Newmont Mining Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/03/2023
 • Koers opmaak studie: 48.21 USD
 • Huidige koers: 40.55 USD
 • Marktkapitalisatie: 38,2 miljard USD
 • Secteur: Or
 • Markt: New York
 • ISIN: US6516391066

Conseil de l'analyste

 • 38,00 $US
 • 60,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Newmont Corporation, opgericht in 1916, is een Amerikaans goudbedrijf met mijnen in de VS, Canada, Mexico, Argentinië, Australië, Peru, Ghana, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Het bedrijf ontgint naast goud ook zink, zilver, koper en lood. Newmont is het grootste goudmijnbedrijf ter wereld en is het enige goudbedrijf in de S&P 500. In 2019 nam Newmont het Canadese Goldcorp over voor $ 10 miljard. Het bedrijf heeft ongeveer 16.600 werknemers in dienst.

Newmont: geografisch verdeling geproduceerde ounces goud

  Source: Newmont (2020)

  Conclusie

  Newmont kon het voorbije jaar de productie op peil houden, maar kosteninflatie en COVID hadden een duidelijke impact op de winstgevendheid. Voor 2023 verwacht het bedrijf een stabiele productie en een afname van de inflatoire druk. Aan de huidige koersen noteert het aandeel aan 22 maal de verwachte winst van 2023. Deze winstverwachting gaat wel uit van een gemiddelde goudprijs van $ 1.700  en in de eerste maanden van 2023 bevindt de goudprijs zich voorlopig duidelijk boven dit niveau, waardoor de winstverwachtingen mogelijk opwaarts bijgesteld moeten worden indien de goudprijs dit niveau aanhoudt. Newmont is een manier om in te spelen op een stijgende goudprijs, al moeten beleggers  wel onthouden dat er altijd bedrijfsspecifieke factoren zijn (o.a. kostenevoluties, geopolitieke risico's,...) die maken dat de evolutie van het aandeel op korte termijn sterk kan afwijken van de evolutie van de goudprijs. Newmont is dus een aandeel met een enigszins speculatief karakter voor beleggers met een hogere risicotolerantie. Aan de huidige koersen bevindt het aandeel zich in de 'houden'-zone.  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
  Omzet 7,387,259,7411,5012,2211,92
  Operationele winstmarge 17,1%10,9%37,6%24,4%10,3%19,8%
  Netto winstmarge -1,5%4,7%28,8%24,6%9,5%-
  Boekwaarde per aandeel 19,8019,7826,5128,7627,8124,41
  Winst per aandeel -0,210,643,823,521,39-0,58
  Koers/Winst -53111742-
  Dividend 0,250,561,441,042,202,20
  Dividendrendement 0,68%1,66%3,31%1,74%3,55%4,56%
  Bron: Bloombergin USD

  Resultaten boekjaar 2022

  • De omzet daalde j-o-j met ongeveer 2% tot $ 11,92 miljard. 
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (EBITDA) daalde j-o-j met ongeveer 24% tot $ 4,55 miljard. De daling werd voornamelijk gedreven door hogere inputkosten (energie, materialen, arbeid,…).
  • Het nettoresultaat kwam uit op een verlies van $ 429 miljoen, en werd voornamelijk veroorzaakt door $ 1,32 miljard aan waardeverminderingen op enkele mijnen. Deze waardeverminderingen werden voornamelijk veroorzaakt door het doorrekenen van de gevolgen van de hogere inflatie op de toekomstige kasstromen en door het verhogen van het landenrisico voor de mijn in Argentinië. De aangepaste nettowinst, die geen rekening houdt met deze waardeverminderingen daalde j-o-j met ongeveer 38% tot $ 1,47 miljard, ofwel tot $ 1,84 per (verwaterd) aandeel. 

  Positieve punten 

  • Goudprijs: De goudprijs is in het vierde kwartaal opnieuw beginnen stijgen waardoor de gemiddelde gerealiseerde goudprijs voor het hele jaar met $ 1.792 net hoger uitkwam dan de gerealiseerde prijs van $ 1.788 van 2021. In de eerste maanden van 2023 steeg de goudprijs voorlopig verder door tot $ 1.955. 
  • De goudproductie bleef relatief stabiel op 6 miljoen ounces ondanks de negatieve effecten van de pandemie op de productie. Voor 2023 verwacht Newmont een gelijkaardige productie tussen 5,7 miljoen en 6,3 miljoen ounces. in de periode 2024-2027 zou de productie opnieuw moeten geleidelijk stijgen door bijkomende mijnen die in productie zullen komen. 
  • Balans: Newmont beschikt over een balans met een solvabiliteit van 50,8%, een EBITDA die de interestlasten 20 keer dekt en een ratio nettoschuld over EBITDA van 0,5x. Het bedrijf beschikt daarnaast over ongeveer $ 2,9 miljard aan cash. Er moeten tevens geen schulden terugbetaald worden tot 2029.
  • Het kwartaaldividend werd verlaagd naar $ 0,40 per aandeel. Het bedrijf voorziet een dividendpolitiek waarbij het jaarlijkse dividend wordt opgebouwd uit een basisdividend van $ 1 dollar per aandeel bij een goudprijs van minstens $ 1200 en daarbovenop een bijkomende uitkering van 40% tot 60% van de incrementele vrije kasstroom die gegenereerd wordt bij een goudprijs boven $1200 (te tellen in incrementen van $ 300). Het bedrijf kijkt naar zowel de historische als de geprojecteerde goudprijs om het dividend te bepalen. Voor 2023 mikt  Newmont op een dividend van $ 1,4 - 1,8 per aandeel gebaseerd op een verwachte gemiddelde goudprijs van $ 1.700. In de eerste maanden van 2023 lag de goudprijs wel duidelijk boven dit  niveau, waardoor een verhoging mogelijk is als dit niveau aanhoudt.
  • Overnamedoelwit Newcrest: nadat een eerste bod op Australische sectorgenoot Newcrest afgewezen werd, stemde het bedrijf ermee in dat Newmont inzage krijgt in de financiële data van het bedrijf. Aangezien er ook geen tegenbod van rivalen is gekomen, stijgt de kans dat de overname bij een hoger bod kan lukken, en lijkt er weinig risico op een biedstrijd. Newcrest zou een mooie aanvulling zijn voor Newmont en het aandeel mijnen in minder risicovolle landen doen toenemen.

  Negatieve punten 

  • AISC (All-in Sustaining Costs): De AISC lagen in 2022 ongeveer 14% hoger dan in 2021 op $ 1211 per ounce. Ook Newmont ontsnapt niet aan de stijgende inputkosten (voornamelijk de hogere arbeidskosten) en het bedrijf stelt dat ondanks het geen directe blootstelling heeft aan Rusland en/of Oekraïne het conflict wel zorgt voor bijkomende kostendruk (aardgas, ammoniak,..).  Ter info: AISC is de afkorting van “All-in Sustaining Costs”, een non-GAAP maatstaf die in het leven werd geroepen om zicht te geven op de totale kosten die nodig zijn in de gehele levenscyclus van een mijn. Traditioneel werd er gekeken naar de “cash cost”, maar hierbij werd enkel rekening gehouden met de kosten gerelateerd aan het mijnen en verwerken van goud. De AISC houdt daarnaast bijvoorbeeld ook rekening met de kosten tijdens de exploratiefase en sluitingsfase van een mijn.
  • Vrije kasstroom: Newmont genereerde ongeveer $ 1,07 miljard aan vrije kasstroom, een daling van 59% jaar-over-jaar. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door een hoger werkkapitaal en hogere kapitaaluitgaven.
  • Projectvertragingen: Verschillende expansieprojecten lopen wat vertraging op vanwege de verstoorde supplychain. Het duurt immers langer vooraleer de nodige materialen geleverd worden. Twee projecten zullen daardoor niet in de eerste helft van 2025 starten, maar in de tweede jaarhelft. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Geografische spreiding: Newmont heeft mijnen in 8 landen verspreid over 4 continenten. Meer dan 90% van deze landen hebben een rating in de A- en B-categorieën bij S&P, Moody’s en Fitch.
  • Stabiele pipeline: Het bedrijf kan voor minstens de komende 10 jaar een stabiele jaarlijkse productie waarborgen tussen de 6 en 7 miljoen ounces goud. Newmont beschikt over 94 miljoen ounce aan mijnbare goudreserves, de grootste reserve in de industrie. 87% van deze reserves bevinden zich in Noord- en Zuid-Amerika en Australië. Daarnaast is er een GEO-reserve van 65 miljoen ounce. Ter info: GEO is de afkorting van “Gold Equivalent Ounces” en verwijst naar de bijproducten (zoals zilver, koper, zink en/of lood) die mee ontgint worden tijdens het mijnproces. GEO toont hoeveel deze bijproducten aan de totale goudproductie (in ounces) zouden toevoegen indien ze hypothetisch verkocht zouden worden om er nadien meteen goud mee te kopen. Jaarlijks zorgen deze GEO’s voor ongeveer $1,5 miljard aan extra omzet.
  • Hefboom op vrije kasstroom: Voor elke $100/ounce dat de goudprijs stijgt zou de vrije cashflow (volgens de berekeningen van het bedrijf zelf) stijgen met $400 miljoen. De hoge goudprijs op dit moment zou dus moeten zorgen voor een sterke stijging van de gerapporteerde vrije cashflow de komende kwartalen. Deze hefboom werkt natuurlijk ook in de andere richting.
  • Sterke balansstructuur: Newmont heeft een rigide balans met een solvabiliteitsgraad van 57%, een ratio netto schuld over aangepaste EBITDA van 0,7x en een ratio EBITDA over interestlasten van 20. Daarnaast beschikt het bedrijf over een liquiditeitspositie van $6,6 miljard bestaande uit $3,7 miljard cash & equivalenten en $2,9 miljard aan opneembare kredietfaciliteiten.
  • Focus op kostendiscipline en efficiëntie: Het bedrijf verwacht de AISC te kunnen verlagen tot $800-$900 per ounce tegen 2023. Ter info: AISC is de afkorting van “All-in Sustaining Costs”, een non-GAAP maatstaf die in het leven werd geroepen om zicht te geven op de totale kosten die nodig zijn in de gehele levenscyclus van een mijn. Traditioneel werd er gekeken naar de “cash cost”, maar hierin vervat zaten enkel kosten gerelateerd aan het mijnen en verwerken van goud. De AISC houdt bv. ook rekening met de kosten tijdens de exploratiefase en sluitingsfase van een mijn.  

  Zwaktes 

  • Synergiekosten: Het management verwacht dat het nog 2 à 3 jaar zal duren alvorens de mijnen van het overgenomen Goldcorp zullen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van het bedrijf. Zo stelde CEO Tom Palmer dat Goldcorp onvoldoende kwalitatief werk leverde in termen van exploratie en ontwikkeling, en verwees daarmee naar een brand in april van vorig jaar en stakingen in Mexico. De integratiekosten kunnen dus nog een tijdje wegen op de resultaten. Verder lijkt de integratie wel op schema en werd reeds 40% van de verwachte kostensynergiën gerealiseerd.
  • Afhankelijkheid goudprijs: De resultaten zijn sterk afhankelijk van de goudprijs, alsook van de prijzen van zilver, koper, zink en lood. Een substantiële en/of aanhoudende daling van deze prijzen zullen aldus doorwegen op de omzet, nettowinst en vrije kasstroom van het bedrijf. Verder is het zo dat deze prijzen beïnvloed worden door een veelvuldigheid van externe factoren die buiten de controle van het bedrijf liggen. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in het monetair beleid van centrale banken, inflatieverwachtingen, de sterkte van de Amerikaanse dollar, verhoogde import- en export taxatie,…

  Opportuniteiten 

  • Marktconsolidatie: De hogere vrije cashflow vanwege de hogere goudprijs kan aangewend worden voor verdere overnames en expansie. Tegelijk is het wel zo dat de verhoogde goudprijs de prijzen voor M&A opdrijft, wat zou kunnen wegen op de toekomstige groei. Newmont heeft in 2019 nog wel een giga-deal kunnen afsluiten met de overname van Goldcorp voor $10 miljard. Het bedrijf verwacht jaarlijkse pre-taks kostensynergiën van $365 miljoen.
  • Safe Haven: Goud is van nature schaars en duurzaam (oxideert niet) en kan in vergelijking met munteenheden niet zomaar bijgeprint worden. Vanwege deze schijnbare waardevastheid wordt goud in tijden van onzekerheid en algemene markturbulentie aanzien als veiligheidshaven waardoor de prijs ervan omhoog gaat. Een hogere goudprijs impliceert betere resultaten voor de goudmijnen. De huidige vraagtekens rond de manier waarop de globale economie zal herstellen van de COVID-19 pandemie zou de prijs van goud en andere edele metalen nog een tijdje kunnen ondersteunen. Ook een eventuele heropflakkering van het virus en/of het uitblijven van een vaccin zou ervoor kunnen zorgen dat de vraag naar goud als veiligheidshaven solide blijft.
  • Inflatiebescherming: Goud wordt doorgaans aanzien als een goede indekking tegen inflatie. Ondanks de korte termijn schok op de vraagzijde (gedreven door lockdowns en massawerkloosheid) nu eerder deflatoire effecten heeft, zouden de opgedreven monetaire versoepelingen vanwege de centrale banken op middellange en/of lange termijn het algemene prijsniveau mogelijks kunnen opdrijven. Een parallel verloop van de goudprijs en de inflatie zou de resultaten van Newmont aldus moeten ondersteunen. Dat gezegd zijnde blijkt het empirisch bewijs voor dit mechanisme echter niet geheel éénduidig. Zo zou de samenhang van de goudprijs en het algemene prijsniveau enkel standhouden op de zeer lange termijn, en laat het verband van zich afweten op de korte en middellange termijn waardoor het edele metaal geen betrouwbare indekking biedt. Het loutere geloof in de inflatiebeschermende eigenschappen van goud kan natuurlijk ook leiden tot een selffulfilling prophecy.

  Bedreigingen 

  • COVID-19: De pandemie heeft een significante invloed op de globale economie, wat ook voor Newmont voelbaar is in termen van bv. vertragingen in de waardeketen, het uitstellen van nieuwe projecten en het tijdelijk stilleggen van de productie in enkele mijnen. Het bedrijf is afhankelijk van de beslissingen die plaatselijke overheden nemen om de verspreiding van het virus te mitigeren. Een nieuwe opflakkering van het virus zou de operationele activiteiten van Newmont daarom terug kunnen impacteren.
  • Geografische risico’s: Enkele mijnen zijn gelegen in landen met hoger dan gemiddelde politieke en economische risico’s. Zo heeft Newmont bijvoorbeeld een participatie van 75% in een goudmijn in Suriname, waarbij de operationele activiteiten steunen op een akkoord met de plaatselijke overheid. Nu de oppositie de verkiezingen van 25 mei gewonnen lijkt te hebben bestaat het risico dat heronderhandelingen en taxatiewijzigingen zullen plaatsvinden. Ook in Ghana lijkt er wat te bewegen. Twee parlementsleden spanden tegen Newmont (e.a. goudmijnbedrijven) een rechtszaak aan waarin zij pleitten dat verschillende mijnbedrijven reeds activiteiten uitvoerden alvorens er een parlementaire ratificering was. Indien in het nadeel van Newmont beslist wordt zou dit een negatieve impact kunnen hebben op de activiteiten in het land. In Argentinië blijven de economische omstandigheden eveneens penibel. De inflatie bedroeg hier in 2019 ongeveer 54%, en stakingen vanwege arbeiders blijven in 2020 de mijnactiviteiten te verstoren.
  • Wetgeving: De activiteiten zijn ondergeschikt aan diverse nationale en internationale wetgeving en regulering, voornamelijk omtrent veiligheid, milieubescherming en corruptie. Deze regulering tendeert steeds meer restrictief te worden. Een inadequate nakoming van huidige en toekomstige wetgeving zou kunnen leiden tot sancties, boetes en/of imagoschade.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/06/2020 56.04 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.