Intuitive Surgical Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/01/2021
 • Koers opmaak studie: 744.08 USD
 • Huidige koers: 820.59 USD
 • Marktkapitalisatie: 88 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US46120E6023

Advies van de analist

 • US$ 440,00
 • US$ 760,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Intuitive Surgical is de ontwikkelaar en producent van robotische producten voor chirurgische ingrepen, en dan vooral het zgn “da Vinci” systeem. Het concept werd ontwikkeld door een onderzoeksinstituut in de late jaren '80. Eind de jaren '90 werd de IP gekocht en verder ontwikkeld door Intuitive Surgical. Vanaf 2000 kreeg Intuitive Surgical de toestemming van de FDA om het da Vinci systeem te gebruiken. Van het da Vinci systeem zijn er ca 5.000 eenheden wereldwijd geïnstalleerd. Het da Vinci systeem zelf is goed voor ca een derde van de omzet. Allerhande instrumenten en accessoires zijn goed voor de helft van de omzet. De rest van de omzet komt van diensten (o.a. het onderhoud). Hoewel het da Vinci systeem niet goedkoop is, komen de grootste inkomsten pas nadien, van alle accessoires, verbruiksgoederen en het onderhoud. Het da Vinci systeem wordt vooral gebruikt voor het herstel van hartkleppen, gynaecologische ingrepen en ingrepen aan de prostaat.

Intuitive Surgical : geografische omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Hoewel de resultaten bij Intuitive Surgical duidelijk worden getroffen door de globale impact van covid-19 was er toch opnieuw een lichte verbetering te merken bij de vierdekwartaalsresultaten. Het was echter voornamelijk de categorie 'Instruments & Accessories' die de omzet stuwde. De verkoop van de Da Vinci-toestellen blijft in de huidige marktomstandigheden voorlopig onder druk staan, en we verwachten geen stevig herstel in de eerstvolgende kwartalen.
Op korte tot middelange termijn valt het bovendien af te wachten of de ziekenhuisbudgetten opnieuw significante Capex investeringen zullen toelaten vanaf 2021, gegeven de extra investeringen die ze noodgedwongen dit jaar hebben uitgevoerd om bijvoorbeeld extra beschermingsmateriaal (PPE) en beademingstoestellen te kopen. 
Het bedrijf is ongetwijfeld marktleider in de nichecategorie van robotchirurgie, met enkele sterke competitieve voordelen zoals een hoge mate van switching costs zowel omwille van de prijs (kostprijs: $1,5 miljoen per toestel!) als omwille van de tijd die chirurgen nodig hebben om met het toestel te leren werken. Daarnaast heeft het bedrijf via haar cloud platform ook een schat aan data verzameld over procedures die reeds werden voltooid gebruik makend van het toestel. De hernieuwingscyclus van de apparatuur ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Op de lange termijn zijn er in essentie twee verschillende problemen voor het bedrijf volgens ons. In eerste instantie is het tot op heden nog niet (wetenschappelijk) bewezen dat het gebruik van robotchirurgie effectief een verbetering is voor de patiënt. Ten tweede is er de economische kostprijs, waarbij operaties met robotchirurgie significant duurder uitvallen dan deze zonder. Niet enkel duurt de operatie langer, ook moeten er bij veelvuldig gebruik extra wisselstukken worden aangekocht.
Dit gezegd zijnde heeft het bedrijf tot op heden een quasi monopolistische marktpositie. Hoewel het duidelijk is dat andere spelers, in concreto J&J; Medtronic en Stryker, werken aan een (goedkoper) alternatief zijn er volgens ons toch enkele structurele elementen die het bedrijf beschermen. Daarnaast is het bedrijf balansmatig kerngezond met voldoende liquiditeiten.

Aan bijna 58,6 keer de verwachte nettowinst, of een verwachte peg-ratio van 10,5 voor boekjaar 2021 is het bedrijf peperduur gewaardeerd. Bovendien denken we, gegeven het aanslepen van de huidige covid-19 crisis doorheen de eerste helft van 2021, dat de analistenconsensus voor Intuitive Surgical te optimistisch is. Het bedrijf zelf heeft haar financiële outlook voor 2021 zelfs geschrapt omwille van een te hoge mate van onzekerheid op dit moment. We blijven dan ook van mening dat (te) grote posities het best worden geherbalanceerd, gegeven het toegenomen risico en algemene onzekerheden voor het bedrijf. Voorlopig hanteren we een ‘houden’ advies, al is de beurskoers ondertussen wel gestegen tot de bovenkant van onze 'houden' zone.

Nieuws

Winstalarm 08/04/2020:
Het bedrijf heeft naar aanleiding van de Covid-19 pandemie haar outlook voor 2020 volledig geschrapt. Het bedrijf rapporteert dat het sinds midden maart een ‘significante’ impact ziet van de wereldwijde pandemie op het aantal operaties waarbij men gebruik maakt van de Da Vinci-toestellen en in het aantal geïnstalleerde toestellen bij ziekenhuizen. Intuitive stelt dat, gegeven de shift in investeringsbudgetten bij ziekenhuizen in voornamelijk West-Europa en de VS, het op dit moment geen accurate voorspelling kan geven wat betreft de impact op de operationele resultaten van het bedrijf. 

Resultaten

Resultaten

in mio      2017      2018      2019      2020 2021 E
Omzet3.1383.7244.4794.3584.978
Operationele winst1.0631.1991.3751.0501.760
Nettowinst6711.1281.3791.0601.556
Boekwaarde42,658,371,283,081,5
Winst per aandeel6,019,9211,959,0612,48
Koers/winst60,748,349,584,458,6
Dividend per aandeel00000
Dividendrendement0%0%0%0%0%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten Q4 2020 

 • De omzet steeg met 4% tot $ 1,3 miljard ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar.
 • De nettowinst steeg op vergelijkbare basis met 2,1% tot $ 365 miljoen. 

Positieve punten 

 • Het bedrijf kon in het vierde kwartaal 326 Da Vinci robotchirurgie toestellen verzenden naar klanten. Dit betekent een daling van 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (Q4 2019: 336). De totale geïnstalleerde basis is wel verder aangegroeid tot een totaal van 5.989 of een stijging van 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is er wel een lichte herstelbeweging te merken. 
 • Werelwijde procedures waarbij gebruik werd gemaakt van de Da Vinci robotchirurgie toestellen steeg met 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Ten opzichte van het derde kwartaal was de evolutie quasi stabiel. Deze stijging had tot gevolg dat ook de omzet bij de 'instrumenten en accessoires' categorie met 11,3% toenam tot $ 747 miljoen.
 • Balansmatig is het bedrijf kerngezond met ongeveer $ 6,9 miljard aan cash en cash-equivalenten en een solvabiliteitsratio van 87,1%.

Negatieve punten  

 • Hoewel de groei in het vierde kwartaal herstelde, realiseerde intuitive surgical voor het afgelopen boekjaar een omzetdaling van 2,7% tot $ 4,4 miljard. De nettowinst in 2020 daalde daarom, en mede omwille van hogere operationele kosten, met 23% tot $ 1 miljard.
 • Intuitive probeert via haar 'Customer Relief Program' (financiële) steun te verlenen aan haar klanten door onder andere meer flexibele betaaltermijnen toe te staan, verlenging van klantengaranties goed te keuren en servicekosten te annuleren. De kostprijs van deze maatregelen heeft een vermindering van ongeveer $ 80 miljoen omzet tot gevolg. 
 • De daling van het aantal verzonden Da Vinci toestellen heeft een stevige impact op de 'systems' divisie, waar de omzet met 11.8% daalde tot $ 367 miljoen.
 • Het bedrijf keerde in 2020 ongeveer 17,8% meer uit aan aandelenoptieprogramma's voor de werknemers en het management van het bedrijf. Het totale bedrag van deze regeling kwam uit op $ 395 miljoen. 

SWOT

Sterktes :

 • Intuitive Surgical maakt minimaal invasieve chirurgie mogelijk. Dat heeft als voordeel minder bloedingen, sneller herstel, minder kans om zenuwen te raken, kleinere littekens.
 • De chirurgische robots kunnen uiterst precies werken, oa omdat met vergroot beeld kan gewerkt worden en een robotarm meer bewegingsvrijheden heeft (kan meer dan de menselijke hand).
 • Robotarmen kunnen op moeilijk te bereiken plaatsen komen
 • Een uitgekiende marketingstrategie, gericht op patiënten, vergroot de vraag naar behandelingen met robots.
 • Er is relatief weinig concurrentie in deze niche.

Zwaktes :

 • Hogere kostprijs per operatie.
 • Een operatie met een robot duurt langer dan een gewone operatie.
 • Minimaal invasieve chirurgie (hoewel duidelijk beter dan de gewone chirurgie) is ook mogelijk zonder robots, terwijl die kwaliteit niet noodzakelijk lager ligt.
 • Dokters moeten ruim voldoende training krijgen om correct om te springen met de robots.

Opportuniteiten :

 • Het vinden van nieuwe toepassingen (nieuw types van operaties) voor de chirurgische robots
 • Verdere verbeteringen in het systeem
 • Verdere geografische groei
 • Intuitive Surgical heeft veel langere ervaring dan concurrenten en zal dus wellicht de opkomende concurrentie nog een tijdje op afstand kunnen houden.

Bedreigingen :

 • Uitblijven van wetenschappelijke bevestiging dat robots betere uitkomsten opleveren.
 • Eventuele afnemende groei wegens te hoge kostprijs van de systemen
 • Eventueel gefaalde operaties door onvoldoende training.
 • De concurrentie wordt groter : verschillende grotere spelers hebben zich ook op de markt van robotchirurgie geworpen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
22/07/2020 658.15 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.