Melexis Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/08/2021
 • Koers opmaak studie: 99.85 EUR
 • Huidige koers: 99.65 EUR
 • Marktkapitalisatie: 4 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 77,60
 • € 107,80

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders, voornamelijk bestemd voor de auto-industrie. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan een wereldwijde klantenbasis van automotive systeemintegratoren. Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis: 

 • Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
 • Druksensoren meten druk of acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of de airbag wordt geopend. 
 • RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
 • Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 

Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling

Bron: Melexis

Conclusie

Melexis wist prima cijfers te behalen in het tweede kwartaal van 2021. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de omzet met 58% tot €159,1 miljoen, wat aan de bovenkant is van de verwachting die het bedrijf meegaf op het einde van 2020 (€155-160 miljoen euro). Verder steeg de operationele winstmarge tot 22,9% (+12,8 procentpunt) en ging de nettowinst 246% de hoogte in. Het orderboek is goed gevuld dankzij de heropleving van de automotive-markt en het algemene tekort aan halfgeleiders wat leidt tot sterke herbevoorradingen. Gezien de vraag nog niet meteen lijkt af te zwakken stelt het management de verwachtingen voor de tweede keer opwaarts bij. Zo voorziet het nu voor 2021 een omzetgroei tussen de 24% en 27% (voorheen 22-25%) met een EBIT-marge van ongeveer 22% (voorheen 21%).

Ondanks Melexis de voorraden in 2020 proactief optrok, lijkt het als ‘fabless’ chipproducent toch een hele uitdaging om te blijven voldoen aan de hogere vraag. Het management moest in het tweede kwartaal de verwachtingen van het cliënteel dan ook sterk temperen vanwege het beperkte aanbod. T.o.v. het vorige kwartaal steeg de omzet ook slechts met 2%, wat erop wijst dat het niet evident is de capaciteit op korte termijn op te trekken. Het tekort op de halfgeleidermarkt is ook zelfversterkend: klanten plaatsen grotere bestellingen om de continuïteit van hun productie niet in het gedrang te brengen. Dit fenomeen komt de resultaten van Melexis op korte termijn ten goede, maar kan zich in een later stadium terug wreken zodra de klanten op een comfortabele voorraad zetelen en de post-corona heropleving van de automarkt toch niet van duurzame aard blijkt te zijn. Desalniettemin blijven de langetermijnperspectieven er redelijk goed uit zien voor het bedrijf. Zowat alle autoproducenten zijn volop bezig hun aanbod te elektrificeren, gedreven door steeds strengere emissienormen. Gezien het gemiddeld aantal benodigde chips voor hybride en volledig elektrische wagens heel wat hoger ligt dan voor klassieke wagens zit Melexis goed gepositioneerd om van deze trend de vruchten te plukken. Het aandeel noteert aan een verwachte koers/winst verhouding van 33,5 en een vrijekasstroomrendement van 2,4% en lijkt zo de toekomstige groei reeds goed in rekening te brengen. Het advies blijft daarom op HOUDEN.

Nieuws

02/03/2021: Oprichters Roland Duchâtelet, Rudi De Winter (CEO X-FAB) en Françoise Chombar (CEO Melexis) verkochten via hun controlerende holding Xtrion 1,44 miljoen aandelen via een private plaatsing. Hun belang daalde hierdoor met ongeveer 3,6 procentpunt tot 50% + 1 aandeel om zo net een controlebelang aan te houden. Melexis verkocht eveneens een deel van de eigen aandelen die het aanhield. De free float verhoogde hierdoor van 45% naar net geen 50%, wat de kans zou verhogen dat het bedrijf opgenomen wordt in de BEL-20. De aandelen gingen uiteindelijk aan een korting van ongeveer 9% de deur uit (88,5 euro) en leverde zo ongeveer €158 miljoen op.

03/02/2021: Samen met de cijfers van het vierde kwartaal communiceerde Melexis het vertrek van CEO Françoise Chombar aan. Na achttien jaar aan het hoofd van de firma zal ze op 1 augustus de fakkel doorgeven aan Marc Biron, een ingenieur die al sinds '97 actief is in het bedrijf. Chombar wordt vervolgens voorzitter van de raad van bestuur.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 456512569487508639
Operationele winst 1141331387176140
Nettowinst 961111156069120
Boekwaarde per aandeel 6,557,358,007,347,738,84
Winst per aandeel 2,382,752,861,491,722,97
Koers/Winst 273118454634
Dividend 2,002,102,202,202,202,20
Dividendrendement 3,14%2,49%4,32%3,28%2,75%2,20%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten tweede kwartaal 2021 

 • De omzet steeg kwartaal-over-kwartaal met 2% en jaar-over-jaar met 58% tot €159,1 miljoen, wat aan de bovenkant is van de verwachting die het bedrijf meegaf op het einde van 2020 (€155-160 miljoen euro).
 • De bedrijfswinst (EBIT) steeg kwartaal-over-kwartaal met 5% en jaar-over-jaar met 260% tot €36,4 miljoen. De EBIT-marge steeg zo met 12,8 procentpunt t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar tot 22,9%.
 • De nettowinst steeg kwartaal-over-kwartaal met 21% en jaar-over-jaar met 246% tot €33,5 miljoen ofwel €0,83 per aandeel.

Positieve punten 

 • Ommekeer: Op het einde van 2020 zag Melexis opnieuw beterschap na twee moeilijke jaren van handelsspanningen en pandemie. Het orderboek is goed gevuld dankzij de heropleving van de automotive-markt en het algemene tekort aan halfgeleiders wat leidt tot sterke herbevoorradingen. Het bedrijf zag in de eerste jaarhelft de omzet en de nettowinst dan ook stijgen met respectievelijk 32% en 102% t.o.v. het vorige boekjaar. In de analisten-call stelde CEO Marc Biron dat ook in 2022 de vraag hoog zal blijven. 
 • Het management verwacht graduele capaciteitsuitbreidingen binnen de supplychain waardoor er stelsematig meer geproduceerd kan worden en de klanten tevens een betere visibiliteit krijgen i.v.m. wat realistisch is en wat niet.
 • De langetermijnperspectieven blijven ongewijzigd, waarbij de trend naar groenere en veiligere wagens zich onvermijdelijk zal doorzetten. Melexis beoogt zo het gemiddeld aantal aangeleverde chips per wagen te verdubbelen de komende jaren. In 2020 beschikte elke nieuwe wagen die van de band rolde gemiddeld 13 chips van Melexis, tegenover 11 in 2019.
 • Het aandeel in de totale verkopen van ASSP’s, ofwel applicatiespecifieke standaardproducten, bleef stabiel op ongeveer 71%. Dit zijn chips die Melexis op eigen initiatief ontwikkelt en verkoopt aan meerdere klanten. Het betreft dus intellectueel eigendom van Melexis zelf en betreft volgens het management een van de belangrijkste bouwstenen voor de toekomstige groei. Het overige deel zijn ASIC’s, ofwel op maat gemaakte toepassingsspecifieke geïntegreerde circuits.
 • Dividend: Melexis zal net als vorig boekjaar een tussentijds dividend uitkeren van €1,30 per aandeel. Het aandeel gaat op 19 oktober ex-dividend.
 • Outlook: Het management verwacht voor Q3 een omzet tussen 158-163 miljoen euro. Voor het hele boekjaar trekt Melexis de verwachtingen op en voorziet het nu een omzetgroei tussen de 24% en 27% (voorheen 22-25%) met een EBIT-marge van ongeveer 22% (voorheen 21%).
 • Balans: In het eerste kwartaal verkocht Melexis voor ongeveer €31 miljoen aan eigen aandelen. De vrijgekomen gelden werden gebruikt om schulden vervroegd af te lossen. Hierdoor steeg de solvabiliteit met ongeveer 8 procentpunt tot 80%. Het bedrijf beschikt over een nettokaspositie van €32,1 miljoen. De balans ziet er m.a.w. erg gezond uit.

Negatieve punten 

 • De extra voorraad die Melexis in het vorige boekjaar proactief aanlegde was alweer de deur uit tegen het einde van Q1. Het management moest daarom in het tweede kwartaal de verwachtingen van het cliënteel sterk temperen. Melexis is dan ook een zogenaamde 'fabless' leverancier van chips, wat betekent dat ze de eigenlijke productie van de halfgeleiders outsourcen naar chipbakkers zoals X-FAB, die op heden geen productiecapaciteit op overschot hebben. Als dusdanig profiteert Melexis dus minder van het tekort aan halfgeleiders, al lopen de bestellingen wel sterk op omdat klanten nu grotere orders plaatsen om de continuïteit van hun productie te waarborgen. Dat impliceert wel dat de orders in de toekomst mogelijks zullen terugvallen zodra de klanten op een comfortabele voorraad zetelen.
 • Ongeveer 88% van de omzet is afkomstig van de auto-industrie, wat zorgt voor een hoog concentratierisico. Het management beoogt dit percentage terug te brengen tot 80% tegen 2025.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.
 • Aanhoudend lage olieprijzen en dichter-bij-huis reizen kunnen de vraag naar personenwagens ondersteunen.
 • Binnen de halfgeleidersector zou zich een trend richting deglobalisatie kunnen manifesteren vanwege de aanhoudende handelsspanningen die tijdens de crisis des te zichtbaarder werden. 

Bedreigingen

 • Meer thuiswerk en een stijgende werkloosheid in de VS vanwege een gebrekkig sociaal zekerheidsnet zouden kunnen leiden tot een daling van de vraag naar personenwagens.
 • Concurrenten die een superieure soort chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten, die tot vandaag grotendeels afwezig blijven uit de autosector

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.