LVMH Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/10/2020
 • Koers opmaak studie: 430 EUR
 • Huidige koers: 507.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 217 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext Parijs
 • ISIN: FR0000121014

Advies van de analist

 • € 470,00
 • € 658,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

LVMH is een Franse groep actief in luxeproducten. Het bedrijf beschikt over een indrukwekkende merkenportefeuille. Louis Vuitton is het paradepaardje van de groep. De lederwaren van dit merk zijn zeer gegeerd in het Verre Oosten, maar ook in het Westen. De merken Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Cliquot en Hennessy vormen een greep uit het rijke assortiment van de afdeling Wijnen en Geestrijke Dranken. Christian Dior is wereldberoemd voor zijn haute couture. TAGHeuer en Zenith zijn bekende horlogemerken. 
De groep telt 61.000 werknemers en beschikt over een netwerk van 1.800 eigen winkels. 

LVMH: omzetverdeling

Bron: LVMH

Conclusie

De cijfers van LVMH toonden een opmerkelijke veerkracht in het derde kwartaal en lijken het idee te bevestigen dat de absolute top onder de luxemerken wellicht vrij snel kan herstellen van zodra de (corona-/economische) crisis voorbij is. We handhaven ons koopadvies, al komt de houden-zone dichterbij.

Nieuws

Trading update derde kwartaal 2020

 • LVMH boekte in het derde kwartaal van 2020 een omzet van € 11,96 miljard, goed voor een organische krimp van 7%.
 • Tov de organische krimp van 17% in het eerste kwartaal en 38% in het tweede kwartaal, als gevolg van de coronacrisis, was er dus een opmerkelijke verbetering die bovendien een stuk boven de analistenverwachtingen (-12% verwacht vs -7% actueel) uitkwam.
 • De producten van LVMH blijken dus wel degelijk  zeer veerkrachtig te zijn.
 • Bekijken we de aparte divisies :
  • Mode/Lederwaren : de belangrijkste divisie zette een topprestatie neer, met zowaar een organische groei van 12% (tov van het derde kwartaal van 2019) ! Wellicht gaat het hier ook om een inhaalbeweging maar dan nog is het groeicijfer opmerkelijk.
  • Selectieve distributie : De situatie verbeterde, zij het slechts licht. Werd in het eerste halfjaar nog een organische krimp opgetekend van 33%, dan verkleinde die in het derde kwartaal naar 29%, wat natuurlijk nog steeds erg mager is.
  • Parfum/Cosmetica : In deze divisie was de vooruitgang vrij sterk, zij het minder spectaculair dan bij de divisie Mode/lederwaren. Er werd een organische krimp opgetekend van 16% in het derde kwartaal (vs 29% krimp in het eerste halfjaar).
  • Wijn/Geestrijke dranken : Ook hier was een opmerkelijke verbetering : een krimp van amper 3% tov 23% in het eerste halfjaar.
  • Juwelen/Horloges: De forse krimp van 39% in het eerste halfjaar werd flink verminderd tot 14% in het derde kwartaal.
 • De forse verbetering van de cijfers is hoofdzakelijk te danken aan zowel Azië als de VS. Geografisch waren er sterke verschillen merkbaar (Azië : +13%, VS : -4%, Europa -24%)
 • Door de onvoorspelbaarheid van de coronacrisis kon het management geen concrete vooruitzichten geven.

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet42.63646.82653.67044.690
Operationele winst8.2779.85411.245
Nettowinst5.1296.3547.1714.459
Boekwaarde57,464,272,4
Winst per aandeel10,2112,6414,258,93
Koers/Winst23,020,429,148,2
Dividend per aandeel5,006,06,804,72
Dividendrendement1,99%2,12%1,73%1,10%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste helft van 2020

 • De omzet daalde met 26,7% tot € 18,4 miljard. 
 • De nettowinst kromp met 84% tot € 0,52 miljard. 

Positieve punten 

 • LVMH zag een sterk herstel in de Aziatische markten op het einde van het tweede kwartaal, en dan in het bijzonder de Chinese markt.
 • De overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany & C° werd initieel afgeblazen, maar later toch hervat tegen een iets lagere prijs van om en bij de $ 16 miljard.
 • LVMH probeert de impact van de coronacrisis te beperken door enerzijds in de kosten te snoeien en anderzijds meer in te zetten op de onlineverkoop.

 Negatieve punten 

 • De organische krimp bedroeg 28% in de eerste jaarhelft.
 • De omzetkrimp in het tweede kwartaal liep op tot 38%.
 • De coronacrisis liet diepe sporen na in de resultaten, al komt dit niet als een verrassing. De meeste winkels en productiesites werden verscheidene maanden gesloten in de eerste jaarhelft, terwijl er nog amper gereisd wordt. De stijgende online verkopen zorgden enigszins voor tegengewicht.
 • Het management gaf beleggers weinig hoop op korte termijn in de jaarprognose : het bedrijf blijft "erg waakzaam voor de rest van het jaar".
 • Vooral de divisies Horloges & Juwelen en Selectieve retail (Sephora, Le Bon Marché, DFS,...) deden het slecht, met een organische krimp van respectievelijk 39% en 33%.
 • Bij Wijn & Drank was er een organische krimp van 23%.
 • Bij Parfum & Cosmetica bedroeg de organische krimp 29%.
 • De belangrijkste divisie, Mode & Lederwaren tekende een organische krimp op van 24%.

SWOT

Sterktes 

 • Brede, gediversifieerde groep met sterke merken 
 • Mooi track record op lange termijn onder Bernard Arnault
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor LVMH regelmatig haar prijzen kan verhogen zonder dat dit negatieve effecten op de verkoop heeft.

Zwaktes

 • Om de sterkte van haar merken te behouden is LVMH verplicht om jaarlijks grote bedragen te spenderen aan marketing en reclame.
 • De waardering van het aandeel is zelden goedkoop.

Opportuniteiten

 • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
 • Met haar sterke balans heeft LVMH nog ruimte voor overnames om haar productportefeuille nog verder uit te breiden.

Bedreigingen

 • Merken die aan populariteit zouden verliezen.
 • Nieuwe maatregelen in de belangrijke markt China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
04/12/2017 208.85 EUR Houden
01/29/2018 252.6 EUR Kopen
04/11/2019 344.95 EUR Houden
17/03/2020 309 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.