KBC Groep Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/03/2019
 • Koers opmaak studie: 60.86 EUR
 • Huidige koers: 62.87 EUR
 • Marktkapitalisatie: 25 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003565737

Advies van de analist

 • € 65,00
 • € 85,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC is in de eerste plaats een bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten met als thuismarkt België. Daarnaast bouwde groep een tweede thuismarkt uit in Centraal-Europa, met als tweede thuismarkt Tsjechië, en daarnaast nog activiteiten in Slowakije, Hongarije, Bulgarije en ook Ierland. 
Eind 2017 telde de groep ongeveer 42.000 personeelsleden in 1.500 kantoren.

Conclusie

Een degelijk resultaat bij KBC, dat de impact van de lage rente kan compenseren met groei. Het aandeel blijft een interessant dividendaandeel, en aan de huidige koersen vinden we het aandeel nog koopwaardig.

Nieuws

-

Resultaten

'000 0002012201320142015201620172018
Nettowinst6121.0151.7621.4482.3182.5752.570
Boekwaarde29.028.3431.4034.5038.1441.5841.40
Winst per aandeel1.572.433.323.805.686.035.98
Koers/Winst10181212101210
Dividend per aandeel1.000.2.0002.803.03.50
Dividendrendement3.33%
4.30%
4.75%4.28%5.75%
Bron: Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2018

 • De opbrengsten daalden licht (-2.4%)tot  € 7.51 miljard. 
 • De nettowinst bleef quasi stabiel op  € 2.57 miljard. 

Positieve punten 

 • Het aantal deposito's nam toe met 5% en het kredietvolume steeg eveneens met 5%.  De nettorente-inkomsten stegen daardoor met 3% ondanks toenemende druk op de commerciële kredietmarges in de meeste landen.
 • De verzekeringsactiviteiten zetten een sterk resultaat neer met een gecombineerde ratio van 88%. 
 • De waardeverminderingen op kredieten blijven op een erg laag niveau, mede geholpen door de terugname van voorzieningen voor waardeverminderingen in Ierland. 
 • De balans blijft sterk met een equity ratio van 16.22% eind 2018. Het deel boven 16% wordt zoals belooft uitgekeerd als dividend, waardoor het dividend voor 2018 zal uitkomen op € 3.5 per aandeel.

Negatieve punten 

 • De nettoprovisie-inkomsten daalden op vergelijkbare basis met 5% door lagere vergoedingen uit vermogensbeheer , wat vooral te wijten was aan de dalende beurzen en een meer defensieve assetallocatie bij klanten.
 • De overige inkomsten daalden met 25%, voornamelijk door zwakkere resultaten uit trading.
 • De kosten stegen op vergelijkbare basis met 4% door hogere personeelskosten,  hogere IT-uitgaven en hogere marketinguitgaven.

SWOT

Sterktes 

 • Sinds de financiële crisis heeft KBC haar risicovolle activiteiten afgebouwd, waardoor het vandaag een relatief conservatief geleide bank is.
 • Sterke marktpositie in haar kernmarkten België en Tsjechië
 • Interessant dividendaandeel: de komende jaren wil KBC minimum 50% van haar winst uitkeren.

Zwaktes 

 • Groeimogelijkheden in België zijn beperkt.
 • Digitalisering en toenemende regulering zorgen voor bijkomende kosten komende jaren, wat de winstmarge onder druk kan zetten.

Opportuniteiten 

 • Verder groeien in Oost-Europa door nieuwe overnames.
 • Een stijgende rente zou positief zijn voor de nettorentemarge van de bank.

Bedreigingen 

 • Een zwakker beursklimaat zou wegen op de inkomsten van KBC
 • Een nieuwe financiële crisis .

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 61.34 EUR Houden
2018/08/23 62.24 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.