Melexis Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/08/2020
 • Koers opmaak studie: 69.3 EUR
 • Huidige koers: 67.1 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,8 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 51,00
 • € 74,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders, voornamelijk bestemd voor de auto-industrie. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan een wereldwijde klantenbasis van automotive systeemintegratoren. Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis: 

 • Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
 • Druksensoren meten druk of acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of de airbag wordt geopend. 
 • RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
 • Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 

Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling

Bron: Melexis

Conclusie

Melexis zag een negatieve impact op de inkomsten van het tweede kwartaal vanwege COVID-19-gerelateerde disrupties aan zowel vraag- als aanbodzijde in voornamelijk de Europese en Amerikaanse markten. Zo daalde de omzet jaar-over-jaar met 16%, de operationele winst met 45% en de nettowinst met 38%. Ondanks het management stelt dat het klantensentiment en ordergedrag fragiel blijven en de visibiliteit eerder beperkt blijft, veronderstelt het wel dat het dieptepunt achterwege ligt. Het bedrijf keert dan ook opnieuw een interim dividend uit van € 1,30 per aandeel. Ondanks de stijgende vraag naar Melexis-chips in andere sector (+19% ten opzichte van Q1), blijft het bedrijf voor het grootste deel afhankelijk van de autosector (86% van de omzet), die het ook voor de coronacrisis reeds moeilijk had. Vanwege de wereldwijde shutdowns daalde de globale autoproductie naar schatting met ongeveer 30% in de eerste jaarhelft. Qua waardering staat het aandeel bovendien duur geprijsd met een verwachte koers/winst verhouding voor het huidige boekjaar van 56. De balans blijft echter sterk, en de langetermijnperspectieven interessant. De hamvraag blijft echter wanneer en op welk tempo de autosector zal herstellen. Het advies blijft daarom op HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201520162017201820192020E
Omzet400456512569486434
Operationele winst1081141331387154
Nettowinst99961111156044
Boekwaarde6.766.507.288.027.627.58
Winst per aandeel2.452.382.752.861.821.02
Koers/Winst183432194556
Dividend per aandeel1.902.002.102.202.201.44
Dividendrendement4.33%2.44%2.38%3.98%3.12%2.52%
Bron: Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2020 

 • De omzet daalde jaar-over-jaar met 16% en kwartaal-over-kwartaal met 27% tot € 100 miljoen. Op halfjaarbasis steeg de omzet met 1%.
 • De operationele winst (EBIT) daalde jaar-over-jaar met 45% en kwartaal-over-kwartaal met 58% tot € 10 miljoen. De EBIT-marge daalde zo met ruim 7 procentpunt tot 10,1% ten opzichte van Q1. Op halfjaarbasis stagneerde de EBIT.
 • De nettowinst daalde jaar-over-jaar met 38% en kwartaal-over-kwartaal met 53% tot € 9,7 miljoen ofwel € 0,24 per aandeel. Op halfjaarbasis steeg de nettowinst met 3%.
 • Er zal een interim dividend uitgekeerd worden van 1,30 EUR per aandeel (bruto). 

Positieve punten 

 • Het management ziet het dieptepunt achter zich en geeft als outlook een omzetstijging van 10% voor het derde kwartaal (ten opzichte van Q2). De omzet zou evenwel nog steeds ruim 10% lager liggen dan die van het derde kwartaal van 2019.
 • De negatieve resultaten zijn minder slecht dan gevreesd en worden op halfjaarbasis gecompenseerd door de betere resultaten in Q1. Toen kon Melexis nog genieten van een normalisering van de vraag na enkele weken van voorraadcorrecties bij klanten.
 • Het gedeelte van de omzet afkomstig van andere industrieën dan de autoindustrie steeg jaar-over-jaar met 71% en met 19% ten opzichte van het vorige kwartaal. Zo groeide de vraag naar chips voor scooters, gaming-apparatuur (fan drivers), zonnepanelen en medisch apparatuur (temperatuursensoren).
 • Ondanks de uitdagende marktomgeving waarin het bedrijf zich momenteel bevindt ziet het zijn langetermijnperspectieven ongewijzigd, waarbij de trend naar groenere en veiligere wagens zich onvermijdelijk zal doorzetten. Melexis beoogt zo het gemiddeld aantal aangeleverde chips per wagen te verdubbelen de komende jaren.
 • De balans van Melexis blijft sterk met een solvabiliteit van ongeveer 74% en een ratio nettoschuld over brutobedrijfswinst van 0,1.

Negatieve punten 

 • In het tweede kwartaal was 86% van de omzet afkomstig van de auto-industrie, wat een hoog concentratierisico inhoudt. Bovendien werd deze sector reeds voor de coronacrisis geplaagd door globale handelsspanningen, onzekere fiscale regelgeving en stopzettingen van subsidiemechanismen voor groene wagens. Vanwege de wereldwijde shutdowns daalde de globale autoproductie in de eerste jaarhelft met ongeveer 30%.
 • Het management stelt dat het klantensentiment en ordergedrag fragiel blijven. Bovendien blijft de visibiliteit laag vanwege de onzekerheden inzake een tweede golf besmettingen.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.
 • Aanhoudend lage olieprijzen en dichter-bij-huis reizen kunnen de vraag naar personenwagens ondersteunen.
 • Binnen de halfgeleidersector zou zich een trend richting deglobalisatie kunnen manifesteren vanwege de aanhoudende handelsspanningen die tijdens de crisis des te zichtbaarder werden. 

Bedreigingen

 • Meer thuiswerk en een stijgende werkloosheid in de VS vanwege een gebrekkig sociaal zekerheidsnet zouden kunnen leiden tot een daling van de vraag naar personenwagens.
 • Concurrenten die een superieure soort chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten, die tot vandaag grotendeels afwezig blijven uit de autosector

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.