Microsoft Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/10/2020
 • Koers opmaak studie: 213 USD
 • Huidige koers: 225.56 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.612 miljard dollar
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US5949181045

Advies van de analist

 • US$ 171,00
 • US$ 257,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Microsoft ontwikkelt, produceert en verkoopt allerhande software als besturingssysteem (operating system), software voor servers, software voor ondernemingen en particulieren, software voor het internet e.d.m.. Het bedrijf produceert ook games. Ook verdient het bedrijf aan advertising (oa op zoekmachine Bing en LinkedIn maar ook door andere bedrijven te helpen hun digitale advertising te optimaliseren).
Het bedrijf is uiteraard gekend van het besturingssysteem Microsoft Windows, en de toepassingen Microsoft Word en Microsoft Excel. Daarnaast produceren ze de Xbox spelconsole.
De “cloud”-gerelateerde omzet is om en bij de 30%. Bij cloud computing wordt buiten een bedrijf om, via een netwerk (meestal het internet), hardware, software en gegevens ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft het bedrijf in kwestie (of een particulier) slechts een heel beperkte lokale IT-uitrusting nodig. De gebruiker moet geen eigenaar meer zijn van alle elementen (hardware, software) die in de cloud zitten, maar betaalt daar dikwijls dan wel een soort huurvergoeding voor (Software as a Service (Saas)/Software on Demand).
De belangrijkste spelers in “cloud”-toepassingen zijn naast Amazon (AWS) en Microsoft (Azure) ook onder andere IBM en Google.

Microsoft : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Microsoft boekte alweer uitstekende resultaten in het eerste kwartaal van het boekjaar 2020-2021. De managementprognose voor het komende kwartaal viel wat licht uit, maar de lancering van de nieuwe Xbox zal de resultaten in dat kwartaal wellicht een extra zetje geven. Het bedrijf houdt nog steeds opmerkelijk goed stand (zeker nu een aantal technologiebedrijven zwakkere resultaten publiceerden) en we handhaven dan ook ons houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio06/201806/201906/202006/2021 E
Omzet110.360125.843143.015157.567
Operationele winst35.05842.95952.959
Nettowinst16.57139.24044.28150.639
Boekwaarde10,813,415,6
Winst per aandeel2,155,115,826,66
Koers/winstverhouding39,819,927,132,0
Dividend1,681,842,042,15
Dividendrendement1,96%1,81%1,29%1,01%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal boekjaar 2020-2021

 • Microsoft boekte een omzetstijging van 12,4% tot $ 37,2 miljard.
 • De operationele winst steeg 25,1% tot $ 15,9 miljard.
 • De nettowinst steeg 30,1% tot  $ 13,9 miljard.

Positieve punten

 • De resultaten van Microsoft kwamen nogmaals boven de verwachtingen uit.
 • De producten en diensten van Microsoft (cloud, teleconferencing, laptops (operating systems, Office365)) komen tijdens de coronacrisis nog méér van pas dan anders, waardoor het bedrijf haar groei ongestoord kan doorzetten.
 • De groei van de clouddiensten (ca één derde van de omzet) is nog steeds erg hoog : +48%.
 • Dankzij de wereldwijde lockdowns scoorde alles mbt Xbox alweer prima, met een groei van 30%. Dat is weliswaar afgetekend minder dan de 65%-groei van het voorgaande kwartaal. Maar dat heeft wellicht te maken met de nieuwe Xbox, die in het tweede kwartaal zal gelanceerd worden. Die lancering zal een extra boost geven aan de groei.
 • Microsoft kan steeds meer grote bedrijven overtuigen om gebruik te maken van haar diensten (vooral dan Azure).
 • Microsoft slaagt erin - ondanks de stevige concurrentie van Amazon - om een belangrijk deel van de cloud-markt naar zich toe te trekken, op een rendabele manier. 
 • Microsoft doet gerichte overnames in de markt van cloudservices en artificiële intelligentie.

​​​​​​​Negatieve punten

 • Hoewel de groei van de clouddiensten alweer aanzienlijk was (+48%), was er toch enige vertraging tov de voorgaande kwartalen (47% in Q4, 61% in Q3 en 64% in Q2). 
 • Microsoft zou problemen kunnen ondervinden naarmate bedrijven meer gaan besparen op IT-budgetten indien de economische groei blijft haperen.
 • De managementprognoses voor het volgende kwartaal (wellicht enigszins conservatief) kwamen wat onder de verwachtingen uit.
 • Hoewel de rendabiliteit van de clouddiensten toeneemt, liggen de marges lager dan bij de overige activiteiten. Microsoft geeft relatief weinig details vrij over deze business.
 • De belastingvoet normaliseerde terug in het boekjaar eindigend 06/2020, waardoor de nettowinstgroei minder uitgesproken was tov 06/2019.
 • De concurrentie op de cloud-markt blijft hevig, met natuurlijk Amazon als belangrijkste concurrent.

SWOT

Sterktes :

 • Microsoft heeft een dominante marktpositie op verschillende vlakken (Office, MS Windows, Xbox), dus zowel bij bedrijven, particulieren, als gamers.
 • Goede productkwaliteit
 • Microsoft staat vrij sterk in “cloud”-toepassingen
 • Microsoft beschikt over een flinke berg cash (> 130 miljard $).
 • Degelijk management
 • Stevige marktpositie in sommige deelmarkten is moeilijk te beconcurreren.

Zwaktes :

 • Martaandeel in enkele van hun traditionele producten is weliswaar zeer groot. Maar een afbrokkeling van het marktaandeel is waarschijnlijk.
 • Druk van technologische disruptie.
 • Bij fouten in de programmatie en/of updates zijn direct zeer veel klanten getroffen.
 • De PS4 (Playstation 4)-spelconsole van Sony is populairder dan de Xbox-console.
 • Hoewel de search engine van Microsoft (“Bing”) wat marktaandeel wint, hoofdzakelijk van kleinere spelers, heeft het toch een veel kleiner martktaandeel dan Google.
 • Toenemende concurrentie van grote spelers zoals Amazon en Google.
 • Lijken minstens gedeeltelijk aangewezen op overnames om relevant te blijven.

Opportuniteiten :

 • Kan wellicht (gedeeltelijk) profiteren van de sterke groei in “cloud-” toepassingen. De groei van de markt wordt door analisten geschat op 22% tot 2021.
 • Interessante buy-and buildacquisities.
 • Managementprognoses 2018/2019 laten vermoeden dat de vooruitzichten op kortere termijn goed zijn.
 • Net zoals de andere grote spelers in de sector kan Microsoft haar actiegebied verder uitbreiden.
 • Microsoft zit op een flinke berg cash (> 132 miljard dollar), die kan worden aangewend voor meerdere doeleinden (afbouwen schulden, dividenden, terugkoop aandelen, overnames,...)

Bedreigingen :

 • Amazon heeft zich enkele jaren terug op de cloud-markt geworpen en is sowieso een te duchten concurrent. 
 • De dominante marktpositie van Microsoft kan aanleiding geven tot problemen indien de overheid ingrijpt en/of restricities zou invoeren.
 • De grotere tech-spelers breiden hun actiegebied steeds verder uit. Toenemende concurrentie is het gevolg.
 • Integratierisico overnames.
 • Verdere opkomst tablet & smartphones (dus achteruitgang gebruik PC's, een markt waar Microsoft zeer sterk in staat).
 • Ook in de gamingpoot stevige concurrentie van Sony (Playstation 4) en Nintendo (Nintendo Switch).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
07/06/2018 102.5 USD Houden
17/03/2020 135.4 USD Kopen
08/05/2020 184 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.