Hermès Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/02/2021
 • Koers opmaak studie: 952.8 EUR
 • Huidige koers: 1055.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 100,6 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext Parijs
 • ISIN: FR0000052292

Advies van de analist

 • € 645,97
 • € 969,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Hermès werd in 1837 opgericht als leveranciers van zadels, en evolueerde nadien naar een leverancier van koffers, tassen en andere reisbenodigdheden, horloges juwelen en huisdecoratie. 

Vandaag de dag is Hermès vooral bekend als modehuis en luxeproducent van tassen, kledij, sjaaltjes, dassen, parfums, horloges en juwelen. De Hermès familie bezit zowat tweederde van de aandelen en controleert drie vierden van het stemrecht.

Hermès : omzetverdeling

Bron: Hermès

Conclusie

Net zoals bij concurrenten LVMH & Kering was er ook bij Hermes een verdere herstelbeweging in het vierde kwartaal. Deze inhaalbeweging werd voornamelijk gedreven door omzetgroei in de Aziatische landen (China, Korea & Japan), dewelke er beter in geslaagd zijn om het coronavirus onder controle te houden dan Europa of de VS. Reisgerelateerde verkopen blijven voorlopig achter omwille van de pertinente daling in het internationale vliegverkeer. 

Hermès behoort tot de absolute top van luxebedrijven en kan een indrukwekkend trackrecord van operationele excellentie voorleggen. Bovendien is er een sterke referentie-aandeelhouder die denkt aan de toekomst op de lange termijn. Met een sterk opkomende middenklasse in voornamelijk China zou het bedrijf nog jaren moeten kunnen groeien. 

Hoewel de financiële resultaten voor dit boekjaar een duidelijke correctie hebben ondergaan omwille van de huidige gezondheidscrisis toont de waardering van het aandeel een tegengesteld beeld. Op jaarbasis is de beurskoers van het aandeel zelfs met 42% gestegen, terwijl het aandeel pre-covid nochtans ook reeds aan een stevige waardering noteerde. Op Peg-basis noteren we aan de huidige beurskoers op 5.9 waardoor volgens ons het aandeel aan de huidige beurskoers wat te duur is. Dit gezegd zijnde trekken we onze koopzones wel wat op, om de betere operationele verwachtingen voor het bedrijf te weerspiegelen.
Hierdoor blijven we voorlopig bij ons 'houden' advies. 

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 5,205,555,976,886,397,45
Operationele winst 1,701,922,132,342,072,42
Nettowinst 1,101,221,411,531,391,63
Boekwaarde per aandeel 41,5147,7351,8162,2269,9179,62
Winst per aandeel 10,5311,7013,4814,6613,1215,47
Koers/Winst 373836456762
Dividend 3,754,104,555,004,554,55
Dividendrendement 0,97%0,93%0,94%0,75%0,52%0,47%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten boekjaar 2020

 • De omzet daalde met 7.2% tot € 6.4 miljard. 
 • Het operationele inkomen daalde met 11.3% tot € 2.1 miljard.
 • De nettowinst daalde met 9.4% tot € 1,4 miljard.

Positieve punten 

 • In het vierde kwartaal kon Hermes opnieuw een positieve omzetgroei voorleggen van 12.3%. Tussen de verschillende geografische regio's was er wel een groot verschil waar voornamelijk de omzet in de Aziatische regio sterk toenam (+35%) tot bijna € 1.2 miljard. Azië is goed voor ongeveer 60% van de totale omzet bij Hermes.
 • Het bedrijf kon de omzet- en winstdaling beperkt houden tot respectievelijk 7% en 11% op jaarbasis. Dit was beter dan de directe concurrenten LVMH (-17%) en Kering (-17.5%). Bovendien hield Hermes ook beter stand op vlak van de operationele winst ten opzichte van LVMH (-29%) en Kering (-28.5%). 
 • De grootste divisie 'Mode/Lederwaren' groeide in het vierde kwartaal opnieuw met een sterke 14%. Op jaarbasis bleef de omzetdaling in deze categorie beperkt tot -6%. De omzet uit deze productcategorie is goed voor 50.4% van het omzettotaal. 
 • Het bedrijf kocht het afgelopen boekjaar 168.780 eigen aandelen in voor een totale kostprijs van € 123 miljoen. Daarnaast keerde het bedrijf een dividend uit van € 4.55 per aandeel voor een totaalbedrag van € 474 miljoen. Hermes wil ook in 2021 een dividend uitkeren van € 4.55 per aandeel. 
 • Het bedrijf heeft een ijzersterke balans met een totale nettokaspositie van € 4.7 miljard. Bovendien genereert het bedrijf zeer sterke operationele- en vrije kasstromen. 
 • Ondanks Corona bleef Hermes investeren in de uitbreiding van de productielocaties, de overname van J3l group en het aanwerven van personeel ( +1.183).  Het totale werknemersbestand bedroeg eind december 16.600, dewelke een extra bonus krijgen van € 1.250 voor de geleverde prestaties in 2020. 
 • De 'other Hermes sectors' productcategorie, dewelke producten als juwelen en huisproducten omvat, kende een groei van 51% in het vierde kwartaal en was daarmee de best presterende productcategorie van de groep. Deze productcategorie is door de sterke groei de afgelopen jaren goed voor ongeveer 10% van de totale omzet. 

Negatieve punten 

 • Wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact van € 50 miljoen op de omzet.
 • Vooral in Europa en meerbepaald op de Franse thuismarkt bleef het herstel in de vierde kwartaal wat uit. Het bedrijf wijst hierbij op strengere lockdownmaatregelen in Europa en sterk gedaalde toeristenstromen als oorzaken voor de mindere resultaten. De omzet daalde in Frankrijk en Europa met respectievelijk 18.2% en 5.6%.
 • De 'silk & Textiles' divisie en 'Parfum' divisie hadden het sterkst te lijden onder covid-19 het afgelopen boekjaar. De omzet uit deze productcategoriëen daalde met respectievelijk 23.7% en 19.2%.
 • Hermes geeft traditioneel geen becijferde outlook. Ook over de groeivooruitzichten de komende jaren blijft het bedrijf zeer vaag. 

SWOT

Sterktes 

 • Zeer sterke merknaam
 • Mooi track record op lange termijn
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor Hermès regelmatig haar prijzen kan verhogen zonder dat dit negatieve effecten op de verkoop heeft.

Zwaktes

 • Om de sterkte van het merk te behouden dienen jaarlijks grote bedragen gespendeerd te worden aan marketing en reclame.
 • De waardering van het aandeel is zelden goedkoop.
 • Relatief grote afhankelijkheid van tassen.

Opportuniteiten

 • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
 • Stijgende vraag in groeilanden.

Bedreigingen

 • Een eventuele tanende populariteit.
 • Nieuwe maatregelen in China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
03/08/2020 695 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.