GBL Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/11/2021
 • Koers opmaak studie: 95.74 EUR
 • Huidige koers: 96.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 15 miljard EUR
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003797140

Advies van de analist

 • € 110,00
 • € 165,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Groep Brussel Lambert (GBL) is een portefeuillemaatschappij die zich toespitst op een klein aantal ondernemingen waarin ze de rol van professioneel aandeelhouder kan spelen. GBL heeft jarenlang uitstekende prestaties neergezet onder de leiding van baron Albert Frère en groeide uit tot één van de grootste beursgenoteerde holdings in Europa. Onder andere door de veranderingen in de energiesector hinkten de prestaties in de laatste jaren onder het bewind van Frère wat achterop. GBL had immers enorme participaties uitgebouwd in Total en Engie (ex-GdF Suez). In 2012 gaf Frère de fakkel door aan Gérard Lamarche (de voormalige financieel directeur van GDF-Suez), en Ian Gallienne, de schoonzoon van Albert Frère. Daarmee kwam een nieuwe dynamiek op gang en werd de focus geleidelijk aan verschoven. Albert Frère legde zijn functie als CEO neer in 2015. Hij overleed eind 2018. Zijn zoon Gérald is de voorzitter van de raad van bestuur. De portefeuille van GBL bevat op heden volgende participaties : 

 • Imerys : producent van bouwmaterialen 
 • Holcim : cementproducent 
 • SGS : bedrijf gespecialiseerd in inspectie, analyse en verificatie (attestatie of producten voldoen aan standaarden) 
 • Adidas : producent van sportartikelen (vnl. schoenen) 
 • Pernod Ricard : producent van sterke dranken 
 • Umicore : Materiaaltechnologie en recyclage 
GBL : Intrinsieke waarde

Bron: GBL

Conclusie

Ondanks het lagere dividend lijkt GBL na de strategische heroriëntatie die in 2012 werd ingezet, terug op het juiste pad te zitten en presteerde het de afgelopen jaren gemiddeld beter dan de Stoxx Europe 50. Daarnaast blijft de decote relatief hoog (ca 30-35%). Het ziet er naar uit dat de participaties van GBL bovendien kunnen profiteren van een eventuele normalisering na corona. De kwartaalupdate over het derde kwartaal bracht weinig nieuws aan het licht. We handhaven ons koopadvies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio EUR2017201820192020
Nettowinst705659705391
Boekwaarde106,19100,30126,11127,03
Winst per aandeel4,534,184,482,53
Dividend per aandeel3,003,073,152,50
Dividendrendement3,33%4,04%3,40%3,03%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste negen maanden van 2021

 • De intrinsieke waarde van GBL steeg met 9,7%, van € 127,03 einde 2020 tot € 142,89 per aandeel op 30/09/2021.
 • De decote bedroeg op het moment van afsluiting 31,8%.

​​​​​​​​​​​​​​Positieve punten 

 • Na een tijdelijke inzinking presteerde GBL in het laatste decennium alweer prima, en versloeg het de Stoxx Europe 50 - index. We verwachten dat GBL deze trackrecord zal handhaven.
 • De flinke waardedaling in het eerste kwartaal van 2020, veroorzaakt door de coronacrisis, werd goedgemaakt in de latere kwartalen, en dan vooral het vierde kwartaal van 2020.
 • De participatie in Holcim werd flink afgebouwd in de eerste jaarhelft van 2021; hiermee lijkt het finale hoofdstuk in de hervorming van de (historische) portefeuille te zijn afgerond (eerder gingen al Total en Engie (GdF Suez) de deur uit).
 • In de eerste jaarhelft van 2021 werd de participatie in Umicore licht afgebouwd terwijl de participatie in Mowi licht werd opgetrokken.
 • Er wordt steeds meer geïnvesteerd in private equity.
 • De dividendverlaging van 2020 heeft zijn voordelen. GBL leek ons in het verleden iets te gul en door minder dividend uit te keren kan meer geherinvesteerd worden, wat op termijn een goede zaak kan zijn.
 • Met de nieuwe bestuurders is er een nieuwe en interessante dynamiek op gang gekomen. Het management is niet bang om historische participaties  te verkopen of nieuwe participaties aan te schaffen. Sedert enkele jaren resulteerde dit in een outperformance tov de Europese beurzen.

​​​​​​​Negatieve punten 

 • De verminderde inkomende dividendstroom noopte GBL tot een herziening van de dividendpolitiek. Vanaf 2021 zal GBL 75 tot 100% van de cashinkomsten uitkeren. Dat betekent een coupon van € 2,50 bruto voor 2021. Dat is een daling van 20,6% en ook het laagste dividend sinds 2010. 
 • Door te lang vast te houden aan historische participaties (oa Total en Engie) presteerde GBL verscheidene jaren minder goed. 

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord en degelijk nieuw managementteam dat een frisse wind laat waaien.
 • GBL heeft veel goede contacten op hoog niveau, wat het investeren moet vergemakkelijken.
 • Degelijke informatie naar aandeelhouders toe.
 • GBL is traditioneel vrijgevig voor de aandeelhouders (gul dividend).

Zwaktes

 • GBL is iets te lang blijven zitten op de historische participaties, met een tijdelijk lager rendement tot gevolg.

Opportuniteiten

 • Het nieuwe managementteam legt meer de focus op groei en maakt komaf met de historische participaties indien nodig.

Bedreigingen

 • Hogere prijzen van financiële activa kunnen het toekomstige rendement beperken.
 • Eventuele rechtszaken of reputatieschade (oa ivm smeergeldaffaire (cfr Syrië met Holcim) of de rechtszaken tegen Johnson & Johnson en Imerys omtrent vervuild talkpoeder dat mogelijk ziektes en/of kanker zou hebben veroorzaakt.)

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 86.48 EUR Houden
23/03/2021 86.7 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.