Nestlé Analist: Willem de Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/02/2020
 • Koers opmaak studie: 107 CHF
 • Huidige koers: 105.58 CHF
 • Marktkapitalisatie: 251 miljard
 • Secteur: Alimentation
 • Markt: Zürich
 • ISIN: CH0038863350

Conseil de l'analyste

 • 81,00 CHF
 • 115,00 CHF

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Nestlé is het grootste voedingsbedrijf ter wereld en telt meer dan 275.000 werknemers. Het bedrijf produceert onder andere drank (Nestea, Nescafé, Nesquik,...), water, melkproducten en ijs, voeding (o.a. ontbijtgranen), bereide maaltijden (o.a. pizza), snoep en dierenvoeding. 

Nestlé : Omzetverdeling

Source: Nestlé

Conclusie

Nestlé ziet zijn resultaten terug wat verbeteren, al is er nog veel ruimte voor verdere verbetering. Het bedrijf onderneemt de nodige actie om de resultaten te verbeteren, al zal dat tijd vergen. De zwakte is immers deels een sectorgegeven. Al bij al beschikt het bedrijf over een grote portefeuille met bijzonder sterke merknamen en is het economische plaatje gunstig : we handhaven dan ook onze 'houden'-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet89.08389.78690.12191.829
Operationele winst12.40813.16310.112
Winst9.0668.5317.18311.647
Boekwaarde per aandeel20,2120,8520,12
Winst per aandeel2,902,762,323,88
Koers-winstverhouding25,726,536,121,1
Dividend per aandeel2,252,32,352,48
Dividendrendement3,02%3,15%2,80%3,03%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste jaarhelft 2018

 • Nestlé zag de omzet in de eerste jaarhelft van 2018 met 2,3% toenemen tot CHF 44,1 miljard. Zonder rekening te houden met acquisities en wisselkoersschommelingen steeg de omzet met 2,8% (organische groei). 
 • Het nettoresultaat steeg 19% tot CHF 5,8 miljard. 

Positieve punten 

 • De organische groei (2,8%) lag boven de verwachtingen (2,6% verwacht).
 • De kosten werden verder teruggedrongen, met hogere marges als resultaat.
 • Lagere belastingen geven de nettowinst een extra zetje.
 • Het management ziet een versnelling in zowel de Verenigde Staten als China.
 • De organische groei zou nog wat moeten toenemen, zodat die voor het ganse jaar uitkomt op 3%.
 • De nieuwe CEO, Mark Schneider, is bereid om inefficiënties grondig aan te pakken : mogelijk worden een aantal ondermaats presterende fabrieken gesloten en verdwijnen zelfs een aantal divisies. 
 • Nestlé gaat meer aandacht besteden aan & investeren in de divisies en producten die meer kunnen groeien, alsook aan groeiregio's (o.a. Azië). 
 • Nestlé kijkt weliswaar uit naar nieuwe (overname-)deals, maar die zijn wellicht nog niet voor onmiddellijk aangezien het management de markten te duur vindt. Onbezonnen overnames lijken dus onwaarschijnlijk. Merk op dat het 23,2% belang van Nestlé in L'Oréal lange tijd werd beschouwd als "zeer strategisch", maar dat het management misschien toch bereid lijkt om deze participatie te verkopen. 
 • Dat laatste is trouwens een eis van aandeelhoudersactivist Dan Loeb die $ 3,5 miljard in Nestlé heeft geïnvesteerd. Het geld dat vrijkomt (om en bij de 23 miljard euro) kan worden aangewend voor grote, zinvolle acquisities. 

Negatieve punten 

 • Bij de presentatie van de jaarresultaten over 2017 beloofde het management nog een organische groei van 4%. Die doelstelling is nu teruggeschroefd naar 3%.
 • De vergelijkingsbasis voor de resultaten in 2018 is vrij makkelijk : in 2017 stond het nettoresultaatonder druk omdat een waardeverminderingsverlies werd geboekt van maar liefst CHF 3,4 miljard, hoofdzakelijk op de specialist voor huidverzorging Galderma. Galderma was een joint venture tussen Nestlé en L'Oréal (opgericht in 1981) maar werd volledig overgenomen door Nestlé in 2014.

SWOT

Sterktes

 • Nestlé heeft een grote portefeuille met zeer waardevolle merknamen..
 • Nestlé heeft ruim voldoende schaalgrootte zodat de kosten kunnen worden beperkt.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoeligheid lijkt over de jaren heen toe te nemen.
 • Moeilijk om prijzen te verhogen in een laaginflatoire omgeving.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder groeien in opkomende landen naarmate de welvaart daar stijgt.
 • Nieuwe producten kunnen de groei nieuw leven inblazen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie van andere merken.
 • Betalingsbereidheid van klanten voor premiummerken lijkt af te nemen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 76.65 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.