KBC Ancora Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/02/2021
 • Koers opmaak studie: 34.68 EUR
 • Huidige koers: 38.54 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,72 miljard
 • Secteur: Financieel
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003867844

Conseil de l'analyste

 • 29,00 €
 • 41,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die in 1998 in het kader van de fusie tussen Kredietbank, ABB-Verzekeringen en Cera-Bank werd opgericht. De monoholding heeft ongeveer 18,6% van de aandelen van KBC Groep in bezit en zorgt samen met Cera, de Boerenbond en enkele families voor de aandeelhoudersstabiliteit van KBC Groep. Op die manier kunnen de langetermijnontwikkelingen van de grootbank gegarandeerd blijven. Weet dat de enige inkomsten van KBC Ancora dus de dividenden vanuit KBC Groep omvatten.

Conclusie

KBC Ancora is een interessante manier om indirect in KBC groep te beleggen. De prijs van een aandeel KBC Ancora is namelijk zeer gelijklopend met de koers van KBC Groep, terwijl de korting op de intrinsieke waarde ervoor zorgt dat het dividendrendement hoger uitvalt. Zo noteert het aandeel momenteel aan een discount op de intrinsieke waarde van 38,7%. Conform de aanbeveling van de EU keert KBC momenteel echter geen dividenden uit, waardoor KBC Ancora geheel zonder inkomsten valt. Toekomstige uitkeringen zijn afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond COVID-19 en de impact op de resultaten van KBC. het advies blijft op HOUDEN.

De studie van KBC Groep kan u hier terugvinden.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar2016 2017 2018 2019 2020
Nettowinst (in Mio)-20,99843,21215,05253,7460,85
Boekwaarde per aandeel 26,1234,7634,8935,0635,83
Winst per aandeel -0,2710,772,753,240,78
Dividend 0,002,132,613,080,00
Dividendrendement 0,00%4,97%5,68%7,84%0,00%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten eerste helft boekjaar 2020/2021 

 • De opbrengsten daalden in de eerste jaarhelft met 99,95% tot €34.000.
 • Er werd een nettoverlies opgetekend van €8 miljoen (€-0,10 per aandeel) komende van een nettowinst van €69 miljoen in dezelfde periode van het vorige boekjaar.

Positieve punten 

 • De intrestlasten daalden met ongeveer 5% tot €6,9 miljoen, gedreven door een neerwaartse herziening van de rentevoet op een lening van €100 miljoen die nog loopt tot 2027. De totale besparing over de resterende looptijd van de lening is €4,2 miljoen.
 • De vennootschap heeft nog ongeveer €61 miljoen euro liquiditeiten op rekening, en raamt de globale kosten voor het ganse boekjaar op €16,5 miljoen euro.

Negatieve punten 

 • KBC Groep keerde op aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) geen interim-dividend uit. Weet dat de dividenden vanuit KBC Groep nagenoeg de enige inkomsten zijn bij KBC Ancora. Einde maart 2020 maakte KBC Groep reeds bekend dat het geen slotdividend over boekjaar 2019 zou uitkeren conform de aanbeveling van de ECB. Kort daarna (2 april) maakte KBC Ancora dan ook bekend dat het over boekjaar 2019-2020 noch een interim-dividend, noch een slotdividend zou voorstellen.
 • Indien KBC Ancora het jaar winstgevend zou afsluiten zal het voor de eerste keer slechts 90% van de nettowinst uitkeren als dividend. Eind augustus 2019 werd beslist de payout ratio te verlagen naar 90% om met het saldo de schulden versneld af te kunnen bouwen.
 • Vorig jaar werd reeds meegedeeld dat de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering van oktober zou voorstellen om de uitkeerbare winsten van 2019/2020 te parkeren als beschikbare reserves. Het bestuur zegt een voorzichtige houding aan te willen nemen zodat de holding over voldoende liquiditeiten blijft beschikken om al haar financiële verplichting na te komen.

SWOT

Sterktes 

 • Manier om het aandeel KBC met een korting te kopen.
 • Interessant dividendaandeel.

Zwaktes 

 • Afhankelijk van het dividendbeleid van KBC.

Opportuniteiten 

 • Een afname van de discount kan voor extra koerspotentieel zorgen
 • Een inkoop eigen aandelen aan een korting zou de intrinsieke waarde kunnen verhogen.

Bedreigingen

 • Een nieuwe financiële crisis kan zeer nadelig zijn voor KBC Ancora, want als KBC verplicht zou zijn om haar dividend op te schorten, heeft KBC Ancora geen inkomsten.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 41.26 EUR Houden
2018/09/07 43.5 EUR Kopen
2019/02/25 40.42 EUR Kopen
2019/07/05 40.9 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.