GBL Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/03/2019
 • Koers opmaak studie: 86 EUR
 • Huidige koers: 86.13 EUR
 • Marktkapitalisatie: 13,9 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003797140

Advies van de analist

 • € 77,00
 • € 108,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Groep Brussel Lambert (GBL) is een portefeuillemaatschappij die zich toespitst op een klein aantal ondernemingen waarin ze de rol van professioneel aandeelhouder kan spelen. GBL heeft jarenlang uitstekende prestaties neergezet onder de leiding van baron Albert Frère en groeide uit tot één van de grootste beursgenoteerde holdings in Europa. Onder andere door de veranderingen in de energiesector hinkten de prestaties in de laatste jaren onder het bewind van Frère wat achterop. GBL had immers enorme participaties uitgebouwd in Total en Engie (ex-GdF Suez). In 2012 gaf Frère de fakkel door aan Gérard Lamarche (de voormalige financieel directeur van GDF-Suez), en Ian Gallienne, de schoonzoon van Albert Frère. Daarmee kwam een nieuwe dynamiek op gang en werd de focus geleidelijk aan verschoven. Albert Frère legde zijn functie als CEO neer in 2015. Hij overleed eind 2018. Zijn zoon Gérald is de voorzitter van de raad van bestuur. De portefeuille van GBL bevat op heden volgende participaties : 

 • Imerys : producent van bouwmaterialen 
 • LafargeHolcim : cementproducent 
 • SGS : bedrijf gespecialiseerd in inspectie, analyse en verificatie (attestatie of producten voldoen aan standaarden) 
 • Adidas : producent van sportartikelen (vnl. schoenen) 
 • Pernod Ricard : producent van sterke dranken 
 • Umicore : Materiaaltechnologie en recyclage 
GBL : Intrinsieke waarde

Bron: GBL

Conclusie

Het laatste kwartaal van 2018 verpestte het jaar voor GBL. Over Imerys maken we ons nu evenwel minder zorgen, enerzijds omdat door de koersdaling het relatieve belang in de intrinsieke waarde is geslonken, en anderzijds omdat het management van Imerys de nodige stappen onderneemt om de schade (en aansprakelijkheid) te beperken. GBL lijkt ons goed gepositioneerd voor de komende jaren. Aan de huidige koersen te behouden.


Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018
Nettowinst1.026-458705659
Boekwaarde85,3095,65106,19
Winst per aandeel6,61-2,954,534,18
Dividend per aandeel2,862,933,003,07
Dividendrendement3,63%3,68%3,33%4,03%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2018 

 • GBL zag de intrinsieke waarde in 2018 met 14,3% afnemen (zie verder).
 • Er werden geen belangrijke wijzigingen aan de portefeuille uitgevoerd.
 • Het degelijke resultaat van de eerste negen maanden werd teniet gedaan door een bar slecht vierde kwartaal. Vooral de koersprestaties van LafargeHolcim (-24% op jaarbasis) en Imerys (-48% op jaarbasis) wogen op de intrinsieke waarde.


Positieve punten 

 • Het dividend werd 2,3% verhoogd tot € 3,07.
 • Met de nieuwe bestuurders is er een nieuwe en interessante dynamiek op gang gekomen. Het management is niet bang om historische participaties  te verkopen of nieuwe participaties aan te schaffen. 
 • GBL is traditioneel vrijgevig voor de aandeelhouders (gul dividend). 
 • De participatie in Adidas lijkt een schot in de roos te zijn. 

Negatieve punten 

 • GBL zag de intrinsieke waarde per aandeel in 2018 met14,3% afnemen, van € 117,06 (31/12/2017) tot € 100,35 (31/12/2018). Die prestatie was slechter dan de prestatie van de Eurostoxx 50, die over dezelfde periode ongeveer 11% verloor.
 • Imerys en Johnson & Johnson zijn verwikkeld in een reeks van rechtszaken mbt mogelijk vervuild talkpoeder. De financiële schade bleef in beroep telkens relatief beperkt maar er is geen zekerheid of dat zo zal blijven, en de omvang voor Imerys zelf is moeilijk in te schatten (maar zou wel fors kunnen oplopen in een zeer negatief scenario weliswaar). Het management van Imerys zal de Amerikaanse dochter, waar de problemen ontstonden, wellicht niet onbeperkt blijven steunen, wat de schade zou moeten beperken.
 • De prestatie van GBL hinkte de afgelopen jaren wat achterop. 
 • Hoewel SGS een interessant bedrijf is, werd het relatief duur aangekocht. 
 • De decote van GBL is het afgelopen decennium geslonken van ca. 40% tot ca. 25% nu. 

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord en degelijk nieuw managementteam dat een frisse wind laat waaien.
 • GBL heeft veel goede contacten op hoog niveau, wat het investeren moet vergemakkelijken.
 • Degelijke informatie naar aandeelhouders toe.
 • GBL is traditioneel vrijgevig voor de aandeelhouders (gul dividend).

Zwaktes

 • GBL is iets te lang blijven zitten op de historische participaties, met een tijdelijk lager rendement tot gevolg.

Opportuniteiten

 • Het nieuwe managementteam legt meer de focus op groei en maakt komaf met de historische participaties indien nodig.

Bedreigingen

 • Sommige van de participaties zijn niet bepaald goedkoop te noemen.
 • De hogere prijzen van financiële activa kunnen het toekomstige rendement beperken.
 • Ontsporing mogelijke smeergeldaffaire in Syrië met Lafarge
 • Er lopen verschillende rechtszaken tegen Johnson & Johnson en Imerys omtrent vervuild talkpoeder dat mogelijk ziektes en/of kanker zou hebben veroorzaakt. JNJ ontkent tot nu toe dat het talkpoeder vervuild was en/of dat het op de hoogte zou geweest zijn van de mogelijke gevaren. Hoewel bijzonder moeilijk in te schatten, zou een negatieve uitkomst bij rechtszaken een domino-effect teweeg kunnen brengen (steeds meer klachten en een steeds hogere schadevergoeding) waarbij de factuur voor beide bedrijven hoog zou kunnen oplopen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 86.48 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.