Hermès Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/10/2022
 • Koers opmaak studie: 1298 EUR
 • Huidige koers: 1714.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 139 miljard
 • Secteur: Consumptie/Luxe
 • Markt: Euronext Parijs
 • ISIN: FR0000052292

Conseil de l'analyste

 • 873,68 €
 • 1 380,50 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Hermès werd in 1837 opgericht als leveranciers van zadels, en evolueerde nadien naar een leverancier van koffers, tassen en andere reisbenodigdheden, horloges juwelen en huisdecoratie. 

Vandaag de dag is Hermès vooral bekend als modehuis en luxeproducent van tassen, kledij, sjaaltjes, dassen, parfums, horloges en juwelen. De Hermès familie bezit zowat tweederde van de aandelen en controleert drie vierden van het stemrecht.

Hermès : omzetverdeling

Source: Hermès

Conclusie

Met omzetgroei in al de operationele divisies en op al de geografische markten, heeft Hermès gedurende het eerste halfjaar van 2022 wederom een ijzersterke presatie neergezet. Hoewel de omzet in de Chinese markt werkt geïmpacteerd door lockdowns gedurende april en mei, sprak het bedrijf over een sterke inhaalbeweging gedurende de maand juni. Daarnaast viel het sterke herstel op in de Franse thuismarkt, wat volgens ons voornamelijk te verklaren valt door de toename van het internationale toerisme ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.
​​​​​​​Traditioneel geeft het bedrijf geen becijferde outlook, al verwachten we dat Hermes zowel dit, als de komende jaren met dubbele omzetcijfers zou moeten kunnen blijven groeien. Opvallend is ook de sterke groei in eerder nichecategorieën voor het bedrijf zoals horloges en zaken zoals juwelen, parfum & huishoudelijke artikelen. Mogelijk zou hierdoor in de toekomst de omzet een gediversifieerder profiel kunnen krijgen. 

Hermès behoort tot de absolute top van luxebedrijven en kan een indrukwekkend trackrecord van operationele excellentie voorleggen. Bovendien is er een sterke referentie-aandeelhouder die denkt aan de toekomst op de lange termijn. Met een sterk opkomende middenklasse in voornamelijk China zou het bedrijf nog jaren moeten kunnen groeien. 

Op vlak van waardering blijft het bedrijf toch wel zeer duur. Aan de huidige beurskoers waardeert de markt het bedrijf aan 53 keer de verwachte winst voor FY 2022 of aan een huidige FCF-yield van 1.9%. Op Peg-basis, waarbij we rekening houden met de verwachte groei (CAGR van 12%) voor de komende jaren, noteren we aan de huidige beurskoers op ongeveer 4.4, waardoor volgens ons het aandeel aan de huidige beurskoers wat te duur is. Hierdoor blijven we voorlopig bij ons 'houden' advies. 
We verkiezen op dit moment sectorgenoot LVMH, omwille van een aantrekkelijkere waardering gekoppeld aan sterke kwalitatieve kenmerken.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 5,555,976,886,398,9810,16
Operationele winst 1,922,132,342,073,533,78
Nettowinst 1,221,411,531,392,452,59
Boekwaarde per aandeel 47,7351,8162,2269,9189,04105,70
Winst per aandeel 11,7013,4814,6613,2723,1624,63
Koers/Winst 383645666649
Dividend 4,104,554,554,558,008,00
Dividendrendement 0,93%0,94%0,68%0,52%0,52%0,66%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten HY 2022

 • De omzet steeg met 29% tot € 5.5 miljard. 
 • Het operationele inkomen ging 33.8% hoger tot € 2.3 miljard.
 • De nettowinst steeg met 39.8% tot € 1.6 miljard.

Positieve punten 

 • Tussen de verschillende geografische regio's waren er enkele onderliggende verschillen. In Europa was de herstelbeweging in HY 2022 het meest uitgesproken, met een omzetgroei van + 36% (+37% in CC). Het bedrijf zelf spreekt van een positieve impact van de heropening van het internationale toerisme op de verkopen in Frankrijk, Italië en het VK. Op de Amerikaanse markt steeg de omzet met bijna 47% (+34% in CC) ten opzichte van HY 2021. De groei in Azië bedroeg 23% (+16% in CC), wat een relatief sterk resultaat is gegeven de stringente lockdownmaatregelen in China gedurende de maanden april en mei van dit jaar. De Aziatische markt is goed voor ongeveer 58% van de totale omzet bij Hermes.
 • Omwille van de sterke resultaten in het eerste halfjaar kon de operationele winstmarge bij Hermes stijgen tot 42%, wat licht hoger was dan de operationele winstmarge van 41% in HY 2021. Het bedrijf heeft duidelijk een sterke prijszettingsmacht, aangezien het ook de effecten voelt van de opgelopen inflatie op vlak van gestegen loonkosten & stijging van de winkelhuur (+ 24.3%). Toch slaagt het bedrijf er blijkbaar probleemloos in om deze kosten door te rekenen aan haar klanten. 
 • Vergeleken met directe concurrenten LVMH en Kering is de langetermijng groeivoet bij Hermes (op genormaliseerde basis) hoger, met consistent superieure winstmarges. Bekeken over de laatste 11 jaar zien we een CAGR omzetgroei van 11% bij Hermes, ten opzichte van 9.5% bij LVMH en 7.4% bij Kering.
 • De grootste divisie 'Mode/Lederwaren' groeide het afgelopen halfjaar met 18% (+12% in CC). De omzet uit deze productcategorie is goed voor 43% van het omzettotaal. 
 • Het bedrijf kocht het afgelopen halfjaar voor € 115 miljoen eigen aandelen in en betaalde een dividend aan de aandeelhouders met een kostprijs van € 850 miljoen.
 • Het bedrijf heeft een ijzersterke balans met een totale nettokaspositie van € 7.7 miljard en een solvabiliteit van 68%. Bovendien genereert het bedrijf zeer sterke operationele- en vrije kasstromen. In HY 2022 genereerde Hermès op een omzet van € 5.5 miljard, € 1.4 miljard aan vrije kasstroom. 
 • Door de aanhoudende hoge vraag blijft Hermes investeren in de uitbreiding van de productielocaties en het aanwerven van personeel. Het totale werknemersbestand bedroeg eind juni 18.428, een groei van 8.6% y-o-y.
 • De hoogste groei realiseerde Hermès in de productcategorieën 'ready to wear and accessories (+42%), 'watches' (+65%) & de 'other Hermes sectors' (+40%) productcategorie, dewelke producten als juwelen en huisproducten omvat. Volgens ons toont dit aan dat het bedrijf er in slaagt om haar merk te vermarkten in productcategorieën die minder tot haar historische kernactiviteiten behoren.

Negatieve punten 

 • Wisselkoerseffecten oefenen op dit moment een relatief sterk positief effect uit op de financiële resultaten van het bedrijf. Als we bijvoorbeeld de omzetstijging normaliseren voor wisselkoerseffecten komen we uit aan een groei van 23%. (ipv 29%) Dit is volgens ons echter nog steeds een zeer sterk resultaat. 
 • Nav het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft Hermès gekozen om al haar winkels voorlopig te sluiten in Rusland en een waardevermindering te boeken op haar activa in het land. Volgens het bedrijf was deze afboeking in relatie tot de groepsomzet niet- materieel significant. 
 • Door capaciteitsbeperkingen kon Hermès in het vierde kwartaal van 2021 niet aan de onderliggende vraag voldoen. Hermès plant echter een sterke capaciteitsuitbreiding, met nieuwe productievestigingen in Louviers (2022), Sormonne (2023) en Riom (2024). Hermès opende tevens een technische school met specialisatie in lederbewerking om toekomstige werknemers te kunnen opleiden. Dit zal mogelijk kortstondig wegen op de vrije kasstroom, al blijft dit volgens ons de juiste keuze op vlak van langetermijn perspectief.  
 • Regionale sanitaire restricties kunnen ook in de toekomst nog plaatsvinden en aldus een financiële impact hebben.
 • We zijn wat bezorgd over de Chinese president Xi en zijn programma van 'gedeelde welvaart'. Indien mensen zouden gestigmatiseerd worden omdat ze een duur merk kopen, zou dit slecht nieuws zijn voor Hermès.
 • Hermes geeft traditioneel geen becijferde outlook. Ook over de groeivooruitzichten de komende jaren blijft het bedrijf zeer vaag. 

SWOT

Sterktes 

 • Zeer sterke merknaam
 • Mooi track record op lange termijn
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor Hermès regelmatig haar prijzen kan verhogen zonder dat dit negatieve effecten op de verkoop heeft.

Zwaktes

 • Om de sterkte van het merk te behouden dienen jaarlijks grote bedragen gespendeerd te worden aan marketing en reclame.
 • De waardering van het aandeel is zelden goedkoop.
 • Relatief grote afhankelijkheid van tassen.

Opportuniteiten

 • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
 • Stijgende vraag in groeilanden.
 • Hermès slaagt er zeer goed in om haar productaanbod verder uit te breiden naar productcategorieën die minder gelieerd zijn aan de historische mode-activiteiten.

Bedreigingen

 • Een eventuele tanende populariteit.
 • Nieuwe maatregelen in China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
03/08/2020 695 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.