Microsoft Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/01/2023
 • Koers opmaak studie: 240.61 USD
 • Huidige koers: 275.23 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.791 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US5949181045

Advies van de analist

 • US$ 278,00
 • US$ 417,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Microsoft ontwikkelt, produceert en verkoopt allerhande software als besturingssysteem (operating system), software voor servers, software voor ondernemingen en particulieren, software voor het internet e.d.m.. Het bedrijf produceert ook games. Ook verdient het bedrijf aan advertising (oa op zoekmachine Bing en LinkedIn maar ook door andere bedrijven te helpen hun digitale advertising te optimaliseren).
Het bedrijf is uiteraard gekend van het besturingssysteem Microsoft Windows, en de toepassingen Microsoft Word en Microsoft Excel. Daarnaast produceren ze de Xbox spelconsole.
De “cloud”-gerelateerde omzet overstijgt 30%. Bij cloud computing wordt buiten een bedrijf om, via een netwerk (meestal het internet), hardware, software en gegevens ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft het bedrijf in kwestie (of een particulier) slechts een heel beperkte lokale IT-uitrusting nodig. De gebruiker moet geen eigenaar meer zijn van alle elementen (hardware, software) die in de cloud zitten, maar betaalt daar dikwijls dan wel een soort huurvergoeding voor (Software as a Service (Saas)/Software on Demand).
De belangrijkste spelers in “cloud”-toepassingen zijn naast Amazon (AWS) en Microsoft (Azure) ook onder andere IBM en Google.

Microsoft : omzetverdeling

Bron: Microsoft

Conclusie

Microsoft boekte in het tweede kwartaal van het boekjaar 2022-2023 resultaten die conform de verwachtingen waren. De sterke dollar en de afnemende economische groei beginnen steeds meer te wegen op de resultaten. De prognose kwam hierdoor alweer onder de verwachtingen uit. Microsoft is lange tijd immuun gebleven voor de economische groeivertraging maar voelt nu de toenemende druk. Een eventuele verdere groeivertraging zal zijn effect hebben op de resultaten. Toch rekenen we Microsoft tot één van de beste spelers in zijn marktsegement die wellicht het sterkste zullen profiteren eens de groei terug aantrekt (al kan dit nog enige tijd duren). We behouden daarom ons koopadvies op Microsoft.

Nieuws

-

Resultaten

in mio06/202006/202106/202206/2023 E
Omzet143.015 168.088198.270211.194
Operationele winst52.95969.91683.38386.318
Nettowinst44.28161.27172.73870.749
Boekwaarde15,618,922,3
Winst per aandeel5,828,129,709,37
Koers/winstverhouding27,127,434,725,7
Dividend2,042,242,482,63
Dividendrendement1,29%1,01%0,74%1,09%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal boekjaar 2022-2023

 • Microsoft boekte een omzetstijging van 2,0% tot $ 52,7 miljard.
 • De operationele winst daalde 8,3% tot $ 20,4 miljard.
 • De nettowinst daalde 12,5% tot  $ 16,4 miljard.

Positieve punten

 • De resultaten van Microsoft over het afgesloten kwartaal kwamen grotendeels conform de verwachtingen uit.
 • De groei van de afdeling die Office 365 producten omvat, klokte af op 7% tot $ 17 miljard.
 • De groei van de clouddiensten (ca 40% van de omzet) bedroeg 18%, tot $ 21,5 miljard. Microsoft stelde eerder dat het er niet alleen in slaagt om grote klanten aan te trekken, maar het kan tevens bestaande klanten naar duurdere formules sturen.
 • Het bod op Activision Blizzard is mooi getimed en de overname zou de gamingpoot van Microsoft veel steviger op de kaart moeten zetten. De hamvraag is wel of het bod goedkeuring krijgt van de authoriteiten. Aangezien de koers van Activision een eind onder het bod ligt, gaan de financiële markten er blijkbaar van uit dat de kans dat het bod slaagt, relatief klein is. 
 • Met gaming als een van de belangrijke componenten, profileert Microsoft zich  - net als Facebook, nu Meta - ook steeds nadrukkelijker naar de zogenaamde "metaverse". De metaverse wordt beschouwd als de volgende fase van het internet. Maar ook het belang van Artificial Intelligence is wellicht erg groot.
 • Het bedrijf keerde alweer $ 9,7 miljard uit aan de aandeelhouders in het afgelopen kwartaal, deels onder de vorm van dividenden en deels onder de vorm van terugkopen van eigen aandelen. Dat bedrag was wel 11% lager dan vorig jaar.
 • Microsoft kan steeds meer grote bedrijven overtuigen om gebruik te maken van haar diensten (vooral dan Azure).
 • Microsoft slaagt erin - ondanks de stevige concurrentie van Amazon - om een belangrijk deel van de cloud-markt naar zich toe te trekken, op een rendabele manier. 
 • Microsoft doet gerichte overnames in de markt van cloudservices en artificiële intelligentie.

​​​​​​​Negatieve punten

 • De producten en diensten van Microsoft (cloud, teleconferencing, laptops (operating systems, Office365)) kwamen tijdens de coronacrisis nog méér van pas dan anders, waardoor het bedrijf haar groei ongestoord kon doorzetten, maar de wereldwijde groeivertraging begint wat te wegen op de resultaten. Bedrijven beginnen steeds meer op hun kosten te letten en dat heeft ook voor Microsoft een impact. De omzetgroei vertraagde tot het laagste peil in zes jaar tijd.
 • De sterke dollar woog op de resultaten. Tegen constante wisselkoersen zou de omzet met 7% gestegen zijn (ipv 2%).
 • De winst van Microsoft daalde enerzijds door flink gestegen uitgaven voor R&D (13% van de omzet in het tweede fiscale kwartaal) en anderzijds door herstructureringskosten (ontslagvergoedingen).
 • De omzet van de divisie die Windows, PC's en gaming omvat, daalde een stevige 19% tot $ 14,2 miljard.
 • Microsoft waarschuwde voor een verdere groeivertraging in het fiscale derde kwartaal, ook in de clouddiensten, wat door beleggers niet in dank werd afgenomen.
 • De concurrentie op de cloud-markt blijft hevig, met natuurlijk Amazon als belangrijkste concurrent.

SWOT

Sterktes :

 • Microsoft heeft een dominante marktpositie op verschillende vlakken (Office, MS Windows, Xbox), dus zowel bij bedrijven, particulieren, als gamers.
 • Goede productkwaliteit
 • Microsoft staat vrij sterk in “cloud”-toepassingen
 • Microsoft beschikt over een flinke berg cash.
 • Degelijk management
 • Stevige marktpositie in sommige deelmarkten is moeilijk te beconcurreren.

Zwaktes :

 • Martaandeel in enkele van hun traditionele producten is weliswaar zeer groot. Maar een afbrokkeling van het marktaandeel is mogelijk.
 • Druk van technologische disruptie.
 • Bij fouten in de programmatie en/of updates zijn direct zeer veel klanten getroffen.
 • De PS (Playstation)-spelconsole van Sony is populairder dan de Xbox-console.
 • Hoewel de search engine van Microsoft (“Bing”) wat marktaandeel wint, hoofdzakelijk van kleinere spelers, heeft het toch een veel kleiner martktaandeel dan Google.
 • Toenemende concurrentie van grote spelers zoals Amazon en Google.
 • Lijkt minstens gedeeltelijk aangewezen op overnames om relevant te blijven.

Opportuniteiten :

 • Kan wellicht (gedeeltelijk) profiteren van de sterke groei in “cloud-” toepassingen.
 • Interessante buy-and buildacquisities.
 • Net zoals de andere grote spelers in de sector kan Microsoft haar actiegebied verder uitbreiden.
 • Microsoft zit op een flinke berg cash, die kan worden aangewend voor meerdere doeleinden (afbouwen schulden, dividenden, terugkoop aandelen, overnames,...)

Bedreigingen :

 • Amazon heeft zich enkele jaren terug op de cloud-markt geworpen en is sowieso een te duchten concurrent. 
 • De dominante marktpositie van Microsoft kan aanleiding geven tot problemen indien de overheid ingrijpt en/of restricities zou invoeren.
 • De grotere tech-spelers breiden hun actiegebied steeds verder uit. Toenemende concurrentie is het gevolg.
 • Integratierisico overnames.
 • Verdere opkomst tablet & smartphones (dus achteruitgang gebruik PC's, een markt waar Microsoft zeer sterk in staat).
 • Ook in de gamingpoot stevige concurrentie van Sony (Playstation) en Nintendo (Nintendo Switch).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
07/06/2018 102.5 USD Houden
17/03/2020 135.4 USD Kopen
08/05/2020 184 USD Houden
05/05/2021 247.79 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.