KBC Ancora Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/01/2023
 • Koers opmaak studie: 44.98 EUR
 • Huidige koers: 41.82 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,5 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003867844

Advies van de analist

 • € 35,70
 • € 53,60

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die in 1998 in het kader van de fusie tussen Kredietbank, ABB-Verzekeringen en Cera-Bank werd opgericht. De monoholding heeft ongeveer 18,6% van de aandelen van KBC Groep in bezit en zorgt samen met Cera, de Boerenbond en enkele families voor de aandeelhoudersstabiliteit van KBC Groep. Op die manier kunnen de langetermijnontwikkelingen van de grootbank gegarandeerd blijven. Weet dat de enige inkomsten van KBC Ancora dus de dividenden vanuit KBC Groep omvatten.

Conclusie

KBC Ancora is een interessante manier om indirect in KBC Groep te beleggen. De prijs van een aandeel KBC Ancora is namelijk zeer gelijklopend met de koers van KBC Groep, terwijl de korting op de intrinsieke waarde ervoor zorgt dat het dividendrendement hoger uitvalt. De huidige korting op de intrinsieke waarde is ondertussen wel teruggevallen tot ongeveer 32,5%, komende van ongeveer 40% vorig jaar. Rekening houdend met een verwacht dividend vanuit KBC Groep van € 4 per aandeel en een payout-ratio van 90% vanuit KBC Ancora, levert dit een huidige bruto dividendrendement op van 8% (KBC Groep: 5,9%). Toekomstige uitkeringen zijn afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en resultaten van KBC Groep. Het advies is HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021
Omzet 0,860,220,270,080,08
Operationele winst 0,840,220,250,060,06
Nettowinst 0,840,220,250,060,53
Boekwaarde per aandeel 34,7634,8935,0635,8335,83
Winst per aandeel 10,772,753,240,786,76
Koers/Winst 41712395
Dividend 2,132,613,080,002,50
Dividendrendement 4,97%5,68%7,84%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten eerste jaarhelft boekjaar 2022/2023 

 • De opbrengsten daalden in de eerste jaarhelft met 66,7% tot € 77,5 miljoen. Deze daling werd gedreven door de uitzonderlijke dividenduitkering van KBC groep van vorig jaar. 
 • Er werd een nettowinst gerealiseerd van € 71,3 miljoen (-68,1%), ofwel € 0,91 per aandeel (-68,2%).

Positieve punten 

 • Intrinsieke waarde: Eén aandeel KBC Ancora bezit onderliggend 1,002 KBC Groep aandelen alsook een nettoschuld van € 1,64. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt met andere woorden de huidige koers van KBC Groep min € 1,64. Op het tijdstip van deze update (31/01/2023) kwam dit uit op € 66,36 per aandeel, wat een korting impliceert van 32,5%.  
 • Schulden: De schulden bleven stabiel op € 243 miljoen.
 • Intrestlasten: Gezien de versnelde afbouw van de schulden in het vorige boekjaar daalden ook de interestlasten met 34,3% tot € 4,6 miljoen.
 • Dividend: KBC Groep keerde een interim-dividend uit van € 1 per aandeel. Weet dat de dividenden vanuit KBC in feite de enige inkomsten zijn bij KBC Ancora.
 • Inkoop eigen aandelen: Er werden in de eerste jaarhelft reeds voor € 29,8 miljoen aan eigen aandelen ingekocht (totaal inkoopprogramma: € 50 miljoen). 
 • Aanpassing dividendbeleid KBC Groep: KBC liet vorig jaar reeds weten dat bovenop de payout-ratio van minstens 50% vanaf nu ook al het kapitaal boven de 15% CET1-ratio in aanmerking komt voor uitkering (in de vorm van een dividend of inkoop van eigen aandelen).
 • Balans: De vennootschap heeft een solvabiliteitsgraad van ongeveer 93,4% en heeft ongeveer € 122 miljoen euro aan liquiditeiten op rekening.

Negatieve punten​​​​​​​

 • Lagere payout ratio: Ter herinnering: Eind augustus 2019 werd beslist de payout ratio te verlagen naar 90% om met het saldo de schulden versneld af te kunnen bouwen.

SWOT

Sterktes 

 • Manier om het aandeel KBC met een korting te kopen.
 • Interessant dividendaandeel.

Zwaktes 

 • Afhankelijk van het dividendbeleid van KBC.

Opportuniteiten 

 • Een afname van de discount kan voor extra koerspotentieel zorgen
 • Een inkoop eigen aandelen aan een korting zou de intrinsieke waarde kunnen verhogen.

Bedreigingen

 • Een nieuwe financiële crisis kan zeer nadelig zijn voor KBC Ancora, want als KBC verplicht zou zijn om haar dividend op te schorten, heeft KBC Ancora geen inkomsten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 41.26 EUR Houden
2018/09/07 43.5 EUR Kopen
2019/02/25 40.42 EUR Kopen
2019/07/05 40.9 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.