Microsoft Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/02/2024
 • Koers opmaak studie: 397.58 USD
 • Huidige koers: 424.925 USD
 • Marktkapitalisatie: 2.954 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US5949181045

Advies van de analist

 • US$ 437,00
 • US$ 656,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Microsoft ontwikkelt, produceert en verkoopt allerhande software als besturingssysteem (operating system), software voor servers, software voor ondernemingen en particulieren, software voor het internet e.d.m.. Het bedrijf produceert ook games. Ook verdient het bedrijf aan advertising (oa op zoekmachine Bing en LinkedIn maar ook door andere bedrijven te helpen hun digitale advertising te optimaliseren).
Het bedrijf is uiteraard gekend van het besturingssysteem Microsoft Windows, en de toepassingen Microsoft Word en Microsoft Excel. Daarnaast produceren ze de Xbox spelconsole.
De “cloud”-gerelateerde omzet overstijgt 40%. Bij cloud computing wordt buiten een bedrijf om, via een netwerk (meestal het internet), hardware, software en gegevens ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft het bedrijf in kwestie (of een particulier) slechts een heel beperkte lokale IT-uitrusting nodig. De gebruiker moet geen eigenaar meer zijn van alle elementen (hardware, software) die in de cloud zitten, maar betaalt daar dikwijls dan wel een soort huurvergoeding voor (Software as a Service (Saas)/Software on Demand).
De belangrijkste spelers in “cloud”-toepassingen zijn naast Amazon (AWS) en Microsoft (Azure) ook onder andere IBM en Google.

Microsoft : omzetverdeling

Bron: Microsoft

Conclusie

Microsoft publiceerde andermaal prima resultaten, al hoopten sommige beleggers op nog betere resultaten (met name in de clouddiensten). De vooruitzichten voor het volgende kwartaal zien er degelijk uit. De focus op de cloud en artificiële intelligentie zijn een gouden combinatie en misschien pikt Microsoft in de toekomst zelfs wat marktaandeel in van Google op het vlak van zoekopdrachten.  We behouden daarom ons koopadvies op Microsoft.

Nieuws

-

Resultaten

in mio06/202006/202106/202206/202306/2024 E
Omzet143.015 168.088198.270211.915244.014
Operationele winst52.95969.91683.38388.523106.377
Nettowinst44.28161.27172.73872.36186.256
Boekwaarde15,618,922,327,7
Winst per aandeel5,828,129,709,7211,57
Koers/winstverhouding27,127,434,735,034,4
Dividend2,042,242,482,662,91
Dividendrendement1,29%1,01%0,74%0,78%0,73%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal boekjaar 2023-2024

 • Microsoft boekte een omzetstijging van 17,6% tot $ 62,0 miljard.
 • De operationele winst steeg 32,5% tot $ 27,0 miljard.
 • De nettowinst steeg 33,2% tot $ 21,9 miljard.

Positieve punten

 • De resultaten van Microsoft kwamen nog maar eens over gans de lijn boven de verwachtingen uit, zij het lichtjes. 
 • De groei van de afdeling "Productivity and Business Processes" die Office 365 producten omvat, klokte af op 13% tot $ 19,2 miljard.
 • De groei van "Intelligent Cloud", dus de clouddiensten (ca 40% van de omzet) bedroeg 20%, tot $ 25,9 miljard. 
 • De omzet van de divisie "More Personal Computing" die Windows, PC's en gaming omvat, steeg met 19% tot $ 16,9 miljard, met dank aan de opname van Activision Blizzard in de cijfers. 
 • Microsoft verwacht in het derde fiscale kwartaal van het boekjaar 2023-2024 een groei van 14,5% tot $ 60,5 miljard. Merk wel op dat het management eerder stelde dat de extra groei die te verwachten is dankzij de implementatie van AI in de producten zich slechts geleidelijk aan zal manifesteren (dus geen plotse, spectaculaire groei).
 • Microsoft profileert zich steeds meer in artificiële intelligentie (AI), en wil AI ook in steeds meer producten verwerken. Zo werd onder andere nog eens $ 10 miljard geïnvesteerd in OpenAI (bekend van ChatGTP), wat het totaal op $ 13 miljard bracht en werd ook meer aandacht besteed aan de nieuwe Bing internet zoek-chatbot. Volgens niet bevestigde berichten zou Microsoft recht hebben op 75% van de winst van OpenAI, tot het zijn investering heeft terugverdiend. Daarnaast zou het ook recht hebben op een 49% belang in het bedrijf.
 • Microsoft lanceerde een AI assistent voor haar bestaande Office programma's (zoals Outlook, Word, PowerPoint en Teams), om het gebruiksgemak te verhogen. Ook heeft het ChatGPT technologie gekoppeld aan de zoekmachine Bing, in een poging marktaandeel af te snoepen van Google.
 • Het bedrijf keerde $ 8,4 miljard uit aan de aandeelhouders in het afgelopen kwartaal, deels onder de vorm van dividenden en deels onder de vorm van terugkopen van eigen aandelen. 
 • Microsoft kan steeds meer grote bedrijven overtuigen om gebruik te maken van haar diensten (vooral dan Azure).
 • Microsoft slaagt erin - ondanks de stevige concurrentie van Amazon - om een belangrijk deel van de cloud-markt naar zich toe te trekken, op een rendabele manier. 
 • Microsoft doet gerichte overnames in de markt van cloudservices en artificiële intelligentie.
 • In een positief scenario kan Microsoft een deel van de markt waar Google op dit moment zo extreem dominant aanwezig is, inpalmen.
 • Het bod op Activision Blizzard was mooi getimed en de overname zal de gamingpoot van Microsoft veel steviger op de kaart zetten. 

​​​​​​​Negatieve punten

 • Sommige beleggers hadden op een nog hogere groei gerekend van de clouddiensten.
 • De concurrentie op de cloud-markt blijft hevig, met natuurlijk Amazon als belangrijkste concurrent.
 • Ook mag de concurrentie op de AI-markt niet worden onderschat, met onder andere Alphabet (Google) als één van de belangrijke spelers.
 • De producten en diensten van Microsoft (cloud, teleconferencing, laptops (operating systems, Office365)) kwamen tijdens de coronacrisis nog méér van pas dan anders, waardoor het bedrijf haar groei ongestoord kon doorzetten, maar de wereldwijde groeivertraging kan mogelijk wat op de groei wegen in komende kwartalen. 
 • De overname van Activision en de integratie ervan zal in het derde en vierde kwartaal van het boekjaar 2023-2024 telkens $ 900 miljoen kosten.

SWOT

Sterktes :

 • Microsoft heeft een dominante marktpositie op verschillende vlakken (Office, MS Windows, Xbox), dus zowel bij bedrijven, particulieren, als gamers.
 • Goede productkwaliteit
 • Microsoft staat vrij sterk in “cloud”-toepassingen
 • Microsoft beschikt over een flinke berg cash.
 • Degelijk management
 • Stevige marktpositie in sommige deelmarkten is moeilijk te beconcurreren.

Zwaktes :

 • Martaandeel in enkele van hun traditionele producten is weliswaar zeer groot. Maar een afbrokkeling van het marktaandeel is mogelijk.
 • Druk van technologische disruptie.
 • Bij fouten in de programmatie en/of updates zijn direct zeer veel klanten getroffen.
 • De PS (Playstation)-spelconsole van Sony is populairder dan de Xbox-console.
 • Hoewel de search engine van Microsoft (“Bing”) wat marktaandeel wint, hoofdzakelijk van kleinere spelers, heeft het toch een veel kleiner martktaandeel dan Google.
 • Toenemende concurrentie van grote spelers zoals Amazon en Google.
 • Lijkt minstens gedeeltelijk aangewezen op overnames om relevant te blijven.

Opportuniteiten :

 • Kan wellicht (minstens gedeeltelijk) profiteren van de sterke groei in “cloud-” toepassingen.
 • Microsoft is ook voorloper in artificiële intelligentie, waar wellicht ook heel wat potentieel zit.
 • Interessante buy-and buildacquisities.
 • Net zoals de andere grote spelers in de sector kan Microsoft haar actiegebied verder uitbreiden.
 • Microsoft zit op een flinke berg cash, die kan worden aangewend voor meerdere doeleinden (afbouwen schulden, dividenden, terugkoop aandelen, overnames,...)

Bedreigingen :

 • Amazon heeft zich enkele jaren terug op de cloud-markt geworpen en is sowieso een te duchten concurrent. 
 • De dominante marktpositie van Microsoft kan aanleiding geven tot problemen indien de overheid ingrijpt en/of restricities zou invoeren.
 • De grotere tech-spelers breiden hun actiegebied steeds verder uit. Toenemende concurrentie is het gevolg.
 • Integratierisico overnames.
 • Verdere opkomst tablet & smartphones (dus achteruitgang gebruik PC's, een markt waar Microsoft zeer sterk in staat).
 • Ook in de gamingpoot stevige concurrentie van Sony (Playstation) en Nintendo (Nintendo Switch).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
07/06/2018 102.5 USD Houden
17/03/2020 135.4 USD Kopen
08/05/2020 184 USD Houden
05/05/2021 247.79 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.