Hermès Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/02/2024
 • Koers opmaak studie: 2191.5 EUR
 • Huidige koers: 2264 EUR
 • Marktkapitalisatie: 231 miljard
 • Secteur: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext Parijs
 • ISIN: FR0000052292

Conseil de l'analyste

 • 1 498,57 €
 • 2 247,86 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Hermès werd in 1837 opgericht als leveranciers van zadels, en evolueerde nadien naar een leverancier van koffers, tassen en andere reisbenodigdheden, horloges juwelen en huisdecoratie. 

Vandaag de dag is Hermès vooral bekend als modehuis en luxeproducent van tassen, kledij, sjaaltjes, dassen, parfums, horloges en juwelen. De Hermès familie bezit zowat tweederde van de aandelen en controleert drie vierden van het stemrecht.

Hermès : omzetverdeling

Source: Hermès

Conclusie

Met omzetgroei in al de operationele divisies en op al de geografische markten, heeft Hermès gedurende boekjaar 2023 wederom een ijzersterke prestatie neergezet.
​​​Traditioneel geeft het bedrijf geen becijferde outlook, al verwachten we dat Hermes zowel dit, als de komende jaren met dubbele omzetcijfers zou moeten kunnen blijven groeien. Opvallend is ook de sterke groei in eerder nichecategorieën voor het bedrijf zoals horloges en zaken zoals juwelen, parfum & huishoudelijke artikelen. Mogelijk zou hierdoor in de toekomst de omzet een gediversifieerder profiel kunnen krijgen.
Desalniettemin zien we dat ook in het bredere luxe-segment de vraag wat begint af te koelen, al blijft dit voorlopig nog beperkt tot de meer 'betaalbare' luxemerken. Het premium segment van de luxe markt, waarin Hermès voornamelijk actief is, blijft hiervan voorlopig meer afgeschermd. 

Hermès behoort tot de absolute top van luxebedrijven en kan een indrukwekkend trackrecord van operationele excellentie voorleggen. Bovendien is er een sterke referentie-aandeelhouder die denkt aan de toekomst op de lange termijn. Met een sterk opkomende middenklasse in voornamelijk China zou het bedrijf nog jaren moeten kunnen groeien. De relatieve afhankelijkheid van de Chinese markt is (op termijn) een potentieel risico voor het bedrijf, gegeven de sterke verweving tussen politiek en economie in China 

Op vlak van waardering blijft het bedrijf toch wel 'priced for perfection'. Aan de huidige beurskoers waardeert de markt het bedrijf aan 51 keer de verwachte winst voor FY 2024 of aan een verwachte FCF-yield van 1,9%. Op peg-basis, waarbij we rekening houden met de verwachte groei (CAGR van 12%) voor de komende jaren, noteren we aan de huidige beurskoers op ongeveer 4.25, waardoor volgens ons het aandeel aan de huidige beurskoers wat te duur blijft. Hierdoor blijven we voorlopig bij ons 'houden' advies.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
Omzet 6,886,398,9811,6013,4314,99
Operationele winst 2,342,073,534,705,656,16
Nettowinst 1,531,392,453,374,314,53
Boekwaarde per aandeel 62,2269,9189,04117,85143,99167,15
Winst per aandeel 14,6613,2723,3732,2041,1942,97
Koers/Winst 456666454751
Dividend 4,554,558,0013,0025,00*15,00
Dividendrendement 0,68%0,52%0,52%0,90%1,11%0,78%
Bron: Bloombergin EUR

*Incl. uitzonderlijk dividend

Resultaten FY 2023

 • De omzet steeg met 15,5% tot € 13,4 miljard. 
 • Het operationele inkomen ging 20,3% hoger tot € 5,65 miljard.
 • De nettowinst steeg met 38% tot € 4,3 miljard.

Positieve punten 

 • Hermès kon in al haar operationele regio's significante omzetgroei boeken in boekjaar 2023. In Europa bedroeg de omzetgroei ongeveer 18,4% met verder herstel op de Franse thuismarkt (+19,8%). Het bedrijf zelf spreekt van een positieve impact van zowel nationale als internationale klanten. Op de Amerikaanse markt steeg de omzet met 17,1% ten opzichte van FY 2022. De groei in Azië bedroeg 13,2% (+20% in constante wisselkoersen), wat een zeer sterk resultaat is gegeven de algemene vertraging van de economie in China gedurende het afgelopen jaar. De Aziatische markt was in 2023 goed voor ongeveer 56% van de totale omzet bij Hermes.
 • Omwille van de sterke resultaten gedurende het afgelopen boekjaar kon de operationele winstmarge bij Hermes stijgen tot 42%, een absoluut record. Het bedrijf heeft duidelijk een sterke prijszettingsmacht, aangezien het ook de effecten voelt van de opgelopen inflatie op vlak van gestegen loonkosten & stijging van de winkelhuur (+ 18,2%). Toch slaagt het bedrijf er blijkbaar probleemloos in om deze kosten door te rekenen aan haar klanten. Hermès verhoogde haar prijzen met 7% gedurende het voorgaande boekjaar.
 • Vergeleken met directe concurrenten LVMH en Kering is de langetermijn groeivoet bij Hermes (op genormaliseerde basis) hoger, met consistent superieure winstmarges. Bekeken over de laatste 5 jaar zien we een CAGR omzetgroei van 17.6% bij Hermes, ten opzichte van 13% bij LVMH en 7.4% bij Kering.
 • De grootste divisie 'Mode/Lederwaren' groeide het afgelopen jaar met 12% (+16,7% in constante wisselkoersen). De omzet uit deze productcategorie is goed voor 41% van het omzettotaal. Ook de op één na grootste divisie, 'Ready-to-wear & Accessories', blonk uit met een groei van 23% (+28% bij constante wisselkoersen). Beide divisies samen vertegenwoordigen ongeveer 70% van de groepsomzet. 
 • Hermès zal op de algemene vergadering van 2024 voorstellen om een dividend uit te keren aan de aandeelhouders van € 15 per aandeel. Daarnaast gaat het bedrijf ook voorstellen om een uitzonderlijk dividend uit te keren van € 10 per aandeel.  
 • Het bedrijf heeft een ijzersterke balans met een totale nettokaspositie van € 10,6 miljard en een solvabiliteit van 74,3%. Bovendien genereert het bedrijf zeer sterke operationele- en vrije kasstromen. In FY 2023 genereerde Hermès op een omzet van € 13,4 miljard, € 3,2 miljard aan vrije kasstroom. 
 • Door de aanhoudende hoge vraag blijft Hermes investeren in de uitbreiding van de productielocaties en het aanwerven van personeel. Het totale werknemersbestand bedroeg eind december 22.037, een groei van 12% y-o-y. De operationele investeringsuitgaven stegen in dezelfde tijdspanne met 66% tot € 860 miljoen. 
 • Ook in meer niche productcategoriëen voor de groep kon Hermès andermaal sterk groeien zoals in de divisie 'watches' (+17,7%) & de 'other Hermes sectors' (+20,5%), dewelke producten als juwelen en huisproducten omvat. Volgens ons toont dit aan dat het bedrijf er in slaagt om haar merk te vermarkten in productcategorieën die minder tot haar historische kernactiviteiten behoren.

Negatieve punten 

 • Voor het derde jaar op rij genereerde Hermès absolute recordresultaten. Het zal echter moeilijker en moeilijker worden om het huidige groeimomentum te behouden. Door de recente operationele outperformance van het bedrijf is ook de waardering gestegen naar absolute recordkoersen. 
 • Wisselkoerseffecten oefenden gedurende het afgelopen jaar een negatief effect uit van ongeveer 5% op de financiële resultaten van het bedrijf. 
 • Nav het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft Hermès gekozen om al haar winkels voorlopig te sluiten in Rusland en een waardevermindering te boeken op haar activa in het land. Volgens het bedrijf was deze afboeking in relatie tot de groepsomzet niet- materieel significant.  
 • Hermes geeft traditioneel geen becijferde outlook. Ook over de groeivooruitzichten de komende jaren blijft het bedrijf zeer vaag. 

SWOT

Sterktes 

 • Zeer sterke merknaam
 • Mooi track record op lange termijn
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor Hermès regelmatig haar prijzen kan verhogen zonder dat dit negatieve effecten op de verkoop heeft.

Zwaktes

 • Om de sterkte van het merk te behouden dienen jaarlijks grote bedragen gespendeerd te worden aan marketing en reclame.
 • De waardering van het aandeel is zelden goedkoop.
 • Relatief grote afhankelijkheid van tassen.

Opportuniteiten

 • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
 • Stijgende vraag in groeilanden.
 • Hermès slaagt er zeer goed in om haar productaanbod verder uit te breiden naar productcategorieën die minder gelieerd zijn aan de historische mode-activiteiten.

Bedreigingen

 • Een eventuele tanende populariteit.
 • Nieuwe maatregelen in China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.
 • Regionale sanitaire restricties kunnen ook in de toekomst nog plaatsvinden en aldus een financiële impact hebben.
 • We zijn wat bezorgd over de Chinese president Xi en zijn programma van 'gedeelde welvaart'. Indien mensen zouden gestigmatiseerd worden omdat ze een duur merk kopen, zou dit slecht nieuws zijn voor Hermès.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
03/08/2020 695 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.