Fortinet Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/08/2022
 • Koers opmaak studie: 53.39 USD
 • Huidige koers: 55.38 USD
 • Marktkapitalisatie: 42,9 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US34959E1091

Advies van de analist

 • US$ 47,50
 • US$ 69,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fortinet, opgericht in 2000, is een Amerikaanse leverancier van geïntegreerde cybersecurity services voor zowel kleine als grote bedrijven, als voor overheidsinstellingen. Via haar kernproducten FortiGate en FortiGuard biedt de onderneming netwerkbeveiligingstoepassingen zoals firewalls, anti-spam, intrusiepreventie, VPN en datalekpreventie. Daarnaast levert Fortinet ook diensten zoals o.a. Email- en Cloud-beveiliging, consulting, training en technische support. Het bedrijf heeft een marktaandeel van ongeveer 11% en heeft ongeveer 8.200 personeelsleden in dienst.

Fortinet: omzet per segment (in %)

  Bron: Fortinet

  Conclusie

  Fortinet is de laatste jaren in een groeiversnelling terechtgekomen en kon voor het tweede kwartaal van 2022 opnieuw sterke cijfers voorleggen. Zo steeg de omzet in Q2 j-o-j met 28,6% (aan de bovenkant van de guidance), de operationele winst met 32,4%, en de nettowinst per aandeel met 31,3%.

  De wereldwijde lockdowns vanwege COVID-19 noodzaakten bedrijven om in sneltempo te digitaliseren. Denk bijvoorbeeld aan remote working en het verhoogde belang van e-commerce. Deze trend heeft Fortinet geen windeieren gelegd. Netwerkbeveiliging is namelijk geen overbodige luxe in een wereld met een steeds complexer wordende IT-infrastructuur. Post-corona zullen heel wat bedrijven ook in een hybride organisatiestructuur blijven opereren, waarin thuiswerk nog steeds een belangrijke rol zal blijven spelen en de te beveiligen netwerkperimeter dus groot zal blijven.

  Net zoals in de vorige kwartalen viel opnieuw de sterke groei van de productverkopen op. Die stegen met 34,3% j-o-j en maakten zo 38,9% van de totale omzet uit (+1,66 pp). Naast het feit dat de vraag enorm robuust blijft, voerde Fortinet sinds augustus vorig jaar reeds verschillende prijsverhogingen door om de gestegen inputkosten (denk aan halfgeleiders, transport en lonen) te compenseren. Het management stelde dat de meeste kostenverhogingen ondertussen werden doorgerekend, maar dat het blijft waken over het evenwicht tussen prijsverhogingen enerzijds en het inwinnen van marktaandeel anderzijds. De verkoop van diensten (abonnementen en technische support) steeg met 25,2% j-o-j. Het verschil in omzetgroei is o.a. te verklaren door het trager doorsijpelen van de prijsstijgingen bij de dienstcontracten (pas bij de hernieuwing van het contract). Het management wijst er ook op dat klanten vanwege de verstoorde toeleveringsketens hun productorders vroeger plaatsen dan gewoonlijk maar hun dienstencontracten pas kopen bij de eigenlijke installatie van de producten in een latere fase. De verwachting is dat de groei van de dienstenomzet verder zal accelereren doorheen 2022 en 2023.

  Het management ziet het huidige momentum van de cybersecurity-markt zeker nog enkele jaren aanhouden en verhoogde de outlook voor 2022 opnieuw. Zo rekent het management op een omzetstijging van 31%, een operationele marge (non-GAAP) tussen 25 - 26% (voorheen: 24 - 26%), en een verwaterde nettowinst per aandeel (non-GAAP) tussen $ 1,01 - 1,06 (voorheen: $ 1,00 - 1,03). Het aandeel koerste sinds de piek eind december ongeveer een kwart lager, mede gedreven door de rentestijging en de meer pessimistische economische groeiverwachtingen. Ondanks de terugval blijft aan het aandeel een stevig prijskaartje hangen met een verwachte koers-winstverhouding van ongeveer 51x, een verwachte EV/EBITDA van ongeveer 34x, en een verwacht vrijekasstroomrendement van 3,6%. Dat het aandeel meer dan 16% kelderde op basis van de overwegend sterke tweedekwartaalsresultaten illustreert de gevoeligheid van aandelen met hoge verwachtingen aan hoge multiples. Aan de huidige koers valt het aandeel in de HOUDEN-zone.

  Nieuws

  09-06-2022: Fortinet laat via een persbericht weten dat het de intentie heeft om een 5-voor-1 aandelensplitsing door te voeren op 22 juni 2022, mits de aandeelhouders hiervoor hun fiat geven op de Algemene Vergadering die plaatsvindt op 17 juni 2022. Het management meent dat deze split het aandeel aantrekkelijker zal maken voor een bredere groep potentiële investeerders en daarnaast ook de liquiditeit ten goede zal komen.

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
  Omzet 1,491,802,162,593,344,38
  Operationele winstmarge 7,3%12,8%16,2%20,5%19,5%25,4%
  Netto winstmarge 2,1%18,4%15,3%18,8%18,2%19,6%
  Boekwaarde per aandeel 0,701,191,561,050,970,13
  Winst per aandeel 0,040,390,390,600,741,05
  Koers/Winst 2433655509751
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin USD

  Resultaten tweede kwartaal 2022

  • De omzet steeg in Q2 jaar-over-jaar met 28,6% tot ongeveer $ 1 miljard. Dit is aan de bovenkant van de guidance ($ 1,005 - 1,035 miljard). In de eerste jaarhelft steeg de omzet jaar-over-jaar met ongeveer 31,3% tot $ 1,98 miljard.
  • De operationele winst steeg in Q2 jaar-over-jaar met ongeveer 32,4% tot $ 195 miljoen. In de eerste jaarhelft steeg de operationele winst jaar-over-jaar met ongeveer 28,7% tot $ 346 miljoen. De EBIT-marge daalde zo met ongeveer 0,4 procentpunt tot 17,4%. Op non-GAAP basis kwam de EBIT-marge uit op 24,8%, wat boven de guidance was (22 - 23,5%). De marge's ondervinden evenwel neerwaartse druk van stijgende componenten- en transportprijzen, alsook hogere loonkosten. Daarnaast steeg de headcount met 27%.
  • De nettowinst steeg in Q2 jaar-over-jaar met ongeveer 26,2% tot $ 174 miljoen, ofwel tot $ 0,21 per (verwaterd) aandeel (+ 31,3%). In de eerste jaarhelft steeg de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 27,5% tot $ 312 miljoen, ofwel tot $ 0,38 per (verwaterd) aandeel (+ 31%).

  Positieve punten 

  • Fortinet zag opnieuw een sterke en breed gedragen vraag overheen regio's en industrieën. Het management blijft wijzen op drie belangrijke groeimotoren, zijnde de verhoogde dreiging voor cyberaanvallen, de trend richting security-driven networking en de cross-selling van platformextensies (cloud security, SD-WAN, Zero Trust access,...). De noodgedwongen digitale transformatie van veel bedrijven tijdens de coronacrisis hebben de te beveiligen perimeter vergroot, wat in de kaarten speelt van de cybersecurity firma's. Post-corona zullen de meeste bedrijven ook in een hybride organisatiestructuur (kantoor + thuiswerk) blijven opereren. De vraag naar complexe beveiligingsoplossingen zal dan ook niet zomaar terug afnemen.
  • De omzet uit de verkoop van producten (bv. FortiGate) steeg in Q2 jaar-over-jaar met 34,3% tot ongeveer $ 401 miljoen en maakte zo 38,9% (+1,66 pp) van de totale omzet uit.
   • Deze groei wordt volgens het management gedreven door de integratie van beveiliging rechtstreeks in de netwerkapparatuur, de sterke vraag naar eengemaakte beveiligingsplatformen en de uitbreiding van de te beveiligen netwerkperimeter.
   • Daarnaast voerde het prijsverhogingen door om de kosteninflatie te compenseren, waardoor de brutomarge standhield.
   • Het management verwacht dat het huidige momentum van de cybersecurity-markt zeker nog enkele jaren zal aanhouden.
   • Voor 2022 rekent het management op een omzetgroei van 38% (voorheen: 36%).
  • De omzet uit de verkoop van diensten (bv. FortiGuard) steeg in Q2 jaar-over-jaar met 25,2% tot ongeveer $ 629 miljoen en was zo goed voor 61,1% (-1,66 pp) van de totale omzet.
   • De omzet uit technische support steeg met 26%, terwijl de omzet uit beveiligingsabonnementen steeg met 25%.
   • Het management wijst er ook op dat klanten vanwege de verstoorde toeleveringsketens hun productorders vroeger plaatsen dan gewoonlijk maar hun dienstencontracten pas kopen bij de eigenlijke installatie van de producten. Vandaar het aanzienlijke groeiverschil tussen het producten- en dienstensegment.
   • Daarnaast is het effect van prijsverhogingen pas met vertraging zichtbaar (als de lopende contracten aflopen en vernieuwd worden), terwijl dit bij de productverkopen meteen zichtbaar is.
   • Het management verwacht dat de groei van de dienstenomzet zal accelereren doorheen 2022 en 2023.
   • De brutomarge daalde wel met 1 procentpunt vanwege hogere personeelskosten enerzijds en gemaakte investeringen in datacenters anderzijds.
   • Voor 2022 rekent het management op een omzetgroei van 27% (voorheen: 28%).
  • De backlog groeide sinds Q1 met 25,9% aan tot $ 350 miljoen en zou tegen het einde van het jaar verder kunnen aandikken tot ongeveer $ 500 miljoen. Die stijging wordt enerzijds gedreven door een sterke vraag, maar anderzijds ook door vertragingen binnen de supplychain. 
  • De uitgestelde omzet (lees: het totaal aan reeds ontvangen voorafbetalingen voor nog te leveren diensten) steeg in Q2 jaar-over-jaar met 35,3% tot ongeveer $ 3,9 miljard.
  • De billings, zijnde de som van de gerealiseerde omzet en de wijziging van de uitgestelde omzet, ofwel het totaal aan uitgestuurde facturaties die al dan niet betrekking hebben op de huidige periode, stegen in Q2 jaar-over-jaar met 35,3% tot ongeveer $ 1,3 miljard. De FortiGate billings stegen met 32% en maakte zo 69% uit van de totale billings. De non-FortiGate billings (platformextensies) stegen met 44% en maakte 31% uit van de totale billings.
  • R&D: Er vloeide het voorbije kwartaal ongeveer $ 124 miljoen richting onderzoek & ontwikkeling. Dat is zo'n 16,6% meer dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Afgezet t.o.v. de omzet bedragen de R&D uitgaven 12,1% (-1,24 pp). Het is voor een cybersecurity firma zoals Fortinet belangrijk om voldoende te blijven innoveren zodoende relevant te blijven t.o.v. de concurrenten.
  • Sales & marketing: Er vloeide het voorbije kwartaal ongeveer $ 416 miljoen richting marketing. Dat is ongeveer 27,1% meer dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Afgezet t.o.v. de omzet bedragen de marketinguitgaven 40,3% (-0,47 pp).
  • Het aantal deals voor een bedrag van minstens $ 1 miljoen steeg in Q2 jaar-over-jaar met 54,4% tot 122. Dit is belangrijk omdat Fortinet groter cliënteel zal moeten aantrekken wil het haar huidige groeiritme aanhouden. Het management gaf tevens mee dat de gemiddelde hoeveelheid klanten per accountmanager in 4 jaar tijd gedaald is van 65 naar 14, wat illustreert dat er binnen sales ruimte is gemaakt voor meer tijdsintensief (lees: groter) cliënteel.
  • Inkoop eigen aandelen: Fortinet kocht in het afgelopen kwartaal voor $ 800 miljoen aan eigen aandelen in. Sinds het begin van het boekjaar werden er zo reeds voor $ 1,5 miljard eigen aandelen ingekocht. De autorisatie voor buybacks werd opgetrokken met $ 1 miljard. Ter herinnering: In 2021 kocht het bedrijf zo voor een ietwat magere $ 742 miljoen aan eigen aandelen in t.o.v. $ 1,1 miljard in heel 2020. 
  • Outlook: Het management verwacht voor het volgende kwartaal een omzet tussen $ 1,105 - 1,135 miljard (+29% j-o-j), billings voor een bedrag tussen $ 1,385 - 1,415 miljard (+32% j-o-j), een operationele marge (non-GAAP) tussen 25 - 26% (-0,3 procentpunt j-o-j) en een verwaterde nettowinst per aandeel (non-GAAP) tussen $ 0,26 - 0,28 (+36,4% j-o-j). Voor boekjaar 2022 werd de prognose opwaarts bijgesteld en verwacht het management nu een omzet tussen $ 4,350 - 4,400 miljard (+31% j-o-j │ geen wijziging), billings voor een bedrag tussen $ 5,56 - 5,64 miljard (+34% j-o-j │ eerdere prognose: $ 5,50 - 5,58 miljard), een operationele marge (non-GAAP) tussen 25 - 26% (-0,7 procentpunt j-o-j │ eerdere prognose: 24 - 26%), en een verwaterde nettowinst per aandeel (non-GAAP) tussen $ 1,01 - 1,06 (+29,7% j-o-j │ eerdere prognose: $ 1,00 - 1,03). Voor de komende drie jaar verwacht Fortinet een organische omzetgroei van ongeveer 22% per jaar, en een operationele marge (non-GAAP) van minstens 25% per jaar.
  • SD-WAN (i.e. software-defined wide-are networking) is een belangrijke groeimotor. Fortinet differentieert zich in deze markt door netwerkbeveiliging rechtstreeks te integreren in de netwerkinfrastructuur. Security driven networking, zoals dat dan heet, biedt bescherming overheen het hele netwerk van de klant, zij het lokaal, in de cloud, thuis, of in het datacenter. CEO Ken Xie verwacht dat dit segment zal blijven groeien met ongeveer 35% de komende 5 jaar.
  • Groei: Het management tracht zowel te focussen op groei als winstgevendheid, maar stelt dat het de komende kwartalen zich voornamelijk zal toespitsen op groei gezien de huidige opportuniteiten binnen de cybersecurity-markt.
  • Fortinet biedt verschillende oplossingen om veilige en snelle VPN-verbindingen tot stand te brengen, waarvoor de vraag enorm gestegen is (x10 volgens CEO Ken Xie) vanwege de wereldwijde lockdowns en het daarmee gepaarde thuiswerk. Het nieuwe besturingssysteem FortiOS 7 biedt nu ook zogenaamde 'Zero Trust Network Access', wat een betere technologie zou zijn vergeleken met de klassieke VPN-verbindingen.

  Negatieve punten 

  • Balans: De balans van Fortinet toont een solvabiliteitsgraad van -7,2% (-20,66 pp), $ 989 miljoen aan schulden en $ 1,7 miljard aan liquiditeiten (cash & verhandelbare effecten). Dit geeft een nettokaspositie van $ 741 miljoen. De stevige inkopen van eigen aandelen veroorzaakte als boekhoudkundig neveneffect een negatief eigen vermogen, wat niet mooi oogt, maar niet meteen tot problemen zal leiden zolang het bedrijf de vrije kasstroomgeneratie op punt weet te houden.
  • Rusland: De activiteiten in Rusland werden sinds het begin van de inval in Oekraïne een halt toegeroepen. Deze waren goed voor ongeveer 1,5% van de totale omzet.
  • Er werd in het voorbije kwartaal een vrije kasstroom gegenereerd van $ 273,5 miljoen, een stijging van 3,7% j-o-j. De vrije kasstroom stond enigszins onder druk door een minder lineair omzetverloop vanwege late leveringen en de hieruit resulterende hogere handelsvorderingen.
  • Cashflow: De operationele vrije kasstroom wordt enigszins vertekend door het aantal voorafbetaalde abonnementen op FortiGuard (i.e. updates voor de nieuwste beveiligingssoftware). Het bedrijf krijgt m.a.w. nu reeds cash voor diensten die pas in de komende jaren geleverd moeten worden. De hoge vrije kasstromen kunnen dus niet geheel toegeschreven worden aan de eigenlijke activiteiten van het gerapporteerde kwartaal. Ongeveer 66,8% van de operationele kasstroom was afkomstig van uitgestelde omzet.
  • Supplychain: Ook Fortinet wordt geconfronteerd met de verstoorde toeleveringsketens en stelt dat deze nog gedurende het ganse jaar uitdagend zullen blijven. Het bedrijf tracht de druk te verlichten door o.a. grotere bestellingen te plaatsen, producten te herontwikkelen en bijkomende leveranciers te vinden. Het management zegt daarnaast dat het met enige voorzichtigheid waakt over het evenwicht tussen prijsverhogingen en het inwinnen van marktaandeel. Het stelt tevens dat de meeste kostenverhogingen werden doorgerekend aan de eindklant, maar niet allemaal. De latere leveringen van materialen zorgden ook een minder lineair omzetverloop, waardoor de handelsvorderingen stegen en de vrije kasstroom onder druk stond.
  • Economische vooruitzichten: Net als heel wat andere bedrijven waarschuwt het management dat een eventuele economische groeikrimp de toekomstige resultaten kan beïnvloeden.

  SWOT

  Sterktes

  • R&D: Hoge focus op research & development via de FortiGuard Labs als onderscheidende factor ten opzichte van de concurrentie. Het bedrijf besteedt iets meer dan 10% van de omzet aan R&D en heeft meer dan 225 onderzoekers in 8 onderzoekscentra. Fortinet bezit momenteel meer dan 660 patenten (+175 in afwachting). Dit zijn er ongeveer evenveel als FireEye, Palo Alto, Check Point en SonicWall samen. Al moet hierbij wel de bedenking gemaakt worden dat het ene patent wellicht het andere niet is. Hoe dan ook is het wel een goede indicator voor de inspanningen rond innovativiteit die het bedrijf levert.
  • Security Processing Units: De ontwikkeling en implementatie van specifieke chips (door Fortinet SPU’s genaamd) voor het uitvoeren van de verschillende berekeningen van de firewall (FortiGate) zorgen voor een hogere performantie ten opzichte van de concurrenten die doorgaans standaard “off-the-shelf”-chips gebruiken. Het doel is om ervoor te zorgen dat de firewall geen bottleneck vormt waardoor het de snelheid van de gegevenstransfer negatief zou beïnvloeden.
  • Recurrente fees: Het bedrijf vraagt geen licensing fees voor de configuratie van individuele apparaten (bv. Access points), iets wat concurrenten wel doen. Hoe meer Fortinet-apparatuur een onderneming echter in huis haalt, hoe hoger de nood voor een gecentraliseerd beheer. Hiervoor biedt het bedrijf aparte oplossingen aan, waarvoor wel jaarlijke fees worden aangerekend. Daarnaast worden de abonnementskosten voor FortiGuard steeds upfront betaald voor een periode van doorgaans 1 tot 5 jaar. Deze dienst is in feite onmisbaar omdat je anders niet over de meest recente beveiligingssoftware beschikt.
  • Open-architectuur: Het ecosysteem van Fortinet laat toe om beveiligingstoepassingen van derde partijen te integreren. Dit verlaagt voor veel bedrijven de drempel om over te stappen naar Fortinet zodat niet alle infrastructuur in één keer opnieuw aangekocht moet worden.
  • Duidelijke strategie en visie: een geïntegreerd aanbod van netwerkbeveiligingstoepassingen voor een steeds grotere netwerkperimeter, en met focus op beheercentralisatie. Via FortiOS, stelt het bedrijf een uniform besturingssysteem ter beschikking die het beheer tussen de veelvuldigheid van beveiligingstoepassingen centraliseert en vereenvoudigt. 
  • Sterk management met goede track-record: oprichters Michael en Ken Xie staan aan het roer van de onderneming en hebben tevens een aanzienlijk deel van de aandelen in bezit (14%). Ken Xie was tevens oprichter van Netscreen, wat verkocht werd aan Juniper voor $ 4 miljard.

  Zwaktes

  • Cloud: Fortinet haalt momenteel slechts ongeveer 6% uit Cloud security. Het bedrijf loopt hierbij wat achter ten opzichte van concurrent Palo Alto, die sneller probeert in te spelen op de toenemende implementatie van Cloud-bedrijfstoepassingen.
  • Lage churn: Gezien de meeste klanten redelijk tevreden zijn over hun huidige provider van netwerkbeveiliging zullen ze minder snel geneigd zijn om zomaar over te stappen naar een andere provider. Het herinvesteren in nieuwe apparatuur en het hertrainen van het IT-personeel om met een nieuw besturingssysteem te werken maakt het in veel gevallen economisch oninteressant om de overstap te maken. Ook een vooraf betaald abonnement voor beveiligingsupdates zorgt voor een zekere klantenrigiditeit. Uiteraard heeft dit ook een positieve keerzijde gezien het de klantenretentie van Fortinet zelf beschermd.
  • Klantenconcentratie: Fortinet haalt ongeveer 40% van haar omzet van twee klanten. Het betreft echter grote distributeurs waardoor het risico in feite niet erg hoog is. 

  Opportuniteiten

  • SD WAN: Fortinet heeft nog heel wat potentieel in de groeiende SD WAN markt. Dit is een nieuwe netwerktechnologie om verbindingen tussen verschillende locaties (bv. tussen het netwerk van de hoofdzetel en de branches van bedrijven) te optimaliseren door het fysieke dataverkeer aan te sturen via een software-overlay. Fortinet heeft hier een strategische zet naar netwerkbeheer gezet omdat het kansen zag om netwerkbeheer en netwerkbeveiliging te consolideren. In het verleden was het namelijk altijd zo dat er in eerste instantie een netwerk werd opgezet, waarna in tweede instantie pas gekeken werd hoe dit beveiligd kon worden. Fortinet integreert nu de beveiliging in het netwerk.
  • Groter cliënteel: Historisch gezien waren de producten van Fortinet voornamelijk succesvol bij kleine- tot middelgrote ondernemingen. Er is nu echter een trend waarneembaar richting grotere deals, voornamelijk gedreven door SD WAN. Een verdere focus op dergelijke deals kan de groei van het bedrijf verder ondersteunen.

  Bedreigingen

  • Covid-19: De economische impact van Covid-19 zal ertoe leiden dat heel wat bedrijven hun CAPEX zullen minimaliseren om voldoende financiële ademruimte te behouden. Ook vervangings- en/of uitbreidingsinvesteringen in netwerktoepassingen en netwerkbeveiliging zullen hier ongetwijfeld onder leiden. Desalniettemin kunnen bedrijven zich niet permitteren om een adequate beveiliging van hun bedrijfsnetwerk op de lange baan te schuiven, gezien dit evengoed de continuïteit van de activiteiten in het gedrang kan brengen.
  • Free Cash Flow: De vrije kasstroom kan mogelijks (al dan niet vanwege Covid-19) een negatieve correctie krijgen indien klanten overschakelen naar jaarlijks hernieuwbare contracten. De huidige contracten hebben een gemiddelde looptijd van ongeveer 2 jaar. Gezien er steeds upfront betaald moet worden stijgt de vrije kasstroom van Fortinet jaar-over-jaar indien de gemiddelde looptijd van de contracten verhoogt, wat de laatste jaren het geval was. Indien bedrijven het echter nodig achten om hun cash flow te beschermen vanwege een negatieve economische omgeving, zal de looptijd en de daaruit resulterende vrije kasstroom onder druk komen te staan.
  • IT-trends: Het IT-landschap doorloopt snelle evoluties waardoor de beveiligingsinfrastructuur frequent herbekeken moet worden. Fortinet loopt hierbij steeds het risico dat een concurrent sneller kan reageren op wijzigende IT-trends.
  • Concurrentiedruk: Er is redelijk wat concurrentie op de markt voor netwerkbeveiliging met spelers zoals Cisco, Palo Alto & Check Point. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt ook dat deze doorgaans allen een adequate beveiliging kunnen bieden. Naast de eigenlijke beveiliging probeert Fortinet zich daarom te differentiëren in snelheid en eenvoudig beheer. Het is echter uitdagend om op lange termijn een competitief voordeel te behouden. Gezien de markt op dit moment nog redelijk gefragmenteerd is, bestaat de kans daarnaast op verhoogde concurrentiedruk bij verdere consolidatie.
  • Intellectueel eigendom: Gezien de sector grotendeels steunt op intellectueel eigendom is er een verhoogde kans op legale disputen hieromtrent. Dit kan in beide richtingen: andere spelers kunnen Fortinet beschuldigen van IP-inbreuken, of Fortinet kan de vinger wijzen naar concurrenten indien een vermoeden van een IP-inbreuk bestaat.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  14/04/2020 104.64 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.