Melexis Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/07/2022
 • Koers opmaak studie: 82.25 EUR
 • Huidige koers: 71.85 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,3 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 67,20
 • € 94,10

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders, voornamelijk bestemd voor de auto-industrie. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan een wereldwijde klantenbasis van automotive systeemintegratoren. Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis: 

 • Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
 • Druksensoren meten druk of acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of de airbag wordt geopend. 
 • RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
 • Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 

Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling (2021)

Bron: Melexis

Conclusie

Melexis wist opnieuw prima cijfers te behalen en draaide voor de zesde keer op rij een recordomzet. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar steeg de omzet met 31% tot € 208 miljoen, wat hoger is dan de guidance die het bedrijf meegaf op het einde van het vorige kwartaal (€ 200 miljoen). Verder steeg de operationele winstmarge tot 27% (+4,59 pp) en ging de nettowinst met 42% de hoogte in. De heropleving van de automotive-markt en het algemene tekort aan halfgeleiders leidt tot sterke herbevoorradingen en bijgevolg een goed gevuld orderboek. Ook de prioritering van high-end/elektrische wagens, waarvoor doorgaans meer chips benodigd zijn versterkt de vraag.

De sterke cijfers zijn voornamelijk te danken aan een hogere productiecapaciteit bij chipbakker X-FAB, prijsverhogingen die werden doorgevoerd aan het begin van het jaar, en positieve mix-effecten. Daarnaast werd de omzet gestuwd door de sterker geworden Amerikaanse dollar (+5 pp). Volgens het management zal de mismatch tussen vraag en aanbod evenwel nog niet opgelost worden in 2022 en blijft de uitdaging om de beschikbare capaciteit te verdelen onder het cliënteel. Voor nieuw cliënteel heeft het bedrijf dus ook weinig tot geen ruimte. Niettegenstaande werd de outlook vanwege de hogere prijszetting, de hogere capaciteit, en de sterke dollar opnieuw opgetrokken. Het management rekent nu op een omzetgroei tussen 28% en 30% (voorheen: tussen 18% en 23%) met een operationele marge van ongeveer 26% (voorheen: 25%).

Het aandeel koerste sinds de all-time-high in november ongeveer een vierde lager en noteert zo terug aan een aanvaardbare verwachte koers/winst verhouding van 17,7x, een verwachte EV/EBITDA van 12,3x en een vrijekasstroomrendement van 4,2%. Het aandeel blijft zo in de HOUDEN-zone.

Nieuws

02/03/2021: Oprichters Roland Duchâtelet, Rudi De Winter (CEO X-FAB) en Françoise Chombar (CEO Melexis) verkochten via hun controlerende holding Xtrion 1,44 miljoen aandelen via een private plaatsing. Hun belang daalde hierdoor met ongeveer 3,6 procentpunt tot 50% + 1 aandeel om zo net een controlebelang aan te houden. Melexis verkocht eveneens een deel van de eigen aandelen die het aanhield. De free float verhoogde hierdoor van 45% naar net geen 50%, wat de kans zou verhogen dat het bedrijf opgenomen wordt in de BEL-20. De aandelen gingen uiteindelijk aan een korting van ongeveer 9% de deur uit (88,5 euro) en leverde zo ongeveer €158 miljoen op.

03/02/2021: Samen met de cijfers van het vierde kwartaal communiceerde Melexis het vertrek van CEO Françoise Chombar aan. Na achttien jaar aan het hoofd van de firma zal ze op 1 augustus de fakkel doorgeven aan Marc Biron, een ingenieur die al sinds '97 actief is in het bedrijf. Chombar wordt vervolgens voorzitter van de raad van bestuur.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 0,510,570,490,510,640,81
Operationele winstmarge 25,9%24,3%14,5%14,9%23,1%26,4%
Netto winstmarge 21,7%20,3%12,4%13,7%20,4%22,9%
Boekwaarde per aandeel 7,352,758,007,347,739,63
Winst per aandeel 2,752,861,491,723,254,57
Historische koers 8451678010581
Koers/Winst 30,7217,8045,0046,4532,2517,70
Dividend 210,00%220,00%220,00%220,00%260,00%260,00%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten tweede kwartaal 2022

 • De omzet steeg in Q2 j-o-j met ongeveer 31% tot € 208 miljoen. Het omzetcijfers kwam zo hoger uit dan de guidance die het management in het vorige kwartaal meegaf (€ 200 miljoen). In de eerste jaarhelft steeg de omzet j-o-j met ongeveer 25% tot € 392 miljoen.
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 57% tot € 57 miljoen, wat zo een operationele winstmarge gaf van 27% (+4,59 pp). De hogere marges werden gedreven door prijszetting, een betere productmix, hogere volumes en positieve wisselkoerseffecten. In de eerste jaarhelft steeg de EBIT j-o-j met ongeveer 51% tot € 107 miljoen. De EBIT-marge steeg over dezelfde periode met ongeveer 4,76 procentpunt tot 27%.
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 42% tot € 48 miljoen, ofwel tot € 1,18 per (verwaterd) aandeel (+ 42%). In de eerste jaarhelft steeg de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 57% tot € 96 miljoen, ofwel tot € 2,38 per (verwaterd) aandeel (+ 57%).

Positieve punten 

 • Resultaten boven de verwachting: Melexis draaide voor de zesde keer op rij een recordomzet. De heropleving van de automotive-markt en het algemene tekort aan halfgeleiders leidt tot sterke herbevoorradingen en bijgevolg een goed gevuld orderboek. Volgens CEO Marc Biron is de volledige capaciteit van 2022 reeds verkocht en lopen de orders reeds door naar 2023, 2024 en 2025. De uitdaging schuilt er evenwel in om de beschikbare capaciteit te verdelen onder het cliënteel. Het management zag nog geen beterschap inzake de mismatch tussen vraag en aanbod en zei eerder reeds dat deze naar verwachting nog niet opgelost zou worden in 2022.
 • Capaciteit: Het bedrijf geniet van een hogere capaciteit bij chipbakker X-FAB dan initieel werd verwacht. Het management stelde tevens dat het graduele capaciteitsuitbreidingen verwacht binnen de supplychain waardoor er stelselmatig meer geproduceerd zal kunnen worden. Het management blijft echter voorzichtig en stelt dat het niet aangewezen is om uitspraken te doen over de lange termijn gegeven de complexiteit van de toeleveringsketen.
 • Het aandeel in de totale verkopen van ASSP’s, ofwel applicatiespecifieke standaardproducten, steeg in Q2 jaar-over-jaar met 3 procentpunt tot ongeveer 74%. Dit zijn chips die Melexis op eigen initiatief ontwikkelt en verkoopt aan meerdere klanten. Het betreft dus intellectueel eigendom van Melexis zelf en betreft volgens het management een van de belangrijkste bouwstenen voor de toekomstige groei. Het overige deel zijn ASIC’s, ofwel op maat gemaakte toepassingsspecifieke geïntegreerde circuits.
 • R&D: Er vloeide in het tweede kwartaal ongeveer € 22 miljoen (+16%) richting onderzoek & ontwikkeling, ofwel 11% van de totale omzet (-1,38 procentpunt). Dit is historisch gezien aan de lage kant en het management verwacht de R&D-kost t.o.v. de omzet terug op te trekken richting 13%. Dit zal deels gedreven worden door looninflatie (België: 8%) en deels door de aanwerving van bijkomend personeel. Weet dat ongeveer 10% van het onderzoekspersoneel van Melexis gestationeerd is in Oekraïne. Deze werknemers hebben Kiev ondertussen verlaten en bevinden zich nu in het westen van het land.
 • Balans: Melexis beschikt over een balans met een solvabiliteit van 83% (-1,24 pp), een EBITDA die de interestlasten 1798 keer dekt en een ratio nettoschuld over EBITDA van -0,25x. Het bedrijf beschikt m.a.w. over een uitermate sterke balans.
 • Vrije kasstroom: Melexis genereerde in de eerste jaarhelft ongeveer € 62 miljoen aan vrije kasstroom, een stijging van 50,74%.
 • Het jaarlijks dividend werd opgetrokken met 18% tot € 2,60 per aandeel. Er zal opnieuw een interim dividend worden uitgekeerd van € 1,30 in oktober. De andere helft volgt doorgaans in mei.
 • Melexis geniet van een interessantere productmix. Er worden namelijk momenteel meer wagens geproduceerd van een hogere prijsklasse waar gemiddeld gezien ook meer chips voor nodig zijn. Dit kan evenwel in de toekomst terug verschuiven indien er opnieuw meer wagens van een lagere klasse van de band rollen. Het management maakt zich daar echter weinig zorgen over en stelt het dat ook in lower-end EV's heel wat chips nodig zijn.
 • De langetermijnperspectieven blijven ongewijzigd, waarbij de trend naar groenere, veiligere en meer comfortabele wagens zich onvermijdelijk zal doorzetten. Melexis beoogt zo het gemiddeld aantal aangeleverde chips per wagen te verdubbelen de komende jaren. In 2021 leverde Melexis gemiddeld 18 chips per geproduceerde wagen wereldwijd, al geeft dit cijfer mogelijks een vertekend beeld vanwege de lage wagenproductie enerzijds en de hoge bevoorradingen van onderdelen anderzijds. Ter herinnering: In 2020 beschikte elke nieuwe wagen die van de band rolde gemiddeld 13 chips van Melexis, tegenover 11 in 2019.
 • Wisselkoerseffecten: Melexis zag in het tweede kwartaal een positieve impact op de omzetgroei van 5 procentpunt vanwege de aantrekking van de Amerikaanse dollar.
 • Outlook: Het management verwacht voor Q3 een omzet tussen € 215-220 miljoen (+33,6% j-o-j). Verder werd de guidance voor het lopende boekjaar opnieuw opgetrokken, mede gedreven door de evolutie van de Amerikaanse dollar. Het management rekent daarom nu op een omzetgroei tussen 28% en 30% (voorheen: tussen 18% en 23%) met een operationele marge van ongeveer 26% (voorheen: 25%). Het voegt er wel aan toe dat er heel wat onzekerheden blijven inzake het macro-economische klimaat (geopolitiek, inflatie, stijgende rente,...), maar dat het vandaag vooral de aanbodzijde blijft die een beperkende rol speelt.

Negatieve punten 

 • Capaciteitsbeperkingen: Melexis is een zogenaamde 'fabless' leverancier van chips, wat betekent dat ze de eigenlijke productie van de halfgeleiders outsourcen naar chipbakkers zoals X-FAB, die op heden geen productiecapaciteit op overschot hebben. Het duurt ook enige tijd om de wafer-capaciteit uit te breiden. Het kan immers soms tot 2 jaar duren om bepaalde onderdelen voor capaciteitsuitbreiding geleverd te krijgen. Hierdoor lopen de bestellingen sterk op. Volgens het management voornamelijk te verklaren door lage voorraden en een hoger aantal chips in nieuwe wagens (OEM's prioriteren high-end/elektrische wagens). CEO Marc Biron heeft evenwel niet de indruk dat klanten extra grote voorraden aanleggen en meent dat alles nog steeds JIT verloopt.
 • Concentratierisico: Ongeveer 90% van de omzet is afkomstig van de auto-industrie, wat zorgt voor een hoog concentratierisico. Het management beoogt dit percentage terug te brengen tot 80% tegen 2025 door meer focus te leggen op de markten van o.a. robotica, medische apparatuur, en alternatieve mobiliteit. Zolang de huidige tekorten blijven aanhouden zal het bedrijf evenwel prioriteit blijven leggen bij het Automotive-cliënteel.
 • Kosteninflatie: Het management waarschuwde in Q1 om de uitstekende kwartaalresultaten niet zomaar te extrapoleren. Melexis voerde zelf bij het jaarbegin prijsstijgingen door maar verwacht dat deze in de loop van het jaar gecompenseerd zullen worden door prijsstijgingen van hun leveranciers. De operationele marges zullen in de komende periode dus mogelijks terug druk ondervinden van stijgende inputkosten. Daarnaast zei het management reeds in het vorige kwartaal dat het de uitgaven richting onderzoek & ontwikkeling ook nog verder zal gaan opschroeven. 

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.
 • Een daling van de olieprijzen en dichter-bij-huis reizen kunnen de vraag naar personenwagens ondersteunen.
 • Binnen de halfgeleidersector zou zich een trend richting deglobalisatie kunnen manifesteren vanwege de aanhoudende handelsspanningen die tijdens de crisis des te zichtbaarder werden. 

Bedreigingen

 • Een aanhoudend beperkte capaciteit bij de chipbakkers zou negatief kunnen wegen op de volumes. 
 • Meer thuiswerk en een stijgende werkloosheid in de VS vanwege een gebrekkig sociaal zekerheidsnet zouden kunnen leiden tot een daling van de vraag naar personenwagens.
 • Concurrenten die een superieur type chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten die dezelfde type halfgeleiders aan en lagere prijs kunnen produceren.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.