KBC Groep Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/03/2020
 • Koers opmaak studie: 37.96 EUR
 • Huidige koers: 50.74 EUR
 • Marktkapitalisatie: 26 miljard
 • Secteur: Financier
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003565737

Conseil de l'analyste

 • 31,00 €
 • 49,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

KBC is in de eerste plaats een bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten met als thuismarkt België. Daarnaast bouwde groep een tweede thuismarkt uit in Centraal-Europa, met als tweede thuismarkt Tsjechië, en daarnaast nog activiteiten in Slowakije, Hongarije, Bulgarije en ook Ierland. 
Eind 2017 telde de groep ongeveer 42.000 personeelsleden in 1.500 kantoren.

Conclusie

Redelijke resultaten bij KBC, al lijkt het niet eenvoudig om dit jaar beter te presteren dan in 2017 nu  de inkomsten uit vermogensbeheer niet meer lijken te stijgen.. Het aandeel blijft wel een interessante dividendbetaler en na de koersdaling van de voorbije maanden zit het aandeel opnieuw in de koopzone.

Nieuws

-

Resultaten

'000 0002012201320142015201620172018E
Nettowinst6121.0151.7621.4482.3182.5752.560
Boekwaarde29.028.3431.4034.5038.1441.5841.94
Winst per aandeel1.572.433.323.805.686.036.12
Koers/Winst10181212101210
Dividend per aandeel1.000.2.0002.803.03.58
Dividendrendement3.33%
4.30%
4.75%4.28%5.75%
Bron: Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018

 • De opbrengsten daalden met 5.9% tot € 1.86 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 19% tot € 692 miljoen. 

Positieve punten 

 • Het aantal deposito's nam toe met 6% en het kredietvolume steeg met 3%.  De nettorente-inkomsten stegen daardoor met 2% ondanks toenemende druk op de commerciële kredietmarges in de meeste landen.
 • De verzekeringsactiviteiten zetten een sterk resultaat neer met een gecombineerde ratio van 88%. 
 • De waardeverminderingen op kredieten blijven op een erg laag niveau, mede geholpen door de terugname van voorzieningen voor waardeverminderingen in Ierland. KBC kondigde ook aan een deel van haar slechte kredieten in Ierland (€ 1.9 miljard) te verkopen aan Goldman Sachs. Op die manier verbetert de balans van KBC Ierland verder en KBC Groep boekt een winst van € 14 miljoen op de transactie.

Negatieve punten 

 • De vereffening van een oud juridisch dossier zorgde voor een eenmalige kost van € 38 miljoen.
 • De nettoprovisie-inkomsten daalden met 4% op jaarbasis ten gevolge van iets lagere beheersvergoedingen en een licht gedaald totaal beheerd vermogen.
 • De resultaten in de tweede belangrijkste markt Tsjechië daalden met 20% door wisselkoerseffecten en een zwakker tradingresultaat.
 • De kosten stegen op vergelijkbare basis met 6% door hogere IT-uitgaven en hogere marketinguitgaven.
 • De Tier 1-ratio daalde van 16.3% naar 15.8% door de toepassing van een nieuwe boekhoudkundige regel (IFRS 9).

SWOT

Sterktes 

 • Sinds de financiële crisis heeft KBC haar risicovolle activiteiten afgebouwd, waardoor het vandaag een relatief conservatief geleide bank is.
 • Sterke marktpositie in haar kernmarkten België en Tsjechië
 • Interessant dividendaandeel: de komende jaren wil KBC minimum 50% van haar winst uitkeren.

Zwaktes 

 • Groeimogelijkheden in België zijn beperkt.
 • Digitalisering en toenemende regulering zorgen voor bijkomende kosten komende jaren, wat de winstmarge onder druk kan zetten.

Opportuniteiten 

 • Verder groeien in Oost-Europa door nieuwe overnames.
 • Een stijgende rente zou positief zijn voor de nettorentemarge van de bank.

Bedreigingen 

 • Een zwakker beursklimaat zou wegen op de inkomsten van KBC
 • Een nieuwe financiële crisis .

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 61.34 EUR Houden
2018/08/23 62.24 EUR Kopen
2019/08/13 51.5 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.