Monster Beverage Corp Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/05/2024
 • Koers opmaak studie: 54.24 USD
 • Huidige koers: 53.58 USD
 • Marktkapitalisatie: 56,5 miljard
 • Secteur: Voeding
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US61174X1090

Conseil de l'analyste

 • 42,97 $US
 • 60,16 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Monster Beverage Corporation is een Amerikaanse energiedrankenleverancier met bekende merken in haar productportefeuille zoals ‘Monster Energy’, ‘NOS Energy’, ‘Nalu’ en ‘Burn’. De producten van het bedrijf zijn wereldwijd in 153 landen te verkrijgen. Het bedrijf telt ongeveer 3.529 werknemers, waarvan 2.422 personen tewerkgesteld zijn in een sales of marketing positie. Monster heeft haar hoofdzetel in Californië, VS. 
Monster is in essentie actief in de ontwikkeling, de marketing, de verkoop en de distributie van haar merkproducten. De productie van de dranken besteed het bedrijf uit aan derde partijen. 

Monster rapporteert haar omzet in 3 operationele divisies:

- ‘Monster Energy Drinks’: bevat de kernproductportefeuille van de groep met als vlaggenschipproduct ‘Monster Energy’ en afgeleide producten (bv. Espresso Monster of Caffé Monster, Reign total body fuel etc.). Het produceren van het eindproduct gebeurt, zoals reeds aangegeven, door externe partijen zoals bottelarijen.
- ‘Strategic Brands’ : Deze divisie bevat de productportefeuille die het bedrijf verwierf naar aanleiding van de strategische deal met Coca-Cola. Concreet nam het bedrijf de energieproducten over van de Coca-Cola Company en bracht ze onder in een aparte divisie. De bekendste merken in deze divisie zijn bijvoorbeeld ‘Burn’ en ‘Nalu’
- ‘Other’: bevat de participatie van dochteronderneming American Fruits & Flavors (gekocht in 2016). Deze divisie verkoopt zowel producten aan onafhankelijke derde partijen, maar doet ook de ontwikkeling en productie van de voornaamste smaakversterkers voor de ‘Monster’ merken. 

Monster Beverage Corp: omzet per regio

  Source: Jaarverslag Monster Beverage Corp

  Conclusie

  Andermaal solide operationele resultaten bij Monster Beverage Corporation gedurende het eerste kwartaal. Het bedrijf kon opnieuw een sterke omzetgroei voorleggen gedreven door zowel prijs- als volumeverhogingen. De operationele winstmarges konden tevens herstellen, wat te danken was aan een verdere normalisering van verschillende inputkosten gekoppeld aan verdere prijsverhogingen in verschillende geografische markten. De kernbusiness van het bedrijf is uitermate rendabel waardoor ook de balans van het bedrijf zeer gezond oogt.

  We blijven steevast overtuigd van het management, de operationele strategie en de conservatieve kapitaalallocatie van het bedrijf. 
  Anderzijds blijven we voorlopig sceptisch ten opzichte van de marktintrede in het alcoholische segment met de recente overname van CANarchy Craft Brewery Collective. Op dit moment zijn de bieractiviteiten echter een marginaal gedeelte van de omzet.
  Met de overname van de activa van Vital Pharmaceuticals koopt het bedrijf in essentie een directe concurrent op. Het management blijft echter redelijk op de vlakte op vlak van productstrategie en operationele impact van deze overgenomen entiteit. 

  Aan de huidige beurskoers noteert het bedrijf aan ongeveer 31 keer de verwachte winst voor 2024 of een peg-ratio van 3.3, wat relatief duur is. Ook op basis van verwachte FCF-yield noteren we op dit moment op 2.9% wat opnieuw een indicatie is dat het aandeel eerder duur is. 
  Hierdoor blijven we voor Monster Beverage voorlopig op een 'houden' advies.

  Nieuws

  28/03/2023: aandelensplitsing:

  Monster Beverage corp voerde op 28 maart een aandelensplitsing door (2 voor 1). Hierdoor werden de koopzones aangepast.

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
  Omzet 4,204,605,546,317,148,01
  Operationele winst 1,401,631,801,581,952,39
  Nettowinst 1,111,411,381,191,631,90
  Boekwaarde per aandeel 3,894,896,206,737,908,80
  Winst per aandeel 1,021,331,311,131,561,83
  Koers/Winst 313537453732
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin USD

  * We kiezen voor de netto-omzet cijfers omdat deze het effect van promoties wegfilteren

  Resultaten Q1 2024

  • De netto-omzet steeg met 11,8% tot $ 1,9 miljard.
  • Het operationele inkomen steeg jaar-over-jaar met 11,8% tot $ 542 miljoen.
  • De verwaterde nettowinst per aandeel steeg met 10,5% tot $ 0,42 per aandeel.

  Positieve punten

  • De netto-omzet bij de 'Monster Energy drinks' categorie kon in het eerste kwartaal groeien met 10,7% (+14,2% bij constante wisselkoersen) tot $ 1,7 miljard. Bij de 'strategic brands' productportefeuille, die hoofdzakelijk de overgenomen energiedrankmerken van Coca-Cola betreft, steeg de netto-omzet met 25,6% (+ 37% bij constante wisselkoersen) tot $ 108 miljoen. De omzet uit de recent gekochte bieractiviteiten, dewelke zowel gearomatiseerde moutdranken (flavored malt beverage of FMB) omvatten als verschillende 'Craft Beers' en 'Hard Seltzers', kwam uit op $ 56 miljoen (+21%).   
  • Monster beverage kent een zeer 'asset light' businessmodel waarbij de operationele activiteiten; die bestaan uit de outsourcing van de productie van de energiedranken aan onafhankelijke bottelarijen en de eigen marketing en distributieactiviteiten. 
  • Het bedrijf heeft gedurende boekjaar 2022 en het eerste halfjaar van 2023 verscheidene prijsverhogingen doorgevoerd, zowel in de VS als in andere internationale markten. Ook in het eerste kwartaal van 2024 heeft Monster in bepaalde geografische markten verdere prijsverhogingen doorgevoerd. Het bedrijf verwacht om een volgende prijsverhoging door te voeren in het vierde kwartaal van dit boekjaar. We denken dat het bedrijf voldoende prijszettingsmacht heeft om dit te doen zonder een significante (negatieve) impact op de productverkoop te hebben. Mede hierdoor steeg de brutobedrijfswinstmarge het afgelopen kwartaal van 52,8% in Q1 2023 naar 54,1% in Q1 2024.
  • Op vlak van 'verkopen buiten de VS', was er een stijging met 19,5% (+29,8% bij constante wisselkoersen) tot $ 744 miljoen in het eerste kwartaal. Verkopen buiten de VS als % van de totale netto-omzet kwam hierdoor uit op 39%.
  • De balans- en liquiditeitspositie van het bedrijf blijft ook na het eerste kwartaal van 2024 ijzersterk. Zo heeft het bedrijf nog $ 2,6 miljard aan cash (en cashequivalenten) op de balans staan met daarnaast nog $ 1 miljard aan kortetermijninvesteringen (Solvabiliteit: 85%). Het bedrijf kocht het afgelopen kwartaal voor ongeveer $ 97 miljoen eigen aandelen in. Monster Beverage kan nog voor $ 642 miljoen eigen aandelen inkopen onder haar huidige buyback plan. Daarnaast heeft het bedrijf bekend gemaakt dat het een 'tender offer' met een totale tegenwaarde van $ 3 miljard gaat lanceren op haar eigen aandelen. Pikant detail is dat beide co-ceo's hebben aangegeven van te willen participeren in deze transactie en aldus hun (relatief significant) aandelenbelang in het bedrijf wensen te reduceren. 

  Negatieve punten

  • Hoewel de operationele winstmarge opnieuw aan het herstellen is, blijven we nog steeds een eind verwijderd van de operationele winstmarges gedurende de pre-covid periode (rond de 33%). Dit gezegd zijnde kon de operationele winstmarge wel opnieuw stijgen richting een zeer gezonde 28%. Het herstel is voornamelijk te danken aan een normalisering van de brutowinstmarge, dewelke een gevolg was van dalende transportkosten gekoppeld aan doorgevoerde prijsverhogingen op het productgamma van Monster. Stijgende operationele kosten (marketing, lonen, sponsorships,..) in het eerste kwartaal hadden een licht negatieve impact op de operationele winstmarge.
  • Wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact op de omzet van ongeveer $ 64,4 miljoen gedurende het afgelopen kwartaal. 
  • Het bedrijf kondigde aan dat het op 31 juli 'Bang Energy' heeft gekocht van Vital Pharmaceuticals. Hoewel het een relatief populair merk is van energiedrankjes, was er aan controverse de afgelopen jaren geen gebrek bij Vital Pharmaceuticals. In essentie was het bedrijf in verschillende rechtszaken verwikkeld, gaande van inbreuken op patenten tot onfrisse marketingpraktijken. Het verloor quasi alle rechtszaken waardoor het bedrijf enorme schadevergoedingen verschuldigd was en het bedrijf bescherming moest aanvragen tegen zijn schuldeisers. Monster kocht vervolgens al de activa van Vital Pharmaceuticals voor een totale waarde van $ 362 miljoen. Verschillende kosten (herstructurering, juridische, voorraden) wogen wat op de operationele winstmarges in het afgelopen kwartaal, al verwachten we hier geen negatieve langetermijn impact. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Een pure play op de globale groei van de energiedrankenmarkt, met het marktleiderschap in de grootste markt ter wereld (VS) en het nummer 2 wereldwijd. 
  • Gedeelte van de omzet dat internationaal gegenereerd wordt stijgt jaar na jaar. Het is duidelijk dat het bedrijf nieuwe geografische afzetmarkten begint aan te boren via het uitgebreide distributienetwerk van Coca Cola en haar marketinguitgaven globaal diversifieerd. 
  • Defensieve sector waarbij de inkomsten en cashflowprofiel relatief stabiel zijn. Bovendien liggen omwille van het businessmodel van Monster (asset-light) de kapitaalinvesteringen (+/- $ 150 miljoen) zeer laag. 
  • Schuldenvrije balansstructuur met een nettokaspositie van ongeveer $ 1,3 miljard. Jaarlijkse operationele cashflow van ongeveer $ 1,1 miljard. Het bedrijf koopt jaarlijks eigen aandelen in, wat een bodem legt onder de beurskoers. Gemiddeld koopt het bedrijf voor ongeveer $ 250 miljoen eigen aandelen in per kwartaal.
  • Het bedrijf bezit een grote mate van prijszettingsmacht, gedreven door een uitgekiende marketingstrategie en klantenloyaliteit.
  • De hoge marketinguitgaven beschermen het bedrijf ook tegen de toetreding van nieuwe spelers. Bovendien creëert de grootte van de producten op vlak van verkochte volumes ook een schaal- en kostenvoordeel ten opzichte van potentiele concurrenten, wat resulteert in een lagere productiekost per eenheid.

  Zwaktes :

  • Constant hoge marketinguitgaven nodig om merkimago te onderhouden.
  • Het bedrijf is gevoelig aan bepaalde grondstofprijzen zoals bijvoorbeeld aluminium, koffie, thee(extracten), suiker etc.
  • Monster is voor een groot gedeelte van haar distributie aangewezen op het netwerk van bottelarijen in het Coca-Cola netwerk, zowel op nationaal als internationaal vlak. 
  • Internationale expansie kan mogelijk gepaard gaan met (tijdelijk) lagere operationele marges vanwege bijvoorbeeld extra promoties/kortingen voor nieuwe klanten, of kosteninflatie bij aankoop van (lokale) grondstoffen. 
  • Monster Beverage nam op 17 februari 2022 CANarchy Craft Brewery Collective over voor $ 330 miljoen cash. Het betreft een kleinere Amerikaanse speler voornamelijk actief in de sector van de speciaalbieren en de hard seltzers. We zijn toch minder enthousiast over deze (en potentieel verdere) overnames in de biersector. Enerzijds zien we zeer weinig synergieën met de huidige productportefeuille van de groep en anderzijds betreden ze een markt met zeer grote (en financieel sterke) concurrenten. Monster lanceerde recent haar eerste 'FMB' (flavored malt beverage) in zes staten in de VS. Het plan is om de beschikbaarheid in het komende boekjaar uit te breiden naar andere staten in de VS. Noteer wel dat de lancering van dit product voorlopig weegt op de operationele winstmarges van het bedrijf. 

  Opportuniteiten :

  • Het bedrijf heeft verschillende akkoorden met bottelarijen (binnen het Coca-cola distributienetwerk) om het product te produceren zowel nationaal als internationaal. Men is dus in essentie niet afhankelijk van 1 bepaalde productiefaciliteit. Bovendien biedt dit het bedrijf flexibiliteit wat betreft de export van het product en bespaart dit op transportatiekosten. 
  • De toekomstige groei gaat komen van verdere internationale expansie, daar het bedrijf nu reeds een dominante positie bekleedt op de Amerikaanse thuismarkt. Op globaal vlak is Red Bull op dit ogenblik nog het sterkere merk.

  Bedreigingen :

  • Wijzigingen in wetgeving om suiker- of cafeïnnegebruik te ontmoedigen kunnen wegen op toekomstige groei. Bovendien zijn er in het verleden gevallen geweest van mensen die hartproblemen kregen bij (overmatig)gebruik van het product.
  • De relatie tussen Monster en Coca-Cola is minder vriendschappelijk dan men zou denken, ondanks de aandelenparticipatie die Coke aanhoudt in Monster. Zo lanceerde Coca Cola opnieuw een energiedrank in 2019 (Coca-Cola Energy), ondanks hevig protest en het aanspannen van een rechtszaak (arbitrage) door Monster. Bovendien won Coca-Cola de voorgenoemde rechtszaak.
  • Op 11 maart sloot het Amerikaanse Pepsico een deal om ‘Rockstar Energy’ te kopen voor $ 3,85 miljard. Beide bedrijven kennen elkaar aangezien ze reeds een distributie-akkoord met elkaar hadden. Met de introductie van zowel Coca-Cola als Pepsico op het terrein van de energiedranken willen beide bedrijven in eerste instantie het omzetverlies in hun kernactiviteiten (soft drinks) compenseren. Pepsico was reeds langer aanwezig in het energiedrankensegment via dochtermerk ‘Mountain dew’. Dat dit tot op heden geen succes is geweest toont het beperkte marktaandeel dat Pepsico wist te verwerven. (0,6%)

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  10/08/2020 41.6 USD houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.