GBL Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/05/2024
 • Koers opmaak studie: 70.55 EUR
 • Huidige koers: 70.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 9,8 miljard EUR
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003797140

Advies van de analist

 • € 73,00
 • € 110,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Groep Brussel Lambert (GBL) is een portefeuillemaatschappij die zich toespitst op een klein aantal ondernemingen waarin ze de rol van professioneel aandeelhouder kan spelen. GBL heeft jarenlang uitstekende prestaties neergezet onder de leiding van baron Albert Frère en groeide uit tot één van de grootste beursgenoteerde holdings in Europa. Onder andere door de veranderingen in de energiesector hinkten de prestaties in de laatste jaren onder het bewind van Frère wat achterop. GBL had immers enorme participaties uitgebouwd in Total en Engie (ex-GdF Suez). In 2012 gaf Frère de fakkel door aan Gérard Lamarche (de voormalige financieel directeur van GDF-Suez), en Ian Gallienne, de schoonzoon van Albert Frère. Daarmee kwam een nieuwe dynamiek op gang en werd de focus geleidelijk aan verschoven. Albert Frère legde zijn functie als CEO neer in 2015. Hij overleed eind 2018. Zijn zoon Gérald is de voorzitter van de raad van bestuur. De portefeuille van GBL bevat op heden volgende participaties : 

 • Imerys : producent van bouwmaterialen 
 • SGS : bedrijf gespecialiseerd in inspectie, analyse en verificatie (attestatie of producten voldoen aan standaarden) 
 • Adidas : producent van sportartikelen (vnl. schoenen) 
 • Pernod Ricard : producent van sterke dranken 
 • Umicore : Materiaaltechnologie en recyclage 
 • Private Equity : omvat zowel onrechtstreekse (Sienna/GBL Capital) als rechtstreekse investeringen in private equity (Webhelp, Affidea, Sanoptis, Canyon, Voodoo, Parques Reunidos).
GBL : Intrinsieke waarde

Bron: GBL

Conclusie

GBL lijkt na de strategische heroriëntatie die in 2012 werd ingezet, terug op het juiste pad te zitten en presteerde de afgelopen jaren regelmatig beter dan de Stoxx Europe 50. 2022 en 2023 waren echter matige jaren voor GBL. De decote is (wellicht daarom) toegenomen naar ca. 40%. Toch blijven we ervan uitgaan dat de strategische heroriëntatie naar minder cyclische en meer beloftevolle bedrijven in groeisectoren op termijn zijn vruchten zal afwerpen. De update over het eerste kwartaal van 2024 bevatte geen verrassingen. We handhaven ons koopadvies.

Nieuws

Update eerste kwartaal 2024

 • De intrinsieke waarde van GBL steeg met 4,4%, van € 113,64 per aandeel op 31/12/2023  naar € 118,61 per aandeel op 31/03/2024.
 • De korting op de intrinsieke waarde (decote) bedroeg 40,9 % op 31/03/2024.
 • Het management maakte zich sterk dat er in 2025 een dividend van ten minste € 2,75 per aandeel zal kunnen worden uitbetaald.
 • GBL profiteerde onder andere van de verdere stijging van Adidas (+12%), en maakte van de hogere koersen gebruik om het belang wat af te bouwen van 7,6% naar 6,9%.
 • Ook Imerys (+11%) en SGS (+14%) presteerden degelijk op de beurs.
 • Minder goede prestaties waren er onder andere bij Umicore (-20%).
 • Gezien de hardnekkig hoge decote, zal GBL het inkoopprogramma eigen aandelen versnellen (huidig mandaat van € 500 miljoen of 5,2% van de aandelen, met voorziene einddatum 30/06/2025).

Resultaten

in mio EUR20192020202120222023
Nettowinst705391279-5851.723
Boekwaarde126,11127,03143,91116,18113,64
Winst per aandeel4,482,531,83-3,9912,28
Dividend per aandeel3,152,502,752,752,75
Dividendrendement3,40%3,03%2,80%3,69%3,86%
Bron : Bloomberg


Resultaten op 31/12/2023

 • De intrinsieke waarde van GBL daalde met 2,2%, van € 116,18 per aandeel op 31/12/2022  naar € 113,64 per aandeel op 31/12/2023.
 • De korting op de intrinsieke waarde (decote) bedroeg 37,3 % op 31/12/2023.

​​​​​​​​​​​​​​Positieve punten 

 • Het koersherstel van Adidas (+45,2%) stutte de intrinsieke waarde.
 • De korting op de intrinsieke waarde (decote) bleef met 37,3% vrij stevig.
 • De participatie in Pernod Ricard werd lichtjes afgebouwd, terwijl de participatie in SGS lichtjes werd verhoogd.
 • Het resterende belang in zalmkweker Mowi werd verkocht. Op de totale participatie werd een kleine minwaarde gerealiseerd.
 • Ook de participatie in Holcim werd volledig geliquideerd, met een meerwaarde.
 • Er werd de afgelopen jaren meer geïnvesteerd in private equity, wat de prestaties van GBL op termijn waarschijnlijk wat minder volatiel zal maken.
 • In het afgelopen decennium presteerde GBL vrij degelijk, en versloeg het de Stoxx Europe 50 op regelmatige basis. 2022 en 2023 waren echter zwakkere jaren waardoor GBL momenteel achterop hinkt. Toch verwachten we dat GBL op langere termijn terug degelijke prestaties zal neerzetten.
 • Het dividend over 2023 werd stabiel gehouden op € 2,75 per aandeel. GBL kocht voor € 816 miljoen eigen aandelen in gedurende het jaar.
 • De participatie in Holcim werd vanaf 2021 afgebouwd en geliquideerd in 2023; hiermee lijkt het finale hoofdstuk in de hervorming van de (historische) portefeuille te zijn afgerond (eerder gingen al Total en Engie (GdF Suez) de deur uit).
 • De nettoschuld daalde van € 2,7 miljard (31/12/2022) naar € 2,0 miljard (31/12/2023).
 • Met de nieuwe generatie bestuurders is er een interessante dynamiek op gang gekomen. Het management is niet bang om historische participaties  te verkopen of nieuwe participaties aan te schaffen. Zelf stelt het management dat er werd afgestapt van cyclische industriële ondernemingen en dat er werd overgestapt naar sectoren die zowel veerkrachtig zijn als betere groeivooruitzichten hebben.

​​​​​​​Negatieve punten 

 • In de portefeuille verloren SGS (-6,8%), Pernod Ricard (-10,8%), Imerys (-12,6) en Umicore (-25%) terrein.
 • GBL presteerde zwakker dan de Euro Stoxx 50.
 • De verminderde inkomende dividendstroom noopte GBL tot een herziening van de dividendpolitiek in 2021. Vanaf dat jaar keert GBL 75 tot 100% van de cashinkomsten uit als dividend.
 • Door te lang vast te houden aan historische participaties (oa Total en Engie) presteerde GBL verscheidene jaren minder goed. 

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord en degelijk nieuw managementteam dat een frisse wind laat waaien.
 • GBL heeft veel goede contacten op hoog niveau, wat het investeren moet vergemakkelijken.
 • Degelijke informatie naar aandeelhouders toe.
 • GBL is traditioneel vrijgevig voor de aandeelhouders (gul dividend).

Zwaktes

 • GBL is iets te lang blijven zitten op de historische participaties, met een tijdelijk lager rendement tot gevolg.

Opportuniteiten

 • Het nieuwe managementteam legt meer de focus op groei en maakt komaf met de historische participaties indien nodig.

Bedreigingen

 • Hogere prijzen van financiële activa kunnen het toekomstige rendement beperken.
 • Eventuele rechtszaken of reputatieschade (oa ivm smeergeldaffaire (cfr Syrië met Holcim) of de rechtszaken tegen Johnson & Johnson en Imerys omtrent vervuild talkpoeder dat mogelijk ziektes en/of kanker zou hebben veroorzaakt.)

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 86.48 EUR Houden
23/03/2021 86.7 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.