Nestlé Analist: Willem de Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/11/2023
 • Koers opmaak studie: 100.24 CHF
 • Huidige koers: 99.13 CHF
 • Marktkapitalisatie: 268 miljard CHF
 • Secteur: Alimentation
 • Markt: Zürich
 • ISIN: CH0038863350

Conseil de l'analyste

 • 94,00 CHF
 • 141,00 CHF

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Nestlé is het grootste voedingsbedrijf ter wereld en telt meer dan 275.000 werknemers. Het bedrijf produceert onder andere drank (Nestea, Nescafé, Nesquik,...), water, melkproducten en ijs, voeding (o.a. ontbijtgranen), bereide maaltijden (o.a. pizza), snoep en dierenvoeding. 

Nestlé : Omzetverdeling

Source: Nestlé

Conclusie

Nestlé publiceerde een degelijke trading update over de eerste drie kwartalen van 2023. Net zoals in 2022, drukken de stevige prijsverhogingen de volumes, wat aangeeft dat de limiet qua prijsverhogingen nabij is. Intussen lijkt de piekinflatie wel achter ons te liggen, en zijn de marges na enkele jaren daling, aan het stabiliseren. De managementprognose voor 2023 bleef gehandhaafd. Tegen de huidige waardering handhaven we onze 'houden'-opinie. 

Nieuws

Update derde kwartaal 2023

 • Nestlé zag de omzet in het derde kwartaal met 4,3% dalen tot CHF 22,5 miljard.
 • In de eerste negen maanden tijd van het jaar daalde de omzet met 0,4% tot CHF 68,83 miljard.
 • De organische groei klokte af op 7,8%. De prijzen werden gemiddeld opgetrokken met 8,4%, terwijl het volume 0,6% daalde.
 • Geografisch :
  • In Noord-Amerika was er een organische groei van 8%
  • In Europa bedroeg de groei 8,8%.
  • In Latijns-Amerika klokte de groei af op 10%.
  • In China werd een groei van 4,9% opgetekend.
  • In de overige Aziatische landen bedroeg de groei 8,6%.
 • Nestlé bevestigde de jaarprognose.
 • Beleggers hadden gehoopt op een hogere omzet en betere groeicijfers voor Noord-Amerika.
 • Er was wat ongerustheid bij beleggers omdat de nieuwste afslankmiddelen zouden kunnen leiden tot een lagere voedselconsumptie. Maar het management stelde dat de impact hiervan minimaal is, en dat Nestlé nu zelfs aan producten werkt die het dieet van mensen die deze middelen gebruiken, zouden kunnen ondersteunen.

Resultaten

in mio2020202120222023 E
Omzet84.68187.47094.78096.776
Operationele winst14.79611.67912.32616.571
Winst12.23216.9059.27013.107
Boekwaarde per aandeel16,219,315,7
Winst per aandeel4,306,063,424,98
Koers-winstverhouding24,421,031,321,5
Dividend per aandeel2,752,802,953,10
Dividendrendement2,64%2,16%2,75%2,90%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2023

 • Nestlé zag de omzet met 1,2% toenemen tot CHF 46,3 miljard.
 • De operationele winst steeg met 2,9% tot CHF 7,9 miljard.
 • Het nettoresultaat steeg 7,7% tot CHF 5,6 miljard. 

Positieve punten 

 • De organische groei (tegen constante wisselkoersen) klokte in de eerste jaarhelft af op 8,7%, wat lichtjes beter was dan verwacht. De prijzen werden verhoogd met 9,5%, wat slechts in beperkte mate op de volumes woog (-0,8%). Door de inflatie winnen de goedkopere merkloze producten weliswaar steeds meer marktaandeel van de merkproducten, al lijkt concurrent Unilever hier iets meer last van te hebben. Anderzijds kan de matige volumegroei bij Nestlé ook deels worden toegeschreven aan enkele problemen met toeleveringsketens en de schrapping van een aantal zwakker presterende varianten van producten. 
 • De onderliggende operationele marge stabiliseerde in de eerste jaarhelft van 2023 op 17,1% (komende van 17,7% in 2020 naar 17,4% in 2021 en vervolgens naar 17,1% in 2022).
 • De groei was zowel geografisch als over de productcategorieën heen breed gedragen.
 • Enkele desinvesteringen hadden een licht negatieve impact op de omzetgroei, maar die kaderen in het streven naar een betere productportefeuille.
 • Nestlé verhoogde de prognose voor de organische groei in 2023 van 6 tot 8% naar 7% tot 8%. De onderliggende operationele marge zou nog steeds moeten uitkomen op  17 tot 17,5%.
 • Nestlé verhoogde in 2022 en 2023 de prijzen aan het snelste tempo van de afgelopen zes jaar. Het verwacht dat de marges terug zullen verbeteren.
 • Nestlé startte in januari 2022 een driejarig inkoopprogramma van CHF 20 miljard (ca 6% van de marktkapitalisatie), gesteund door de opbrengst van de gedeeltelijke verkoop van de participatie in L'Oréal. Op 31/12/22 stond de teller al op CHF 10,6 miljard. In de eerste helft van 2023 werd nog eens voor CHF 2,4 miljard teruggekocht.Het tempo waartegen eigen aandelen worden ingekocht, kan flink vertraagd worden indien er een grote acquisitie zou gebeuren.
 • Het dividend werd in 2022 met 5,4% verhoogd tot CHF 2,95 per aandeel, goed voor de 28ste opeenvolgende verhoging.
 • Nestlé presteert doorgaans iets beter dan Unilever.
 • De CEO, Mark Schneider, is volop bezig de portefeuille te herschikken : een aantal ondermaats presterende fabrieken worden gesloten en er verdwijnen een aantal divisies (al dan niet door een verkoop). 
 • Nestlé gaat meer aandacht besteden aan en investeren in de divisies en producten die meer kunnen groeien, alsook aan groeiregio's (o.a. Azië). 
 • Nestlé gaat nog meer uitkijken naar nieuwe (overname-)deals. Onbezonnen overnames lijken evenwel onwaarschijnlijk. Nestlé richt zich op middelgrote overnames, omdat die makkelijker te integreren zijn, en dit vooral in de koffie- en dierensegment. Maar het management benadrukt dat het erg selectief is gezien de hoge prijzen in de markt momenteel.
 • E-commerce verkopen stegen met 13,5% en zijn goed voor 16,7% van de totale omzet.

Negatieve punten 

 • Negatieve wisselkoerseffecten hadden een grote impact op de cijfers. Tegen ongewijzigde wisselkoersen zou de omzet 6,7% hoger zijn uitgekomen.
 • De marges blijven onder druk staan door de kosteninflatie (oa grondstof- en transportkosten). Het management verwacht dat er wat tijdsverschil zal zitten op de stijging van de inputkosten (grondstoffen, transport en verpakking) en de doorrekening ervan naar de klanten.
 • De CEO verwacht dat er verdere inflatiedruk zal zijn in 2023, maar de piekinflatie ligt mogelijk achter ons. 
 • Het management geeft doorgaans weinig commentaar op wat het met de participatie in L'Oréal van plan is. Nestlé houdt al heel lang een participatie aan van ca 20% aan en meermaals werd (onterecht) gespeculeerd dat dit belang (volledig) zou worden verkocht (enkel in 2014 werd dit belang lichtjes teruggeschroefd, en in 2021 eveneens). De participatie in L'Oréal maakt ca 15% van de intrinsieke waarde uit van Nestlé en wordt geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode.
 • De ganse sector ondervindt moeilijkheden met de prijszetting : prijsverhogingen worden veel minder dan vroeger zomaar aanvaard door klanten.
 • In de afgelopen jaren werden vrij zwakke groeicijfers neergezet. 


Opmerkingen :

 • In 2017 stond het nettoresultaatonder druk omdat een waardeverminderingsverlies werd geboekt van maar liefst CHF 3,4 miljard, hoofdzakelijk op de specialist voor huidverzorging Galderma. Galderma was een joint venture tussen Nestlé en L'Oréal (opgericht in 1981) maar werd volledig overgenomen door Nestlé in 2014.
 • In 2018 werd een meerwaarde geboekt van CHF 1,7 miljard, onder andere op de verkoop van een Amerikaanse afdeling (snoep & chocolode) en de verkoop van een verzekeringsafdeling (een onderdeel van een historische overname).
 • In 2019 werd een meerwaarde geboekt van CHF 3,6 miljard op de verkoop van Nestlé Skin Health (Galderma).
 • Zowel in 2018 als 2019 zorgde een voortgezette herstructurering voor waarderverminderingsverliezen (goodwill, immateriële vaste activa,...). 
 • De daling van de operationele winst in 2021 is hoofdzakelijk te wijten aan waardeverminderingsverliezen die werden geboekt op de voedingsbusiness (op immateriële vaste activa en Goodwill). Er werden afschrijvingen geboekt op onder andere de (baby-)voedingsbusiness in Azië (China) en Wyeth babyvoeding (farma- en babyvoedingsproducent Wyeth werd destijds opgeplitst in farma, dat naar Pfizer ging, en babyvoeding, dat naar Nestlé ging). De nettoresultaten werden dan weer gestuwd door de gedeeltelijke verkoop van de participatie in L'Oréal.  Nestlé verlaagde zijn belang in L'Oréal van 23,3% naar 20,10%. Het vrijgekomen geld kan zowel voor de inkoop van eigen aandelen als voor grote acquisities worden aangewend.
 • De forse daling van de nettowinst in 2022 is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat er in 2021 een mooie meerwaarde werd geboekt op de gedeeltelijke verkoop van de participatie in L'Oréal.SWOT

Sterktes

 • Nestlé heeft een grote portefeuille met zeer waardevolle merknamen..
 • Nestlé heeft ruim voldoende schaalgrootte zodat de kosten kunnen worden beperkt.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoeligheid lijkt over de jaren heen toe te nemen.
 • Moeilijk om prijzen te verhogen in een laaginflatoire omgeving.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder groeien in opkomende landen naarmate de welvaart daar stijgt.
 • Nieuwe producten kunnen de groei nieuw leven inblazen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie van andere merken.
 • Betalingsbereidheid van klanten voor premiummerken lijkt af te nemen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 76.65 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.