KBC Ancora Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/07/2019
 • Koers opmaak studie: 40.9 EUR
 • Huidige koers: 35.13 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3.2 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003867844

Advies van de analist

 • € 33,60
 • € 44,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

KBC Ancora vormt een onderdeel van de familiale controlestructuur rond de KBC Groep. Het bezit 77.516.380 aandelen KBC Groep, of zo'n 18,6% van het totaal. 

Conclusie

De aanhoudende lage rente zal de komende maanden de rentemarge verder onder druk blijven zetten. Na de uitbetaling van het jaarlijkse dividend zouden we wat extra voorzichtigheid inbouwen aangaande de financiële sector. De langdurende periode van 'quantitative easing' zou mogelijk kunnen leiden tot zeepbellen op de obligatie of vastgoedmarkt waardoor we bezorgd worden over economisch onheil, waar de banken als eerste verliezen zullen incasseren.
Hierdoor gaat ons advies een trapje lager van 'kopen' naar 'houden'

Nieuws

-

Resultaten

'000 00006/1206/1306/1406/1506/1606/1706/18
Nettowinst-30.450.826.4133.7-20.99843.2215
Boekwaarde25.0425.7026.0426.3926.1234.7634.89
Winst per aandeel-0.390.650.341.71-0.2710.772.75
Koers/Winst


Dividend per aandeel0001.3601.802.61
Dividendrendement0%0%0%3.86%0%3.74%6.0%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste 6 maanden boekjaar 2018/2019 

 • De inkomsten kwamen uit op € 77.54 miljoen. 
 • De nettowinst bedroeg € 68.69 miljoen. 

Positieve punten 

 • De dividendinkomsten bleven stabiel op € 77.52 miljoen. KBC Ancora ontving op 14 november 2018 een interimdividend van €  1 van dochter KBC
 • De intrestlasten bleven na 6 maanden gelijk op € 7.57 miljoen

Negatieve punten 

 • Het aandeel noteert aan de huidige beurskoers met een discount op de intrinsieke waarde van 29,4%. De discount ligt nu boven het gemiddelde van de voorbije jaren. 

SWOT

Sterktes 

 • Conservatief geleid bedrijf dat geen grote risico's neemt. 
 • Manier om het aandeel KBC met een korting te kopen.
 • Interessant dividendaandeel

Zwaktes 

 • Afhankelijk van het dividendbeleid van KBC.

Opportuniteiten 

 • Een afname van de discount kan voor extra koerspotentieel zorgen
 • Een inkoop eigen aandelen aan een korting zou de intrinsieke waarde kunnen verhogen.

Bedreigingen

 • Een nieuwe financiële crisis kan zeer nadelig zijn voor KBC Ancora, want als KBC verplicht zou zijn om haar dividend op te schorten, heeft KBC Ancora geen inkomsten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 41.26 EUR Houden
2018/09/07 43.5 EUR Kopen
2019/02/25 40.42 EUR Kopen
2019/07/05 40.9 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.