GBL Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/05/2020
 • Koers opmaak studie: 67 EUR
 • Huidige koers: 75.76 EUR
 • Marktkapitalisatie: 10,8 miljard
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003797140

Conseil de l'analyste

 • 61,00 €
 • 90,00 €

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Groep Brussel Lambert (GBL) is een portefeuillemaatschappij die zich toespitst op een klein aantal ondernemingen waarin ze de rol van professioneel aandeelhouder kan spelen. GBL heeft jarenlang uitstekende prestaties neergezet onder de leiding van baron Albert Frère en groeide uit tot één van de grootste beursgenoteerde holdings in Europa. Onder andere door de veranderingen in de energiesector hinkten de prestaties in de laatste jaren onder het bewind van Frère wat achterop. GBL had immers enorme participaties uitgebouwd in Total en Engie (ex-GdF Suez). In 2012 gaf Frère de fakkel door aan Gérard Lamarche (de voormalige financieel directeur van GDF-Suez), en Ian Gallienne, de schoonzoon van Albert Frère. Daarmee kwam een nieuwe dynamiek op gang en werd de focus geleidelijk aan verschoven. Albert Frère legde zijn functie als CEO neer in 2015. Hij overleed eind 2018. Zijn zoon Gérald is de voorzitter van de raad van bestuur. De portefeuille van GBL bevat op heden volgende participaties : 

 • Imerys : producent van bouwmaterialen 
 • LafargeHolcim : cementproducent 
 • SGS : bedrijf gespecialiseerd in inspectie, analyse en verificatie (attestatie of producten voldoen aan standaarden) 
 • Adidas : producent van sportartikelen (vnl. schoenen) 
 • Pernod Ricard : producent van sterke dranken 
 • Umicore : Materiaaltechnologie en recyclage 
GBL : Intrinsieke waarde

Source: GBL

Conclusie

GBL presteerde in lijn met de Europese beurzen in het eerste kwartaal van 2020. De decote is lichtjes aan het oplopen. Voorlopig handhaven we ons houden-advies.

Nieuws

Resultaten eerste kwartaal 2020

GBL zag de intrinsieke waarde per aandeel met 22% terugvallen in het eerste kwartaal van 2020. De beurskoers daalde iets sneller (-23,8%), zodat de decote verhoogde van 25,5% tot 27,2 %. De evolutie van de intrinsieke waarde was iets minder gunstig dan de daling van de Eurostoxx-50 in het eerste kwartaal (-19,8%).

GBL kocht afgelopen kwartaal aandelen SGS bij. Er werden ook mondjesmaat eigen aandelen ingekocht.

De huidige intrinsieke waarde en decote bedragen respectievelijk ongeveer € 100 en 33%.

Resultaten

in mio2016201720182019
Nettowinst-458705659705
Boekwaarde95,65106,19100,30126,11
Winst per aandeel-2,954,534,184,48
Dividend per aandeel2,933,003,073,15
Dividendrendement3,68%3,33%4,04%3,40%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2019

 • De intrinsieke waarde van GBL steeg in 2019 met een zeer stevige 25,7%.
 • Er werd verder afgebouwd in Total, een fractie van de participatie in Adidas en LafargeHolcim werd verkocht en het belang in Umicore werd verder uitgebreid.

​​​​​​​​​​​​​​Positieve punten 

 • GBL boekte een uitstekende prestatie in 2019, die beter was dan de Stoxx Europe 50 index.
 • Met de nieuwe bestuurders is er een nieuwe en interessante dynamiek op gang gekomen. Het management is niet bang om historische participaties  te verkopen of nieuwe participaties aan te schaffen. 
 • GBL is traditioneel vrijgevig voor de aandeelhouders (gul dividend). 
 • De participatie in Adidas lijkt een schot in de roos te zijn. 
 • De Amerikaanse dochter van Imerys heeft bescherming gezocht tegen de schuldeisers (zgn. US Chapter 11). Imerys zal deze Amerikaanse dochter niet onbeperkt blijven steunen in de hoop dat de schade op die manier beperkt zal blijven voor het moederbedrijf. Operationeel draait deze Amerikaanse dochter goed, maar een eventuele zeer negatieve uitkomst van de rechtszaken zouden het (dochter-)bedrijf wel tenonder kunnen doen gaan.

Negatieve punten 

 • Een Amerikaanse dochtermaatschappij van Imerys en Johnson & Johnson zijn verwikkeld in een reeks van rechtszaken mbt mogelijk vervuild talkpoeder. De kostprijs van de schadevergoedingen zou flink kunnen oplopen.
 • De prestatie van GBL hinkte de afgelopen jaren wat achterop. 
 • Hoewel SGS een interessant bedrijf is, werd het relatief duur aangekocht. 
 • De decote van GBL is het afgelopen decennium geslonken (voorheen ca. 40%). 

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord en degelijk nieuw managementteam dat een frisse wind laat waaien.
 • GBL heeft veel goede contacten op hoog niveau, wat het investeren moet vergemakkelijken.
 • Degelijke informatie naar aandeelhouders toe.
 • GBL is traditioneel vrijgevig voor de aandeelhouders (gul dividend).

Zwaktes

 • GBL is iets te lang blijven zitten op de historische participaties, met een tijdelijk lager rendement tot gevolg.

Opportuniteiten

 • Het nieuwe managementteam legt meer de focus op groei en maakt komaf met de historische participaties indien nodig.

Bedreigingen

 • Hogere prijzen van financiële activa kunnen het toekomstige rendement beperken.
 • Mogelijke (ontsporing) smeergeldaffaire(s) (cfr Syrië met Lafarge).
 • Er lopen verschillende rechtszaken tegen Johnson & Johnson en Imerys omtrent vervuild talkpoeder dat mogelijk ziektes en/of kanker zou hebben veroorzaakt.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 86.48 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.