LVMH Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/10/2023
 • Koers opmaak studie: 682 EUR
 • Huidige koers: 689.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 342 miljard
 • Secteur: Consommation-Luxe
 • Markt: Euronext Parijs
 • ISIN: FR0000121014

Conseil de l'analyste

 • 800,00 €
 • 1 200,00 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

LVMH is een Franse groep actief in luxeproducten. Het bedrijf beschikt over een indrukwekkende merkenportefeuille. De omzet wordt ingedeeld volgens de vijf divisies die het bedrijf telt. Bij Mode en Lederwaren is  Louis Vuitton het paradepaardje van de groep. De lederwaren van dit merk zijn zeer gegeerd in het Verre Oosten, maar ook in het Westen. Christian Dior is wereldberoemd voor zijn haute couture. De divisie Selectieve Distributie omvat onder andere de luxewinkel(keten)s Sephora (parfums/cosmetica), Le Bon Marché, DFS (Duty Free Shoppers),... De derde divisie omvat de Parfums en Cosmetica. De merken Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Cliquot en Hennessy vormen een greep uit het rijke assortiment van vierde divisie Wijnen en Geestrijke Dranken. De laatste divisie Juwelen en Horloges, omvat onder andere de horlogemerken TAGHeuer, Bvlgari en Zenith. 
De groep telt 61.000 werknemers en beschikt over een netwerk van 1.800 eigen winkels. 

LVMH: omzetverdeling

Source: LVMH

Conclusie

LVMH publiceerde een degelijke trading update over het derde kwartaal van 2023, al hadden beleggers op nog betere cijfers gerekend. Het is duidelijk dat de economische groeivertraging ook wat begint te wegen op LVMH. Ondanks de lagere groeicijfers blijft LVMH een schitterend bedrijf met mooie toekomstperspectieven op langere termijn. We behouden dan ook ons koopadvies.

Nieuws

Omzetcijfers 3e kwartaal 2023

LVMH publiceerde omzet- en groeicijfers, die onder de verwachtingen uitkwamen.

De omzet steeg in het derde kwartaal met slechts 1% tot € 20,0 miljard, al was de zwakke groei in belangrijke mate te wijten aan de relatieve verzwakking van de dollar. Organisch (en tegen constante wisselkoersen) was er een groei va 9%. Dat cijfer lag desondanks lager dan de gemiddelde analistenverwachting van 11,5%.

 • De divisie Wijnen en Geestrijke dranken boekte een organische krimp van 14 % tot € 1,9 miljard.
 • De belangrijkste divisie, de divisie Mode/Lederwaren boekte een organische groei van 9% tot€ 9,7 miljard.
 • De divisie Parfums en Cosmetica groeide 9% organisch tot € 2,0 miljard.
 • De divisie Horloges en Juwelen boekte een organische groei van 3% tot € 2,7 miljard.
 • In de divisie Selectieve Distributie bedroeg de organische groei 26% tot € 3,5 miljard.

De groei werd gedragen door zowel Europa (+7%), Azië (+11%) als Japan (+30%). In de VS bleef de groei relatief beperkt (+3%).

Het management stelde dat de geopolitieke en economische omgeving onzeker blijft, maar dat het desondanks blijft focussen op verdere groei.

Resultaten

in mio2020202120222023 E
Omzet44.65164.21579.18488.095
Operationele winst8.01417.14220.96424.099
Nettowinst4.70212.03614.08416.608
Boekwaarde74,293,6110
Winst per aandeel9,3123,9028,0532,82
Koers/Winst54,930,424,220,8
Dividend per aandeel6,010,001213,89
Dividendrendement1,17%1,37%1,76%2,04%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste helft 2023

 • LVMH zag de omzet in de eerste helft van 2023 met 15,0% toenemen tot € 42,2 miljard. 
 • De operationele winst groeide 14,3% aan tot € 11,6 miljard.
 • De nettowinst steeg 29,8% tot € 8,5 miljard. 

Positieve punten 

 • ​​​​​​​LVMH publiceerde degelijke resultaten, die grotendeels conform de verwachtingen waren (omzet lichtjes boven, operationele winst iets onder de verwachtingen door hogere marketinguitgaven). De omzet steeg met 15%, waarvan 17% organisch. 
 • Per divisie zagen de cijfers er als volgt uit :
  • De divisie Wijnen en Geestrijke kende een organische krimp van 3% tot € 3,2 miljard.
  • De belangrijkste divisie, de divisie Mode/Lederwaren boekte een organische groei van 20% tot € 21,2 miljard.
  • De divisie Parfums en Cosmetica groeide 13% organisch tot € 4,0 miljard. 
  • De divisie Horloges en Juwelen boekte een organische groei van 13% tot € 5,4 miljard. 
  • In de divisie Selectieve Distributie, nog steeds de tweede belangrijkste afdeling, bedroeg de organische groei 26% tot € 8,4 miljard. 
 •  De groei werd vooral gedragen door Azië (+23%) en Europa (+22%).
 • Het management herhaalde dat de geopolitieke en economische omgeving onzeker blijft, maar is anderzijds wel gerustgesteld door de kwaliteit van de productportefeuille.
 • Het dividend werd in 2022 met 20% opgetrokken tot € 12 per aandeel. Dat is maar liefst het dubbele van 2020.
 • LVMH verhoogde in 2022 de prijzen "substantieel" voor de meeste merken. De prijsverhogingen compenseerden de toegenomen kosten van de verstoorde logisitieke ketens. 
 • Het managent is er gerust in dat het gemakkelijk eventuele inflatie kan  blijven doorrekenen in de prijzen, wat ons aannemelijk lijkt. In de eerste jaarhelft werden de prijzen verder verhoogd, zij het niet zo scherp als in 2022.
 • De overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany & C° werd initieel afgeblazen, maar later toch hervat tegen een iets lagere prijs van om en bij de $ 16 miljard. De cijfers werden in 2021 voor de eerste keer geconsolideerd.

 Negatieve punten 

 • De groei in de VS stelde teleur (+3% en enkel in het tweede kwartaal zelfs -1%). Hier had het management al voor gewaarschuwd in de update over het eerste kwartaal.
 • De groeicijfers zouden wat kunnen afvlakken/normaliseren  in de komende kwartalen als het economisch plaatje verder verslechtert.
 • Door de overname van Tiffany & C° verhoogde de netto financiële schuld, maar voor LVMH is dit zeker draaglijk.
 • LVMH sloot de winkels in Rusland op 6 maart 2022. De impact is beperkt tot enkele procenten.
 • Dat LVMH gevoelig is voor lockdowns en corona, is in 2020 gebleken toen de omzet met 16,8% daalde en de nettowinst kromp met 34,4% (met de eerste jaarhelft uiteraard nog een pak slechter).

SWOT

Sterktes 

 • Brede, gediversifieerde groep met sterke merken 
 • Mooi track record op lange termijn onder Bernard Arnault
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor LVMH regelmatig haar prijzen kan verhogen zonder dat dit negatieve effecten op de verkoop heeft.

Zwaktes

 • Om de sterkte van haar merken te behouden is LVMH verplicht om jaarlijks grote bedragen te spenderen aan marketing en reclame.
 • De waardering van het aandeel is zelden goedkoop.
 • Klanten van LVMH reageren eerder op zware beurscorrecties of problemen in financiële markten dan op economische groeivertragingen.

Opportuniteiten

 • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
 • Met haar sterke balans heeft LVMH nog ruimte voor overnames om haar productportefeuille nog verder uit te breiden.

Bedreigingen

 • Merken die aan populariteit zouden verliezen.
 • Nieuwe maatregelen in de belangrijke markt China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
04/12/2017 208.85 EUR Houden
01/29/2018 252.6 EUR Kopen
04/11/2019 344.95 EUR Houden
17/03/2020 309 EUR Kopen
23/09/2021 656 EUR Houden
03/03/2022 638 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.