KBC Groep Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/05/2022
 • Koers opmaak studie: 58.1 EUR
 • Huidige koers: 53.36 EUR
 • Marktkapitalisatie: 24,6 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003565737

Advies van de analist

 • € 54,40
 • € 81,60

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC is een Belgische bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. Naast België, is de groep actief in Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. KBC Groep telt meer dan 12 miljoen klanten en ongeveer 41.000 personeelsleden in 1.300 kantoren. In de Belgische thuismarkt heeft de bank een marktaandeel van ongeveer 20% wat betreft traditionele bankproducten.

KBC: bijdrage aan het groepsresultaat (2021)

Bron: KBC

Conclusie

De resultaten van KBC over het eerste kwartaal van 2022 lagen opnieuw boven de verwachtingen. Zo stegen de totale opbrengsten met ongeveer 9,5% tot € 2,1 miljard terwijl de aangepaste nettowinst (exclusief uitzonderlijke personeelsbonus en uitgezonderd de effecten van de lopende transacties in Ierland) steeg met ongeveer 7,7% tot € 600 miljoen.

De Belgische grootbank wist solide resultaten neer te zetten inzake haar kernactiviteiten. Zo steeg het deposito- en kredietenvolume met respectievelijk 5% en 7%, stegen de nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) met 12,4% mede gedreven door de rentestijgingen in Tsjechië en Hongarije, en stegen de netto provisie-inkomsten (i.e. vergoedingen en commissies) met 9,3% te danken aan hogere fee’s binnen Asset Management. Vanwege de volatiele markten kregen ook de tradinginkomsten een boost (trading- en reëlewaarderesultaat +12,6%). Het technisch resultaat van de schadeverzekeringen daalde evenwel met 1,8% vanwege een lastige vergelijkingsbasis (weinig schadegevallen in Q1 2021) en de hogere lasten n.a.v. de storm in februari (+35%). De gecombineerde ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, kwam desondanks uit op 83%, te danken aan een lager aantal claims los van de storm.

KBC boekte ook opnieuw een terugname van provisies die het in 2020 aanlegde om rekening te houden met eventuele kredietverliezen resulterende uit de pandemie. Die vrees werd evenwel geen realiteit te danken aan de ongeziene fiscale en monetaire versoepelingen die door de overheden in het leven werden geroepen. Van de €783 miljoen aan anticipatieve waardeverminderingen die geboekt werden naar aanleiding van COVID-19 blijven er nu dus nog ongeveer € 55 miljoen aan provisies over. Ter vervanging kwamen er dit kwartaal evenwel € 223 miljoen aan provisies bij voor de geopolitieke kredietrisico’s n.a.v. het conflict in Oekraïne. De oorlog zal volgens het management de financiële resultaten van de groep beïnvloeden. Het management verwacht echter dat de kosteninflatie meer dan gecompenseerd zal worden door de stijgende rente. In Q1 daalde de aangepaste kosten-inkomstenratio met 2 procentpunt tot 53%.

KBC blijft interessante speler binnen zijn sector vanwege o.a. een hoog rendement op het eigen vermogen, een groeiende verzekeringstak, een solide kapitalisatie en een sterke focus op digitale transformatie. Vanwege de algemene beursmalaise van de afgelopen weken, als de uitkering van het superdividend, noteert KBC opnieuw aan ongeveer 1,2x de verwachte boekwaarde en 9,6x de verwachte winst. Het aandeel mag daarom zeker behouden blijven. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

Exit Ierland (24/05/2022) - De Ierse regelgever gaf zijn zegen om de Ierse activa van KBC te laten overnemen door Bank of Ireland, die daarvoor € 5 miljard overheeft. KBC staat zo opnieuw een stap dichter bij een gehele exit uit de Ierse markt. Vorig jaar verkocht KBC ook reeds de Ierse non-performante leningen aan CarVal Investors. 

ECB stresstest (30/07/2021) - In de meest recente stresstest die de ECB oplegde aan de Europese banken presteerde KBC bij de beste leerlingen van de klas. De ECB onderzocht in welke mate de verschillende banken opgewassen zijn tegen een langdurig pessimistisch corona-scenario waarin o.a. de intrestvoeten laag blijven, de economie krimpt, de inflatie hoog is, het vastgoed in waarde daalt, etc. Onder dergelijke zware druk zou KBC na 3 jaar nog steeds over een solide kapitalisatie beschikken: een daling van de CET-1 ratio met 3,6 procentpunt tot 14% t.o.v. een wettelijk minimum van 10,5%, terwijl de gemiddelde Europese bank een daling zag van 4,8 procentpunt tot 10,2%.

Overname Bulgaarse verzekeringsactiviteiten (11/02/2021) - KBC laat in een persbericht weten dat het de Bulgaarse pensioenverzekeringstak alsook de levensverzekeringsactiviteiten in Sofia van de Nederlandse verzekeraar NN zal overnemen voor een bedrag van €77,7 miljoen. De bank vergroot hiermee zijn marktpositie met meer dan 400.000 bijkomende klanten en een bijkomende €1 miljard aan activa onder beheer.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 10,828,258,377,958,418,23
Operationele winstmarge 33,8%39,9%37,1%23,4%40,7%44,1%
Netto winstmarge 23,8%31,2%29,7%18,1%31,1%30,8%
Boekwaarde per aandeel 41,5841,4144,9748,0751,7647,85
Winst per aandeel 6,035,985,853,346,156,06
Koers/Winst 11910151110
Dividend 3,003,501,000,443,003,00
Dividendrendement 4,69%6,87%1,66%0,85%4,31%5,12%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten eerste kwartaal 2022

 • De totale opbrengsten stegen in het eerste kwartaal j-o-j met ongeveer 9,5% tot € 2,1 miljard.
 • De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 17,8% tot € 458 miljoen, ofwel tot € 1,07 per (verwaterd) aandeel (-18,3%). Exclusief eenmalige transacties, waaronder de uitzonderlijke personeelsbonus en de lopende transacties in Ierland, steeg de nettowinst met ongeveer 7,7% tot € 600 miljoen.

Positieve punten 

 • De nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met 12,4% tot ongeveer € 1,2 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door de renteverhogingen in Tsjechië (en in mindere mate Hongarije), een groei van de kredietenportefeuille, de negatieve rentetarieven op bepaalde zakelijke zichtrekeningen, en positieve wisselkoerseffecten. Deze positieve effecten werden deels tegengehouden door o.a. lagere herbeleggingsrentes en lagere marges op de kredietenportefeuille. De nettorentemarge steeg met 13 basispunten tot 1,91%.
 • Deposito- & kredietenvolume: Het totale aantal verstrekte kredieten steeg in het afgelopen kwartaal jaar-over-jaar met 7%, terwijl de klantendeposito's stegen met 5%.
 • De netto provisie-inkomsten (i.e. vergoedingen en commissies) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met 9,3% tot ongeveer € 482 miljoen. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door hogere beheersvergoedingen binnen Asset Management en door hogere inkomsten uit bankdiensten. Het totaal aan activa onder beheer steeg j-o-j met 3% tot € 228 miljard.
 • Levensverzekeringen: Het technisch resultaat van de levensverzekeringen (i.e. verdiende premies - technische lasten + resultaat uit herverzekering) lag in het eerste kwartaal ongeveer 8,3% lager dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar op ongeveer € 11 miljoen. T.o.v. Q1 van 2021 steeg de verkoop van levensverzekeringen evenwel met 16% gedreven door tak-23 verzekeringen. De producten met gegarandeerde rentevoet (tak 21) waren goed voor 46% van de verkopen, terwijl tak-23 instond voor de overige 54%.
 • Het trading- en reëlewaarderesultaat steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 12,6% tot € 143 miljoen. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door hogere tradinginkomsten door de volatiele markten.
 • Waardeverminderingen: In het eerste kwartaal werd er netto voor € 15 miljoen aan waardeverminderingen teruggenomen op de kredietenportefeuille. Er werden voor € 205 miljoen aan terugnames geboekt m.b.t. de collectieve waardeverminderingen die tot stand kwamen n.a.v. de coronacrisis. Deze werden evenwel meteen vervangen door € 223 miljoen aan provisies voor geopolitieke risico's (lees: risico's inzake Rusland/Oekraïne). Het management wijst op een directe blootstelling aan de betrokken landen (Oekraïne, Rusland & Belarus) van ongeveer € 55 miljoen, en boekte daarnaast € 33 miljoen provisie voor bedrijven die een significante blootstelling hebben aan deze landen (>20% klanten of leveranciers) en € 135 miljoen voor bedrijven en individuen die sterk getroffen worden door de indirecte effecten zoals de energieprijzen, supplychain bottlenecks en/of hogere rente. Voor zowel COVID-19, als de geopolitieke risico's, blijven er zo nog € 273 miljoen aan provisies over.
 • De kredietkostenratio , ofwel de verhouding tussen de nettowijziging van de waardeverminderingen en de gemiddelde waarde van de kredietenportefeuille, kwam zo in het afgelopen boekjaar uit op -0,03%, een stijging van 0,2 procentpunt t.o.v. het einde van het vorige boekjaar.
 • Het aantal lopende kredieten waarvan het onzeker is dat ze volledig gerecupereerd kunnen worden als percentage van het totaal aantal uitstaande kredieten (i.e. impaired kredietenratio ) daalde in het afgelopen boekjaar met 60 basispunten tot 2,3%. Deze daling is te danken aan de verkoop van de Ierse NPL's in Q1 van 2022.
 • Balans: De bank blijft beschikken over een solide balans. Zo beschikt KBC over een CET1-ratio (solvabiliteitsratio in het kader van Basel III) van 15,3% (-0,2 pp YTD | t.o.v. een wettelijk minimum van 7,95%) en een LCR-ratio (i.e. liquiditeitsgraadmeter) van 162% (-5 pp YTD) t.o.v. het wettelijk minimum van 100%. De verzekeringstak beschikt over een gezonde Solvency-II ratio van 217% (+ 16 pp YTD).
 • In het afgelopen boekjaar realiseerde KBC een vergoeding van het eigen vermogen (return on equity) van 14%.
 • Outlook: De oorlog in Oekraïne zal volgens het management wegen op de resultaten van KBC in 2022. Zo zullen de kosten hoger uitvallen vanwege de inflatie, terwijl de nettorenteinkomsten hoger worden gedreven door de stijgende rente. Het management zal de guidance op het einde van de eerste jaarhelft herbekijken maar stelt dat het verschil tussen de groei van de inkomsten en die van de kosten even groot zal blijven dan initieel geraamd. Ter herinnering: Voor 2022 rekende het management op € 8,2 miljard aan totale opbrengsten (+8,4%), ongeveer € 4 miljard aan exploitatiekosten (-9%) en een kredietkostenratio van 0,10%. Die laatste verwacht het management nu tussen 0,10% en 0,25% (iets hoger vanwege de provisie voor geopolitieke risico's die werd aangelegd). Het management streeft voor de komende drie jaar naar een gemiddelde groeivoet van 4,5% wat betreft totale opbrengsten, terwijl de exploitatiekosten slechts met 1,5% per jaar de hoogte in mogen. Voor de schadeverzekeringen mikt het op een gecombineerde ratio van maximaal 92%.
 • Steunregelingen COVID-19: KBC verleende tijdens de pandemie betalingsuitstel voor een totaal aan kredieten van €12,7 miljard (ongeveer 5% van de totale kredietenportefeuille). Voor zo goed als alle kredieten waarvoor het betalingsuitstel ondertussen terug afliep werden de terugbetalingen hervat.
 • Verkoop Ierse activiteiten: Begin 2022 werd de verkoop van de Ierse hypothecaire NPL's (niet-performante kredieten) afgerond.
 • Overname Raiffeisenbank: KBC blijft zijn marktpositie in Bulgarije verder versterken en kondigde in 2021 de overname aan van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International. Het jaar ervoor nam het ook reeds enkele Bulgaarse verzekeringsactiviteiten over van de Nederlandse verzekeraar NN.

Negatieve punten 

 • Schadeverzekeringen: Het technisch resultaat van de schadeverzekeringsproducten (i.e. premie-inkomsten - technische lasten + resultaat uit herverzekering) daalde in het eerste kwartaal j-o-j met 1,8% tot ongeveer € 221 miljoen. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan een moeilijke vergelijkingsbasis (weinig schadegevallen tijdens corona) alsook door hogere technische lasten n.a.v. stormschade (+35%). De daling kwam er ondanks de verdiende premies stegen met 8% en er een beter herverzekeringsresultaat werd gerealiseerd. De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, bevond zich aan het einde van het eerste kwartaal op 83%, een daling van 6 procentpunt t.o.v. 2021. Ondanks de stormschade blijft deze ratio dus zeer solide.
 • Exploitatiekosten: De operationele kosten (excl. bankheffingen) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met ongeveer 15,2% tot € 1,5 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door bankenheffingen, wisselkoerseffecten en de lopende verkooptransacties in Ierland. Hiervoor gecorrigeerd stegen de kosten met ongeveer 7%, voornamelijk vanwege hogere personeelskosten, alsook hogere uitgaven richting IT en marketing. De kosten-inkomstenratio, die de verhouding weergeeft tussen de exploitatiekosten en de totale opbrengsten, steeg eveneens met ongeveer 3,55 procentpunt tot 71,8%. De aangepaste ratio, waarbij de bankenheffingen gelijkmatig verdeeld worden doorheen het boekjaar, daalde evenwel met 2 procentpunt tot 53% t.o.v. 2021.

SWOT

Sterktes 

 • Sinds de financiële crisis heeft KBC haar risicovolle activiteiten afgebouwd, waardoor het vandaag een relatief conservatief geleide bank is.
 • Sterke marktpositie in haar kernmarkten België en Tsjechië.
 • Interessant dividendaandeel: de komende jaren wil KBC minimum 50% van haar winst uitkeren.

Zwaktes 

 • Groeimogelijkheden in België zijn beperkt.
 • Het lagerentebeleid van de centrale banken zet de resultaten onder druk.

Opportuniteiten 

 • De komende jaren wil de bank €1,4 miljard extra investeren in de digitalisering van haar aanbod. 
 • Verder groeien in Oost-Europa door nieuwe overnames.
 • Een stijgende rente zou positief zijn voor de nettorentemarge van de bank.

Bedreigingen 

 • De afwikkeling van overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 zou het aantal niet-performante leningen gevoelig kunnen doen toenemen.
 • Digitalisering en toenemende regulering zorgen voor bijkomende kosten komende jaren, wat de winstmarge onder druk kan zetten.
 • Een zwakker beursklimaat zou wegen op de inkomsten van KBC.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 61.34 EUR Houden
2018/08/23 62.24 EUR Kopen
2019/08/13 51.5 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.