Nestlé Analist: Willem de Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/07/2019
 • Koers opmaak studie: 105.24 CHF
 • Huidige koers: 108.9 CHF
 • Marktkapitalisatie: 313 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Zürich
 • ISIN: CH0038863350

Advies van de analist

 • CHF 81,00
 • CHF 115,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nestlé is het grootste voedingsbedrijf ter wereld en telt meer dan 275.000 werknemers. Het bedrijf produceert onder andere drank (Nestea, Nescafé, Nesquik,...), water, melkproducten en ijs, voeding (o.a. ontbijtgranen), bereide maaltijden (o.a. pizza), snoep en dierenvoeding. 

Nestlé : Omzetverdeling

Bron: Nestlé

Conclusie

Nestlé kan na verschillende magere jaren eindelijk terug aanknopen met groei en de vooruitzichten blijven gunstig. Al bij al beschikt het bedrijf over een grote portefeuille met bijzonder sterke merknamen, al lijkt het economische plaatje wat te verslechteren en is het aandeel prijzig aan het worden : we handhaven onze 'houden'-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet89.78689.92291.75094.499
Operationele winst13.16310.15613.752
Winst8.5317.15610.13512.971
Boekwaarde per aandeel20,919,919,3
Winst per aandeel2,762,313,364,45
Koers-winstverhouding26,536,121,123,7
Dividend per aandeel2,32,352,452,70
Dividendrendement3,15%2,80%3,07%2,56%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2019

 • Nestlé zag de omzet in de eerste helft van 2019 met 3,5% toenemen tot CHF 45,6 miljard.
 • Het nettoresultaat daalde 14,6% tot CHF 4,97 miljard. 

Positieve punten 

 • De resultaten van Nestlé kwamen boven de verwachtingen uit.
 • Zonder rekening te houden met acquisities en wisselkoersschommelingen steeg de omzet met 3,6% (organische groei). 
 • De nieuwe CEO, Mark Schneider, is bereid om inefficiënties grondig aan te pakken : mogelijk worden een aantal ondermaats presterende fabrieken gesloten en verdwijnen zelfs een aantal divisies.
 • Nestlé gaat meer aandacht besteden aan & investeren in de divisies en producten die meer kunnen groeien, alsook aan groeiregio's (o.a. Azië). 
 • Nestlé kijkt uit naar nieuwe (overname-)deals. Onbezonnen overnames lijken evenwel onwaarschijnlijk.  
 • De verkoop van L'Oréal is trouwens een eis van aandeelhoudersactivist Dan Loeb die $ 3,5 miljard in Nestlé heeft geïnvesteerd. Het geld dat vrijkomt (om en bij de 29 miljard euro) kan worden aangewend voor grote, zinvolle acquisities. 

Negatieve punten 

 • Het management mikt voor 2019 op een organische groei van 3,5%, maar analisten hadden gerekend op  3,7 % groei.
 • Nestlé voelt in sommige regio's druk van de groeivertraging, onder andere in China.
 • De forse winststijging in 2018 is hoofdzakelijk te wijten aan uitzonderlijke factoren : in 2017 stond het nettoresultaatonder druk omdat een waardeverminderingsverlies werd geboekt van maar liefst CHF 3,4 miljard, hoofdzakelijk op de specialist voor huidverzorging Galderma. Galderma was een joint venture tussen Nestlé en L'Oréal (opgericht in 1981) maar werd volledig overgenomen door Nestlé in 2014. Anderzijds werd in 2018 een meerwaarde geboekt van CHF 1,7 miljard, onder andere op de verkoop van een Amerikaanse afdeling (snoep & chocolode) en de verkoop van een verzekeringsafdeling (een onderdeel van een historische overname).
 • De winstdaling in de eerste jaarhelft van 2019 heeft ook met deze uitzonderlijke factoren te zien.
 • De ganse sector ondervindt moeilijkheden met de prijszetting : prijsverhogingen worden veel minder dan vroeger zomaar aanvaard door klanten.

SWOT

Sterktes

 • Nestlé heeft een grote portefeuille met zeer waardevolle merknamen..
 • Nestlé heeft ruim voldoende schaalgrootte zodat de kosten kunnen worden beperkt.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoeligheid lijkt over de jaren heen toe te nemen.
 • Moeilijk om prijzen te verhogen in een laaginflatoire omgeving.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder groeien in opkomende landen naarmate de welvaart daar stijgt.
 • Nieuwe producten kunnen de groei nieuw leven inblazen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie van andere merken.
 • Betalingsbereidheid van klanten voor premiummerken lijkt af te nemen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 76.65 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.