Intuitive Surgical Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/07/2022
 • Koers opmaak studie: 211.85 USD
 • Huidige koers: 190.52 USD
 • Marktkapitalisatie: 75,6 miljard
 • Secteur: Farmacie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US46120E6023

Conseil de l'analyste

 • 133,23 $US
 • 264,50 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Intuitive Surgical is de ontwikkelaar en producent van robotische producten voor chirurgische ingrepen, en dan vooral het zgn “da Vinci” systeem. Het concept werd ontwikkeld door een onderzoeksinstituut in de late jaren '80. Eind de jaren '90 werd de IP gekocht en verder ontwikkeld door Intuitive Surgical. Vanaf 2000 kreeg Intuitive Surgical de toestemming van de FDA om het da Vinci systeem te gebruiken. Van het da Vinci systeem zijn er ca 5.000 eenheden wereldwijd geïnstalleerd. Het da Vinci systeem zelf is goed voor ca een derde van de omzet. Allerhande instrumenten en accessoires zijn goed voor de helft van de omzet. De rest van de omzet komt van diensten (o.a. het onderhoud). Hoewel het da Vinci systeem niet goedkoop is, komen de grootste inkomsten pas nadien, van alle accessoires, verbruiksgoederen en het onderhoud. Het da Vinci systeem wordt vooral gebruikt voor het herstel van hartkleppen, gynaecologische ingrepen en ingrepen aan de prostaat.

Intuitive Surgical : geografische omzetverdeling

Source: Bloomberg

Conclusie

Gemengd beeld bij de tweedekwartaalsresultaten van Intuitive surgical. Enerzijds groeide het aantal operaties waarbij gebruik werd gemaakt van de Da Vinci robotchirurgie toestellen sterk aan met 14%, wat bijgevolg zorgde voor mooie groeicijfers bij de 'instrumenten & accessoires' divisie van de groep. Anderzijds was de daling van 15% met betrekking tot de verkoop en verzending van nieuwe toestellen redelijk teleurstellend. Bovendien gaf het management tijdens de conference call ook aan dat de huidige zwakte in de vraag naar robotchirurgietoestellen waarschijnlijk gaat aanhouden gedurende het volledige boekjaar. 
Desalniettemin groeit de geïnstalleerde basis van robotchirurgie producten ondertussen redelijk gestaag aan, alsook de onderliggende database van filmmateriaal van deze operaties. Deze beide elementen versterken de competitieve positie van Intuitive surgical ten opzichte van andere concurrerende spelers in de sector. Het risico op uitstel van reguliere zorg, door mogelijke heropflakkeringen van het covid-19 virus blijft een korte termijn risico voor het bedrijf, al verwachten we geen relevante financiële impact hiervan op de langere termijn.

Het bedrijf is ongetwijfeld marktleider in de nichecategorie van robotchirurgie, met enkele sterke competitieve voordelen zoals een hoge mate van switching costs zowel omwille van de prijs (kostprijs: $1,5 miljoen per toestel!) als omwille van de tijd die chirurgen nodig hebben om met het toestel te leren werken. Daarnaast heeft het bedrijf via haar cloud platform ook een schat aan data verzameld over procedures die reeds werden voltooid gebruik makend van het toestel. De hernieuwingscyclus van de apparatuur ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Op de lange termijn zijn er in essentie twee verschillende problemen voor het bedrijf volgens ons. In eerste instantie is het tot op heden nog niet (wetenschappelijk) bewezen dat het gebruik van robotchirurgie effectief een verbetering is voor de patiënt. Ten tweede is er de economische kostprijs, waarbij operaties met robotchirurgie significant duurder uitvallen dan deze zonder. Niet enkel duurt de operatie langer, ook moeten er bij veelvuldig gebruik extra wisselstukken worden aangekocht.
Dit gezegd zijnde heeft het bedrijf tot op heden een quasi monopolistische marktpositie. Hoewel het duidelijk is dat andere spelers, in concreto J&J; Medtronic en Stryker, werken aan een (goedkoper) alternatief, zijn er volgens ons toch enkele structurele elementen die het bedrijf beschermen. Daarnaast is het bedrijf balansmatig kerngezond met voldoende liquiditeiten.

Sinds de start van het jaar is het aandeel al bijna 40% van haar beurswaarde verloren, in lijn met het bredere groeisegment van de aandelenmarkt. Desondanks blijft het aandeel redelijk duur gewaardeerd aan bijna 46 keer de verwachte nettowinst voor 2022, of een verwachte peg-ratio van rond de 3,75. (FCF-yield 1.9%).
Omwille van de negatieve management-outlook, gekoppeld aan verschillende potentiële kopzorgen (inflatie, sterke dollar,  disruptie logistieke keten), verlagen we onze koop- en verkoopzones voor intuitive surgical. Gegeven het verhoogde risico op verdere underperformance in de rest van dit boekjaar blijven we nog steeds voorzichtig met een conservatief ‘houden’ advies.

Nieuws

5/10/2021: aandelensplitsing
Het bedrijf voerde een 3-voor-1 aandelensplitsing door. We passen onze koopzones aldus aan, hoewel er onderling niets gewijzigd is in de waarde van het bedrijf.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 3,143,724,484,365,716,26
Operationele winst 1,061,201,371,051,822,12
Nettowinst 0,671,131,381,061,701,73
Boekwaarde per aandeel 14,1819,4423,7527,5633,2735,74
Winst per aandeel 2,003,313,983,024,794,67
Koers/Winst 614849907546
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten Q2 2022 

 • De omzet steeg met 4% tot $ 1,5 miljard.
 • Het operationele inkomen nam af met 22% tot $ 398 miljoen.
 • De nettowinst daalde met 40.4% tot $ 308 miljoen. 

Positieve punten 

 • Wereldwijde procedures waarbij gebruik werd gemaakt van de Da Vinci robotchirurgie toestellen steeg met 14% ten opzichte van Q2 2021. Vergeleken met de pre-covid periode in Q2 2019 vertegenwoordigt dit een geannualiseerde groeivoet van 16%. Deze stijging had tot gevolg dat ook de omzet bij de 'instrumenten en accessoires' categorie in Q2 met 12.5% toenam tot $ 895 miljoen.
 • Balansmatig is het bedrijf kerngezond met ongeveer $ 8,1 miljard aan cash en cash-equivalenten en een solvabiliteitsratio van 88%.
 • Het bedrijf vermeldde in het kwartaalverslag dat het gedurende het tweede kwartaal voor $500 miljoen eigen aandelen heeft ingekocht en dat de raad van bestuur een bijkomende autorisatie heeft goedgekeurd voor verdere inkopen eigen aandelen met een totaalbedrag van $ 3.5 miljard.
 • Op 19 oktober 2021 maakte J&J bekend dat de lancering van haar concurrerende product (Ottava robot) uitgesteld werd met twee jaar tot de tweede helft van 2024. Het bedrijf citeert 'technische problemen' en 'covid-19 gerelateerde problemen'. Dit geeft Intuitive meer ruimte om haar competitief voordeel verder uit te bouwen. 

Negatieve punten  

 • Het bedrijf kon in het tweede kwartaal 279 Da Vinci robotchirurgie toestellen plaatsen bij klanten. Dit betekent een daling van 15% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (Q2 2021: 328). De totale geïnstalleerde basis is ondertussen wel verder aangegroeid tot een totaal van 7.135 of een stijging van 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
 • De sterke daling van de nettowinst is voornamelijk te wijten aan een belastingsmeevaller in Q2 2021, wat een opwaarts effect had op de nettowinst van ongeveer $ 110 miljoen. filteren we dit effect eruit komen we aan een omzetdaling op vergelijkbare basis van 17.2%. 
 • Het is duidelijk dat de kwartaalresultaten bij Intuitive Surgical een zekere impact blijven vertonen omwille van de (nog steeds) aangaande covid-19 pandemie. Desondanks, als we de huidige groeicijfers normaliseren en vergelijken met de pre-covid periode in 2019, komen we aan een CAGR omzetgroei van 11% tussen Q2 2019 en Q2 2022. 
 • wisselkoerseffecten (in essentie de sterke appreciatie van de dollar) hadden een impact van 2% op de omzetgroei.
 • De operationele kosten in het tweede kwartaal zijn gestegen met bijna 22% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. zowel kosten voor SG&A (+19.5%) als R&D (+27.7%) namen fors toe. Ook de verkoopskosten namen met 13.4% toe ten opzichte van Q2 2021. Het bedrijf sprak gedurende de conference call over aanhoudende disruptie in de logistieke ketting, met onder andere vertragingen in de leveringen van halfgeleiders waardoor de productie van Da Vinci toestellen vertraging opliep. 
 • Intuitive Surgical sprak over zwakte in de vraag (gedurende Q1 en Q2) met betrekking tot de verkoop van Da Vinci systemen in de Verenigde Staten. Volgens het bedrijf is dit voornamelijk te wijten aan de toenemende inflatie die weegt op de budgetten van ziekenhuizen, waardoor deze grote kapitaalsinvesteringen beginnen uit te stellen. Volgens intuitive zal dit ook in de rest van dit boekjaar wegen op de verkoop van robotchirurgiesystemen. 
 • Verdere heroplevingen van de covid-19 pandemie in de komende perioden kunnen verder druk zetten op het aantal uitgevoerde (niet-levensbedreigende) operaties en dus de nood aan meer vervangstukken voor de Da vinci toestellen.
 • Een groot gedeelte van het aantal verzonden Da Vinci toestellen in Q2 werd verkocht adhv een operationele lease (+/- 42%), hoewel dit in principe geen probleem hoeft te vormen, creëert dit wel een kredietrisico voor het bedrijf.

SWOT

Sterktes :

 • Intuitive Surgical maakt minimaal invasieve chirurgie mogelijk. Dat heeft als voordeel minder bloedingen, sneller herstel, minder kans om zenuwen te raken, kleinere littekens.
 • De chirurgische robots kunnen uiterst precies werken, oa omdat met vergroot beeld kan gewerkt worden en een robotarm meer bewegingsvrijheden heeft (kan meer dan de menselijke hand).
 • Robotarmen kunnen op moeilijk te bereiken plaatsen komen
 • Een uitgekiende marketingstrategie, gericht op patiënten, vergroot de vraag naar behandelingen met robots.
 • Er is relatief weinig concurrentie in deze niche.

Zwaktes :

 • Hogere kostprijs per operatie.
 • Een operatie met een robot duurt langer dan een gewone operatie.
 • Minimaal invasieve chirurgie (hoewel duidelijk beter dan de gewone chirurgie) is ook mogelijk zonder robots, terwijl die kwaliteit niet noodzakelijk lager ligt.
 • Dokters moeten ruim voldoende training krijgen om correct om te springen met de robots.

Opportuniteiten :

 • Het vinden van nieuwe toepassingen (nieuw types van operaties) voor de chirurgische robots
 • Verdere verbeteringen in het systeem
 • Verdere geografische groei
 • Intuitive Surgical heeft veel langere ervaring dan concurrenten en zal dus wellicht de opkomende concurrentie nog een tijdje op afstand kunnen houden.

Bedreigingen :

 • Uitblijven van wetenschappelijke bevestiging dat robots betere uitkomsten opleveren.
 • Eventuele afnemende groei wegens te hoge kostprijs van de systemen
 • Eventueel gefaalde operaties door onvoldoende training.
 • Regelgevende instaties zoals de FDA en EMA kunnen extra data opvragen bij medtech bedrijven alvorens een regulatoire goedkeuring te geven om nieuwe producten te lanceren. Hierdoor kunnen de kosten voor deze bedrijven significant toenemen.
 • De concurrentie wordt groter : verschillende grotere spelers hebben zich ook op de markt van robotchirurgie geworpen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
22/07/2020 219.4 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.