Melexis Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/02/2024
 • Koers opmaak studie: 80.9 EUR
 • Huidige koers: 79.55 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,3 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 82,00
 • € 123,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders, voornamelijk bestemd voor de auto-industrie. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan een wereldwijde klantenbasis van automotive systeemintegratoren. Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis: 

 • Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
 • Druksensoren meten druk of acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of de airbag wordt geopend. 
 • RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
 • Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 

Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling (2023)

Bron: Melexis

Conclusie

Het vierde kwartaal was wat zwakker dan de voorgaande kwartalen, maar Melexis kan een mooi rapport voorleggen voor 2023. In 2024 verwacht Melexis een lagere groei door voorraadafbouw en de vertragende groei in de verkoop van elektrische auto's. Het langetermijnverhaal blijft echter intact en aan de huidige waardering vinden we Melexis nog koopwaardig voor de lange termijn.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024 E
Omzet 0,490,510,640,840,961,00
Operationele winstmarge 14,5%14,9%23,1%27,1%27,1%25,1%
Netto winstmarge 12,4%13,7%20,4%23,6%21,7%20,7%
Boekwaarde per aandeel 2,867,347,3739,639,6314,78
Winst per aandeel 1,491,723,254,885,185,11
Historische koers 6780105818181
Koers/Winst 45,046,432,216,615,615,8
Dividend 2,202,202,603,503,703,70
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten vierde kwartaal 2023

 • De omzet steeg in Q4 j-o-j met ongeveer 12% tot € 250 miljoen.
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 6% tot € 62 miljoen, wat zo een operationele winstmarge gaf van 24,6%. 
 • De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 4% tot € 50 miljoen, ofwel tot € 1,23 per (verwaterd) aandeel (+ 6%). 

Positieve punten 

 • Vraag & Aanbod: de vraag naar chips van Melexis blijft groot en voor een aantal producten duidelijk hoger dan Melexis kan leveren. Melexis blijft ook nieuwe contracten winnen, vooral gerelateerd aan chips voor elektrische wagens, wat verdere groei voor de komende jaren al garandeert. Voor bepaalde productgroepen is vandaag de vraag nog altijd groter dan wat Melexis kan leveren, al is de situatie wel verder aan het  normaliseren en verwacht Melexis dat midden dit jaar er geen tekorten meer zullen zijn.
 • Risicospreiding productie: Melexis werkt aan de diversificatie van haar productie, waarvoor ze vandaag quasi volledig afhankelijk is van X-Fab. Een tweede producent zou in de tweede jaarhelft een (beperkt) deel van de productie beginnen over te nemen.
 • De langetermijnperspectieven blijven ongewijzigd. Op haar Investor Day in november kondigde Melexis aan de komende jaren een jaarlijkse omzetgroei van 10% in automotive en van 15% in non-automotive te halen, en ze herbevestigen deze verwachtingen nu.

Negatieve punten  

 • Lagere winstmarge afgelopen kwartaal: de winstmarge lag het afgelopen kwartaal lager dan de voorgaande, door een sterker negatief wisselkoerseffect en eenmalige kosten voor een interne herstructurering waarbij nieuwe business units worden gecreëerd voor nieuwe productlijnen die men de komende jaren verwacht.
 • Beperkte voorraadafbouw bij autoproducenten: de verkoop van elektrische auto's lijkt wat trager te verlopen dan de producenten verwachtten, waardoor er de komende kwartalen wat voorraadafbouw verwacht wordt in een aantal producten.Dit zal licht wegen op de groei in 2024. Voor 2024 verwacht Melexis een omzetgroei van ongeveer 4%.
 • Wisselkoerseffecten: Melexis zag in het voorbije kwartaal een negatieve impact op de omzetevolutie van 2 procentpunten vanwege de hogere waardering van de Amerikaanse dollar.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.
 • Een daling van de olieprijzen en dichter-bij-huis reizen kunnen de vraag naar personenwagens ondersteunen.
 • Binnen de halfgeleidersector zou zich een trend richting deglobalisatie kunnen manifesteren vanwege de aanhoudende handelsspanningen die tijdens de crisis des te zichtbaarder werden. 

Bedreigingen

 • Een aanhoudend beperkte capaciteit bij de chipbakkers zou negatief kunnen wegen op de volumes. 
 • Meer thuiswerk en een stijgende werkloosheid in de VS vanwege een gebrekkig sociaal zekerheidsnet zouden kunnen leiden tot een daling van de vraag naar personenwagens.
 • Concurrenten die een superieur type chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten die dezelfde type halfgeleiders aan en lagere prijs kunnen produceren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden
2023/10/31 68.6 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.