Fortinet Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/11/2020
 • Koers opmaak studie: 118.59 USD
 • Huidige koers: 127.8 USD
 • Marktkapitalisatie: 19,25 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US34959E1091

Advies van de analist

 • US$ 107,00
 • US$ 149,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fortinet, opgericht in 2000, is een Amerikaanse leverancier van geïntegreerde cybersecurity services voor zowel kleine als grote bedrijven, als voor overheidsinstellingen. Via haar kernproducten FortiGate en FortiGuard biedt de onderneming netwerkbeveiligingstoepassingen zoals firewalls, anti-spam, intrusiepreventie, VPN en datalekpreventie. Daarnaast levert Fortinet ook diensten zoals o.a. Email- en Cloud-beveiliging, consulting, training en technische support. Het bedrijf heeft een marktaandeel van ongeveer 11% en heeft ongeveer 8.000 personeelsleden in dienst.

Fortinet: omzet per segment (in %)

  Bron: Fortinet

  Conclusie

  Fortinet is de laatste jaren in een groeiversnelling terechtgekomen en kon voor het derde kwartaal van 2020 opnieuw sterke cijfers voorleggen. De wereldwijde lockdowns vanwege COVID-19 die bedrijven noodzaken om hun werknemers van thuis te laten werken legt Fortinet geen windeieren. Het bedrijf biedt namelijk verschillende relevante oplossingen aan zoals beveiligde VPN-verbindingen en SD-WAN. Ondanks het management wel erkent dat de huidige omstandigheden de visibiliteit enigszins beperken, zag het tot hiertoe geen significante negatieve impact vanwege COVID-19. Netwerkbeveiliging is dan ook geen overbodige luxe in een wereld met een steeds complexer wordende IT-infrastructuur. De noodgedwongen versnelling inzake digitale transformatie vanwege de coronacrisis zorgt eveneens voor een hogere vraag naar netwerkbeveiliging. Weet dat in België bijvoorbeeld er dit jaar reeds meer meldingen van cyberaanvallen waren dan ooit tevoren. Het aandeel noteert met een koers/winstverhouding van ongeveer 44 zeker niet goedkoop. In de plaats krijgt u wel een mooi groeiaandeel met interessante perspectieven. Op basis van bovenstaande argumenten blijft het advies op HOUDEN.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.0002017201820192020E
  Omzet1.4941.8012.1562.501
  Operationele winst110231344-
  Nettowinst31,4332,2326,5477,96
  Boekwaarde3,515,957,70-
  Winst per aandeel0,181,961,912,70
  Koers/Winst242365739
  Dividend per aandeel0000
  Dividendrendement0%0%0%0%
  Bron: Bloomberg, in USD
  Resultaten derde kwartaal 2020

  • De omzet steeg in het derde kwartaal met 18,8% jaar-over-jaar tot $651,1 miljoen. De omzet uit de verkoop van producten steeg met 13,5% tot $223,8 miljoen. De omzet uit de verkoop van diensten steeg met 21,7% tot $427,3 miljoen en maakte zo 65,6% van de totale omzet uit.
  • De uitgestelde omzet steeg met 24,4% jaar-over-jaar tot $2,39 miljard.
  • De operationele marge steeg jaar-over-jaar met 1,1 procentpunt tot 19,5%.
  • De verwaterde nettowinst per aandeel steeg jaar-over-jaar met ongeveer 63% tot $ 0,75.
  • De vrije kasstroom daalde jaar-over-jaar met 8,8% tot $ 185,7 miljoen.

  Positieve punten

  • De resultaten over het derde kwartaal waren beter dan verwacht, te danken aan een versnelling van de digitale transformatie van bedrijven naar aanleiding van COVID-19 en de hiermee gepaarde lockdowns. Hierbij is het voor veel organisaties van primordiaal belang om een digitale infrastructuur te hebben die de operationele continuïteit kan garanderen.
  • Fortinet biedt verschillende oplossingen om veilige en snelle VPN-verbindingen tot stand te brengen, waarvoor de vraag enorm gestegen is (x10 volgens CEO Ken Xie) vanwege de wereldwijde lockdowns en het daarmee gepaarde thuiswerk.
  • Ook SD-WAN (i.e. software-defined wide-are networking) biedt in deze tijden heel wat meerwaarde. Fortinet differentieert zich hierbij door netwerkbeveiliging rechtstreeks te integreren in de netwerkinfrastructuur. Security driven networking, zoals dat dan heet, biedt bescherming overheen het hele netwerk van de klant, zij het lokaal, in de cloud, thuis, of in het datacenter. De vraag hiernaar verdubbelde jaar-over-jaar waardoor SD-WAN nu  13% uitmaakt van de totale verkopen (billings).
  • Outlook: Het management verwacht voor het vierde kwartaal een omzet tussen $710-730 miljoen, een operationele marge (non-GAAP) tussen 27%-29% en een verwaterde nettowinst per aandeel (non-GAAP) tussen $ 0,95-0,97. Voor de komende drie jaar verwacht Fortinet een organische omzetgroei van minstens 15% per jaar, en een operationele marge (non-GAAP) van minstens 25% per jaar.
  • Het inkoopprogramma werd in juli wel verhoogd met $500 miljoen tot $3 miljard en verlengd tot februari 2022. Begin augustus was er nog ongeveer $1 miljard beschikbaar voor toekomstige inkopen. Het bedrijf kocht in het derde kwartaal evenwel geen eigen aandelen in.

  Negatieve punten

  • Het aantal deals voor een bedrag van minstens $ 1 miljoen daalde in het derde kwartaal sequentieel met bijna 19% en jaar-over-jaar met bijna 10% tot 48. In Q2 was de groei in dit type deals een stuk hoger (55% sequentieel en 28% jaar-over-jaar). Dit is belangrijk omdat Fortinet groter cliënteel zal moeten aantrekken wil het haar huidige groeiritme aanhouden.
  • Ondanks Fortinet tot op heden niet significant geïmpacteerd werd door de COVID-19 crisis, erkent het bedrijf wel dat de situatie hoogst onzeker blijft en dat de bredere impact van de pandemie op de cybersecurity-sector mogelijks nog niet volledig gereflecteerd wordt in de huidige resulaten. Desondanks ziet het bedrijf ook voor het vierde kwartaal nog geen negatieve signalen.
  • De operationele vrije kasstroom wordt enigszins vertekend door het aantal voorafbetaalde abonnementen op FortiGuard (i.e. updates voor de nieuwste beveiligingssoftware). Het bedrijf krijgt m.a.w. nu reeds cash voor diensten die pas in de komende jaren geleverd moeten worden. De hoge vrije kasstromen kunnen dus niet geheel toegeschreven worden aan de eigenlijke activiteiten van het gerapporteerde kwartaal. Ongeveer 36% van de operationele kasstroom was afkomstig van uitgestelde omzet.

  SWOT

  Sterktes

  • R&D: Hoge focus op research & development via de FortiGuard Labs als onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie. Het bedrijf besteedt iets meer dan 10% van de omzet aan R&D en heeft meer dan 225 onderzoekers in 8 onderzoekscentra. Fortinet bezit momenteel meer dan 660 patenten (+175 in afwachting). Dit zijn er ongeveer evenveel als FireEye, Palo Alto, Check Point en SonicWall samen. Al moet hierbij wel de bedenking gemaakt worden dat het ene patent wellicht het andere niet is. Hoe dan ook is het wel een goede indicator voor de inspanningen rond innovativiteit die het bedrijf levert.
  • Security Processing Units: De ontwikkeling en implementatie van specifieke chips (door Fortinet SPU’s genaamd) voor het uitvoeren van de verschillende berekeningen van de firewall (FortiGate) zorgen voor een hogere performantie ten opzichte van de concurrenten die doorgaans standaard “off-the-shelf”-chips gebruiken. Het doel is om ervoor te zorgen dat de firewall geen bottleneck vormt waardoor het de snelheid van de gegevenstransfer negatief zou beïnvloeden.
  • Recurrente fees: Het bedrijf vraagt geen licensing fees voor de configuratie van individuele apparaten (bv. Access points), iets wat concurrenten wel doen. Hoe meer Fortinet-apparatuur een onderneming echter in huis haalt, hoe hoger de nood voor een gecentraliseerd beheer. Hiervoor biedt het bedrijf aparte oplossingen aan, waarvoor wel jaarlijke fees worden aangerekend. Daarnaast worden de abonnementskosten voor FortiGuard steeds upfront betaald voor een periode van doorgaans 1 tot 5 jaar. Deze dienst is in feite onmisbaar omdat je anders niet over de meest recente beveiligingssoftware beschikt.
  • Open-architectuur: Het ecosysteem van Fortinet laat toe om beveiligingstoepassingen van derde partijen te integreren. Dit verlaagt voor veel bedrijven de drempel om over te stappen naar Fortinet zodat niet alle infrastructuur in één keer opnieuw aangekocht moet worden.
  • Duidelijke strategie en visie: een geïntegreerd aanbod van netwerkbeveiligingstoepassingen voor een steeds grotere netwerkperimeter, en met focus op beheercentralisatie. Via FortiOS, stelt het bedrijf een uniform besturingssysteem ter beschikking die het beheer tussen de veelvuldigheid van beveiligingstoepassingen centraliseert en vereenvoudigt. 
  • Sterk management met goede track-record: oprichters Michael en Ken Xie staan aan het roer van de onderneming en hebben tevens een aanzienlijk deel van de aandelen in bezit (14%). Ken Xie was tevens oprichter van Netscreen, wat verkocht werd aan Juniper voor $ 4 miljard.
  • Sterke balansstructuur met ruim eigen vermogen (solvabiliteit >30%), voldoende liquiditeit (current ratio >1,5), nettokaspositie (Net Debt/EBITDA = -4,8) en hoge operationele winstmarges (16%).

  Zwaktes

  • Cloud: Fortinet haalt momenteel slechts ongeveer 6% uit Cloud security. Het bedrijf loopt hierbij wat achter ten opzichte van concurrent Palo Alto, die sneller probeert in te spelen op de toenemende implementatie van Cloud-bedrijfstoepassingen.
  • Lage churn: Gezien de meeste klanten redelijk tevreden zijn over hun huidige provider van netwerkbeveiliging zullen ze minder snel geneigd zijn om zomaar over te stappen naar een andere provider. Het herinvesteren in nieuwe apparatuur en het hertrainen van het IT-personeel om met een nieuw besturingssysteem te werken maakt het in veel gevallen economisch oninteressant om de overstap te maken. Ook een vooraf betaald abonnement voor beveiligingsupdates zorgt voor een zekere klantenrigiditeit. Uiteraard heeft dit ook een positieve keerzijde gezien het de klantenretentie van Fortinet zelf beschermd.
  • Klantenconcentratie: Fortinet haalt ongeveer 40% van haar omzet van twee klanten. Het betreft echter grote distributeurs waardoor het risico in feite niet erg hoog is. 

  Opportuniteiten

  • SD WAN: Fortinet heeft nog heel wat potentieel in de groeiende SD WAN markt. Dit is een nieuwe netwerktechnologie om verbindingen tussen verschillende locaties (bv. tussen het netwerk van de hoofdzetel en de branches van bedrijven) te optimaliseren door het fysieke dataverkeer aan te sturen via een software-overlay. Fortinet heeft hier een strategische zet naar netwerkbeheer gezet omdat het kansen zag om netwerkbeheer en netwerkbeveiliging te consolideren. In het verleden was het namelijk altijd zo dat er in eerste instantie een netwerk werd opgezet, waarna in tweede instantie pas gekeken werd hoe dit beveiligd kon worden. Fortinet integreert nu de beveiliging in het netwerk.
  • Groter cliënteel: Historisch gezien waren de producten van Fortinet voornamelijk succesvol bij kleine- tot middelgrote ondernemingen. Er is nu echter een trend waarneembaar richting grotere deals, voornamelijk gedreven door SD WAN. Een verdere focus op dergelijke deals kan de groei van het bedrijf verder ondersteunen.

  Bedreigingen

  • Covid-19: De economische impact van Covid-19 zal ertoe leiden dat heel wat bedrijven hun CAPEX zullen minimaliseren om voldoende financiële ademruimte te behouden. Ook vervangings- en/of uitbreidingsinvesteringen in netwerktoepassingen en netwerkbeveiliging zullen hier ongetwijfeld onder leiden. Desalniettemin kunnen bedrijven zich niet permitteren om een adequate beveiliging van hun bedrijfsnetwerk op de lange baan te schuiven, gezien dit evengoed de continuïteit van de activiteiten in het gedrang kan brengen.
  • Free Cash Flow: De vrije kasstroom kan mogelijks (al dan niet vanwege Covid-19) een negatieve correctie krijgen indien klanten overschakelen naar jaarlijks hernieuwbare contracten. De huidige contracten hebben een gemiddelde looptijd van ongeveer 2 jaar. Gezien er steeds upfront betaald moet worden stijgt de vrije kasstroom van Fortinet jaar-over-jaar indien de gemiddelde looptijd van de contracten verhoogt, wat de laatste jaren het geval was. Indien bedrijven het echter nodig achten om hun cash flow te beschermen vanwege een negatieve economische omgeving, zal de looptijd en de daaruit resulterende vrije kasstroom onder druk komen te staan.
  • IT-trends: Het IT-landschap doorloopt snelle evoluties waardoor de beveiligingsinfrastructuur frequent herbekeken moet worden. Fortinet loopt hierbij steeds het risico dat een concurrent sneller kan reageren op wijzigende IT-trends.
  • Concurrentiedruk: Er is redelijk wat concurrentie op de markt voor netwerkbeveiliging met spelers zoals Cisco, Palo Alto & Check Point. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt ook dat deze doorgaans allen een adequate beveiliging kunnen bieden. Naast de eigenlijke beveiliging probeert Fortinet zich daarom te differentiëren in snelheid en eenvoudig beheer. Het is echter uitdagend om op lange termijn een competitief voordeel te behouden. Gezien de markt op dit moment nog redelijk gefragmenteerd is, bestaat de kans daarnaast op verhoogde concurrentiedruk bij verdere consolidatie.
  • Intellectueel eigendom: Gezien de sector grotendeels steunt op intellectueel eigendom is er een verhoogde kans op legale disputen hieromtrent. Dit kan in beide richtingen: andere spelers kunnen Fortinet beschuldigen van IP-inbreuken, of Fortinet kan de vinger wijzen naar concurrenten indien een vermoeden van een IP-inbreuk bestaat.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  14/04/2020 104.64 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.