Melexis Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/04/2019
 • Koers opmaak studie: 65.45 EUR
 • Huidige koers: 59.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2.64 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 46,00
 • € 60,00

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleider producten, vooral bestemd voor de auto-industrie. 
Het bedrijf verkoopt haar producten aan een brede klantenbasis van automotive systeemintegratoren wereldwijd. 
Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis; 
Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
Druksensoren meten druk of een acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of (en welke) de airbag wordt geopend. 
RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 
Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling

Bron: Melexis

Conclusie

Zwakke vooruitzichten bij Melexis, dat voor 2019 voor het eerst in jaren een omzet- en winstdaling verwacht. De zwakkere autoverkopen en geopolitieke onzekerheden gaan dit jaar sterk op de resultaten wegen. Het groeiverhaal op lange termijn blijft wel intact, maar onze verwachting is dat 2019 een uitdagend jaar zal worden.


Nieuws

Sinds begin april is de koers van het aandeel met meer dan 21% gestegen, ondanks zwakke resultaten in de autosector.
Aan de huidige koers noteert het aandeel aan 31 keer de verwachte winst voor 2019. Hierdoor wijzigt het advies van houden naar verkopen.

Resultaten

'000 0002013201420152016201720182019E
Omzet275332400456512569528
Operationele winst6389108114133138105
Nettowinst5585999611111579
Boekwaarde3.905.476.766.507.288.028.03
Winst per aandeel1.372.102.452.382.752.861.96
Koers/Winst19181834321933
Dividend per aandeel0.701.001.902.002.102.202.20
Dividendrendement2.95%2.66%4.33%2.44%2.38%3.98%3.34%
Bron: BloombergResultaten eerste kwartaal 2019 

 • De omzet daalde met 16% tot € 116.5 miljoen. 
 • De nettowinst daalde met 52% tot € 13.9 miljoen.

Positieve punten 

 • Balansmatig blijft melexis een zeer sterk bedrijf.
 • Een positief wisselkoerseffect door de sterkere dollar zorgde voor 3% extra groei.
 • Het lange termijn groeipotentieel blijft intact, al wordt 2019 een uitdagend jaar. 

Negatieve punten 

 • Het management van Melexis is zeer voorzichtig over 2019. Ze verwachten dat de omzet in  2019 lager zal liggen dan in 2018. Ook de winstmarge zal in 2019 significant lager uitkomen. We mogen dus een forse winstdaling verwachten dit jaar.
 • De voorraadverminderingen door klanten zijn nog niet voorbij en duren langer dan Melexis had verwacht. De geopolitieke spanningen zorgen ervoor dat klanten voorzichtig blijven. Als de spanningen niet verder toenemen, verwacht het management wel dat de bestellingen in de tweede jaarhelft opnieuw zullen toenemen. Melexis geeft wel toe dat de visibiliteit vandaag heel laag is en dat ze zelf moeilijk kunnen inschatten wanneer de groei zal hernemen.
 • In het eerste kwartaal genereerde het bedrijf 92% van haar omzet in het 'automotive' segment. Aangezien de autosector onder druk staat door mindere verkopen, schandalen en toenemende regelgeving verwachten we niet direct beterschap op korte termijn.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management  dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.

Bedreigingen

 • Concurrenten die een superieure soort chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten, die tot vandaag grotendeels afwezig blijven uit de autosector

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.