Melexis Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/05/2020
 • Koers opmaak studie: 56.1 EUR
 • Huidige koers: 68.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,26 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0165385973

Conseil de l'analyste

 • 45,00 €
 • 63,00 €

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Melexis ontwerpt, ontwikkelt, test en verkoopt geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders, voornamelijk bestemd voor de auto-industrie. Het bedrijf verkoopt zijn producten aan een wereldwijde klantenbasis van automotive systeemintegratoren. Overzicht van de belangrijkste producten van Melexis: 

 • Hall Effect producten detecteren de densiteit van magnetische velden. Ze worden meestal gebruikt voor het herkennen van beweging en positie. 
 • Druksensoren meten druk of een acceleratie. De informatie van deze sensoren bepaalt bijvoorbeeld of (en welke) de airbag wordt geopend. 
 • RF of Radiofrequenties worden o.a. gebruikt voor sleutelloze toegang tot de wagen of voor een constante controle van de bandendruk. 
 • Optische elektronica omvat o.a. sensoren verantwoordelijk voor de klimaatregeling. 

Melexis telt 1500 werknemers verdeeld over 19 landen. 

Melexis: omzetverdeling

Source: Melexis

Conclusie

Melexis kon mooie kwartaalresultaten voorleggen die de eigen verwachtingen overtroffen, met een omzetstijging van 19%, een EBIT-marge van 17,4% en een stijging van de nettowinst van 48%. Helaas verwacht het management een significante negatieve impact vanwege de COVID-19 crisis in het tweede kwartaal. Ondanks een stijgende vraag naar bepaalde chips die bv. in de medische sector gebruikt kunnen worden, blijft het bedrijf voor het grootste deel afhankelijk van de autosector (91% van de omzet), die het ook voor de coronacrisis reeds moeilijk had. Vanwege de wereldwijde shutdowns daalde de globale autoproductie met ongeveer 25% in het eerste kwartaal. Bovendien is de visibiliteit voor het bedrijf dermate beperkt dat het geen uitspraken durft te maken aangaande toekomstige resultaten. Qua waardering staat het aandeel bovendien duur geprijsd met een verwachte koers/winst verhouding voor het huidige boekjaar van 55. De balans blijft echter sterk, en de langetermijnperspectieven interessant. De hamvraag blijft echter wanneer en op welk tempo de autosector zal herstellen. Het advies blijft daarom gehandhaaft op HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201520162017201820192020E
Omzet400456512569486434
Operationele winst1081141331387154
Nettowinst99961111156044
Boekwaarde6.766.507.288.027.627.58
Winst per aandeel2.452.382.752.861.821.02
Koers/Winst183432194556
Dividend per aandeel1.902.002.102.202.201.44
Dividendrendement4.33%2.44%2.38%3.98%3.12%2.52%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal 2020 

 • De omzet steeg jaar-over-jaar met 19% en kwartaal-over-kwartaal met 9% tot € 138,2 miljoen. 
 • De operationele winst (EBIT) steeg jaar-over-jaar met 52% tot € 24 miljoen. Dit geeft een EBIT-marge van 17,4% (13,5% in Q1 2019).
 • De nettowinst steeg jaar-over-jaar met 48% tot € 20,7 miljoen ofwel € 0,51 per aandeel.
 • Het slotdividend werd geschrapt (zie persbericht 1 april 2020).

Positieve punten 

 • De positieve resultaten liggen in lijn met de verwachtingen van CEO Chombar die meende dat de voorraadcorrecties bij de toeleveranciers afgelopen waren tegen het einde van 2019 waardoor het bestelgedrag opnieuw zou normaliseren. De verwachtte omzetstijging van 15% was dus een voorzichtige inschatting. Het bedrijf ging er wel van uit dat dit effect minder uitgesproken zou zijn in de rest van het jaar, wat nu eerder een zekerheid is geworden vanwege de COVID-19 crisis.
 • Ondanks de uitdagende marktomgeving waarin het bedrijf zich momenteel bevindt ziet het zijn langetermijnperspectieven ongewijzigd, waarbij de trend naar groenere en veiligere wagens zich onvermijdelijk zal doorzetten. Melexis beoogt zo het gemiddeld aantal aangeleverde chips per wagen te verdubbelen de komende jaren.
 • De balans van Melexis blijft sterk met een solvabiliteit van ongeveer 72% en een ratio nettoschuld over brutobedrijfswinst van 0,3.

Negatieve punten 

 • Het management herhaalde dat het nog steeds niet mogelijk is een outlook voor 2020 te kwantificeren vanwege de onzekerheden rond de COVID-19 pandemie. Melexis verwacht een significante negatieve impact op de inkomsten van het tweede kwartaal vanwege de disrupties aan zowel vraag- als aanbodzijde in voornamelijk de Europese en Amerikaanse markten. In Azië worden de productielijnen stelselmatig terug opgestart. Ook schat het bedrijf de voorraadniveaus van zijn cliënteel aan de lage kant, wat voor Melexis een snel herstel kan betekenen bij een heropstart van de producties.
 • In het eerste kwartaal was 91% van de omzet afkomstig van de auto-industrie, wat een hoog concentratierisico inhoudt. Bovendien werd deze sector reeds voor de coronacrisis geplaagd door globale handelsspanningen, onzekere fiscale regelgeving en stopzettingen van subsidiemechanismen voor groene wagens. Vanwege de wereldwijde shutdowns daalde de globale autoproductie in het eerste kwartaal met ongeveer 25%. In Europa en de VS daalde de autoproductie in maart met ongeveer 45% en 30%.  
 • De coronacrisis zou volgens het management kunnen leiden tot persistente wijzigingen aan de vraagzijde van de autosector. Een versnelde digitalisatie waardoor meer mensen van thuis uit werken en een stijgende werkloosheid in de VS vanwege een gebrekkig sociaal zekerheidsnet zouden bijvoorbeeld kunnen leiden tot een daling van de vraag naar personenwagens. Aanhoudend lage olieprijzen en dichter-bij-huis reizen kunnen dan weer de vraag ondersteunen. Binnen de halfgeleidersector verwacht CEO Chombar een trend richting deglobalisatie vanwege aanhoudende handelsspanningen die tijdens de crisis des te zichtbaarder werden.

SWOT

Sterktes

 • Aanwezig in een segment dat nog jaren groei voor zich heeft door de toename van elektronica in wagens.
 • Sterk management dat de voorbije jaren een quasi foutloos parcours heeft afgelegd. 
 • Groeit jaar na jaar sterker dan de markt en neemt marktaandeel af van concurrenten.

Zwaktes

 • Afhankelijk van de autosector, die goed is voor ongeveer 90% van de omzet.
 • Waardering van het aandeel de voorbije jaren sterk gestegen.
 • Dollargevoelig

Opportuniteiten

 • De doorbraak van de elektrische auto de komende jaren kan voor een extra groeispurt zorgen, aangezien dit type auto veel meer chips bevat dat de gemiddelde auto.

Bedreigingen

 • Concurrenten die een superieure soort chip zouden ontwikkelen.
 • De intrede van Chinese concurrenten, die tot vandaag grotendeels afwezig blijven uit de autosector

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 78.1 EUR Verkopen
2017/06/12 73.5 EUR Houden
2017/10/26 84.98 EUR Verkopen
2018/02/16 88.1 EUR Houden
2018/07/06 76.6 EUR Kopen
2019/02/07 55.2 EUR Houden
2019/04/09 65.3 EUR Verkopen
2020/03/13 52.55 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.