Lotus Bakeries Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/08/2022
 • Koers opmaak studie: 5740 EUR
 • Huidige koers: 5970 EUR
 • Marktkapitalisatie: 4,7 miljard EUR
 • Sector: Voeding
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003604155

Advies van de analist

 • € 4.730,00
 • € 7.100,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Lotus bakeries is de bekende producent van speculaas, koekjes, smeerpasta, ijs en andere producten. Bekende merken zijn onder andere Lotus, Lotus Biscoff, Lotus Dinosaurus, Lotus Suzy, Peijnenburg en Annas. Met gerichte overnames versnelt Lotus Bakeries haar internationale groei. Sinds 2015 richt Lotus zich ook op de markt van gezonde en natuurlijke tussendoortjes.

Lotus Bakeries : Omzetverdeling

Bron: Lotus Bakeries

Conclusie

Lotus Bakeries zette de afgelopen jaren een uitstekende prestatie neer. Ook de coronacrisis had nauwelijks impact op de groei. Sinds de tweede jaarhelft van 2021 begon de kosteninflatie echter de marges wat aan te tasten. Het management voerde prijsverhogingen door om de impact op de marges te milderen, wat reeds gedeeltelijk lukte. Het management blijft wel optimistisch naar de toekomst toe, en breidde daarom de investeringsplannen verder uit en voert deze versneld door.  Helaas is het aandeel niet goedkoop, maar gezien de constante innovatie, de verdere groeimogelijkheden en het potentieel inzake gezonde snacks zouden we het aandeel wel behouden. Om het aandeel op te pikken is het wachten op een koersdip.  

Nieuws

-

Resultaten

in mio2019202020212022 E
Omzet613663750854
Operationele winst101107120138
Nettowinst758391104
Boekwaarde499535

Winst per aandeel92,8102111,84125,4
Koers/winst27,936,150,045,8
Dividend per aandeel3235,540,042,85
Dividendrendement1,24%0,96%0,72%%0,75%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft van 2022

 • Lotus Bakeries zag de omzet met 14,1% toenemen tot € 416,8 miljoen. 
 • Het nettoresultaat (deel groep) steeg met 7,0% tot € 51,1 miljoen. 

Positieve punten 

 • Lotus Bakeries boekte alweer zeer degelijke resultaten, met dank aan de mooie groei van de natuurlijke tussendoortjes, de stijgende populariteit van  speculaas in het buitenland en productinnovaties. De coronacrisis kon het groeitempo amper vertragen. Het volume groeide een stevige 6,1% aan. Prijsstijgingen en wisselkoersschommelingen droegen voor 8% bij.
 • Het bedrijf investeert in bijkomende productiecapaciteit om de groei te kunnen ondersteunen. In principe werd dat programma voltooid in 2020 maar door de stijgende vraag naar Lotus-producten werd er ook nà 2020 verder geïnvesteerd in bijkomende productielijnen (ca € 140 miljoen voorzien voor 2022).
 • Lotus zal de prijzen verhogen en dus de kosteninflatie doorrekenen aan de klanten (zie verder).
 • Het management blijft, ondanks de uitdagende omgeving, vrij optimistisch en daarom werd het investeringsprogramma verder uitgebreid en versneld. 
 • Het dividend werd voor 2021 12,7% verhoogd tot € 40 per aandeel.
 • Lotus Bakeries wil de populariteit van de gezonde snacks verhogen en naar nieuwe landen brengen zoals India. Om een doorbraak te realiseren in nieuwe landen rekent het bedrijf op 5 à 6 jaar. 
 • Dat de populariteit van Lotus ook in het buitenland toeneemt, blijkt uit het feit dat er in de VS een (speculaas-)fabriek werd neergezet (operationeel 2019). 
 • De verkopen aan horeca, vliegtuigmaatschappijen en scholen, hebben door corona onder druk gestaan maar hernamen daarna ook vrij fors.
 • De schulden (gerelateerd aan overnames) worden zo snel mogelijk afgebouwd. 

Negatieve punten 

 • Door de kosteninflatie stonden de marges onder druk. Er waren significante prijsstijgingen voor grondstoffen, verpakking, energie, transport en loonkosten.  
 • Het volledige effect van deze kosteninflatie komt pas met vertraging door omdat  de prijzen van verschillende contracten met leveranciers op voorhand vastgelegd zijn voor een bepaalde periode.
 • Ook wogen herstructureringskosten en kosten mbt capaciteitsuitbreidingen wat op de resultaten.
 • De blijvende (uitbreidings-) investeringen zullen blijven wegen op de resultaten en cash flow. 
 • Een eventuele tanende populariteit van producten, stijgende grondstoffenkosten en/of economische zwakte kunnen op de resultaten wegen. 

SWOT

Sterktes :

 • Lotus is een uitstekend geleid bedrijf met sterke merknamen en een grote "pricing power".
 • Het bedrijf benut Cross-selling mogelijkheden
 • Lotus Bakeries beschikt over een sterke balans en genereert voldoende cashflow
 • Het bedrijf is niet zo kapitaalintensief
 • Lancering nieuwe producten is meestal succesvol

Zwaktes :

 • Hoofdzakelijk aanwezig in mature markten. In deze markten is het moeilijk om de omzet nog fors te doen groeien.

Opportuniteiten :

 • Lancering van eventuele nieuwe producten en cross-selling
 • Verdere groei (geografisch/organisch).
 • Gezonde tussendoortjes winnen fors aan populariteit.

Bedreigingen :

 • Eventuele tanende populariteit producten.
 • Falen van nieuwe producten en/of cross-selling
 • Hogere grondstoffenkosten kunnen op de marges wegen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 2296 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.