Intuitive Surgical Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/04/2024
 • Koers opmaak studie: 380.47 USD
 • Huidige koers: 400.03 USD
 • Marktkapitalisatie: 132 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US46120E6023

Advies van de analist

 • US$ 276,24
 • US$ 469,61

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Intuitive Surgical is de ontwikkelaar en producent van robotische producten voor chirurgische ingrepen, en dan vooral het zgn “da Vinci” systeem. Het concept werd ontwikkeld door een onderzoeksinstituut in de late jaren '80. Eind de jaren '90 werd de IP gekocht en verder ontwikkeld door Intuitive Surgical. Vanaf 2000 kreeg Intuitive Surgical de toestemming van de FDA om het da Vinci systeem te gebruiken. Van het da Vinci systeem zijn er ca 5.000 eenheden wereldwijd geïnstalleerd. Het da Vinci systeem zelf is goed voor ca een derde van de omzet. Allerhande instrumenten en accessoires zijn goed voor de helft van de omzet. De rest van de omzet komt van diensten (o.a. het onderhoud). Hoewel het da Vinci systeem niet goedkoop is, komen de grootste inkomsten pas nadien, van alle accessoires, verbruiksgoederen en het onderhoud. Het da Vinci systeem wordt vooral gebruikt voor het herstel van hartkleppen, gynaecologische ingrepen en ingrepen aan de prostaat.

Intuitive Surgical : geografische omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Andermaal solide resultaten bij de eerstekwartaalscijfers van Intuitive Surgical. In de eerste plaats groeide het aantal operaties waarbij gebruik werd gemaakt van de Da Vinci robotchirurgietoestellen sterk aan met 16%, wat bijgevolg zorgde voor mooie groeicijfers bij de 'instrumenten & accessoires' divisie van de groep. Daarnaast zitten we aan het prille begin van de uitrol van het nieuwste product van het bedrijf: het Da Vinci 5 robotchirurgietoestel. De eerste reacties van chirurgen zijn veelbelovend waarbij voornamelijk de nog hogere graad van precisie-instrumenten en beeldcapaciteit worden aangehaald. 
Het management bleef wat voorzichtig in de bijhorende conference call omdat de Chinese overheid een grotere mate van toezicht houdt bij de allocatie van tenders, en voorrang lijkt te geven aan binnenlandse spelers. Het bedrijf verwacht pas beterschap in de Chinese markt gedurende de tweede jaarhelft van boekjaar 2024. Tot slot merken we op dat het 'leasen' van robotchirurgietoestellen het afgelopen kwartaal opnieuw sterk aan populariteit won bij de eindklanten van intuitive surgical.  
Ondertussen groeit de geïnstalleerde basis van robotchirurgie producten redelijk gestaag aan, alsook de onderliggende database van filmmateriaal van deze operaties. Deze beide elementen versterken de competitieve positie van Intuitive Surgical ten opzichte van andere concurrerende spelers in de sector. 

Het bedrijf is op dit moment ongetwijfeld marktleider in de nichecategorie van robotchirurgie, met enkele sterke competitieve voordelen zoals een hoge mate van switching costs zowel omwille van de prijs (kostprijs: $1,5 miljoen per toestel!) als omwille van de tijd die chirurgen nodig hebben om met het toestel te leren werken. Daarnaast heeft het bedrijf via haar cloud platform ook een schat aan data verzameld over procedures die reeds werden voltooid gebruik makend van het toestel. De hernieuwingscyclus van de apparatuur ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Op vlak van waardering blijft het aandeel op basis van fundamentele parameters redelijk duur gewaardeerd aan bijna 61 keer de verwachte nettowinst voor 2024, of een verwachte peg-ratio van rond de 4,7. (FCF-yield 2024: 1.4%).
We blijven het aandeel op dit moment toch wat te duur vinden. Hierdoor blijven we dan ook bij een eerder conservatief ‘houden’ advies. 

Nieuws

5/10/2021: aandelensplitsing
Het bedrijf voerde een 3-voor-1 aandelensplitsing door. We passen onze koopzones aldus aan, hoewel er onderling niets gewijzigd is in de waarde van het bedrijf.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
Omzet 4,484,365,716,227,127,98
Operationele winst 1,371,051,821,581,772,56
Nettowinst 1,381,061,701,321,802,20
Boekwaarde per aandeel 23,7527,5633,2731,5538,0544,87
Winst per aandeel 3,983,024,793,725,126,16
Koers/Winst 499075716661
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten Q1 2024 

 • De omzet steeg met 11% tot $ 1,9 miljard.
 • Het operationele inkomen nam met 21% toe tot $ 469 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 51,6% tot $ 547 miljoen. 

Positieve punten 

 • Wereldwijde operaties waarbij gebruik werd gemaakt van de robotchirurgietoestellen steeg met 16% ten opzichte van  Q1 2023. Deze stijging had tot gevolg dat ook de omzet bij de 'instrumenten en accessoires' categorie in Q1 met 17,6% toenam tot $ 1,16 miljard. Intuitive Surgical verwacht dat deze groei zich ook doorzet in het volledige boekjaar met een verwachte groei van tussen de 14 en 17%. 
 • Het bedrijf kon in het eerste kwartaal 313 robotchirurgie toestellen plaatsen bij klanten. Dit betekent een nulgroei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (Q1 2023: 312). De totale geïnstalleerde basis is ondertussen verder aangegroeid tot een totaal van 8.887 of een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
 • Intuitive surgical heeft gedurende het afgelopen boekjaar de prijzen in de 'instrumenten en accesoires'-divisie met gemiddeld 5% verhoogd. 
 • Balansmatig is het bedrijf kerngezond met ongeveer $ 7,3 miljard aan cash en cash-equivalenten en een solvabiliteitsratio van 89%. Gegeven de sterke stijging van de langetermijnrente het afgelopen jaar krijgt het bedrijf opnieuw een grote mate van interest op haar uitstaande cashberg. Na 3 maanden bedroeg dit bedrag $ 69 miljoen ten opzichte van afgerond $ 34 miljoen gedurende dezelfde periode in het voorgaande jaar. Daarnaast heeft het bedrijf nog een inkoopprogramma eigen aandelen openstaan met een totale waarde van $ 1,1 miljard. 
 • In januari 2024 heeft het bedrijf Europese certifiëring (CE) verkregen voor het gebruik van het 'Da Vinci single-port chirurgiesysteem'. Dit systeem wordt voornamelijk gebruikt voor procedures mbt endoscopische abdominopelvische, thoracoscopische en borstchirurgische procedures. Intuitive surgical plant om een gefaseerde uitrol uit te voeren in geselecteerde Europese markten. In het eerste kwartaal heeft het bedrijf reeds 8 systemen geplaatst in Europa.
 • In maart 2024 kreeg het nieuwste product van Intuitive, de Da Vinci 5, goedkeuring van de Amerikaanse regelgever (Food and Drug Administration). Er werden ondertussen reeds 8 van deze nieuwste generatie robotchirurgietoestellen geplaatst bij klanten. 

Negatieve punten   

 • Gedurende de conference call sprak het bedrijf over zwakte met betrekking tot kapitaalinvesteringen in verschillende geografische markten zoals het VK en China. Volgens Intuitive surgical heeft dit te maken met budgetbeperkingen bij de 'national health service' (NHS) in het Vernigd Koninkrijk. De zwakte in China was volgens het bedrijf te wijten aan vertragingen bij het uitschrijven van 'tender contracten' en een voorkeur voor binnenlandse spelers.
 • De outlook voor boekjaar 2024 lijkt redelijk voorzichtig met een verwachte daling van het aantal geplaatste Da vinci toestellen. Volgens het bedrijf is dit te wijten aan de verwachte introductie van de nieuwste generatie Da vinci toestellen (Da vinci 5) in de loop van 2024 en 2025. Anderzijds verwacht het bedrijf ook een aanhoudende negatieve impact van de 'anti-corruptiemaatregelen' in de Chinese markt. 
 • Het bedrijf verwacht dat de operationele winstmarges in het huidige boekjaar onder druk zullen staan. Enerzijds omwille van de gefaseerde introductie van de 'Da vinci 5'. Anderzijds omwille van hogere kosten voor depreciatie naar aanleiding van hogere kapitaalinvesteringen (capex) in boekjaar 2023. Ook voor boekjaar 2024 gaat Intuitive Surgical uit van verhoogde kapitaalinvesteringen van tussen de $1 en $1,2 miljard.
 • Een groot gedeelte van het aantal verzonden Da Vinci toestellen in het eerste kwartaal werd verkocht adhv een operationele lease (+/- 51%), hoewel dit in principe geen probleem hoeft te vormen, creëert dit wel een kredietrisico voor het bedrijf. Intuitive surgical geeft zelf aan dat de stijging van de producten die adhv een operationele lease worden verkocht in grote mate te wijten zijn aan 'budgetbeperkingen' en financiële druk bij haar eindklanten. (in essentie ziekenhuizen)

SWOT

Sterktes :

 • Intuitive Surgical maakt minimaal invasieve chirurgie mogelijk. Dat heeft als voordeel minder bloedingen, sneller herstel, minder kans om zenuwen te raken, kleinere littekens.
 • De chirurgische robots kunnen uiterst precies werken, oa omdat met vergroot beeld kan gewerkt worden en een robotarm meer bewegingsvrijheden heeft (kan meer dan de menselijke hand).
 • Robotarmen kunnen op moeilijk te bereiken plaatsen komen
 • Een uitgekiende marketingstrategie, gericht op patiënten, vergroot de vraag naar behandelingen met robots.
 • Er is relatief weinig concurrentie in deze niche.

Zwaktes :

 • Hogere kostprijs per operatie.
 • Een operatie met een robot duurt langer dan een gewone operatie.
 • Minimaal invasieve chirurgie (hoewel duidelijk beter dan de gewone chirurgie) is ook mogelijk zonder robots, terwijl die kwaliteit niet noodzakelijk lager ligt.
 • Dokters moeten ruim voldoende training krijgen om correct om te springen met de robots.

Opportuniteiten :

 • Het vinden van nieuwe toepassingen (nieuw types van operaties) voor de chirurgische robots
 • Verdere verbeteringen in het systeem
 • Verdere geografische groei
 • Intuitive Surgical heeft veel langere ervaring dan concurrenten en zal dus wellicht de opkomende concurrentie nog een tijdje op afstand kunnen houden.

Bedreigingen :

 • Uitblijven van wetenschappelijke bevestiging dat robots betere uitkomsten opleveren.
 • Eventuele afnemende groei wegens te hoge kostprijs van de systemen
 • Eventueel gefaalde operaties door onvoldoende training.
 • Regelgevende instaties zoals de FDA en EMA kunnen extra data opvragen bij medtech bedrijven alvorens een regulatoire goedkeuring te geven om nieuwe producten te lanceren. Hierdoor kunnen de kosten voor deze bedrijven significant toenemen.
 • De concurrentie wordt groter : verschillende grotere spelers hebben zich ook op de markt van robotchirurgie geworpen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
22/07/2020 219.4 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.