Newmont Mining Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/10/2023
 • Koers opmaak studie: 35.54 USD
 • Huidige koers: 41.2 USD
 • Marktkapitalisatie: 28 miljard USD
 • Secteur: Or
 • Markt: New York
 • ISIN: US6516391066

Conseil de l'analyste

 • 36,00 $US
 • 60,00 $US

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Newmont Corporation, opgericht in 1916, is een Amerikaans goudbedrijf met mijnen in de VS, Canada, Mexico, Argentinië, Australië, Peru, Ghana, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Het bedrijf ontgint naast goud ook zink, zilver, koper en lood. Newmont is het grootste goudmijnbedrijf ter wereld en is het enige goudbedrijf in de S&P 500. In 2019 nam Newmont het Canadese Goldcorp over voor $ 10 miljard. Het bedrijf heeft ongeveer 16.600 werknemers in dienst.

Newmont: geografisch verdeling geproduceerde ounces goud

  Source: Newmont (2020)

  Conclusie

  Newmont haalde in het tweede kwartaal een productie die wat lager lag dan verwacht door enkele tijdelijke tegenvallers. De winstmarges kwamen lager uit dan vorig jaar door de lagere volumes en de toegenomen kostendruk. Newmont verwacht, zoals eerder aangegeven, wel een duidelijk betere tweede jaarhelft. Verbeterende resultaten en het sluiten van de overnamedeal met Newcrest zouden dan ook positieve triggers kunnen zijn voor het aandeel in de komende kwartalen. Aan de huidige koersen noteert het aandeel aan 18 maal de verwachte winst van 2023, maar de stijgende productie en de overname van Newcrest zouden de winst in 2024 een grote boost kunnen geven. 

  Newmont is een manier om in te spelen op een stijgende goudprijs, al moeten beleggers  wel onthouden dat er altijd bedrijfsspecifieke factoren zijn (o.a. kostenevoluties, geopolitieke risico's,...) die maken dat de evolutie van het aandeel op korte termijn sterk kan afwijken van de evolutie van de goudprijs. Newmont is dus een aandeel met een enigszins speculatief karakter voor beleggers met een hogere risicotolerantie. Aan de huidige koersen bevindt het aandeel zich na de koersdaling van de voorbije maanden opnieuw in de koopzone.  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E 
  Omzet 7,259,7411,5012,2211,9211,78
  Operationele winstmarge 10,9%37,6%24,4%10,3%19,8%21,8%
  Netto winstmarge 4,7%28,8%24,6%9,5%-12,9%
  Boekwaarde per aandeel 19,7826,5128,7627,8124,4124,45
  Winst per aandeel 0,643,823,521,39-0,582,02
  Koers/Winst 53111742-18
  Dividend 0,561,441,042,202,201,63
  Dividendrendement 1,66%3,31%1,74%3,55%4,56%4,58%
  Bron: Bloombergin USD

  Resultaten tweede kwartaal 2023

  • De omzet daalde j-o-j met ongeveer 12% tot $ 2,7 miljard, voornamelijk door lagere volumes. 
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) daalde j-o-j met ongeveer 21% tot $ 910 miljoen. De daling werd voornamelijk gedreven door hogere inputkosten (energie, materialen, arbeid,…) en de lagere volumes.
  • Het nettoresultaat kwam uit op een winst van $  266 miljoen, een daling met 27% tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. 

  Positieve punten 

  • Goudprijs: De gerealiseerde goudprijs kwam in het eerste kwartaal uit op $ 1965 per ounce, wat 7% hoger is tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar. 
  • Inflatiedruk neemt af: het management geeft aan dat de kosteninflatie stilaan aan het verbeteren is: ze verwachten dat de arbeidskosten ongeveer stabiel zullen blijven in de tweede jaarhelft en ook de kosten van verbruiksgoederen zijn nu opnieuw aan het dalen. Enkel de energieprijzen blijven mogelijk wat volatieler.
  • Overname Newcrest: Newmont heeft een akkoord bereikt voor de overname van Newcrest en ook de autoriteiten in alle landen hebben de deal goedgekeurd. De transactie zou in november moeten worden afgerond.De overname vindt plaats via een bod in aandelen. De goudproductie van de nieuwe groep zou stijgen van 6 miljoen ounces naar 8,2 miljoen ounces, al zal Newmont kleinere niet-strategische mijnen waarschijnlijk verkopen, waardoor het definitieve cijfers lager zal uitkomen. De overname zou ook het aandeel van koper in de totale productie gevoelig verhogen, wat een van de doelstellingen van de overname is. Newmont ziet ook synergieën van $ 500 miljoen die het in de eerste 24 maanden na de overname wil realiseren. Aangezien de mijnen van Newcrest zich voornamelijk in 'veilige' landen als Australië, Canada en de VS bevinden, verbetert door de overname ook het risicoprofiel van het bedrijf. 
  • Balans: Newmont beschikt over een stevige balans met een ratio nettoschuld over EBITDA van 0,7x. Het bedrijf beschikt daarnaast over ongeveer $ 2,8 miljard aan cash. Er moeten tevens geen schulden terugbetaald worden tot 2029.
  • Het kwartaaldividend werd behouden op $ 0,40 per aandeel. Het bedrijf voorziet een dividendpolitiek waarbij het jaarlijkse dividend wordt opgebouwd uit een basisdividend van $ 1 dollar per aandeel bij een goudprijs van minstens $ 1200 en daarbovenop een bijkomende uitkering van 40% tot 60% van de incrementele vrije kasstroom die gegenereerd wordt bij een goudprijs boven $1200 (te tellen in incrementen van $ 300). Het bedrijf kijkt naar zowel de historische als de geprojecteerde goudprijs om het dividend te bepalen. Voor 2023 mikt  Newmont op een dividend van $ 1,4 - 1,8 per aandeel gebaseerd op een verwachte gemiddelde goudprijs van $ 1.700. 
  • Herbevestiging guidance 2023: Newmont herbevestigt haar verwachting voor een productie van  5,7 tot 6,3 miljoen ounces voor 2023, waarvan  ruim de helft in de tweede jaarhelft zou geproduceerd worden.

  Negatieve punten 

  • AISC (All-in Sustaining Costs): De AISC lagen in het kwartaal ongeveer 23% hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar op $ 1472 per ounce. De stijging was te wijten aan de lagere productie in combinatie met hogere kosten ten gevolge van de hoge inflatie van het voorbije jaar.  Ter info: AISC is de afkorting van “All-in Sustaining Costs”, een non-GAAP maatstaf die in het leven werd geroepen om zicht te geven op de totale kosten die nodig zijn in de gehele levenscyclus van een mijn. Traditioneel werd er gekeken naar de “cash cost”, maar hierbij werd enkel rekening gehouden met de kosten gerelateerd aan het mijnen en verwerken van goud. De AISC houdt daarnaast bijvoorbeeld ook rekening met de kosten tijdens de exploratiefase en sluitingsfase van een mijn.
  • De goudproductie kwam uit op 1,2 miljoen ounces, een daling van 17% tegenover vorig jaar. De productie komt uit op 21% van de verwachte jaarproductie. Newmont had bij de jaarresultaten al aangegeven dat de productie dit jaar in de eerste jaarhelft wat lager zou liggen, maar dat dit in de tweede jaarhelft ingehaald zou worden. De productiecijfers lagen wel nog wat lager dan verwacht omwille van enkele onverwachte tegenvallers: zo was er de staking in Penasquito (zie hieronder), lag de mijn Eléonore in Canada een aantal weken stil door de hevige bosbranden in de streek, en lag de mijn in Argentinië ook twee weken stil voor aanpassingen om de veiligheid te verbeteren.
  • Staking Penasquito: in de Mexicaanse mijn van Penasquito ligt de productie sinds midden juni stil omdat er een dispuut is over de winstdeelname van de werknemers. Na een lange staking lijkt nu toch een oplossing nabij, arbeiders stemmen deze week over een compromisvoorstel van Newmont, dat een einde zou kunnen maken aan de staking.

  SWOT

  Sterktes 

  • Geografische spreiding: Newmont heeft mijnen in 8 landen verspreid over 4 continenten. Meer dan 90% van deze landen hebben een rating in de A- en B-categorieën bij S&P, Moody’s en Fitch.
  • Stabiele pipeline: Het bedrijf kan voor minstens de komende 10 jaar een stabiele jaarlijkse productie waarborgen tussen de 6 en 7 miljoen ounces goud. Newmont beschikt over 94 miljoen ounce aan mijnbare goudreserves, de grootste reserve in de industrie. 87% van deze reserves bevinden zich in Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Daarnaast is er een GEO-reserve van 65 miljoen ounce. Ter info: GEO is de afkorting van “Gold Equivalent Ounces” en verwijst naar de bijproducten (zoals zilver, koper, zink en/of lood) die mee ontgint worden tijdens het mijnproces. GEO toont hoeveel deze bijproducten aan de totale goudproductie (in ounces) zouden toevoegen indien ze hypothetisch verkocht zouden worden om er nadien meteen goud mee te kopen. Jaarlijks zorgen deze GEO’s voor ongeveer $1,5 miljard aan extra omzet.
  • Hefboom op vrije kasstroom: Voor elke $100/ounce dat de goudprijs stijgt zou de vrije cashflow (volgens de berekeningen van het bedrijf zelf) stijgen met $400 miljoen. De hoge goudprijs op dit moment zou dus moeten zorgen voor een sterke stijging van de gerapporteerde vrije cashflow de komende kwartalen. Deze hefboom werkt natuurlijk ook in de andere richting.
  • Sterke balansstructuur: Newmont heeft een rigide balans met een solvabiliteitsgraad van 57%, een ratio netto schuld over aangepaste EBITDA van 0,7x en een ratio EBITDA over interestlasten van 20. Daarnaast beschikt het bedrijf over een liquiditeitspositie van $6,6 miljard bestaande uit $3,7 miljard cash & equivalenten en $2,9 miljard aan opneembare kredietfaciliteiten.
  • Focus op kostendiscipline en efficiëntie: Het bedrijf verwacht de AISC te kunnen verlagen tot $800-$900 per ounce tegen 2023. Ter info: AISC is de afkorting van “All-in Sustaining Costs”, een non-GAAP maatstaf die in het leven werd geroepen om zicht te geven op de totale kosten die nodig zijn in de gehele levenscyclus van een mijn. Traditioneel werd er gekeken naar de “cash cost”, maar hierin vervat zaten enkel kosten gerelateerd aan het mijnen en verwerken van goud. De AISC houdt bv. ook rekening met de kosten tijdens de exploratiefase en sluitingsfase van een mijn.  

  Zwaktes 

  • Synergiekosten: Het management verwacht dat het nog 2 à 3 jaar zal duren alvorens de mijnen van het overgenomen Goldcorp zullen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van het bedrijf. Zo stelde CEO Tom Palmer dat Goldcorp onvoldoende kwalitatief werk leverde in termen van exploratie en ontwikkeling, en verwees daarmee naar een brand in april van vorig jaar en stakingen in Mexico. De integratiekosten kunnen dus nog een tijdje wegen op de resultaten. Verder lijkt de integratie wel op schema en werd reeds 40% van de verwachte kostensynergieën gerealiseerd.
  • Afhankelijkheid goudprijs: De resultaten zijn sterk afhankelijk van de goudprijs, alsook van de prijzen van zilver, koper, zink en lood. Een substantiële en/of aanhoudende daling van deze prijzen zullen aldus doorwegen op de omzet, nettowinst en vrije kasstroom van het bedrijf. Verder is het zo dat deze prijzen beïnvloed worden door een veelvuldigheid van externe factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in het monetair beleid van centrale banken, inflatieverwachtingen, de sterkte van de Amerikaanse dollar, verhoogde import- en export taxatie,…

  Opportuniteiten 

  • Marktconsolidatie: De hogere vrije cashflow vanwege de hogere goudprijs kan aangewend worden voor verdere overnames en expansie. Tegelijk is het wel zo dat de verhoogde goudprijs de prijzen voor M&A opdrijft, wat zou kunnen wegen op de toekomstige groei. Newmont heeft in 2019 nog wel een giga-deal kunnen afsluiten met de overname van Goldcorp voor $10 miljard. Het bedrijf verwacht jaarlijkse pre-taks kostensynergiën van $365 miljoen.
  • Safe Haven: Goud is van nature schaars en duurzaam (oxideert niet) en kan in vergelijking met munteenheden niet zomaar bijgeprint worden. Vanwege deze schijnbare waardevastheid wordt goud in tijden van onzekerheid en algemene markturbulentie aanzien als veiligheidshaven waardoor de prijs ervan omhoog gaat. Een hogere goudprijs impliceert betere resultaten voor de goudmijnen. De huidige vraagtekens rond de manier waarop de globale economie zal herstellen van de COVID-19 pandemie zou de prijs van goud en andere edele metalen nog een tijdje kunnen ondersteunen. Ook een eventuele heropflakkering van het virus en/of het uitblijven van een vaccin zou ervoor kunnen zorgen dat de vraag naar goud als veiligheidshaven solide blijft.
  • Inflatiebescherming: Goud wordt doorgaans aanzien als een goede indekking tegen inflatie. Ondanks de korte termijn schok op de vraagzijde (gedreven door lockdowns en massawerkloosheid) nu eerder deflatoire effecten heeft, zouden de opgedreven monetaire versoepelingen vanwege de centrale banken op middellange en/of lange termijn het algemene prijsniveau mogelijks kunnen opdrijven. Een parallel verloop van de goudprijs en de inflatie zou de resultaten van Newmont aldus moeten ondersteunen. Dat gezegd zijnde blijkt het empirisch bewijs voor dit mechanisme echter niet geheel éénduidig. Zo zou de samenhang van de goudprijs en het algemene prijsniveau enkel standhouden op de zeer lange termijn, en laat het verband van zich afweten op de korte en middellange termijn waardoor het edele metaal geen betrouwbare indekking biedt. Het loutere geloof in de inflatiebeschermende eigenschappen van goud kan natuurlijk ook leiden tot een selffulfilling prophecy.

  Bedreigingen 

  • COVID-19: De pandemie heeft een significante invloed op de globale economie, wat ook voor Newmont voelbaar is in termen van bv. vertragingen in de waardeketen, het uitstellen van nieuwe projecten en het tijdelijk stilleggen van de productie in enkele mijnen. Het bedrijf is afhankelijk van de beslissingen die plaatselijke overheden nemen om de verspreiding van het virus te mitigeren. Een nieuwe opflakkering van het virus zou de operationele activiteiten van Newmont daarom terug kunnen impacteren.
  • Geografische risico’s: Enkele mijnen zijn gelegen in landen met hoger dan gemiddelde politieke en economische risico’s. Zo heeft Newmont bijvoorbeeld een participatie van 75% in een goudmijn in Suriname, waarbij de operationele activiteiten steunen op een akkoord met de plaatselijke overheid. Nu de oppositie de verkiezingen van 25 mei gewonnen lijkt te hebben bestaat het risico dat heronderhandelingen en taxatiewijzigingen zullen plaatsvinden. Ook in Ghana lijkt er wat te bewegen. Twee parlementsleden spanden tegen Newmont (e.a. goudmijnbedrijven) een rechtszaak aan waarin zij pleitten dat verschillende mijnbedrijven reeds activiteiten uitvoerden alvorens er een parlementaire ratificering was. Indien in het nadeel van Newmont beslist wordt zou dit een negatieve impact kunnen hebben op de activiteiten in het land. In Argentinië blijven de economische omstandigheden eveneens penibel. De inflatie bedroeg hier in 2019 ongeveer 54%, en stakingen vanwege arbeiders blijven in 2020 de mijnactiviteiten te verstoren.
  • Wetgeving: De activiteiten zijn ondergeschikt aan diverse nationale en internationale wetgeving en regulering, voornamelijk omtrent veiligheid, milieubescherming en corruptie. Deze regulering tendeert steeds meer restrictief te worden. Een inadequate nakoming van huidige en toekomstige wetgeving zou kunnen leiden tot sancties, boetes en/of imagoschade.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/06/2020 56.04 USD Houden
  03/10/2023 35.54 USD Kopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.