Nestlé Analist: Willem de Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/10/2020
 • Koers opmaak studie: 106.88 CHF
 • Huidige koers: 101.02 CHF
 • Marktkapitalisatie: 308 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Zürich
 • ISIN: CH0038863350

Advies van de analist

 • CHF 88,00
 • CHF 132,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nestlé is het grootste voedingsbedrijf ter wereld en telt meer dan 275.000 werknemers. Het bedrijf produceert onder andere drank (Nestea, Nescafé, Nesquik,...), water, melkproducten en ijs, voeding (o.a. ontbijtgranen), bereide maaltijden (o.a. pizza), snoep en dierenvoeding. 

Nestlé : Omzetverdeling

Bron: Nestlé

Conclusie

Nestlé publiceerde in het derde kwartaal cijfers die boven de verwachtingen uitkwamen. Het bedrijf bleef wel relatief voorzichtig voor (de prognose van) het vierde kwartaal maar al bij al blijft Nestlé vrij goed "coronabestendig".  We handhaven dan ook onze 'houden'-opinie. 

Nieuws

Trading update derde kwartaal

 • Nestlé boekte een organische omzetgroei van 4,9% in het derde kwartaal, wat beter was dan verwacht. De groei was relatief breed gedragen over de productcategorieën en geografisch (behalve China).
 • De jaarprognose voor organische groei werd opgetrokken van "2% tot 3%" naar "3%", wat eveneens beter was dan verwacht.
 • Dat betekent wel dat Nestlé uitgaat van een organische groei van 2% in het vierde kwartaal, wat iets lager is dan verwacht.
 • E-commerce groeide 48% in de eerste negen maanden van het jaar en is nu goed voor 12% van de totale omzet.

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet89.92291.75092.86584.958
Operationele winst10.15613.75216.078
Winst7.15610.13512.60912.082
Boekwaarde per aandeel19,919,318,1
Winst per aandeel2,313,364,304,22
Koers-winstverhouding36,121,124,425,3
Dividend per aandeel2,352,452,702,74
Dividendrendement2,80%3,07%2,58%2,56%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2020

 • Nestlé zag de omzet met 9,5% dalen tot CHF 41,3miljard.
 • Het nettoresultaat steeg 18,3% tot CHF 5,88 miljard (stijging vnl. te danken aan de verkoop van een divisie). 

Positieve punten 

 • Zonder rekening te houden met acquisities en wisselkoersschommelingen steeg de omzet met 2,8% (organische groei). 
 • Nestlé kon daarmee betere cijfers voorleggen dan Unilever of Danone.
 • De CEO, Mark Schneider, is volop bezig de portefeuille te herschikken : een aantal ondermaats presterende fabrieken worden gesloten en er verdwijnen een aantal divisies (al dan niet door een verkoop). 
 • Het management mikt op een organische groei van 2% tot 3% in 2020, behoudens onverwacht negatieve impact van de coronacrisis.
 • Nestlé gaat meer aandacht besteden aan & investeren in de divisies en producten die meer kunnen groeien, alsook aan groeiregio's (o.a. Azië). 
 • Nestlé kijkt uit naar nieuwe (overname-)deals. Onbezonnen overnames lijken evenwel onwaarschijnlijk.  
 • De verkoop van de participatie van Nestlé in L'Oréal is een eis van aandeelhoudersactivist Dan Loeb (van hedge fund Third Point) die $ 3,5 miljard in Nestlé heeft geïnvesteerd. Het geld dat vrijkomt (ca 35 miljard euro) kan worden aangewend voor grote, zinvolle acquisities. Het management overweegt dit idee.

Negatieve punten 

 • Het positieve effect op de cijfers van het eerste kwartaal ten gevolge van het covid-gerelateerd hamstergedrag, vooral in Noord-Amerika en in mindere mate in Europa, milderde in het tweede kwartaal (slechts 1,3% organische groei).
 • De groeidoelstelling van "mid-single digit" (dus om en bij de 5% organische omzetgroei), werd een tijd geleden door het management verschoven van 2020 naar 2021-2022.
 • De ganse sector ondervindt moeilijkheden met de prijszetting : prijsverhogingen worden veel minder dan vroeger zomaar aanvaard door klanten.

Opm. :

 • In 2017 stond het nettoresultaatonder druk omdat een waardeverminderingsverlies werd geboekt van maar liefst CHF 3,4 miljard, hoofdzakelijk op de specialist voor huidverzorging Galderma. Galderma was een joint venture tussen Nestlé en L'Oréal (opgericht in 1981) maar werd volledig overgenomen door Nestlé in 2014.
 • In 2018 een meerwaarde geboekt van CHF 1,7 miljard, onder andere op de verkoop van een Amerikaanse afdeling (snoep & chocolode) en de verkoop van een verzekeringsafdeling (een onderdeel van een historische overname).
 • In 2019 werd een meerwaarde geboekt van CHF 3,6 miljard op de verkoop van Nestlé Skin Health (Galderma).
 • Zowel in 2018 als 2019 zorgde een voortgezette herstructurering voor waarderverminderingsverliezen (goodwill, immateriële vaste activa,...). SWOT

Sterktes

 • Nestlé heeft een grote portefeuille met zeer waardevolle merknamen..
 • Nestlé heeft ruim voldoende schaalgrootte zodat de kosten kunnen worden beperkt.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoeligheid lijkt over de jaren heen toe te nemen.
 • Moeilijk om prijzen te verhogen in een laaginflatoire omgeving.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder groeien in opkomende landen naarmate de welvaart daar stijgt.
 • Nieuwe producten kunnen de groei nieuw leven inblazen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie van andere merken.
 • Betalingsbereidheid van klanten voor premiummerken lijkt af te nemen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 76.65 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.