Gimv Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/11/2021
 • Koers opmaak studie: 53.6 EUR
 • Huidige koers: 53 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1.3 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003699130

Advies van de analist

 • € 49,00
 • € 58,11

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Gimv is een investeringsmaatschappij die in 1980 werd opgericht door de Vlaamse overheid. In het verleden hield Gimv zich vooral bezig met (leveraged) buyouts en venture capital. In 2012 werd de nieuwe strategie 'Gimv Next' voorgesteld: voortaan zal Gimv enkel nog mikken op investeringen voor langere termijn in bedrijven met sterke groeimogelijkheden binnen vier specifieke platforms: 'Connected Consumer', 'Health & Care', 'Smart Industries' en 'Sustainable Cities'. Einde maart 2021 beheerde Gimv een portefeuille van ongeveer € 1.2 miljard (inclusief fondsen van derden) in 57 portefeuillebedrijven. 

Gimv: Verdeling portefeuille

Bron: Gimv

Conclusie

Redelijk positief beeld bij de halfjaarresultaten van Gimv, waar het management redelijk optimistisch klonk ondanks duidelijk toenemende macro-economische onzekerheden.
Ondertussen heeft het bedrijf een historische trackrecord opgebouwd om zijn participaties conservatief te waarderen, op basis van een Ebitda-multiple met haar directe concurrenten. We erkennen de relatief hogere risicograad van de bedrijfsactiviteiten al zijn we gecharmeerd door de consistentie en de stabiliteit van het dividendrendement.
Wegens de huidige premie op de intrinsieke waarde blijven we voorlopig bij ons 'houden' advies

Nieuws

-

Resultaten

'000.00031/03/201531/03/201631/03/201731/03/201831/03/201931/03/202031/03/2021
Omzet279267272238198135240
Operationele winst144151151117120 - 112232
Nettowinst136137132107112 - 151223
Boekwaarde42.9745.9348.5050.105243.5049
Winst per aandeel5.355.395.194.214.41- 5.967,96
Koers/Winst89111212/7
Dividend per aandeel2.452.452.502.502.502.502.50
Dividendrendement 5.64%4.95%4.53%4.89%4.68%4.70%4.73%
Bron: Bloomberg

halfjaarresultaten boekjaar 2021/2022 

 • De nettowinst (deel van de groep) kwam na 6 maanden uit op € 137 miljoen, of € 5,22 per aandeel. 

Positieve punten 

 • Liquiditeit: Gimv heeft een totaal van € 394 miljoen aan liquiditeiten beschikbaar. Het betreft cash en cash-equivalenten met daarnaast nog toegang tot kredietlijnen ter waarde van € 200 miljoen. De obligatie uitgifte van afgelopen boekjaar heeft tot gevolg dat het bedrijf nu een langlopende schuldpositie van € 350 miljoen uitstaande heeft.
 • Er vonden 4 nieuwe portfolio-investeringen plaats (Anjarium, Klotter, projective & WDM-Deutenberg) en 6 add-on acquisities met een totale waarde van ongeveer € 62 miljoen.
 • Het resultaat van de investeringsportefeuille bedroeg na zes maanden € 176 miljoen euro. Onderliggend genereerde het bedrijf een meerwaarde van € 64 miljoen euro dmv desinvesteringen (o.a. Summa) en anderzijds was er een stijging van € 112 miljoen op vlak van niet gerealiseerde meerwaarden van de onderliggende investeringsportefeuille. De positieve meerwaarden op het niet-gerealiseerde deel van de investeringsportefeuille had in grote mate te maken met betere operationele prestaties van de onderliggende participaties en een stijging van de marktmultiples. 
 • De totale waarde van de investeringsportefeuille steeg na zes maanden met 12% tot bijna € 1,4 miljard. De totale portefeuille omvat nu 59 participaties. 
 • Op vlak van omzet- en ebitdagroei van de onderliggende bedrijven zijn de resultaten redelijk goed met respectievelijk +21 en +46%. Kijken we naar een meer genormaliseerde periode (1H 2019) dan komen we uit op +15 en +25%. Dit ondanks logistieke problemen en toenemende inputkosten (zoals energie-, loon- en grondstofkosten).
 • Gimv geeft aan dat het zijn huidig dividendbeleid wenst voort te zetten met opnieuw de optie om voor een keuzedividend te kiezen. 
 • Gimv bezit ongeveer 10,7% van de aandelen van het beursgenoteerde TINC. Een defensieve participatie die een relatief voorspelbare kasstroom genereerd.

Negatieve punten 

 • De stijging bij het gedeelte 'niet-gerealiseerde meerwaarden' van de investeringsportefeuille was deels te danken aan een opwaardering van de marktmultiples van gemiddeld 7.8 keer de EV/ Ebitda naar 8.3. Volgens het bedrijf had dit te maken met de samenstelling van de portefeuille (in essentie werden er enkele lager gewaardeerde participaties verkocht).  
 • Op vlak van operationele divisies deden de 'Consumer' en de 'Smart industries' het relatief gezien iets minder goed. Volgens Gimv had dit in grote mate te maken met een relatief grotere impact van logistieke problemen en een dichtslibbende toeleveringsketen. 
  Gimv waarschuwt ook expliciet voor mogelijke verdere impact hiervan in de rest van het boekjaar. Op dit moment hebben 20 (van de in totaal 59) bedrijven last van supply chain issues.
 • Het eigen vermogen per aandeel steeg tot € 51,6 per aandeel. Het aandeel noteert vandaag dus met een premie van 4% op de (conservatief geschatte) intrinsieke waarde. We zouden er toch voor opteren om het aandeel pas op te pikken bij een eventuele korting op de intrinsieke waarde omwille van het niet-transparante karakter van de onderliggende participaties.
 • Na de reeks verkopen van de voorbije 4 jaar is de portefeuille van Gimv duidelijk verjongd: het gemiddelde bedrijf is nu 3.7 jaar in portefeuille. Dit maakt dat het aantal verkopen de komende jaren vermoedelijk zal dalen, omdat nu een groter deel van de portefeuille nog niet rijp is voor een verkoop.

SWOT

Sterktes 

 • Een sterke balans met veel cash, voldoende ruimte voor nieuwe investeringen. Grote kaspositie was de voorbije jaren ook een troef toen andere spelers in de problemen kwamen en de concurrentie minder sterk was.
 • Hoog dividendrendement, dividend lijkt redelijk veilig voor de komende jaren
 • Teams met jarenlange ervaring in het selecteren van investeringsprojecten, track record op lange termijn is goed.

Zwaktes 

 • Zichtbaarheid op toekomstige rendementen is niet zo groot, en resultaten kunnen sterk schommelen van jaar tot jaar.
 • Kostenstructuur ligt duidelijk hoger in vergelijking met A&vH, Brederode of Sofina 

Opportuniteiten 

 • Nieuwe strategie biedt meer potentieel dan de vroegere buyout-activiteiten, en zou kans op mislukte investeringen moeten verlagen naar de toekomst toe. Potentiële rendementen zijn groot als Gimv erin slaagt in enkele echte groeibedrijven in een vroege fase te investeren.

Bedreigingen 

 • Nieuwe strategie vraagt gedeeltelijk ook een andere rol van Gimv, meer begeleiden van bedrijven in hun groei en hun internationale expansie. Hebben daarvoor meer mensen met industriële ervaring en ervaring in de groeilanden nodig ipv financiële profielen. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 53.41 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.