Melexis Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/08/2023
 • Koers opmaak studie: 96.55 EUR
 • Huidige koers: 81.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,9 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 82,00
 • € 128,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders, voornamelijk bestemd voor de auto-industrie. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan een wereldwijde klantenbasis van automotive systeemintegratoren. Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis: 

 • Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
 • Druksensoren meten druk of acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of de airbag wordt geopend. 
 • RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
 • Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 

Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling (2021)

Bron: Melexis

Conclusie

Opnieuw mooie cijfers bij Melexis, dat blijft groeien en profiteert van de verdere doorbraak van de elektrische auto. De groei zal dit jaar wel minder groot zijn dan vorig jaar, en de verzwakkende dollar kan ook nog een tegenwind zijn, maar het groeitraject op de lange termijn blijft wel intact. Na de recente koerscorrectie komt het aandeel opnieuw in de buurt van de koopzone.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 E
Omzet 0,570,490,510,640,840,96
Operationele winstmarge 24,3%14,5%14,9%23,1%27,1%26,9%
Netto winstmarge 20,3%12,4%13,7%20,4%23,6%22,2%
Boekwaarde per aandeel 8,002,867,347,739,6312,95
Winst per aandeel 2,861,491,723,254,885,31
Historische koers 5167801058197
Koers/Winst 17,8045,0046,4532,2516,6018,1
Dividend 2,202,202,202,603,503,66
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten tweede kwartaal 2023

 • De omzet steeg in Q2 j-o-j met ongeveer 14% tot € 237 miljoen. Dit is in lijn met de guidance (€ 233 -238 miljoen).
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 18% tot € 68 miljoen, wat zo een operationele winstmarge gaf van 28,5%. 
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 9% tot € 52 miljoen, ofwel tot € 1,28 per (verwaterd) aandeel (+ 9%). De kleinere stijging van de nettowinst was te wijten aan een hoger belastingtarief.

Positieve punten 

 • Vraag & Aanbod: de vraag naar chips van Melexis blijft groot en voor een aantal producten duidelijk hoger dan Melexis kan leveren. Melexis blijft ook nieuwe contracten winnen, vooral gerelateerd aan chips voor elektrische wagens, wat verdere groei voor de komende jaren al garandeert. voor bepaalde productgroepen is vandaag de vraag nog altijd groter dan wat Melexis kan leveren, in een aantal gevallen ligt de vraag ongeveer 20% hoger.
 • ASSP: Het aandeel in de totale verkopen van ASSP’s, ofwel applicatiespecifieke standaardproducten, blijft hoog op ongeveer 75%. Dit zijn chips die Melexis op eigen initiatief ontwikkelt en verkoopt aan meerdere klanten. Het betreft dus intellectueel eigendom van Melexis zelf en betreft volgens het management een van de belangrijkste bouwstenen voor de toekomstige groei. Het overige deel zijn ASIC’s, ofwel op maat gemaakte toepassingsspecifieke geïntegreerde circuits.
 • De langetermijnperspectieven blijven ongewijzigd, waarbij de trend naar groenere, veiligere en meer comfortabele wagens zich onvermijdelijk zal doorzetten. In 2022 leverde Melexis gemiddeld 18 chips per geproduceerde wagen wereldwijd. Haar streefdoel van gemiddeld 20 chips per auto zal waarschijnlijk dit jaar of in 2024 gehaald worden.
 • Outlook: Het management verhoogde haar guidance voor 2023 naar een omzetgroei tussen 14% en 16% (was tussen 11% en 16%) met een operationele winstmarge van 27% (was 26%).

Negatieve punten 

 • Capaciteitsbeperkingen: Melexis is een zogenaamde 'fabless' leverancier van chips, wat betekent dat ze de eigenlijke productie van de halfgeleiders outsourcen naar chipbakkers zoals X-FAB, die op heden geen productiecapaciteit op overschot hebben. Het duurt ook enige tijd om de wafer-capaciteit uit te breiden. Het bedrijf gaf ook aan dat de capaciteitsproblemen nog steeds aanhouden, al zijn ze wel al aan het afnemen.
 • Voorschotten aan X-Fab: Melexis kondigde aan dat ze om haar capaciteit voor de komende jaren (2023-2025) te garanderen, voorschotten gaat betalen aan X-Fab voor € 189 miljoen, in vier fasen tussen eind april 2023 en eind februari 2024. Hiervoor is Melexis nu een lening aangegaan van € 135 miljoen, wat aan een interestvoet van 5% haar op jaarbasis € 6,7 miljoen interesten zal kosten. 
 • Hogere kapitaaluitgaven: de kapitaaluitgaven voor dit jaar zullen uitkomen op ongeveer € 100 miljoen in plaats van de eerder gecommuniceerde € 70 miljoen. Dit is te wijten aan de sneller dan verwachte vooruitgang in de bouw van de testfabriek in Maleisië.
 • Wisselkoerseffecten: Melexis zag in het voorbije kwartaal een negatieve impact op de omzetevolutie van 1 procentpunt vanwege de hogere waardering van de Amerikaanse dollar.
 • Concentratierisico: Ongeveer 91% van de omzet was afkomstig van de auto-industrie, wat zorgt voor een hoog concentratierisico. Het management beoogt dit percentage terug te brengen tot 80% tegen 2025 door meer focus te leggen op de markten van o.a. robotica, medische apparatuur, en alternatieve mobiliteit. Zolang de huidige tekorten blijven aanhouden zal het bedrijf evenwel prioriteit blijven leggen bij het Automotive-cliënteel.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.
 • Een daling van de olieprijzen en dichter-bij-huis reizen kunnen de vraag naar personenwagens ondersteunen.
 • Binnen de halfgeleidersector zou zich een trend richting deglobalisatie kunnen manifesteren vanwege de aanhoudende handelsspanningen die tijdens de crisis des te zichtbaarder werden. 

Bedreigingen

 • Een aanhoudend beperkte capaciteit bij de chipbakkers zou negatief kunnen wegen op de volumes. 
 • Meer thuiswerk en een stijgende werkloosheid in de VS vanwege een gebrekkig sociaal zekerheidsnet zouden kunnen leiden tot een daling van de vraag naar personenwagens.
 • Concurrenten die een superieur type chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten die dezelfde type halfgeleiders aan en lagere prijs kunnen produceren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.