Newmont Mining Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/12/2023
 • Koers opmaak studie: 40 USD
 • Huidige koers: 29.86 USD
 • Marktkapitalisatie: 46 miljard USD
 • Sector: Goud
 • Markt: New York
 • ISIN: US6516391066

Advies van de analist

 • US$ 40,00
 • US$ 60,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Newmont Corporation, opgericht in 1916, is een Amerikaans goudbedrijf met mijnen in de VS, Canada, Mexico, Argentinië, Australië, Peru, Ghana, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Het bedrijf ontgint naast goud ook zink, zilver, koper en lood. Newmont is het grootste goudmijnbedrijf ter wereld en is het enige goudbedrijf in de S&P 500. In 2019 nam Newmont het Canadese Goldcorp over voor $ 10 miljard. Het bedrijf heeft ongeveer 16.600 werknemers in dienst. In november 2023 rondde Newmont de overname van het Australische Newcrest af.

Newmont: geografisch verdeling geproduceerde ounces goud

  Bron: Newmont (2020)

  Conclusie

  Door de staking in Penasquito en tijdelijke problemen bij andere mijnen kwam de productie in het kwartaal lager uit dan verwacht. De lagere productie wordt wel gedeeltelijk gecompenseerd door de hogere goudprijzen. Nu de overname van Newcrest is afgerond, verbetert het profiel van Newmont verder. Indien de goudprijs op het huidige hoge niveau blijft, zou de winst bij Newmont in 2024 een grote sprong moeten maken. Aan de huidige koersen zit het aandeel nog net in de koopzone. 

  Newmont is een manier om in te spelen op een stijgende goudprijs, al moeten beleggers  wel onthouden dat er altijd bedrijfsspecifieke factoren zijn (o.a. kostenevoluties, geopolitieke risico's,...) die maken dat de evolutie van het aandeel op korte termijn sterk kan afwijken van de evolutie van de goudprijs. Newmont is dus een aandeel met een enigszins speculatief karakter voor beleggers met een hogere risicotolerantie. Aan de huidige koersen bevindt het aandeel zich na de koersdaling van de voorbije maanden opnieuw in de koopzone.  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E 
  Omzet 7,259,7411,5012,2211,9211,23
  Operationele winstmarge 10,9%37,6%24,4%10,3%19,8%21,8%
  Netto winstmarge 4,7%28,8%24,6%9,5%-12,9%
  Boekwaarde per aandeel 19,7826,5128,7627,8124,4124,45
  Winst per aandeel 0,643,823,521,39-0,581,61
  Koers/Winst 53111742-25
  Dividend 0,561,441,042,202,201,58
  Dividendrendement 1,66%3,31%1,74%3,55%4,56%3,95%
  Bron: Bloombergin USD

  Resultaten derde kwartaal 2023

  • De omzet daalde j-o-j met ongeveer 5% tot $ 2,5 miljard, voornamelijk door lagere volumes. 
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg j-o-j met ongeveer 10% tot $ 933 miljoen. 
  • Het nettoresultaat kwam uit op een winst van $  157 miljoen, een daling met 28% tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. 

  Positieve punten 

  • Goudprijs: De gerealiseerde goudprijs kwam in het derde kwartaal uit op $ 1920 per ounce, wat 13% hoger is tegenover het derde kwartaal van vorig jaar. 
  • Inflatiedruk neemt af: het management geeft aan dat de kosteninflatie verder aan het verbeteren is.
  • Overname Newcrest: de overname van Newcrest is begin november afgerond. De goudproductie van de nieuwe groep zou stijgen van 6 miljoen ounces naar 8,2 miljoen ounces, al zal Newmont kleinere niet-strategische mijnen waarschijnlijk verkopen, waardoor het definitieve cijfers lager zal uitkomen. De overname zou ook het aandeel van koper in de totale productie gevoelig verhogen, wat een van de doelstellingen van de overname is. Newmont ziet ook synergieën van $ 500 miljoen die het in de eerste 24 maanden na de overname wil realiseren. Aangezien de mijnen van Newcrest zich voornamelijk in 'veilige' landen als Australië, Canada en de VS bevinden, verbetert door de overname ook het risicoprofiel van het bedrijf. 
  • Free cashflow: de free cashflow kwam uit op $ 397, tegenover een negatieve $ 63 miljoen het jaar voordien. De betere free cashflow is vooral te danken aan een hogere operationele cashflow  van $ 1 miljard tegenover $ 466 miljoen het jaar voordien.
  • Balans: Newmont beschikt over een stevige balans. Door de overname van Newcrest stijgt de schuld wel met $ 2,7 miljard, waardoor de een ratio nettoschuld over EBITDA stijgt van 0,7x naar 1,1x. 
  • Het kwartaaldividend werd behouden op $ 0,40 per aandeel. 

  Negatieve punten 

  • AISC (All-in Sustaining Costs): De AISC lagen in het kwartaal ongeveer 12% hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar op $ 1426 per ounce. De stijging was te wijten aan de lagere productie in combinatie met hogere kosten.  Ter info: AISC is de afkorting van “All-in Sustaining Costs”, een non-GAAP maatstaf die in het leven werd geroepen om zicht te geven op de totale kosten die nodig zijn in de gehele levenscyclus van een mijn. Traditioneel werd er gekeken naar de “cash cost”, maar hierbij werd enkel rekening gehouden met de kosten gerelateerd aan het mijnen en verwerken van goud. De AISC houdt daarnaast bijvoorbeeld ook rekening met de kosten tijdens de exploratiefase en sluitingsfase van een mijn.
  • Mechanische problemen in Ahafo: bij de mijn in Ahafo werden bij een inspectie defecten vastgesteld aan een installatie. In afwachting van een vervanging van onderdelen draait de installatie aan lagere capaciteit (60%), waardoor er minder erts verwerkt kan worden en de goudproductie lager ligt. Newmont verwacht de nieuwe onderdelen in het tweede kwartaal van 2024 te kunnen installeren.
  • Verlaging guidance 2023: de verwachte productie voor 2023 wordt verlaagd naar 5,3 miljoen ounces (was 5,7 tot 6,3 miljoen), omwille van de staking in Penasquito, de mechanische problemen in Ahafo en de lagere productie in de jv.
  • Staking Penasquito: in de Mexicaanse mijn van Penasquito lag de productie sinds midden juni stil omdat er een dispuut was over de winstdeelname van de werknemers. Uiteindelijk werd begin oktober een akkoord bereikt en werd de productie daarna geleidelijk terug opgestart.
  • De goudproductie kwam uit op 1,29 miljoen ounces, een daling van 13% tegenover vorig jaar. De staking in Penasquito was hiervoor de belangrijkste reden, daarnaast was ook de productie in de mijnen uit de jv in Nevada, die Newmont niet zelf beheert, ook lager dan verwacht, en produceerde de mijn in Ahafo niet op volle capaciteit.

  SWOT

  Sterktes 

  • Geografische spreiding: Newmont heeft mijnen in 8 landen verspreid over 4 continenten. Meer dan 90% van deze landen hebben een rating in de A- en B-categorieën bij S&P, Moody’s en Fitch.
  • Stabiele pipeline: Het bedrijf kan voor minstens de komende 10 jaar een stabiele jaarlijkse productie waarborgen tussen de 6 en 7 miljoen ounces goud. Newmont beschikt over 94 miljoen ounce aan mijnbare goudreserves, de grootste reserve in de industrie. 87% van deze reserves bevinden zich in Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Daarnaast is er een GEO-reserve van 65 miljoen ounce. Ter info: GEO is de afkorting van “Gold Equivalent Ounces” en verwijst naar de bijproducten (zoals zilver, koper, zink en/of lood) die mee ontgint worden tijdens het mijnproces. GEO toont hoeveel deze bijproducten aan de totale goudproductie (in ounces) zouden toevoegen indien ze hypothetisch verkocht zouden worden om er nadien meteen goud mee te kopen. Jaarlijks zorgen deze GEO’s voor ongeveer $1,5 miljard aan extra omzet.
  • Hefboom op vrije kasstroom: Voor elke $100/ounce dat de goudprijs stijgt zou de vrije cashflow (volgens de berekeningen van het bedrijf zelf) stijgen met $400 miljoen. De hoge goudprijs op dit moment zou dus moeten zorgen voor een sterke stijging van de gerapporteerde vrije cashflow de komende kwartalen. Deze hefboom werkt natuurlijk ook in de andere richting. 

  Zwaktes 

  • Synergiekosten: De overname van Newcrest zou de komende jaren minstens $ 500 miljoen aan synergievoordelen moeten opleveren. Newmont heeft een goede track record op dit gebied, en bij de overname in 2019 van Goldcorp overtrof het bedrijf ruim haar eigen synergiedoelstellingen. 
  • Afhankelijkheid goudprijs: De resultaten zijn sterk afhankelijk van de goudprijs, alsook van de prijzen van zilver, koper, zink en lood. Een substantiële en/of aanhoudende daling van deze prijzen zullen aldus doorwegen op de omzet, nettowinst en vrije kasstroom van het bedrijf. Verder is het zo dat deze prijzen beïnvloed worden door een veelvuldigheid van externe factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in het monetair beleid van centrale banken, inflatieverwachtingen, de sterkte van de Amerikaanse dollar, verhoogde import- en export taxatie,…

  Opportuniteiten 

  • Marktconsolidatie: De hogere vrije cashflow vanwege de hogere goudprijs kan aangewend worden voor verdere overnames en expansie. Tegelijk is het wel zo dat de verhoogde goudprijs de prijzen voor M&A opdrijft, wat zou kunnen wegen op de toekomstige groei. 
  • Safe Haven: Goud is van nature schaars en duurzaam (oxideert niet) en kan in vergelijking met munteenheden niet zomaar bijgeprint worden. Vanwege deze schijnbare waardevastheid wordt goud in tijden van onzekerheid en algemene markturbulentie aanzien als veiligheidshaven waardoor de prijs ervan omhoog gaat. Een hogere goudprijs impliceert betere resultaten voor de goudmijnen. De huidige vraagtekens rond de manier waarop de globale economie zal herstellen van de COVID-19 pandemie zou de prijs van goud en andere edele metalen nog een tijdje kunnen ondersteunen. Ook een eventuele heropflakkering van het virus en/of het uitblijven van een vaccin zou ervoor kunnen zorgen dat de vraag naar goud als veiligheidshaven solide blijft.
  • Inflatiebescherming: Goud wordt doorgaans aanzien als een goede indekking tegen inflatie. Ondanks de korte termijn schok op de vraagzijde (gedreven door lockdowns en massawerkloosheid) nu eerder deflatoire effecten heeft, zouden de opgedreven monetaire versoepelingen vanwege de centrale banken op middellange en/of lange termijn het algemene prijsniveau mogelijks kunnen opdrijven. Een parallel verloop van de goudprijs en de inflatie zou de resultaten van Newmont aldus moeten ondersteunen. Dat gezegd zijnde blijkt het empirisch bewijs voor dit mechanisme echter niet geheel éénduidig. Zo zou de samenhang van de goudprijs en het algemene prijsniveau enkel standhouden op de zeer lange termijn, en laat het verband van zich afweten op de korte en middellange termijn waardoor het edele metaal geen betrouwbare indekking biedt. Het loutere geloof in de inflatiebeschermende eigenschappen van goud kan natuurlijk ook leiden tot een selffulfilling prophecy.

  Bedreigingen 

  • Geografische risico’s: Enkele mijnen zijn gelegen in landen met hoger dan gemiddelde politieke en economische risico’s. Zo heeft Newmont bijvoorbeeld een participatie van 75% in een goudmijn in Suriname, waarbij de operationele activiteiten steunen op een akkoord met de plaatselijke overheid. Nu de oppositie de verkiezingen van 25 mei gewonnen lijkt te hebben bestaat het risico dat heronderhandelingen en taxatiewijzigingen zullen plaatsvinden. Ook in Ghana lijkt er wat te bewegen. Twee parlementsleden spanden tegen Newmont (e.a. goudmijnbedrijven) een rechtszaak aan waarin zij pleitten dat verschillende mijnbedrijven reeds activiteiten uitvoerden alvorens er een parlementaire ratificering was. Indien in het nadeel van Newmont beslist wordt zou dit een negatieve impact kunnen hebben op de activiteiten in het land. In Argentinië blijven de economische omstandigheden eveneens penibel. 
  • Wetgeving: De activiteiten zijn ondergeschikt aan diverse nationale en internationale wetgeving en regulering, voornamelijk omtrent veiligheid, milieubescherming en corruptie. Deze regulering tendeert steeds meer restrictief te worden. Een inadequate nakoming van huidige en toekomstige wetgeving zou kunnen leiden tot sancties, boetes en/of imagoschade.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  12/06/2020 56.04 USD Houden
  03/10/2023 35.54 USD Kopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.