Moody's Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/11/2023
 • Koers opmaak studie: 335.61 USD
 • Huidige koers: 361.18 USD
 • Marktkapitalisatie: 61 miljard USD
 • Sector: Financieel
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US6153691059

Advies van de analist

 • US$ 273,00
 • US$ 410,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Moody's Corp is een van de grootste kredietrating-bedrijven ter wereld, naast uiteraard Standard & Poor's en Fitch (niet-beursgenoteerd, in handen van Hearst Corp (Cosmopolitan, Elle, TV zenders,...). 
Moody's Corp is de holding boven : 

 • Moody's Investors Service (MIS) : kredietratingagentschap (ca 60% van de omzet maar doorgaans > 80% van de operationele winst)
 • Moody's Analytics (MA) : software en data voor financiële analyse & diensten (kredietanalyse, economische research, vastgoeddata,...).  

Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft 13,25% van de aandelen in handen.

Moody's : Omzetverdeling

Bron: Moody's

Conclusie

Moody's heeft een zeer grote machtspositie in een doorgaans aantrekkelijke sector. Het bedrijf ondervond echter hinder van een reeks van factoren, met onder andere de verslechterende economische situatie en de stijgende rente. Daarom gingen de resultaten en prognoses enkele kwartalen in dalende lijn. In het tweede kwartaal werd de trend doorbroken en in het derde kwartaal was er terug een groeiversnelling, met dank aan meer schulduitgiftes. Rekening houdende met de waardering handhaven we ons "houden"-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20192020202120222023 E
Omzet4.8295.3716.2185.4685.927
Bruto bedrijfswinst1.9982.3882.8441.8832.232
Nettowinst1.4221.7782.2141.3741.810
Winst per aandeel7,519,4811,887,4710,06
Koers/winst31,630,632,937,333,4
Dividend per aandeel2,002,242,482,803,05
Dividendrendement0,84%0,77%0,63%1,00%0,91%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2023 

 • Moody's boekte een 15,5% hogere omzet van $ 1,47 miljard.
 • De operationele winst steeg 29,5% tot $ 535 miljoen.
 • De nettowinst groeide 28,4% aan tot $ 389 miljoen.

Positieve punten 

 • De resultaten van Moody's kwamen boven de verwachtingen uit.
 • De omzet bij MA groeide 13% tot $ 776 miljoen.
 • De omzet bij MIS steeg 18% tot $ 696 miljoen. De macro-economische onzekerheid woog afgelopen tijd vooral op bedrijven met een hogere schuldenlast waardoor er een tijdje minder schulduitgiftes waren. Maar sinds het tweede en vooral sinds het derde kwartaal is er weer merkelijk beterschap.
 • De jaarprognose voor de aangepaste winst per aandeel voor 2023 werd bevestigd op $ 9,75-10,25. De omzet zou (nog steeds) ca 5% - 8% moeten stijgen.
 • De goede resultaten in de afgelopen jaren (t.e.m. 2021) zijn onder andere te danken aan gunstige marktomstandigheden, opportunistische herfinancieringen bij klanten en een gezonde overnamemarkt.
 • Moody's heeft de afgelopen jaren vrijwel ongestoord haar groeitraject verder afgelegd, met "dank" aan de toenemende schuldenberg wereldwijd en de ultralage rente.
 • Het bedrijf moest in 2021 enkele kleinere overnames verteren (in MA) en focust zich op de kortere termijn iets meer op omzetgroei (vooral (via investeringen) in MA) dan groei in marges.

Negatieve punten 

 • In het eerste kwartaal publiceerde Moody's nog zwakke resultaten, te wijten aan een mix van factoren, waaronder het effect van hogere intrestvoeten, inflatie, de crisis in Oekraïne, voldoende cash bij bedrijven en de effecten van recessievrees (die resulteren in meer turbulentie op de financiële markten). Sommige van deze effecten zouden in de tweede jaarhelft terug de kop op kunnen steken.
 • De kosten bleven afgelopen kwartalen relatief hoog, onder andere door operationele - en integratiekosten mbt recente acquisities. Dat effect is sinds enkele kwartalen gelukkig gemilderd.
 • De grootste eventuele bedreiging op termijn voor Moody's komt wellicht van een mogelijke afbouw van de (bedrijfs-)schulden, en dus minder schulduitgiftes.

SWOT

Sterktes :

 • Relatief eenvoudige business met hoge toetredingsbarrières.
 • Weinig concurrenten op dit niveau (S&P, Fitch)
 • De drie topspelers in deze sector hebben hun dominantie behouden ondanks rechtszaken na financiële crisis.

Zwaktes :

 • Conjunctuur/ kredietmarktgevoelig (sommige perioden veel obligatie-uitgiftes, andere (turbulente) perioden veel minder)
 • Afhankelijk van de rente-evolutie (meer uitgiftes bij lage rente)
 • Gevoeligheid voor claims (bij faillissementen), o.a. in de nasleep van de financiële crisis. 

Opportuniteiten :

 • Eventuele verdere groei kredietmarkt en/of herfinancieringsmarkt (oa door BBP groei en wederkerende herfinancieringen).
 • Evolutie waarbij steeds meer bedrijven rechtstreeks financiering op de kredietmarkt zoeken verhoogt de noodzaak voor ratings.

Bedreigingen :

 • Voorzichtige houding van overheden buiten de VS tov de dominantie van US spelers in deze industrie. Groeiende consensus binnen andere regio's om eigen bureaus op te zetten (hoewel hier al lang sprake van is).
 • Wijzigingen in wetgeving wereldwijd (meestal er ook op gericht om concurrentie te bevorderen).
 • Moody's is gevoelig voor eventuele schadeclaims (bij faillissementen), o.a. in de nasleep van de financiële crisis. Er zijn verschillende schikkingen geweest, waarvan een belangrijke in 2013 (zonder al te veel materiële impact op het nettoresultaat, dankzij de gedeelde verantwoordelijkheid met andere kredietratingbureaus en de uitgever van het schuldpapier). Ook eerder en in latere jaren zijn er soms schikkingen voor aanzienlijke bedragen, al is de impact wel steeds goed beheersbaar.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
07/12/2017 151.73 USD Houden
26/10/2021 385 USD Kopen
2/06/2022 282 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.