Melexis Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/11/2020
 • Koers opmaak studie: 66.95 EUR
 • Huidige koers: 93.55 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,7 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 54,00
 • € 76,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders, voornamelijk bestemd voor de auto-industrie. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan een wereldwijde klantenbasis van automotive systeemintegratoren. Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis: 

 • Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
 • Druksensoren meten druk of acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of de airbag wordt geopend. 
 • RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
 • Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 

Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling

Bron: Melexis

Conclusie

Melexis wist voor het derde kwartaal positief te verrassen. Ten opzichte van het vorige kwartaal zag het bedrijf een omzetstijging van 21%, een stijging van de bedrijfswinst van 55% en een stijging van de nettowinst van 54%. Deze sterke herstelbeweging dankt Melexis aan de stijging van de autoverkopen in september, en dan vooral in China. Het bedrijf staat zo voor de eerste 9 maanden van het boekjaar zowel op vlak van omzet als nettowinst op nagenoeg hetzelfde niveau als in 2019. Ondanks het vorige boekjaar ook geen prachtjaar was, is dit toch een opmerkelijke prestatie gegeven de disrupties vanwege COVID-19. Het management rekent op een sequentiële omzetgroei van 15% in het vierde kwartaal, die mede te danken zou zijn aan lage voorraadniveaus bij de klanten. CEO Chombar merkt wel op dat deze verwachting voorwaardelijk is aan het uitblijven van nieuwe vraag- en/of aanbodschokken vanwege COVID-19.

Qua waardering staat het aandeel eerder duur geprijsd met een verwachte koers/winst verhouding voor het huidige boekjaar van 43. De balans blijft echter sterk, de kostenstrctuur variabel, en de langetermijnperspectieven interessant. De hamvraag blijft echter of de eerste hersteltekenen van de autoverkopen van duurzame aard zijn of niet. Weet dat de resultaten van Melexis voor het grootste deel afhankelijk blijven van de autosector (88% in Q3), die het ook voor de coronacrisis reeds moeilijk had. Het advies blijft op HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201520162017201820192020E
Omzet400456512569486434
Operationele winst1081141331387154
Nettowinst99961111156044
Boekwaarde6.766.507.288.027.627.58
Winst per aandeel2.452.382.752.861.821.02
Koers/Winst183432194556
Dividend per aandeel1.902.002.102.202.201.44
Dividendrendement4.33%2.44%2.38%3.98%3.12%2.52%
Bron: Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2020 

 • De omzet steeg kwartaal-over-kwartaal met 21% en daalde jaar-over-jaar met 1% tot €121,5 miljoen (inclusief negatief wisselkoerseffect van 2%). Overheen de eerste 9 maanden van het boekjaar bleef de omzet nagenoeg stabiel op €360 miljoen.
 • De bedrijfswinst (EBIT) steeg kwartaal-over-kwartaal met 55% en daalde jaar-over-jaar met 14% tot €15,7 miljoen. De EBIT-marge steeg zo met 2,8 procentpunt tot 12,9% ten opzichte van Q2. Overheen de eerste 9 maanden van het boekjaar daalde de EBIT met 5% tot €49,7 miljoen.
 • De nettowinst steeg kwartaal-over-kwartaal met 54% en daalde jaar-over-jaar met 3% en tot €14,9 miljoen ofwel €0,37 per aandeel. Overheen de eerste 9 maanden van het boekjaar bleef de nettowinst nagenoeg stabiel op €45,2 miljoen (+0,9%).

Positieve punten 

 • De resultaten voor het derde kwartaal lagen aanzienlijk boven de verwachtingen. Zo steeg de omzet 21% ten opzichte van het vorige kwartaal, wat zomaar 11 procentpunt meer is dan waarop CEO Chombar had gerekend. Deze sterke herstelbeweging dankt Melexis aan de stijging van de autoverkopen in september, en dan vooral in China. Merk op dat overheen de eerste 9 maanden van het boekjaar Melexis op vlak van omzet en nettowinst op nagenoeg hetzelfde niveau zit als 2019. Ondanks het vorige boekjaar ook geen prachtjaar was voor het bedrijf, is dit toch een opmerkelijke prestatie gegeven de disrupties vanwege COVID-19 dit jaar.
 • Het management geeft als outlook dat het rekent op een sequentiële omzetgroei van 15% in het vierde kwartaal, die mede te danken zou zijn aan lage voorraadniveaus bij de klanten. CEO Chombar merkt wel op dat deze verwachting voorwaardelijk is aan het uitblijven van nieuwe vraag- en/of aanbodschokken vanwege COVID-19.
 • Het management wijst erop dat de helft van de nieuwe productlanceringen betrekking hebben op non-automotive markten. Denk bijvoorbeeld aan chips voor scooters, huishoudapparaten en motorfietsen.
 • De balans van Melexis blijft zeer solide met een solvabiliteit van ongeveer 75% en een netto kaspositie van ongeveer €16,8 miljoen.
 • Ondanks de uitdagende marktomgeving waarin het bedrijf zich momenteel bevindt blijven de langetermijnperspectieven ongewijzigd, waarbij de trend naar groenere en veiligere wagens zich onvermijdelijk zou moeten doorzetten. Melexis beoogt zo het gemiddeld aantal aangeleverde chips per wagen te verdubbelen de komende jaren.

Negatieve punten 

 • In het derde kwartaal was 88% van de omzet afkomstig van de auto-industrie, wat een hoog concentratierisico inhoudt. Bovendien werd deze sector reeds voor de coronacrisis geplaagd door globale handelsspanningen, onzekere fiscale regelgeving en stopzettingen van subsidiemechanismen voor groene wagens. Vanwege de wereldwijde lockdowns daalde de globale autoproductie in de eerste jaarhelft met ongeveer 30%. Zoals hierboven vermeld begonnen de autoverkopen in september wel terug te herstellen, al is het afwachten of die trend een duurzaam karakter heeft.
 • De visibiliteit blijft laag vanwege de onzekerheden inzake de huidige tweede golf van COVID-19.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.
 • Aanhoudend lage olieprijzen en dichter-bij-huis reizen kunnen de vraag naar personenwagens ondersteunen.
 • Binnen de halfgeleidersector zou zich een trend richting deglobalisatie kunnen manifesteren vanwege de aanhoudende handelsspanningen die tijdens de crisis des te zichtbaarder werden. 

Bedreigingen

 • Meer thuiswerk en een stijgende werkloosheid in de VS vanwege een gebrekkig sociaal zekerheidsnet zouden kunnen leiden tot een daling van de vraag naar personenwagens.
 • Concurrenten die een superieure soort chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten, die tot vandaag grotendeels afwezig blijven uit de autosector

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.