Intuit inc. Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/04/2022
 • Koers opmaak studie: 500.41 USD
 • Huidige koers: 367.78 USD
 • Marktkapitalisatie: 99,8 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US4612021034

Conseil de l'analyste

 • 408,00 $US
 • 692,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Intuit is een Amerikaanse software-ontwikkelaar met hoofdkwartier in Mountain view, Californië. De producten die het bedrijf ontwikkelt zijn voornamelijk boekhoud-, financiële en belastingsapplicaties voor ondernemingen, particulieren en freelancers/zelfstandigen. 
De meest bekende producten van het bedrijf zijn 'Turbotax' (software voor het indienen van belastingen), 'Mint' (beheer persoonlijke financiën) en 'Quickbooks' (boekhoudsoftware die voornamelijk wordt gebruikt door kleinere ondernemingen en freelancers).

Het bedrijf rapporteert haar omzet in drie verschillende divisies:
Small business & Self-Employed: Deze divisie ontwikkelt software oplossingen zoals 'quickbooks', dat oplossingen heeft voor zaken zoals financiële administratie, payroll beheer en betalingsverwerkingsoplossingen voor handelaars. Dit segment bedient voornamelijk kleinere bedrijven (KMO), zelfstandigen en de accountants die hen bijstaan en adviseren.
Consumer: Deze divisie biedt met 'turbotax' voornamelijk diensten aan met betrekking tot de voorbereiding en het indienen van de jaarlijkse belastingsaangifte. Met 'Mint' probeert het bedrijf consumenten een tool aan te reiken om een overzicht te genereren van hun financiële toestand en naderhand maatregelen voor te stellen dewelke financiële optimalisatie toelaten.
​​​​​​​Strategic Partner: Dit segment biedt professionele boekhouders een performante tool aan om de boekhouding voor derde partijen op een zo efficient mogelijke wijze te voltooien. 

Intuit: omzetverdeling

  Source: Jaarverslag Intuit 2021

  Conclusie

  Omwille van het sterke seizoenseffect bij Intuit is het niet relevant om de evolutie kwartaal op kwartaal te bekijken. Voornamelijk het derde kwartaal is voor de groep van priomordiaal belang omwille van de inningen van belastingen in deze periode. De evolutie op jaarbasis oogt indrukwekkend. Niet enkel groeit de omzet van het bedrijf jaarlijks met dubbele cijfers, bovendien wordt deze groei ook steeds rendabeler. 

  Het bedrijf, dat al enige tijd lid is van het Dierickx Leys groeifonds, heeft zeer sterke competitieve voordelen zoals een hoge mate van switching costs en een sterk netwerk effect. We denken dan ook dat het bedrijf nog jaren van groei voor de boeg heeft.

  Op vlak van waardering noteert het bedrijf aan een peg ratio van 3.1, wat redelijk duur is. Hierdoor stranden we voorlopig op een 'houden advies aan de huidige beurskoers.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000 $2015201620172018201920202021E
  Omzet4.1924.6945.1776.0256.7847.6798.901
  Operationele winst8571.2431.3951.5601.8542.1763.006
  Nettowinst5157989761.2901.5601.8291.589
  Boekwaarde8,404,505,3010,9014,4119,5139,16
  Winst per aandeel1,813,013,744,945,906,935,98
  Koers/Winst58,536,936,741,447,044,243,4
  Dividend per aandeel1,001,201,361,561,882,122,32
  Dividendrendement1,09%1,08%0,89%0,83%0,74%0,69%0,65%
  Bron: Bloomberg
  *
  Het bedrijf heeft een gebroken boekjaar
  eindigend op 31/07


  Resultaten Q1 2021

  • De omzet steeg met 13.6 % tot $ 1.3 miljard
  • Het operationeel inkomen steeg van $ 10 miljoen naar $ 209 miljoen
  • De nettowinst steeg met 347% tot $ 198 miljoen

  Positieve punten 

  • De omzet bij de divisie Small Business & Self Employed steeg met 13% tot $ 1.2 miljard. Onderliggend was er sterke groei bij Quickbooks (+ 28%) dewelke werd gedreven door klantengroei en een betere prijsmix. (in essentie meer premium abonnementen)
  • Liquiditeit: Het bedrijf had eind oktober ongeveer $ 5.8 miljard aan cash en cashequivalenten op de balans staan. Hiervan gaat het $ 3.6 miljard aanwenden om de acquisitie van Credit Karma te bekostigen. Daarnaast heeft het bedrijf een langetermijnschuld van ongeveer $ 2 miljard. Met een solvabiliteit van 54% is er balandsmatig geen probleem.
  • Het bedrijf heeft nog autorisatie onder haar huidige buyback plan om voor maximaal $ 2.4 miljard eigen aandelen terug te kopen. Daarnaast verhoogt het bedrijf haar dividend met 11% tot $ 0,59 op kwartaalbasis. Intuit zal ook de komende jaren tot 30% van haar vrije kasstroom uitkeren aan de aandeelhouders.
  • Outlook FY 2021: Het bedrijf verwacht in het fiscale boekjaar 2021 haar omzet tussen de 8-10% te kunnen doen groeien tot ongeveer $ 8.3 miljard, waarbij het operationeel inkomen zou stijgen tussen de 11 en 14% tot ongeveer $ 2.45 miljard.

  Negatieve punten 

  • Intuit heeft uitdrukkelijk gewaarschuwd dat Credit Karma, de recente overname van Intuit, negatief getroffen is door covid-19. Volgens het bedrijf is dit te wijten aan het feit dat de toegang voor consumenten tot leningen moeilijker werd gemaakt door banken omwille van de economische onzekerheid die covid-19 veroorzaakt heeft. Dit zal volgens Intuit dan ook op korte termijn een negatieve impact hebben op de nettowinst van de groep. 
  • Kwartaalresultaten zijn amper vergelijkbaar met elkaar omwille van de verschillende timing van de inkomsten en het sterke seizoenseffect (belastingen worden geïnd in April-mei; Q3 voor Intuit) waar het bedrijf aan bloot staat. We opteren dan ook om de evolutie op jaarbasis te bekijken vooraleer we conclusies trekken.

  SWOT

  Sterktes 

  • Het bedrijf genereert zeer sterke operationele marges en een zeer grote mate aan vrije kasstroom.
  • Schattingen geven Quickbooks een marktaandeel van 80% bij kleine ondernemingen in de VS voor gebruik van financiële software. De klantenloyaliteit op vlak van customer retention rate ligt redelijk hoog (79%) wat een indicatie geeft van de performantie van het product. Bovendien is de quickbooks software compatibel met 700 externe applicaties wat het netwerkeffect vergroot. 
  • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente inkomsten omwille van de transitie van een licentie-model bij 'Turbotax' en 'Quickbooks' richting een cloud-subscriptiemodel. Bovendien krijgt Intuit hiermee meer inzicht in de data van hun gebruikers wat extra cross selling opportuniteiten creëert voor bijkomende producten.  
  • De producten van intuit zijn dermate essentieel voor kleinere ondernemingen en freelancers dat er een zeer sterke mate van 'switching costs' en netwerkeffecten bestaan. Daarnaast probeert Intuit aanverwante producten te ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld HR-diensten of bijkomende payroll-diensten) om de afhankelijkheid nog te vergroten. Volgens ons wil het bedrijf een 'one-stop-shop creëren op vlak van software die nodig is om een onderneming draaiende te houden. 

  Zwaktes 

  • Het bedrijf moet continu blijven innoveren om de producten van de groep aantrekkelijk te houden voor klanten. 
  • Bij 'Mint' liggen de switching kosten lager daar er verschillende goede alternatieven voor dit product bestaan. Tevens is de dienst gratis, daar Intuit geld verdient door de klantendata te delen met andere financiële partijen. De interconnectie met de data uit turbotax is voor klanten het meest interessant, daar deze data automatisch worden ingelezen in de Mint applicatie indien zij hier toestemming voor geven.
  • Intuit is verwikkeld in verschillende rechtszaken omtrent de gratis toegang tot turbotax voor mensen met een laag inkomen. Intuit wordt beschuldigd van de toegang tot deze gratis variant op verschillende manieren te belemmeren in verschillende staten in de VS. Een eventuele negatieve uitkomst kan leiden tot boetes of de oprichting tot een vergelijkbare overheidsapplicatie. 

  Opportuniteiten 

  • Quickbooks heeft verschillende parnerships lopen met Amerikaanse universiteiten waarbij het een gratis versie van quickbooks ter beschikking stelt aan ongeveer 50.000 studenten. Dit creëert een zekere mate van naambekendheid en 'learning cost' voor potentieel toekomstige klanten.
  • Het 'software as a service' businessmodel geeft het bedrijf zeer grote inzage in de operationele resultaten en geeft een veel interessanter instappunt op vlak van prijs aan potentieel nieuwe klanten. Bovendien vergroot het bedrijf de klantenloyaliteit door constant updates van de applicaties door te voeren. 

  Bedreigingen 

  • Het bedrijf is onderhevig aan een zeker regulatoir risico (zie ook hierboven). Het IRS zou een alternatief systeem kunnen opzetten in de VS. In de meeste West-Europese landen is dit trouwens het geval met bijvoorbeeld 'tax-on-web' in België.
  • Mogelijke alternatieven voor de producten van Intuit zijn voor een technologiebedrijf steeds een risico.
  • 95% van de omzet komt voorlopig nog uit de VS. De komende jaren wil het bedrijf internationaliseren.
  • De acquisitie van Credit Karma (voor $ 7.1 miljard) was de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf. Er is een zeker integratierisico en ook de operationele marges liggen er voorlopig nog lager dan bij Intuit.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  17/12/2020 369.26 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.