Nestlé Analist: Willem de Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/08/2021
 • Koers opmaak studie: 113.56 CHF
 • Huidige koers: 113.44 CHF
 • Marktkapitalisatie: 320 miljard CHF
 • Sector: Voeding
 • Markt: Zürich
 • ISIN: CH0038863350

Advies van de analist

 • CHF 94,00
 • CHF 141,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nestlé is het grootste voedingsbedrijf ter wereld en telt meer dan 275.000 werknemers. Het bedrijf produceert onder andere drank (Nestea, Nescafé, Nesquik,...), water, melkproducten en ijs, voeding (o.a. ontbijtgranen), bereide maaltijden (o.a. pizza), snoep en dierenvoeding. 

Nestlé : Omzetverdeling

Bron: Nestlé

Conclusie

Nestlé publiceerde degelijke resultaten in de eerste jaarhelft van 2021. Na enkele jaren van erg zwakke groei zien we terug een versnelling in de groeicijfers, al stellen we vast dat prijsverhogingen pas met vertraging t.o.v. de kosteninflatie kunnen worden doorgevoerd. Tegen de huidige waardering handhaven we onze 'houden'-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet91.75092.86584.68185.701
Operationele winst13.75216.07814.79615.356
Winst10.13512.60912.23212.373
Boekwaarde per aandeel19,318,116,2
Winst per aandeel3,364,304,304,45
Koers-winstverhouding21,124,424,425,5
Dividend per aandeel2,452,702,752,84
Dividendrendement3,07%2,58%2,64%2,50%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2021

 • Nestlé zag de omzet met 1,5% toenemen tot CHF 41,9 miljard.
 • Het nettoresultaat steeg 1,1% tot CHF 5,95 miljard. 

Positieve punten 

 • Nestlé boekte een omzet die hoger lag dan de analistenverwachtingen.
 • Zonder rekening te houden met acquisities en wisselkoersschommelingen steeg de omzet met 8,1% (organische groei). De volumegroei bedroeg 6,8% en door prijsstijgingen kwam er nog eens 1,3% bij. Dat is een verbetering tegenover 2017 (+2,4%), 2018 (+3,0%), 2019 (+3,5%) en 2020 (+3,6%), toen de zwakste groeicijfers in maar liefst twintig jaar tijd werden neergezet. De groei was geografisch breed gedragen.
 • Nestlé kon daarmee betere cijfers voorleggen dan Unilever (5,4% organische groei).
 • De CEO, Mark Schneider, is volop bezig de portefeuille te herschikken : een aantal ondermaats presterende fabrieken worden gesloten en er verdwijnen een aantal divisies (al dan niet door een verkoop). 
 • Het management verhoogde de jaardoelstelling : het mikt op een organische groei van 5% tot 6% (vs "hoger dan 3,6%" voordien). Minpunt is wel dat het management niet langer verwacht dat de marges gaan toenemen : het gaat nu uit van een lichte daling.
 • Nestlé gaat meer aandacht besteden aan & investeren in de divisies en producten die meer kunnen groeien, alsook aan groeiregio's (o.a. Azië). 
 • Nestlé gaat nog meer uitkijken naar nieuwe (overname-)deals. Onbezonnen overnames lijken evenwel onwaarschijnlijk.  
 • De verkoop van de participatie van Nestlé in L'Oréal is een eis van aandeelhoudersactivist Dan Loeb (van hedge fund Third Point) die $ 3,5 miljard in Nestlé heeft geïnvesteerd. Het geld dat zou vrijkomen (ca 35 miljard euro) kan worden aangewend voor grote, zinvolle acquisities. 
 • Het dividend werd 1,9% verhoogd tot CHF 2,75 per aandeel.
 • Online verkopen zijn goed voor 12,8% van de totale omzet.

Negatieve punten 

 • De marges lagen in de eerste jaarhelft iets lager dan de analistenverwachtingen.
 • Het bedrijf had last van negatieve wisselkoersverschillen.
 • Het management verwacht dat er wat tijdsverschil zal zitten op de stijging van de inputkosten en de doorrekening ervan naar de klanten. Voor het ganse jaar schat het management dat de kosten met 4% zullen stijgen.
 • Het management gaf geen commentaar op wat het met de participatie in L'Oréal van plan is. Nestlé houdt al heel lang een participatie aan van 23,29% aan en meermaals werd (onterecht) gespeculeerd dat dit belang zou worden verkocht (enkel in 2014 werd dit belang lichtjes teruggeschroefd). De participatie in L'Oréal maakt ca 15% van de intrinsieke waarde uit van Nestlé en wordt geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode.
 • De ganse sector ondervindt moeilijkheden met de prijszetting : prijsverhogingen worden veel minder dan vroeger zomaar aanvaard door klanten.
 • De groeidoelstelling van "mid-single digit" (dus om en bij de 5% organische omzetgroei), werd een tijd geleden door het management verschoven van 2020 naar 2021-2022.

Opm. :

 • In 2017 stond het nettoresultaatonder druk omdat een waardeverminderingsverlies werd geboekt van maar liefst CHF 3,4 miljard, hoofdzakelijk op de specialist voor huidverzorging Galderma. Galderma was een joint venture tussen Nestlé en L'Oréal (opgericht in 1981) maar werd volledig overgenomen door Nestlé in 2014.
 • In 2018 werd een meerwaarde geboekt van CHF 1,7 miljard, onder andere op de verkoop van een Amerikaanse afdeling (snoep & chocolode) en de verkoop van een verzekeringsafdeling (een onderdeel van een historische overname).
 • In 2019 werd een meerwaarde geboekt van CHF 3,6 miljard op de verkoop van Nestlé Skin Health (Galderma).
 • Zowel in 2018 als 2019 zorgde een voortgezette herstructurering voor waarderverminderingsverliezen (goodwill, immateriële vaste activa,...). SWOT

Sterktes

 • Nestlé heeft een grote portefeuille met zeer waardevolle merknamen..
 • Nestlé heeft ruim voldoende schaalgrootte zodat de kosten kunnen worden beperkt.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoeligheid lijkt over de jaren heen toe te nemen.
 • Moeilijk om prijzen te verhogen in een laaginflatoire omgeving.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder groeien in opkomende landen naarmate de welvaart daar stijgt.
 • Nieuwe producten kunnen de groei nieuw leven inblazen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie van andere merken.
 • Betalingsbereidheid van klanten voor premiummerken lijkt af te nemen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 76.65 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.