Melexis Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/10/2018
 • Koers opmaak studie: 51.6 EUR
 • Huidige koers: 56 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2.1 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Advies van de analist

 • € 77,00
 • € 110,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleider producten, vooral bestemd voor de auto-industrie. 
Het bedrijf verkoopt haar producten aan een brede klantenbasis van automotive systeemintegratoren wereldwijd. 
Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis; 
Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
Druksensoren meten druk of een acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of (en welke) de airbag wordt geopend. 
RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 
Melexis telt 1100 werknemers verdeeld over 11 landen. 

Melexis: omzetverdeling

Bron: Melexis

Conclusie

Goede resultaten bij Melexis, maar zwakkere vooruitzichten op korte termijn. De onzekerheid op korte termijn kan nog wat op de koers blijven wegen, maar het groeiverhaal van Melexis op langere termijn blijft intact. Het aandeel is aan deze koersen dan ook koopwaardig voor de lange termijn.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201320142015201620172018E
Omzet275332400456512575
Operationele winst6389108114133144
Nettowinst55859996111119
Boekwaarde3.905.476.766.507.287.85
Winst per aandeel1.372.102.452.382.752.94
Koers/Winst191818343218
Dividend per aandeel0.701.001.902.002.102.27
Dividendrendement2.95%2.66%4.33%2.44%2.38%4.40%
Bron: Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 15% tot € 146.7 miljoen. 
 • De nettowinst steeg met 7% tot € 30.1 miljoen.

Positieve punten 

 • Blijvend sterke groei die breed gedragen is: quasi alle productlijnen kende een mooie groei. 
 • Melexis groeit sneller dan de markt en blijft marktaandeel afnemen van haar concurrenten. 
 • Het negatieve wisselkoerseffect van de voorbije kwartalen is dit kwartaal verdwenen door het herstel van de dollar tegenover de euro.
 • De vooruitzichten van het management voor 2018 worden geüpdatet tot een omzetgroei van 13% à 14% (was 12% à 15%). De vooruitzichten voor de rest van het jaar blijven goed. 

Negatieve punten 

 • De vooruitzichten voor heel 2018 worden neerwaarts aangepast: in plaats van een omzetgroei van 13 à 14% verwacht Melexis nu een omzetgroei van 11%, wat impliceert dat men een groeivertraging naar 5% verwacht voor het vierde kwartaal. 
 • Als reden voor het verwachte zwakkere vierde kwartaal wijst Melexis naar een verminderde visibiliteit op korte termijn en tekenen van voorraadverminderingen door klanten. De voorraadverminderingen  worden veroorzaakt door een meer onzeker economisch klimaat ten gevolge van de wereldwijde handelsspanningen.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management  dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.

Bedreigingen

 • Concurrenten die een superieure soort chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten, die tot vandaag grotendeels afwezig blijven uit de autosector

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.