KBC Groep Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/11/2022
 • Koers opmaak studie: 52.3 EUR
 • Huidige koers: 52.82 EUR
 • Marktkapitalisatie: 21,5 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003565737

Advies van de analist

 • € 47,10
 • € 64,20

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC is een Belgische bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. Naast België, is de groep actief in Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. KBC Groep telt meer dan 12 miljoen klanten en ongeveer 41.000 personeelsleden in 1.300 kantoren. In de Belgische thuismarkt heeft de bank een marktaandeel van ongeveer 20% wat betreft traditionele bankproducten.

KBC: bijdrage aan het groepsresultaat in mio EUR (Q3 - 2022)

Bron: KBC

KBC: verdeling opbrengsten in % (Q3 - 2022)

  Bron: KBC

  Conclusie

  Geen al te grote verrassingen bij de resultaten van KBC over het derde kwartaal van 2022. Zo stegen de totale opbrengsten met ongeveer 12,3% tot € 2,1 miljard terwijl de aangepaste nettowinst steeg met ongeveer 29,1% tot € 776 miljoen. De Belgische grootbank wist solide resultaten neer te zetten inzake haar kernactiviteiten. Zo steeg het aantal verstrekte kredieten j-o-j met 9%, terwijl de klantendeposito's met 6% toenamen. De nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) stegen met 16,6%, voornamelijk gedreven door de rentestijgingen en de overname van Raiffeisenbank Bulgaria. Verder bleven de netto provisie-inkomsten (i.e. vergoedingen en commissies) nagenoeg stabiel (+0,9%) al daalden ze met zo’n 5% indien we geen rekening houden met de consolidatie van Raiffeisenbank Bulgaria, gedreven door lagere vergoedingen in het kader van vermogensbeheer (AuM -11%). Ook de verzekeringspoot kon een degelijk resultaat neerzetten, met een stijging van het technisch resultaat van de schadeverzekeringen van 33,5% tot € 221 miljoen en een combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, voor de eerste negen maanden van 86%, wat gegeven de inflatoire omgeving een erg degelijk resultaat is.

  Ondertussen blijven er geen COVID-19-gerelateerde provisies meer over. De vrees dat de pandemie zou leiden tot significante kredietverliezen werd uiteindelijk geen realiteit, mede te danken aan de doorgedreven fiscale en monetaire versoepelingen die door de verschillende overheden in het leven werden geroepen. Met de oorlog in Oekraïne en de daaruit resulterende turbo op de inflatie en bijgevolg ook de rente zien de grootbanken echter meteen een nieuwe donderwolk van faillissementen en wanbetalingen naderen. Ondertussen legde KBC hiervoor een provisie aan van € 387 miljoen. Het management verwacht de eerste echte impact van een economische vertraging te zullen merken in de cijfers van Q4 van dit boekjaar of Q1 van 2023. Ondanks die nakende tegenwind worden banken, naast energiebedrijven, in verschillende landen gerekend tot de bedrijven die profiteren van de huidige macro-economische situatie (vanwege de opgetrokken rente). Nadat Hongarije KBC reeds een rekening presenteerde van € 78 miljoen aan extra bankentaksen, werd nu ook in Tsjechië een akkoord bereikt over een overwinstbelasting. Daarnaast werd in België gesleuteld aan de aftrekbaarheid van bankenheffingen.

  De eerder opgetrokken guidance werd herbevestigd. Zo rekent het management voor 2022 nog steeds op totale opbrengsten van ongeveer € 8,4 miljard (voorheen: € 8 miljard), waarvan € 5,05 miljard nettorente-inkomsten (voorheen: € 4,55 miljard). De exploitatiekosten zouden uitkomen op € 4,15 miljard (voorheen: € 4 miljard). Als dusdanig zouden de inkomsten sneller blijven groeien dan de kosten, al werd hierbij geen rekening gehouden met eventueel bijkomende bankenheffingen. KBC blijft een interessante speler binnen zijn sector vanwege o.a. een hoog rendement op het eigen vermogen, een groeiende verzekeringstak, een solide kapitalisatie en een sterke focus op digitale transformatie. De blootstelling aan de Oost-Europese regio zorgt wel voor een iets hoger risicoprofiel. Vanwege de algemene beursmalaise van de afgelopen weken, als de uitkering van het superdividend, noteert KBC aan ongeveer 1,1x de verwachte boekwaarde en 8,3x de verwachte winst, wat zo een verwacht bruto dividendrendement geeft van 7,7%. Het advies blijft HOUDEN, al nadert het aandeel de koopzone.

  Nieuws

  Exit Ierland (24/05/2022) - De Ierse regelgever gaf zijn zegen om de Ierse activa van KBC te laten overnemen door Bank of Ireland, die daarvoor € 5 miljard overheeft. KBC staat zo opnieuw een stap dichter bij een gehele exit uit de Ierse markt. Vorig jaar verkocht KBC ook reeds de Ierse non-performante leningen aan CarVal Investors. 

  ECB stresstest (30/07/2021) - In de meest recente stresstest die de ECB oplegde aan de Europese banken presteerde KBC bij de beste leerlingen van de klas. De ECB onderzocht in welke mate de verschillende banken opgewassen zijn tegen een langdurig pessimistisch corona-scenario waarin o.a. de intrestvoeten laag blijven, de economie krimpt, de inflatie hoog is, het vastgoed in waarde daalt, etc. Onder dergelijke zware druk zou KBC na 3 jaar nog steeds over een solide kapitalisatie beschikken: een daling van de CET-1 ratio met 3,6 procentpunt tot 14% t.o.v. een wettelijk minimum van 10,5%, terwijl de gemiddelde Europese bank een daling zag van 4,8 procentpunt tot 10,2%.

  Overname Bulgaarse verzekeringsactiviteiten (11/02/2021) - KBC laat in een persbericht weten dat het de Bulgaarse pensioenverzekeringstak alsook de levensverzekeringsactiviteiten in Sofia van de Nederlandse verzekeraar NN zal overnemen voor een bedrag van €77,7 miljoen. De bank vergroot hiermee zijn marktpositie met meer dan 400.000 bijkomende klanten en een bijkomende €1 miljard aan activa onder beheer.

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
  Omzet 10,828,258,377,958,418,23
  Operationele winstmarge 33,8%39,9%37,1%23,4%40,7%44,1%
  Netto winstmarge 23,8%31,2%29,7%18,1%31,1%30,8%
  Boekwaarde per aandeel 41,5841,4144,9748,0751,7647,85
  Winst per aandeel 6,035,985,853,346,156,06
  Koers/Winst 11910151110
  Dividend 3,003,501,000,443,003,00
  Dividendrendement 4,69%6,87%1,66%0,85%4,31%5,12%
  Bron: Bloombergin EUR

  Resultaten derde kwartaal 2022

  • De totale opbrengsten stegen in het derde kwartaal j-o-j met ongeveer 12,3% tot € 2,1 miljard. In de eerste negen maanden stegen de totale opbrengsten j-o-j met ongeveer 12,1% tot € 6,4 miljard.
  • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 29,1% tot € 776 miljoen, ofwel tot € 1,83 per (verwaterd) aandeel (+ 29,8%). In de eerste negen maanden steeg de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 4,9% tot € 2 miljard, ofwel tot € 4,82 per (verwaterd) aandeel (+ 5%).
  • Dividend: KBC keerde in november een interim dividend uit van € 1 per aandeel (voorschot op dividend 2022). Ter herinnering: KBC liet eerder weten dat bovenop de payout-ratio van minstens 50% vanaf nu ook al het kapitaal boven de 15% CET1-ratio in aanmerking komt voor uitkering.

  Positieve punten 

  • De nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met 16,6% tot ongeveer € 1,3 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door de overname van Raiffeisenbank Bulgaria, de gestegen rente, en de groei van de kredietenportefeuille. Deze positieve effecten werden deels tegengehouden door o.a. lagere marges op de kredietenportefeuille, de afschaffing van de negatieve rentetarieven op bepaalde zakelijke zichtrekeningen, lagere inkomsten uit inflatiegelinkte obligaties, en negatieve wisselkoerseffecten. De nettorentemarge steeg j-o-j met 10 basispunten tot 1,90%. 
  • Deposito- & kredietenvolume: Het aantal verstrekte kredieten steeg j-o-j met 9%, terwijl de klantendeposito's met 6% toenamen. Deze cijfers houden geen rekening met consolidaties en wisselkoerseffecten.
  • De netto provisie-inkomsten (denk aan: instapkosten en beheersvergoedingen beleggingsfondsen, dossierkosten voor kredieten, vergoedingen voor betaalverkeer,...) bleven in het voorbije kwartaal nagenoeg stabiel op € 463 miljoen (+ 0,9%). De consolidatie van Raiffeisenank Bulgaria niet meegerekend daalde de nettoprovisie-inkomsten met 5% t.o.v. hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Deze daling werd voornamelijk gedreven door lagere beheersvergoedingen en instapvergoedingen binnen Asset Management, terwijl de vergoedingen voor bankdiensten wat tegengewicht boden. Het totaal aan activa onder beheer daalde j-o-j met 11% tot € 205 miljard vanwege de dalende financiële markten.
  • Schadeverzekeringen: Het technisch resultaat van de schadeverzekeringsproducten (i.e. premie-inkomsten - technische lasten + resultaat uit herverzekering) steeg in het derde kwartaal j-o-j met 33,5% tot ongeveer € 231 miljoen. Deze stijging is voornamelijk te danken aan hogere premie-inkomsten (+8%) en lagere technische lasten (-15%). Ter herinnering: In het derde kwartaal van het vorige boekjaar lagen de technische lasten uitzonderlijk hoog vanwege de zware overstromingen in België. In de eerste negen maanden steeg het technisch resultaat j-o-j met ongeveer 10,6% tot € 676 miljoen. De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, bevond zich aan het einde van de eerste negen maanden op 86%, een daling van 3 procentpunt t.o.v. het einde van het vorige boekjaar. Deze ratio blijft dus ondanks de inflatoire omgeving erg solide. In alle landen is de CR lager dan 90%.
  • Levensverzekeringen: Het technisch resultaat van de levensverzekeringen (i.e. verdiende premies - technische lasten + resultaat uit herverzekering) lag in het derde kwartaal ongeveer 316,7% hoger dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar op ongeveer € 50 miljoen. T.o.v. Q3 van 2021 daalde de verkoop van levensverzekeringen evenwel met 15% gedreven door de lagere verkoop van tak-23 verzekeringen. De producten met gegarandeerde rentevoet (tak 21) waren goed voor 57% van de verkopen, terwijl tak-23 instond voor de overige 43%. In de eerste negen maanden steeg het technisch resultaat j-o-j met ongeveer 114,3% tot € 75 miljoen.
  • Het trading- en reëlewaarderesultaat steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 100% tot € 56 miljoen. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door positieve herwaardering van de marktwaarde van derivaten, slechts gedeeltelijk gecompenseerd door lagere tradinginkomsten. In de eerste negen maanden bedroeg het trading- en reëlewaarderesultaat € 289 miljoen , een stijging van ongeveer 57,9% t.o.v. dezelfde periode in boekjaar 2021.
  • De kredietkostenratio , ofwel de verhouding tussen de nettowijziging van de waardeverminderingen en de gemiddelde waarde van de kredietenportefeuille, kwam zo in de eerste negen maanden uit op 0,05%, een stijging van 0,2 procentpunt t.o.v. het einde van het vorige boekjaar. Voor het ganse boekjaar rekent KBC op een kredietkostenratio tussen 10 en 25 basispunten. Het management stelde eerder er 100% zeker van te zijn dat indien er een economische recessie komt in 2022 de bovenste grens van de guidance niet overschreden zal worden.
  • Het aantal lopende kredieten waarvan het onzeker is dat ze volledig gerecupereerd kunnen worden als percentage van het totaal aantal uitstaande kredieten (i.e. impaired kredietenratio ) daalde in de eerste negen maanden met 90 basispunten tot 2%. Deze daling is te danken aan de verkoop van de Ierse NPL's in Q1 van 2022.
  • In de eerste negen maanden realiseerde KBC een vergoeding van het eigen vermogen (return on equity) van 14%, een stijging van 1 procentpunt t.o.v. de ROE in boekjaar 2021.
  • De bank blijft beschikken over een sterke balans. Zo beschikt KBC over een CET1-ratio (solvabiliteitsratio in het kader van Basel III) van 15% (-0,5 pp YTD | t.o.v. een wettelijk minimum van 10,6%) en een LCR-ratio (i.e. liquiditeitsgraadmeter) van 155% (-12 pp YTD) t.o.v. het wettelijk minimum van 100%. De verzekeringstak beschikt over een gezonde Solvency-II ratio van 227% (+ 26 pp YTD).
  • Outlook 2022: KBC stelde eerder reeds dat de oorlog in Oekraïne zeker zou wegen op de resultaten van KBC in 2022, met hogere kosten vanwege de inflatie en hogere nettorenteinkomsten door de stijgende rente. Op basis van deze ontwikkelingen werd de guidance herbekeken en op het einde van Q3 herbevestigd. Zo rekent het management nu op totale opbrengsten van ongeveer € 8,4 miljard (voorheen: € 8 miljard), waarvan € 5,05 miljard nettorente-inkomsten (voorheen: € 4,55 miljard). De exploitatiekosten zouden uitkomen op € 4,15 miljard (voorheen: € 4 miljard), gedreven door de aanhoudende inflatie, de uitzonderlijke personeelsbonus en de vertraging van de verkoop van de Ierse activiteiten. Als dusdanig zouden de inkomsten sneller stijgen dan de kosten, waardoor de jaws zouden uitkomen op 4%. De kredietkostenratio zou uitkomen tussen 0,10% en 0,25% (geen wijziging).
  • Outlook over de middellange termijn: Voor de komende 3 jaar trok het management eerder de guidance reeds op en rekent het op een CAGR voor de opbrengsten van 7% (voorheen: 4,5%) en een CAGR voor de exploitatiekosten van 3% (voorheen: 1,5%). De overige ramingen bleven ongewijzigd: gecombineerde ratio ≤ 92%, CET1-ratio >15%, en een kredietkostenratio tussen 25-30 bp.
  • Verkoop Ierse activiteiten: Begin 2022 werd de verkoop van de Ierse hypothecaire NPL's (niet-performante kredieten) afgerond.
  • Overname Raiffeisenbank: KBC blijft zijn marktpositie in Bulgarije verder versterken en rondde in juli de overname van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International af. In 2021 nam het ook reeds enkele Bulgaarse verzekeringsactiviteiten over van de Nederlandse verzekeraar NN.
  • Rentestijgingen: KBC verwacht dat de inflatie nog een tijd lang hoog zal blijven waardoor de ECB verder zal moeten ingrijpen om deze te temmen. Tegen het einde van het boekjaar rekent het op een KT-depositorente tussen 1,25% en 1,50% en een LT-rente van ongeveer 2,5%. In Tsjechië rekent het op een stijging met 50 basispunten in september waarna deze zal stagneren rond de 4% tot in 2024 en dan terug zal afgebouwd worden.

  Negatieve punten 

  • Exploitatiekosten: De operationele kosten (excl. bankheffingen) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met ongeveer 4,1% tot € 1,1 miljard. Gecorrigeerd voor bankenheffingen en eenmalige transacties stegen de exploitatiekosten met 2% jaar-over-jaar, gedreven door loonindexaties en algemene inflatiedruk. De kosten-inkomstenratio, die de verhouding weergeeft tussen de exploitatiekosten en de totale opbrengsten, daalde in de periode sinds de jaarstart evenwel met ongeveer 0,95 procentpunt tot 57,6%. De aangepaste ratio, waarbij de bankenheffingen gelijkmatig verdeeld worden doorheen het boekjaar, daalde evenwel met 1 procentpunt tot 54% t.o.v. 2021. De operationele kosten blijven tot hiertoe m.a.w. relatief goed onder controle. Desalniettemin zullen de kosten in 2022 hoger uitvallen dan initieel geraamd (nieuwe guidance: € 4,15 miljard | voorheen: € 4 miljard). De jaws (i.e. verschil tussen inkomstengroei en kostengroei) zouden in 2022 evenwel uitkomen op 4% i.p.v. de voorheen geraamde 2,5%.
  • Waardeverminderingen: In het derde kwartaal werden er netto voor € 79 miljoen aan waardeverminderingen geboekt op de kredietenportefeuille, t.o.v. € 66 miljoen aan geboekte terugnames in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Er werd een netto-terugname van € 24 miljoen geboekt op de kredietenportefeuille, terwijl er € 103 miljoen aan bijkomende provisies voor geopolitieke risico's (lees: risico's inzake Rusland/Oekraïne) werden bijgeboekt. De totale provisie hiervoor kwam zo uit op ongeveer € 387 miljoen. Het management nam enerzijds de directe blootstelling aan de betrokken landen (Oekraïne, Rusland & Belarus) in rekening en onderzocht daarnaast welke bedrijven een significante blootstelling hebben aan deze landen (>20% klanten of leveranciers) en welke bedrijven en individuen sterk getroffen worden door de indirecte effecten zoals de energieprijzen, supplychain bottlenecks en/of hogere rente. Sinds het jaarbegin werd er netto voor € 72 miljoen aan waardeverminderingen geboekt op de kredietenportefeuille, t.o.v. € 272 miljoen aan geboekte terugnames in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.
  • Bankentaksen: Verschillende Oost-Europese landen heffen in het kader van de huidige macro-economische moeilijkheden hogere taksen op sectoren die volgens hen profiteren van de huidige situatie, zoals energiebedrijven (door de stijgende energieprijzen) en banken (door de stijgende rente). Zo keek KBC in Q2 reeds op tegen hogere banktaksen in Hongarije (€ 78 miljoen) en werd recentelijk ook in Tsjechië beslist om de bankentaksen te verhogen. Daarnaast werd in België gesleuteld aan de aftrekbaarheid van bankenheffingen.
  • Recessie: Het management verwacht de eerste echte impact van een economische vertraging te zullen merken in de cijfers van Q4 en/of Q1 van 2023. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Sinds de financiële crisis heeft KBC haar risicovolle activiteiten afgebouwd, waardoor het vandaag een relatief conservatief geleide bank is.
  • Sterke marktpositie in haar kernmarkten België en Tsjechië.
  • Interessant dividendaandeel: de komende jaren wil KBC minimum 50% van haar winst uitkeren.

  Zwaktes 

  • Groeimogelijkheden in België zijn beperkt.
  • Het lagerentebeleid van de centrale banken zet de resultaten onder druk.

  Opportuniteiten 

  • De komende jaren wil de bank €1,4 miljard extra investeren in de digitalisering van haar aanbod. 
  • Verder groeien in Oost-Europa door nieuwe overnames.
  • Een stijgende rente zou positief zijn voor de nettorentemarge van de bank.

  Bedreigingen 

  • De afwikkeling van overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 zou het aantal niet-performante leningen gevoelig kunnen doen toenemen.
  • Digitalisering en toenemende regulering zorgen voor bijkomende kosten komende jaren, wat de winstmarge onder druk kan zetten.
  • Een zwakker beursklimaat zou wegen op de inkomsten van KBC.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2017/04/12 61.34 EUR Houden
  2018/08/23 62.24 EUR Kopen
  2019/08/13 51.5 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.