Lotus Bakeries Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/02/2021
 • Koers opmaak studie: 4450 EUR
 • Huidige koers: 4595 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3.6 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003604155

Advies van de analist

 • € 3.450,00
 • € 5.150,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Lotus bakeries is de bekende producent van speculaas, koekjes, smeerpasta, ijs en andere producten. Bekende merken zijn onder andere Lotus, Lotus Biscoff, Lotus Dinosaurus, Lotus Suzy, Peijnenburg en Annas. Met gerichte overnames versnelt Lotus Bakeries haar internationale groei. Sinds 2015 richt Lotus zich ook op de markt van gezonde en natuurlijke tussendoortjes.

Lotus Bakeries : Omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Lotus Bakeries zette de afgelopen jaren een uitstekende prestatie neer. Ook de coronacrisis heeft nauwelijks impact op de groei. Helaas is het aandeel niet goedkoop, maar gezien de constante innovatie, de verdere groeimogelijkheden en het potentieel inzake gezonde snacks zouden we het aandeel wel behouden. Om het aandeel op te pikken is het wachten op een koersdip.  

Nieuws

-

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet556613663707
Operationele winst92101

Nettowinst67758390
Boekwaarde430499

Winst per aandeel83,292,8102112,7
Koers/winst25,827,936,139,5
Dividend per aandeel293235,535,94
Dividendrendement1,35%1,24%0,96%0,81%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2020

 • Lotus Bakeries zag de omzet met 8,3% toenemen tot € 663,3 miljoen. 
 • Het nettoresultaat (deel groep) steeg met 10,3% tot € 82,6 miljoen. 

Positieve punten 

 • Lotus Bakeries boekte andermaal zeer degelijke resultaten, met dank aan de mooie groei van de natuurlijke tussendoortjes en de stijgende populariteit van  speculaas in het buitenland. De coronacrisis kon het groeitempo amper vertragen.
 • De forse krimp van de verkopen aan horeca, vliegtuigmaatschappijen, normaal goed voor ca 10% van de omzet, werd nagenoeg volledig gecompenseerd door een verhoogde verkopen via supermarkten.
 • Het management loste haar belofte in dat dezelfde trends van het eerste halfjaar zich verderzette in het tweede.
 • Het bedrijf investeert in bijkomende productiecapaciteit om de groei te kunnen ondersteunen. In principe werd dat programma voltooid in 2020 maar door de stijgende vraag naar Lotus-producten zal er ook nà 2020 verder worden geïnvesteerd in bijkomende productielijnen (ca € 150 miljoen in de periode 2021-2023).
 • Het dividend werd 10,9% verhoogd tot € 35,5 per aandeel.
 • Lotus Bakeries wil de populariteit van de gezonde snacks verhogen en naar nieuwe landen brengen zoals India. Voor een doorbraak te realiseren in nieuwe landen rekent het bedrijf op 5 à 6 jaar. 
 • Dat de populariteit van Lotus ook in het buitenland toeneemt, blijkt uit het feit dat er in de VS een (speculaas-)fabriek werd neergezet (operationeel 2019).  Indien nodig kan deze fabriek nog verder worden uitgebreid.
 • De schulden (gerelateerd aan overnames) worden zo snel mogelijk afgebouwd. 

Negatieve punten 

 • De verkoop aan horeca, vliegtuigmaatschappijen, scholen e.d.m. viel nagenoeg stil.
 • De extra kosten om de twaalf productievestigingen draaiende te houden tijdens de corona-epidemie liepen op tot € 1 miljoen.
 • De blijvende (uitbreidings-) investeringen zullen blijven wegen op de resultaten en cash flow. Zo werd onder andere in een nieuwe fabriek in de VS en Zuid-Afrika, en in uitbreidingsinvesteringen in Lembeke geïnvesteeerd.
 • Een eventuele tanende populariteit van producten, stijgende grondstoffenkosten en/of economische zwakte kunnen op de resultaten wegen. 
 • Negatieve wisselkoerseffecten wogen wat op het resultaat.

SWOT

Sterktes :

 • Lotus is een uitstekend geleid bedrijf met sterke merknamen en een grote "pricing power".
 • Het bedrijf benut Cross-selling mogelijkheden
 • Lotus Bakeries beschikt over een sterke balans en genereert voldoende cashflow
 • Het bedrijf is niet zo kapitaalintensief
 • Lancering nieuwe producten is meestal succesvol

Zwaktes :

 • Hoofdzakelijk aanwezig in mature markten. In deze markten is het moeilijk om de omzet nog fors te doen groeien.

Opportuniteiten :

 • Lancering van eventuele nieuwe producten en cross-selling
 • Verdere groei (geografisch/organisch).
 • Gezonde tussendoortjes winnen fors aan populariteit.

Bedreigingen :

 • Eventuele tanende populariteit producten.
 • Falen van nieuwe producten en/of cross-selling
 • Hogere grondstoffenkosten kunnen op de marges wegen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 2296 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.