Intuitive Surgical Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/07/2021
 • Koers opmaak studie: 967.57 USD
 • Huidige koers: 1043.33 USD
 • Marktkapitalisatie: 114,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US46120E6023

Advies van de analist

 • US$ 561,50
 • US$ 982,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Intuitive Surgical is de ontwikkelaar en producent van robotische producten voor chirurgische ingrepen, en dan vooral het zgn “da Vinci” systeem. Het concept werd ontwikkeld door een onderzoeksinstituut in de late jaren '80. Eind de jaren '90 werd de IP gekocht en verder ontwikkeld door Intuitive Surgical. Vanaf 2000 kreeg Intuitive Surgical de toestemming van de FDA om het da Vinci systeem te gebruiken. Van het da Vinci systeem zijn er ca 5.000 eenheden wereldwijd geïnstalleerd. Het da Vinci systeem zelf is goed voor ca een derde van de omzet. Allerhande instrumenten en accessoires zijn goed voor de helft van de omzet. De rest van de omzet komt van diensten (o.a. het onderhoud). Hoewel het da Vinci systeem niet goedkoop is, komen de grootste inkomsten pas nadien, van alle accessoires, verbruiksgoederen en het onderhoud. Het da Vinci systeem wordt vooral gebruikt voor het herstel van hartkleppen, gynaecologische ingrepen en ingrepen aan de prostaat.

Intuitive Surgical : geografische omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Hoewel de vergelijkingsbasis niet consistent is ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar waren de tweedekwartaalsresultaten bij Intuitive Surgical op genormaliseerde basis zeer goed. 
Onze vrees dat de ziekenhuisbudgetten geen extra significante Capex investeringen zouden toelaten, gegeven de extra investeringen die ze noodgedwongen het afgelopen boekjaar hebben uitgevoerd om bijvoorbeeld extra beschermingsmateriaal (PPE) en beademingstoestellen te kopen, wordt voorlopig niet ondersteund door de cijfers bij Intuitive. 

Het bedrijf is ongetwijfeld marktleider in de nichecategorie van robotchirurgie, met enkele sterke competitieve voordelen zoals een hoge mate van switching costs zowel omwille van de prijs (kostprijs: $1,5 miljoen per toestel!) als omwille van de tijd die chirurgen nodig hebben om met het toestel te leren werken. Daarnaast heeft het bedrijf via haar cloud platform ook een schat aan data verzameld over procedures die reeds werden voltooid gebruik makend van het toestel. De hernieuwingscyclus van de apparatuur ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Op de lange termijn zijn er in essentie twee verschillende problemen voor het bedrijf volgens ons. In eerste instantie is het tot op heden nog niet (wetenschappelijk) bewezen dat het gebruik van robotchirurgie effectief een verbetering is voor de patiënt. Ten tweede is er de economische kostprijs, waarbij operaties met robotchirurgie significant duurder uitvallen dan deze zonder. Niet enkel duurt de operatie langer, ook moeten er bij veelvuldig gebruik extra wisselstukken worden aangekocht.
Dit gezegd zijnde heeft het bedrijf tot op heden een quasi monopolistische marktpositie. Hoewel het duidelijk is dat andere spelers, in concreto J&J; Medtronic en Stryker, werken aan een (goedkoper) alternatief zijn er volgens ons toch enkele structurele elementen die het bedrijf beschermen. Daarnaast is het bedrijf balansmatig kerngezond met voldoende liquiditeiten.

Aan bijna 61 keer de verwachte nettowinst voor 2021, of een verwachte peg-ratio van 6,5 blijft het bedrijf peperduur gewaardeerd. We trekken de koopzones op, om de betere operationele prestaties van het bedrijf te weerspiegelen, maar blijven de aandelen voorlopig beschouwen als overgewaardeerd. Hierdoor blijven we op dit niveau wat voorzichtig met een conservatief ‘houden’ advies.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten

in mio      2017      2018      2019      2020 2021 E
Omzet3.1383.7244.4794.3584.978
Operationele winst1.0631.1991.3751.0501.760
Nettowinst6711.1281.3791.0601.556
Boekwaarde42,658,371,283,081,5
Winst per aandeel6,019,9211,959,0612,48
Koers/winst60,748,349,584,458,6
Dividend per aandeel00000
Dividendrendement0%0%0%0%0%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten Q2 2021 

 • De omzet steeg met 72% tot $ 1,46 miljard.
 • Het operationele inkomen meer dan verzesvoudigde tot $ 511 miljoen.
 • De nettowinst steeg van $68 miljoen naar $ 517 miljoen. 

Positieve punten 

 • Het bedrijf kon in het tweede kwartaal 328 Da Vinci robotchirurgie toestellen verzenden naar klanten. Dit betekent een stijging van 84% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (Q2 2020: 178). De totale geïnstalleerde basis is ondertussen verder aangegroeid tot een totaal van 6.335 of een stijging van 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
 • Werelwijde procedures waarbij gebruik werd gemaakt van de Da Vinci robotchirurgie toestellen steeg met 68% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Deze stijging had tot gevolg dat ook de omzet bij de 'instrumenten en accessoires' categorie met 73% toenam tot $ 796 miljoen.
 • Balansmatig is het bedrijf kerngezond met ongeveer $ 7,7 miljard aan cash en cash-equivalenten en een solvabiliteitsratio van 88,5%.

Negatieve punten  

 • Het is duidelijk dat de tweedekwartaalsresultaten bij Intuitive Surgical een grote discrepantie vertonen omwille van het uitbreken van de covid-19 pandemie in Q2 2020. Desondanks, als we de huidige cijfers vergelijken met een de vergelijkbare periode in 2019, komen we aan een omzet- en winstgroei van respectievelijk 33% en 40,7%. Dit suggereert dat de impact op de operationele resultaten van intuitive in grote mate tijdelijk was. 
 • Een groot gedeelte van het aantal verzonden Da Vinci toestellen in Q2 werd verkocht adhv een operationele lease (+/- 33%), hoewel dit in principe geen probleem hoeft te vormen, creëert dit wel een kredietrisico voor het bedrijf.
 • Hoewel de hoge mate van cash op de balans een buffer vormt voor mindere tijden, begint de oplopende cashpositie ons toch wat te storen. We denken dan ook dat het bedrijf de cash 'aan het werk moet zetten'. Dit kan op verschillende manieren zoals verdere M&A activiteiten, hogere investeringen in R&D, of een versnelling van de Internationale expansie. Indien de voorgaanden geen opties zijn, dient het bedrijf deze cash terug te geven aan haar aandeelhouders via de uitkering van een dividend of een inkoop van eigen aandelen. 

SWOT

Sterktes :

 • Intuitive Surgical maakt minimaal invasieve chirurgie mogelijk. Dat heeft als voordeel minder bloedingen, sneller herstel, minder kans om zenuwen te raken, kleinere littekens.
 • De chirurgische robots kunnen uiterst precies werken, oa omdat met vergroot beeld kan gewerkt worden en een robotarm meer bewegingsvrijheden heeft (kan meer dan de menselijke hand).
 • Robotarmen kunnen op moeilijk te bereiken plaatsen komen
 • Een uitgekiende marketingstrategie, gericht op patiënten, vergroot de vraag naar behandelingen met robots.
 • Er is relatief weinig concurrentie in deze niche.

Zwaktes :

 • Hogere kostprijs per operatie.
 • Een operatie met een robot duurt langer dan een gewone operatie.
 • Minimaal invasieve chirurgie (hoewel duidelijk beter dan de gewone chirurgie) is ook mogelijk zonder robots, terwijl die kwaliteit niet noodzakelijk lager ligt.
 • Dokters moeten ruim voldoende training krijgen om correct om te springen met de robots.

Opportuniteiten :

 • Het vinden van nieuwe toepassingen (nieuw types van operaties) voor de chirurgische robots
 • Verdere verbeteringen in het systeem
 • Verdere geografische groei
 • Intuitive Surgical heeft veel langere ervaring dan concurrenten en zal dus wellicht de opkomende concurrentie nog een tijdje op afstand kunnen houden.

Bedreigingen :

 • Uitblijven van wetenschappelijke bevestiging dat robots betere uitkomsten opleveren.
 • Eventuele afnemende groei wegens te hoge kostprijs van de systemen
 • Eventueel gefaalde operaties door onvoldoende training.
 • De concurrentie wordt groter : verschillende grotere spelers hebben zich ook op de markt van robotchirurgie geworpen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
22/07/2020 658.15 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.