Melexis Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/03/2020
 • Koers opmaak studie: 52.55 EUR
 • Huidige koers: 46.42 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2.1 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 41,00
 • € 60,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleider producten, vooral bestemd voor de auto-industrie. 
Het bedrijf verkoopt haar producten aan een brede klantenbasis van automotive systeemintegratoren wereldwijd. 
Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis; 
Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
Druksensoren meten druk of een acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of (en welke) de airbag wordt geopend. 
RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 
Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling

Bron: Melexis

Conclusie

De jaarresultaten van Melexis voor boekjaar 2019 waren zoals verwacht niet goed. Dit gezegd zijnde lijken de eerste tekenen van een herneming van de vraag bij de toeleveranciers opnieuw te normaliseren. We zouden echter op dit moment voorlopig voorzichtig blijven, daar er nog geen duurzaam herstel merkbaar is in de globale automarkt.
Het groeiverhaal op lange termijn blijft wel intact, maar onze verwachting is dat dit meer tijd zal vergen dan de markt op dit moment inschat.
We blijven voorlopig bij ons 'houden' advies.

Nieuws

13/03/2020:

Vanwege de marktvolatiliteit van de laatste weken is het aandeel van Melexis ondertussen in de 'houden' zone beland.
Hoewel we verwachten dat Melexis op operationeel vlak nog enige tijd last zal hebben van de economische malaise in de autosector denken we dat, na de recente terugval van de beurskoers, het bedrijf zijn faire waarde benadert. Hierdoor wijzigt ons advies van 'verkopen' naar 'houden'.

Resultaten

'000 000201520162017201820192020E
Omzet400456512569486536
Operationele winst1081141331387198
Nettowinst99961111156083
Boekwaarde6.766.507.288.027.627.72
Winst per aandeel2.452.382.752.861.822.08
Koers/Winst183432194534
Dividend per aandeel1.902.002.102.202.202.20
Dividendrendement4.33%2.44%2.38%3.98%3.12%3.08%
Bron: Bloomberg


Resultaten boekjaar 2019 

 • De omzet daalde met 14% tot € 486.6 miljoen. 
 • De nettowinst daalde met 48% tot € 60.2 miljoen.

Positieve punten 

 • Hoewel de cijfers van het vierde kwartaal opnieuw een scherpe daling vertoonden ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, was er wel een stabilisatie van de resultaten ten opzichte van het derde kwartaal. In vergelijking met het derde kwartaal groeide de omzet zeer licht met 3% aan een constante nettowinst.
 • De outlook voor 2020 oogt opnieuw beter. Het bedrijf gaat uit van een omzetgroei van ongeveer 10% met een brutomarge van rond de 41% en een operationele marge van omstreeks 17%. Deze guidance is exclusief een mogelijke impact van het coronavirus.
 • Een positief wisselkoerseffect door de sterkere dollar zorgde voor 2% extra groei.
 • Het lange termijn groeipotentieel blijft intact, al wordt 2020 opnieuw een uitdagend jaar. 
 • Volgens CEO Chombar zouden de stock correcties bij de toeleveranciers afgelopen zijn en zou het bestelgedrag bij de klanten van Melexis aan het normaliseren zijn. Normaliter zal dit leiden tot een goed eerste kwartaal, met een verwachte omzetstijging van ongeveer 15%. Het bedrijf gaat er wel van uit dat dit effect minder uitgesproken zal zijn in de rest van het jaar.  

Negatieve punten 

 • De wereldwijde autoverkopen daalden in 2019 met 5% en ook voor 2020 ziet het bedrijf de verkoop niet significant aanzwengelen. Melexis wijt dit aan onder andere de onzekere fiscale impact op de aankoop van een nieuwe wagen, stopzetten van subsidiemechanismen voor groenere wagens en algemene globale handelsspanningen.
 • Volgens het bedrijf zal het nog een geruime tijd duren om opnieuw dezelfde operationele marges van in het verleden te kunnen genereren. De toegenomen productiecapaciteit wordt omwille van de lagere vraag onderbenut, wat een impact heeft van ongeveer 2% op de brutomarge van het bedrijf.  
 • Het bedrijf genereerde in boekjaar 2019 92% van haar omzet in het 'automotive' segment. Aangezien de globale autosector onder druk staat door mindere verkopen, schandalen en toenemende regelgeving verwachten we niet direct beterschap op korte termijn.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management  dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.

Bedreigingen

 • Concurrenten die een superieure soort chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten, die tot vandaag grotendeels afwezig blijven uit de autosector

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.