Intuitive Surgical Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/01/2024
 • Koers opmaak studie: 377.29 USD
 • Huidige koers: 386.46 USD
 • Marktkapitalisatie: 132 miljard
 • Secteur: Farmacie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US46120E6023

Conseil de l'analyste

 • 276,24 $US
 • 469,61 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Intuitive Surgical is de ontwikkelaar en producent van robotische producten voor chirurgische ingrepen, en dan vooral het zgn “da Vinci” systeem. Het concept werd ontwikkeld door een onderzoeksinstituut in de late jaren '80. Eind de jaren '90 werd de IP gekocht en verder ontwikkeld door Intuitive Surgical. Vanaf 2000 kreeg Intuitive Surgical de toestemming van de FDA om het da Vinci systeem te gebruiken. Van het da Vinci systeem zijn er ca 5.000 eenheden wereldwijd geïnstalleerd. Het da Vinci systeem zelf is goed voor ca een derde van de omzet. Allerhande instrumenten en accessoires zijn goed voor de helft van de omzet. De rest van de omzet komt van diensten (o.a. het onderhoud). Hoewel het da Vinci systeem niet goedkoop is, komen de grootste inkomsten pas nadien, van alle accessoires, verbruiksgoederen en het onderhoud. Het da Vinci systeem wordt vooral gebruikt voor het herstel van hartkleppen, gynaecologische ingrepen en ingrepen aan de prostaat.

Intuitive Surgical : geografische omzetverdeling

Source: Bloomberg

Conclusie

Sterke resultaten bij de vierdekwartaalscijfers van Intuitive Surgical. In de eerste plaats groeide het aantal operaties waarbij gebruik werd gemaakt van de Da Vinci robotchirurgietoestellen sterk aan met 21%, wat bijgevolg zorgde voor mooie groeicijfers bij de 'instrumenten & accessoires' divisie van de groep. Ten tweede kon Intuitive Surgical opnieuw meer nieuwe toestellen verkopen en verzenden naar klanten. Het management bleef wat voorzichtig in de bijhorende conference call omdat de Chinese overheid een grotere mate van toezicht houdt bij de allocatie van tenders. Het bedrijf verwacht dat dit ook op de verkoop in de Chinese markt gedurende het eerste halfjaar van boekjaar 2024 zal blijven wegen. Tot slot merken we op dat het 'leasen' van robotchirurgietoestellen het afgelopen kwartaal opnieuw sterk aan populariteit won bij de eindklanten van intuitive surgical.  
Ondertussen groeit de geïnstalleerde basis van robotchirurgie producten redelijk gestaag aan, alsook de onderliggende database van filmmateriaal van deze operaties. Deze beide elementen versterken de competitieve positie van Intuitive Surgical ten opzichte van andere concurrerende spelers in de sector. 

Het bedrijf is op dit moment ongetwijfeld marktleider in de nichecategorie van robotchirurgie, met enkele sterke competitieve voordelen zoals een hoge mate van switching costs zowel omwille van de prijs (kostprijs: $1,5 miljoen per toestel!) als omwille van de tijd die chirurgen nodig hebben om met het toestel te leren werken. Daarnaast heeft het bedrijf via haar cloud platform ook een schat aan data verzameld over procedures die reeds werden voltooid gebruik makend van het toestel. De hernieuwingscyclus van de apparatuur ligt tussen de 5 en 8 jaar.

Op de lange termijn zijn er in essentie twee verschillende problemen voor het bedrijf volgens ons. In eerste instantie is het tot op heden nog niet (wetenschappelijk) bewezen dat het gebruik van robotchirurgie effectief een verbetering is voor de patiënt. Ten tweede is er de economische kostprijs, waarbij operaties met robotchirurgie significant duurder uitvallen dan deze zonder. Niet enkel duurt de operatie langer, ook moeten er bij veelvuldig gebruik extra wisselstukken worden aangekocht. 
Dit gezegd zijnde heeft het bedrijf tot op heden een quasi monopolistische marktpositie. Hoewel het duidelijk is dat andere spelers, in concreto J&J; Medtronic en Stryker, werken aan een (goedkoper) alternatief, zijn er volgens ons toch enkele structurele elementen die het bedrijf beschermen. Daarnaast is het bedrijf balansmatig kerngezond met voldoende liquiditeiten.

Op vlak van waardering blijft het aandeel op basis van fundamentele parameters redelijk duur gewaardeerd aan bijna 61 keer de verwachte nettowinst voor 2024, of een verwachte peg-ratio van rond de 4,7. (FCF-yield 2024: 1.4%).
We blijven het aandeel op dit moment toch wat te duur vinden. Hierdoor blijven we dan ook bij een eerder conservatief ‘houden’ advies. 

Nieuws

5/10/2021: aandelensplitsing
Het bedrijf voerde een 3-voor-1 aandelensplitsing door. We passen onze koopzones aldus aan, hoewel er onderling niets gewijzigd is in de waarde van het bedrijf.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
Omzet 4,484,365,716,227,127,98
Operationele winst 1,371,051,821,581,772,56
Nettowinst 1,381,061,701,321,802,20
Boekwaarde per aandeel 23,7527,5633,2731,5538,0544,87
Winst per aandeel 3,983,024,793,725,126,16
Koers/Winst 499075716661
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten Q4 2023 

 • De omzet steeg met 17% tot $ 1,9 miljard.
 • Het operationele inkomen nam met 20,8% toe tot $ 450 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 86,5% tot $ 606 miljoen. 

Positieve punten 

 • Wereldwijde operaties waarbij gebruik werd gemaakt van de robotchirurgietoestellen steeg met 21% ten opzichte van  Q4 2022. Deze stijging had tot gevolg dat ook de omzet bij de 'instrumenten en accessoires' categorie in Q4 met 21,6% toenam tot $ 1,1 miljard. Over het ganse boekjaar tekenen we een groei op vlak van operaties met robotchirurgietoestellen van 18%. Intuitive Surgical verwacht dat deze groei zich ook doorzet in boekjaar 2024 met een verwachte groei van tussen de 13 en 16%. 
 • Het bedrijf kon in het vierde kwartaal 415 robotchirurgie toestellen plaatsen bij klanten. Dit betekent een stijging van 12,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (Q4 2022: 369). De totale geïnstalleerde basis is ondertussen verder aangegroeid tot een totaal van 8.606 of een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 
 • Intuitive surgical heeft gedurende het afgelopen boekjaar de prijzen in de 'instrumenten en accesoires'-divisie met gemiddeld 5% verhoogd. Dit heeft de operationele winst voor het volledige boekjaar doen toenemen met ongeveer $ 100 miljoen. 
 • Balansmatig is het bedrijf kerngezond met ongeveer $ 7,3 miljard aan cash en cash-equivalenten en een solvabiliteitsratio van 87%. Gegeven de sterke stijging van de langetermijnrente het afgelopen jaar krijgt het bedrijf opnieuw een grote mate van interest op haar uitstaande cashberg. Na 12 maanden bedroeg dit bedrag $ 192 miljoen ten opzichte van afgerond $ 30 miljoen in het voorgaande jaar. Daarnaast heeft het bedrijf nog een inkoopprogramma eigen aandelen openstaan met een totale waarde van $ 1,1 miljard. 
 • In januari 2024 heeft het bedrijf Europese certifiëring (CE) verkregen voor het gebruik van het 'Da Vinci single-port chirurgiesysteem'. Dit systeem wordt voornamelijk gebruikt voor procedures mbt endoscopische abdominopelvische, thoracoscopische en borstchirurgische procedures. 
 • Met 'ION' heeft Intuitive een nieuw apparaat ontwikkelt waarbij het via robot-assistentie zeer precieze longbiopsies kan afnemen. Het product vormt dan ook een mooie aanvulling op de huidige Da Vinci toestellen. In het afgelopen kwartaal werden er 44 Ion toestellen geplaatst, wat een daling impliceerde ten opzichte van het voorgaande kwartaal (55) omwille van problemen in de logistieke keten. 

Negatieve punten   

 • Voor het volledige boekjaar lagen de resultaten in lijn met de consensus. Het bedrijf genereerde een 14,5% hogere omzet (tot $ 7,1 miljard, met een operationele winstgroei van 12% tot $ 1,77 miljard. De outlook voor boekjaar 2024 lijkt echter redelijk voorzichtig met een verwachte daling van het aantal geplaatste Da vinci toestellen. Volgens het bedrijf is dit te wijten aan de verwachte introductie van de nieuwste generatie Da vinci toestellen (Da vinci 5) in de loop van 2024 en 2025. Anderzijds verwacht het bedrijf ook een aanhoudende negatieve impact van de 'anti-corruptiemaatregelen' in de Chinese markt. 
 • Het bedrijf verwacht dat de operationele winstmarges in het komende boekjaar onder druk zullen staan. Enerzijds omwille van de gefaseerde introductie van Da vinci 5. Anderzijds omwille van hogere kosten voor depreciatie naar aanleiding van hogere kapitaalinvesteringen in boekjaar 2023. Ook voor boekjaar 2024 gaat Intuitive Surgical uit van verhoogde kapitaalinvesteringen van tussen de $1 en $1,2 miljard.
 • Een groot gedeelte van het aantal verzonden Da Vinci toestellen in het vierde kwartaal werd verkocht adhv een operationele lease (+/- 48,4%), hoewel dit in principe geen probleem hoeft te vormen, creëert dit wel een kredietrisico voor het bedrijf. Intuitive surgical geeft zelf aan dat de stijging van de producten die adhv een operationele lease worden verkocht in grote mate te wijten zijn aan 'budgetbeperkingen' en financiële druk bij haar eindklanten. (in essentie ziekenhuizen)

SWOT

Sterktes :

 • Intuitive Surgical maakt minimaal invasieve chirurgie mogelijk. Dat heeft als voordeel minder bloedingen, sneller herstel, minder kans om zenuwen te raken, kleinere littekens.
 • De chirurgische robots kunnen uiterst precies werken, oa omdat met vergroot beeld kan gewerkt worden en een robotarm meer bewegingsvrijheden heeft (kan meer dan de menselijke hand).
 • Robotarmen kunnen op moeilijk te bereiken plaatsen komen
 • Een uitgekiende marketingstrategie, gericht op patiënten, vergroot de vraag naar behandelingen met robots.
 • Er is relatief weinig concurrentie in deze niche.

Zwaktes :

 • Hogere kostprijs per operatie.
 • Een operatie met een robot duurt langer dan een gewone operatie.
 • Minimaal invasieve chirurgie (hoewel duidelijk beter dan de gewone chirurgie) is ook mogelijk zonder robots, terwijl die kwaliteit niet noodzakelijk lager ligt.
 • Dokters moeten ruim voldoende training krijgen om correct om te springen met de robots.

Opportuniteiten :

 • Het vinden van nieuwe toepassingen (nieuw types van operaties) voor de chirurgische robots
 • Verdere verbeteringen in het systeem
 • Verdere geografische groei
 • Intuitive Surgical heeft veel langere ervaring dan concurrenten en zal dus wellicht de opkomende concurrentie nog een tijdje op afstand kunnen houden.

Bedreigingen :

 • Uitblijven van wetenschappelijke bevestiging dat robots betere uitkomsten opleveren.
 • Eventuele afnemende groei wegens te hoge kostprijs van de systemen
 • Eventueel gefaalde operaties door onvoldoende training.
 • Regelgevende instaties zoals de FDA en EMA kunnen extra data opvragen bij medtech bedrijven alvorens een regulatoire goedkeuring te geven om nieuwe producten te lanceren. Hierdoor kunnen de kosten voor deze bedrijven significant toenemen.
 • De concurrentie wordt groter : verschillende grotere spelers hebben zich ook op de markt van robotchirurgie geworpen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
22/07/2020 219.4 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.