de zon niet schijnt of de wind niet waait. Op heden wordt dit namelijk opgevangen door aardgas, wat niet alleen veel kost, maar ook minder goed is voor het milieu.
  • Shift naar hernieuwbare energie: Het grootste deel van de elektriciteitsproductie gebeurd nog steeds op basis van fossiele brandstoffen. In 2017 werd 64,5% van de wereldwijde elektriciteit gegenereerd door a.d.h.v. steenkool, olie en aardgas. Er blijft dus nog een aanzienlijke runway voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen.
  • Populatiegroei: Florida is de op twee na grootste staat op vlak van populatie met een gemiddelde (relatief hoge) populatiegroei van 1,5%. Dit versterkt de klantenbasis.

  Bedreigingen:

  • Overheidsregulatie: De prijzen die Florida Power & Light mag aanrekenen worden bepaald door de lokale overheid. Ze worden berekend om zowel de operationele kosten te dekken alsook om een redelijk rendement op de investeringen te genereren. Het risico bestaat dus dat de overheid de toegelaten prijzen in de toekomst zou verlagen.
  • Zelfvoorziening: Steeds meer klanten vangen een deel van hun elektriciteitsbehoefte op door zelf elektriciteit op te wekken, voornamelijk a.d.h.v. (gesubsidieerde) zonnepanelen. Technologische ontwikkelingen hieromtrent (bv. technologische vooruitgang omtrent batterijen) kunnen de vraag naar klassieke gedistribueerde elektriciteit mogelijks onder druk zetten. Ook in de bedrijfssfeer is deze trend merkbaar, niet alleen om economische redenen, maar eveneens vanwege het verhoogde belang van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering.
  • Klimaatverandering: Een klimaatverandering die gepaard gaat met een stijging van het aantal extreme weer-events (orkanen, tornado’s, overstromingen,…) zal leiden tot hogere onderhouds- en reparatiekosten aan de installaties van FPL.
  • Mountain Valley: Er werd in 2020 een uitzonderlijke waardevermindering geboekt van $1,2 miljard op de Mountain Valley gaspijpleiding vanwege constructievertragingen en cost-overruns naar aanleiding van gerechtelijke procedures vanwege verschillende staten en milieubewegingen, mede ondersteund door de machtswissel in de VS. De pijpleiding zou tegen het einde van 2021 operationeel moeten zijn, die timing bleek uiteindelijk niet realistisch. Ondertussen schreef NextEra het volledige belang af gezien het nog slechts een kleine kans ziet dat de pijplijn operationeel zal worden. Biden trok eerder al een streep door de controversiële Keystone XL oliepijpleiding.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  11/12/2020 73.28 USD Houden
  05/10/2023 50.62 USD Kopen
  05/12/2023 58.67 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.