Microsoft Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/07/2019
 • Koers opmaak studie: 136.42 USD
 • Huidige koers: 136.37 USD
 • Marktkapitalisatie: 827 miljard dollar
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US5949181045

Conseil de l'analyste

 • 114,00 $US
 • 160,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Microsoft ontwikkelt, produceert en verkoopt allerhande software als besturingssysteem (operating system), software voor servers, software voor ondernemingen en particulieren, software voor het internet e.d.m.. Het bedrijf produceert ook games. 
Het bedrijf is uiteraard gekend van het besturingssysteem Microsoft Windows, en de toepassingen Microsoft Word en Microsoft Excel. Daarnaast produceren ze de Xbox spelconsole.
De “cloud”-gerelateerde omzet is om en bij de 30%. Bij cloud computing wordt buiten een bedrijf om, via een netwerk (meestal het internet), hardware, software en gegevens ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft het bedrijf in kwestie (of een particulier) slechts een heel beperkte lokale IT-uitrusting nodig. De gebruiker moet geen eigenaar meer zijn van alle elementen (hardware, software) die in de cloud zitten, maar betaalt daar dikwijls dan wel een soort huurvergoeding voor (Software as a Service (Saas)/Software on Demand).
De belangrijkste spelers in “cloud”-toepassingen zijn naast Amazon (AWS) en Microsoft (Azure) ook onder andere IBM en Google.

Microsoft : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Microsoft is een bedrijf met een degelijke trackrecord en dito management. De vooruitzichten zijn goed maar de concurrentie van grote (tech-)spelers (Amazon, Google, Apple,...) neemt zienderogen toe. Toch bewijst Microsoft dat het zijn mannetje kan staan. Aan de huidige koers te behouden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio06/201606/201706/201806/2019 E
Omzet91.15496.571110.360122.728
Operationele winst26.07829.02535.058
Nettowinst20.53925.48916.57132.679
Boekwaarde10,611,410,8
Winst per aandeel2,593,292,154,26
Koers/winstverhouding21,418,939,825,3
Dividend1,441,561,681,80
Dividendrendement2,60%2,51%1,96%1,67%
Bron : Bloomberg


Resultaten vierde kwartaal 2018

 • Microsoft boekte in het vierde kwartaal een omzetstijging van 17,5% tot $ 30,1 miljard.
 • De nettowinst steeg 10% tot 8,87 miljard.

Positieve punten

 • De resultaten kwamen boven de verwachtingen uit.
 • De goede resultaten waren vooral te danken aan de cloud-gerelateerde verkopen en verkopen van Office 365.
 • Het management liet verstaan dat de marges in cloud-gerelateerde verkopen verder zullen verbeteren.
 • Microsoft slaagt erin - ondanks de stevige concurrentie van Amazon - om een belangrijk deel van de cloud-markt naar zich toe te trekken, op een rendabele manier. 


Negatieve punten

 • De concurrentie op de cloud-markt blijft hevig, met natuurlijk Amazon als belangrijkste concurrent.

SWOT

Sterktes :

 • Microsoft heeft een dominante marktpositie op verschillende vlakken (Office, MS Windows, Xbox), dus zowel bij bedrijven, particulieren, als gamers.
 • Goede productkwaliteit
 • Microsoft staat vrij sterk in “cloud”-toepassingen
 • Microsoft beschikt over een flinke berg cash (> 130 miljard $).
 • Degelijk management
 • Stevige marktpositie in sommige deelmarkten is moeilijk te beconcurreren.

Zwaktes :

 • Martaandeel in enkele van hun traditionele producten is weliswaar zeer groot. Maar een afbrokkeling van het marktaandeel is waarschijnlijk.
 • Druk van technologische disruptie.
 • Bij fouten in de programmatie en/of updates zijn direct zeer veel klanten getroffen.
 • De PS4 (Playstation 4)-spelconsole van Sony is populairder dan de Xbox-console.
 • Hoewel de search engine van Microsoft (“Bing”) wat marktaandeel wint, hoofdzakelijk van kleinere spelers, heeft het toch een veel kleiner martktaandeel dan Google.
 • Toenemende concurrentie van grote spelers zoals Amazon en Google.
 • Lijken minstens gedeeltelijk aangewezen op overnames om relevant te blijven.

Opportuniteiten :

 • Kan wellicht (gedeeltelijk) profiteren van de sterke groei in “cloud-” toepassingen. De groei van de markt wordt door analisten geschat op 22% tot 2021.
 • Interessante buy-and buildacquisities.
 • Managementprognoses 2018/2019 laten vermoeden dat de vooruitzichten op kortere termijn goed zijn.
 • Net zoals de andere grote spelers in de sector kan Microsoft haar actiegebied verder uitbreiden.
 • Microsoft zit op een flinke berg cash (> 132 miljard dollar), die kan worden aangewend voor meerdere doeleinden (afbouwen schulden, dividenden, terugkoop aandelen, overnames,...)

Bedreigingen :

 • Amazon heeft zich enkele jaren terug op de cloud-markt geworpen en is sowieso een te duchten concurrent. 
 • De dominante marktpositie van Microsoft kan aanleiding geven tot problemen indien de overheid ingrijpt en/of restricities zou invoeren.
 • De grotere tech-spelers breiden hun actiegebied steeds verder uit. Toenemende concurrentie is het gevolg.
 • Integratierisico overnames.
 • Verdere opkomst tablet & smartphones (dus achteruitgang gebruik PC's, een markt waar Microsoft zeer sterk in staat).
 • Ook in de gamingpoot stevige concurrentie van Sony (Playstation 4) en Nintendo (Nintendo Switch).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
07/06/2018 102.5 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.