Monster Beverage Corp Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/11/2021
 • Koers opmaak studie: 89.05 USD
 • Huidige koers: 85.62 USD
 • Marktkapitalisatie: 47 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US61174X1090

Advies van de analist

 • US$ 72,65
 • US$ 110,55

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Monster Beverage Corporation is een Amerikaanse energiedrankenleverancier met bekende merken in haar productportefeuille zoals ‘Monster Energy’, ‘NOS Energy’, ‘Nalu’ en ‘Burn’. De producten van het bedrijf zijn wereldwijd in 153 landen te verkrijgen. Het bedrijf telt ongeveer 3.529 werknemers, waarvan 2.422 personen tewerkgesteld zijn in een sales of marketing positie. Monster heeft haar hoofdzetel in Californië, VS. 
Monster is in essentie actief in de ontwikkeling, de marketing, de verkoop en de distributie van haar merkproducten. De productie van de dranken besteed het bedrijf uit aan derde partijen. 

Monster rapporteert haar omzet in 3 operationele divisies:

- ‘Monster Energy Drinks’: bevat de kernproductportefeuille van de groep met als vlaggenschipproduct ‘Monster Energy’ en afgeleide producten (bv. Espresso Monster of Caffé Monster, Reign total body fuel etc.). Het produceren van het eindproduct gebeurt, zoals reeds aangegeven, door externe partijen zoals bottelarijen.
- ‘Strategic Brands’ : Deze divisie bevat de productportefeuille die het bedrijf verwierf naar aanleiding van de strategische deal met Coca-Cola. Concreet nam het bedrijf de energieproducten over van de Coca-Cola Company en bracht ze onder in een aparte divisie. De bekendste merken in deze divisie zijn bijvoorbeeld ‘Burn’ en ‘Nalu’
- ‘Other’: bevat de participatie van dochteronderneming American Fruits & Flavors (gekocht in 2016). Deze divisie verkoopt zowel producten aan onafhankelijke derde partijen, maar doet ook de ontwikkeling en productie van de voornaamste smaakversterkers voor de ‘Monster’ merken. 

Monster Beverage Corp: omzet per regio

  Bron: Jaarverslag Monster Beverage Corp

  Conclusie

  Ondanks moeilijke macro-economische omstandigheden blijft Monster Beverage op operationeel vlak mooie prestaties neerzetten, dewelke in lijn liggen met de door ons ingeschatte groeivoet. We blijven steevast overtuigd van het management, de operationele strategie en de conservatieve kapitaalallocatie van het bedrijf. 
  Aan de huidige beurskoers noteert het bedrijf aan ongeveer 29 keer de verwachte winst of een peg-ratio van 2.9, wat relatief duur is. Bovendien blijven we op dit moment extra voorzichtig, omwille van de fusiegeruchten met constellation brands, waar we op het eerste zicht de investeringsrationale niet van begrijpen.
  Hierdoor stranden we voor Monster Beverage voorlopig op een 'houden' advies.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 3,053,373,814,204,605,22
  Operationele winst 1,091,201,281,401,631,84
  Nettowinst 0,710,820,991,111,411,41
  Boekwaarde per aandeel 5,886,886,647,779,7710,16
  Winst per aandeel 1,211,451,782,042,662,68
  Koers/Winst 374428313533
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin USD

  * We kiezen voor de netto-omzet cijfers omdat deze het effect van promoties wegfilteren

  Resultaten Q3 2021

  • De netto-omzet steeg met 13% tot $ 1,4 miljard.
  • Het operationele inkomen daalde jaar-over-jaar met 3% tot $ 444.5 miljoen.
  • De verwaterde nettowinst per aandeel daalde in Q3 met 3% tot $ 0,63 per aandeel.

  Positieve punten

  • Hoewel de onderneming het afgelopen kwartaal toch een zekere impact ondervond van grondstoffeninflatie en logistieke problemen blijven de cijfers dit boekjaar toch redelijk indrukwekkend. YTD stellen we een omzet- en winstgroei vast van respectievelijk +21% en + 12.5%
  •  Monster beverage kent een zeer 'asset light' businessmodel waarbij de operationele activiteiten; dewelke bestaan uit de outsourcing van de productie van de energiedranken aan onafhankelijke bottelarijen en de eigen marketing en distributieactiviteiten, in grote mate ongeschonden door de pandemie zijn gekomen. Het overgrote deel van de bottelarijen/distributeurs van de groep zijn op dit moment volledig operationeel en de energiedranken zijn in het merendeel van de geografische markten verkrijgbaar. 
  • De netto-omzet bij de 'Monster Energy drinks' categorie kon in het derde kwartaal opnieuw sterk groeien met 14.3%. Bij de 'strategic brands' productportefeuille, dewelke hoofdzakelijk de overgenomen energiedrankmerken van Coca-Cola betreft, bleef de omzet quasi stabiel met een omzetgroei van 0,2% in het derde kwartaal. Het bedrijf wijst op een tekort aan 'NOS' concentraat (zie negatieve punten).
  • Opvallend was de sterke stijging op vlak van 'verkopen buiten de VS', dewelke met 18,7% stegen in Q3. Verkopen buiten de VS als % van de totale netto-omzet steeg hierdoor naar 37%. (36% in Q3 2021)
  • De balans en liquiditeitspositie van het bedrijf blijft ook na het derde kwartaal ijzersterk. Zo heeft het bedrijf nog $ 1,7 miljard cash (en cashequivalenten) op de balans staan met daarnaast nog $ 1,2 miljard aan kortetermijninvesteringen (Solvabiliteit: 83.8%). Het bedrijf kocht het afgelopen kwartaal opnieuw geen eigen aandelen in. Monster Beverage kan nog voor $ 441 miljoen eigen aandelen inkopen onder haar huidige buyback plan. 

  Negatieve punten

  • Het bedrijf waarschuwde dat de toenemende volumegroei van de Monster Energy productcategorie een impact heeft op haar grondstoffenbenodigdheden zoals aluminium blikjes. (voornamelijk in de VS & EMEA) Dit had tevens een daling van de brutowinstmarges tot gevolg (van 59.1% in Q3 2020 naar 55.9% in Q3 2021)  Gegeven de oplopende prijzen op de wereldmarkten zou dit de komende kwartalen een blijvende negatieve impact kunnen hebben op de operationele marges.
  • Daarnaast zijn ook de logistieke kosten zoals transportkosten sterk toegenomen het afgelopen boekjaar. Het bedrijf spreekt onder andere van een gebrek aan containers, te weinig beschikbare truckers, haveninfrastructuur die onbeschikbaar is waardoor de levering van ingrediënten vertraging oploopt en de kosten verhoogt. Hierdoor kon Monster niet (volledig) voldoen aan de onderliggende vraag naar haar producten. 
  • De operationele kosten stegen met meer dan 24% in Q3. Hierdoor daalde de operationele winstmarge naar 31.5%. (Q3 2020: 36.8%)
  • We lezen geruchten op bloomberg waaruit zou blijken dat er verkennende fusiegesprekken zouden plaatsvinden tussen constellation brands en Monster beverage corp. We zien echter op het eerste zicht zeer weinig operationele synergiemogelijkheden tussen beide bedrijven en ook de productportefeuille is volgens ons niet compatibel. De rationele voor een eventuele fusie tussen beide bedrijven lijkt ons dan ook niet echt duidelijk op dit ogenblik.

  SWOT

  Sterktes :

  • Een pure play op de globale groei van de energiedrankenmarkt, met het marktleiderschap in de grootste markt ter wereld (VS) en het nummer 2 wereldwijd. 
  • Gedeelte van de omzet dat internationaal gegenereerd wordt stijgt jaar na jaar. Het is duidelijk dat het bedrijf nieuwe geografische afzetmarkten begint aan te boren via het uitgebreide distributienetwerk van Coca Cola en haar marketinguitgaven globaal diversifieerd. 
  • Defensieve sector waarbij de inkomsten en cashflowprofiel relatief stabiel zijn. Bovendien liggen omwille van het businessmodel van Monster (asset-light) de kapitaalinvesteringen (+/- $ 150 miljoen) zeer laag. 
  • Schuldenvrije balansstructuur met een nettokaspositie van ongeveer $ 1,3 miljard. Jaarlijkse operationele cashflow van ongeveer $ 1,1 miljard. Het bedrijf koopt jaarlijks eigen aandelen in, wat een bodem legt onder de beurskoers. Gemiddeld koopt het bedrijf voor ongeveer $ 250 miljoen eigen aandelen in per kwartaal.
  • Het bedrijf bezit een grote mate van prijszettingsmacht, gedreven door een uitgekiende marketingstrategie en klantenloyaliteit.
  • De hoge marketinguitgaven beschermen het bedrijf ook tegen de toetreding van nieuwe spelers. Bovendien creëert de grootte van de producten op vlak van verkochte volumes ook een schaal- en kostenvoordeel ten opzichte van potentiele concurrenten, wat resulteert in een lagere productiekost per eenheid.

  Zwaktes :

  • Constant hoge marketinguitgaven nodig om merkimago te onderhouden.
  • Het bedrijf is gevoelig aan bepaalde grondstofprijzen zoals bijvoorbeeld aluminium, koffie, thee(extracten), suiker etc.
  • Monster is voor een groot gedeelte van haar distributie aangewezen op het netwerk van bottelarijen in het Coca-Cola netwerk, zowel op nationaal als internationaal vlak. 
  • Internationale expansie kan mogelijk gepaard gaan met (tijdelijk) lagere operationele marges vanwege bijvoorbeeld extra promoties/kortingen voor nieuwe klanten, of kosteninflatie bij aankoop van (lokale) grondstoffen. 

  Opportuniteiten :

  • Het bedrijf heeft verschillende akkoorden met bottelarijen (binnen het Coca-cola distributienetwerk) om het product te produceren zowel nationaal als internationaal. Men is dus in essentie niet afhankelijk van 1 bepaalde productiefaciliteit. Bovendien biedt dit het bedrijf flexibiliteit wat betreft de export van het product en bespaart dit op transportatiekosten. 
  • De toekomstige groei gaat komen van verdere internationale expansie, daar het bedrijf nu reeds een dominante positie bekleedt op de Amerikaanse thuismarkt. Op globaal vlak is Red Bull op dit ogenblik nog het sterkere merk.

  Bedreigingen :

  • Wijzigingen in wetgeving om suiker- of cafeïnnegebruik te ontmoedigen kunnen wegen op toekomstige groei. Bovendien zijn er in het verleden gevallen geweest van mensen die hartproblemen kregen bij (overmatig)gebruik van het product.
  • De relatie tussen Monster en Coca-Cola is minder vriendschappelijk dan men zou denken, ondanks de aandelenparticipatie die Coke aanhoudt in Monster. Zo lanceerde Coca Cola opnieuw een energiedrank in 2019 (Coca-Cola Energy), ondanks hevig protest en het aanspannen van een rechtszaak (arbitrage) door Monster. Bovendien won Coca-Cola de voorgenoemde rechtszaak.
  • Op 11 maart sloot het Amerikaanse Pepsico een deal om ‘Rockstar Energy’ te kopen voor $ 3,85 miljard. Beide bedrijven kennen elkaar aangezien ze reeds een distributie-akkoord met elkaar hadden. Met de introductie van zowel Coca-Cola als Pepsico op het terrein van de energiedranken willen beide bedrijven in eerste instantie het omzetverlies in hun kernactiviteiten (soft drinks) compenseren. Pepsico was reeds langer aanwezig in het energiedrankensegment via dochtermerk ‘Mountain dew’. Dat dit tot op heden geen succes is geweest toont het beperkte marktaandeel dat Pepsico wist te verwerven. (0,6%)

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  10/08/2020 83.19 USD houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.