Nestlé Analist: Willem de Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/04/2022
 • Koers opmaak studie: 125 CHF
 • Huidige koers: 112.4 CHF
 • Marktkapitalisatie: 352 miljard CHF
 • Secteur: Alimentation
 • Markt: Zürich
 • ISIN: CH0038863350

Conseil de l'analyste

 • 104,00 CHF
 • 156,00 CHF

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Nestlé is het grootste voedingsbedrijf ter wereld en telt meer dan 275.000 werknemers. Het bedrijf produceert onder andere drank (Nestea, Nescafé, Nesquik,...), water, melkproducten en ijs, voeding (o.a. ontbijtgranen), bereide maaltijden (o.a. pizza), snoep en dierenvoeding. 

Nestlé : Omzetverdeling

Source: Nestlé

Conclusie

Nestlé publiceerde een degelijke update. De volumegroei kwam lichtjes boven de verwachtingen uit. Het bedrijf slaagde er ook in de prijzen meer dan verwacht op te trekken, en dus kosteninflatie wat sneller door te rekenen. De kosteninflatie blijft wel hardnekkig aanhouden en hoewel Nestlé deze verder zal kunnen doorrekenen aan de klanten, zal dat weliswaar steeds met vertraging gebeuren. Tegen de huidige waardering handhaven we onze 'houden'-opinie. 

Nieuws

Update eerste kwartaal 2022

 • Nestlé zag de omzet met 5,4% aantrekken tot CHF 22,2 miljard.
 • De organische groei bedroeg 7,6%, waarvan 5,2% te wijten aan prijsverhogingen en 2,4% volume-effecten.
 • De groei was zowel geografisch als over de productcategorieën heen breed gedragen.
 • Enkele desinvesteringen hadden een licht negatieve impact op de omzetgroei, maar die kaderen in het streven naar een betere productportefeuille.
 • De jaarprognoses werden bevestigd (organische groei van 5%, met operationele marges van 17%-17,5%), al stipte het management wel aan op de conference call dat het een grotere uitdaging is geworden om de marges te handhaven.
 • De kosteninflatie zal op korte termijn wellicht niet luwen, waardoor verdere prijsverhogingen in de pijplijn zitten.

Resultaten

in mio2019202020212022 E
Omzet92.86584.68187.47092.774
Operationele winst16.07814.79611.67915.488
Winst12.60912.23216.90512.762
Boekwaarde per aandeel18,116,219,3
Winst per aandeel4,304,306,064,71
Koers-winstverhouding24,424,421,026,5
Dividend per aandeel2,702,752,802,95
Dividendrendement2,58%2,64%2,16%2,36%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2021

 • Nestlé zag de omzet met 3,3% toenemen tot CHF 87,47 miljard.
 • De operationele winst daalde met 21,1% tot CHF 11,68 miljard.
 • Het nettoresultaat steeg 38,2% tot CHF 16,91 miljard. 

Positieve punten 

 • Nestlé boekte een organische groei (tegen constante wisselkoersen) van 7,5%, wat beter was dan de verwachte 7%. Er was een volumegroei van 5,5%, aangevuld door prijsverhogingen van 2%. De 7,5% was een verbetering tegenover 2017 (+2,4%), 2018 (+3,0%), 2019 (+3,5%) en 2020 (+3,6%), toen de zwakste groeicijfers in maar liefst twintig jaar tijd werden neergezet. 
 • Nestlé verlaagde zijn belang in L'Oréal van 23,3% naar 20,10%. Dat verklaart de forse stijging van het nettoresultaat (ondanks de daling van de operationele winst). Het vrijgekomen geld kan zowel voor de inkoop van eigen aandelen als voor grote acquisities worden aangewend.
 • Nestlé is de prijzen aan het verhogen in het snelste tempo van de afgelopen zes jaar.
 • Nestlé startte een inkoopprogramma van CHF 20 miljard (ca 6% van de marktkapitalisatie), gesteund door de opbrengst van de gedeeltelijke verkoop van de participatie in L'Oréal. In principe zou de helft daarvan gebeuren in 2022. Het tempo waartegen eigen aandelen worden ingekocht, kan flink vertraagd worden indien er een grote acquisitie zou gebeuren.
 • Het dividend werd 1,8% verhoogd tot CHF 2,80 per aandeel, goed voor de 27ste opeenvolgende verhoging.
 • Nestlé presteert doorgaans iets beter dan Unilever.
 • De CEO, Mark Schneider, is volop bezig de portefeuille te herschikken : een aantal ondermaats presterende fabrieken worden gesloten en er verdwijnen een aantal divisies (al dan niet door een verkoop). 
 • Nestlé gaat meer aandacht besteden aan en investeren in de divisies en producten die meer kunnen groeien, alsook aan groeiregio's (o.a. Azië). 
 • Nestlé gaat nog meer uitkijken naar nieuwe (overname-)deals. Onbezonnen overnames lijken evenwel onwaarschijnlijk. Nestlé richt zich op middelgrote overnames, omdat die makkelijker te integreren zijn, en dit vooral in de koffie- en dierensegment. Maar het management benadrukt dat het erg selectief is gezien de hoge prijzen in de markt momenteel.
 • De verkoop van de participatie van Nestlé in L'Oréal is een eis van aandeelhoudersactivist Dan Loeb (van hedge fund Third Point) die $ 3,5 miljard in Nestlé heeft geïnvesteerd. Het geld dat zou vrijkomen kan worden aangewend voor grote, zinvolle acquisities. 
 • E-commerce verkopen stegen met 15,1% en zijn nu goed voor 14,3% van de totale omzet.

Negatieve punten 

 • De daling van de operationele winst is hoofdzakelijk te wijten aan waardeverminderingsverliezen die werden geboekt op de voedingsbusiness (op immateriële vaste activa en Goodwill). Er werden afschrijvingen geboekt op onder andere de voedingsbusiness in Azië (China) en Wyeth babyvoeding (farma- en babyvoedingsproducent Wyeth werd destijds opgeplitst in farma, dat naar Pfizer ging, en babyvoeding, dat naar Nestlé ging).
 • De marges stonden onder druk door de kosteninflatie (grondstof- en transportkosten). Volgens het management is de kosteninflatie nu doorgesijpeld in alle divisies. Het verwacht dat de inflatie in 2022 (geraamd op 4%) hoger zal zijn dan in 2021. Het management verwacht dat er wat tijdsverschil zal zitten op de stijging van de inputkosten (grondstoffen, transport en verpakking) en de doorrekening ervan naar de klanten.
 • Het bedrijf had alweer last van negatieve wisselkoersverschillen.
 • Nestlé verwacht in 2022 een organische groei van 5%, met operationele marges van 17%-17,5%. Analisten hadden echter op iets meer gehoopt (respectievelijk 5,1% en 17,5%). In het midden van de vork betekent dat dat de operationele marges verder zouden dalen (van 17,7% in 2020 naar 17,4% in 2021 en vervolgens naar 17,25% in 2022).
 • Het management geeft zoals steeds weinig commentaar op wat het met de participatie in L'Oréal van plan is. Nestlé houdt al heel lang een participatie aan van ca 20% aan en meermaals werd (onterecht) gespeculeerd dat dit belang (volledig) zou worden verkocht (enkel in 2014 werd dit belang lichtjes teruggeschroefd, en in 2021 eveneens). De participatie in L'Oréal maakt ca 15% van de intrinsieke waarde uit van Nestlé en wordt geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode.
 • De ganse sector ondervindt moeilijkheden met de prijszetting : prijsverhogingen worden veel minder dan vroeger zomaar aanvaard door klanten.


 • Opm. :
 • In 2017 stond het nettoresultaatonder druk omdat een waardeverminderingsverlies werd geboekt van maar liefst CHF 3,4 miljard, hoofdzakelijk op de specialist voor huidverzorging Galderma. Galderma was een joint venture tussen Nestlé en L'Oréal (opgericht in 1981) maar werd volledig overgenomen door Nestlé in 2014.
 • In 2018 werd een meerwaarde geboekt van CHF 1,7 miljard, onder andere op de verkoop van een Amerikaanse afdeling (snoep & chocolode) en de verkoop van een verzekeringsafdeling (een onderdeel van een historische overname).
 • In 2019 werd een meerwaarde geboekt van CHF 3,6 miljard op de verkoop van Nestlé Skin Health (Galderma).
 • Zowel in 2018 als 2019 zorgde een voortgezette herstructurering voor waarderverminderingsverliezen (goodwill, immateriële vaste activa,...). 
 • In 2021 zetten waardeverminderingsverliezen op de voedingsdivisie (Aziatische babyvoeding en Wyeth) de operationele resultaten onder druk. De nettoresultaten werden dan weer gestuwd door de gedeeltelijke verkoop van de participatie in L'Oréal.SWOT

Sterktes

 • Nestlé heeft een grote portefeuille met zeer waardevolle merknamen..
 • Nestlé heeft ruim voldoende schaalgrootte zodat de kosten kunnen worden beperkt.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoeligheid lijkt over de jaren heen toe te nemen.
 • Moeilijk om prijzen te verhogen in een laaginflatoire omgeving.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder groeien in opkomende landen naarmate de welvaart daar stijgt.
 • Nieuwe producten kunnen de groei nieuw leven inblazen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie van andere merken.
 • Betalingsbereidheid van klanten voor premiummerken lijkt af te nemen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 76.65 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.