Melexis Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/04/2024
 • Koers opmaak studie: 81.75 EUR
 • Huidige koers: 82.3 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,3 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 82,00
 • € 123,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders, voornamelijk bestemd voor de auto-industrie. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan een wereldwijde klantenbasis van automotive systeemintegratoren. Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis: 

 • Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
 • Druksensoren meten druk of acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of de airbag wordt geopend. 
 • RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
 • Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 

Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling (2023)

Bron: Melexis

Conclusie

Melexis kon beleggers geruststellen met een eerste kwartaal dat de verwachtingen inloste. Ze liggen ook op koers om de guidance voor 2024 te halen nu de voorraadafbouw bij de autoleveranciers achter de rug licht. Het aandeel veerde sterk op na de goede kwartaalresultaten, maar is na dat koersherstel nog altijd niet duur en zit nog net in de koopzone.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024 E
Omzet 0,490,510,640,840,961,00
Operationele winstmarge 14,5%14,9%23,1%27,1%27,1%25,1%
Netto winstmarge 12,4%13,7%20,4%23,6%21,7%20,7%
Boekwaarde per aandeel 2,867,347,3739,639,6315,15
Winst per aandeel 1,491,723,254,885,185,15
Historische koers 6780105819081
Koers/Winst 45,046,432,216,617,415,9
Dividend 2,202,202,603,503,703,70
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten eerste kwartaal 2024

 • De omzet steeg j-o-j met ongeveer 6% tot € 242 miljoen.
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 4% tot € 64 miljoen, wat zo een operationele winstmarge gaf van 26,4%. 
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 4% tot € 53 miljoen, ofwel tot € 1,31 per (verwaterd) aandeel (+ 4%). 

Positieve punten 

 • Voorraadafbouw autoproducenten voorbij: Melexis geeft aan dat de voorraden bij haar klanten afgelopen zomer gepiekt hebben en daarna langzaam afgebouwd zijn. volgens het management is de voorraadafbouw nu voorbij.
 • China voorlopig eerder opportuniteit: de groei in China was in het eerste kwartaal dubbel zo groot als in de andere landen, Melexis haalde ook twee nieuwe design wins voor de Chinese markt in het kwartaal. Voorlopig is China dus eerder een opportuniteit dan een bedreiging. De richtlijn van president Xi aan de autobouwers om meer lokale producenten te gebruiken voor hun chips hebben voorlopig dus geen effect op Melexis, vooral omdat ze nog een technologische voorsprong hebben en voortdurend blijven innoveren. Daarnaast is Melexis ook bezig met het vastleggen van meer lokale toeleveranciers in China, om te anticiperen op mogelijk strengere regels op dit vlak in de toekomst.
 • De langetermijnperspectieven blijven ongewijzigd. Op haar Investor Day in november kondigde Melexis aan de komende jaren een jaarlijkse omzetgroei van 10% in automotive en van 15% in non-automotive te halen, en ze herbevestigen deze verwachtingen nu. Ook de verwachtingen voor 2024 worden herhaald, waarbij we een sterkere omzetgroei in de tweede jaarhelft mogen verwachten.

Negatieve punten  

 • Mogelijke prijsdruk volgend jaar: door het chipstekort de voorbije jaren had Melexis wat minder prijsdruk voor meer mature producten, het management verwacht wel dat die prijsdiscussies opnieuw gaan komen voor de verkoop in 2025. Dit is op zich wel geen nieuw gegeven, en het bedrijf heeft ook haar kostenstructuur wat aangepast om dit op te kunnen vangen.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.
 • Een daling van de olieprijzen en dichter-bij-huis reizen kunnen de vraag naar personenwagens ondersteunen.
 • Binnen de halfgeleidersector zou zich een trend richting deglobalisatie kunnen manifesteren vanwege de aanhoudende handelsspanningen die tijdens de crisis des te zichtbaarder werden. 

Bedreigingen

 • Een aanhoudend beperkte capaciteit bij de chipbakkers zou negatief kunnen wegen op de volumes. 
 • Meer thuiswerk en een stijgende werkloosheid in de VS vanwege een gebrekkig sociaal zekerheidsnet zouden kunnen leiden tot een daling van de vraag naar personenwagens.
 • Concurrenten die een superieur type chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten die dezelfde type halfgeleiders aan en lagere prijs kunnen produceren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden
2023/10/31 68.6 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.