Newmont Mining Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/11/2021
 • Koers opmaak studie: 54.71 USD
 • Huidige koers: 63.09 USD
 • Marktkapitalisatie: 43,6 miljard USD
 • Sector: Goud
 • Markt: New York
 • ISIN: US6516391066

Advies van de analist

 • US$ 44,90
 • US$ 62,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Newmont Corporation, opgericht in 1916, is een Amerikaans goudbedrijf met mijnen in de VS, Canada, Mexico, Argentinië, Australië, Peru, Ghana, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Het bedrijf ontgint naast goud ook zink, zilver, koper en lood. Newmont is het grootste goudmijnbedrijf ter wereld en is het enige goudbedrijf in de S&P 500. In 2019 nam Newmont het Canadese Goldcorp over voor $ 10 miljard. Het bedrijf heeft ongeveer 16.600 werknemers in dienst.

Newmont: geografisch verdeling geproduceerde ounces goud

  Bron: Newmont (2020)

  Conclusie

  Ondanks het management van Newmont op het einde van het vorige kwartaal rekende op een sterke tweede jaarhelft, bleven de resultaten over het derde kwartaal onder de verwachtingen. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het vorige boekjaar daalde de omzet met 9%, de brutobedrijfswinst met 21% en de aangepaste nettowinst met 30,7%. Deze dalingen werden gedreven door een lagere goudproductie (-6%), een lagere goudprijs (-7%), en een hogere kosten (AISC +10%), en enigermate gecompenseerd door een stijging van de GEO-productie (+15%). Het bedrijf blijft tegenwind ondervinden van de pandemie, zowel rechtstreeks (bv. plaatselijke sluitingen van mijnen en hoger COVID-gerelateerd absenteïsme) als onrechtstreeks (hogere energieprijzen, onvoorspelbare transportkosten, verstoringen van de toeleveringsketen en een krappe arbeidsmarkt). CEO Tom Palmer stelde tevens dat 2022 voor de mijnindustrie een verhaal van kostenescalatie zal worden. Daarnaast werd een belangrijke mijn in Australië (Boddington) getroffen door extreme weersomstandigheden met nefaste gevolgen voor de productievolumes tot gevolg. De teleurstellende resultaten van het derde kwartaal vormden dan ook de basis voor een neerwaartse herziening van de outlook voor het lopende boekjaar 2021. Zo rekent het management nu op een goudproductie van slechts 6 miljoen ounces en een AISC van $ 1050 per ounce (voorheen: $ 970 per ounce). Wat betreft de GEO-productie blijft de verwachting ongewijzigd op 1,3 miljoen GEO (+30%). Het management zal zich pas bij de volgende kwartaalresultaten uitlaten over de verwachtingen voor 2022. Aan de huidige goudprijs blijft het bedrijf voorlopig wel genoeg vrije kasstroom genereren om het dividend te handhaven op $ 0,55 per aandeel en het inkoopprogramma van eigen aandelen verder te zetten. Daarnaast blijft de balans er ook solide uitzien met een solvabiliteit van 58% en een ratio nettoschuld over aangepaste EBITDA van 0,2x.

  Goud profiteerde als direct gevolg van de COVID-19 pandemie. Onder meer omdat het edele metaal aanzien wordt als veilige haven in tijden van onzekerheid. De inflatievrees blijft voorlopig sterk aanwezig, gedreven door de ongeziene kwantitatieve versoepelingen (lees: het spreekwoordelijk bijprinten van geld) alsook de verschillende bottlenecks in wereldwijde supplychains (denk bv. aan het chiptekort). Daarnaast blijft de pandemie verre van over met nieuwe virusvarianten en lage vaccinatietempo’s. Voorspellen hoe de goudprijs in de toekomst verder zal evolueren blijft echter speculatief gezien de veelvuldigheid aan factoren die op de prijs inspelen. Hoe dan ook kan het aangewezen zijn om een gediversifieerde aandelenportefeuille aan te vullen met een kwalitatief goud-gerelateerd aandeel vanwege de lage correlatie met andere activa. Newmont is het grootste goudbedrijf ter wereld met mijnen voornamelijk gelegen in Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Hierdoor krijg je via één aandeel meteen een zeer gediversifieerde blootstelling aan goudmijnen over de hele wereld. De operationele marges zijn redelijk stabiel (rond de 16%), al kan de bottomline sterk schommelen afhankelijk van de goudprijs. Verder siert het Newmont om in een industrie die gepaard gaat met aanzienlijke veiligheids-, corruptie-, en milieurisico’s het betrekkelijk goed te doen wat betreft ESG (duurzaamheid). Het aandeel noteert opnieuw aan de hoge kant, en gezien het enigszins speculatieve karakter aangaande de goudprijs blijft het advies op HOUDEN.

  (Lees hier het artikel over goud zoals gepubliceerd in de KSJ van juli 2020)

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 6,717,387,259,7411,5012,54
  Operationele winstmarge -0,1%17,1%10,9%37,6%24,4%30,4%
  Netto winstmarge -9,3%-1,5%4,7%28,8%24,6%20,4%
  Boekwaarde per aandeel 20,2119,8019,7826,5128,7629,35
  Winst per aandeel -1,18-0,210,643,823,523,22
  Koers/Winst --53111717
  Dividend 0,130,250,561,441,041,04
  Dividendrendement 0,38%0,68%1,66%3,31%1,74%1,90%
  Bron: Bloombergin USD


  Resultaten derde kwartaal 2021

  • Omzet: De omzet daalde in Q3 jaar-over-jaar met 9% tot ongeveer $ 2,9 miljard, gedreven door zowel lagere volumes als een lagere goudprijs.
  • Brutobedrijfswinst: De aangepaste EBITDA daalde in Q3 jaar-over-jaar met 21% tot $1,32 miljard.
  • Nettowinst: Er werd in het derde kwartaal een nettoverlies opgetekend van $ 8 miljoen, ofwel $ 0,01 per aandeel, t.o.v. een nettowinst in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar van $ 619 miljoen. Dit verlies werd voornamelijk gedreven door een geboekte minderwaarde op de verkoop van bepaalde activa (Conga mill). De aangepaste nettowinst, die deze transactie buiten beschouwing laat, daalde met 30,7% tot $ 483 miljoen.

  Positieve punten

  • GEO: Newmont produceerde in het derde kwartaal ongeveer 315.000 GEO's, een stijging van 15% jaar-over-jaar die voornamelijk gedreven werd door hogere productievolumes in de Peñasquito mijn die vorig jaar getroffen werd door de pandemie. Ter info: GEO is de afkorting van “Gold Equivalent Ounces” en verwijst naar de bijproducten (zoals zilver, koper, zink en/of lood) die mee ontgind worden tijdens het mijnproces. GEO toont hoeveel deze bijproducten aan de totale goudproductie (in ounces) zouden toevoegen indien ze hypothetisch verkocht zouden worden om er nadien meteen goud mee te kopen.
  • Balans: Newmont eindigde het kwartaal met $7,6 miljard aan liquiditeiten: $4,6 miljard cash & equivalenten en $3 miljard aan opneembare kredietlijnen. De ratio netto schuld / aangepaste EBITDA bleef stabiel op 0,2x. De solvabiliteit lag ongeveer 0,9 procentpunt lager in vergelijking met het jaareinde van 2020 op 58,3%.
  • Dividend: Het dividend over het derde kwartaal bleef stabiel op $0,55 per aandeel. Het bedrijf voorziet een dividendpolitiek waarbij het jaarlijkse dividend wordt opgebouwd uit een basisdividend van $1 dollar per aandeel bij een goudprijs van minstens $1200 en daarbovenop een bijkomende uitkering van 40% tot 60% van de incrementele vrije kasstroom die gegenereerd wordt bij een goudprijs boven $1200 (te tellen in incrementen van 300$).
  • Inkoopprogramma eigen aandelen: Newmont kondigde in januari een nieuw inkoopprogramma aan voor $1 miljard dat binnen een periode van 18 maanden uitgevoerd zal worden. In het derde kwartaal kocht Newmont voor $99 miljoen eigen aandelen in.
  • ESG: Het bedrijf wil tegen 2030 zijn uitstoot van broeikasgassen verminderen met 30%. Om deze klimaatdoelstelling te behalen budgetteerde het alvast $500 miljoen voor de komende 5 jaar. 

  Negatieve punten

  • De goudproductie daalde in Q3 jaar-over-jaar met 6% tot 1,45 miljoen ounces, gedreven door een lagere productie in de Nevada goudmijnen, de Tanami mijn en de Boddington mijn. 
  • Goudprijs: De gemiddelde gerealiseerde goudprijs daalde in Q3 jaar-over-jaar met ongeveer 7% tot $1.778 per ounce.
  • AISC (All-in Sustaining Costs): De AISC stegen jaar-over-jaar met 10% tot $1.120 per ounce (nieuwe guidance voor 2021: $1050 per ounce), voornamelijk vanwege lagere volumes, hogere brandstofkosten, en een negatief wisselkoerseffect met de Australische dollar. Ter info: AISC is de afkorting van “All-in Sustaining Costs”, een non-GAAP maatstaf die in het leven werd geroepen om zicht te geven op de totale kosten die nodig zijn in de gehele levenscyclus van een mijn. Traditioneel werd er gekeken naar de “cash cost”, maar hierbij werd enkel rekening gehouden met de kosten gerelateerd aan het mijnen en verwerken van goud. De AISC houdt daarnaast bijvoorbeeld ook rekening met de kosten tijdens de exploratiefase en sluitingsfase van een mijn. 
  • Cash Flow: De vrije kasstroom daalde in het derde kwartaal j-o-j met 42,6% tot $735 miljoen, gedreven door lagere operationele inkomsten enerzijds en hogere CAPEX anderzijds gerelateerd aan sites die in onderhoud werden geplaatst naar aanleiding van COVID-19. De vrije kasstroom ligt zo evenwel 27% hoger dan in het voorgaande kwartaal.
  • Outlook: De verwachtingen voor boekjaar 2021 werden neerwaarts bijgesteld. Zo rekent het management nu op een goudproductie van slechts 6 miljoen ounces (voorheen: 6,5 miljoen ounces), gedreven door de aanhoudende impact van de pandemie (met name in Canada en Australië) alsook door operationele moeilijkheden bij de Boddington (extreme weersomstandigheden) en Nevada goudmijnen. Ook de AISC worden nu geraamd op $1050 i.p.v. $970 per ounce vanwege inflatoire druk, hogere royalties en hogere belastingen. Wat betreft de GEO-productie blijft de verwachting ongewijzigd op 1,3 miljoen GEO (+30%).
  • Er werden opnieuw voor $24 miljoen aan COVID-gerelateerde kosten gemaakt in het derde kwartaal (denk bv. aan extra gezondheids- en veiligheidsprocedures). De vaccinatiegraad in de landen waar Newmont actief is (zoals Mexico, Peru, Argentinië, Ghana en Australië) blijft op heden bijzonder laag, waardoor het risico op tegenwind vanwege eventuele nieuwe strengere maatregelen hoog blijft. Naast de gezondheidsrisico's heeft de pandemie ook onrechtstreeks gezorgd voor onder meer een competitieve arbeidsmarkt, absenteïsme, onvoorspelbare transportprijzen en kosteninflatie met hogere kosten voor materialen, energie en werkkrachten tot gevolg. Deze inflatoire druk zou nog zeker tot einde volgend jaar doorzetten zegt het management.

  SWOT

  Sterktes 

  • Geografische spreiding: Newmont heeft mijnen in 8 landen verspreid over 4 continenten. Meer dan 90% van deze landen hebben een rating in de A- en B-categorieën bij S&P, Moody’s en Fitch.
  • Stabiele pipeline: Het bedrijf kan voor minstens de komende 10 jaar een stabiele jaarlijkse productie waarborgen tussen de 6 en 7 miljoen ounces goud. Newmont beschikt over 94 miljoen ounce aan mijnbare goudreserves, de grootste reserve in de industrie. 87% van deze reserves bevinden zich in Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Daarnaast is er een GEO-reserve van 65 miljoen ounce. Ter info: GEO is de afkorting van “Gold Equivalent Ounces” en verwijst naar de bijproducten (zoals zilver, koper, zink en/of lood) die mee ontgind worden tijdens het mijnproces. GEO toont hoeveel deze bijproducten aan de totale goudproductie (in ounces) zouden toevoegen indien ze hypothetisch verkocht zouden worden om er nadien meteen goud mee te kopen. Jaarlijks zorgen deze GEO’s voor ongeveer $1,5 miljard aan extra omzet.
  • Hefboom op vrije kasstroom: Voor elke $100/ounce dat de goudprijs stijgt zou de vrije cashflow (volgens de berekeningen van het bedrijf zelf) stijgen met $400 miljoen. De hoge goudprijs op dit moment zou dus moeten zorgen voor een sterke stijging van de gerapporteerde vrije cashflow de komende kwartalen. Deze hefboom werkt natuurlijk ook in de andere richting.
  • Sterke balansstructuur: Newmont heeft een rigide balans met een solvabiliteitsgraad van 57%, een ratio netto schuld over aangepaste EBITDA van 0,7x en een ratio EBITDA over interestlasten van 20. Daarnaast beschikt het bedrijf over een liquiditeitspositie van $6,6 miljard bestaande uit $3,7 miljard cash & equivalenten en $2,9 miljard aan opneembare kredietfaciliteiten.
  • Focus op kostendiscipline en efficiëntie: Het bedrijf verwacht de AISC te kunnen verlagen tot $800-$900 per ounce tegen 2023. Ter info: AISC is de afkorting van “All-in Sustaining Costs”, een non-GAAP maatstaf die in het leven werd geroepen om zicht te geven op de totale kosten die nodig zijn in de gehele levenscyclus van een mijn. Traditioneel werd er gekeken naar de “cash cost”, maar hierin vervat zaten enkel kosten gerelateerd aan het mijnen en verwerken van goud. De AISC houdt bv. ook rekening met de kosten tijdens de exploratiefase en sluitingsfase van een mijn.  

  Zwaktes 

  • Synergiekosten: Het management verwacht dat het nog 2 à 3 jaar zal duren alvorens de mijnen van het overgenomen Goldcorp zullen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van het bedrijf. Zo stelde CEO Tom Palmer dat Goldcorp onvoldoende kwalitatief werk leverde in termen van exploratie en ontwikkeling, en verwees daarmee naar een brand in april van vorig jaar en stakingen in Mexico. De integratiekosten kunnen dus nog een tijdje wegen op de resultaten. Verder lijkt de integratie wel op schema en werd reeds 40% van de verwachte kostensynergiën gerealiseerd.
  • Afhankelijkheid goudprijs: De resultaten zijn sterk afhankelijk van de goudprijs, alsook van de prijzen van zilver, koper, zink en lood. Een substantiële en/of aanhoudende daling van deze prijzen zullen aldus doorwegen op de omzet, nettowinst en vrije kasstroom van het bedrijf. Verder is het zo dat deze prijzen beïnvloed worden door een veelvuldigheid van externe factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in het monetair beleid van centrale banken, inflatieverwachtingen, de sterkte van de Amerikaanse dollar, verhoogde import- en export taxatie,…

  Opportuniteiten 

  • Marktconsolidatie: De hogere vrije cashflow vanwege de hogere goudprijs kan aangewend worden voor verdere overnames en expansie. Tegelijk is het wel zo dat de verhoogde goudprijs de prijzen voor M&A opdrijft, wat zou kunnen wegen op de toekomstige groei. Newmont heeft in 2019 nog wel een giga-deal kunnen afsluiten met de overname van Goldcorp voor $10 miljard. Het bedrijf verwacht jaarlijkse pre-taks kostensynergiën van $365 miljoen.
  • Safe Haven: Goud is van nature schaars en duurzaam (oxideert niet) en kan in vergelijking met munteenheden niet zomaar bijgeprint worden. Vanwege deze schijnbare waardevastheid wordt goud in tijden van onzekerheid en algemene markturbulentie aanzien als veiligheidshaven waardoor de prijs ervan omhoog gaat. Een hogere goudprijs impliceert betere resultaten voor de goudmijnen. De huidige vraagtekens rond de manier waarop de globale economie zal herstellen van de COVID-19 pandemie zou de prijs van goud en andere edele metalen nog een tijdje kunnen ondersteunen. Ook een eventuele heropflakkering van het virus en/of het uitblijven van een vaccin zou ervoor kunnen zorgen dat de vraag naar goud als veiligheidshaven solide blijft.
  • Inflatiebescherming: Goud wordt doorgaans aanzien als een goede indekking tegen inflatie. Ondanks de korte termijn schok op de vraagzijde (gedreven door lockdowns en massawerkloosheid) nu eerder deflatoire effecten heeft, zouden de opgedreven monetaire versoepelingen vanwege de centrale banken op middellange en/of lange termijn het algemene prijsniveau mogelijks kunnen opdrijven. Een parallel verloop van de goudprijs en de inflatie zou de resultaten van Newmont aldus moeten ondersteunen. Dat gezegd zijnde blijkt het empirisch bewijs voor dit mechanisme echter niet geheel éénduidig. Zo zou de samenhang van de goudprijs en het algemene prijsniveau enkel standhouden op de zeer lange termijn, en laat het verband van zich afweten op de korte en middellange termijn waardoor het edele metaal geen betrouwbare indekking biedt. Het loutere geloof in de inflatiebeschermende eigenschappen van goud kan natuurlijk ook leiden tot een selffulfilling prophecy.

  Bedreigingen 

  • COVID-19: De pandemie heeft een significante invloed op de globale economie, wat ook voor Newmont voelbaar is in termen van bv. vertragingen in de waardeketen, het uitstellen van nieuwe projecten en het tijdelijk stilleggen van de productie in enkele mijnen. Het bedrijf is afhankelijk van de beslissingen die plaatselijke overheden nemen om de verspreiding van het virus te mitigeren. Een nieuwe opflakkering van het virus zou de operationele activiteiten van Newmont daarom terug kunnen impacteren.
  • Geografische risico’s: Enkele mijnen zijn gelegen in landen met hoger dan gemiddelde politieke en economische risico’s. Zo heeft Newmont bijvoorbeeld een participatie van 75% in een goudmijn in Suriname, waarbij de operationele activiteiten steunen op een akkoord met de plaatselijke overheid. Nu de oppositie de verkiezingen van 25 mei gewonnen lijkt te hebben bestaat het risico dat heronderhandelingen en taxatiewijzigingen zullen plaatsvinden. Ook in Ghana lijkt er wat te bewegen. Twee parlementsleden spanden tegen Newmont (e.a. goudmijnbedrijven) een rechtszaak aan waarin zij pleitten dat verschillende mijnbedrijven reeds activiteiten uitvoerden alvorens er een parlementaire ratificering was. Indien in het nadeel van Newmont beslist wordt zou dit een negatieve impact kunnen hebben op de activiteiten in het land. In Argentinië blijven de economische omstandigheden eveneens penibel. De inflatie bedroeg hier in 2019 ongeveer 54%, en stakingen vanwege arbeiders blijven in 2020 de mijnactiviteiten te verstoren.
  • Wetgeving: De activiteiten zijn ondergeschikt aan diverse nationale en internationale wetgeving en regulering, voornamelijk omtrent veiligheid, milieubescherming en corruptie. Deze regulering tendeert steeds meer restrictief te worden. Een inadequate nakoming van huidige en toekomstige wetgeving zou kunnen leiden tot sancties, boetes en/of imagoschade.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/06/2020 56.04 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.