Intuit inc. Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/09/2021
 • Koers opmaak studie: 568.86 USD
 • Huidige koers: 590.8 USD
 • Marktkapitalisatie: 155,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US4612021034

Advies van de analist

 • US$ 406,10
 • US$ 601,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Intuit is een Amerikaanse software-ontwikkelaar met hoofdkwartier in Mountain view, Californië. De producten die het bedrijf ontwikkelt zijn voornamelijk boekhoud-, financiële en belastingsapplicaties voor ondernemingen, particulieren en freelancers/zelfstandigen. 
De meest bekende producten van het bedrijf zijn 'Turbotax' (software voor het indienen van belastingen), 'Mint' (beheer persoonlijke financiën) en 'Quickbooks' (boekhoudsoftware die voornamelijk wordt gebruikt door kleinere ondernemingen en freelancers).

Het bedrijf rapporteert haar omzet in vier verschillende divisies:
Small business & Self-Employed (49% omzet): Deze divisie ontwikkelt software oplossingen zoals 'quickbooks', dat oplossingen heeft voor zaken zoals financiële administratie, payroll beheer en betalingsverwerkingsoplossingen voor handelaars. Dit segment bedient voornamelijk kleinere bedrijven (KMO), zelfstandigen en de accountants die hen bijstaan en adviseren.
Consumer (37% omzet): Deze divisie biedt met 'turbotax' voornamelijk diensten aan met betrekking tot de voorbereiding en het indienen van de jaarlijkse belastingsaangifte. Met 'Mint' probeert het bedrijf consumenten een tool aan te reiken om een overzicht te genereren van hun financiële toestand en naderhand maatregelen voor te stellen dewelke financiële optimalisatie toelaten.
​​​​​​​Proconnect (5% omzet): Dit segment biedt professionele boekhouders een performante tool aan om de boekhouding voor derde partijen op een zo efficient mogelijke wijze te voltooien. 
Credit Karma (9% omzet): Deze recente overname biedt klanten de mogelijkheid om gepersonaliseerde leningaanvragen te ontvangen afhankelijk van de consument zijn kredietscore.

Intuit: omzetverdeling

  Bron: Jaarverslag Intuit 2021

  Conclusie

  Sterke jaarresultaten bij Intuit, dat in de twee kerndivisies van de groep zijnde 'Small Business & Self Employed' en 'Consumer' sterke groeicijfers kon voorleggen. Daarnaast lijkt de omzetevolutie bij Credit Karma de juiste kant op te gaan, waardoor we ons wat minder zorgen maken over de hoge acquisitieprijs die werd betaald. Het bedrijf gaat ook voor boekjaar 2022 uit van mooie groeicijfers die boven de door ons ingeschatte groeivoet zitten. Deze guidance was bovendien met exclusie van de recent aangekondigde acquisitie van 'mailchimp'. 
  De historische evolutie op jaarbasis oogt indrukwekkend. Niet enkel groeit de omzet van het bedrijf jaarlijks met dubbele cijfers, bovendien genereert het bedrijf een zeer gezonde mate van vrije kasstromen. 

  Intuit heeft enkele zeer sterke competitieve voordelen zoals een hoge mate van switching costs en een sterk netwerk effect. We denken dan ook dat het bedrijf nog jaren van groei voor de boeg heeft.

  Op vlak van waardering noteert het bedrijf aan een peg ratio van 3.5, wat volgens ons op dit moment een eerder dure waardering is. Hoewel we onze koopzones in lijn met de betere operationele prestaties optrekken, stranden we voorlopig op een 'houden' advies aan de huidige beurskoers.

  Nieuws

  13/09/2021:
  Intuit kondigde zopas de overname van 'Mailchimp' aan, een bedrijf gespecialiseerd in klantenbinding en marketing specifiek gericht op kleine en middelgrote ondernemingen. De overnameprijs bedraagt een stevige $ 12 miljard, dewelke zal betaald worden in een combinatie van cash en aandelen.
  Vanuit strategisch oogpunt denken we dat het bedrijf zich probeert te ontwikkelen als een soort van 'one stop shop' wat betreft software voor KMO's. Een software optie om nieuwe klanten te werven (en te behouden) via mailcampagnes en andere vormen van outreach is dan een extra 'module' voor de boekhoudsoftware van Intuit genaamd 'quickbooks'.

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
  Omzet 5,206,036,787,689,6311,20
  Operationele winst 1,421,561,852,182,544,10
  Nettowinst 0,991,291,561,832,083,14
  Boekwaarde per aandeel 5,3010,8914,4119,5136,1242,12
  Winst per aandeel 3,865,046,007,017,6911,30
  Koers/Winst 364146446951
  Dividend 1,361,561,882,122,362,36
  Dividendrendement 0,99%0,76%0,68%0,69%0,45%0,41%
  Bron: Bloombergin USD


  Voorlopige jaarresultaten 2021

  • De omzet steeg met 25% tot $ 9.6 miljard.
  • Het operationeel inkomen (GAAP) steeg met 15% $ 2.5 miljard.
  • De nettowinst (GAAP) ging 13% hoger tot $ 2.1 miljard.

  Positieve punten 

  • De omzet bij de divisie 'Small Business & Self Employed' steeg met 16% tot $ 4.7 miljard in het afgelopen boekjaar. Onderliggend was er sterke groei bij Quickbooks online (+ 25%) dewelke werd gedreven door klantengroei en een betere prijsmix. (in essentie meer premium abonnementen). De omzet in divisie 'consumer' steeg met 14% tot $ 3.6 miljard. Het gros van de omzet in de 'consumer' divisie wordt gegenereerd door de 'Turbotax' software. 
  • Credit Karma, de recente overname van Intuit, genereerde een recordjaaromzet van $ 865 miljoen. Daarnaast spreekt Intuit van een verdere groei van het aantal leden en meer interesse van partnerbedrijven voor de service. 
  • Liquiditeit: Het bedrijf had eind januari ongeveer $ 3.9 miljard aan cash en cashequivalenten op de balans staan. Daarnaast heeft het bedrijf een langetermijnschuld van ongeveer $ 2 miljard. Met een solvabiliteit van 63,6% is er balansmatig geen probleem.
  • Er werd het afgelopen boekjaar voor ongeveer $ 1 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Het bedrijf heeft autorisatie onder een nieuw buyback plan om voor maximaal $ 3.3 miljard eigen aandelen terug te kopen. Daarnaast heeft intuit het afgelopen jaar voor een totaalbedrag van $ 651 miljoen aan dividenden uitgekeerd ($ 2.36 per aandeel). Intuit zal ook de komende jaren tot 30% van haar vrije kasstroom uitkeren aan de aandeelhouders.
  • Outlook FY 2022: Intuit verwacht komend boekjaar haar omzet met ongeveer 15-16% te kunnen doen aangroeien tot ongeveer $ 11 miljard, waarbij het operationeel inkomen (gaap) zou stijgen tussen de 4 en 7% tot ongeveer $ 2.6 miljard. Op non-gaap basis zou de operationele winst ongeveer 16% stijgen tot iets meer dan $ 4 miljard. 

  Negatieve punten  

  • Omwille van de consolidatie van Credit Karma dit boekjaar worden de groeicijfers wat opwaarts vertekend. Van de omzetgroei van 25% dit boekjaar is ongeveer 11% te danken aan Credit Karma. 
  • Met de overname van Credit Karma het afgelopen boekjaar is de kwaliteit van de balans van het bedrijf wat verzwakt. Het totale bedrag aan goodwill  komt nu uit op ongeveer $ 5,6 miljard of 36% van de totale activa. Daarnaast kondigde Intuit recent de overname van 'Mailchimp' aan voor een totaalbedrag van ongeveer $ 12 miljard. (zie nieuws) We denken dat dit de kwaliteit van de balans verder zal verzwakken.
  • Om de meest performante technologische oplossingen te kunnen blijven aanbieden, moet het bedrijf consistent veel investeren in R&D. In 2021 bedroeg deze uitgave $ 1,7 miljard of ongeveer 17% van de omzet. 
   De totale operationele kosten stegen y-o-y met 1,3 miljard tot een totaal van $ 5,45 miljard of een procentuele stijging van 32%.
  • Kwartaalresultaten zijn amper vergelijkbaar met elkaar omwille van de verschillende timing van de inkomsten en het sterke seizoenseffect (belastingen worden geïnd in April-mei; Q3 voor Intuit) waar het bedrijf aan bloot staat. We opteren dan ook om de evolutie op jaarbasis te bekijken vooraleer we conclusies trekken.

  SWOT

  Sterktes 

  • Het bedrijf genereert zeer sterke operationele marges en een zeer grote mate aan vrije kasstroom.
  • Schattingen geven Quickbooks een marktaandeel van 80% bij kleine ondernemingen in de VS voor gebruik van financiële software. De klantenloyaliteit op vlak van customer retention rate ligt redelijk hoog (79%) wat een indicatie geeft van de performantie van het product. Bovendien is de quickbooks software compatibel met 700 externe applicaties wat het netwerkeffect vergroot. 
  • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente inkomsten omwille van de transitie van een licentie-model bij 'Turbotax' en 'Quickbooks' richting een cloud-subscriptiemodel. Bovendien krijgt Intuit hiermee meer inzicht in de data van hun gebruikers wat extra cross selling opportuniteiten creëert voor bijkomende producten.  
  • De producten van intuit zijn dermate essentieel voor kleinere ondernemingen en freelancers dat er een zeer sterke mate van 'switching costs' en netwerkeffecten bestaan. Daarnaast probeert Intuit aanverwante producten te ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld HR-diensten of bijkomende payroll-diensten) om de afhankelijkheid nog te vergroten. Volgens ons wil het bedrijf een 'one-stop-shop creëren op vlak van software die nodig is om een onderneming draaiende te houden. 

  Zwaktes 

  • Het bedrijf moet continu blijven innoveren om de producten van de groep aantrekkelijk te houden voor klanten. 
  • Bij 'Mint' liggen de switching kosten lager daar er verschillende goede alternatieven voor dit product bestaan. Tevens is de dienst gratis, daar Intuit geld verdient door de klantendata te delen met andere financiële partijen. De interconnectie met de data uit turbotax is voor klanten het meest interessant, daar deze data automatisch worden ingelezen in de Mint applicatie indien zij hier toestemming voor geven.
  • Intuit is verwikkeld in verschillende rechtszaken omtrent de gratis toegang tot turbotax voor mensen met een laag inkomen. Intuit wordt beschuldigd van de toegang tot deze gratis variant op verschillende manieren te belemmeren in verschillende staten in de VS. Een eventuele negatieve uitkomst kan leiden tot boetes of de oprichting tot een vergelijkbare overheidsapplicatie. 

  Opportuniteiten 

  • Quickbooks heeft verschillende parnerships lopen met Amerikaanse universiteiten waarbij het een gratis versie van quickbooks ter beschikking stelt aan ongeveer 50.000 studenten. Dit creëert een zekere mate van naambekendheid en 'learning cost' voor potentieel toekomstige klanten.
  • Het 'software as a service' businessmodel geeft het bedrijf zeer grote inzage in de operationele resultaten en geeft een veel interessanter instappunt op vlak van prijs aan potentieel nieuwe klanten. Bovendien vergroot het bedrijf de klantenloyaliteit door constant updates van de applicaties door te voeren. 

  Bedreigingen 

  • Het bedrijf is onderhevig aan een zeker regulatoir risico (zie ook hierboven). Het IRS zou een alternatief systeem kunnen opzetten in de VS. In de meeste West-Europese landen is dit trouwens het geval met bijvoorbeeld 'tax-on-web' in België.
  • Mogelijke alternatieven voor de producten van Intuit zijn voor een technologiebedrijf steeds een risico.
  • 95% van de omzet komt voorlopig nog uit de VS. De komende jaren wil het bedrijf internationaliseren. De inkomsten van het bedrijf zijn dan ook sterk gelieerd aan de brede macro-economische situatie in de VS.
  • De acquisitie van Credit Karma (voor $ 7.1 miljard) was de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf. Er is een zeker integratierisico en ook de operationele marges liggen er voorlopig nog lager dan bij Intuit.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  17/12/2020 369.26 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.