LVMH Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/10/2021
 • Koers opmaak studie: 650 EUR
 • Huidige koers: 697.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 328 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext Parijs
 • ISIN: FR0000121014

Advies van de analist

 • € 550,00
 • € 825,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

LVMH is een Franse groep actief in luxeproducten. Het bedrijf beschikt over een indrukwekkende merkenportefeuille. De omzet wordt ingedeeld volgens de vijf divisies die het bedrijf telt. Bij Mode en Lederwaren is  Louis Vuitton het paradepaardje van de groep. De lederwaren van dit merk zijn zeer gegeerd in het Verre Oosten, maar ook in het Westen. Christian Dior is wereldberoemd voor zijn haute couture. De divisie Selectieve Distributie omvat onder andere de luxewinkel(keten)s Sephora (parfums/cosmetica), Le Bon Marché, DFS (Duty Free Shoppers),... De derde divisie omvat de Parfums en Cosmetica. De merken Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Cliquot en Hennessy vormen een greep uit het rijke assortiment van vierde divisie Wijnen en Geestrijke Dranken. De laatste divisie Juwelen en Horloges, omvat onder andere de horlogemerken TAGHeuer, Bvlgari en Zenith. 
De groep telt 61.000 werknemers en beschikt over een netwerk van 1.800 eigen winkels. 

LVMH: omzetverdeling

Bron: LVMH

Conclusie

Hoewel het groeitempo wat afnam in het derde kwartaal, kon LVMH toch mooie resultaten neerzetten over de eerste negen maanden van 2021, en dat ondanks alle problemen in China (nadruk op "eerlijker verdeling van de welvaart", stevige druk op de vastgoedmarkt met o.a. Evergrande, druk op de beurzen door de toegenomen inmenging van de overheid (cfr Alibaba, Tencent,...)). We willen afwachten om te zien of deze negatieve effecten niet verder doorsijpelen in de resultaten van LVMH de komende kwartalen, en handhaven derhalve ons "houden"-advies.

Nieuws

Trading update derde kwartaal - omzetcijfers eerste negen maanden 2021

 • LVMH publiceerde alweer prima resultaten. De omzet steeg in de eerste negen maanden met 46%, waarvan 40% organisch. Ten opzichte van de van 2019 (dus pre corona) lag de omzet 11% hoger (organisch).
 • De belangrijkste divisie, de divisie Mode/Lederwaren boekte een organische groei van 57%. In vergelijking met 2019 (dus pre-corona), bedroeg de organische groei maar liefst 38%.
 • De divisie Wijnen en Geestrijke dranken kon een organische groei voorleggen van 30%. Tov 2019 bedroeg de organische groei 10%.
 • De divisie Parfums en Cosmetica groeide 30% organisch. Tov 2019 was er wel een kleine krimp van 2%.
 • De divisie Horloges en Juwelen boekte een organische groei van 49%. Tov 2019 was er een groei van 4%.
 • In de divisie Selectieve Distributie, nog steeds de tweede belangrijkste afdeling, bedroeg de organische groei 13%. Tov 2019 was er weliswaar een flinke krimp van 23%. De Selectieve Distributie heeft het zwaarst te lijden onder de lockdowns en vooral het fors verminderd aantal reizen. 
 • De groei werd voornamelijk gedragen door zowel Azië als de VS.
 • Het management verwacht in de komende tijd een "voortzetting van de huidige groei".

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet46.82653.67044.65160.703
Operationele winst9.85411.2457.972
Nettowinst6.3547.1714.7029.932
Boekwaarde64,272,674,2
Winst per aandeel12,6414,259,3119,84
Koers/Winst20,429,154,933
Dividend per aandeel6,06,806,07,62
Dividendrendement2,12%1,73%1,17%1,17%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste helft 2021

 • LVMH zag de omzet in de eerste jaarhelft met maar liefst 55,8% toenemen tot € 28,66 miljard. 
 • De nettowinst vertienvoudigde tot € 5,29 miljard. 

Positieve punten 

 • LVMH publiceerde uitstekende resultaten. Ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2019 (dus pre corona) lag de omzet 14% hoger en de courante operationele winst 44%.
 • De organische groei bedroeg een stevige 53% en lag ver boven de verwachtingen.
 • De belangrijkste divisie, de divisie Mode/Lederwaren boekte een organische groei van maar liefst 81%. In vergelijking met 2019 (dus pre-corona), bedroeg de organische groei maar liefst 38%.
 • De divisie Wijnen en Geestrijke dranken kon een organische groei voorleggen van 44%. Tov 2019 bedroeg de organische groei 12%.
 • De divisie Parfums en Cosmetica groeide 37% organisch. Tov 2019 was er wel een kleine krimp van 3%.
 • De divisie Horloges en Juwelen boekte een organische groei van 71%. Tov 2019 was er een groei van 5%.
 • In de divisie Selectieve Distributie, nog steeds de tweede belangrijkste afdeling, bedroeg de organische groei 12%.
 • De groei tov 2019 werd vooral gedragen door Azië.
 • De producten van LVMH blijken zoals verwacht zeer veerkrachtig te zijn : eens de lockdowns voorbij pikken de verkopen bijzonder snel op.
 • De overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany & C° werd initieel afgeblazen, maar later toch hervat tegen een iets lagere prijs van om en bij de $ 16 miljard. De cijfers werden voor de eerste keer geconsolideerd.
 • LVMH probeerde eerder de impact van de coronacrisis te beperken door enerzijds in de kosten te snoeien en anderzijds meer in te zetten op de onlineverkoop.

 Negatieve punten 

 • De Selectieve Distributie heeft het zwaarst te lijden onder de lockdowns en vooral het fors verminderd aantal reizen. Tov 2019 is de omzet in deze divisie nog steeds 25% lager. Een volledig herstel kan er pas komen van zodra het aantal reizen normaliseert.
 • Door de overname van Tiffany & C° verhoogde de netto financiële schuld, maar voor LVMH is dit zeker draaglijk.
 • De coronacrisis kan eventueel nog een impact hebben op de cijfers in de komende kwartalen.
 • Dat LVMH gevoelig is voor lockdowns en corona, is in 2020 gebleken toen de omzet met 16,8% daalde en de nettowinst kromp met 34,4% (met de eerste jaarhelft uiteraard nog een pak slechter).
 • Eén van de gevaren op kortere termijn is dat beleggers de meest recente groeicijfers gaan extrapoleren naar de toekomst toe, maar een deel van de forse groei nu is wellicht te wijten aan het feit dat veel mensen hebben kunnen sparen door corona, terwijl er ook minder mogelijkheden waren om geld uit te geven aan reizen. De groeicijfers zouden m.a.w. wat kunnen afvlakken/normaliseren  in de komende kwartalen.

SWOT

Sterktes 

 • Brede, gediversifieerde groep met sterke merken 
 • Mooi track record op lange termijn onder Bernard Arnault
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor LVMH regelmatig haar prijzen kan verhogen zonder dat dit negatieve effecten op de verkoop heeft.

Zwaktes

 • Om de sterkte van haar merken te behouden is LVMH verplicht om jaarlijks grote bedragen te spenderen aan marketing en reclame.
 • De waardering van het aandeel is zelden goedkoop.

Opportuniteiten

 • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
 • Met haar sterke balans heeft LVMH nog ruimte voor overnames om haar productportefeuille nog verder uit te breiden.

Bedreigingen

 • Merken die aan populariteit zouden verliezen.
 • Nieuwe maatregelen in de belangrijke markt China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
04/12/2017 208.85 EUR Houden
01/29/2018 252.6 EUR Kopen
04/11/2019 344.95 EUR Houden
17/03/2020 309 EUR Kopen
23/09/2021 656 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.