Melexis Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/11/2021
 • Koers opmaak studie: 104.7 EUR
 • Huidige koers: 95.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 4,2 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 84,70
 • € 118,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders, voornamelijk bestemd voor de auto-industrie. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan een wereldwijde klantenbasis van automotive systeemintegratoren. Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis: 

 • Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
 • Druksensoren meten druk of acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of de airbag wordt geopend. 
 • RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
 • Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 

Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling

Bron: Melexis

Conclusie

Melexis wist opnieuw prima cijfers te behalen en draaide voor de derde keer dit jaar een recordomzet. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de omzet met 34% tot €162,8 miljoen, wat aan de bovenkant is van de verwachting die het bedrijf meegaf op het einde van het vorige kwartaal. Verder steeg de operationele winstmarge tot 24,4% (+11,5 procentpunt) en ging de nettowinst 145% de hoogte in. De heropleving van de automotive-markt en het algemene tekort aan halfgeleiders leidt tot sterke herbevoorradingen en bijgevolg een goed gevuld orderboek. Ook de prioritering van high-end/elektrische wagens, waarvoor doorgaans meer chips benodigd zijn, leidt tot een sterke vraag. De outlook werd daarom opnieuw lichtjes verhoogd. Het management rekent nu op een omzetgroei van 26% (voorheen: 24-27%) en een EBIT-marge van ongeveer 23% (voorheen 22%).

Melexis blijft als fabless chipproducent per definitie wel sterk afhankelijk van chipgieterijen, die momenteel geen productiecapaciteit op overschot hebben. Ten opzichte van het vorige kwartaal steeg de omzet dan ook met slechts 2%. De uitdaging bestaat er daarom in om de beschikbare capaciteit te verdelen onder het cliënteel. Het tekort op de halfgeleidermarkt is ook zelfversterkend: klanten plaatsen grotere bestellingen om de continuïteit van hun productie niet in het gedrang te brengen. Dat impliceert wel dat de orders in de toekomst mogelijks kunnen terugvallen zodra de klanten op een comfortabele voorraad zetelen en/of de productmix verschuift naar chips voor wagens van een lagere klasse. Desalniettemin blijven de langetermijnperspectieven er goed uitzien voor het bedrijf. Zowat alle autoproducenten zijn volop bezig hun aanbod te elektrificeren, gedreven door steeds strengere emissienormen. Gezien het gemiddeld aantal benodigde chips voor hybride en volledig elektrische wagens heel wat hoger ligt dan voor klassieke wagens zit Melexis goed gepositioneerd om van deze trend de vruchten te plukken. Het aandeel noteert aan een verwachte koers/winst verhouding van 33,5, een verwachte EV/EBITDA van 21,7 en een vrijekasstroomrendement van 2,17% en lijkt zo de toekomstige groei reeds goed in rekening te brengen. Het advies blijft daarom in de HOUDEN-zone.

Nieuws

02/03/2021: Oprichters Roland Duchâtelet, Rudi De Winter (CEO X-FAB) en Françoise Chombar (CEO Melexis) verkochten via hun controlerende holding Xtrion 1,44 miljoen aandelen via een private plaatsing. Hun belang daalde hierdoor met ongeveer 3,6 procentpunt tot 50% + 1 aandeel om zo net een controlebelang aan te houden. Melexis verkocht eveneens een deel van de eigen aandelen die het aanhield. De free float verhoogde hierdoor van 45% naar net geen 50%, wat de kans zou verhogen dat het bedrijf opgenomen wordt in de BEL-20. De aandelen gingen uiteindelijk aan een korting van ongeveer 9% de deur uit (88,5 euro) en leverde zo ongeveer €158 miljoen op.

03/02/2021: Samen met de cijfers van het vierde kwartaal communiceerde Melexis het vertrek van CEO Françoise Chombar aan. Na achttien jaar aan het hoofd van de firma zal ze op 1 augustus de fakkel doorgeven aan Marc Biron, een ingenieur die al sinds '97 actief is in het bedrijf. Chombar wordt vervolgens voorzitter van de raad van bestuur.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 456512569487508641
Operationele winst 1141331387176146
Nettowinst 961111156069127
Boekwaarde per aandeel 6,557,358,007,347,738,94
Winst per aandeel 2,382,752,861,491,723,12
Koers/Winst 273118454634
Dividend 2,002,102,202,202,202,20
Dividendrendement 3,14%2,49%4,32%3,28%2,75%2,05%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten derde kwartaal 2021 

 • De omzet steeg kwartaal-over-kwartaal met 2% en jaar-over-jaar met 34% tot €162,8 miljoen, wat aan de bovenkant is van de verwachting die het bedrijf meegaf op het einde van het vorige kwartaal (€ 158-163 miljoen).
 • De bedrijfswinst (EBIT) steeg kwartaal-over-kwartaal met 9% en jaar-over-jaar met 153% tot €39,7 miljoen. De EBIT-marge steeg zo met 11,5 procentpunt t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar tot 24,4%.
 • De nettowinst steeg kwartaal-over-kwartaal met 9% en jaar-over-jaar met 145% tot €36,5 miljoen ofwel €0,90 per aandeel.

Positieve punten 

 • Melexis draaide voor de derde keer dit jaar een recordomzet. Op het einde van 2020 zag het bedrijf terug beterschap na twee moeilijke jaren van handelsspanningen en pandemie. De heropleving van de automotive-markt en het algemene tekort aan halfgeleiders leidt tot sterke herbevoorradingen en bijgevolg een goed gevuld orderboek. De uitdaging schuilt er evenwel in om de beschikbare capaciteit te verdelen onder het cliënteel.
 • Het management verwacht graduele capaciteitsuitbreidingen binnen de supplychain waardoor er stelselmatig meer geproduceerd kan worden. Het management blijft echter voorzichtig en stelt dat het niet aangewezen is om uitspraken te doen over de lange termijn gegeven de complexiteit van de toeleveringsketen.
 • Het aandeel in de totale verkopen van ASSP’s, ofwel applicatiespecifieke standaardproducten, steeg t.o.v. het vorige kwartaal met 2 procentpunt tot ongeveer 73%. Dit zijn chips die Melexis op eigen initiatief ontwikkelt en verkoopt aan meerdere klanten. Het betreft dus intellectueel eigendom van Melexis zelf en betreft volgens het management een van de belangrijkste bouwstenen voor de toekomstige groei. Het overige deel zijn ASIC’s, ofwel op maat gemaakte toepassingsspecifieke geïntegreerde circuits.De langetermijnperspectieven blijven ongewijzigd, waarbij de trend naar groenere en veiligere wagens zich onvermijdelijk zal doorzetten. Melexis beoogt zo het gemiddeld aantal aangeleverde chips per wagen te verdubbelen de komende jaren. In 2020 beschikte elke nieuwe wagen die van de band rolde gemiddeld 13 chips van Melexis, tegenover 11 in 2019.
 • Outlook: Het management verwacht voor Q4 een omzet tussen 160-165 miljoen euro. Voor het hele boekjaar voorziet het management nu een omzetgroei van ongeveer 26% (voorheen: 24-27%) met een EBIT-marge van ongeveer 23% (voorheen 22%).
 • Balans: Het bedrijf versterkte de balans door in Q3 ongeveer € 30 miljoen aan schulden terug te betalen. De solvabiliteitsratio steeg zo met 5,1 procentpunt tot 85,1%. Melexis beschikt verder over een nettokaspositie van ongeveer € 47,5 miljoen.
 • Dividend: Melexis keerde net als vorig boekjaar een tussentijds dividend uit van € 1,30 per aandeel.

Negatieve punten 

 • De extra voorraad die Melexis in het vorige boekjaar proactief aanlegde was alweer de deur uit tegen het einde van Q1. Het management moest daarom de verwachtingen van het cliënteel sterk temperen. Melexis is dan ook een zogenaamde 'fabless' leverancier van chips, wat betekent dat ze de eigenlijke productie van de halfgeleiders outsourcen naar chipbakkers zoals X-FAB, die op heden geen productiecapaciteit op overschot hebben. Als dusdanig profiteert Melexis dus minder van het tekort aan halfgeleiders, al lopen de bestellingen wel sterk op. Volgens het management voornamelijk te verklaren door lage voorraden, een hoger aantal chips in nieuwe wagens (OEM's prioriteren high-end/elektrische wagens) en grotere orders om productiecontinuïteit te waarborgen. Dat impliceert wel dat de orders in de toekomst mogelijks kunnen terugvallen zodra de klanten op een comfortabele voorraad zetelen en/of de productmix verschuift naar chips voor wagens van een lagere klasse. Wat betreft dat laatste maakt het management zich echter weinig zorgen en stelt het dat ook in lower-end EV's heel wat chips nodig zijn.
 • Ongeveer 90% (+2 pp QoQ) van de omzet is afkomstig van de auto-industrie, wat zorgt voor een hoog concentratierisico. Het management beoogt dit percentage terug te brengen tot 80% tegen 2025.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.
 • Aanhoudend lage olieprijzen en dichter-bij-huis reizen kunnen de vraag naar personenwagens ondersteunen.
 • Binnen de halfgeleidersector zou zich een trend richting deglobalisatie kunnen manifesteren vanwege de aanhoudende handelsspanningen die tijdens de crisis des te zichtbaarder werden. 

Bedreigingen

 • Meer thuiswerk en een stijgende werkloosheid in de VS vanwege een gebrekkig sociaal zekerheidsnet zouden kunnen leiden tot een daling van de vraag naar personenwagens.
 • Concurrenten die een superieure soort chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten, die tot vandaag grotendeels afwezig blijven uit de autosector

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.