Hermès Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/08/2022
 • Koers opmaak studie: 1326 EUR
 • Huidige koers: 1386 EUR
 • Marktkapitalisatie: 73,5 miljard
 • Secteur: Consommation/Luxe
 • Markt: Euronext Parijs
 • ISIN: FR0000052292

Conseil de l'analyste

 • 873,68 €
 • 1 380,50 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Hermès werd in 1837 opgericht als leveranciers van zadels, en evolueerde nadien naar een leverancier van koffers, tassen en andere reisbenodigdheden, horloges juwelen en huisdecoratie. 

Vandaag de dag is Hermès vooral bekend als modehuis en luxeproducent van tassen, kledij, sjaaltjes, dassen, parfums, horloges en juwelen. De Hermès familie bezit zowat tweederde van de aandelen en controleert drie vierden van het stemrecht.

Hermès : omzetverdeling

Source: Hermès

Conclusie

Ook bij Hermès hadden de verplichte sluitingen van (niet-essentiële) winkels een significante impact op de operationele resultaten in het eerste halfjaar van 2020. Vooral de scherpe omzetdaling op de Franse thuismarkt sprong hierbij in het oog. Hoewel we een inhaalbeweging verwachten in de tweede jaarhelft, erkennen we dat een heropflakkering van het covid-19 virus voor extra onzekerheid zorgt op de korte termijn. Dit gezegd zijnde behoort Hermès tot de absolute top van luxebedrijven en kan het bedrijf een indrukwekkend trackrecord van operationele excellentie voorleggen.

Hoewel de financiële resultaten duidelijk te lijden hebben onder de huidige gezondheidscrisis heeft de waardering van het aandeel hierbij geen correctie ondergaan. Sinds het jaarbegin is de beurskoers van het aandeel zelfs met 3.7% gestegen, terwijl het aandeel pre-covid nochtans ook reeds aan een stevige waardering noteerde. Hierdoor denken we dat het aandeel aan de huidige beurskoers te duur is waardoor we voorlopig bij ons 'houden' advies blijven. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio      2017      2018      2019    2020 E
Omzet5.5495.9666.8836.270
Operationele winst1.9222.1282.3391.737
Nettowinst1.2221.4061.5281.255
Boekwaarde47,751,862,269,2
Winst per aandeel11,7013,4814,6612,04
Koers/Winst37,836,045,463,8
Dividend per aandeel4,104,554,554,55
Dividendrendement0,93%0,94%0,75%0,58%
Bron: Bloomberg


Resultaten HY 2020 

 • De omzet daalde na 6 maanden met 24% tot € 2.5 miljard. 
 • Het operationeel inkomen daalde met 53% tot € 535 miljoen.
 • Het nettoresultaat ging 55.5% lager naar € 335 miljoen.

Positieve punten 

 • In het tweede kwartaal was de impact op de omzet nog iets hoger met een omzetdaling van 42%. Niet verwonderlijk gegeven het feit dat ongeveer 80% van de totale omzet wordt gegenereerd in de Europese en Aziatische regio's. 
 • Het bedrijf heeft een zeer sterke balans met een nettokaspositie van € 3.9 miljard en een solvabiliteit van meer dan 65%. Tevens kondige Hermes in juli aan dat het toeleverancier J3L overneemt. Het bedrijf produceert metalen onderdelen voor de mode-industrie.
 • Het bedrijf kocht in de eerste jaarhelft 167.769 eigen aandelen in voor een totale kostprijs van € 123 miljoen. 
 • Volgens het bedrijf zijn op dit moment bijna alle winkels van de groep opnieuw geopend. 

Negatieve punten 

 • Vooral in Europa en meerbepaald op de Franse thuismarkt was de omzetdaling met 38% significant. Het bedrijf wijst hierbij op strengere lockdownmaatregelen in Europa en sterk gedaalde toeristenstromen als oorzaken voor de mindere resultaten. 
 • Omwille van het verticale geïntegreerde businessmodel van de groep zijn de vaste kosten relatief hoog (eigen productie-ateliers). Hierdoor was de impact op de operationele winst proportioneel groter. Het bedrijf heeft ook na de sluiting van haar productiefaciliteiten haar personeel blijven uitbetalen zonder beroep te doen op overheidssteun. Bovendien nam het aantal personeelsleden toe met 300 tot een totaal van 15.698.
 • Hermes geeft traditioneel geen becijferde outlook.

SWOT

Sterktes 

 • Zeer sterke merknaam
 • Mooi track record op lange termijn
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor Hermès regelmatig haar prijzen kan verhogen zonder dat dit negatieve effecten op de verkoop heeft.

Zwaktes

 • Om de sterkte van het merk te behouden dienen jaarlijks grote bedragen gespendeerd te worden aan marketing en reclame.
 • De waardering van het aandeel is zelden goedkoop.
 • Relatief grote afhankelijkheid van tassen.

Opportuniteiten

 • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
 • Stijgende vraag in groeilanden.

Bedreigingen

 • Een eventuele tanende populariteit.
 • Nieuwe maatregelen in China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
03/08/2020 695 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.