Newmont Mining Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/05/2024
 • Koers opmaak studie: 43.19 USD
 • Huidige koers: 47.07 USD
 • Marktkapitalisatie: 50 miljard USD
 • Secteur: Or
 • Markt: New York
 • ISIN: US6516391066

Conseil de l'analyste

 • 40,00 $US
 • 60,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Newmont Corporation, opgericht in 1916, is een Amerikaans goudbedrijf met mijnen in de VS, Canada, Mexico, Argentinië, Australië, Peru, Ghana, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Het bedrijf ontgint naast goud ook zink, zilver, koper en lood. Newmont is het grootste goudmijnbedrijf ter wereld en is het enige goudbedrijf in de S&P 500. In 2019 nam Newmont het Canadese Goldcorp over voor $ 10 miljard. Het bedrijf heeft ongeveer 16.600 werknemers in dienst. In november 2023 rondde Newmont de overname van het Australische Newcrest af.

Newmont: geografisch verdeling geproduceerde ounces goud

  Source: Newmont (2020)

  Conclusie

  De resultaten van Newmont waren beter dan verwacht. De stroomlijning van de portefeuille woog wel nog flink op de nettowinst maar na de geplande afslanking zal Newmont een erg solide bedrijf worden met hoofdzakelijk topmijnen in portefeuille. Een eventuele verdere stijging van de goudprijs zou zeer lucratief zijn voor Newmont.

  Newmont is een manier om in te spelen op een stijgende goudprijs, al moeten beleggers wel onthouden dat er altijd bedrijfsspecifieke factoren zijn (o.a. kostenevoluties, geopolitieke risico's,...) die maken dat de evolutie van het aandeel op korte termijn sterk kan afwijken van de evolutie van de goudprijs. Newmont is dus een aandeel met een enigszins speculatief karakter voor beleggers met een hogere risicotolerantie. Aan de huidige koersen mag Newmont behouden blijven.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024E 
  Omzet 9,7411,5012,2211,9211,8116,77
  Operationele winstmarge 37,6%24,4%10,3%19,8%16,5%24,0%
  Netto winstmarge 28,8%24,6%9,5%-10,9%14,2%
  Boekwaarde per aandeel 26,5128,7627,8124,4125,2026,90
  Winst per aandeel 3,823,521,39-0,581,492,45
  Koers/Winst 111742-2717,6
  Dividend 1,441,042,202,201,601,00
  Dividendrendement 3,31%1,74%3,55%4,56%3,96%2,32%
  Bron: Bloombergin USD

  Resultaten eerste kwartaal 2024

  • De omzet steeg met 50,2% tot $ 4,0 miljard, vooral dankzij de overname van Newcrest. 
  • De nettowinst daalde 51,6% tot $ 170 miljoen.

  Positieve punten 

  • De resultaten van Newmont kwamen boven de verwachtingen uit.
  • De goudproductie in het eerste kwartaal lag hoger dan verwacht (1,68 miljoen ounce).
  • Goudprijs: De gerealiseerde goudprijs kwam in het eerste kwartaal van 2024 uit op $ 2090 per ounce, wat 9,7% hoger is dan in het vergelijkbare kwartaal in 2023. 
  • ​​​​​​​Overname Newcrest: de overname van Newcrest werd begin november 2023 afgerond. Newmont heeft besloten om 6 kleinere mijnen (met hogere kosten) te gaan verkopen en schat dat dit $ 2 miljard zal opleveren. Newmont wil zich in de toekomst concentreren op "Tier 1"-mijnen, dit zijn mijnen met een verwachte levensduur van minstens 10 jaar, een jaarlijkse productie van minstens 500.000 ounces en een beter dan gemiddeld kostenprofiel. Daarnaast herbevestigde Newmont eerder de verwachting dat de overname in 2024-2025 minstens $ 500 miljoen aan synergieën zal opleveren.
  • De outlook voor 2024 werd bevestigd : het bedrijf verwacht een goudproductie van 6,9 miljoen ounces, bestaande uit 5,6 miljoen van de Tier 1-mijnen en 1,3 miljoen van de niet-kernactiviteiten die verkocht zullen worden. Newmont verwacht dat de gemiddelde kosten per ounce (cash en all-in) in lijn zullen liggen met vorig jaar, met een AISC van ongeveer $ 1.400.
  • Kapitaalallocatie: de dividendpolitiek werd in 2023 aangepast. Newmont wil een vast dividend van $ 1 per aandeel uitkeren. Daarnaast werd een terugkoopprogramma eigen aandelen van $ 1 miljard aangekondigd eind 2023. In de toekomst zal dus meer geld besteed worden aan de inkoop van eigen aandelen, wat belastingvriendelijker is voor beleggers.

  Negatieve punten 

  • De daling van de nettowinst was te wijten aan de afboekingen op verschillende activa (kleinere mijnen) en projecten die thans worden beschouwd als "te verkopen". De activiteiten van Newmont worden dus verder "gestroomlijnd".
  • Goudproductie: de goudproductie steeg met 32% tot 1,68 miljoen ounces met dank aan de overname van Newcrest. T.o.v. het vierde kwartaal was er echter een daling van 3,4%. 
  • AISC (All-in Sustaining Costs): De AISC lagen ongeveer 4,6% hoger dan het jaar voordien op $ 1.439 per ounce. Positief evenwel is dat de kosteninflatie aan het luwen is.  Ter info: AISC is de afkorting van “All-in Sustaining Costs”, een non-GAAP maatstaf die in het leven werd geroepen om zicht te geven op de totale kosten die nodig zijn in de gehele levenscyclus van een mijn. Traditioneel werd er gekeken naar de “cash cost”, maar hierbij werd enkel rekening gehouden met de kosten gerelateerd aan het mijnen en verwerken van goud. De AISC houdt daarnaast bijvoorbeeld ook rekening met de kosten tijdens de exploratiefase en sluitingsfase van een mijn.
  • Mechanische problemen in Ahafo: bij de mijn in Ahafo werden bij een inspectie defecten vastgesteld aan een installatie. In afwachting van een vervanging van onderdelen draait de installatie aan lagere capaciteit (60%), waardoor er minder erts verwerkt kan worden en de goudproductie lager ligt. Newmont verwacht de nieuwe onderdelen in het tweede kwartaal van 2024 te kunnen installeren. Hierdoor zal de productie in Ahafo ook dit jaar nog geïmpacteerd zijn.

  Opmerkingen :

  • De nettowinst in 2023 werd negatief beïnvloed door een waardevermindering van $ 1,9 miljard op sommige activa en een eenmalige kost van $ 427 miljoen voor de overname en integratie van Newcrest.

  SWOT

  Sterktes 

  • Geografische spreiding: Newmont heeft mijnen in 8 landen verspreid over 4 continenten. Meer dan 90% van deze landen hebben een rating in de A- en B-categorieën bij S&P, Moody’s en Fitch.
  • Stabiele pipeline: Het bedrijf kan voor minstens de komende 10 jaar een stabiele jaarlijkse productie waarborgen tussen de 6 en 7 miljoen ounces goud. Newmont beschikt over 94 miljoen ounce aan mijnbare goudreserves, de grootste reserve in de industrie. 87% van deze reserves bevinden zich in Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Daarnaast is er een GEO-reserve van 65 miljoen ounce. Ter info: GEO is de afkorting van “Gold Equivalent Ounces” en verwijst naar de bijproducten (zoals zilver, koper, zink en/of lood) die mee ontgind worden tijdens het mijnproces. GEO toont hoeveel deze bijproducten aan de totale goudproductie (in ounces) zouden toevoegen indien ze hypothetisch verkocht zouden worden om er nadien meteen goud mee te kopen. Jaarlijks zorgen deze GEO’s voor ongeveer $1,5 miljard aan extra omzet.
  • Hefboom op vrije kasstroom: Voor elke $100/ounce dat de goudprijs stijgt zou de vrije cashflow (volgens de berekeningen van het bedrijf zelf) stijgen met $400 miljoen. De hoge goudprijs op dit moment zou dus moeten zorgen voor een sterke stijging van de gerapporteerde vrije cashflow de komende kwartalen. Deze hefboom werkt natuurlijk ook in de andere richting. 

  Zwaktes 

  • Synergiekosten: De overname van Newcrest zou de komende jaren minstens $ 500 miljoen aan synergievoordelen moeten opleveren. Newmont heeft een goede track record op dit gebied, en bij de overname in 2019 van Goldcorp overtrof het bedrijf ruim haar eigen synergiedoelstellingen. 
  • Afhankelijkheid goudprijs: De resultaten zijn sterk afhankelijk van de goudprijs, alsook van de prijzen van zilver, koper, zink en lood. Een substantiële en/of aanhoudende daling van deze prijzen zullen aldus doorwegen op de omzet, nettowinst en vrije kasstroom van het bedrijf. Verder is het zo dat deze prijzen beïnvloed worden door een veelvuldigheid van externe factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in het monetair beleid van centrale banken, inflatieverwachtingen, de sterkte van de Amerikaanse dollar, verhoogde import- en export taxatie,…

  Opportuniteiten 

  • Marktconsolidatie: De hogere vrije cashflow vanwege de hogere goudprijs kan aangewend worden voor verdere overnames en expansie. Tegelijk is het wel zo dat de verhoogde goudprijs de prijzen voor M&A opdrijft, wat zou kunnen wegen op de toekomstige groei. 
  • Safe Haven: Goud is van nature schaars en duurzaam (oxideert niet) en kan in vergelijking met munteenheden niet zomaar bijgeprint worden. Vanwege deze schijnbare waardevastheid wordt goud in tijden van onzekerheid en algemene markturbulentie aanzien als veiligheidshaven waardoor de prijs ervan omhoog gaat. Een hogere goudprijs impliceert betere resultaten voor de goudmijnen. De huidige vraagtekens rond de manier waarop de globale economie zal herstellen van de COVID-19 pandemie zou de prijs van goud en andere edele metalen nog een tijdje kunnen ondersteunen. Ook een eventuele heropflakkering van het virus en/of het uitblijven van een vaccin zou ervoor kunnen zorgen dat de vraag naar goud als veiligheidshaven solide blijft.
  • Inflatiebescherming: Goud wordt doorgaans aanzien als een goede indekking tegen inflatie. Een parallel verloop van de goudprijs en de inflatie zou de resultaten van Newmont aldus moeten ondersteunen. Dat gezegd zijnde blijkt het empirisch bewijs voor dit mechanisme echter niet geheel éénduidig. Zo zou de samenhang van de goudprijs en het algemene prijsniveau enkel standhouden op de zeer lange termijn, en laat het verband van zich afweten op de korte en middellange termijn waardoor het edele metaal geen betrouwbare indekking biedt. Het loutere geloof in de inflatiebeschermende eigenschappen van goud kan natuurlijk ook leiden tot een selffulfilling prophecy.

  Bedreigingen 

  • Geografische risico’s: Enkele mijnen zijn gelegen in landen met hoger dan gemiddelde politieke en economische risico’s. 
  • Wetgeving: De activiteiten zijn ondergeschikt aan diverse nationale en internationale wetgeving en regulering, voornamelijk omtrent veiligheid, milieubescherming en corruptie. Deze regulering tendeert steeds meer restrictief te worden. Een inadequate nakoming van huidige en toekomstige wetgeving zou kunnen leiden tot sancties, boetes en/of imagoschade.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/06/2020 56.04 USD Houden
  03/10/2023 35.54 USD Kopen
  09/04/2024 40.6 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.