KBC Ancora Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/01/2024
 • Koers opmaak studie: 42.82 EUR
 • Huidige koers: 46.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,4 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003867844

Advies van de analist

 • € 35,70
 • € 53,60

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die in 1998 in het kader van de fusie tussen Kredietbank, ABB-Verzekeringen en Cera-Bank werd opgericht. De monoholding heeft ongeveer 18,6% van de aandelen van KBC Groep in bezit en zorgt samen met Cera, de Boerenbond en enkele families voor de aandeelhoudersstabiliteit van KBC Groep. Op die manier kunnen de langetermijnontwikkelingen van de grootbank gegarandeerd blijven. Weet dat de enige inkomsten van KBC Ancora dus de dividenden vanuit KBC Groep omvatten.

Conclusie

KBC Ancora is een interessante manier om indirect in KBC Groep te beleggen. De prijs van een aandeel KBC Ancora is namelijk zeer gelijklopend met de koers van KBC Groep, terwijl de korting op de intrinsieke waarde ervoor zorgt dat het dividendrendement hoger uitvalt. De huidige korting op de intrinsieke waarde bedraagt 28%, wat ongeveer in lijn is met het gemiddelde op lange termijn. Op basis van de verwachte dividenden van KBC Groep en de payout ratio van ongeveer 90% biedt KBC Ancora vandaag een bruto dividendrendement van meer dan 8%. Toekomstige uitkeringen zijn afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en resultaten van KBC Groep. Het advies is HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 20192020202120222023
Omzet 0,270,080,530,820,31
Operationele winst 0,250,060,520,810,30
Nettowinst 0,250,060,520,800,30
Boekwaarde per aandeel 35,0635,8342,4043,8944,45
Winst per aandeel 3,240,786,7610,283,82
Koers/Winst 12395410
Dividend 3,080,002,306,493,31
Dividendrendement 7,84%0,00%6,33%18,46%8,28%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten eerste helft boekjaar 2023/20234

 • De opbrengsten bleven in de eerste jaarhelft quasi stabiel op  € 77,95 miljoen. KBC keerde in deze periode, net als het jaar voordien, een interimdividend uit van € 1 per aandeel.
 • Er werd een nettowinst gerealiseerd van € 72,88 miljoen, ofwel € 0,95 per aandeel.

Positieve punten 

 • Intrinsieke waarde: Eén aandeel KBC Ancora bezit onderliggend 1,0066 KBC Groep aandelen alsook een nettoschuld van € 1,26. De intrinsieke waarde per aandeel bedraagt met andere woorden ongeveer de huidige koers van KBC Groep min € 1,26. Op het tijdstip van deze update (30/01/2024) kwam dit uit op € 58,8 per aandeel, wat een korting impliceert van 28%.  
 • Schulden: in mei van dit jaar zal het resterende deel van een lening die op vervaldag komt, worden terugbetaald, waardoor de schulden nog verder zullen afnemen.
 • Intrestlasten: Gezien de afbouw van de schulden daalden ook de interestlasten met 24% tot € 3,5 miljoen.
 • Dividend: het toekomstige dividend zal afhangen van het dividend dat KBC Ancora zelf van KBC ontvangt, maar we verwachten dat het in de buurt zal liggen van de € 3,31 per aandeel van vorig jaar. Aan de huidige koersen zou dat een brutodividendrendement geven van meer dan 8%.

Negatieve punten​​​​​​​

 • Lagere payout ratio: Ter herinnering: Eind augustus 2019 werd beslist de payout ratio te verlagen naar 90% om met het saldo de schulden versneld af te kunnen bouwen.

SWOT

Sterktes 

 • Manier om het aandeel KBC met een korting te kopen.
 • Interessant dividendaandeel.

Zwaktes 

 • Afhankelijk van het dividendbeleid van KBC.

Opportuniteiten 

 • Een afname van de discount kan voor extra koerspotentieel zorgen
 • Een inkoop eigen aandelen aan een korting zou de intrinsieke waarde kunnen verhogen.

Bedreigingen

 • Een nieuwe financiële crisis kan zeer nadelig zijn voor KBC Ancora, want als KBC verplicht zou zijn om haar dividend op te schorten, heeft KBC Ancora geen inkomsten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 41.26 EUR Houden
2018/09/07 43.5 EUR Kopen
2019/02/25 40.42 EUR Kopen
2019/07/05 40.9 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.