Monster Beverage Corp Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

  • Datum: 01/03/2023
  • Koers opmaak studie: 98.18 USD
  • Huidige koers: 51.6 USD
  • Marktkapitalisatie: 51 miljard
  • Sector: Voeding
  • Markt: Nasdaq
  • ISIN: US61174X1090

Advies van de analist

  • US$ 68,52
  • US$ 102,79

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Monster Beverage Corporation is een Amerikaanse energiedrankenleverancier met bekende merken in haar productportefeuille zoals ‘Monster Energy’, ‘NOS Energy’, ‘Nalu’ en ‘Burn’. De producten van het bedrijf zijn wereldwijd in 153 landen te verkrijgen. Het bedrijf telt ongeveer 3.529 werknemers, waarvan 2.422 personen tewerkgesteld zijn in een sales of marketing positie. Monster heeft haar hoofdzetel in Californië, VS. 
Monster is in essentie actief in de ontwikkeling, de marketing, de verkoop en de distributie van haar merkproducten. De productie van de dranken besteed het bedrijf uit aan derde partijen. 

Monster rapporteert haar omzet in 3 operationele divisies:

- ‘Monster Energy Drinks’: bevat de kernproductportefeuille van de groep met als vlaggenschipproduct ‘Monster Energy’ en afgeleide producten (bv. Espresso Monster of Caffé Monster, Reign total body fuel etc.). Het produceren van het eindproduct gebeurt, zoals reeds aangegeven, door externe partijen zoals bottelarijen.
- ‘Strategic Brands’ : Deze divisie bevat de productportefeuille die het bedrijf verwierf naar aanleiding van de strategische deal met Coca-Cola. Concreet nam het bedrijf de energieproducten over van de Coca-Cola Company en bracht ze onder in een aparte divisie. De bekendste merken in deze divisie zijn bijvoorbeeld ‘Burn’ en ‘Nalu’
- ‘Other’: bevat de participatie van dochteronderneming American Fruits & Flavors (gekocht in 2016). Deze divisie verkoopt zowel producten aan onafhankelijke derde partijen, maar doet ook de ontwikkeling en productie van de voornaamste smaakversterkers voor de ‘Monster’ merken. 

Monster Beverage Corp: omzet per regio

    Bron: Jaarverslag Monster Beverage Corp

    Conclusie

    Boekjaar 2022 was voor Monster Beverage corporation een zeer uitdagend jaar met verschillende operationele uitdagingen. Desalniettemin waren de financiële resultaten relatief goed. We gaan ervan uit dat het bedrijf de komende periode via prijsverhogingen opnieuw haar operationele winstmarges kan verhogen richting haar historische gemiddelde.

    We blijven steevast overtuigd van het management, de operationele strategie en de conservatieve kapitaalallocatie van het bedrijf. 
    Dit gezegd zijnde moeten we wel erkennen dat Monster op dit moment geconfronteerd wordt met verschillende inflatoire tegenwinden. Ook hebben we twijfels omtrent de marktintrede in het alcoholische segment met de recente overname van CANarchy Craft Brewery Collective. 

    Aan de huidige beurskoers noteert het bedrijf aan ongeveer 33,7 keer de verwachte winst voor 2023 of een peg-ratio van 3.4, wat relatief duur is. Ook op basis van verwachte FCF-yield noteren we op dit moment op 3% wat opnieuw een indicatie is dat het aandeel eerder duur is. 
    Hierdoor blijven we voor Monster Beverage voorlopig op een 'houden' advies.

    Nieuws

    -

    Resultaten

    Fiscaal boekjaar (in Mia) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 E
    Omzet 3,814,204,605,546,317,15
    Operationele winst 1,281,401,631,801,582,08
    Nettowinst 0,991,111,411,381,191,58
    Boekwaarde per aandeel 6,647,779,7712,4113,4514,59
    Winst per aandeel 1,782,042,662,612,263,01
    Koers/Winst 283135374533
    Dividend 0,000,000,000,000,000,00
    Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
    Bron: Bloombergin USD

    * We kiezen voor de netto-omzet cijfers omdat deze het effect van promoties wegfilteren

    Resultaten FY 2022

    • De netto-omzet steeg met 13.9% tot $ 6,3 miljard.
    • Het operationele inkomen daalde jaar-over-jaar met 11.8% tot $ 1,6 miljard.
    • De verwaterde nettowinst per aandeel daalde het afgelopen boekjaar met 13.2% tot $ 2,23 per aandeel.

    Positieve punten

    • De netto-omzet bij de 'Monster Energy drinks' categorie kon in het vierde kwartaal groeien met 2.6% (+8.3% in CC) tot $ 1,4 miljard. Bij de 'strategic brands' productportefeuille, die hoofdzakelijk de overgenomen energiedrankmerken van Coca-Cola betreft, steeg de netto-omzet met 41.8% (+49.4% in CC) tot $ 93 miljoen in het vierde kwartaal. De omzet uit de recent gekochte bieractiviteiten kwam uit op $ 26.9 miljoen.
    • Monster beverage kent een zeer 'asset light' businessmodel waarbij de operationele activiteiten; dewelke bestaan uit de outsourcing van de productie van de energiedranken aan onafhankelijke bottelarijen en de eigen marketing en distributieactiviteiten, in grote mate ongeschonden door de pandemie zijn gekomen. Het overgrote deel van de bottelarijen/distributeurs van de groep zijn op dit moment volledig operationeel en de energiedranken zijn in het merendeel van de geografische markten verkrijgbaar. Het bedrijf geeft aan dat men de afgelopen periode prioriteit heeft gegeven aan beschikbaarheid van de producten, wat deels ten koste is gegaan van de winstgevendheid. We denken dat dit vanuit langetermijnperspectief de juiste keuze is. 
    • Het bedrijf heeft aangekondigd dat het begin september prijsverhogingen (+6%) heeft doorgevoerd in de VS over de gehele productportefeuille van de groep. Ook in de andere geografische markten waarin het bedrijf actief is heeft Monster gedurende het vierde kwartaal verdere 'prijsacties' ondernomen. We denken dat het bedrijf voldoende prijszettingsmacht heeft om dit te doen zonder een significante (negatieve) impact op de productverkoop te hebben. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat ook in het aantal promoties werd gesnoeid.
    • Op vlak van 'verkopen buiten de VS', was er een stijging met 6.8% (+23% in CC) tot $ 542 miljoen in Q4. Verkopen buiten de VS als % van de totale netto-omzet steeg naar 36%.
    • De balans- en liquiditeitspositie van het bedrijf blijft ook na boekjaar 2022 ijzersterk. Zo heeft het bedrijf nog $ 1,3 miljard aan cash (en cashequivalenten) op de balans staan met daarnaast nog $ 1,36 miljard aan kortetermijninvesteringen (Solvabiliteit: 85%). Het bedrijf kocht het afgelopen kwartaal voor $202 miljoen eigen aandelen in. Monster Beverage kan nog voor $ 682 miljoen eigen aandelen inkopen onder haar huidige buyback plan. 
    • Monster had aangegeven dat het tweede kwartaal normaliter het slechtste kwartaal zou zijn op vlak van margedruk omwille van het gegeven dat verschillende inputkosten zoals alluminium & transportkosten opnieuw begonnen te normaliseren aan het einde van het tweede kwartaal. Daarnaast zouden de aangekondigde prijsverhogingen gedurende Q3 en Q4 ook een mitigerende impact uitoefenen op de operationele winstmarges. We zien dat deze voorspelling inderdaad is uitgekomen. Ten opzichte van het tweede kwartaal steeg de brutowinstmarge in Q4 met 4.7% tot 51,8% en de operationele winstmarge met 3.6% tot 26%.

    Negatieve punten

    • Het bedrijf wijst in het vierdekwartaalsverslag op de sterk toegenomen verkoopskosten gedurende het afgelopen boekjaar. Als oorzaken wijst het bedrijf achtereenvolgens op: toegenomen logistieke kosten in combinatie met hogere brandstofkosten, hogere inputkosten zoals voor ingrediënten en verpakkingskosten en tot slot een mindere gunstige geografische en product mix. Al deze bovenstaande elementen hadden tot gevolg dat de brutowinstmarge van het bedrijf afnam van 53.9% naar 51.8% in KW4 2022. Hoewel we nog een eind verwijderd zijn van de pre-covid marges, was er toch duidelijk beterschap te zien gedurende het vierde kwartaal.
    • Zowel de verkoopkosten als de operationele kosten namen het afgelopen kwartaal opnieuw toe. Hierdoor daalde de operationele winstmarge naar 26%. (Q4 2021: 29%). Op jaarbasis nam de operationele winstmarge af van 32.4% in 2021 tot 25.1% in 2022.
    • Wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact op de omzet van ongeveer $ 240 miljoen gedurende het volledige boekjaar.
    • Het bedrijf heeft aangekondigd dat het aandelen stock split wil doorvoeren (2 voor 1). Hoewel dit fundamenteel niets wijzigt aan de vennootschap brengt dit voor de Belgische particuliere belegger steeds onzekerheid met zich mee betreffende de fiscale behandeling. 
    • Monster Beverage nam op 17 februari 2022 CANarchy Craft Brewery Collective over voor $ 330 miljoen cash. Het betreft een kleinere Amerikaanse speler voornamelijk actief in de sector van de speciaalbieren en de hard seltzers. We zijn toch minder enthousiast over deze (en potentieel verdere) overnames in de biersector. Enerzijds zien we zeer weinig synergieën met de huidige productportefeuille van de groep en anderzijds betreden ze een markt met zeer grote (en financieel sterke) concurrenten. Monster lanceerde recent haar eerste 'FMB' (flavoured malt beverage) in zes staten in de VS. Het plan is om de beschikbaarheid in het komende boekjaar uit te breiden naar andere staten in de VS. Noteer wel dat de lancering van dit product woog op de operationele winstmarges in Q4. 

    SWOT

    Sterktes :

    • Een pure play op de globale groei van de energiedrankenmarkt, met het marktleiderschap in de grootste markt ter wereld (VS) en het nummer 2 wereldwijd. 
    • Gedeelte van de omzet dat internationaal gegenereerd wordt stijgt jaar na jaar. Het is duidelijk dat het bedrijf nieuwe geografische afzetmarkten begint aan te boren via het uitgebreide distributienetwerk van Coca Cola en haar marketinguitgaven globaal diversifieerd. 
    • Defensieve sector waarbij de inkomsten en cashflowprofiel relatief stabiel zijn. Bovendien liggen omwille van het businessmodel van Monster (asset-light) de kapitaalinvesteringen (+/- $ 150 miljoen) zeer laag. 
    • Schuldenvrije balansstructuur met een nettokaspositie van ongeveer $ 1,3 miljard. Jaarlijkse operationele cashflow van ongeveer $ 1,1 miljard. Het bedrijf koopt jaarlijks eigen aandelen in, wat een bodem legt onder de beurskoers. Gemiddeld koopt het bedrijf voor ongeveer $ 250 miljoen eigen aandelen in per kwartaal.
    • Het bedrijf bezit een grote mate van prijszettingsmacht, gedreven door een uitgekiende marketingstrategie en klantenloyaliteit.
    • De hoge marketinguitgaven beschermen het bedrijf ook tegen de toetreding van nieuwe spelers. Bovendien creëert de grootte van de producten op vlak van verkochte volumes ook een schaal- en kostenvoordeel ten opzichte van potentiele concurrenten, wat resulteert in een lagere productiekost per eenheid.

    Zwaktes :

    • Constant hoge marketinguitgaven nodig om merkimago te onderhouden.
    • Het bedrijf is gevoelig aan bepaalde grondstofprijzen zoals bijvoorbeeld aluminium, koffie, thee(extracten), suiker etc.
    • Monster is voor een groot gedeelte van haar distributie aangewezen op het netwerk van bottelarijen in het Coca-Cola netwerk, zowel op nationaal als internationaal vlak. 
    • Internationale expansie kan mogelijk gepaard gaan met (tijdelijk) lagere operationele marges vanwege bijvoorbeeld extra promoties/kortingen voor nieuwe klanten, of kosteninflatie bij aankoop van (lokale) grondstoffen. 

    Opportuniteiten :

    • Het bedrijf heeft verschillende akkoorden met bottelarijen (binnen het Coca-cola distributienetwerk) om het product te produceren zowel nationaal als internationaal. Men is dus in essentie niet afhankelijk van 1 bepaalde productiefaciliteit. Bovendien biedt dit het bedrijf flexibiliteit wat betreft de export van het product en bespaart dit op transportatiekosten. 
    • De toekomstige groei gaat komen van verdere internationale expansie, daar het bedrijf nu reeds een dominante positie bekleedt op de Amerikaanse thuismarkt. Op globaal vlak is Red Bull op dit ogenblik nog het sterkere merk.

    Bedreigingen :

    • Wijzigingen in wetgeving om suiker- of cafeïnnegebruik te ontmoedigen kunnen wegen op toekomstige groei. Bovendien zijn er in het verleden gevallen geweest van mensen die hartproblemen kregen bij (overmatig)gebruik van het product.
    • De relatie tussen Monster en Coca-Cola is minder vriendschappelijk dan men zou denken, ondanks de aandelenparticipatie die Coke aanhoudt in Monster. Zo lanceerde Coca Cola opnieuw een energiedrank in 2019 (Coca-Cola Energy), ondanks hevig protest en het aanspannen van een rechtszaak (arbitrage) door Monster. Bovendien won Coca-Cola de voorgenoemde rechtszaak.
    • Op 11 maart sloot het Amerikaanse Pepsico een deal om ‘Rockstar Energy’ te kopen voor $ 3,85 miljard. Beide bedrijven kennen elkaar aangezien ze reeds een distributie-akkoord met elkaar hadden. Met de introductie van zowel Coca-Cola als Pepsico op het terrein van de energiedranken willen beide bedrijven in eerste instantie het omzetverlies in hun kernactiviteiten (soft drinks) compenseren. Pepsico was reeds langer aanwezig in het energiedrankensegment via dochtermerk ‘Mountain dew’. Dat dit tot op heden geen succes is geweest toont het beperkte marktaandeel dat Pepsico wist te verwerven. (0,6%)

    Overzicht historische adviezen

    Datum Koers Advies
    10/08/2020 83.19 USD houden

    Lexicon

    Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

    Disclaimer

    Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

    • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

    • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

    • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

    • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
      De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

    • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

    • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
      De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

    • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

    • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

    • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.